כי השוחד יעוור פקחים

בס"ד, עם מנחם.  ירושלים, כ"ב אייר, ל"ז לעומר תשע"ג

כי השוחד יעוור פקחים...

 

אני מאד שמח שמתעניינים במה שיש לי לומר. אבל לא ידעתי מה להגיד כבר. כי אין כל-כך מה לומר מה שעוד לא נֶאֱמַר. אבל בואו נחזור על דברים, ואולי נסתכל במבט קצת-שונה, ואולי נגיע לעוד אמת מתוך השקר הענק שקיים. ['וַתְּהִי הָאֱמֶת נֶעְדֶּרֶת', ישעיה נ"ט].

 השקר עכשיו הרבה יותר בכמותו, הרבה יותר מדכא, אבל גם הרבה יותר ברור לאנשים שמבינים מה אמת ומה שקר. פעם, לפחות חלקית, השקר היה נראה אמיתי. אבל למעשה - השקר הוא שקר. אפילו שזה נראה אמיתי, אפילו שהוא חצי-אמיתי או שליש-אמיתי, הוא עדיין שקר מאה אחוז. [רש"י במדבר י"ג כ"ז]. ולכן אנחנו צריכים אולי לעבור על כמה דברי שקר, כדי שלא נשכח שזה באמת שקר - ולא אמת.

אז בואו נתחיל.

אני יודע שחושבים שספרי ההיסטוריה הם כאילו "אמת", ה' ישמור, אבל באמת רוב ספרי ההיסטוריה הם שקר, בגלל שכל מדינה או קבוצה המדפיסה ספרים, מנסה להציג זאת בזוית לא-אמיתית על מנת שתכסה את השקר שלהם, את הרשעות שלהם, ותסתיר את העברות הקשות שלהם נגד האנושות. לדוגמא: "הציונות", לפי החזון איש - הציונות היא בדיוק כמו "עגל הזהב" במדבר, הם בנו אותו כי הם רצו משהו אחר במקום הקב"ה, הם לא רצו את התורה באמת, הם רצו את האלילים של מצרים. ואלה שבנו אותו היו בעיקר הע"ר.  

הציונות אשר בנתה את המדינה רצתה מדינה יהודית בלי הקב"ה כדי להיות כמו כל מדינה אחרת. וכל מה שאנחנו קוראים בספרי ההיסטוריה שנכתבו ע"י הע"ר רק מלמד כביכול את השקר של האידיאליזם של המתיישבים היהודים אשר הקריבו עצמם למען המדינה, אבל הם לא הקריבו עצמם למען התורה או למען עם ישראל, כי אם הם היו באמת מקריבים את עצמם עבור עם ישראל, הם לא היו נותנים להרוג %80 מיהודי הונגריה, כי לא רצו לבזבז את הכסף שלהם כדי להציל כל יהודי עבור דולר אחד. וזה רק אחד מהמקרים העצובים והאיומים שלא רשומים בספרי ההיסטוריה של מדינת ישראל. ובכל ארץ, רוב ספרי ההיסטוריה מלאים שקר, כדי לכסות על העברות הגדולות שלהם, כולל מדינת ישראל. אבל היהודים של היום מאמינים בזה. פלא פלאים! מאמינים בשקר! 

ועכשיו מועצת הרבנים החליטו שמוציאים את תכנית-הליבה מבתי הספר. ברוך השם! ברוך השם! הכניסו את תוכנית- הליב"ה בשקט, שלא נרגיש. כי בלי הליבה - אין כסף. ולכן הכניסו את זה. החרדים הכניסו את תוכנית הליבה בכל בתי-הספר החרדים אשר מקבלים כסף מהמדינה. 

ופתאום, קיבלנו 'זבנג על הראש'. פתאום רוצים לגייס חרדים לצבא, פתאום אומרים כל-מיני דברים נגד החרדים, לוקחים כל מיני "פרות-קדושות" מהחרדים, ולכן החרדים מגיבים. פתאום נודע להם שהכניסו את הרעל, את השקר, לתוך הבתי-יעקב, ושכל מה שחשבו שזה אמת, עם הכנסת, ועם הנציגות החרדית – זה הכל שקר! ולמעשה עובדים נגדינו. [סנהדרין צד.]. וזה באמת גילוי גדול! רק שאני, עם הנסיון שלי בחיים, ועם ההבנה שלי במה שקורה, דואג מאד, שגם זה - שאמרו שיוציאו את הליבה - גם זה אולי שקר... הזמן יראה לנו, 'ימים ידברו', מה אמת ומה שקר.

