מאיר ישראל, חשון ב

בס"ד, מיומנו של מאיר ישראל, תשע"ח

חשון ב'

בשבוע זה המלחמה תתקרב לאין שיעור. כרגע קולות תופי המלחמה עדיין אינם ברורים כל כך להישמע, אבל עד מהרה זה יגיע אלינו כהפתעה, הפתעה נוראה. עבור רוב האנשים זה יהיה הלם, כי למרות שבתקשורת כבר מדברים על זה הם עושים את זה בצורה כזאת שאנשים פשוט אינם לוקחים את זה ברצינות. זה לא נשמע רציני כל כך ברדיו או בטלוויזיה. לכן הם נוטים להתעלם ממנה. אך עם זאת, כל אדם עם כל סוג של ראיה או הבנת הנולד יכול להבין בבירור כי העולם כפי שאנו מכירים אותו עומד לקראת קטסטרופה נוראה עד מאד. קודם כל, מלחמה איומה ונוראה שהסרטים מכינים אותנו אליה בשלושים השנים האחרונות. סוף סוף מדע בדיוני מתחיל להתממש! אבל זה לא יהיה סרט. זה יהיה ממשי, ואוכלוסיית כדור הארץ לא יהיו שחקנים ושחקניות אלא קרבנות של הרע שלהם עצמם.

זה יתחיל עם מלחמת עולם שנודעה מראש בדברי הנבואות.

מלחמת העולם הראשונה שהחלה באופן רשמי ב-1914, מלחמת העולם השנייה שהחלה באופן רשמי בין 1938 ל-1939, ועכשיו אנחנו נכנסים למלחמת העולם השלישית, שנצפתה על ידי החפץ חיים. מלחמת העולם הראשונה היתה פרימיטיבית יחסית בכלי-נשק וביכולות צבאיות, אך עשרים שנה לאחר תום מלחמת העולם הראשונה, מדינות העולם נהיו הרבה יותר מתקדמות במכונות ההרג שלהם. ועכשיו אנחנו מגיעים למלחמת העולם השלישית שבה הנשק שהאדם המציא יכול למחוק לחלוטין ערים כמו ניו יורק, שיש בה בין שמונה לעשרה מיליון אנשים החיים שם. ערים כמו לונדון, פריס, לוס אנג'לס או ניו דלהי וכו' יתכן שיושמדו לחלוטין.

הרוע התפשט כל כך הרבה ברחבי העולם, עד כי נשארו מעט מאוד אנשים שלא התעוותו על ידיו. לכן, לפני המלחמה או אחרי המלחמה או בו זמנית עם המלחמה, אינני בטוח מתי בדיוק, אנחנו הולכים לקבל אורח שמימי בצורת 'מיני-מערכת-שמש' שה' שולח להשמיד את הרוע. אני יודע שאתם אינכם רוצים להאמין זאת, אבל בכל מקרה הדבר הזה אמת, וה' שלח את זה כבר בעבר בזמן של המבול [ר' ראש השנה ט:]. עם זאת, זה שליח שנשלח בברור ישירות מן הקדוש ברוך הוא. אף אדם, שום יצור אנוש איננו יכול לכוון מיני-מערכת-שמש אל כדור הארץ בכדי להעניש ולמחוק את הרע מפני שה' הוא יצר את הכל, והוא גם יצר את מיני-מערכת-השמש הזו במיוחד כדי לעשות את העבודה הזאת.

אני מציע מאוד לכל היהודים האמיתיים: תפתחו את הסידורים שלכם, תפתחו את ספרי-התהילים והתחילו להתפלל. אל תחשבו שֶמַה שאני אומר זה לא נכון. הרבה מכל זה כברו נובא בנבואות [זכריה י"ג ועוד ועוד], בזוהר [שמות דף ו'], תהילים [פרק מ"ו ועוד] ועוד מקורות רבים.

אינני מנסה להפחיד אותך. אם הינך יהודי שמנסה להיות קרוב אל ה' ומנסה לעשות תשובה על העבירות שלך, אין לך ממה לפחד. כל שאר האוכלוסייה, הערב-רב, העמלקים, האדומים, הישמעאלים וכל הגויים הרעים - יעלמו גם הם. הגויים המאמינים בה', המכירים שיש בורא אחד של הכל - גם הגויים האלה יחיו. והם יהיו מעטים במספרם.

עם ישראל, אנחנו נבראנו על ידי הכל-יכול כדי להיות משרתיו לנצח. אנחנו צריכים לחיות לפי התפקיד הזה שאנחנו אמורים לעשות. אנחנו מגיעים לנקודה שבה כל התיקונים שלנו יסתיימו, ונהיה מסוגלים להגיע לרמה שה' התכוון שנגיע אליה בשלב זה של ההיסטוריה ממש לפני שנוכל להקריב קרבנות בבית המקדש השלישי. עדיין מצפה לנו עוד דרך ארוכה לאחר מכן, אבל זה יהיה ללא הרע. משום כך, זו תהיה חויה כמעט רוחנית לחלוטין אשר תמלא אותנו באהבה ונאמנות לה', עם התשוקה היחידה לשרת אותו בכל צורה אפשרית, וזו תהיה ההנאה המושלמת עבורנו. לא נשאף לשום דבר אחר מלבד להיות קרוב אל ה' על ידי שנשרת אותו.

