אני מזהיר את העולם
קול דממה דקה 76 - אני מזהיר את העולם

מסרים של אוטיסטים
אלול תשע"א
ניתן לשמוע את המסרים בטל.03-9-77-00-77

באתי במיוחד לעולם הזה
בנימין, ד' מנחם-אב תשע"א
אני בטוח שכמעט כל יהודי וגם גוי, מרגיש שאנחנו, תושבי כדור הארץ בבעיה קשה ביותר. חלק גדול מהם לא מבינים למה בדיוק הם מרגישים כך. הם יודעים שכל העולם משתנה מאד, והשינוי הזה נותן לכולם הרגשה של חוסר ביטחון ופחד לא קטן, הטבע השתנה, הממשלות השתנו, הבן אדם הרגיל ברחוב השתנה, אבל בכל זאת, לא יודעים עד כמה. יש מעטים היודעים בדיוק מה הקב"ה מצפה מהם, ומה ההיסטוריה של העולם, הם מבינים יותר מה שעומד להיות, והם מכינים את עצמם כראוי לתקופה הקשה ביותר שהיתה בהיסטוריה של העולם, שעומדת לרדת עלינו בעתיד הקרוב.
ואיך מכינים את עצמם? בתפילה, במעשים טובים, בבדיקה פנימית של כל העבירות שלהם, תשובה וחרטה על כולם, ובכי גדול על כל דבר שהם עשו נגד רצונו של הקב"ה, והם מקבלים בלב שלם עול מלכות שמים, כל רגע ורגע, והם יודעים שכל מה שהקב"ה עושה זה לטובתם, ולא משנה כמה שהם סובלים מזה. הם יודעים שכל הסבל הבא עלינו, הוא כדי לתקן ולהביא אותנו למצב הרבה יותר טוב, הרבה יותר גבוה רוחנית, זה בא להציל אותנו, ממש להציל אותנו.
אבל, הסוג השני של בני אדם, הרשעים שרוצים להשתלט על העולם, הם גם יודעים שעומד להיות אסון ענק בעולם, והם גם מכינים את עצמם לזה, אבל בצורה אחרת לגמרי. כי הם שונאים את המחשבה שיש ריבונו של עולם, הם מאד מאד רוצים להילחם נגדו ה' ישמור, ולהוכיח כי יש להם כוח יותר חזק שלא נדע. דור ההפלגה, ממש, והם מכינים את עצמם בזה שהם חופרים תעלות גדולות באדמה, בונקרים, נגד כל מה שיגיע, והם חושבים שכל עשרת מכות מצרים לא יוכלו לפגוע בהם. והם בטוחים בזה, שברגע שה' יוריד את המכות, הם יהיו בתוך הבונקרים העמוקים בתוך האדמה, עם כל האוכל שהם צריכים, עם אויר לנשום, ואפילו עם בריכות שחיה, והם יוכלו להמשיך לחיות, והם כאילו ח"ו יסדרו את הקב"ה, ויצאו מזה בחיים.
אבל, אני מזהיר את כל העולם, ובמיוחד את היהודים, הזמן קצר ביותר, והזמן ממש רץ מהר, ושבוע כביכול ניגמר כבר ביום שני, ברגע שמגיע יום שני, זה כבר קופץ לשבת, אז אין הרבה זמן, לא לפי הלוח ולא לפי ההרגשה. הזמן קצר ביותר וכדאי לכם להתכונן. אם אתם רוצים להיות בין הרשעים, אז תעשו לכם בונקרים, והבונקרים האלה יהיו הקבר שלכם, ואם אתם רוצים להגיע לגאולה השלמה ולקבל משיח צדקנו, תעשו תשובה, תעשו תשובה, אני מבקש מכם, אני מבקש מכם, תעשו תשובה.
אני יהודי אמיתי, אני אוהב עם ישראל, כל יהודי אמיתי אוהב ה', ואוהב עם ישראל, ואוהב בכלל את הבריאה. ואני בוכה על כל נשמה יהודית שבורחת מהקב"ה ורוצה להיות כמו הגויים, עם הגסות שלהם ועם החוסר קדושה שלהם, עם עגל הזהב שלהם. אני בוכה על כל אחד ואחד, ולא כמה דמעות, אלא דמעות שיכולות למלא אגם שלם, לא כמו הכנרת, אלא אגם הרבה יותר גדול.
