הימים האחרונים של העולם

77 הימים האחרונים של העולם
מסרים של אוטיסטים
אלול תשע"א * טעון גניזה
ניתן לשמוע את המסרים בטל.03-9-77-00-77


הימים האחרונים של העולם
מוישל'ה, כ"ג מנחם-אב תשע"א,
אני רוצה לומר ליהודים בארץ ישראל:
הפסקת-אש או לא, הבעיות לא הפסיקו, וגם לא יפסיקו בעתיד הקרוב. אל תחשבו שאם ישנו הסכם להפסקת-אש כביכול, זה כבר אומר שאין כבר פחד, שאפשר יהיה לחזור לשטויות היומיומיות שאתם כל כך נהנים מזה. זה פשוט רחוק מן האמת. כי זה רק הפסקות קטנות. ולא לתמיד. כי משיח מחכה להתגלות, ושום-דבר בעולם ברגע זה לא יכול לעצור את זה. ולכן, כל הצרות שהיו בשנים האחרונות - זה רק בשביל להעיר אותנו, להעיר את עמ"י מהתרדמה החזקה שלכם. להעיר אתכם, שתתחילו להבין שכל הגשמיות שלכם, וכל 'הכיפים' שלכם, וכל הדברים הלא-משמעותיים של העולם-הזה שלכם, לא יעזרו לכם לחיות חיים נצחיים. כי הדבר היחיד שיעזור לכם - זה לחזור בתשובה, ולהשתדל מאד עם כל מהותכם לחיות חיים של רצון ה'.
ואין זמן. באמת אין זמן. הימים האחרונים של העולם הזה כמו שאנחנו מכירים את זה, הימים האחרונים האלו, הם ספורים ממש. ולא לצחוק ממה שאני אומר, כי הצוחק באמת - זה הצוחק האחרון. והשורה התחתונה היא ש"אין עוד מלבדו". ואם אתם לא מאמינים בזה, ולא חיים בצורה כזו - אז אתם עומדים לפני הפתעות קשות ומפחידות ביותר. ולא תוכלו לעכל את זה, ולא תוכלו לעבור את זה בשלום.
כי אתם בוטחים בצה"ל, בממשלה, במשטרה, בבתי-החולים עם הרופאים וכו', אבל לא יהיה להם שום כח. והם לא יוכלו לעזור לכם בכלל בכלל. רק מי שבוטח בקב"ה, הוא ינצל. כי רק הוא יכול להציל את כולם. כן, רק הקדוש ברוך הוא.
שוב אני אומר לכם: אם אתם רוצים להמשיך להיות בעולם-של-החיים - אז עכשיו, ברגע זה, עליכם לשנות את הדרך שלכם. לשנות את החיים שלכם. ולהשתדל לבטוח בכל דבר אך ורק בקב"ה. כי הוא זה שברא אותנו, הוא זה שברא את העולם, את כל הכוכבים ואת כל העולמות, והוא מחליט מה לעשות איתם ומה לעשות איתנו. ומי שלא בוטח בו, מי שאין לו בטחון דומה לבטחון של היהודים שיצאו ממצרים, אז לנצח לא תהיה לו אפשרות בכלל לחיות.
בעתיד הקרוב יהיו בארץ ישראל, ובכל העולם, מצבים קשים ומפחידים ביותר. דברים שאתם לא יכולים לחלום על מצבים כאלו. תקומו בבוקר ותחשבו שאתם במימד אחר לגמרי. בסרט דמיוני - ולא בעולם-הזה. תפחדו מאד מאד. אבל אלו שהם בוטחים בה', ויודעים את הנבואות, וקרובים לקב"ה, ומשתדלים לעשות את רצונו, אין להם שום דאגה. וכמו עשרים האחוז שיצאו ממצרים למרות הכל, הם בטחו בקב"ה, והם יצאו. והם אלו שעמדו בהר-סיני, ובדיוק הנשמות הללו, מעשרים-האחוז האלה, הם אלה היהודים-האמיתיים שבעזרת ה' יקבלו משיח-צדקנו.
במצרים, כל היהודים שמרו על שלשה דברים יחודיים: דיברו בשפה שלהם, לבשו בגדים של יהודים שהבדילו ביניהם ובין הגויים, והשמות שלהם היו מיוחדים ליהודים. וגם אנחנו כיום עושים את אותו הדבר. על אותם שלשת הדברים אנחנו שומרים, חוץ מלבוש הנשים שירד ממש לפריצות גלויה, אבל בסך-הכל היהודים האמיתיים שומרים בדרך כלל על מאפיינים אלו.
