אל תתבלבלו

בסיעתא דשמיא, שיחה עם מוישל'ה

יום שישי, ערב ראש חודש טבת, נר ה' דחנוכה תשע"ו, ירושלים עיה"ק

אל תתבלבלו

זה היה גרוע השבוע. מלבד ההתקפות הרבות כאן בארץ ישראל, הסדר העולמי החדש הביא במידה עצומה את העולם קרוב יותר לאבדון ולחורבן.

בכל יום אנו יכולים לראות כיצד העולם מתקרב יותר ויותר למלחמה כוללת, למרות שרוב האנשים אינם יכולים להבין כלל איך בכלל נקלענו למצב שכזה.

זהו בהחלט סרט הוליוודי עם תסריט גרוע, במאי גרוע ושחקנים גרועים, אבל עם כל האיכויות הגרועות האלה - העולם מתקדם למלחמה הכי קטסטרופלית שהיתה אי פעם או שתהיה אי פעם, אבל אין בזה שום הפתעה לאלו שמכירים את הנבואות שהקב"ה שלח על ידי נביאיו הקדושים לעם ישראל. לכן עלינו, עם ישראל, לתפוס אומץ ולהבין שזה הכל מן השמים בכדי לעזור לנו להגיע לנצחיות.

אל תפחדו! רק תתקרבו אל ה' והוא ישמור עליכם. אל תשימו את מבטחכם בבני אדם, רק בה'. כך תשרדו. אל תקשיבו לנביאי השקר. הכינו את עצמכם במהירות מפני שהזמן מסתיים. אני רק מקוה ומתפלל שכל נשמה ונשמה יהודית יבין או תבין את מה שאני אומר וישנה את הכיוון שלו או את הכיוון שלה מן הגשמיות אל הרוחניות, שזה אומר נאמנות מוחלטת לקדוש ברוך הוא, ושאיפה הכי חזקה רק לעשות את רצונו. אל תתבלבלו מנביאי השקר, אפילו אם הם נראים מאד פרום (חרדים יראי-שמים), אם הם טוענים או שהם מנסים לומר שישנה דרך קלה יותר, גשמיותית יותר לשרוד את כל זה, או אם הם אומרים: "אל תדאגו. זה לא נכון, אנחנו כולנו צדיקים אמיתיים, אנו נשרוד את כל זה מבלי לבצע את המחויבות שלנו לקדוש ברוך הוא. אם תאמינו להם ותלכו עם מה שנראה הדבר הקל יותר, הסבל שלכם יהיה בלתי ניתן למדידה.

אם יש לכם נשמה יהודית, אפילו אם אתם סטיתם מהדרך הנכונה, הקב"ה יאלץ אתכם ללכת בדרך הנכונה ולשרוד, הוא לא יוותר על אף נשמה יהודית. שוב, אני מתחנן אליכם, קחו את הנתיב הנכון, שזהו הבטחון בה' והתשוקה לעשות אך ורק את רצונו ית', בניגוד לדרך הקלה-למראה של נביאי-השקר ואלילי-השקר.

חנוכה הולך וכבר כמעט מסתיים, אני מתחנן ומבקש ממכם לקחת אל לבכם את הלקחים של החנוכה. אנחנו עם קטן מאד, וזהו נס ענקי ששרדנו עד עצם היום הזה. אנחנו שרדנו, ואנחנו בעזרת ה' נמשיך לשרוד כאשר רוב העולם ורוב יושביו לא ישרדו.

חנוכה שמח ושבת שלום

======================BS"D

Discussion with Moishela (with his family)

A Handicapped child

29 Kislev 5776  (Dec 11, ‘15)

Don’t Get Confused

It was a bad week this week. Besides the many attacks here in Israel, the new world order has brought the world infinitely closer to doom and destruction. Each day we can see how the world is moving closer and closer to an all out war. Even though most people can’t figure out how in the world we got to such a position. It’s definitely like a Hollywood movie with a bad script a bad director and bad actors. But with all these negative qualities, the world is still moving towards the most catastrophic war that ever was or that ever will be, but it’s no surprise for those who know the Nevuas that Hakodosh Boruch Hu sent through His Prophets to Am Yisroel. So, we Am Yisroel, should take the courage and realize that this is all from Shomayim to help us gain eternity.

Don’t be afraid. Just come close to Hashem and He will protect you. Don’t put your trust in human beings, only in Hashem and you will survive. Don’t listen to the false prophets and prepare yourself quickly because time is ending. I only hope and pray that every single Yiddishe Neshoma will understand what I am saying and change his or her direction from the Gashmius to the Ruchnius which means total loyalty to Hakodosh Boruch Hu and the strongest desire only to do His will. Don’t get confused by false prophets even if they look very Frum. If they claim or if they try to say that there is an easier and more Gashmius way to survive all of this, or if they say, “Don’t worry. It’s not true, we are all real Tzaddikim. We will survive this all without making our commitment to Hakodosh Boruch Hu.” If you believe them and go with what seems the easy, way your suffering will be immeasurable.

If you have a Jewish Neshoma, even though you go off the Derech still Hashem will force you to go the right way and survive. He will not give up on one truly Jewish Neshoma. Again I beg you take the true road which is trust in Hashem and the Ratzon to only do His will as opposed to the seemingly easy Derech of the false prophets and the false gods.

Chanukah is almost finished, so I beg you take the lessons of Chanukah to heart. We are a very small nation, and it’s a huge miracle that we have survived up to this day. We survived and we will, Be’ezras Hashem, continue to survive when most of the world and most of its inhabitants will not survive.

 

                                                A Freilichen Chanukah and A Gut Shabbos

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 6972449 פעמים
היום - 27/10/21