פרק 141 - כאשר כל הבנקים יפלו
פרק 141 - כאשר כל הבנקים יפלו
תקשור עם מנחם, פרשת חוקת, תש"ע

לפני המסר של מנחם, ראינו לנכון להוסיף כאן מספר קטעים מתוך המסר של דניאל מתשרי תשס"ט -
"עגל הזהב גוסס" (פרק 95 באתר)

ברגע זה הרבה אנשים מבולבלים, ועדיין מאמינים שבני אדם [ממשלות, גופים פיננסיים וכו'] יכולים למנוע נפילת המערכת הכלכלית העולמית. אבל כל המאמצים לא יעזרו ועוד מעט הכסף לא יהיה שווה כלום.
''עגל הזהב'' [התרבות של אדום - חיי גשמיות ורדיפת תענוגי ''עולם הזה'',] נפצע אנושות ועומד למות וכמו שאמרנו לפני כמה שנים, הבנקים יפלו לגמרי וכסף לא יהיה שווה יותר מנייר טישיו.
הפרנסה לא באה מן העבודה שלנו, וזה לא בא מביטוח לאומי, וזה לא בא משום מקור אחר. רק מהקב''ה [הוא ''נותן לחם לכל בשר'' (תהילים קלו)]. ואוכל, ה' יתן לנו כמו שהוא עשה ביציאת מצרים במדבר [מָן (שמות טז)].
עכשיו בן אדם יכול להכין אוכל בבית [שימורים, שתיה וכו'], אבל לאט לאט גם זה יגמר. ואז לכולנו תהיה רק ברירה אחת: או לבטוח לגמרי בקב''ה או לא. ואם לא, הסוף יהיה גרוע מאד, כי רק אלו שבוטחים בו עד הסוף ינצלו בעז''ה וזה סוף סוף התיקון של חטא העגל במדבר.

ה' לא רוצה לעשות את זה [לבטל את הטבע שמסתיר את השגחתו ית'] בבת אחת בלי הכנות, כי רוב האנשים ימותו מהלם, ח''ו. כשמגיעים לטיפה האחרונה של מים, או לפירור האחרון של אוכל, ויש ילדים וכו' - זה ניסיון קשה ביותר.
ה' יודע שברגע אחד אדם לא יכול לעשות שינוי כל כך גדול ולבטוח לגמרי בקב"ה. אבל לאט לאט הוא מכניס אותנו לימות המשיח, לעולם הבא. לכן ה' מבטל את הגשמיות לאט לאט, עד שנגיע לביטחון מלא בקב"ה
[''ונשגב ה' לבדו ביום ההוא, והאלילים כליל יחלוף'' (ישעיה ב)].
הקב"ה עכשיו מכין את העולם לימות המשיח, ולכן הוא מוריד את כל השקר [כוחי ועוצם ידי, מוסדות שבני אדם הקימו, הנהגת הטבע וכו'] שלב אחרי שלב. עכשיו התהליך הולך יותר מהר.

אבל אם מיתת עגל הזהב וביטול הגשמיות יתרחש יותר מדי מהר, אפילו אלה הראויים להנצל יכולים לקבל כזה זעזוע שישברו, וזה לא מה שה' רוצה. ה' רוצה להציל אותנו. ההמונים לא ינצלו, במיוחד הגויים, הרוב יאבדו
אבל היהודים, כל אחד זה יהלום של הקב"ה, כל אחד זה בן יחיד בשבילו, או בת יחידה.
ולמה המערכת הכלכלית צריכה ליפול? כי זה שקר ענק שבנו כמה אנשים בכל העולם שרוצים כסף, כוח, השפעה וכבוד. והם סחבו את העולם לתוך השקר הזה. והיום רוב האנשים בעולם בנו את החיים שלהם מסביב לשקר הזה.
''עגל הזהב'' של היום, הוא ממש אותו עגל הזהב שהיהודים עשו במדבר. וזה התיקון הסופי של העבירה הזאת.
יהודים יקרים, הקשיבו טוב למילים שלי. נכון שאמרתי שה' מביא אותנו שלב אחרי שלב כדי שלא נקבל הלם. אבל אנחנו כבר בשלבים האחרונים. וכאשר נגיע לסוף, זה יבוא עלינו כאילו בפתאומיות.
ולמה ''כאילו''? כי ה' כבר הזהיר אותנו בכל מיני צורות, שנה אחרי שנה, לחזור אליו ולחזור לתורתו ולהנצל. אבל רוב היהודים עדיין רוצים להמשיך לחיות את השקר, ולא רוצים לדעת או להכיר את האזהרות של הקב''ה.
ולכן אני מזהיר אתכם עכשיו: הסוף מאד קרוב ושום דבר לא יעזור.
שום דבר לא יציל אותנו חוץ מלחזור לקב''ה ותורתו.
וזה לא אומר לחזור ל''עגל הזהב החרדי''. זה אומר להגיע לדרגה של אמונה ובטחון מלא בקב''ה ושום אמונה ובטחון בעולם הזה [''עיקר הכל הוא הבטחון השלם והוא כלל כל המצות'' (הגר''א, משלי כב יט)].
אני רוצה להדגיש שעומדת לפנינו גם מלחמה מאד גדולה [מלחמת גוג ומגוג] שתשפיע על כל העולם. מלחמה שעוד לא היתה כמוהו בהיסטוריה. ואם אנחנו מרוב עצלות או טיפשות מסרבים לעשות את רצון ה' [לעזוב את השקר ולבוא לאמת כנ''ל], בשניה אחת אנחנו יכולים למצוא את עצמנו ח''ו במצב בלי תקוה, שה' ירחם. או אפשר למצוא את עצמנו בתוך הגאולה השלמה. הבחירה היא שלנו.

