למה נישרף הכרמל ?
פרק 163 - למה נישרף הכרמל ?

מסרים של אוטיסטים

תקשור עם מנחם
מוצ"ש, כ"ז בכסלו, תשע"א

נכון, יש לי דמעות בעיניים. ואתם שואלים אותי: למה אני בוכה. אני בוכה כי עם ישראל לא בוכה. הקב"ה משדר לנו מסרים יום יום, כל השנה. ואנחנו לא מבינים. בכלל לא מבינים, או שלא רוצים להבין. והנה ביום הראשון של חנוכה, בנר הראשון, שזה אש של קדושה, התחילו שרפות ענקיות בצפון. מיד נהרגו כארבעים אנשים. בהתחלה רצו להגיד שהם לא יהודים, אבל בסופו של דבר, התברר שלפחות הרוב הגדול, הם כן יהודים. יש פצועים, והארץ בוערת. וזה לא מספיק כדי להעיר את עם ישראל. והיום הנר הרביעי, ועדיין בוער, עם כל השרפות שהולכות ומתגברות. אפילו ששולחים מטוסים מכל מיני ארצות כדי לטפל בזה עם כל זה האש מתגברת, והאש הולכת מישוב לישוב, רצה, רצה. יש שאומרים שזו התקפה, שזה פיגוע, אוייב מתקיף בצורה כזאת. ויש שאומרים: לא, זה קרה בטעות, ברשלנות. אבל, זה הכל שקר. כי הקב"ה עשה את זה, ועם ישראל לא מקשיב, לא שם לב לאמת.
וזה לא יכול להיות שהקב"ה שולח כזה מסר ואנחנו לא נקשיב ולא נחזור בתשובה כמו שהוא רוצה. ואם נמשיך לא להקשיב, אז בסופו של דבר, נקבל עונש כזה, ש'או שנקשיב או שנמות' ח"ו. המשחק נגמר. בשמים אין כבר סבלנות ליהודים שסגרו את עצמם מהאמת, שמעדיפים להאמין בשקר ולהנות מהשטויות. כל העולם מתהפך, ומדינת ישראל תיפול. הם לא מוכנים בכלל, בכלל, לאויב שמחכה לו. אויב שה' נתן להם נשק. לא הרוסים נתנו להם, הקב"ה נתן להם טילים בכמויות עצומות ופצצות בכמויות עצומות מכל מיני סוגים מפחידים, והוא יתן להם את הדיוק אם אנחנו לא נצעק אליו ונבקש ממנו לעזור לנו. אם לא נגיד שנעשה תשובה ונגיע אי"ה לרמה הרוחנית שהיה לנו פעם.
אבל זה לא נראה בעתיד הקרוב. לרובנו יש סתימה רוחנית, גם החילונים, גם הדתיים הלאומיים וגם החרדים. אמנם יש בודדים שמבינים, אבל הרוב העצום יושב בשקט ומחכה שזה יעבור, שהם יוכלו להרגע ולהמשיך את החיים המטורפים הגשמיים. אבל זה לא ילך. רואים ברור שהממשלה לא יכולה לעשות כלום. לא נגד האש, לא יכולה להביא גשם, ולא יכולה לעצור את הערבים. נמר של נייר, שגם ישרף עם כל היערות. וזה לא סתם מה שאני אומר. ואתם תראו איך זה יתגבר, לאו דווקא האש, אלא הצרות של עם ישראל.
מה אתם חושבים? בלי גשם אפשר לחיות?! מה אתם חושבים? יכול להיות חיים בלי מים?! יש לכם את הטכנולוגיה להביא מים מהשמים?! כן, יש איזה משהו. איזה מטוסים שמתיזים איזה חומר בעננים, אבל זה לא ימלא את הכנרת! יכול להיות שיגיע אלינו גשם מאירופה שעכשיו הם סובלים מקור קשה ביותר וגשם שזה ממש מבול. אולי יהיה לנו מבול. אבל גם מבול יביא לנו צרות. הקב"ה הוא ה'ריבונו של עולם', ולא הגוים המסכנים, ולא היהודים המסכנים, רק הקב"ה. ומי שלא מכיר בזה, ומי שלא מתפלל ועושה תשובה, מי שלא רוצה להכיר שהקב"ה

הוא ה"ריבונו של עולם", הסוף שלו יהיה גרוע ביותר.