אני רוצה לראות איך הבתי-יעקב והחינוך העצמאי יוכל להיות בלי הכסף של הרשעים, שרוצים בזה להפוך את היהדות לחילוניות, ר"ל. בואו נראה אם הם באמת רואים מה הרשעים מתכוננים לעשות. [משלי כ"ז י"ב]. בואו נראה אם יהיה מספיק ביטחון בה' - לחיות בלי הליבה. זה דוגמא אחת שקורה היום.

 

אבל יש עוד דברים פה בארץ. יש את הצבא, שפתאום החילוניים התעוררו והחליטו לעשות 'כאסח' עם החרדים. למה עכשיו בדיוק? זה סיפור אחד. ומה החרדים עושים - זה סיפור אחר.

בואו נתחיל עם הצבא. למה פתאום החילוניים כ"כ כועסים על החרדים? למה הם רוצים עכשיו דוקא להתחיל עם "חוק-טל"? בודאי ובודאי אנחנו אומרים שזה בגלל שהם שונאים חרדים. [ישעיה ס"ו ה']. וזה נכון. הם שונאים חרדים. [פסחים מט:]. אבל הם שונאים אחד-את-השני יותר מאשר את החרדים. אז למה הם עושים את זה? הם עושים את זה, כי הם רוצים להעביר את תשומת-הלב מהאמת שהם באמת רוצים לעשות.

הם רצו ממשלה חילונית. וכדי להבטיח ממשלה חילונית – אז חייבים לבעוט ולצעוק נגד החרדים. וזה ממש הצליח להם מאד. וברוך השם, החרדים לא בממשלה. ברוך ה'. אבל מה כן? מה עם הצבא? הם לא רוצים את החרדים בצבא. תנסו לתאר לעצמכם אלפי-אלפי חרדים, ממש חרדים, יֵרדו על הצבא בבת אחת... המספר שלהם יתן להם כח, גם לדרוש תפילה שלש-פעמים ביום, אבל תפילה אמיתית, ופסח כמו שצריך, ראש השנה ויום כיפור כמו שצריך, פורים כמו שצריך, כל החגים, הכל... איך הם יסתדרו עם זה? וכשרות בד"ץ, לנדא, או רובין וכו' וכו'...

רוב הילדים האלה של החרדים הם לא 'שְׁלֶעפֶּערִים'. הרוב יֵדעו מהר-מאד להילחם. תראו כמה שנלחמו עם כל ההפגנות, במיוחד הירושלמים. וזה סכנה לצבא. אז האם יתנו לאֵלֶה גם אימונים וגם רובים?! זה יכול להיות גייס חמישי! איך זה יכול להיות? לא! הם לא רוצים אותם בצבא! אולי בשירות לאומי, לעבודה.

הם לוקחים לצבא את אלה שיש להם חשק למשכורת טובה והטבות ['וַיְזַנֵּב בְּךָ'. סו"פ כי-תצא]. ולאט-לאט הם יהיו חילונים, לפי התוכנית שלהם. ואילו האחרים - ברגע זה לא אכפת להם. הם רוצים שיעבדו - אבל לא אכפת להם ממש. הם רוצים את הממשלה – חילונית. ויש להם את זה.

והם רוצים ללכת למלחמה. תראו, זה כבר התחיל. נתניהו כבר חשף את הקלפים שלו. הוא עומד להפיל על ישראל ירידה כלכלית מאד גדולה. והוא נתן לליצן שקוראים לו לפיד לעשות את העבודה המלוכלכת, שיאשימו אותו. אבל למעשה - כלכלית - הולך להיות זמנים קשים פה. ובכל העולם. וזה לא יעזור מה שיעשו פה. אולי יהיה יותר קל פה, אבל בכל העולם יהיה גרוע מאד. ובדיוק עכשיו הרשעים-של-העולם רוצים מלחמה. כי הולכים גם להוריד את הכלכלה. ותסתכלו בהיסטוריה, שמתי שמורידים את הכלכלה - אז כדי לשכוח מזה - יש מלחמה.

לכן הנה: שקר, שקר, שקר. לא רוצים באמת את החרדים בצבא. רוצים שיהיו חילוניים, אבל לא בצבא. זה יקלקל להם את כל הצבא. הם רוצים אותנו בתור חילוניים - אבל זה לא כ"כ חשוב להם ברגע זה. חשוב להם הכלכלה, וללכת למלחמה. כי זה התוכנית העולמית. ללכת למלחמה בשביל כל מיני סיבות שאני לא אכנס לזה עכשיו.

