פרק 156 - למה נשרפו ספרי התורה בויז'ניץ.
פרק 156 - למה נשרפו ספרי התורה בויז'ניץ.

על רקע שריפת ספרי תורה בסוכות בב"ב,
גניבת 8 ספרי תורה בערב יום כיפור בשכ' רמות בירושלים, וגניבת 12 ספרי תורה בבני ברק, שבוע לפני ראש השנה.

דניאל:
אוי, גיוואלד, גיוואלד, גיוואלד, גיוואלד,
טרגדיה גדולה בבני ברק, בחול המועד סוכות,
ספרי תורה נשרפו, ספרי תורה נשרפו, כל יהודי יודע כשנשרפים כל כך הרבה ספרי תורה, זה אסון גדול, וזה סימן רע מאד לעם ישראל.

לפני זמן קצר גם 12 ספרי תורה נגנבו בבני ברק, וזה מסר לעם ישראל.

לצערי הרב,
אחרי ההלם שעם ישראל קיבל, אחרי ששמעו שכל כל הרבה ספרי תורה נגנבו, אחרי ששמעו שכל כך הרבה ספרי תורה בבת אחת נשרפו, אחרי שיקברו את ספרי התורה, יחזרו לחיים רגילים, ישימו את זה מאחוריהם וימשיכו כאילו שלא קרה כלום.

ביום כיפור, אלפים אלפים צמו, אלפים אלפים הלכו לבית הכנסת,
האם הייתה תשובה גדולה ? לא היתה!

האם החלטנו שאנו מחסלים את עגל הזהב שערבבנו אותו בתוך האידישקייט שלנו ?
לא חיסלנו.

אמנם יש בודדים שעובדים על זה, שהולכים לכיוון הזה, אבל הרוב לא.
אז הקב"ה שרף את ספרי התורה, ושלח גנבים לגנוב ספרי תורה, להפחיד ולהעיר אותנו.
אנחנו חייבים לעשות שינוי חזק, כי אם האידישקייט ימשיך לכיוון שהוא הולך,
כיוון שהוא של השקר, של עגל הזהב בעוד דור או שניים לא ישאר אידישקייט אמיתי.

אנחנו חייבים להוציא כל גרגיר של עגל הזהב, של העולם הזה, של הגשמיות, גשמיות יתר, של הדמיון לגויים, ולחזור לאידישקייט כמו פעם, גם בלבוש, גם במנהגים, וגם בזה שאנחנו חייבים לחזור ולהיות יהודים אמיתיים כמו פעם, ולעשות הפרדה ביננו לבין העולם הגויי, העולם החילוני.

אם לא, הם יבלעו אותנו, אנחנו נמשכים אליהם, ורוצים את ההנאות שלהם, ואת התאוות שלהם.

והצניעות זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לתקן.
"קדושים תהיו" לא לשכוח - החטא הראשון היה בצניעות שהנחש רצה את חוה, והחטא השני היה לשון הרע שהנחש דיבר לחוה נגד הקב"ה.

ויז'ניץ זה בבני ברק, ובני ברק מובילה, לפני ירושלים, את המודה בביגוד נשים, ביגוד נשים לפי המודה החרדית הגוית.

הפאות, הבגדים הלא צנועים שנקראים "כביכול" בגדים כשרים, התחילו בארץ בבני ברק, ואוי לנו ברח' הנקרא רֶבי עקיבא.

עם ישראל,
איך יכולה להיות קדושה בבית, כשהבעל צדיק בלבוש כמו לפני מאות שנים, והאישה לפי המודה האחרונה נראית כמו אשת רחוב, כמו גויה. עם פאה נוכרית שחושבים שהיא כיסוי ראש, אבל היא כמו גילוי ראש.

עם בגדים צמודים, עם חצאיות קצרות, עם בגד גלוי, עם גרביים שקופות, שהרגליים נראות גלויות, עם נעליים טופפות שעושות רעש ומושכות עין.

איך זה יכול להיות בית של קדושה, כשהאישה הולכת לעבודה, לכל מיני מקומות, לא רק בבית יעקב, כדי להחזיק את הבעל שלה בלימוד.

איזה לימוד יש לו, כשהבית שלו לא בית כמו פעם - כשהאישה היתה בבית מגדלת את הילדים לתורה, מצוות ומעשים טובים. והאבא, היה יושב ולומד לשם שמים, והיו מוכנים לחיות חיים עם מעט כסף, אפילו מעט אוכל, על מנת שהאבא ילמד, אז הילדים גדלו עם חינוך של קדושה ויראת שמים אמיתית, והלכו בדרכם של ההורים עם הקב"ה ולא עם עגל הזהב.

