מאיר ישראל, תשרי תשע"ח, ב'

מיומנו של מאיר ישראל, תשרי תשע"ח   (2)


תשרי ג'

 

אני עושה לכם חיים קשים, נכון? אני מתעורר בכל בוקר בתחושה של בלבול. זוהי תערובת של עצבות יחד עם התרגשות ושמחה עצומה. החלק העצוב שבי מושך אותי מטה לעומקי הדיכאון, ואילו החלק השמח שבי גורם לי להמריא לשחקים, שם אני יכול לצפות בבירור את בית המקדש השלישי ואת המשיח עצמו.

אני רק יכול להתחנן לעם ישראל: בבקשה, השליכו את כל השטויות השטחיות שלכם, הדברים שהורסים את היכולת שלכם להשיג את הנצח, כל הגשמיות שניסתה להרוס את עם ישראל מאז  שהיהודים במדבר עשו את עגל הזהב.

אני מזהיר את כולם שהגאולה מגיעה מאד בקרוב. בינתים, מעכשיו ועד אז, דברים יתרחשו בקצב כה מהיר שרק אלו שיכולים להצמד חזק לאמת יוכלו לתפוס באמת את עומק הכוונה בכל מה שמתרחש.

היצמדו לתורה ולקב"ה, הכל יכול, יוצרו של העולם הזה ושל כל העולמות שמעל. לעולם אל תאבדו את הקשר ההדוק שלכם עם ההסטוריה של עם ישראל, מאדם הראשון ועד אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, יוסף הצדיק, השבטים וכו' עד לזמננו זה.

אל תשכחו כי נוצרנו לתכלית שהנשמות שלנו תהיינה בנות אלמוות, ושבעתיד נהיה עבדי ה' באמת ללא כל ספיקות.

אני רק יכול לומר שאלו הנשמות היהודיות שאכן ישיגו את הגבהים העצומים הללו שלשמן הן ירדו לעולם זה, לאחר שהן עברו מדור לדור, ונבחנו בנסיונות, קשיים ומבחנים עד שהן השיגו את הגבהים האלה – העתיד שלהם/שלנו יהיה בלתי ניתן לתיאור... אין לי בכלל מילים להסביר את עצמי... יהיה זה בלתי אפשרי לתאר את הגדלות הזאת, את היופי הזה, את הסיפוק והשמחה, ומה שאמרתי עכשיו זה אפילו לא מתקרב למה שיהיה הגמול שלנו.

אל תשכחו את המילות שלי. אני אפילו לא יודע איך לבטא את הפחד שלי ואת הדאגה שלי על עם ישראל ועל העתיד של חלק מאחינו שהולכים בדוקא לכיוון השונה לחלוטין.

אני מאחל לכל אחיי חג שמח וגמר חתימה טובה, שנת גאולה שלימה.

 

 

תשרי ד'

 

אינני יודע מה לומר. כל דבר שאני אומר כמו גם רוב האמיתות שהתגלו בעולם - לרוב נופלים על אוזניים חרשות כביכול.

רק אותם היהודים שלא רואים ושומעים את העולם עם עיני-הבשר ואזני-הבשר שלהם בלבד, אלא חשים את האמת בתוך הנשמה שלהם שמחוברת ישירות עם ה', רק הם מבינים, והם מנסים להתפטר מכל הגשמיות המיותרת, ומחפשים ודורשים יומם ולילה בכל דרך שהיא להתחברות מושלמת, פיזית ורוחנית, עם הקב"ה, הכל יכול.

הכמות הזעירה של האנשים שתופסים את האמת ומנסים עם כל לבבם וכל נשמותיהם להרחיק את כל הגשמיות, העבודה הזרה, הגשמיות שסחפה את רוב העולם, ורוצים לחזור אל הפשטות, לפשטות המושלמת של הקב"ה, והעולם שהוא יצר עבור אלו הנבחרים שימשיכו את מטרותיו עבור השלב הבא במעלה של היצירה.

