שבעה קרבנות תמימים

שבעה קרבנות תמימים

מסר מאת דניאל, ירושלים, ב' ניסן תשע"ה

 

 

אבא אבא אבא! שבעה ילדים! שבעה קרבנות תמימים! מתי זה יגמר כבר?! עוד כמה נצטרך לסבול?! כמה קרבנות חייבים להקריב עד שֶעַם-ישראל יבין, שחייבים עכשיו, ברגע זה, לעשות תשובה. במקומות שלכם, איפה שאתם יושבים, איפה שאתם עומדים – תגידו וידוי! מי יודע מי יהיה הקרבן הבא, שלא נדע, שלא יהיו עוד קרבנות, שנעבור את התקופה הזו בקלות, שנגיע בשמחה לעולם-הבא של משיח.

 

עוד פעם אני אסביר לכם, בפשטות, אם יהודי מעדיף להיות עסוק עם עגל-הזהב, עם הגשמיות המיותרת, אפילו שמלבישים את עגל-הזהב עם כיפה וציציות כאילו שזה לשם-שמים, אם לא יבינו באמת מה זה קירבה, בטחון ואמונה בה', אם לא יחיו חיים שכולם סובבים סביב לקב"ה ותורתו, מכל הצדדים, מצניעות ועד שמירת-הלשון, עם כל הדינים – מה מותר ומה אסור, אם היהודי לא יבין שאין בכלל משהו אחר בחיים חוץ מאשר להיות קרובים לה', חוץ מלחיות ולעשות אך ורק את רצון ה', אם הוא לא יבין שכל התענוגות הכי גדולים, הכי חזקים – הם רוחניים, וצריך לשאוף לזה – אז הוא לא יוכל להיכנס לעולם של משיח, הוא לא יוכל להיכנס לבית המקדש ולהקריב קרבנות – כי הוא חי בשקר. הוא לא יבין את הקרבנות, לא יבין מה שאנחנו צריכים לקבל מבית-המקדש, ממשיח, מהאמת, האמת, האמת. (הם) לא יבינו, ולא יוכלו להשתלב, הם יברחו, כי התענוג הרוחני שנקבל בתקופה זו – יהיה גהינום לאלה שרוצים אך ורק גשמיות [ר' נדרים ח:], הם יברחו ויֵעלמו מהעולם, הם יעלמו מהמציאות בכלל.

 

עם ישראל, כל קרבן כזה כמו שהיה בשבת – זה מסר עבורנו. הם היו צדיקים. אנחנו, עם העבירות שלנו, עבירות שלא מוכנים לעשות על זה תשובה, אנחנו גורמים לעוד קרבנות, אנחנו הגורמים לעוד קרבנות, אנחנו גורמים לעוד קרבנות.

ואני צועק: די! מספיק! די! מספיק! עם-ישראל, תפסיקו עם השטויות, עם השנאת-חינם, עם חוסר-הצניעות, תחזרו לאמת ולקב"ה.

אנחנו, אלה שלא מוכנים לחזור לקב"ה, או לפחות להשתדל לחזור – אנחנו גורמים לכל הצער שיש בעולם! זה ברור לכם? זה יותר ברור לכם?!

אנחנו יכולים לגרום לזה שמשיח יגיע יותר מוקדם, עם פחות סבל לעם-ישראל. זה תלוי בנו! יהיה סבל, בלי ספק. גם אחרי שעברנו הרבה שנים בגלות – עדיין לא חזרנו מספיק בתשובה, ועכשיו ירדנו מאד נמוך.

אבל ברוך ה', יש יהודים שמנסים להעלות את עצמם, להתקרב שוב לאמת יותר ויותר. הצטרפו לקבוצות האלה ונעלה כולנו ביחד, ונגמור כבר את הצער שהגיע לעולם עם החטא של האדם-הראשון.

אין לי עוד מה להגיד.


דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7872882 פעמים
היום - 18/05/24