ושונאים את הדת. זה העיקר: שונאים את הדת. [עי' שבת פט. הר סיני כו']. פה בארץ - החילוניים שונאים את הדתיים, את החרדים, כי זה מאיים על צורת-החיים שלהם [כתובות י"א.]. ובחוץ-לארץ שונאים את הגויים המאמינים, ובודאי יהודים מאמינים, בודאי ערבים מאמינים, כי זה לא נכנס לתוכנית-העולמית. התוכנית עבור העולם זה שישתלטו על כל העולם, ויורידו תשע-עשיריות של האוכלוסיה, והשאר יהיו עבדים. [גליון 67: 'עבדים אנחנו']. אבל לעבדים צריך גם דת. והדת תהיה מהכנסיה-הקתולית, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. וזה לא יהיה נצרות כמו שאתם חושבים. זה יהיה משהו אחר. זה יחזור לעבודה זרה.

 

נמשיך הלאה. היהודים החרדים, כמו שאנחנו לומדים, החרדים הם צדיקים. הם בכל-הדורות שומרי-מצוות, לומדי תורה וכו'. אבל בדור-הזה - זה לא בדיוק ככה. כמו שכתבו בהרבה-הרבה מקורות, מלפני מאה, מאתיים, שלש-מאות, חמש-מאות שנה, ואפילו יותר, רוב היהודים, כולל בין החרדים, בדור הזה לפני-משיח, לפני גילוי משיח - יהיו ערב רב. [מקורות גליון 73. ור' ביאור מקיף בספר 'עמק המלך' שי"א פכ"ב. ועי' דברים ל"א: 'כִּי יָדַעְתִּי כו' כִּי הַשְׁחֵת תַּשְׁחִתוּן].

אז הנה השקר הגדול. השקר הכואב ביותר. שבין החרדים, שבחוץ מופיעים עם הזקן, עם הפיאות (של גברים), עם המעיל הארוך, עם הגארטל, עם השטריימל, עם הקנייטש, עם כל הלבוש, הבן-אדם יכול להיות ע"ר. הוא יכול להיות ממש נגד הקב"ה. כי הע"ר הוא נגד הקב"ה, שלא נדע. [אבן שלמה להגר"א פי"א ו' בארוכה ביאור מיני הע"ר, ע"ש בהערה].

ויש בינינו מלשינים רבים, עם לבוש חרדי ביותר. מצדיקים את עצמם עם כל מיני הצדקות, אבל הם חלק גדול של השקר הנורא. [ר' 'המסרים של מוישל'ה', חלק 11]. ויש יהודים שנלחמים נגד דברים חשובים ביותר. כמו בראש ובראשונה – הצניעות, כמו שמירת-הלשון, כמו חסד וכו'. אבל תגידו: "תראו כמה שמדברים על צניעות, וכמה שמדברים על שמירת-הלשון, וכמה שמדברים על חסד, ומלמדים את כל הנושאים האלה...". אבל הרבה פעמים זה מעוות לגמרי - מה שמדברים. ובודאי מעוות מה שנהיה מקובל ברחוב, בין החרדים.

אמנם יש יהודים חרדים שמחזיקים עם כל הכוחות שלהם בַּאֱמֶת, בֶּאֱמֶת. אבל הרוב - הרחוב נראה כמעט כמו רחוב חילוני. לפחות הנשים. משום-מה הגברים עדיין לבושים פחות או יותר כמו חרדים. אני אומר 'פחות-או-יותר' - כי גם אצל הגברים, החליפות נהיו הרבה יותר צרות, ורואים גם את הגוף שלהם כשהם הולכים ברחוב. רואים את השרירים שלהם הולכים למעלה-למטה, למעלה-למטה. לא פחות. אבל לא מדברים על דברים כאלה.

והחסד? 'אוהו' – כן! אנחנו בעלי-חסד מאד גדולים! ויש באמת בעלי-חסד, אבל יש הרבה-מאד שהם בעלי חסד רק בגלל שזה מוסיף ל'אגו' שלהם, ל"אני" שלהם. זה נותן להם הרגשה טובה. הם לא תמיד מקבלים מסכן שמבקש כסף בפנים-יפות, [תהלים מ"א ב'. ספר חסידים סי' נ"ו]. לפעמים נותנים לו הרגשה רעה. לכן החסד של היום, רק במקרים פחות-מהרוב זה אמיתי, באמת. ['חֶסֶד וֶאֱמֶת', ערש"י ויחי מ"ז כ"ט וסוכה מ"ט:]. לרוב - זה דבר ששייך לחשבונות אישיים של הנותן. ['לְגַרְמַיְיהוּ עַבְדִּין'].

