מסרים של מאיר ישראל, תשע"ח

מיומנו של מאיר ישראל, תשרי תשע"ח

תשרי א'

אני יכול רק לומר לכם דבר אחד: אנחנו נכנסים למנהרה עמוקה, שנראית ללא סוף, אבל בזמן-אמת זה לא יקח כ"כ הרבה זמן.

הפחד הולך לתפוס את העולם ותהיה אלימות מכל הכיוונים. מערכת השמש הזעירה הידועה בשם 'ניבירו' – השביט, גם היא תופיע ותשנה פיזית את העולם. כדורי-הגלובוס והמפות שהניחו במוחותינו ובתפיסה שלנו כל מדינה במקומה – הם כולם ישתנו. היכן שהיתה פעם אדמה יבשה זה יכוסה במים עמוקים, וקרקעית הים תהפוך לאדמה ללא מים, אבל ארץ ישראל תישאר כפי שהיתה בלא שתגע בה כל האלימות שמסביב.

עם ישראל, בבקשה שובו אל השם. השאירו את הבתים היפים שיש לכם בעולם-המערבי וחזרו למקום שבו אתם שייכים, ארץ ישראל, שם החיים הם אולי קצת קשים מבחינה גשמית, אבל תהיו עשירים מאוד מבחינה רוחנית, אם וכאשר אתם מחליטים לשים את האגו בצד ולקבל באופן מוחלט, מתוך הענווה הגדולה ביותר, כי הקדוש ברוך הוא – הוא הכל-יכול, ותאמרו עם כל הלב: "אין עוד מלבדו".

ראש השנה הזה יהיה זמן, הזדמנות רשמית ולא-רשמית להכיר מה אנחנו אמורים להיות, הזמן לבחירת איזה צד אנחנו רוצים להיות בו, בצד של הרוע או בצד של טוב. שני שלישים מהעולם יושמדו. שליש אחד ייהרס לחלוטין, שליש אחר ייפגע קשה מאוד, ושליש נוסף ברובו לא יפגע. וזה יהיה האזור שבו נמצאת ארץ ישראל.

בעתיד ארץ ישראל לא תהיה עם הגבולות שיש לה עכשיו. הגבולות יהיו כמו בימי שלמה המלך [משפטים כ"ג ל"א: 'וְשַׁתִּי אֶת גְּבֻלְךָ מִיַּם סוּף וְעַד יָם פְּלִשְׁתִּים וּמִמִּדְבָּר עַד הַנָּהָר...', ר' מלכים א', ה' ד'].

אני מתחנן בפניכם, עם ישראל, הזמן אוזל, ועוד לפני שאתה יודעים זאת – 'גוג ומגוג' יהיה עלינו.

 

תשרי ב'

ערב יום כיפור כעת. כולנו מתרוצצים קונים/מבשלים את המאכלים האחרונים או את הדברים האחרונים שאנחנו צריכים ליום כיפור. נדחקים ונלחצים כדי להספיק את הרגע בו אנחנו כבר צריכים להחליף נעליים ולהדליק נרות של שבת/יום כיפור ולהתחיל את הצום ואת התפילות שלנו שבהם אנחנו מתחננים לקב"ה לסלוח לנו על כל העבירות שלנו.

אבל יום כיפור הזה הוא שונה מאוד מכל שאר ימי-הכיפור, כי למרות שאנחנו לא באמת יודעים את התאריך המדויק של הגאולה-השלימה, בכל זאת אותם יהודים אמיתיים, עם נשמות יהודיות, החלו להשתוקק בצורה מאוד חזקה עם כל ליבם לקבל את פני משיח. הכמיהה לקץ הגלות הארוכה והקשה ביותר, הופכת בלתי אפשרית לנשיאה עבור כל אלו הנשמות היהודיות האמיתיות. זה כאילו שאנחנו חיים אך ורק בשביל זה. כל דבר במוחנו ובלבנו, ובתוכניותינו לעתיד מתרכז סביב המילים המעטות האלה: "אם העולם הוא כרגיל עדיין" או: "אם המשיח, חס ושלום, לא התגלה עד אז". יכולים אנו לחשוב על תוכניותינו לעתיד אך מתוך ידיעה תמידית כי המלחמות והאסונות שעליהם דובר בנבואות עלולים להרוס את כל התוכניות העתידיות שלנו.