ואני מבקש מכם, יהודים אמיתיים, תפסיקו עם המלחמות אחד נגד השני, תפסיקו עם הלשון הרע אחד נגד השני, תפסיקו לברוח מהאמת, תחזרו לקדושה. נכנסה לעם-ישראל רוח רעה, רוח של שטחיות, של תאוות, רוח גויית ביותר, והרוח הזאת הורסת אותנו, משמידה נשמות יהודיות, ואני מבקש מכם, תחזרו ליהדות האמיתית, לאידישקייט האמיתי, שזה יהודי תמים, יהודי פרוש מהעולם הזה, מהגויות שמסתובבת בכל המקומות וגם במקומות הדתיים והחרדים.
תתרחקו מתנועת ההשכלה ששולטת עלינו כמה מאות שנה, ותחזרו לגטו, לגטו שצריך להיות טהור, בלי ההשפעות הרעות, הקשות, של העולם בחוץ, בלי הפסיכולוגיה, בלי הרפואה המנסה להשתלט על החיים שלנו, בלי הפוליטיקה וכו', בלי השקר, בלי השקר, זה העיקר, בלי השקר.
שיהיו לנו ילדים ששוב נראים כמו יהודים אמיתיים, שיש להם פנים תמימות, פנים מתוקות, פנים של ילד שמאמין עם כל ליבו, שיש ריבונו של עולם, והוא ה"טאטא" שלו, והוא ה"ממי" שלו, והוא הכל שלו. ושנראה שוב יהודים אמיתיים שכל החיים שלהם, מהבוקר עד הלילה, ומהלילה עד הבוקר, זה אך ורק לעשות את רצון ה', מנטילת ידים בבוקר עד נטילת ידים בקריאת שמע בלילה, שרק יהיה עם הקב"ה, ורק שירצה לעשות את רצונו. יהודים, יהודים, ירדנו לרמה של בהמות, מסתובבים ברחוב ורואים בהמות, גם זכרים וגם נקבות, אוכלות כמו בהמות, כמו בשוק, מתלבשות כמו בהמות, או ללא לבוש, והגברים גם, מראה גס, לא עדין ולא תמים. וזה לא מראה של יהודי הקשור לקב"ה. אוי, אוי, עם ישראל, כמה פעמים אמרנו את הדברים האלה, ואתם קשי עורף, קשי עורף, למה אתם מתעוררים רק אחרי שמקבלים את המכה, למה ?
והילדים שלכם גדלים לרוב קשי עורף, ה' ישמור מה שהם רואים ומה שעושים עד שמגיעים לבגרות. ואוי לנו, איך מלמדים אותם עכשיו להקים משפחה יהודית, הם ממש מוציאים את הקב"ה משלשת השותפים בנישואין, ומכניסים את המדריך במקום, או את המדריכה במקום, או את הפסיכולוג במקום, ואין כבר בית יהודי, יש בית בלי קדושה, יש בית עם מושגים של העולם הזה, והמושגים האלה מתאימים לגויים, לא מתאימים ליהודים.
והיום אנחנו חולים במחלות של הגויים, כי אנחנו חיים כמו גויים, אז מביאים לנו פסיכולוגים ופסיכיאטרים, והתאוריות הגויות שלהם ממש הורגות אותנו עד הסוף, ומי שהורס את הבית היהודי, הורס את הדורות הבאים, ואם אין הדור הבא, אין בשביל מה לחיות, אין בשביל מה להחזיק את העולם הזה.
הקב"ה יהרוס שני שליש של העולם, וזה לפי הנבואות, וזה יהיה בעתיד הקרוב, שליש של העולם יהיה פגוע כ"כ קשה שלא ישאר בו דבר חי, שליש יהיה פגוע קשה, אבל לא עד כדי כך, ושליש העולם לא יפגע, אבל, מי שלא חוזר לקב"ה, יהודי או גוי, פשוט לא יהיה, הוא פשוט יעלם, אמרנו את זה הרבה פעמים, זה לא סתם.
