מאיר ישראל, כסלו א

בס"ד

מסר מאת מאיר-ישראל, כסלו 1

זה בקרוב מאוד! אני יכול להרגיש את הדופק בלב שלי, וזה גורם לי פחד עצום, אך מצד שני התרגשות גדולה. 

אני באמת לא מצליח להבין באופן שכלי איך ניתן לשרוד את התוכנית-השמיימית האמורה להיות בעתיד הקרוב, ולמרות זאת, ידוע לי בוודאות כי עם-ישראל ישרוד, עם-ישראל האמיתי ישרוד! 

שוב אני אומר, שוב אני מזהיר, בבקשה עם ישראל, השליכו את הצעצועים הטיפשיים שלכם, מכשירי האייפון שלכם, המחשבים שלכם וכו'. סלקו את הפאות ושימו על הראש כיסויי-ראש/מטפחות. במקום לדבר הבלים עם החברים, הגידו תהילים. התפללו אל ה' להציל אותנו. עשו התבודדות (לדבר עם ה' במילים שלכם) גם גברים וגם נשים, כמובן לא ביחד. כל יהודי חייב ליצור קשר אמיתי עם בורא-הכל.

ברגע שעשיתם את זה תשבו ותעשו תשובה. תעברו על כל החולשות שהביאו אתכם לכל מיני עבירות. גם אם העבירות נעשו שלא בכוונה, בכל זאת עליכם לעשות תשובה עליהם. 'תפתחו דף חדש', כך שכאשר מגיע הרגע המתאים, ההתקשרות שלכם עם ה' תהיה כל כך חזקה וכל כך אמיתית - ואז תינצלו ללא כל סבל, אם ירצה ה'.

זה באמת קרוב מאוד, ועליך להתכונן כבר. אינך יכול לדחות זאת עד למחרת או עד היום שאחריו כדי להתחיל את הדרך חזרה אל הבהירות ואל הקשר האמיתי עם הכל-יכול.

אתה צריך להגיע לנקודה שבה אתה מרגיש את נוכחותו של הקב"ה מאוד חזק, אל הנקודה בה אתה מוכן לוותר על כל שיש לך בעולם הגשמי המעוות הזה, רק כדי להיות משרתו באמת. לַמֵּד את עצמך לומר 'שמע ישראל' עם כל הלב וכל הנשמה שלך, ובעזרת ה' כולנו נזכה לקבל את משיח צדקנו בשמחה וברחמים. לא משנה אלו קשיים היה עלינו לסבול בחיינו - לא יהיה שום אֵבֶל רק שמחה גדולה, שמחה בלתי נשלטת מתוך האהבה העמוקה ביותר לבורא-הכל.

בעתיד הקרוב לאחר שהמשיח יתגלה - כל יהודי שבזכות התשובה שלו והמעשים טובים שלו השיג נצח - יזכה לזמן-בלתי-מוגבל לעלות יותר גבוה, ויותר גבוה במסע האינסופי אל האמת האלוקית, וזו ההנאה הגדולה ביותר שיש בכל הקיום [אבות פ"ד: 'יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה – מכל חיי העולם הבא...']. KISLEV - 1

It's very soon! I can feel in my heart the pounding which is causing me an enormous amount of fear, but on the other hand great excitement. I really don't understand cognitively how anyone could survive the Divine Plan for us in the near future. However, I know for sure that Am Yisroel will survive, the real Am Yisroel will survive!

Again, I am saying, again I am warning, please Am Yisroel throw away your stupid toys, your iPhones, your computers etc. Take off your Sheitels/wigs put on Tichels/headscarves. Instead of shooting the breeze with your friends, say Tehillim. Daven to Hashem to save us. Make Hisbodidus (speak to Hashem in your own words) both men and women, not together of course. Each Yid must make a true connection with the Creator of All.

Once you have done that sit down and do Teshuva. Go over all the weaknesses that brought you to all kinds of Aveiros. Even if the Aveiros weren’t on purpose, you have to still do Teshuva for them.

Clean your slate, so when the time comes, that attachment with Hashem will be so strong and so true that you will be saved without suffering IY”H.

Really it's very close. You must already get ready. You can't push it off until tomorrow or the next day to start your road back to clarity and the true connection with The Hakol Yachol. You have to get to the point where you feel Hashem’s presence very strongly and where you are ready to give up everything in this twisted Gashmiusdik world, just to be His true servant. Learn to say Shema Yisroel with all your heart and soul and Be’ezras Hashem we will all be Zoche to greet Moshiach Tzidkainu Besimcha Uvirachamim. No matter what difficulties we have had to endure in our lives there will be no mourning, only great joy, uncontrollable joy and the deepest love for the Creator of All.

In the future after Moshiach is revealed every Yid that through his Teshuva and good deeds has achieved Netzach will have unlimited time to go higher and higher in the limitless journey towards Divine Truth which is the greatest pleasure in all existence.

 

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7947849 פעמים
היום - 22/07/24