העולם על סף מלחמה עולמית, לכל הדעות. העולם המערבי עומד לקרוס כלכלית, לכל הדעות. הכסף לא שווה כלום. מחלות שונות ומשונות משתוללות בעולם. הרפואה איבדה את האמון של בני האדם, כי היא מלאה שקר. וכל העולם מלא שקר. לא מאמינים בקב"ה, הרוב הגדול מאמינים בשקר של העולם הזה. השקר צף עכשיו, מתגלה ונהיה ברור. ולכן חייבים, חייבים להחזיק באמת כי הקב"ה יקח את כל השקר הזה וישרוף אותו, אתם שומעים? ישרוף אותו, ותישאר רק האמת. ומי שמוצא את המקלט שלו בתוך האמת - ישרוד.


שאלות ותשובות
ש. פעם דברתם על חיפה שהיא תקבל מכה, שהיא חוצפנית.
ת. לחיפה וגם לכרמל יש הרבה משמעות. חיפה, עיר שמחללת שבת בצורה חוצפנית ביותר, היא מרכז החילוניות כמו תל אביב, אמנם בגוון אחר, אבל חילוניות עם השורשים העמוקים ביותר בחוסר אמונה ובטחון בה'. חוצפנים, חוצפנים. נכון שיש אזורים של תושבים שהם חרדים, יש חסידי ויזניץ וגור, אבל רוב העיר, עיר של חוצפנים, יהודים וגוים. והקב"ה התחיל שמה. ודווקא בכרמל. ומה קרה בכרמל? המזבח של אליהו הנביא!
המקום בו ירדה האש על מזבחו של אליהו הנביא, ולא על מזבח עובדי הבעל, וכל העם ענו "ה' הוא האלוקים".
ולכן שם המקום המדויק להתחיל. מי לה' אלי. בדיוק. ואני אזכיר לכם שמעט מאד יהודים יצאו מזה בחיים. ויש מסורת שהמספר של היהודים ששרדו אז, יהיה מספר היהודים שיקבלו את משיח צדקנו.
ש. כמו שאמרתם מספר פעמים, הכל מתקיים מול עינינו בצורה ברורה. וכל האסונות שהיו בחו"ל, עכשיו זה קרוב ליד הבית. השאלה היא האם צריך ללכת מיהודי ליהודי ולנסות להעיר אותם ?
ת. אני לא חושב שזה יצליח. אם ה' הוריד כזה אסון על עם ישראל, שזה עוד לא נגמר, ואם חס ושלום האויבים יתחילו לזרוק טילים עכשיו, מה יהיה? מה יהיה פה? הם לא רואים? היהודים לא רואים בעצמם שה' עושה משהו, שה' רוצה משהו מהם. במשך שנים רבות נפטרים כל יום יהודים רבים ממחלות שונות ומשונות, שלא נדע, ואם המחלה לא הורגת אותם, אז הטיפול של המחלה הורג אותם. ואין אף בן אדם ששם לב, חוץ ממעטים, שזה ישר מן השמים.
לא מבינים. מלחמות, מחלות, אסונות טבע, וטעויות אנוש גרמו בשנים האחרונות לכל כך הרבה צרות לעולם. וזה גורם לשינוי מזג האוויר ולבעיות קשות בכל העולם.
חלק רציני של העולם בבצורת, שטח גדול, ועוד מעט נרגיש חוסר באוכל. והמחירים של האוכל יעלו בצורה אסטרונומית, ואף אחד לא זז. לא זז. תלך מדלת אל דלת, תגיד: "תתעורר! תתעורר! אתה לא רואה שכולם, שכולם, שכל היהודים חייבים להתעורר, לעשות תשובה. הקב"ה מדבר אלינו בצורה קשה."