אתם חושבים שאתם תמשיכו לקום בבוקר, לעשות מה שאתם עושים, ללכת להתפלל ובאמצע התפילה לשלוח מסר טקסט לחברים ולדבר על כל מיני שטויות, ואח"כ לרוץ לעבודה, ואולי קצת בצהריים ללמוד קצת, ואח"כ לרוץ הביתה, ולהיות עסוקים עם האינטרנט או עם הפלאפון, או עם השטויות שלכם, וזה ילך בשקט? לא.
כל הצעצועים שלכם, עושים מחיצה ביניכם לבין האמת, ביניכם ובין הקב"ה.
ב"כיף", המילה "כיף", המילה של הגוים "כיף", אין כזה דבר אצל יהודים "כיף". ליהודים יש רק תורה, מצוות ומעשים טובים, שנותנים הנאה רוחנית שקשורה אך ורק לקב"ה, "כיף" זה לא בשבילנו, "כיף" זה טרף, וזה אסור לנו, אסור לנו השטויות האלה, אבל אתם לא יודעים כבר לחיות בלי ה"כיף", ה"כיף" שמחזיק לכם את החיים, וחלק מכם יגידו, איך זה יכול להיות, לחיות בלי להשתחרר לפעמים, איך אפשר להיות רציניים כל הזמן? כי היהדות שלכם זו יהדות ששייכת לשקר, אתם, כמו שאתם הולכים לעבודה וצריכים לסבול, כי העבודה היא קשה, ואח"כ יש חופש, חושבים שבין הזמנים זה חופש מהלימוד. חופש מהלימוד?
איזה יהודי אמיתי צריך חופש מהלימוד? זה צריך להיות הדבר המתוק ביותר שיש לו, הדבר הטוב ביותר שיש לו בכל היום, והוא רוצה חופש מזה? זה אומר שהלב היהודי לא קרוב לה', ולא מרגיש את העומק ואת הטעם המתוק של הדבר הטוב הזה.
אני בוכה על עם ישראל, באתי במיוחד לעולם הזה רק להגיד כאלה דברים, ואני בוכה על עם ישראל, איפה היהודים האמיתיים? ברוך ה', יש עוד כמה, ועל הכמה האלה, ה' יבנה את העולם הבא, העולם השלם יותר, העולם של משיח, ואני מברך את כולכם, שתבינו את האמת, תורידו את הקליפות הקשות שהצטברו משך כל אלפי השנים ותחזרו לקב"ה.

העולם רועד מכל הכיוונים
מנחם, מוצש"ק נחמו תשע"א.
אני רוצה לומר לכל היהודים ולכל היהודיות שרוצים כבר ברגע זה את הגאולה: סבלנות!
זה באמת יגיע בעתיד הקרוב, אבל צריכים לחכות עם לפחות איזו מנה קטנה של סבלנות. כי אם לא נעשה כך - אז זה מביא לדיכאון. כי העולם החיצוני דומה למשהו כמו איזו חיה, איזה יצור רגע לפני המוות שלו, שעוד נסחב קצת ועוד אוכל קצת, ולפעמים כשהוא רעב הוא עוד יכול להרוג איזה קרבן בכדי לאכול אותו, אבל ברגע אחד - הוא יתן שאגה, וישכב, וימות. וזהו עולם השקר שלנו. הוא כבר במצב של חולי, חולי סופני, שאנחנו רק מחכים לשאגה האחרונה שלו לפני מותו.
ולכן, אני יודע שאתם מחכים לחדשות, ובאמת יש הרבה סימנים ענקיים שהעולם הזה חולה בצורה סופנית. ואפשר רק לספור דקות מעטות עד למוות. וכל דקה זה כמו מאה שנים, בשביל אדם שמחכה לגאולה. לאדם שסובל את הגלות הקשה-ביותר הזאת - כל דקה זה כמו חיים שלמים. אבל באמת זה לא יקח הרבה זמן. כי העולם רועד מכל הכיוונים, וזה לא יקח הרבה בכדי שהוא יקרוס לחלוטין.
