כמו שעשו היהודים בכל ההיסטוריה
169  כמו שעשו היהודים בכל ההיסטוריה
מסר מדניאל, כ"ד כסלו תשע"א - נר ראשון של חנוכה.

עם ישראל, גם היום אנחנו במצב קשה ביותר, הערבים מסביבנו עם הנשק המשוכלל ביותר, המכוון אלינו מכל הכיוונים. העולם רועד וגולש מאסונות טבע ענקיים וטעויות אנוש קטלניות. המצב הכלכלי בעולם הוא הגרוע ביותר שהיה אי פעם בהיסטוריה וממשיך להחמיר. בואו לעצרות התשובה, לבשו שק ואפר כמו שעשו היהודים בכל ההיסטוריה בזמנים של סכנה. תבואו, תתפללו, תבכו לה', תבקשו רחמים, תאמרו לקב"ה - חטאנו, עוינו, פשענו, ועכשיו אנחנו רוצים לעשות תשובה ולחזור אליך אבינו שבשמים, אנחנו רוצים לקבל משיח צדקינו, אנחנו מבקשים גאולה ברחמים, אנא ה' הושיע נא.מתוך הספר "שבחו של אהרן" על רבי אהרן ראטה זצוק"ל בעל השומר אמונים וטהרת הקודש.
פרק יז - "שנת ת"ש, לך כנוס את כל היהודים..."
רבנו הקדוש אמר תמיד לתלמידיו, וכן כתב בכמה אגרות, כי ליבו מפחד מאד משנת ת"ש. ולכן רצה להקדים נסיעתו לארץ ישראל לפני כן, וכן היה כידוע מהגזירות הנוראות בשואה. ותמיד כמה ליבו הטהור לאסוף עם רב וגדול מעם ישראל הקדוש ולזעוק ולצעוק לה' שיבטל הגזירה הנוראה. והלך לדבר עם כמה מגדולי ישראל שהיו אז בחוץ לארץ, והציע להם והסביר להם כי היות והגזרות מתחדשות מיום ליום ועם הקודש נמצא בצער ובמצוקה גדולה, אז כדאי שיתאספו בכל עיר ועיר ויעשו עצרות רבתי עם ויזעקו זעקה גדולה ומרה בתפילות ובתחנונים שיקרע הקב"ה רוע גזר דיננו, ואין כחנו אלא בפה, ואולי יוכלו לבטל את הגזירות הנוראות. אך דעתם לא נחה מדברי רבנו הקדוש, ודחו את דבריו הק', ואמרו לו שלא צריך להכניס פחד ויראה בלבם של ישראל. ורבנו הקדוש ראה שלא קבלו את דבריו, והחליט לכל הפחות להציל את עצמו ובני ביתו ולעלות לארץ הקודש ולחונן עפרה הקדוש בכל מיני מסירות נפש (ואח"כ פרצה מלחמת העולם השניה כידוע).

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 6382221 פעמים
היום - 03/08/20