אבל גם אצלנו - כמו במצרים, אפילו ששמרו על שלשת הדברים האלו, בכל זאת רק עשרים-אחוז הם ממש בטחו בקב"ה, והאמינו בו. וכל השאר, כל אלו שנשארו עם האלילים המצריים לא יצאו. אז גם עכשיו, כל היהודים שיש להם אלילים כמו עגל-הזהב ולא הקב"ה, אפילו שחושבים שהם חרדים והם כן מאמינים בקב"ה, אבל בלב - לא. והיהודים האלו לא ישרדו, בדיוק כמו במצרים.
ש. אם זה זמן כ"כ מבולבל, למה לא מתעוררים?
ת. למה הדור של המבול לא התעוררו?! גם אז היו עבירות קשות ביותר. ולא רצו לשמוע לנח. למה? ואפילו כשירד הגשם לא רצו לשמוע, אפילו שהמים הגיעו עד לצוואר שלהם לא רצו לשמוע. למה? כי נהנו מהעבירות שלהם, ולא רצו להפסיק, ולא רצו לחיות חיים של קרבה לה', חיים של קדושה. וגם היום נהנים יותר מן הפיצה, מהחברות, ומהחברים, ומכל הלכלוך שנכנס לעולם החרדי. והחילונים והגויים הם חיים חיים של לכלוך, אז למה שהם ירצו להפסיק? הם מאמינים ב'לשתות ולאכול היום כי מחר אנחנו מתים'. מה אכפת להם?! [ישעיהו, כב, יג: וְהִנֵּה שָׂשׂוֹן וְשִׂמְחָה הָרֹג בָּקָר וְשָׁחֹט צֹאן אָכֹל בָּשָׂר וְשָׁתוֹת יָיִן אָכוֹל וְשָׁתוֹ כִּי מָחָר נָמוּת:]
יש יהודים חשובים, אפילו רבנים, ואפילו ראשי-ישיבות, שהם לא רוצים להפסיק את הדרך של העם, כי גם הם נהנים מזה. הם נהנים מהיוקרה של העבודה שלהם. הם נהנים מהכסף שנכנס. וברוך ה', יש עכשיו בעיות גדולות בכסף, ולא יכולים כבר להחזיק את השקר. ועכשיו רואים מי הם למדנים באמת ומי לא. מי לומד לש"ש ומי לא.
ש. אם הסוף כל כך קרוב אז אולי תדריך אותנו בתמצית איך להתכונן?
ת: אני תמיד מדבר בקיצור, כי אם הייתי מדבר בארוכה על הנושא הזה, זה היה לוקח ספרים שלמים בכדי להסביר את זה. אבל בקיצור: צריך לזרוק את כל הגשמיות המיותרת שלא צריכים בכלל, את כל החופשים, הנופשים, האוכל שזה לא טוב לכם, זה רק בשביל מה שאתם קוראים 'הכיף'. את כל הדברים המיותרים שמורידים אותנו רוחנית ונותנים לנו מיני הנאות מיידיות שהם לא כשרות בגלל המהות שלהם. לא בגלל חותמת ההכשר על האוכל. ולהשתדל לחיות כדי לעשות רצון ה'.
וכדי לדעת מה רצון ה', אתם צריכים לפתוח ספרים ללמוד. אני רק אגיד לכם בקיצור: רצון ה' זה קודם כל: 'קדושים תהיו'. בכל האספקטים של הקדושה, בכל המצבים של הקדושה, קדושת הבית, קדושת הדיבור, הכל. לא משנה מה. טהרת המשפחה טהרת הפה. קדושים תהיו - זה הבסיס של הכל. ומזה אתם יכולים ללמוד את הכל. אבל תצטרכו לפתוח ספרים, וללמוד. ממש. ואני גם מבקש מכם, להשפיע על המשפחה, וגם על השכונה, שיוציאו מהרחובות את כל מה שלא שייך להקב"ה, כל מה שלא שייך ליהודי אמיתי - יהודי שקרוב להקב"ה. לא לשכוח. קדושים תהיו. זה העיקר. ולא לעשות לעצמנו 'היתרים', בשום אופן לא לעשות היתרים לעצמנו, כי 'היתר' לא פועל בשמים בנושא זה. כי עכשיו זה הסוף, ואין כבר 'היתרים' על שטויות.
ש. אם יש רבנים שלא מאמינים במסרים של האוטיסטים, אז איך הציבור יאמין בזה?
