מאיר ישראל, חשון ג

בס"ד, מיומנו של מאיר ישראל, תשע"ח

חשון ג'

באמת אין לי הרבה מה לומר. כל מה שאני יכול לספר זה: מלחמה, מלחמה, מלחמה, מלחמה איומה. מלחמת עולם על האופק. ולמעשה, אנחנו בתוך מלחמת-העולם כבר במשך די הרבה זמן, ואני מסכים שזו 'מלחמת-המלחמות' עליה מדובר בחדשות.

כל פרט ממה שקורה כבר נכתב בבירור בנבואות אפילו פרטים כמו שמות הארצות שהן השחקניות העיקריות במה שקורה בכל רחבי העולם [ר' מדרש פסיקתא רבתי המובא בסוף ס' תנא דבי אליהו]. האנשים נהיים מטומטמים, מסיחים להם את דעתם בכל מיני סוגים של אלימות על ידי אלו שמכונים 'טרוריסטים' או 'מטופלים נפשיים'. ורוב התקריות האלה, אם לא כולן, הן פעולות שמתוכננות על ידי ממשלות-העולם כדי לשמור על אוכלוסיית העולם כבושה תחת כל-כך הרבה איומים לביטחונם עד שהם אינם מבינים שמלחמת-עולם גדולה יכולה למעשה לקרות יום אחד בקרוב.

ולא רק זה אלא שגם מיני-מערכת-השמש הידועה בשם 'ניבירו' או 'השביט' כפי שהיא קרויה בספר הזוהר, כבר קרובה אלינו מאד. המשיכה המגנטית העצומה שלה משפיעה על כדור-הארץ בדרכים קשות. אסונות-טבע ענקיים ומוזרים הורגים כמויות עצומות של דגים וחיות בר. הינמסות האזורים הצפוניים והדרומיים של הקוטב כמו כל תנודות מזג-האויר המוזרות והמסוכנות מתרחשות בכל רחבי העולם וזה כולל כמויות-ענק של רעידות-אדמה מסוכנות ביותר, הוריקנים, טייפונים, התפוצציות הרי-געש ובולענים שנפערים על פני הגלובוס וכו'.

אנחנו חיים בתקופה המסוכנת ביותר לקיומו של כדור-הארץ מאז ימי המבול הגדול כאשר נח ומשפחתו נשלחו במשימתם האלוקית להציל את האנושות. כיום 'תיבת נח' זו היא ארץ-ישראל, לא מדינת ישראל, והאנשים היחידים שישרדו הם הנשמות היהודיות האמיתיות והגויים הצדיקים. ארץ ישראל לא תיפגע על ידי אסונות אלה של מה שמכונה 'הטבע', אך זה לא יעזור לאף אחד שהוא איננו בעל נשמה יהודית אמיתית או גוי צדיק אמיתי לנסות להימלט לישראל בכדי לשרוד בשלום. 

הרשעים, העמלקים, האדומים, הישמעאלים וכו', להם לא יסייע הניסיון למצוא מקלט בארץ ישראל כי למרות שהם יהיו בארץ ישראל, הם ייעלמו מן הקיום בשל העבירות הנוראות שלהם במשך הדורות כנגד עם ישראל וכנגד האנושות כולה, ובגלל כל המחשבות שלהם שהם יכולים ללכת למלחמה עם השם בכל מיני דרכים ['הבה נתחכמה לו'] - בגלל כל הסיבות הללו הם ימחקו מכל הקיום.

אולי  לכמה מכם זה נראה כמו תסריט דמיוני, חס ושלום, אך זה לא! זה כתוב בתורה! וזה יקרה! זה יקרה מוקדם יותר ממה שאתם סבורים!


Cheshvan #03

 I really don’t have much to say. All I can tell you is war, war, war, terrible war. World war is on the horizon. Truly we are already in a world war for quite a while and I am positive that this is the war of wars that has been spoken about in the news. Every detail of what is happening is clearly brought down in the Prophecies / Nevuas even down to the names of the countries who are the main players in what is happening all over the world.

People are being “dumbed down". They are being distracted by all kinds of violent actions on the part of so-called terrorists or mental patients. Most of these incidents, if not all, are really planned operations by the governments of the world in order to keep the world population occupied with so many threats to their safety that they don’t realize that a major world war can actually happen one day soon. Not only that but the mini solar system known as Nibiru or Hashavit in the Zohar, is already very close to us and its tremendous magnetic pull has been affecting the earth in terrible ways. Huge and strange natural disasters are killing off tremendous amounts of fish and wildlife. The melt down of the north and south pole areas and all the strange and dangerous weather deviations are happening all over the world including vast amounts of very dangerous earthquakes, hurricanes, typhoons, volcanoes exploding and sink holes opening up across the globe etc.

We are living in a time that is the most dangerous to the earth’s existence since the time of the Great Flood when Noach and his family were sent on a Divine mission to save humanity. Today that Ark of Noach is Eretz Yisroel not Medinas Yisroel and the only people that will survive are the true Jewish Neshomas and the righteous Goyim. Eretz Yisroel will not be harmed by these disasters of so-called nature. It won’t help anyone who is not a true Jewish Neshoma or a true righteous Goy to rush to Israel for safety. The Reshoim, the Amalaikim, the Edomim, the Yishmaelim etc., they won’t be helped by trying to find shelter in Eretz Yisroel because they will be destroyed in Eretz Yisroel because of their terrible Aveiros against Am Yisroel and against all humanity and by thinking in any way that they could go to war with Hashem. For all of these reasons they will be blotted out from all existence.

This may seem to some of you like an imaginative script for a movie, Chas Vesholom! It’s not! Its written in the Torah! It will happen! It will happen sooner than you think!דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7843941 פעמים
היום - 22/04/24