בודדים מחפשים את האמת. אבל הרוב עדיין לא רוצים לדעת את האמת.
ש. האם יש מה לדבר עם בחורי הישיבות ?
ת. בטח לדבר עם הבחורים בישיבות. הם הכי מסכנים. מגדלים אותם בשקר. שיתחילו להבין את האמת, שיתחילו לפחד על החיים שלהם. רובם מסתובבים כמו נסיכים שגרים בבועה ורודה. ששום דבר לא יכול להפריע להם. צריכים לגרום להם לזעזוע, כדי להעיר אותם, ולהביא אותם לאמת.
ש. לפני הקמת המדינה, הציונים היו מחליפים את קופות הצדקה של רבי מאיר בעל הנס לקופות של קק"ל (קרן קיימת לישראל). זה היה סמל גדול של הציונות. נטיעות היערות היו מעשה של 'חלוציות', הפרחת השממה, תחילת ה'גאולה' הציונית. ופה בכרמל הכל נמוג בעשן, בדיוק ככתוב "וכל הרשעה כולה כעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ". האם זה המסר?
ת. ודאי. ה'קרן קיימת' זה הסמל של הציונים. אבל כמו שהיה בסרט לפני הרבה שנים, שקראו לסרט הזה 'סאלח שבתי', היו באים קבוצות של אמריקאים לראות את היער, ולכל קבוצה היו מחליפים את שם היער לפי הקבוצה. כי כבר אז היו גונבים את הכסף ולא היו שותלים את כל העצים שהיו צריכים... אז זה בנוי מהתחלה על שקר, כמו כל המדינה. אבל, נכון, הקק"ל היתה ממש הדוגמה של הציונות, של המדינה החדשה כביכול, שפורחת. אבל גמרנו עם זה. וכל העצים או לפחות חלק רציני מהם, כבר שחורים, אפר.
וזה לא נגמר. לא נגמר. כי לא רצו לתת דולר על כל יהודי בהונגריה כדי להציל אותם. הציונים שהיו עם חשבון בנק מפוצץ לא רצו לתת דולר על כל יהודי. ומאחר שלא נתנו דולר על כל יהודי ולא הצילו אותם, הם הפכו להיות אפר שחור. אז עכשיו כל העצים גם הם כך: אפר שחור.
ש. כלומר, בגלל שקנו עצים במקום להציל יהודים, זה נהפך לאפר?
ת. בטח. במקום דולר להציל כל יהודי, קנו עצים. ואם היית אומר להם שעושים משהו לא בסדר, היו אומרים לך: 'לא נכון'. העץ הוא העתיד של ארץ ישראל. צריכים לבנות שוב את ארץ ישראל שאפשר יהיה לגור פה. אבל הם לא מבינים ולא רוצים להבין שהקב"ה נותן גם את העצים וגם את הכסף להציל את היהודים, והם בחרו בעצים, בבניינים, בלבנים ולא הצילו יהודים. בפעולה הזו הם גילו לעולם שאין להם לב יהודי, כי נשמה של יהודי לא יכולה לסבול שיהודי אחר סובל. לכן עכשיו, העצים שלהם נראים כמו היהודים שנשרפו בכל המחנות באירופה, כמו אושוויץ אחד גדול שלא נדע.
ש. לאחרונה התגלו כמה פרשיות של שחיתויות ומעילות בציבור החרדי. האם זוהי 'המפלה' שעליה דובר במסר מפרשת בלק, מפלה לאלה המאמינים בכסף של הציונים?
ת. יש עוד שיתגלו. אבל זה חלק של זה. כן, וזה רק מראה מה השקר פה. השקר מגיע לכל מקום. אפילו, כביכול, למקום הקדוש ביותר. זה מלא שקר, שקר, שקר. ומי שרוצה אמת הוא 'משונה', הוא לא יהודי כביכול וכו'..
ש. הגוים, תורכיה, יון, רוסיה וכו' עוזרות לנו, וחוץ מהבושה והבזיון בכך שהממשלה פונה לאומות העולם לעזרה וסיוע, האם תוכל לפרט בעניין זה שהגוים עוזרים לנו?