ת. הרבנים שלא מאמינים בזה, זה הרוב לצערי הרב. הם לא מאמינים בזה - וזה אמת. אבל הרבנים שכן מאמינים בזה, הם משפיעים עד כמה שהם יכולים, אבל הם מעט. אבל, העם, היהודים-האמיתיים, המלים של האמת תיגענה בלב שלהם. ואפילו שהרב שלהם יגיד 'לא', הם ידעו ויבינו מה האמת. והאמת שאני מדבר עליה זה דבר מאד-מאד הגיוני, ומאד פשוט. ולא צריך להיות תלמיד-חכם מאד גדול בשביל להבין את זה, ובשביל להאמין בזה. אבל ישנם תלמידי-חכמים גדולים שהם תפוסים עם הצד הלא-קדוש של החיים, עם כל הדברים שלא שייכים ליהודים, רק שהפכו כאילו להיות שייכים ליהודי - כי יש על זה איזה 'הכשר'. כמו למשל פיאות הקאסטם, שזה בכלל לא יהודי, שזה ממש כמו גילוי-ראש של דוגמנית-אופנה גויה, וזה לא כמו יהודיה אמיתית, אבל יש לזה הכשר. [ראה 'קול דממה דקה' , 48 הכתר על ראש עגל-הזהב]. אדם שקרוב לה' לא יכול להבין איך אפשר לתת לזה הכשר. ואפילו אם רב יתן הכשר על זה, זה לא יֵרָאֶה לו שזה אמת, ויש בלי סוף דוגמאות כאלו. ה' יעזור שכל יהודי אמיתי שעמד בהר-סיני, במעמד הר-סיני, יחזור בתשובה מלאה. אפילו אם הוא חילוני, אפילו אם הוא דתי-לאומי ואפילו אם הוא חרדי...
כן. אני רוצה להזכיר לכם, שהפסקת-האש הזאת - זה לא הסוף. בשום פנים ואופן זה לא הסוף. ועוד יבואו על העולם ועל היהודים צרות גדולות, כדי שנבין ונחזור להקב"ה. ואם נבין - אז יהיה לנו הרבה יותר קל ונקבל משיח-צדקינו בשמחה וברחמים. אבל אם לא נרצה להבין, חס ושלום, אז נעבור גהינום בעולם הזה, אבל בכל זאת נגיע. אם הנשמות שלנו עמדו בהר סיני.
אז, אנא, למה לסבול?! הרשעים יעלמו. הרשעים, השקרנים, הע"ר, העמלקים, כולם יעלמו. ואנחנו, יהודים-אמיתיים, נחיה חיי נצח. אבל היהודים האמיתיים שעדיין רחוקים מהאמת, ונלחמים נגד הקדושה של הקב"ה, יצטרכו לעבור ממש גהינום בעולם הזה, כדי להגיע למצב שיהיו מוכנים גם גופנית וגם רוחנית לקבל משיח צדקנו.
מהר מאד, העולם לא יהיה כמו שהוא היה רגיל להיות, וזה משתנה במידה שלא תאומן, ואנשים מתחילים לראות את זה ומתחילים להיות נפחדים. אבל הם לא יודעים מה לעשות. הם לא רוצים לעשות תשובה הם לא מוכנים לוותר על הגשמיות שלהם, הם מחזיקים בזנב של עגל הזהב בחיים שלהם והם לא יודעים שעגל הזהב עומד למות.

אזהרה קשה בקרוב
יצחק אייזיק, כ"ד מנחם-אב תשע"א
אני רוצה לדבר. ואני רוצה להגיד שבעתיד-הקרוב העולם ישתנה מאד. מאד. בשנתיים האחרונות, כל הזמן העולם יורד לאט-לאט אל התהום. זה יורד, וכאילו נעצר. יורד, ונעצר כאילו. בכל התחומים. בכל הכיוונים. הכיוון - זה למטה.
אבל, בעתיד-הקרוב תהיה עוד ירידה מאד קשה. בדומה ל"רכבת-שדים" מאד גבוהה. אנחנו נרד ירידה ברכבת הזאת, שזה נקרא 'העולם הזה', נרד ירידה קשה ביותר. אבל רק אלו שקרובים לקב"ה - יעלו. והשאר ילכו לתהום.