ושמירת הלשון? זה ממש שאלה גדולה. מלמדים דברים מעניינים, לפעמים משונים, והאנשים יוצאים מבולבלים. אפשר לשמוע מישהו שמדבר, בוא נגיד על אובמה, שהוא רשע, והיהודי ישים את הידים בתוך האזנים, ויגידו: 'לשון הרע, לשון הרע!' מישהו מבולבל פה.

 

אנחנו מוכרחים לראות את האמת. אבל לא רוצים לראות את האמת. לא איכפת לי מה שהגויים יראו את האמת או לא, לא אכפת לי עליהם. אכפת לי על היהודים, אכפת לי אפילו על החילונים, ['לְבִלְתִּי יִדַּח מִמֶּנּוּ נִדָּח'. ר' דברים ל', ד']. אבל יותר מהכל - אכפת לי על החרדים. כי אם החרדים מבולבלים, והרבה מאד חרדים מבולבלים, תקועים עם הגשמיות, אז יצטרכו לסבול מאד-מאד. ואני חוזר על זה שהערב-רב, אין להם עולם הבא. [רע"מ נשא קכה:]. ה' יוציא אותם מאיתנו, מבין היהודים. ['וְאָסִירָה כָּל בְּדִילָיִךְ'. ישעיה א']. אבל היהודים האמיתיים, כל נשמה שעמדה בהר-סיני, כל נשמה יהודית באמת - ה' יציל. אבל למה לסבול כל כך? למה לא לראות? אני רוצה להגיד לכם ברור: אנחנו עומדים לפני מלחמה ענקית. ['נוֹעַ תָּנוּעַ אֶרֶץ כַּשִׁיכּוֹר'. ישעיה כ"ד, ע"ש]. לא רק פה במזרח התיכון, אלא בכל העולם.

 

והיהודים שיושבים בחו"ל: אתם ממש טפשים! אתם לא רואים מה שקורה?! אתם כל כך סתומים - שאתם לא רואים מה שקורה?! אתם חיים שמה בזמן שהסכנה יכולה ליפול עליכם על הראש. [תפארת יהונתן פר' ניצבים]. הגרזן יכול בכל-רגע ליפול לכם על הראש, כמו שאומרים. כדאי לכם, קודם-כל לחזור בתשובה. אחר כך לעשות חשבון-נפש אם אפשר להגיע לארץ. אבל מאחר שהגשמיות עדיין חוגגת, אמנם לא כמו פעם, אבל עדיין עושה איזה ריקוד קטן, אז אנשים יהודים לא רוצים לעזוב את זה. הם מחזיקים בבתים שלהם, בכל הגשמיות שלהם, עם שתי-הידים. ['אוֹמְרִים לָעֵץ אָבִי אַתָּה'. ירמיהו ב']. לכן הם לא יכולים להחזיק בחבל שקושר אותנו לקדוש ברוך הוא. ואפילו שבאיזה מקום בראש שלהם, בלב שלהם, יודעים את האמת, בכ"ז הם חשים בטוחים יותר עם הגשמיות שהם יכולים ליגוע בזה, מאשר הקשר הרוחני עם הקב"ה, שזה לא דבר מוחשי שאפשר לגעת בזה.

ולכן אני בוכה על היהודים בחו"ל. בוכה ובוכה ובוכה על החרדים בחו"ל. הם הפכו להיות מושרשים כ"כ עמוק בתוך העולם הגשמי-הגויי, רק שזה בלבוש בערך-יהודי, שאי אפשר לברוח מזה [עבודה זרה יז.]. ואפילו שבאים לארץ, קונים דירות, דירות בשביל שברגע שמשיח יבוא, אם במקרה יגיע, אז הם ירוצו לארץ. או אם במקרה בארצות-הברית, או באנגליה, באירופה, ירצו ככה להכניס את היהודים למחנות-ריכוז – אז יברחו לארץ. זה מצחיק אותי. פשוט מצחיק אותי! ומה יהיה אם לא יתנו לאף טיסה לצאת, אז איך בדיוק הם יגיעו לארץ? ולאנשים האלה אני אגיד שאני חושב שאנשים אחרים יֵשבו אצלכם בבית - ולא אתם. כנראה שבניתם את הבתים האלה לאחרים. ['וְחָרְבוֹת מֵחִים גָּרִים יֹאכֵלוּ'. פסחים ס"ח.].