אבל לפני הסוף, ה' יגלה ניסים ענקיים, נסים גדולים יותר מיציאת מצרים. ובכדי לקבל את כל הדברים הקשים הענקיים האלו ולא לאבד את האמונה והביטחון, ובכדי להשתחרר מהפחד של המוות - אנחנו חייבים עכשיו - ברגעים האחרונים שלפני סוף עולם-השקר, לקחת את כל הנסיונות שה' שולח לנו, ולנצל אותם לעשיית אימונים רבים באמונה וביטחון בה'. ובכל דבר שמפחיד אותנו או בכל דבר שלא הולך בדרך שאנחנו צריכים, ואני מדבר בין על דברים רציניים וגם על דברים קטנים יותר, פשוט להגיד עם כל הלב: 'גם זו לטובה'. גם זו לטובה. ה' עושה לנו רק מה שטוב לנו. ואנחנו מאמינים שאין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. ולכן אין דבר שיכול לפגוע בנו, או להפריע לנו.
להגיד עוד ועוד 'גם זו לטובה', ו'אין עוד מלבדו'. עוד ועוד. על כל דבר - בין אם זה קל יותר או קשה יותר. ה' ישמור. ובאמת הולכים להיות דברים קשים וגדולים בעולם הזה, וגם בישראל יהיו דברים מפחידים, ולא מעט דם ומוות. אבל נמשיך להגיד 'גם זו לטובה' ו'אין עוד מלבדו', ונעבור את זה יחסית בקלות בעזרת ה'. ואפילו השבוע הקרוב יהיה מלא וגדוש בדברים קשים, אני יודע שזה חייב להיות בעתיד הקרוב ביותר. דברים גדולים. אני לא אומר רק להגיד 'אין עוד מלבדו' ו'גם זו לטובה' סתם. חייבים להרגיש את זה. לכוון את הראש ואת השכל ואת הלב להאמין עם כל הכוחות ש'אין עוד מלבדו', ושהוא עושה את הכל לטובתינו, צריכים להאמין בזה. וזו העבודה שלנו: לשבת ולחזק את האמונה הזאת.
שוב, לא לפחד, לא לפחד, וה' יציל אותנו. הכל לטובה. ה' עושה לנו הכל לטובה. לטובתנו. הוא רוצה באמת להציל אותנו. אין עוד מלבדו.
אדם שמחכה עכשיו לגאולה - לא יכול להיות עכשיו שמח כל כך, כי הוא כל-כך מחכה, והוא רואה שזה מתחיל, ורואים שיש עכשיו דברים שלא היו אף פעם בעולם, אבל הוא מחכה ומחכה. קשה לחכות וגם לעשות את כל מה שצריכים ברוח הנכונה. אבל אפשר להשוות את זה לאדם שהוא בנסיעה שהוא פטור מהרבה מצוות, וגם ממצוות של תפילה, כי הוא בנסיעה ואין לו מחשבות יציבות ורגועות, כי אין לו סדר ואין לו מקום יציב שהוא ישן שם ואוכל שם וכו' ולכן הוא פטור מהרבה מאד דברים.
ולאורך כל הגלות אנחנו נמצאים בתנועה. לפעמים אנחנו נמצאים כמה שנים במקום אחד, ולפעמים במקום אחר. לפעמים רודפים אותנו ולפעמים לא. אבל התרגלנו לזה, זה נהיה סדר של חיים, וזהו. אנחנו יכולנו גם לחגוג את החגים, וגם לחיות את החיים הרגילים אפילו בזמנים קשים. אבל עכשיו כשמגיע הסוף לגלות המרה הזו, אז אין לנו כבר ישוב דעת, אין לנו סדר-יום שיכול להחזיק אותנו, כי אנחנו רואים איך שהעולם קורס ומחכים לסוף. וזה דבר קשה. קשה לארגן את היום שלנו כמו שצריך, קשה להתפלל, קשה לעשות הרבה דברים, אבל אנחנו צריכים להלחם נגד חוסר-הסדר ולהכניס את עצמנו שוב לסדר, כדי שנוכל באמת בקלות לקבל משיח צדקנו ברחמים ובשמחה.
ש. נחמו נחמו עמי. במה נוכל להתנחם עכשיו?
