מאיר ישראל, חשון א

בס"ד, מיומנו של מאיר ישראל, תשע"ח

חשון א' - מקור ותרגום

אנחנו מתקרבים לחנוכה. חנוכה הוא זמן מאד מיוחד. זהו הזמן שבו אנו חוגגים את המלחמה הגדולה שהביאה לנפילתם של אותם הכובשים שפלשו לארץ ישראל. התקופה שבה היה לכמה צדיקים אמיצים את העוז לומר: אנחנו לא נאפשר לרע להמשיך לשלוט על הטוב. אנחנו נאמנים אך ורק לקדוש ברוך הוא ולא למישהו אחר, ואנחנו מעדיפים למות מאשר להיות טמאים ומזוהמים רוחנית על ידי הגוים.

הסיפור של המכבים הפך להיות חלק חשוב בהיסטוריה שלנו. זה ממחיש ברורות כי ליהודי אסור בשום צורה ואופן לאפשר לגוים או ליהודים ההלניסטיים לאלץ אותו לעזוב, חס ושלום, את הקדוש ברוך הוא, וחלילה להשתחוות לאלילי הכזבים שלהם.

כיום בעולם זה שבו אנו חיים נמצאים אנו באותו מצב. ההלניסטים יחד עם מנהיגים רבים ממדינות המערב חדרו אל המולדת שלנו תוך העמדת פנים שישראל, כלומר ארץ ישראל, אכן נהיתה ל"מדינה יהודית", עם צבא, ומערכת משפטית, ומשרד-חינוך וכל המחלקות הפוליטיות האחרות הנדרשות לצורך ניהול ממשלה.

ובחלק העליון של הפירמידה הזו עומדת ה'כנסת', שהיא לכאורה סימן-ההיכר הגדול ביותר של הדמוקרטיה של ישראל החדשה, של היהודי החדש, מה שקרוי 'מדינת ישראל' כביכול. אך עם זאת, כל זה הוא שקר מוחלט. זו לא מדינה יהודית. זו אמנם ארץ ישראל, אך למדינה אין כל קשר ליהדות, למרות שיש לה מה שמכונה 'הרב הראשי' והממשלה מעמידה פנים שהיא ממשלה יהודית, אבל היא איננה. זו ממשלה הלניסטית, וזה אומר שבנשמה שלהם הם אינם יהודים. הם אכן נולדו ליהודים, להורים יהודים, אבל יש להם נשמות של ערב-רב. וזה לא משנה אם אלה היושבים בכנסת מכונים "חילונים" או "דתיים" או שקוראים לעצמם חרדים, הם מתיוונים-הלניסטים – לא משנה מה. והם עובדים תוך שיתוף-פעולה עם התכנית להפוך את כל מדינת ישראל ואת כל אוכלוסייתה היהודית להיות הלניסטיים גמורים עם כל מובן של המילה הזו, תוך ניסיון לנתק את הנשמה ממקור החיים שלה, חס ושלום.

אבל זה לא יעבוד. היהודים הם אמנם קטנים מאד במספרם במיוחד לאחר שכל כך הרבה יהודים נרצחו באירופה. אך עם זאת, הקדוש ברוך הוא עומד לשלוח את השליח שלו להרוס את העולם כפי שאנו מכירים אותו, כולל הרוב המכריע של הגוים שלאורך הדורות ניסו כה רבות בשאיפתם הגדולה ביותר לחסל כל יהודי על פני האדמה.

הגוים האלה נולדו עם גנים של שנאת-יהודים בגופם. האנשים האלה הם ששולטים עכשיו בעולם ויש הרבה הלניסטים-יהודים שהפכו להיות חלק מהקבוצה זו השולטת כיום על החלק הגדול של העולם. עם זאת, כמו בסיפור של חנוכה – קבוצה קטנה של יהודים צדיקים עומדת להתקומם כנגד האלילים, אילי-הכזבים של הדור הזה, ולהתקומם נגד המנהיגים המכוונים את העולם כולו לתוך העבודה-הזרה הזו שבה כל מה שבתורה אסור – זה מותר.