ושוב, אני רוצה לומר שאנחנו, עם-ישראל, אנחנו - המרכז של הבריאה. ["בראשית" - בשביל ישראל שנקראו 'ראשית'. רש"י בתחי' פרשת בראשית]. אנחנו - הקרובים ביותר לקב"ה, הבן היקר של הקב"ה. [ישעיה ה', ז': כִּי כֶרֶם ה' צְבָקוֹת בֵּית יִשְׂרָאֵל וְאִישׁ יְהוּדָה נְטַע שַׁעֲשׁוּעָיו]. ואנחנו חייבים להיות קדושים. ומי שיהיה קדוש, ומי שיהיה קרוב לה', ויחיה אך ורק בכדי להשתדל לעשות את רצון ה' - הוא ימשיך להיות מרכז הבריאה. הוא ילך ויתפתח. קודם בימות המשיח, ואח"כ הוא יעלה עוד ועוד בעליה שאנחנו לא נוכל להבין עכשיו.
אבל העולם כולו, הרוב העצום של הגויים, והרוב הגדול של היהודים, לא רוצים להבין. לא רוצים לאהוב את ה'. לא רוצים להתקרב לה' או לעשות את רצונו. רוצים אך ורק את העוה"ז, עם כל הצעצועים, עם כל הפריצות, עם כל הדברים הלא-צנועים, ועם כל התשוקות, כל הדברים האסורים ביותר. ורוצים להלביש את זה בבגדי צדיקים ולעשות מה שהם רוצים. וזה - בכל התחומים. בכל התחומים.
קדושים, קדושים, זוהי המהות של עם ישראל, העם הקדוש. הקדוש. ["ישראל קדושים הם" - פסחים פ"ג, ב'. נדה י"ז א']. ורק מי שקדוש יכול להתקרב לה'. קדוש בדיבור, קדוש בהתנהגות, קדוש בלב, קדוש בשכל, קדוש בכל איבר בגוף. [ויקרא י"ט, ב': דַּבֵּר אֶל כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם קְדשִׁים תִּהְיוּ כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי ה' אֱלֹקֵיכֶם: במדבר ט"ו, מ': וַעֲשִׂיתֶם אֶת כָּל מִצְוֹתָי וִהְיִיתֶם קְדשִׁים לֵאלֹקֵיכֶם: וראה רש"י סוף פרשת אחרי-מות ואור החיים שם.] ואם הוא לא קדוש - אז הוא לא בנוי לחיות בעולם-של-משיח, לא בנוי בשביל העולם הבא. לא יהיו לו את הכלים. [עובדיה א' י"ז: וּבְהַר צִיּוֹן תִּהְיֶה פְלֵיטָה וְהָיָה קֹדֶשׁ. ובתרגום שם: "ויהון קדישין"].
תסתכלו מה שקורה בעולם! תסתכלו, תסתכלו! אתם לא רואים ?! אתם לא מבינים ?! אתם לא מרגישים ?! אתם סתומים ?! מה אתכם ?! מה אתכם ?! האם אתם כל-כך כל-כך רחוקים ?! כשאדם הולך ברחוב, ורואים את גסות-הרוח שיש ברחוב החרדי, ולא מבינים שמשהו מאד חולה בתוך החברה שלנו, לא רואים את החנויות שהם רק חיקוי של הגויים, את הלבוש שזה רק חיקוי של הגויים, את ההתעסקות עם שטויות. אתם לא רואים את זה ?! לא מרגישים את זה ?!
יהודים, יהודים! איפה אתם? איפה "היהודי" שבתוך היהודי? איפה הנשמה שהיתה בהר סיני?!
אין לי מה לומר עוד. ואני לא מאמין שיש עוד מה לומר. יהיו זמנים קשים ביותר בעתיד-הקרוב. גם פה בארץ ישראל, וגם בעולם. ואני רוצה לומר לכם שזה יהיה קשה. ולא סתם. קשה ביותר. קשה קשה. ומי שלא יעמוד בזה - פשוט לא יהיה. מי שלא יהיה קרוב לה' - פשוט לא יהיה. [יואל ג', ה': וְהָיָה כֹּל אֲשֶׁר יִקְרָא בְּשֵׁם ה' יִמָּלֵט, כִּי בְּהַר צִיּוֹן וּבִירוּשָׁלִַם תִּהְיֶה פְלֵיטָה כַּאֲשֶׁר אָמַר ה', וּבַשְּׂרִידִים אֲשֶׁר ה' קֹרֵא].
אני מבקש מכם: הלב שלי נשבר, עם ישראל! עם ישראל! אתם לא מבינים ?! תתחילו לזוז לכיוון הנכון! עוד מעט תקבלו עוד אזהרה גדולה וקשה, גם בחוץ לארץ - וגם בארץ. ואני מקוה שתבינו את הרמזים.