ת. שאלה גדולה. התשובה כי בעתיד הקרוב נקבל משיח צדקנו אי"ה. אני כהן, ואני ארוץ ואעלה לביהמ"ק השלישי, ויהיו שוב קרבנות, ואז יהיה לנו את הכל: את כל הדברים הרוחניים והגשמיים הטובים ביותר שנבראו, שבכל הבריאה לא היה דבר יותר טוב מזה. והביהמ"ק השלישי יהיה הרבה יותר מהשניים שקדמו לו, ואני אזכה להיות שמה גם כהן, וזה מנחם אותי יום יום. נכון, לא ניסע יותר לאומן... וגם כל הצדיקים יגיעו לפה, ואנחנו לא נמות, ה' ישחוט את מלאך המות, וגם בכלל לא תהיה סיבה למות, כי לא יהיה כבר יצר הרע. האם יש דבר יותר גדול לנחמה מאשר הדבר הזה ?!
אבל לצערי הרב רוב היהודים בכלל לא בכיוון הזה, ולא כל כך מעניין אותם הגאולה. יותר מעניין אותם שימשיכו לקבל את המשכורת וימשיכו לסוע לחוץ לארץ 'לשנורר געלט', ושיהיה הרבה געלט ל'שנורר'. וחבל מאד על כל היהודים האלה, כי אנחנו עומדים לפני הדבר הגדול ביותר שהיה מאז מתן תורה. ומי שיזכה להגיע לזה - זה יהיה דבר עצום. ולמעשה כל הנשמות שהיו בהר סיני יזכו. ואז אנחנו נשמח שמחה אמיתית, שמחה בלי פגע, שמחה בלי שטויות, בלי ליצנות, שמחה גדולה ונצחית, שמחה רוחנית ביותר, ונזכה להרגיש את זיו השכינה חזק חזק, וזה לבד יעלה אותנו, וזה מה שמנחם אתי. נחמו נחמו עמי.
זו הנחמה, ואין נחמה אחרת, ואין שום דבר במקום זה. בודאי לא נוכל לנחם את עצמנו עם המשכורות, לא נוכל להתנחם עם המסיבות או החתונות או החופשים שלנו או כל השטויות שלנו או לא משנה מה. רק בזה אפשר לנחם את עצמנו. אבל אם היהודי לא רוצה את זה עם כל הכוחות שלו, עם כל מהותו, אז הוא לא יזכה, כי כנראה שהוא לא נשמה יהודית, כי נשמה יהודית כל הזמן מתגעגעת רק לזה - רק לקירבה עם הקב"ה, רק לגאולה השלמה.
ולכן, יהודים אמיתיים, באיזשהו שלב, בין אם הם רוצים או לא, ה' יאיר את ליבם, וימשוך את השכל שלהם לכיוון האמת. ואז גם הם, כל היהודים, רחוקים כקרובים, יזכו לקבל משיח צדקנו. אבל מי שיוצא לרחוב היום, קשה להתנחם על מה שיש ברגע זה. אפשר להתנחם רק עם העתיד, העתיד לבוא, עם הגאולה השלמה. אבל כשרואים את הרחוב החרדי, ובודאי החילוני ובודאי איפה שמסתובבים הדתים-לאומים וגם אצל החרדים, אי אפשר להתנחם. זה הכל כאב לב. הכל יורד ויורד עד התהום, ויורד מעבר לתהום.
אי אפשר אפילו לעכל, אפילו לתפוס איך יהודים יכולים להגיע לרמה נמוכה כל כך, רמה רוחנית וגשמית כל כך נמוכה. נכון, הערב רב שרקדו מסביב עגל הזהב הורידו את עם ישראל מאד מאד, אבל זה עבר את המצב הזה בהרבה. ועכשיו הע"ר הם נחשבים ליהודים ממש לפי הדין, אז אי אפשר להבדיל בין זה לזה.