ת. כן. בנימין נתניהו באמת היה נראה מסכן מאד. הוא עמד לפני העולם בטלביזיה, ברדיו, ודיבר כל כך עצוב. דיבר על 'אמנם עשינו איזה טעות, לא היינו מוכנים, אבל תראו כמה שהגויים טובים, הם מביאים לנו מטוסים עם חומר נגד שריפה, דרך אגב זה מיוצר בארץ... וממש אפשר היה לבכות... יש כאלה שריחמו עליו. אני בכיתי. כי הוא כזה טיפש ורוב הממשלה רשעים וטיפשים. איך אפשר, איך אפשר לעמוד לפני העולם בצורה כל כך אומללה. התשובה היא כי הם באמת מסכנים. הם נפלו לגמרי. אין להם כח. אין להם את הסיעתא דשמיא שהיתה להם במלחמת השחרור, במלחמת סיני ובמלחמת ששת הימים. אין להם. איבדו את הכל. השם נותן להם עכשיו להראות כמה שהם "חזקים" בלי הסיעתא דשמיא. והנה התוצאה: מסכנים, מסכנים. ואם מישהו עוד חושב שהמדינה וצה"ל יכולים להגן עליו, אז הוא מסכן, וזה ממש עצוב. כי יש הרבה מאד חרדים, שבטוחים שצה"ל והממשלה יכולים להציל אותם. להציל אותם מהערבים, להציל אותם ממחלות, להציל אותם מכל דבר רע. אבל הם לא יכולים. כי הם בעצמם הרע.
ש. כתוב בפסוק: 'הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בא יום ה' הגדול והנורא'. האם אפשר לראות במה שקורה כאן בהר הכרמל, ההר של אליהו הנביא, שזו בעצם אזהרה ש'היום הגדול והנורא' קרוב מאד?
ת. קרוב מאד, מאד. וכל פעם ה' מדהים אותנו, ואחר כך שוכחים. עכשיו לא יוכלו לשכוח.
ש. בירמיה ד', כ"ו, כתוב "רָאִיתִי וְהִנֵּה הַכַּרְמֶל הַמִּדְבָּר וְכָל עָרָיו נִתְּצוּ..":
'נתצו' זה כמו 'נצתו' מלשון הצתה, נשרפו. רבי חיים ויטאל זצ"ל כותב שנבואה זו מתייחסת לדור האחרון. האם אנו רואים את תחילת ההתגשמות של נבואת פורענות זו ?
ת. נכון מאד. אבל זה לא הסוף. זה לא הסוף. יהיו עוד הפתעות.
ש. בחורבן בית המקדש כתוב שה' כילה חמתו בעצים ואבנים. וכאן שהיתה כזו שריפה גדולה זה גם נראה כך. מה דעתך?
ת. בינתיים הוא לא הרג הרבה יהודים. אבל הערב רב ואלה שלא מקבלים את הקב"ה כריבונו של עולם יעלמו מן העולם. אז הם יהרגו. אז אני לא יודע עוד כמה זמן יהיו מעט קרבנות.
ש. היו כאן דברים בגדר שמעל הטבע. רוחות חזקות. כל ההתפשטות הגדולה.
ת. בודאי. אם בארץ כמו רוסיה היה להם כזו שריפה בשטחים עצומים והם לא הצליחו בכלל משך שבועות להתגבר על זה. ואיך זה נגמר? כי היה גשם. זאת אומרת, ה' כיבה את האש. אז פה שזו ארץ יחסית קטנה והשריפה היתה יכולה לכסות את כל הארץ, ואם ה' ירצה לעצור את זה הוא יכול לשלוח גם מבול לגמור עם זה, אבל אפילו אם זה יגמר, יבוא עוד משהו, כי ה' עכשיו עושה סדר. השקר יעלם והאמת תתגלה.
ש. העולם אומר לאחרונה שאין ליהודים שום זיקה דתית לכותל המערבי, מה דעתך?