ה' לא רוצה לעשות את זה [לבטל את הטבע שמסתיר את השגחתו ית'] בבת אחת בלי הכנות, כי רוב האנשים ימותו מהלם, ח''ו. כשמגיעים לטיפה האחרונה של מים, או לפירור האחרון של אוכל, ויש ילדים וכו' - זה ניסיון קשה ביותר. ה' יודע שברגע אחד אדם לא יכול לעשות שינוי כל כך גדול ולבטוח לגמרי בקב"ה. אבל לאט לאט הוא מכניס אותנו לימות המשיח, לעולם הבא. לכן ה' מבטל את הגשמיות לאט לאט, עד שנגיע לביטחון מלא בקב"ה.
הקב"ה עכשיו מכין את העולם לימות המשיח, ולכן הוא מוריד את כל השקר [כוחי ועוצם ידי, מוסדות שבני אדם הקימו, הנהגת הטבע וכו'] שלב אחרי שלב. עכשיו התהליך הולך יותר מהר.
(עד כאן המסר של דניאל)

 

מנחם:
אני רוצה לדבר על עגל הזהב, ולהגיד לכם שהסוף של זה מאד קרוב, ולהגיד לכם שהכל יפול ולא יישאר לא כסף, ולא שום מטבע שמישהו יכול להגיד שזה כסף. כל הבניה של עולם הבנקים ייעלם, כי זה הכל בנוי על שקר גמור. פעם בן אדם היה יכול לקחת מטבע של זהב, כסף או כל דבר ששווה למוכר, אבל היום לא רואים כמעט כסף, רק שטרות, כרטיסי אשראי וצ'קים. כל ההון רשום בבנק בתוך מחשב, ואם מישהו באמת מיליונר, יש לו רק בית ענק, אוטו מפואר וכו' פלוס כרטיסי אשראי ואיזה מספרים ארוכים הכתובים בחשבון הבנק שלו.

ויום אחד בקרוב, כל זה ייעלם, המחשבים יפסיקו לעבוד, ולא ישארו שטרות שנקראים כסף, געלט, (כסף באידיש), MONEY. ולא רק זה, האדם בעצמו יעבור ''שוק'' גדול, כי יש לו אוטו שצריך בנזין אבל הכרטיס אשראי לא יעבוד, ויש לו בית שצריך חשמל, אבל גם זה יפסיק לפעול.
אז איפה הוא מיליונר, בֶּמָה ?

כל העולם הפיננסי בעולם נופל כי ה' רוצה שייפול, אבל האנשים הרעים או הטובים, תלוי איך מסתכלים על זה, אלה אנשים עם הרבה תאווה לכסף, לשליטה ולכבוד, והם בנו מצב חלומי, אבל באמת חלומי, כי זה קיים רק בחלומות. כל השיטה הבנקאית זה שקר אחד גדול, ענק, והם חיים כל כך עמוק בתוך השקר הזה, עד שהם כבר חושבים שהשקר הזה הוא אמת.

והשקרנים נמצאים בכל הארצות, כולל ארצות העולם השלישי, וכל אלה יצרו מטבע, אם זה יורו, אם זה דולר, אם זה שטרלינג, לא משנה איך שתקראו לזה, ניירות שמדפיסים כל רגע שרוצים כסף. אם יש בעיה שגנבו יותר מידי הרבה מהלקוחות, למשל בביטוח, אין בעיה, מדפיסים עוד כסף, ומכסים את החסר, וכל ראשי הממשלות גם בעסק הזה, וגם אלה בפרלמנטים, ובקונגרס ובכנסת ואיפה שאתם רוצים, כולם חלק של השקר הענק.

ומי סובל ?
האדם הפשוט, שהוא לא חלק של המועדון הזה. וכל הכסף יהיה שווה לנייר טואלט. וזה לא מצחיק, וכאשר כל הבנקים יפלו ההלם שיגיע יהיה יותר גדול מפצצת אטום, כי מה יהיה אם פצצת אטום נופלת ? אדם פשוט מת, אבל כאשר האדם יכנס למציאות שבה אין כסף, אין בנקים, אין חשמל, אין רופאים, אין קופת חולים, אין מכלת, מציאות שהוא חושב שנותנת לו את החיים - הוא יכנס להלם. ומה יעשה אדם כזה ? אדם כזה יכול בקלות להתאבד, כי לא ידע מה לעשות, איך לחיות, למי ללכת לעזרה, הוא לא יחשוב על הקב"ה. אבל כמו שאמרנו פעמים רבות היהודים שמשתדלים באמת להתקרב לקב"ה ינצלו בעז"ה ויזכו לימות המשיח וחיי נצח.

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7499533 פעמים
היום - 01/02/23