רצח אכזרי, זה משהו שאף פעם לא היה בין היהודים, שייכנסו ויהרגו ככה אדם צדיק - זה דבר שלא היה אף פעם. זה רק מראה איפה אנחנו נמצאים בעולם-הזה עכשיו, לאיזו רמה כה נמוכה שאף פעם לא היתה הגענו. והרגו דווקא איש שהוא היה סמל של הצניעות, סמל של הקדושה: 'קדושים תהיו', וזה בדיוק מה שאנחנו עושים לקדושה. נחמו נחמו עמי. בעתיד הקרוב ה' ישרוף את העולם הזה, הוא יהרוס את העוה"ז וישאר רק העולם הבא, העולם של משיח, ובית המקדש והקרבנות והשלימות.

אין לאן לברוח
מנחם, מנחם-אב תשע"א
העולם קורס. קורס. ותושבי כדור-הארץ מתחילים לשים לב שהכל רועד מתחת לרגליהם. ומתחילים להרגיש חוסר שיווי-משקל נפשי ורוחני. ומסתובבים עם פחד בלב בלי להבין בדיוק למה. הם יודעים ומבינים שהכלכלה בכל העולם נופלת בצעדים גדולים. ואפילו אלו שעוד יש להם עבודה, ואפילו במדינות שעדיין לא חשים בצורה קשה את המצב הכלכלי הקשה בעולם, גם הם דואגים על העתיד שלהם.
והגיע מצב שהרבה אנשים דואגים מאד לעתיד שלהם ושל משפחותיהם. הם דואגים אם יהיה חשמל, אם יהיה להם אוכל, אם יהיו להם מים ראויים לשתיה. ואלו שתלויים בתרופות דואגים איפה הם יקבלו את זה. ודואגים ומפחדים מקבוצה של רשעים גדולים שמנסים להשתלט על העולם, ולהפוך את רוב האוכלוסיה בעולם לעבדים. וכל העולם בסכנה.
ויש גם מלחמות בהרבה מקומות בעולם. ובכל אירופה, ובארצות הברית, ובהרבה ממדינות-ערב ובעוד הרבה מדינות בעולם יש סכנה של מהומות אלימות של האזרחים שלהם. וגם הפשע עלה מאד בעולם המערבי, כי אין לאנשים עבודה ואין כסף לדברים בסיסיים. ויש דור של נוער שנולדו בבתים עניים ביותר והם גרים בארצות עם הרבה גשמיות, ואין להם רגש של בני-אדם רגילים, כי עגל-הזהב הוריד מהם את העדינות והרגישות של אדם רגיל. ואין להם בעיה להרוג, לשרוף, לשבור, לגנוב. אין להם שום בעיה. פראי אדם. וכל העולם שנקרא 'העולם המערבי' העשיר ומלא-הגשמיות - ממש נופל מכל הכיוונים, והופך להיות הריסות גדולות.
וגם פה בארץ יש לנו הפגנות, לפעמים אלימות. וזה לא שייך ליהודים, כי מאחורי זה עומדים גויים. גויים שרוצים להרוס את היהדות, ובמקום זה לבנות עוד שלוחה של הרשעים, של אלה שמנסים להשתלט על העולם. וגם פה אנחנו בסכנה גדולה, לא כל כך מהערבים כמו מהיהודים עצמם, אלה שעדיין קשורים לרשעים, לאנשי דור-הפלגה.

וזה מספיק להיסטוריה. ועכשיו נגיע לשורה התחתונה: עם ישראל, עם ישראל חייב להתעורר, כי הזמן קצר מאד, ואין דרך אחרת לשרוד. רק מי שהוא עם הקב"ה - ישרוד.
ואמנם יש כל מיני תכניות שאנשים מתכננים כיצד לשרוד כאשר המצב של כל העולם יהיה בסכנה, וכאשר לא יהיו כל הדברים הבסיסיים שהאדם המודרני נזקק בכדי להמשיך את החיים הגשמיים שלו. הם אומרים לאגור אוכל ומים, וכל מיני מאכלים כמו אגוזים ושקדים וכו' ובטריות וכו' כל מיני דברים כאלה, אביזרים שיסייעו לאדם לשרוד. אבל זה לא יעזור כלום לאדם. זה רק 'כאילו'. כי הקב"ה יאפשר לשרוד - רק לאלו שהם נאמנים לו.