ליהודים בחו"ל, אתם ישנים עוד יותר מהישראלים. אבל אתם קיבלתם קצת תזוזה. ה' תפס את האדמה - והזיז אותה. הוא הזיז אתכם. ממש. הוא הכניס פחד, ורצתם לרחוב מפחד. אבל - הפחד נעלם. כי פתאום הכל נהיה שוב שקט. אבל הפחד הזה - זה היה בכדי לומר לכם, שיום אחד - ה' יזיז אתכם חזק. ואם לא תהיו יחד עם הקב"ה - אתם לא תצאו מזה בחיים.
ה' מאיים עליכם. כמו בהר-סיני שהוא הרים את ההר מעל ראשכם. אבל הפעם הוא לא יעשה את זה. הוא יתן לכל אחד בחירה חופשית, בכדי להחליט איפה, איפה הוא רוצה להיות. כל אחד יצטרך להחליט בעצמו מה הוא רוצה. ורוב היהודים - ע"ר. לכן זאת תהיה החלטה אישית אך ורק של היהודים עצמם. כי הע"ר אין להם שום החלטה. הם לא יכולים ללכת יחד עם הקב"ה. הם רק יכולים להיות עם עגל-הזהב. אבל יהודים-אמיתיים יכולים להיות רק עם הקב"ה. ואפילו שזה נראה שיש להם בחירה, באמת אין להם. הקב"ה יקח אותם, יסחוב אותם כביכול לאמת, בין אם הם רוצים או לא רוצים. סוף.

המלחמה כבר התחילה
מנחם, ח' אלול תשע"א.
אני אתחיל עם משפט קשה: מלחמה בעתיד הקרוב. מלחמה בכל המזרח התיכון. ואז ישכחו מכל השטויות שיש בלב, במחשבות ובמעשים. והמלחמה הזאת תמשוך עוד מדינות, עד שתהיה באמת המלחמה הגדולה. לא גוג ומגוג, אלא המלחמה הגדולה כמו שאנחנו קוראים לה 'מלחמת העולם השלישית'.
וכל הבירורים האחרונים יהיו אז: מי בצד האמת, ומי לא. וזה הרבה יותר קרוב ממה שאתם חולמים. ומה שקרה וקורה השבוע, על זה יהיה מבוסס העתיד. והזמנים הבאים יהיו הרבה יותר קשים מאשר עד עכשיו. אבל לא להתייאש, ולהמשיך, לא משנה מה.
ואם זה קשה עכשיו להיות צנועות וקרובות לאמת ולקב"ה, בעתיד הקרוב מאד אתן תשימו לב שיתחיל להיות עוד יותר קשה מאשר עכשיו. אבל יחד עם-זה תראו הרבה נשים שיחליטו להקריב את עצמם לשם-שמים, ויתחילו להתלבש בצניעות רבה. וזה ירגיז את המתנגדים. ואז תהיה המלחמה הגדולה. והמתנגדים שהם אינם יהודים שעמדו בהר סיני - 'יקבלו את הפסק'. ואז גם הציונים יפלו עוד יותר, לא יודע להגיד יותר. היום, זה הסוף של הרשעים, יש להם הרגשה שהם נעלמים, שזה הימים האחרונים שלהם, ולכן הם יותר רשעים. [דניאל י"ב י': וְהִרְשִׁיעוּ רְשָׁעִים וְלֹא יָבִינוּ כָּל רְשָׁעִים; וְהַמַּשְׂכִּלִים יָבִינוּ]. וההרגשה הזאת, זה לא בַּמוּדָעוּת שלהם, אלא בתת-מוּדע.
והדוגמאות שלכם רק מוכיחות שהזמנים קשים כבר עוד-יותר, ואנחנו חייבים להחזיק כביכול בחבל של הקב"ה ולא לעזוב. הוא ינענע אותנו עוד יותר חזק עכשיו. לא לעזוב את החבל! והחבל - זה הקשר שלנו איתו. ואֵלו שמרגישים כבר את החוזק של הנענוע ושעוד הצלחנו להחזיק את החבל עד עכשיו, אז בעתיד לא יהיה לנו כל-כך קשה, לא נתעייף כל כך בנדנוד הזה. ונוכל להרגיש יותר בטוח שלא ניפול, ושנצליח להחזיק את החבל חזק בשתי הידיים. [ישעיהו מ"א י': אַל תִּירָא כִּי עִמְּךָ אָנִי כו' אִמַּצְתִּיךָ אַף עֲזַרְתִּיךָ אַף תְּמַכְתִּיךָ בִּימִין צִדְקִי].