למי אני מדבר עכשיו? לרוב הגדול או למיעוט המזערי ???

אני מתחנן אליכם: התפללו ! התפללו ! התפללו !

התעלמו מעולם השקרים הזה שממריץ את תשוקותינו ושאיפותינו לגשמיות! התעלמו מכל זה!

מישכו את עצמכם יותר ויותר קרוב לקב"ה, לריבונו של עולם, לכל יכול, ואל תיסוגו! ואל תביטו אחורה, מכיון שאם אתם נכשלים ומביטים אחורה - אפילו לרגע אחד, גורלכם יהיה הרבה יותר גרוע מאשר להיות נציב גדול של מלח.

אינני סבור שנשאר לנו עוד הרבה מאד זמן, זהו הזמן לבחור! 

Tishrey 3
 
I am giving you a hard time, right? I wake up feeling confused. It’s a mixture of being sad and being unbelievably excited and happy. Part of me that is sad pulls me down to the depths of depression and part of me that is happy brings me soaring to heavenly realms where I can visualize clearly the third Bais Hamikdosh and Moshiach himself.
I only can beg Am Yisroel please throw away all your superficial stupidities the things that are destroying your possibility of reaching Netzach, eternity, your Gashmius that has been trying to destroy Am Yisroel since the Yidden in the Midbar made the Egel Hazahav.
I am warning everyone that the Geula is coming very soon. Between now and then things will happen at such a fast pace that only those who can hold on to the Truth will be able to fully realize the depth of the meaning of what is happening. Cling to the Torah and Hakadosh Boruch Hu, The Hakol Yachol the Creator of this earth and all worlds beyond. Never lose your tight grip on Am Yisroel’s history from Adam Harishon to Avrohom Ovinu, Yitzchok Ovinu, Yaakov Ovinu, Yosef Hatzadik and the Shevatim etc. up to present times. Don’t forget that we were created so that our souls would be everlasting and that we will in the future become Hashem’s true servants without any doubt.
I can only say that those Jewish souls that achieve the greatest heights that they were brought into this world for, after going from generation to generation, being tested and being taught through trouble and Nisyonos and still reach those heights, their future /our future will be indescribable…. I don’t have words to explain myself.… It will be undescribable in its greatness, in its beauty, in its fulfillment and in its Simcha and what I said now doesn’t even come close to what will be our reward. Don’t forget my words. I don’t even know how to express my fear and worry about Am Yisroel and the future of some of our brethren who are Davka going in a totally different direction.
I wish all my brethren a Gut Yom Tov and a Gemar Chasima Tova a year of the Geula Sheleimah
 
Tishrey  4
 
 I don’t know what to say. Everything I say or most truths that have been revealed in the world are mostly falling on deaf ears so-to-speak.
 Only the Jews that don’t see and hear the world exclusively with their ears and eyes of flesh, but instead feel the Truth from inside in their souls connected directly to Hashem. Only they understand and are trying to shake off all the needless Gashmius and search day and night in every way for a total connection physical and spiritual to Hakadosh Boruch Hu, The Hakol Yachol. The tiny speck of people that realize the Truth and are trying with all their hearts and souls to push away all of the idol worshipping Gashmius that has taken over most of the world and come back to the Pashtus, to the total simplicity of Hakadosh Boruch Hu and the world that He has been creating for these chosen few to continue His goals for the next stage upward of Creation.
Who am I talking to now? The vast majority or the tiny minority??? I beg you Daven Daven Daven! Ignore the world of lies which pounds on our lust and our desires for Gashmius. Ignore all of that! Pull yourselves closer and closer to Hakodosh Boruch Hu, to the Ribbono Shel Olam, to The Hakol Yachol and don’t let go and don’t look back because if you fail and look back, even for one moment, your fate will be much worse than becoming a big piece of salt. I don’t think we have too much more time in order to change our ways. I don’t think we have more than until Erev Hashanah Rabbah. It’s time to make choices.
 

 

 

 

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7947845 פעמים
היום - 22/07/24