ת. למה שלא יגידו. היהודים מזלזלים בכותל, אז למה שלא יגידו, למה יש פריצות כזו גדולה ליד הכותל במקום הקדוש ביותר, הציונים ממש מורידים את הערך הרוחני בכל צורה שאפשר. ומי הם הציונים בכלל? לא מאמינים! הם לא מאמינים שהשכינה שמה. לא מאמינים בקדושה של הכותל, רק מאמינים בכסף שזה מכניס מהתיירות.
ש. האם במסר הגדול של שריפת הכרמל יש עוד מסרים? למה נפגע הקיבוץ של השומר הצעיר,למה נשרפו כארבעים אנשי משטרה זכרונם לברכה ?
ת. ודאי שיש מסרים בתוך המסר. אבל אני לא יכול לעבור על כל המסרים. אבל למה דווקא האנשים האלה נבחרו, אני לא יודע, אבל ברור שהיה דין וחשבון עם המשטרה. קיבוץ של השומר הצעיר נישרף, למה דווקא הקיבוץ הזה, אני לא יודע, כי יש עוד קיבוצים של השומר הצעיר שעוד לא קרה להם כלום. ויש הרבה עניינים שאפשר להגיד בגלל סיבה כזו או אחרת, אבל המסר הכי גדול והכי ברור זה הכרמל וחיפה. וזה מי לה' אלי, זה המסר הגדול.


והיה אם שמע תשמעו
תקשור עם בנימין, חנוכה תשע"א

"וְהָיָה אִם שָׁמֹעַ תִּשְׁמְעוּ אֶל מִצְוֹתַי אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם הַיּוֹם לְאַהֲבָה אֶת ה' אֱלֹקֵיכֶם וּלְעָבְדוֹ בְּכָל לְבַבְכֶם וּבְכָל נַפְשְׁכֶם: וְנָתַתִּי מְטַר אַרְצְכֶם בְּעִתּוֹ...":
אין גשם, ואין גשם. וזו לא השנה הראשונה של בצורת, ולא השנה השניה, אלא השנה השביעית של בצורת פה בארץ, אבל זה לא רק בארץ, אלא בעוד מקומות שונים, ושטחים גדולים של העולם, בהם לא הייתה בצורת כל כך קשה בשנים האחרונות, וזה מסר, מסר שלא שמים לב אליו, מסר גדול וחשוב.
פה בארץ, החיים ממשיכים רגיל. עם ישראל ממשיך את החיים, כאילו שלא קורה דבר, ממשיכים לזלול פיצות בהכשר בד"צ, לשתות פפסי בהכשר בד"צ, הולכים לנופשים בהכשר בד"צ, ובכלל נהנים מחיים כמו של גויים בהכשר טוב כביכול.
אבל עוד זמן קצר, יתעוררו בוקר אחד, והעולם יהיה אחר לגמרי. השלטון גם בארץ וגם בעולם, משקר לאוכלוסיה, רוצים שימשיכו את החיים כביכול הרגילים, שכולם שיכורים מהגשמיות, ואפילו שאין כל כך כסף לקנות את הדברים הלא חשובים בחיים, ואין אפשרות לחיות כמו שפעם, בגשמיות יתר שעוברת כל גבול, ובכל זאת ממשיכים כאילו שלא קורה כלום.
וכמו שאמרתי, יום אחד יקומו, והעולם יהיה שונה לגמרי, יפתחו את הברז ולא יצא מים, ידליקו את האור, ואין חשמל. מלחמות רבות יתחילו באופן פתאומי, עם הנשק הקטלני הגדול ביותר שהיה אי פעם, הטבע יתקיף אותנו בצורה קשה, והשם יביא ניסים גלויים וענקיים, מכות דומות, אבל גדולות בהרבה יותר מאלה שבמצרים. וזה בכל העולם. המקום הבטוח ביותר יהיה פה בארץ ישראל, אבל זה לא יהיה רגוע בכלל,
ה' לא יהרוס את ארץ ישראל לגמרי.
