מאיר ישראל, תשרי תשע"ח, ה'

מיומנו של מאיר ישראל, תשרי תשע"ח

תשרי ה'

ברוך ה', הגענו עד ליום הושענא רבא. הרבה דברים קורים בעולם שצריכים להפחיד מאד את האנשים. נראה כי הטבע מתקיף את ארצות הברית של אמריקה באופן הגרוע ביותר. אני תוהה אם זהו הטבע עצמו או שאלו הם האנשים עצמם הם שמחוללים את ההתקפות הללו. יהיה מה שזה יהיה, הרי זה נשלח מאת ה' בכדי להעיר את יהודי ארצות הברית אל העובדה שהחיים-הקלים-יחסית שלהם בארצות הברית באים כעת אל קיצם. 

היהודים הלא-חרדים בארצות הברית, לפחות עד לפני זמן קצר, בוודאי היו בטוחים כי החיים 'הטובים כביכול' מלאי-הגשמיות - החיים הללו יימשכו לנצח. אך עם זאת, כמובן שזה לא מה שהולך לקרות. ליהודים החרדים לעומת זאת, יש בכל זאת את ההבנה, את התובנה, את האינטואיציה והתפיסה שכל זמן שאנחנו בגלות אנחנו אמורים לחיות פשוט מתוך הידיעה שאנחנו חייבים להיות מוכנים בכל עת ורגע להרים את התיקים שלנו ולעבור לארץ ישראל. 

אבל לאחרי מאתים שנה של חיים בארצות הברית של אמריקה אפילו היהודים החרדים כמעט איבדו את היסוד החשוב הזה של האידישקייט שלנו. ועכשיו, ידידי היקרים, עלי לומר לכל היהודים האמריקאיים, דתיים או שאינם כאלו, הגיע הזמן שתבינו שהמסיבה נגמרה ושהגיע כבר הזמן לחזור אל ארץ-ישראל האהובה שלנו. 

העולם מתקדם ונע לעבר כאוס (חורבן) מוחלט.  עומדת להיות מלחמה גדולה שכבר דובר עליה בנבואות, והמלחמה הזאת תהיה רק ההתחלה של ההרס שעומד להתחולל על העולם שלנו כפי שאנו מכירים אותו, על ידי השם, הכל יכול. 

הגיע הזמן להתחיל לארוז את הדברים ולחזור סוף סוף אל המולדת שלנו, לא אל המדינה שנוצרה על ידי אנשים רעים, אלא אל ארץ ישראל, הארץ שה' נתן לנו אותה בתור המולדת שלנו ושהיא הדרך שלנו להגיע להיות משרתי ה' באופן מוחלט לנצח נצחים.

כל יהודי אמור להרגיש את זה בלב שלו ולדעת את זה באופן אינטואיטיבי בין אם הוא לומד תורה או שחס ושלום לא.

אני מזהיר אתכם, עם ישראל, צאו מארצות חוץ-לארץ במהירות האפשרית אם אתם רוצים לשרוד ולקדם את פני משיח צדקנו.

אנחנו מקבלים אזהרה אחרי אזהרה. אל תתעלמו ממה שנקרא: 'הכתובת על הקיר'. אני יודע שזה מאוד קשה אבל בדרך זאת אתם מוכיחים לה' כי אתם אתו, ושאתם רוצים להתגבר על הפחדים הגדולים שלכם בכדי לקיים את מצוותיו. 

כמובן שאני לא הוא זה שאמור לפרש מה ה' רוצה מאיתנו לעשות אבל הרבה מגדולי-הדור אומרים את אותם הדברים: זה נגמר! הגלות נגמרה! הגיע הזמן לחזור הביתה! 

השכינה עזבה את חוץ לארץ והתכנסה אל תוך הגבולות של ארץ ישראל הקדומה. אין שם כבר בחו"ל את השמירה האלוקית של השכינה שהלכה איתנו אל הגלות ונשארה אתנו לכל אורך אותן השנים. עכשיו אין שם הגנה, ואין שום סיבה להישאר שם. 