ומהי המטרה של כל החיים האלה, של כל הכמעט-ששת-אלפים-שנה מאז שנברא האדם הראשון? המטרה אז וגם היום זה להאמין ולבטוח בקב"ה. ולחיות אך ורק בכדי לעשות את רצונו. וזוהי הדרגה שכל יהודי חייב להגיע אליה. ועכשיו - כי אין זמן. והעולם יראה ניסים גדולים בהרבה יותר מהניסים שהיו במצרים וביציאת-מצרים.
וה' נותן לנו קצת להציץ ולראות בקטן-מאד מה הולך להיות, עם כל אסונות-הטבע למיניהם שקורים בכדור-הארץ יום-יום, דברים שבהיסטוריה המודרנית אנחנו מעולם לא זוכרים כזה דבר. ואפילו הגויים מדברים על סוף העולם, והנוצרים וגם המוסלמים - לא רק היהודים - מדברים על משיח. אז מה עוד יש להגיד חוץ מ: עם ישראל, תתעוררו! תחזרו! תפסיקו עם כל השקרים, עם כל הגשמיות המיותרת! תחזרו להיות יהודים אמיתיים! תהיו קדושים, תהיו קדושים!
ש. למה יש כזו הרגשה של כובד, של 'אין כח'?
ת. 'אין כח', זה סימן טוב. כי אלו שאין להם כח, שמרגישים חלשים, זה בגלל שהם מחכים כל-כך חזק למשיח. והם גם רואים ברור את השקר, וזה מה שמעייף, מייאש. אבל אלה שהם לא מודעים לשקר והם לא דואגים מכל הדברים כמו הפריצות וחוסר-האמונה והביטחון בה' - הם עוד שמחים. כי הם עוד חולמים על העתיד שלהם. הם חולמים על הנסיעות שלהם, ועל החופשות שלהם, ועל ההעלאה-בדרגה בעבודה. ואלו הם הע"ר. הם לא יכולים להבין, והם לא יכולים להינצל. כי הם לא יכולים לתפוס את זה. הם נולדו עם השכל, עם ה'ראש' של 'מצרים', של גשמיות, של עבודה-זרה. וזה לא משנה אם הם הולכים עם מעילים ארוכים, וזקנים ופיאות. ולא משנה אפילו אם קוראים להם 'רב'. למרות זאת הם באים מתרבות מצרים. ומי שמחכה ממש למשיח, הוא לא יכול להיות ע"ר והוא סובל. הע"ר לא סובלים. אבל בסוף הם יסבלו את הסבל הקשה ביותר שהיה בעולם.
בעולם שלנו היום אין לאן לברוח. גם הזמן הוא לא כמו שהיה פעם, הזמן רץ. וזה לא דמיון. זה אמיתי, ממש אמיתי.

הקשר היחיד - הקשר עם ה'
מנחם, מוצש"ק כי-תצא, י"ב אלול תשע"א
יש עננים שחורים באופק. השמים נהיו שחורים, וחושך עמוק יורד ויורד על פני כדור-הארץ כולו. ישעיהו ס', ב': כִּי הִנֵּה הַחֹשֶׁךְ יְכַסֶּה אֶרֶץ וַעֲרָפֶל לְאֻמִּים וכו'. העולם מחכה לסוף. והחושך הרוחני והגשמי כבר מגיע אלינו, לבני-האדם, בכל מקום בעולם. הרגישים בינינו והקרובים יותר לאמת יכולים כבר להרגיש את החושך, את השחור שנמצא בכל-מקום, את הדיכאון, את הפחד. אבל לרוב היהודים והגויים יש עוד שמחה מדומה בלב, והם ממשיכים עם המוזיקה, והריקודים, והטיפשות, חיים של ריקנות וגשמיות. אבל הסוף מאד קרוב. ואין לנו זמן. אין לנו הרבה זמן להציל את עצמינו. ברגע שיתחילו המלחמות הגדולות בפועל, אי אפשר יהיה לחזור בתשובה, כי הבלבול יהיה כל-כך גדול שאפילו אם אדם רוצה לחזור בתשובה - הוא לא יוכל. השכל שלו לא יפעל, הלב יהפך לאבן, והוא ימות. לכן, התשובה צריכה להיות לפני זה. לאו-דוקא 'לפני', כי היריות הראשונות כבר התחילו, אבל כשנגיע לשלב שכל העולם בוער, אז זה כבר הסוף של התשובה בעולם-הזה.