עבודה זרה מביאה את האדם להיות נמוך יותר מאשר בעל-חיים וקל לשליטה. אבל התחילה כבר להיות קבוצה של צדיקים שהם מאמינים-נאמנים לקדוש ברוך הוא, הכל יכול, והם יודעים היטב שאם הם לא עושים עכשיו משהו – ה' יתן לגוים להרוס אותנו, חס ושלום. אבל כל יהודי אמיתי יגיד: "עצור"! אני לא הולך לצבא שכזה המנוהל על ידי חוק אזרחי, שמתייחס בסלחנות לעבירות נוראיות ואף מעודד אותם. זאת מלבד העובדה כי על פי התורה היהודי מעולם לא הורשה לבנות צבא רשמי במדינת ישראל, כי זה נגד רצון ה'! אבל ה' מאפשר להם לעשות את זה, כי כמו בזמן המכבים, אנחנו צריכים להוכיח לו, לפני שהמשיח מתגלה, כי אנו מוכנים לתת את חיינו בכדי להגן על התורה הקדושה, וכי אנחנו מוכנים אף לספוג מלקות בשביל זה, להראות לו שאנחנו מוכנים להקריב את חיי-הגשמיות שלנו, ולהראות לעולם שאנחנו נאמנים לה' יתברך בלבד לנצח.

העולם כפי שאנו מכירים אותו מתמוטט מכל עבר. אותם יהודים מעטים שעומדים נגד אלה שמנסים לקחת מהם, לעתים תוך שימוש בכח ולפעמים על ידי שכנוע, את הקשר הנצחי שלהם עם ה' – הם יהיו אלה הסוללים את הדרך להתגלותו של המשיח. ועוד רבים יצטרפו אליהם במאמציהם הקדושים, אבל עדיין אנחנו זעירים מאד במספרנו, ואם אף נוציא מתוך השורות שלנו גם את הערב רב ואת העמלקים ואפילו את האדומים אשר הסתננו במשך שנות הגלות לתוך האוכלוסיה שלנו, הרי שאז אנחנו קטנים בהרבה מהמספר הרשמי של 15 מיליון היהודים שיש בעולם. אז איך אנחנו יכולים להילחם נגד האוכלוסייה העצומה של העולם כולו אשר איננה רוצה דבר יותר טוב מאשר ללעוס אותנו ולפלוט אותנו החוצה?!

ה' עומד לשלוח גופים שמימיים, משהו שמעל ומעבר לדמיונו של האדם ולמסוגלתו להגן על עצמו מפני משהו שאי פעם לפני כן ביקר בפלנטה שלנו והרס את רובה. והדבר הזה שמגיע יהיה העונש של האנשים מכל המדינות שרדפו את היהודים, אשר תמיד-תמיד, לאורך כל ההיסטוריה, היו משרתי ה'. לכן, כאשר הכל כבר נאמר וגם נעשה – כדור הארץ לא יהיה אותה האדמה כפי שאנו מכירים אותה כיום. הרוב המכריע של אוכלוסיית העולם תיהרג, וכפי שנכתב בנבואות שני שליש של העולם יהרס. חלק אחד יהרס לגמרי, חלק שני יפגע קשה מאד וחלק אחד ישאר ללא נזק רציני, וארץ ישראל היא בחלק שלא יפגע.

כאשר ה' בשמים רואה כביכול, כי היהודים שלו מוכנים להקריב את עצמם על אהבתם המוחלטת לקדוש ברוך הוא ותורתו ['מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונהרות לא ישטפוה...', שיר השירים ח'], ועל נכונותם להילחם על כבודו ולהאבק נגד אלו שרוצים להרוס טוטאלית את הדור הבא של היהודים, אזי בזכותם ה' יגלה את משיח צדקנו.

זה כל מה שאני יכול לומר על העתיד. עם זאת, זה יקרה בקרוב מאד וכל אלה האברכים והבחורים עם אמהותיהם ואבותיהם ונשותיהם והרבנים שלהם המעודדים אותם להילחם נגד העבודה הזרה ועגל הזהב ונגד הרשעים השולטים, הצעירים האמיצים האלה ובני משפחותיהם הם המכבים של היום.

עם ישראל, שימו לב: אל תפחדו! לבתי-הספר שלכם כבר הסתננו רעיונות זרים, שעלולים חס ושלום,להרוס את האידישקייט של הילדים שלכם. ישנם בתי ספר שאמורים להיות חרדים, אך הם מלמדים מתוך ספרי לימוד שאינם חרדים ומכשירים את הבנות למקצועות ולימודים שיכולים להביא רק לנפילתן של המשפחות החרדיות, ח"ו.

ודברים אלה מקבלים את אישורם של הרבנים, עם זאת, אני בטוח שלרבנים יש כוונות טובות, והם מאמינים לכל מיני עסקנים שמסתירים מהם מה באמת קורה בעולם של ה'חינוך היהודי', או עדיף שנכנה זאת: "החינוך מחדש", כלומר התוכנית לעוות את מחשבות הצעירים לדרכי הרשעים.

