השטן מנסה לתפוס שליטה

 

בס"ד, שיחה עם מוישל'ה, מיום ט"ו כסלו תשע"ו (27-11-2015)

השטן מנסה לתפוס שליטה

מאמי (אמא), השבוע הזה יביא עמו הרבה גילויים חדשים נוספים. חלק מהם גילויים מאד מבלבלים לרוב האנשים ועוד דברים אחרים שיהיו פשוט מפחידים. אבל אנשים בעל הבנה טובה זה יראה להם שהגאולה השלימה ממש ממשמשת ובאה, וקרובה מאד. ועם כל ההתרגשות שלי אני מעט עצוב מפני שהעולם הזה שה' ברא הוא יפהפה וכל כך מושלם, אבל האדם עם היצר הרע שלו, עם השטן, מנסים לתפוס את השליטה ולהרוס את העולם עם הטיפשות שלהם והרישעות שלהם.

זהו עולמו של הקב"ה, והאנשים הרעים אינם יכולים באמת לעשות דבר שה' איננו מסכים לו. אז לכן, אם ה' הורס את רוב העולם הזה, כולל את הרשעים שבו אזי עלינו להבין ולדעת ולקבל שזה הכל לטובה.

ולמרות שמבחינות רבות זה יהיה קשה מאד עבורינו, גם בשל הדברים המפחידים שמתרחשים כאשר שני-שליש של העולם הזה יחרב וגם בגלל שהפכנו להיות מחוברים עם העולם הזה, אבל, אל תפחדו! ה' לא יעזוב אותנו מבודדים ומסכנים, הוא בנה עולם אחר, עולם שבעצם כבר נבנה לפני זמן רב, עולם שמוכן עבורינו בכדי לצמוח ולגבוה באופן רוחני בכל דרך שהיא עד כדי שנהיה מסוגלים לחיות ולהתקיים ולצמוח בעולם החדש  הזה שבקרוב מאד יהפוך להיות  הבית שלנו.

לעבור ממימד אחד של עולם למשנהו בעולם זה שאנו מתגוררים בו – זה דבר קשה ביותר. אנשים רבים ניסו לעשות זאת לאורך הדורות אבל מבלי הצלחה. אבל כאשר משיח בעזרת ה', יביס את שונאינו, והאנשים הרעים יהיו מסולקים מן הקיום, והטוב יגבר, ואנחנו נהיה מוכנים לעבור אל תוך המימד הנוסף – זה יהיה קל כל כך, עד שאפילו לא נחוש את זה. המעבר מן העולם הזה אל המימד החדש יהיה חלק ביותר. וברגע שאנחנו  נהיה בתוך המימד החדש הנוסף – אנו נצמח, ונצמח, ונצמח, רוחנית ונהפוך להיות קרובים יותר ויותר אל הקב"ה. אנחנו נהיה שמחים, אנחנו נהיה מסופקים ושבעי-רצון, ובכל זאת בעלי שאיפה לעלות יותר גבוה בעבודת ה'  ולהיות קרובים יותר-ויותר אל ריבונו של עולם, תמיד משתוקקים לעשות את רצונו בשלמות ['וְטַהֵר לִבֵּנוּ לְעָבְדְּךָ בֶּאֱמֶת'].

 

 

 

BS"D

Discussion with Moishela (with his family)

A Handicapped child

15 Kislev 5776 (Nov 27, ‘15)

The Satan is Trying To Take Control

Mommy, this week will bring many more new revelations. Some will be very confusing to most people and other things will just be very frightening. But for perceptive people it will show us that the Geula Sheleimah is imminent,ממשמש ובא  very soon. With all of my excitement I am a little sad because this world that Hashem created is beautiful and so perfect and man with his Yetzer Hora, with the Satan, is trying to take control and destroy the world with their stupidity and with their evilness. This is Hashem’s world and the evil ones cannot do anything that Hashem does not agree to. So therefore If Hashem destroys most of this world and with it the Reshoim then we should understand and know and except that it’s all for the good.

Even though in many ways it will be hard for us, also because of the fearful things that happen when two thirds of the world will be destroyed and also because we have become attached to this world.  But never fear! Hashem won’t leave us alone and miserable מסכנים ואומללים. He has built another world, a world that truly has been built a long time ago, ready for us to rise high enough spiritually in every way to be able to live, exist and grow in this new world that will soon become our home.

Moving from one dimension to another in the world we inhabit now is a very difficult thing.  Men have been trying to do it for quite a while without success. But when Moshiach Be’ezras Hashem has defeated our enemies and the evil ones are gone and good prevails גובר and we are ready to move onto the next dimension it will be so easy we won’t even feel it. The transition from this world to a new dimension will be very smooth. And once we are in the new dimension we will grow and grow and grow spiritually and become closer and closer to Hashem. We will be happy, we will be content, but still striving to go higher in Avodas Hashem and to come closer and closer to the Ribbono Shel Olam always yearning to do His complete will.

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 6972478 פעמים
היום - 27/10/21