דבר אחד אני רוצה שתבינו: יש מעט יהודים שהם בדרך של אמת. (ר' גליון 73 במקורות). כמו שאמרנו, יש יהודים שיקח להם זמן עד שיגיעו לאמת, אבל אם הם עמדו בהר-סיני, ה' יכריח אותם לחזור בתשובה. אבל כבר מתפתח מצב שכל יהודי נמצא בודד. ואפילו אם הוא מצא קבוצה שדומה לו הוא בודד. אפילו אם יש לו רב - הוא ירגיש את עצמו בודד. אבל עם הקדוש ברוך הוא - הוא ירגיש קרוב. זאת אומרת, שבגלל כל מיני סיבות - האדם לא יוכל לקשור קשר עד-הסוף עם אדם אחר, או אפילו עם הרב שלו. הוא יצטרך רק קשר ישיר עם הקב"ה, ורק דרך הקשר הישיר עם בוראו - הוא ינצל.
כדאי לכם ולכולם לפתח במהירות את הקשר הזה עד הסוף, עד היכן שאפשר. כי זה הקשר היחיד בעולם. וזו האמת היחידה בעולם. בני אדם סבורים שהם מוצאים אמת בכל מיני מצבים, בכל מיני קשרים, בכל מיני תיאוריות. אבל באמת - יש רק אמת אחת, וזה: הקשר עם הקב"ה. והקב"ה הוא האמת - ואין עוד מלבדו.
ש. אם בסוף כבר לא יהיה אפשר לחזור בתשובה, אז איך אמרנו שה' יחזיר כל יהודי אמיתי אל האמת בסופו-של-דבר?
ת. אני דיברתי אחרי שלב מסוים. ה' יחזיר את כל אלה שצריכים לחזור. הוא יכריח אותם לחזור בתשובה, לא משנה מה. כמו אדם שלוקחים אותו בכח לבית חולים למרות רצונו, והוא מתנגד לטיפול, ומאלצים אותו לקבל את התרופות, הוא צועק וצורח והוא מסרב ומתנגד, הוא לא רוצה. אבל בסוף הוא מקבל טיפול, ובסוף הוא מבריא. אז גם את אלו הוא יכריח לחזור בתשובה למרות שהם קשי-עורף. (ישעיהו מ"ח: הָרִאשֹׁנוֹת מֵאָז הִגַּדְתִּי כו' פִּתְאֹם עָשִֹיתִי וַתָּבֹאנָה: מִדַּעְתִּי כִּי קָשֶׁה אָתָּה, וְגִיד בַּרְזֶל עָרְפֶּךָ, וּמִצְחֲךָ נְחוּשָׁה:)
וזה לא כל כך פשוט. יש יהודים אמיתיים כ"כ מקולקלים וכ"כ רחוקים, שעם כל הסבל, בסוף ה' יצטרך פעולה מיוחדת בשבילם לשנות את הראש, ולפתוח את העיניים, ואת הלב ואת המח לאמת.
מאז אדם הראשון יש לנו בחירה, אבל למעשה - זו אינה בחירה רגילה שיש לנו אפשרות לבחור אם אנחנו נלך עם האמת או לא. ה' מכוון אותנו ודואג שהניצוצות, הנשמות שהוא יצר, שהם יגיעו ליעד שהוא רוצה. למעשה, האדם-הראשון ואשתו היו חייבים לעבור את הנפילה הגדולה. כי כך העולם היה צריך בכדי לעבור את כל השלבים עד הגאולה, ומעבר לגאולה. קשה להסביר לבני אדם הגיוניים, אבל כמו שאמרתם - בלב מרגישים את זה. אנחנו נראה יותר ויותר, שיש לנו מלחמה באופק. ה' יעזור לנו ויציל אותנו. ואחרי ראש השנה יהיו מצבים מדהימים.

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 6382202 פעמים
היום - 03/08/20