הצילו את ילדיכם! הצילו את עתידם! היפטרו מכל הצעצועים המטריאליסטיים (החומרניים) כמו האייפונים, שמסלקים את דעתכם ופותחים אותה לכל ה'שְׁמוּץ' (הלכלוך) של העולם, כל השקרים של העולם. הסתכלו מה הילדים שלכם לומדים בבית הספר, ודאו ששום דבר זר לא נכנס לשם, ואם אתם כן מגלים משהו כזה – אִזרו את האומץ להסיר את זה. אל תדאגו! ה' הוא הכל יכול. למרות שהרשעים חושבים שהם שולטים על רוב העולם ועל כל הצבאות עם כלי הנשק ההרסניים – אבל הם לא יכולים לנצח, כי הכל-יכול, הקדוש ברוך הוא, ברא אותם כמו גם את כל העולם שקיים, ואין לו שום בעיה להרוס אותו יחד איתם. כלי הנשק שלהם אינם יכולים לעצור את הקדוש ברוך הוא! הוא זה שיצר הכל, ואף אחד לא יכול להזיק לו בשום צורה! הרשעים שבכל דור לא למדו את הלקח של נמרוד ומגדל-בבל שם הם האמינו בטיפשותם שהם יכולים למעשה לנהל מלחמה נגד ה'.

עם ישראל, יום הדין הגדול והנורא קרוב כל כך! אל תאבדו את מקומכם בעולם העתיד לבוא בהצטרפות לשורותיהם של האנשים הארורים שישנם בעולם, אלה שעדיין פולחים את עגל הזהב. שובו עכשיו אל ה'. התייצבו נגד כל המאמצים של הרשעים למשוך אתכם מן הקדושה שלכם ומן האמונה והבטחון בקדוש ברוך הוא. שמרו היטב על ילדיכם מפני כל ההשפעות הרעות. שמרו על הנשמות היקרות שלהם, ורק לזכור כי מי שהוא עִם ה' – ה' יהיה אתו לנצח!

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Cheshvan #01

We are getting close to Chanukah. Chanukah is a very special time. It is a time celebrating the great war that brought to the down fall of the conquerors that invaded Eretz Yisroel. The time when a few brave Tzaddikim had the courage to say we are not letting the evil continue to rule over the good. We are loyal only to Hakodosh Boruch Hu and no other and we will rather die than be made Tomei

(spiritually polluted) by the Goyim. The story of the Maccabim has played a great part in our history. It makes it clear that a Jew is not allowed in any way or form to let Goyim or Hellenistic Jews force him into leaving, Chas Vesholom, Hakadosh Boruch Hu and bowing down, Chas Vesholom, to their false gods.

Today in the world we live in we are in the same situation. The Hellenists together with the leaders of many of the western countries have infiltrated our homeland pretending that Israel, the land of Israel, has really become a Jewish state with an army, a judicial system, a ministry of education and all the other political departments needed to run a government. At the very top of this pyramid stands the Knesset which is supposedly the greatest sign of the democracy of the new Israel, of the new Jew, a so-called Jewish State of Israel. However, this is all a lie. This is not a Jewish state. This is Eretz Yisroel. The state has no connection to Judaism, even though it has a so-called Chief Rabbi and the government pretends to be a Jewish government but it isn’t. It’s a Hellenistic government meaning that they are in their souls not Jews. They were born Jews to Jewish parents but they have souls of the Erev Rav and it doesn’t matter if those that sit in the Knesset are so-called Chilonim or Datiim or socalled Chareidim. They are Misyavnim-Hellenists no matter what. They are cooperating in the plan to turn all of the State of Israel and its Jewish population into total Hellenists in every sense of the word, trying to detach the Jewish Neshoma from its source of life, Chas Vesholom.

