אתם לא מבינים? זה הסוף!
 

146  אתם לא מבינים?  זה הסוף!
מסר מיצחק אייזיק, פרשת ואתחנן, אב תש"ע
בחור אוטיסט בן 24.

אני מאד רוצה לדבר כי מאד לוחצים עלי כמה דברים חשובים שעד עכשיו לא יכולתי להגיד ועכשיו אני אומר:

לפני שמדינה הולכת למלחמה, הדבר הראשון שעושים זה להחזיר את השגריר שלה לארץ שלה, כדי שלא יהיה בסכנה, ושהודיעו מראש שעומדים להתחיל מלחמה.

ה' לפני מלחמת העולם השניה החזיר הרבה מהשגרירים שלו, הרבה צדיקים נפטרו בין מלחמת העולם הראשונה לשניה, לפני מלחמת העולם השניה, גדולי הדור, הגדולים ביותר, יצאו מן העולם הזה, ועכשיו בעשר שנים האחרונות, הרבה מאד גדולים עזבו את העולם הזה, וזה לא הסוף, עוד ועוד יעזבו את העולם, וזה סימן שהעולם עובר תהליך קשה ביותר, תהליך האחרון לפני הגאולה. תתכוננו תתכוננו, כי בעתיד הקרוב צריך להיות המשך של הדבר הזה.

ומה אנחנו יכולים לעשות ? ולמה ה' יתברך לוקח את הצדיקים שלנו ?
כי הצדיקים מתפללים בשמים ליד כסא הכבוד להציל את עמו, אבל זה לא מספיק שרק הצדיקים יתפללו ליד כסא הכבוד, העם פה בעולם הזה, חייב להתפלל, כי אחרת לגדולים שבשמים, לצדיקים שמתפללים ליד כסא הכבוד, אין כח, בלי התפילות והתשובה שלנו אין להם כח,

אז אני מבקש מאד, מבקש מאד,
שכל העם יעשו בדיקה להוציא כל פגע,
כל דבר שלא הולך יחד עם תורת משה,
כל דבר שהוא נגד רצון ה' יתברך,
ולעשות תשובה על זה,
להסתכל חזק על פרט ופרט, ולעשות תשובה אמיתית,
ולהפריד בנינו לבין העולם המלוכלך הזה, עולם השקר,
לשים מחיצות מסביבנו, מסביב למשפחה שלנו,
להפריד בינינו לבין העולם הזה,
ומחיצות בין הקהילה שלנו לבין העולם הזה.

וזה הדבר היחיד שיציל אותנו,
כי בלי התשובה שלנו, בלי הדמעות שלנו, בלי התפילות האמיתיות שלנו,
אין, אין תפילות ובקשות בשמים, הצדיקים לא יכולים לעזור לנו,
רק אם אנחנו רוצים לעזור לעצמנו. וזה מה שיש לי להגיד.

(פניה לנוכחות שהיו בתיקשור, העוסקות בזיכוי הרבים ובחיזוק הצניעות)
אני יודע שחשוב לכם מאד הצניעות, וזה באמת יסוד עולם הקדושה.

אין משהוא יותר חשוב מן הקדושה, כי בתוך הקדושה הכל נכלל - גם שמירת הלשון, גם כל הדינים וכל החוקים, וכל עשרת הדברות - זה הכל מבוסס על קדושה,
ואם אין לנו את הקדושה, אין לנו כלום.

הנשמה הקדושה של כל יהודי לא יכולה לסבול טומאה,
או לכלוך רוחני כלשהוא, הנשמה לא יכולה לסבול משהוא שאינו טהור,
משהוא שאינו קדוש,
ולכן, בלי קדושה אין לנו כלום.

אני רוצה עוד להגיד לכם, שכל הצדיקים והצדקניות שהם הדוגמא של קדושה,
ויהודים שרוצים לעלות בקדושה, להתקרב לקב"ה, אז שזה יהיה בפנים ובחוץ, בכל מקום ובכל זמן, וכל התנהגות, וכל מצווה שעושים, צריכים לדאוג שיהיה בכולם קדושה, ואז היהודים האלה יקבלו משיח צדקינו.

אני רוצה להגיד לכם שהיה לי סבא (זצ"ל) צדיק מאד וקדוש מאד, הוא היה ממש קדוש, והוא עומד ליד כסא הכבוד והוא בוכה כי הוא היה והוא עדין אוהב ישראל מאד גדול, ואוהב ה' מאד גדול, והוא עומד לפני כסא הכבוד, והוא בוכה ובוכה ובוכה, ולא יכול להפסיק, הוא עומד כל הזמן בלי הפסקה, יומם ולילה עומד ובוכה על עם ישראל, אבל הוא מרגיש שאין לו כח, כי פה בעולם הזה לא בוכים ולא מתפללים ולא משתדלים.

אבל בכל זאת יש מעט יהודים יחסית שמתפללים ובוכים, והתפילות של אלה נותנים לו כח, אבל זה מעט מאד, והוא מרגיש חלש, אבל בכל זאת הוא ממשיך לבכות להתפלל ולבקש שעם ישראל יזכה לקבל משיח צדקינו ברחמים.