הכמיהה לקץ הגלות של אנשים רבים כל כך, של נשמות יהודיות כה רבות, היא כנראה הסימן הגדול ביותר שאנחנו ב'מרחק של נשימה' מקבלת פני המשיח.

בבקשה, עם ישראל, התפללו חזק בשבועות הבאים, מעכשיו ועד אחרי שמחת תורה וגם אחר כך. התחננו אל השם לשים סוף-סוף קץ לגלות האיומה הזאת ולהביא אותנו שוב אל בית המקדש, המקום שבו נוכל שוב להקריב קרבנות ולהרגיש בעצמה רבה, בלי כל מחיצה – את הקדוש ברוך הוא במלוא הדרו.

אני מברך את כל עם ישראל, כל אדם ואדם, צעיר או מבוגר ואפילו את אלו שלא נולדו, כי בקרוב, בקרוב מאוד, נזכה לקבל את פני משיח צדקנו במהרה בימינו!

גוט שבת, גוט יום טוב, שנה טובה וגמר חתימה טובה.

שכולנו נזכה להכתב בספר החיים.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tishrei #01

I can only tell you one thing. We are going into a deep tunnel which is going to seem never ending but in actual time it won’t be all that long. Fear is going to grip the world and there will be violence from every direction. The mini solar system known as Nibiru – Hashavit will also appear and change the world physically. The globes and maps that put every country in its place in our minds and in our understanding, will all be changed. Where once there was dry land will be covered with deep water and the seabed will become land without water, but Eretz Yisroel will stay the same and untouched by the violence around.

Am Yisroel please come back to Hashem. Leave your beautiful homes in the western world and come back to where you belong, in Eretz Yisroel where, may be, the life is a little bit difficult in Gashmius but you will be very rich in Ruchnius. If and when you decide to put your ego aside and accept totally, in the greatest humility, that Hakadosh Boruch Hu is the Hakol Yachol and say with all you heart “Ain Od Milvado”.

This Rosh Hashanah will be a time officially and unofficially to realize what we are supposed to be. A time for choosing which side we want to be on, the side of evil or the side of good. Two thirds of the world will be destroyed. One third will be completely destroyed. One third will be very badly hurt and one third will be untouched for the most part. That will be the area where Eretz Yisroel is. In the future Eretz Yisroel won’t have the frontiers that it has now. The borders will be like in the times of Shlomo Hamelech. I beg you Am Yisroel, time is running out and before you know it Gog Umagog will be upon us.

 

Tishrei #02

It's Erev Yom Kippur. We are all running around buying/cooking the last bits of food or the last things we need for Yom Kippur. Hustling and bustling around to meet the time limit when we have to change our shoes and light candles for Shabbos/Yom Kippur and start our fast and Tefillos begging Hashem to forgive us for all our Aveiros. But this Yom Kippur is very different than all the rest of the Yom Kippurs because even though we don’t really know the exact date of the Geula Sheleimah still those true Jews, with Jewish Neshomas, have started to long to greet Moshiach in a very intense and mind-boggling way. The yearning to end this long and most difficult Golus is becoming impossible to bear for all those true Jewish Neshomas. It’s as if we live only for that. Everything in our minds and hearts, in our plans for the future are centered around these few words which are, “if the world is still normal” or” if Moshiach, Chas Vesholom, hasn’t revealed himself by then.” We can make plans for the future knowing always that the wars and disasters told in the prophecies might destroy all of our future plans.

 The longing to end the Golus by so many people, of so many Jewish Neshomas is probably the greatest sign that we are a breath away from greeting Moshiach.

Please, Am Yisroel, Daven hard in the next weeks from now until after Simchas Torah and beyond that. Beg Hashem to finally put an end to this horrific exile and bring us once more to His Bais Hamikdosh where we will again be Makriv Korbonos, bring sacrifices and feel intensely without a Mechitzah – Hakadosh Boruch Hu in His full glory.

I Bentch all Am Yisroel, every single person child and adult and even the unborn, that we will soon, very soon, greet Moshiach Tzidkainu Bimhaira Beyamainu! Gut Shabbos, Gut Yom Tov, a good year, and Gemar Chasima Tova. We should all be written in the Book of Life.

 

 

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7843959 פעמים
היום - 22/04/24