But it won’t work. The Jews are very small in numbers especially after so many Yidden were murdered in Europe. However, Hakadosh Boruch Hu is going to send His Shaliach to destroy the world as we know it including the vast majority of the Goyim that throughout the generations have tried with the greatest ambition to succeed in eliminating every Jew on earth. These Goyim are born with a Jew hatred gene in their bodies. These people are now ruling the world and there are many Hellenistic Jews that have become part of this group who are now ruling over much of the world. However, as in the story of Chanukah this small group of Yidden are going to rise up against the idols, the false gods of this generation and rise up against the leaders that are directing the whole world into Avodah Zorah where everything that the Torah prohibits is allowed. Avodah Zora brings a person lower than an animal and easy to rule over. But there has already started to be a group of Tzaddikim who are loyal believers in Hakadosh Boruch Hu, The Hakol Yachol, and know that if they don’t do something now Hashem will let the Goyim destroy us, Chas Vesholom. But every Jew that says “stop” I am not going to an army that’s run by civil law, that condones terrible Aveiros and even encourages it. Besides the fact that according to the Torah a Yid was never allowed to form an official army in the State of Israel, it’s against Ratzon Hashem, but Hashem let them do it because as in the time of the Maccabim, we have to prove to Him before Moshiach is revealed that we are willing to give our lives to protect the Holy Torah and we will be willing to get lashes for it, to show Him that we are willing to sacrifice our Gashmiusdik life, to show the world that we are loyal only to Hashem Yisborach forever.

The world as we know it is collapsing on every side. Those few Jews who stand against the ones who are trying to take away, some times by force and sometimes by persuasion, their eternal connection with Hashem, they will be the ones that will pave the way for Moshiach to be revealed. Many will join them in their holy endeavors but still we are a very tiny people in numbers and if we take out of our ranks also the Erev Rav and the Amalaikim and even the Edomim who have infiltrated over the years of the Gallus our population, then we are even smaller in numbers then the official count of the 15 million Jews in the world. So how can we fight the enormous population of the whole world which would like nothing better than to chew us up and spit us out?! Hashem is going to send heavenly bodies, something beyond man’s imagination and ability to defend himself against something that has visited our planet before and has destroyed most of it. This thing that is coming will be the punishment of the people of every country that have persecuted the Yidden, who have always been the servants of Hashem through all of history. Therefore, when all is said and done the earth will not be the earth as we know it today. The vast majority of the population of the world will be killed and as it is written in the Nevuas twothirds of the world will be destroyed. One part totally will be destroyed, one part will be very badly hurt and one part will be left without any major damage. Eretz Yisroel is in the part that will not be damaged. When in Shomayim Hashem sees, so-to-speak, that His Yidden have been willing to sacrifice themselves for their total love of Hakadosh Boruch Hu and His Torah, for their willingness to fight for His honor and to fight against those that want to destroy the next generation of Yidden completely, then in their Zechus Hashem will reveal Moshiach Tzidkainu.

That’s all I can say about the future. However, it’s very soon and all of those brave Avreichim and Bochurim and their mothers and fathers and wives and children and their Rabbonim that encourage them to fight against the Avodah Zorah and the Egel Hazahav and the evil ones that are ruling, these brave young men and their families are the Maccabim of today. So Am Yisroel take heed, do not be afraid. Your schools have been invaded by foreign ideas that, Chas Vesholom, could destroy your children’s Yiddishkeit. There are schools that are supposedly Frum that are teaching from not Frum text books and teaching professions that can only bring to the down fall of Jewish Frum families, Chas Vesholom. These things are sanctioned by Rabbonim, however, the Rabbonim I am sure have good intentions and they believe all kinds of Askonim that hide from them what is really happening in the world of Jewish education or shall I call it “reeducation" meaning a program to twist the young people’s minds in the ways of the Reshoim. Save your children. Save their futures. Get rid of the materialistic toys like iPhones that take away your mind and open it up to all of the Schmutz of the world, all of the lies of the world. See what your children are learning in school. Be sure that nothing foreign has come into it and if you do find something have the courage to remove it. Don’t worry Hashem is the Hakol Yachol. Even though the Reshoim think they control most of the world and its armies and all of their fancy weapons of destruction they can’t win because the Hakol Yachol, Hakadosh Boruch Hu created them as well as all the world that exists and He has no problem to destroy it with them. Their weapons cannot stop Hakadosh Boruch Hu! He created everything! No one can harm Him in any way! The Reshoim of every generation didn’t learn the lesson of Nimrod and Migdal Bovel where they in their stupidity actually believed they could wage war against Hashem.

Am Yisroel the Yom Hagadol Vihanorah is so close! Don’t lose your place in the world to come by joining the ranks of the doomed peoples of the world, the ones who still worship the Egel Hazahav. Come back now to Hashem. Stand up against all efforts by the Reshoim to pull you away from your Kedusha and your Emunah and Bitachon in Hakadosh Boruch Hu. Guard your children against any of the bad influences. Save their precious Neshomas and just remember whoever is with Hashem, Hashem will be with him forever.

 

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7947874 פעמים
היום - 22/07/24