אבל מעט מאד מתפללים באמת ומשתדלים באמת, ולכן עומד להיות מצב באמת כזה קשה, שה' ייקח מאיתנו עוד צדיקים שלא נדע, והם יעלו למעלה ויתפללו ויבכו על עם ישראל, והתפילות שלנו כנראה לא יהיו מספיק, ואז ירדו עלינו המכות הקשות של סוף העולם הזה, וזה כבר התחיל, אבל זה יחמיר מאד, יהיו דברים מדהימים ומפחידים, ובסופו של דבר, לא יודע כמה יהודים יקבלו משיח.

אבל כל אלה שיקבלו אותו בסופו של דבר, יהיו יהודים אמיתיים, נשמות שעמדו בהר סיני, שכנראה יש רק מעט מאד עכשיו בעולם הזה, אז כל אלה שהם יהודים אמיתיים ינצלו, לא משנה איפה הם, ומי הם, ה' יביא אותם לאמת, אם רוצים או לא.

הערב רב יעלם ויחד איתו הרוב הגדול של הגויים שהם רשעים ועשו דברים רעים לעם ישראל משך כל הדורות.

ואז ב"ה שוב אזכה לראות את סבא, ולקבל משיח צדקינו ולהגיע לבית המקדש והקורבנות וכו'.

אני גם רוצה לומר לכם, שמי שנלחם על קידוש ה' ומסכן את עצמו, הוא אהוב מאד בשמים, וזה נותן לתפילות של סבא ושל כל הצדיקים שבוכים ליד כסא הכבוד, עם הרבה מאד דמעות קדושות, זה נותן להם הרבה כח, הרבה כח, אבל הכח זה מספיק רק למתן את הסבל.

הגאולה השלמה תבוא עם כל הנבואות הקדושות של הנביאים של עם ישראל, ואז אם נעשה תשובה, נעבור את זה בקלות, אבל ברור שכל מי ששייך לשקר אפילו ברוחב של שערה לא יוכל לחיות בעולם של אמת, פשוט לא יוכל.

אתם לא מבינים?  זה הסוף!,
כל העברות שהיו אי פעם, כל הרשעים שהיו אי פעם, הם כולם פה,  אתם לא מבינים ?
צריכים להתפלל חזק, המצב היום הכי גרוע והכי קשה שהיה אי פעם.

יש סוגים שונים של גלגולי נשמות,
יש בין היהודים כאלה שהם ערב רב או עמלק, יש מבולבלים, וישנם מועטים המחפשים את האמת.

הרוב הם המבולבלים, וצריכים לעזור להם להבין את האמת,
וזה מה שה' יעשה -
או עם הרבה סבל
או עם מעט סבל - יביא אותם לאמת.

אני מאד שמח שאני יכול לדבר מה שיש לי בלב,
ה' שלח אותי במצב קשה מאד, ואני יודע שאני דוחה הרבה אנשים, ולא יכולים לסבול אותי, אבל אני נשמה מאד גדולה, ואני סובל מאד מאד ובוכה, גם על עם ישראל,
ואני מאד מאד צריך תיקון, וזה התיקון שלי - לעזור לעם ישראל לחזור בתשובה.
המסר הזה מאד עוזר לי.

אני גם רוצה להגיד שהדברים הקשים ביותר יתחילו בעתיד הקרוב, גם בארץ ישראל וגם בעולם.

(אחד הנוכחים בתיקשור שאל אם אפשר לשאול שאלות)
אין מה לשאול, רוצים כבר את הגאולה,
וגם לי נמאס להיות אוטיסט מסכן, אני רוצה לקחת גמרא וללמוד.
פעם הייתי תלמיד חכם מאד, אדם חשוב ועכשיו אני כזה,
אבל מגיע לי, וזה התיקון שלי וב"ה אני שמח עם זה.

אני רוצה לומר - תתכוננו, הדבר החשוב ביותר כדי לשרוד חוץ מלהיות קדושים זה לבטוח בה', לא להתבלבל, לבטוח לגמרי בקב"ה, להאמין עם כל הלב שהוא מביא את כל הטוב ומביא גם את הרע, אבל יביא אותנו לטוב, ואם אין מה לאכול, הוא יאכיל אותנו, ואם צריך לשתות הוא יביא לנו שתיה, ואם צריכים מקום ללון הוא יביא לנו בית ומיטה, וכל מה שאנחנו צריכים, לא לדאוג ולא לפחד.

בעוד זמן קצר נהיה כמו במצב של דור המדבר, לדור המדבר שיצא ממצרים, הכל היה ברור, הם קבלו את כל מה שהיו צריכים ישירות מהקב"ה, והאמת היא שגם היום זה הכל מה', אך בדרך כלל אנחנו לא מודעים לזה. עוד מעט הכל יהיה ברור ב"ה,

צריך הרבה ביטחון לדעת לקבל את זה ולא למות מפחד ח"ו, צריכים לא לפחד!
ה' יתן לנו ישירות כל מה שנצטרך, וחשוב מאד לא לשכוח - לבטוח בה'.

אחד האורחים אמר: נראה שהעולם משוגע!
הרע פשוט שיגע את עצמו, הרע משתולל, ומאחר ואין מטרה לרע חוץ מרע, אז אין לו לאן ללכת והוא מתמוטט, מתפרק, משתולל כמו חיה שעומדת למות ונכנסת לפניקה ולא יודעת איך להסתדר ומה לעשות, ולכן זה מפחיד מאד, אבל הוא יגמר, וכל אלה שאיתו ילכו יחד איתו לתהום.
אני גמרתי.

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7499423 פעמים
היום - 01/02/23