 ונכון, אמרתי שכל יהודי ינצל. אבל זה לא אומר שכל יהודי "יחיה". 'לחיות' ו'להינצל' – זה שני דברים שונים. 'לחיות' - זה לחיות לקבל משיח. ['כָּל-הַכָּתוּב לַחַיִּים בִּירוּשָׁלַיִם', ישעיה ד']. 'להנצל' - אז הבן-אדם יכול למות, שלא נדע, לעשות תיקון בשמים, ולחזור בתחיית-המתים. זה נקרא "להינצל". כל האחרים - השם ימחק אותם בכלל מהעולם. [תהלים ק"ד]. לא את כל הגויים, יהיו גויים שיינצלו, אבל ערב רב? לא! עמלק? לא! אדום? לא! [תיקוה"ז נ"ה ע"א ועוד].

 

ולכן, יהודים, תפתחו את העינים! פה בארץ - תפתחו את העינים! מה אתם חושבים?! אתם יכולים להמשיך עם השטויות לעולם ועד?! [ב"ב עג: 'בּוֹאוּ חֶשְׁבּוֹן', עי' פי' הגר"א לאגדות בענ"ז] יש עכשיו יהודים חרדים, שבאים ממשפחות כאלו חשובות, שנתנו ושהקריבו את החיים שלהם, את החיים ממש. חיו בעוני במצבים קשים - כדי להיות עבדי-השם. [ר' מאמר 'להיות יהודי' בס' 'ונפשי יודעת מאד2' עמ' 104]. אבל אתם, אתם לא מבינים, פשוט לא מבינים שא"א לרקוד על שתי חתונות. אי אפשר להיות עם העולם הגשמי, הנוצץ, ועם העולם הרוחני האמיתי. צריכים להחליט. וזה לא פשוט להיות יהודי אמיתי. כי צריכים להתנתק מהשטויות.

ואנשים לא מבינים שצריכים להתנתק מהשטויות. ו"להתנתק מהשטויות" – זה אומר לא לעשות טיסות לארצות-הברית או לאירופה כל יום ראשון ושני, כביכול בשביל לאסוף כספים. להתנתק מהעולם הזה – זה לא ללכת לטיולים עם אניות שהכל כאילו 'כשר'. להתנתק זה אומר לא ליסוע לשוייץ לפסח - אוי ואבוי לנו, וכו'. 'להתנתק' זה לא שכשאין מה לעשות - אז הולכים לקניות. זה הכל שקר. ואדם לא יכול אף פעם ליהנות מזה. האמת זה ללמוד לחיות את הזמנים, של השנה, כמו שצריך. לחגוג את כל החגים - כמו שצריך, ליהנות מכל ארוחה מהצד הרוחני, לא רק הגשמי. [עי' 'רוח חיים' עמ"ס אבות ג', ג']. ואחר כך עם כל הלב להודות לקב"ה. זה נקרא להיות יהודי. אבל 'אי-אפשר' יטענו. אי אפשר! זה משעמם! אדם לא יכול להיות רציני כל-כך, כל-כך הרבה זמן, זה לא יתכן. זה פשוט לא נורמלי. [מלאכי ג', י"ד].

אבל החיים של הגשמיות - זה ה'לא-נורמלי'! ממש לא נורמלי. הבן אדם מת - וזה נגמר. אז מה נשאר לו? רק את הרוחניות! והוא יסבול בעולם הבא - מזה שהוא נדבק כ"כ. הוא יתגעגע בשמים על זה. והוא ילך לעולם-הבא, והוא יתגעגע נורא לעולם הזה, כי כולו היה בשטויות. [שע"ת לר"י ש"ב אות כ']. הוא עשה את הטפל לעיקר. ולא סתם טפל, את הטפל-שבטפל הוא עשה עיקר-העיקרים. אז מה יהיה? אתם לא מבינים שהחיים שלכם, הרוב, ממש הרוב, זה לא אמיתי? זה שקר! אתם לא מבינים את זה?!