אבל הרשעים פה, הרשעים שהולכים נגד הקב"ה, הרשעים שרוצים את העולם הגשמי, שהפכו את האידישקייט למשהו גשמי ולא רוחני, אלה יסבלו מאד, ואלו שהם ערב רב לא ישרדו. ולפי הרבה צדיקים, מדורי דורות, באחרית הימים, רוב היהודים יהיו ערב רב, גם בין היהודים החרדים. ואפילו יכול להיות יהודים עם זקנים ארוכים ועם פאות ארוכות שהם גם ערב רב. [''נראה בעליל שהרבנים והחסידים והבע''ב שבדור המה בעוה''ר רובן מערב רב'' (דברי חיים עה''ת, השמטות לפרשת ויקהל וכה''ג בשולחן הטהור עמ' עד ועוד)]. וזה הדבר המפחיד ביותר, כי זה מבלבל את כולם. מה לעשות, איך אפשרי לחיות בעולם הזה, בבלבול כזה.
וישנה רק דרך אחת, כל יהודי חייב להחזיק כביכול ביד ה'. כל אחד חייב להיות דבק בקב"ה.
כל אחד חייב לבנות חומה מסביבו וסביב המשפחה שלו, כדי שהיצר הרע של העולם הזה לא יכנס לד' אמות שלו ויכניס את הטומאה. וזה הדבר היחיד שאפשר לעשות, לטהר את עצמנו, ולסגור את עצמנו מהעולם, לשמור את עצמנו מהעולם.
ואפילו אבק על הרגליים שלנו, יכול להכניס את הטומאה. אני לא יודע כמה אנשים מבינים מה שאמרתי עכשיו.
אבל הסוף מאד מאד קרוב, והמצב מאד מאד קשה, והסבל מאד מאד גדול כבר, אבל, כשהשקר יפול, והאמת תתגלה, השוק (ההלם) לאלה שלא שייכים לאמת, יהיה כל כך גדול, שימותו.
הקב"ה דורש מאיתנו מעט מאד, אנחנו צריכים כיהודים, רק לשמור את המצוות, לאהוב את הקב"ה, להיות עבדים שלו, ולעשות את רצונו. לחיות חיים של טהרה, של קדושה, ואם אנחנו עוברים על רצונו חס ושלום, אז צריך לעשות תשובה אמיתית. לשמוח עם השמחה של הקדושה, של החגים, של המצוות, ולבכות על חורבן הבית.
מה ה' דורש מאיתנו ? לבנות סוכה בסוכות, לשתות קצת יין בפורים, ולאהוב אותו ואת התורה והמצוות, זה הכל.
הוא רוצה מאיתנו פרו ורבו, אבל בקדושה, הוא רוצה מאיתנו להיות העם שלו, בני ישראל, הבנים שלו. אני מאד עצוב, כי כשאני יוצא עם אבא שלי לרחוב, אני רואה אנשים, מתנהגים כמו כסילים, יהודים שמבולבלים, ודבוקים לסט"א, יהודים שאין להם מושג מהמילה קדושה, אוי לנו.
אני חוזר הביתה ורוצה לבכות ולבכות ולבכות. מה יהיה הקב"ה, מה יהיה ? אבל אני יודע שיש יהודים אמיתיים וטובים, והם ישרדו. ואלה החוצפנים, שהאמת לא מעניינת אותם, שחושבים שבגלל שיש הכשר על הפאה של האישה, והכשר על הפיצה, והכשר על הבית מלון, אז מותר הכל. וחושבים שאם מקבלים היתר על עבירה, אז זה לא עבירה, אבל, הם יקבלו שוק, הלם, ממה שעומד לפניהם. והצדיקים לא יסבלו, כי את האמת הם כבר יודעים.


* ניתן לשמוע את המסרים: 03-9-77-00-77
* אנא, עזרו לנו להפיץ את האמת. עזרו לנו להציל עוד יהודים ולהביא את הגאולה ברחמים.
המסרים נשלחים חינם בדואר, בפקס או במייל. לפרטים: 0527-120-948
* ניתן להוריד את המסרים מהאתר - DANI18.COM
* הדף טעון גניזה.דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 6382285 פעמים
היום - 03/08/20