ובסוף ה' יאסוף כביכול את כל החבלים עם כל היהודים, ויניח אותם בארץ ישראל, בבית המקדש. [יחזקאל ל"ו כ"ד: וְקִבַּצְתִּי אֶתְכֶם מִכָּל הָאֲרָצוֹת וְהֵבֵאתִי אֶתְכֶם אֶל אַדְמַתְכֶם]. ויביאו קרבנות, ויהיה שלום, ותהיה שלימות. [בחוקותי, ויקרא כ"ו ו': וְנָתַתִּי שָׁלוֹם בָּאָרֶץ. עי' רמב"ן שם].
תראו, היהודים שיצאו ממצרים, יצאו עם הרבה כסף וזהב, אבל אי אפשר להגיד שהיתה להם גשמיות, כי לא היה להם מים ואוכל, אז מה היא הגשמיות? את הזהב אי אפשר לאכול. ואם אין מה לאכול - אין חיים. ואם אין חיים - אין גשמיות.
וברור שנעבור פחד גדול במלחמה וכו', אבל אלו המאמינים ממש - הם לא יהיו בלי אוכל, בלי מה שהגוף צריך בשביל להמשיך לחיות, נוזלים ואוכל. זה לא יהיה 'דליקטסים' אבל הטעם - יהיה טעם של גן עדן. והנס יהיה טבעי. ובאמת הכל עכשיו זה גם נס, [ראה רמב"ן סוף פרשת בא]. רק שזה מכוסה עם הרבה לכלוך וטומאה, ולכן קשה לראות את הניסים. כשאוכלים ממתקים - זה הגוף, וזה בכלל לא מגיע אפילו קרוב לנפש ולנשמה. אבל בעתיד הקרוב אנחנו נאכל, וזה יהיה טוב לגוף, אך לא תהיה לנו תשוקה ותאוה לאכול. זה ימלא את הגוף, והגוף יפעל בצורה מושלמת, ויהיה לנו כח ללמוד ולעבוד את ה' ולעלות במדרגות ולא לפחד. ותמיד נרגיש טוב, כי אנחנו חייבים להרגיש טוב כדי לעלות רוחנית. כי אם הגוף מלא כאב ועייפות ודיכאון אי אפשר לעלות רוחנית. [ע' רמב"ם ה' דעות פ"ד ה"א: הואיל והווית הגוף בריא ושלם, מדרכי ה' הוא, שהרי אי אפשר שיבין או ידע, והוא חולה כו']. וכל העולם של משיח, ובכל התקופה של משיח - המטרה תהיה לעלות ולעלות, ולהתקרב יותר ויותר לקדוש ברוך הוא, לזיו השכינה. [תהלים ל"ו י': בְּאוֹרְךָ נִרְאֶה אוֹר]. [ר' סוף תפילת 'ובא לציון גואל': שנזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העוה"ב, וכעי"ז נהוג לומר בסוף ברכת-המזון: הרחמן הוא יזכנו לימוה"מ ולחיי העוה"ב. ועי' רמב"ם פ"ט מה' תשובה וסוף ה' מלכים]. וזו תהיה הנאה כה עצומה שאני לא יודע אפילו להתחיל להסביר או לתאר. (ישעיהו ס"ד ג': "עַיִן לֹא רָאָתָה אֱלֹקִים זוּלָתְךָ, יַעֲשֶׂה לִמְחַכֵּה לוֹ")
ש. למה אנחנו מרגישים כזו 'כבדות'?
ת. עכשיו אנחנו כבדים כי כבר יש מלחמה. המלחמה התחילה גם בשמים וגם פה. [ר' דניאל פי"ב: וּבָעֵת הַהִיא יַעֲמֹד מִיכָאֵל הַשַּׂר הַגָּדוֹל וכו' ע"ש]. ואתם נלחמים את המלחמה הזאת יום יום. אתם נמצאים בשדה הקרב. והרבה יהודים אחרים נלחמים על כמה נושאים באידישקייט, אבל הקדושה היא הנושא. [ראה 'קול דממה דקה' גליון 38, ועוד]. וזה גם שייך לפה של האדם, לדיבור.
