ארץ ישראל תשרוד

ארץ ישראל תשרוד

בס"ד, שיחה עם מוישל'ה ומשפחתו, י' אדר א' תשע"ו

 

מאמי, איזה שבוע עומד להיות לנו השבוע הזה שלפנינו, אם ירצה ה'. העולם, הרבה מהאנשים בעולם, יהיו ב'שוק' כאשר יתפסו כמה נמוך, כמה שפל, פראי וחסר-רגש הפך להיות עולם זה. אלה מאנשי העולם שעיניהם פקוחות לפחות למחצה השוק יהיה ענקי.  כאשר יתפסו איך רימו את האנושות, איך הונו והוליכו אותם שולל בשקרים שהאמנו בהם בהתלהבות שכזו, זה יהיה יותר מאשר 'שוק' עבור רוב האנשים בעולם. אני חושש שבעוד שאנו עדיין חיים באופן נורמלי-למחצה בעולם זה, שבוע זה שלפנינו יביאו לנו הרבה הפתעות. אנחנו נתקרב למלחמה כוללת, ה' יעזור ויציל אותנו, ואני מקוה שאנחנו נתפוס שזהו הזמן להכין את עצמנו רוחנית וחומרית לאירועים של העתיד הקרוב.

על כל יהודי ויהודיה לשבת ולעשות חשבון נפש על החיים שלו ולהכיר היכן הוא איכזב כביכול את היוצר שלנו, ולבקש בלב שבור מחילה מהקדוש ברוך הוא ולקבל על עצמו או על עצמה שלא לנסות שוב לאכזב-כביכול את אבינו שבשמים ולקבל על עצמנו לעשות את רצונו, ורק את רצונו, ולחיות אך ורק בשביל לעשות את רצונו יתברך.

עם ישראל, הסוף של העולם כפי שאנחנו מכירים אותו מגיע מאד בקרוב, ורבים מהשינויים כבר התרחשו. אנחנו עדיין חיים בנוחות בבתינו עם הסקה בחורף ומיזוג-אויר בקיץ. אנחנו עדיין הולכים לחנות המכולת וקונים אוכל בכל פעם שאנחנו רעבים. אנחנו מכבסים את הבגדים במכונות-כביסה ולא צריכים לרדת לנהר לכבס שם את הבגדים. אנחנו מתפטרים מהפסולת בשפיכתה לביוב או משליכים את האשפה למכולת הזבל משם היא נלקחת לבלי שוב. אך כל זה עומד להשתנות.

אנחנו בסכנה כאן על כדור הארץ שלנו מהאנשים זולתינו, אנשים אגרסיביים צמאי דם. אנחנו שרויים בסכנה מכל סוג של אירועי-טבע ואנחנו בסכנה מהשמים שמעלינו. אך הבה בל נשכח לרגע שזה הכל מעשיו של הקדוש ברוך הוא, זו הדרך לטהר אותנו ולהשיב אותנו למצב של אדם וחוה כפי שהיו לפני שפגשו את הנחש, כך שהאנושות תואר ותודרך על ידי העם היהודי, נבחריו של ה' ותוכל להשיג את השלימות שה' רוצה בה כדי להשלים את הבריאה שלו.

רוב אנשי העולם יאבדו, רוב הארצות בעולם יהרסו, או לגמרי או כמעט לגמרי, אבל ארץ-ישראל תשרוד עם תושביה שכולם יהיו נשמות יהודיות טהורות שעמדו בהר-סיני ונוכחו במתן התורה, אלה שאמרו 'נעשה ונשמע'.

עם ישראל, נשמות יהודיות אמיתיות, אל תפחדו! ['כי תעבור במים אתך אני...'] הקשיים שעומדים בפנינו יהיו ענקיים, אלו שקרובים אל ה' או שמנסים ומשתדלים לעשות את רצונו, אלה שניתקו את עצמם מעגל-הזהב יסבלו מעט מאד. יהי רצון שנזכה כולנו לקבל משיח צדקנו בשמחה וברחמים. שבת שלום.

 

 

BS"D

Discussion with Moishela (with his family)

A Handicapped child

10 Adar Aleph 5776 (Feb 19, ‘16)

 

Eretz Yisroel Will Survive

Mommy, what a week this week is going to be IY”H. The world, many of the people of the world, will be shocked to realize how low, how decadent, wild and senseless this world has become. For all human beings whose eyes are at least halfway open the shock will be tremendous. The realization how mankind has been duped, has been lied to and how we believed the lie so fervently will more than shock most normal people. I am afraid that as we live still in a semi normal way on this planet this coming week will bring us many surprises.

We will come closer to outright war, Hashem Ya’azor Veyatzil Osonu, and we will realize, hopefully, that it’s time to ready ourselves spiritually and materialistically for the events of the near future.

Every Jew should sit down and take stock of his or her life and realize where he or she has disappointed so-to-speak our Creator and with a broken heart beg forgiveness from Hakodosh Boruch Hu and take upon himself or herself to try never to, Kivyachol, disappoint our Father in Heaven again and to take upon ourselves to do His will and His will only, to live our lives only to do His will.

Am Yisroel the end of the world as we know it is coming very soon and many of the changes happened already. We still are living in our houses comfortably with heaters in the winter and air conditioning in the summer. We still go to the grocery store and buy food whenever we are hungry. We wash our cloths in washing machines without having to go down to the river to wash it. We dispose of our wastes down the toilet or go to take our garbage to the garbage bin where it’s taken away never to be seen again. However all of this is going to change. We are in danger here on planet earth from our fellow man, from our aggressive blood thirsty fellow human beings. We are in danger from all kinds of natural events and we are in danger from the heavens above. However let’s never forget this is all the doing of Hakodosh Boruch Hu. The Derech to purify us and to bring us back to the state that Adam and Chava were in just before they met the snake, so that humanity highlighted by the Jewish people the chosen of Hashem could reach the perfection that Hashem desires in order to complete His creation.  

Most of the people of the world will be destroyed, most countries of the world will be destroyed, either completely or almost completely but Eretz Yisroel will survive with its inhabitants all of which will be pure true Jewish souls that stood at Har Sinai and witnessed the giving of the Torah, the ones that said Na’aseh Venishma.

Am Yisroel, true Jewish Neshomas, do not fear. The difficulties ahead will be tremendous. Those who are close to Hashem or who are trying to do His will, who have detached themselves from the Egel Hazahav will suffer very little. May we all be Zoche to greet Moshiach Tzidkainu with Simcha and Rachamim. 

   Gut Shabbos   

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 6972377 פעמים
היום - 27/10/21