אם כלכלית אינך יכול לבצע את הנסיעה הזו או אם אין לך מספיק בטחון בה' בכדי לעזוב את הנוחיות של הבית שלך ושל החיים שלך בחוץ לארץ שבנית בעזרת ה' – הרי לפחות תראה לו שאתה רוצה לעשות את מה שהוא רוצה שתעשה ביום ובלילה, וזה להתחנן אליו עם כל הלב ועם כל הנשמה שלך להוציא אותך מן הגלות המרה הזו, ולהביא אותך ואת משפחתך לארץ ישראל, היכן שנמצא יעודך האמיתי.

אני מאחל לכל אחיי פתקא טבא, ואני מברך את כולנו כי השנה הזאת תהיה באמת שנת הגאולה השלמה, ולעת כזאת בשנה הבאה אני מברך את כולנו שנוכל כבר להקריב קרבנות בבית המקדש השלישי. חג שמח.


 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tishrei #05

B”H we got up to Hashanah Rabbah. Many things have been happening in the world that should make people very frightened. It seems that Nature is attacking the United States of America in the worst way. I wonder if its nature or if its man himself who is making these attacks. Whatever it is, it was sent by Hashem to wake up the Jews of the United States to the fact that their relatively easy life in the United States of America is coming to an end. The non-Frum American Jewry, at least up to a short time ago, was probably sure that the Gashmiusdik so-called ‘good’ life would last forever. However, this obviously is not going to be the case. The Frum Jews on the other hand still have the understanding, insight, intuition and perception that while we are in Golus we are supposed to live simply with the knowledge that we must be ready at any moment to pick up our bags and move to Eretz Yisroel. But after living over 200 years in the United States of America even the Frum Jews have almost lost this very important foundation of our Yiddishkeit. But now, my dear friends, I must tell all American Jews, religious or not that the time has come for you to realize that the party is over and it’s time to return to our beloved Eretz Yisroel. The world is moving towards total chaos. There is going to be a great war that has been foretold in our Nevuas-prophecies and this war will only be the beginning of the havoc that is going to be reeked on the world as we know it, by Hashem, The Hakol Yachol. The time has come to start packing up and coming back finally to our homeland, not to the state that was created by evil people but to the land of Israel which Hashem gave to us as our birthright and our way to become His total servants for all eternity.

Every Jew should feel this in his heart and should know it intuitively whether he learns Torah or Chas Vesholom not. I am warning you Am Yisroel get out of Chutz Laaretz as soon as you can if you want to survive and greet Moshiach Tzidkainu. We are getting warning after warning. Don’t ignore the so-called writing on the wall. I know it’s very difficult but in in this way you prove to Hashem that you are with Him and you are willing to overcome your great fears in order to fulfil His commandments. Of course, I am not the one to interpret what Hashem wants us to do but many of the Gedolai Hador are saying the same things. It’s over! The Gallus is over! It’s time to come home! The Shechina has left Chutz Laaretz and it has gathered itself into the borders of ancient Eretz Yisroel. There is not that G-dly protection of the Shechina that went with us in to the Gallus and stayed with us all those years. Now there is no protection. There is no reason to stay. If you cannot financially make the trip or if you don’t have enough Bitachon in Hashem to leave the comforts of your home and life in Chutz Laaretz that you built with Hashem’s help then show Him that you want to do what He wants you to do by day and night begging Him with all your heart and soul to take you out of this bitter Gallus and bring you and your family to Eretz Yisroel where your true destiny lies.

I wish all my brethren a good Kvital and I bench us all that this year will truly be the year of the Geula Sheleimah and by this time next year I bench us all that we will be able to be Makriv Korbonos in the third Bais Hamikdosh. Gut Yom Tov

 

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7872900 פעמים
היום - 18/05/24