ואתם תרגישו את הכבדות הזאת עד שהמלחמה עצמה תתחיל - המלחמה הפיזית בין כל המדינות. כי הניצחון בשמים יהיה לפני הניצחון בעולם-הזה. אז לכן קודם תרגישו שהכבדות הולכת ונעלמת עוד לפני שתגמר המלחמה. והמלחמה בכל-זאת היא מפחידה. אבל בן-אדם, היהודי-האמיתי, יתחיל להרגיש רגיעה וקלות-תנועה בכל האיברים שלו עוד לפני שנגמרת המלחמה, כי הניצחון בשמים יבוא קודם, והוא ירגיש את זה. [ישעיהו מ', כ"ט - ל"א: נֹתֵן לַיָּעֵף כֹּחַ וּלְאֵין אוֹנִים עָצְמָה יַרְבֶּה: וְקוֹיֵ ה' יַחֲלִיפוּ כֹחַ יַעֲלוּ אֵבֶר כַּנְּשָׁרִים, יָרוּצוּ וְלֹא יִיגָעוּ, יֵלְכוּ וְלֹא יִיעָפוּ. וע' סנהדרין צ"ב:]

נגמר הזמן
בנימין, ט' אלול תשע"א.
אני רוצה לומר לעם ישראל שהזמן קצר מאד. ואם אמרנו את זה לפני חמש עשרה שנה, עכשיו זה ממש קצר מאד.מאד מאד. ואני מאמין שכל אדם, יהודי וגוי, מרגיש כבר שאנחנו מגיעים לסוף-העולם-הזה כמו שאנחנו מכירים אותו. [יחזקאל ז' ב': כֹּה אָמַר ה' לְאַדְמַת יִשְׂרָאֵל קֵץ: בָּא הַקֵּץ עַל אַרְבַּע כַּנְפוֹת הָאָרֶץ.]
גם הרבה מאד גויים מדברים על זה - על סוף העולם. הרבה מאד גויים מאמינים שאין לנו יותר משנה או שנה-וחצי. ואני אומר לכם, שאני מרגיש שזה הרבה פחות משנה או שנה-וחצי. ומעניין כל-כך, שהגויים מדברים על זה כל-כך הרבה, אבל היהודים - מעט, יחסית.
ואני רואה ברחוב היהודי, גם בארץ-ישראל למרות שהסכנה גדולה מאד, וגם היהודים שבארה"ב, באנגליה, ובאירופה וכו' שהם פשוט מסתובבים כאילו שלא קורה דבר. וממשיכים עם החלומות שלהם, ועם הגשמיות שלהם, ועם ההנאות שלהם. נכון, הולכים ומתפללים לה', הרבה מהחרדים מתפללים שלש פעמים ביום באמת, אבל זה בלי לב, ובלי אש, האש שמדליקה את הקשר בין היהודי לקב"ה. [שיה"ש ח', ו': כִּי עַזָּה כַמָּוֶת אַהֲבָה כו' רְשָׁפֶיהָ רִשְׁפֵּי אֵשׁ שַׁלְהֶבֶתְיָ'ה].
אבל אני מוכרח לומר לכל היהודים הַיְּשֵׁנִים: היהודים החילונים, הדתיים, האורטודוקסים, החרדים, האולטרה-אורטודוקסים, שהזמן נגמר. ואם עד ראש-השנה הזה ועד יום-הכיפורים הזה, לא תהיה תשובה ממש אמיתית, אם לא תוכיחו לקב"ה שאתם יהודים-אמיתיים, שרוצים להיות קרובים אליו, שמאמינים שהוא הכל-יכול, שהוא מלך-מלכי-המלכים, אז הסוף שלכם יהיה ליפול לתהום ולהֵעָלֵם. ויהודים אמיתיים שעמדו בהר-סיני, אבל יש לכם עורף קשה, ה' ירכך לכם את העורף הזה, אבל עִם הרבה סבל לפני שתגיעו לאמת. [עי' סנהדרין צ"ח.]
נגמר. נגמרה הגשמיות שנשפכת מכל הכיוונים, הבזבוז הענקי של עם שיכור תאוות-בולמוס על כל הדברים הגשמיים שהיו לנו בזמן האחרון בשפע כזה שלא היה כמותו בכל ההיסטוריה. אנחנו הפכנו לשיכורים. [ישעיהו כ"ח: הוֹי עֲטֶרֶת גֵּאוּת שִׁכֹּרֵי אֶפְרַיִם כו' רֹאשׁ גֵּיא שְׁמָנִים הֲלוּמֵי יָיִן: וְגַם אֵלֶּה בַּיַּיִן שָׁגוּ וּבַשֵּׁכָר תָּעוּ, כֹּהֵן וְנָבִיא שָׁגוּ בַשֵּׁכָר נִבְלְעוּ מִן הַיַּיִן, תָּעוּ מִן הַשֵּׁכָר: כִּי כָּל שֻׁלְחָנוֹת וכו']. שיכורים שמתנהגים כמו שיכורים, שמגעילים את כוחות-הקדושה, ושירדו כל-כך נמוך עד שקשה להאמין שבכלל אפשר להציל אותם. אבל בכל זאת, הסוף יגיע.