המילים: אני, אותי, שלי לא תהיינה קיימות. כל אחד ירצה את הטוב עבור השכן שלו. קשה לתאר איך זה יהיה לאנשים שעדיין נלחמים עם היצר הרע אבל אני יכול להיות עָרֵב לכם שזה יהיה אושר עילאי.

הכינו את עצמכם, מלחמת העולם תגיע בקרוב. ארץ ישראל תהיה המקום הבטוח ביותר להיות שם במשך כל תקופת-הקשיים שאנחנו עומדים לעבור. אל תפחדו. התפללו והתפללו. עשו את המצוות בצורה הכי טובה שאתם יכולים ותנצלו מכל התלאות אשר מחכים לנו. זהו הדור של הגאולה השלמה, ואני מתחנן אל אחיי ואחיותיי להבין תמיד כי אנו נוצרנו במיוחד בכדי לשרת את ה'. כל יהודי שאינו מאמין בכך באופן אינטואיטיבי איננו יהודי! 

אנחנו בסוף! עדיין אנחנו צריכים לעבור הרבה דברים, אבל אנחנו כבר בהחלט יכולים להתחיל לראות בבירור את האור אשר בקצה המנהרה.

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

Cheshvan #02

This week war will come infinitely closer. At the moment the drums of war are not yet so clear to be heard, but very soon it will come upon us as a surprise, a very terrible surprise. For most people it will be a shock because even though the media has been talking about it they do it in such a way that people just don’t take it seriously. It doesn’t sound so serious on the radio or on the television. Therefore they tend to ignore it. However, anyone with any kind of eyesight or foresight can understand very clearly that the world as we know it is in for a terrible, terrible catastrophe. First of all, a terrible, horrible war that the movies have been readying us for in the last thirty years. At last science fiction will be coming true! It won’t be a movie. It will be real and the population of the earth won’t be actors and actresses but the victims of their own evil. It will start with a world war that was foretold also in the prophecies.
The First World War that started officially in 1914, the Second World War that started officially between 1938 and 1939, and now we are going into the Third World War which was foretold by the Chofetz Chaim. The First World War was relatively primitive in weapons and in military abilities but twenty years after the First World War ended the countries of the world were much more advanced in their killing machines. Now we are coming to the Third World War where the weapons that man has invented can wipe out totally cities like New York which has between eight to ten million people living there. Cities like London, Paris Los Angeles or New Delhi etc. can be totally destroyed.
The evil has spread so much around the world that there are very few people left that have not been twisted by it. Therefore, before the war or after the war or together with the war, I am not sure when, we are going to have a heavenly visitor in the shape of a mini solar system that Hashem is sending to destroy the evil. I know you don’t want to believe this but anyway it's true and Hashem has sent this before also in the time of the Mabul. However, it’s an obvious messenger direct from Hakadosh Boruch Hu. No man, no human being can direct a mini solar system to the earth to punish and delete the evil because Hashem created everything. He also created this mini solar system specifically to do this job.
I suggest very strongly to all true Jews, open up your Siddurim. Open up your Tehillim and start Davening. Don’t think that what I am saying isn’t true. Much of this is foretold in the Nevuas, the Zohar, and Tehillim and in many other Mekoros-sources.
I am not trying to frighten you. If you’re a Yid who is trying to be close to Hashem and trying to do Teshuva for your Aveiros, you have nothing to fear. All the rest of the population, the Erev Rav, the Amalaikim, the Edomim, the Yishmaelim and all the evil Goyim will also disappear. The Goyim that believe in Hashem, that know that there is one Creator of Everything, those Goyim will live also. They will be few in numbers.
Am Yisroel, we were created by The Hakol Yachol to be His servants forever. We have to live up to that job that we are supposed to do. We are coming to the point where all of our Tikkunim will be finished and we will be able to reach the level that Hashem intended us to reach at this time of history just before we will be able to be Makriv Korbonos in the third Bais Hamikdosh.  We still have a long way to go after that but it will be without evil. Therefore, it will be an almost totally spiritual experience which will fill us with love and loyalty to Hashem, with the desire only to serve Him in any way possible and this will be complete enjoyment for us. We will desire nothing but to be close to Hashem by serving Him.
The words I, me and my won’t exist. Everyone will desire the good of his neighbor. It’s hard to describe how it will be to people who are still fighting with the Yetzer Hora but I can guarantee you it will be bliss. Prepare yourselves, the World War is coming soon. Eretz Yisroel will be the safest place to be throughout all the difficulties we are going to have to go through. Do not be afraid. Keep davening. Do the Mitzvos as best as you can and you will be saved from all the tribulations that are awaiting us. This is the generation of the Geula Sheleimah and I beg my brothers and sisters to realize always that we have been created specially to serve Hashem. Any Jew that does not believe this intuitively is not a Jew. We are at the end! We still have to suffer through many things but we can already start seeing clearly the light at the end of the tunnel.

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7947846 פעמים
היום - 22/07/24