אבל היום, זה נהיה הדבר החשוב ביותר, שהאישה תלך לעבודה, תחזיק את הבעל בלימוד ולא משנה באיזה מחיר רוחני,
כי חייבים דירה, וחייבים לוקסוס, וחייבים בגדים יפים, וחייבים וחייבים וחייבים כל מה שרוצים בגשמיות,
והם שוכחים שזה לא דרך ה'.
עם ישראל,
המחלה הזאת של עגל הזהב כבר בכל מקום, בכל מקום בארץ,
ואם ישנה קבוצה קטנה של אנשים שמשתדלים לחזור למה שהיה, אז עושים מהם צחוק, מדברים עליהם בלעג וכו'.

ספרי התורה נשרפו בויז'ניץ בבני ברק,
ויש כאלה שאומרים: אה, זה קרה בויז'ניץ בגלל שיש שם מחלוקת,
אז אני שואל אתכם, איפה אין מחלוקת ?
בכל החסידויות הגדולות יש מחלוקת, אצל הליטאים יש מחלוקת, אז איפה אין מחלוקת ?
ויש כאלה שאומרים - אולי בחרו את ויז'ניץ בגלל שהם לוקחים כסף מהמדינה, מהציונים, לחינוך. אבל כמה, כמה מקומות לוקחים כסף מהמדינה ? הרבה מאד.

ויש כאלה שאומרים - הם אולי דוגמא, הם מרכזיים, הם בית מדרש מאד גדול, אז אולי זו הסיבה שהם נבחרו.

אבל הסיבה האמיתית היא שזה קרה בויז'ניץ כי ממה שהם סובלים רוחנית, כל עם ישראל סובל רוחנית,
וזה בעיקר הרצון לעגל הזהב, לגשמיות, וזה הורס אותנו, זה הורס את האידישקייט שלנו.

נשארו אצלנו הגרגרים (ניצוצות הרצון לעגל הזהב) מתקופת ההשכלה.
גם אחרי ששרפו אותנו באירופה כדי להוציא את זה מאיתנו, ועדיין נשארו בתוכנו הגרגרים של תנועת ההשכלה.
רוב היהודים שיצאו משם, יצאו עם ההשכלה בתוך הלב שלהם, בתוך הקישקעס שלהם, בתוך הדם שלהם, אפילו שמבחוץ לא ראו את זה,
אבל זה נשאר אצלנו, וזה חזר גם בלבוש חרדי.

ברור שכל החילונים חולים עם זה, אבל גם החרדים חולים עם המחלה הזאת, ואם זה לא יגמר, אם לא נוציא את זה מתוכנו, ואם אנחנו לא נחזור לאידישקייט האמיתי, ואם אנחנו לא נשתחרר מהציונים ומהכסף המלוכלך שלהם,
ואם אנחנו לא נחזור לאמת,

יקרה לנו מה שקרה במצרים,
שבמקרה הטוב רק 20% יצאו ממצרים, 20% במקרה הטוב יצאו ונהיו בני חורין.


כל אחד יכול לראות ברור שהגאולה מאד קרובה ב"ה,
ולכן אם אנחנו לא נבין את המסר הקשה שקבלנו,
אם לא נחזור בתשובה שלמה עכשיו,
אם לא נבכה, בדמעות רבות ובלב שבור ונחזור בתשובה מלאה,
ונפריד את עצמנו מהשקר שניכנס לאידישקייט שלנו,
שניכנס ללימוד התורה שלנו,
שניכנס לבית היהודי הטהור שלנו,
אז מעט מאד יהודים יזכו לקבל משיח צדקנו.

עכשיו, אין לנו הרבה זמן.
אני מציע לכם עד הושענא רבא, לעשות תשובה,
ואל תגידו לי שזה מפריע לשמחה שלנו, לשמחת בית השואבה שלנו, שגם זה פגוע, פגוע בגשמיות ובחוסר צניעות, בפריצות גדולה.
אני מציע לכם, אם אתם רוצים שמחה, אז לבכות חזק עכשיו ולחזור בתשובה.
מועדים לשמחה.

הערה מדניאל:
אומרים עכשיו שספרי התורה שנשרפו היו פסולים לקריאה, ולכן אומרים כאילו שזה לא אסון כ"כ גדול, ואלה שאומרים כך הם כמו פרעה שקיבל מכה אחרי מכה וכל פעם מצא סיבה הגיונית למה לא צריך לפחד, לא מה' ולא מהמסרים שלו דרך המכות, ואז ה' הקשיח את ליבו, ובגלל זה נהרסה מצרים לגמרי.
ואם אנחנו נמצא סיבות הגיוניות למה לא לבכות על האסון הזה, בידינו נפיל את עצמנו לתהום ח"ו.


דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 6382258 פעמים
היום - 03/08/20