היהודים, עם-ישראל, בני ישראל שהקב"ה כל-כך אוהב, [אבות פ"ג מי"ג: חביבין ישראל כו' חיבה יתירה כו'] שהוא ברא אותם במיוחד, [עַם-זוּ יָצַרְתִּי לִי, תְּהִלָּתִי יְסַפֵּרוּ. ישעיהו מ"ג, כ"א] הבן היקר שלו! [ירמיהו ל"א, י"ט: הֲבֵן יַקִּיר לִי אֶפְרַיִם אִם יֶלֶד שַׁעֲשֻׁעִים וכו' עַל כֵּן הָמוּ מֵעַי לוֹ רַחֵם אֲרַחֲמֶנּוּ, נְאֻם ה'.] הוא לא יעזוב אתכם! הוא יביא אתכם מכל פינות העולם. ואם אתם רחוקים ממנו בלב ובשכל, הוא ימשוך אתכם בכח, ותסבלו מאד, אבל בסופו של דבר תגיעו לאמת, ותינצלו. אבל זה יהיה קשה מאד. ואלה שמחזיקים כל-הזמן באמונה ובטחון בה' ולא נופלים, ואפילו שצוחקים ממכם, ואומרים לכם מילות גנאי, או יורקים עליכם בגלל הקירבה שלכם לאמת, אתם תהיו אלה 'שעל הגובה', אלה שיגיעו לגאולה הרבה יותר בשלמות, ואתם תהיו אלה שייכנסו קודם לבית המקדש.
אני יודע שכתבנו לא-פעם-אחת מילים דומות, אבל עכשיו - הגיע הזמן. וזה לא רק האוטיסטים אומרים את זה, גם הרבה רבנים אומרים את זה. לא רבנים כל-כך ידועים אולי, ויש הרבה יותר רבנים ספרדים שמדברים על הדברים האלה מאשר אשכנזים. אבל - זה אמת. זה אמת. וכל הדברים הקשים שאמרנו שעומדים להיות, באמת התקיימו. ואם אתם חושבים שבגלל שהדולר עולה קצת או יורד בהרבה, עולה עוד קצת ויורד עוד הרבה, זה אומר שהדולר ימשיך לעלות, ושאתם יכולים להמשיך 'לעשות חגיגות' עם הכסף שאתם מרוויחים, לפעמים ביושר ולעתים במרמה, אז אני אומר לכם שזה לא ילך כבר. זה נגמר. ואם אתם חושבים שאם יום אחד הבורסה עולה גבוה-גבוה, וביום השני זה יורד נמוך-נמוך, וביום השלישי עוד פעם נמוך וביום הרביעי עולה יפה, אז אנחנו כבר יכולים לחזור לכל השטויות שלנו ולהירגע באשליה שהעולם הגשמי, העולם של העגה"ז, השקר הגדול, שזה ממשיך, ואנחנו עוד יכולים לחיות בשקט "כאילו בעולם של הקב"ה" - בעולם של השקר שלנו?! לא! זה נגמר! זה נגמר לגמרי.
אבל תקבלו עוד כמה מכות ודוגמאות נוספות, בכדי להראות לכם מי 'הבוס', ומי זה שיָצַר את העולם, ומי הוא ריבונו של העולם, בכדי שנבין שהאדם הוא כלום, אפילו לא כמו זבוב, הרבה פחות מזבוב. ועגל-הזהב יֵעָלֵם עם כל הצעצועים, עם כל הגשמיות. זה לא רק יֵעָלֵם, זה ישרף, זה יפול. זה יֵרָאֶה כמו התאומים אחרי שהם נפלו. [ישעיהו מ', ט"ו: הֵן אִיִּים כַּדַּק יִטּוֹל]. [ור' ישעיהו פ"ב פסוקים י"ב-כ"ב כל הענין שם בארוכה].
עם ישראל! שתהיה לנו שנה טובה, וחתימה טובה, ושנזכה לקבל בעתיד הקרוב את משיח-צדקנו שלמים ברוחינו ובגופנו.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
לזיכוי הרבים, ניתן לקבל את המסרים חינם בדואר. טל. 0527-120-948 * דיסקים על תפילה ותשובה בלבוש שק-ואפר ניתן להשיג במחיר 1 ₪ "מלכות דוד" השומר 74 בני-ברק טל: 03-6771499
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 6382241 פעמים
היום - 03/08/20