אתם לא מבינים שהנאה-אמיתית זה רק מי שעובד את השם?! [דברים כ"ח מ"ז]. ש'סרט' זה לא-אמיתי, אפילו אם זה נקרא משהו 'כאילו חרדי'?! כי זה שקר. ומה שהאמת - זה רק התורה, ולעשות את רצון השם. ['וְלַעֲשׂוֹת רְצוֹנוֹ', סוף תפילת ובלצ"ג. רמב"ם הל' תשובה פ"י ה"ב]. זה האמיתי. שום דבר אחר – לא.  אז אני רק יכול להגיד לעם-ישראל. שאני, מנחם, מבקש מהקדוש ברוך הוא לרחם עלינו ולתקן את הטעויות שלנו, ואת קוצר-הראיה שלנו, שלא רואים מה האמת ומה שקר. [ישעיה מ"ט: 'לֵאמֹר לַאֲסוּרִים צֵאוּ כו''. רע"מ פנחס רמז.]. ואני מאמין שהקב"ה, שהוא אוהב את עמו-ישראל, ירחם עלינו, ויציל כל נשמה יהודית אמיתית.  סוף.

 

שאלות ותשובות:

ש. בקשר לזה שהסכימו להוציא את תוכנית-הליבה מבתי הספר. הממשלה קבעה שהמחיר של זה יהיה: "אין ליבה - אין כסף". אז איך הם יחזיקו את המוסדות, עם כל ההוצאות, והמשכורות למורים, ולמורות, וכל מה שסביב זה, איך הם יסתדרו?

ת. אני אגיד לך פשוט. אנחנו צריכים להקריב את עצמינו למען הקב"ה. ללמד את הליבה - זה לא פחות מלהתנצר! [מקורות בסוף]. וזה הסוף של הדור הבא, ח"ו. ['כָּל בָּאֶיהָ לֹא יְשׁוּבוּן'. משלי ב' י"ט]. וזה צריך להיות מאד-ברור לכל יהודי. עכשיו, היהודים שיצאו ממצרים, הם לא שאלו מאיפה יהיה לנו אוכל, אנחנו לא יכולים לאכול את הזהב. אז איך יהיה לנו אוכל. לא שאלו. הם הלכו בביטחון מלא שהם עושים את הדבר הנכון. ['לֶכְתֵּך אַחֲרַי בַּמִּדְבָּר' ירמיהו ב' ב']. וגם אנחנו צריכים לבטוח בה'. יש כל מיני אפשרויות להוציא דור של בנים ובנות ממש יהודים-אמיתיים כמו שצריך, בלי הליבה. בלי בתי-הספר הגדולים עם המזגנים וכו'. אפשר. רק צריך רצון. צריכים להאמין בקב"ה, והוא יעזור להם [מיכה ה', ו'].

הבעיה שלנו שנדבקנו לכסף של הרשעים, ['קְרָבוֹת יֶחְפָּצוּן'. תהלים ס"ח. עי' פסחים קיח:]. ואנחנו בטוחים שבלי הרשעים – אין כלום! ואיפה הקב"ה בזה? צריכים אנשים עם רצון עז [שיהש"ר פ"ב פל"ד]. לתקן את הדבר האיום ונורא שקרה בדור הזה, שתלוים בכסף של הרשעים יותר מבקב"ה, שלא נדע. ולהפוך את זה, ולבטוח שוב רק בריבונו של העולם. [הושע ב', י"ז].

ש. איך זה קרה שבמשך שנים הצליחו להחדיר את תוכנית הליבה כל כך עמוק לתוך הבתי יעקב? איך לא קמה זעקה עד לב השמים?

ת. פשוט מאד. וזה אפילו לא היה slowly & surely. (לאט ובטוח). זה היה די במהירות. פשוט מה שקרה שאמרו להם: 'אם אין ליבה - אין כסף'. זהו. והתקפלו כולם בשקט. בהתחלה צעקו טיפה, השתתקו, ולאט-לאט, בשקט, הכניסו את זה. עד שיום-אחד, פתאום זה היה בפנים. [ערש"י שמות כ"ב כ"ד]. ההורים לא ידעו, אף אחד לא ידע. רק העסקנים, ואלה שעובדים ודואגים לכסף.

ש. ומה עם זה שהבת לא נותנים לה לבוא לסמינר עם לבוש צנוע. שולחים אותה הביתה, האם זה לא חלק של השקר?

ת. זה השקר בעצמו. זה לא 'החלק'. השקר בעצמו. [עי' זוה"ק נשא קכד: ותיקוה"ז נח.]. ומי מעודד את זה? הערב רב שבינינו! שגם המטרה שלהם - זה לגמור את כל הקדושה שיש. כי הערב רב, כשהם עזבו את מצרים, הם אף פעם לא קשרו קשר עם הקדושה. [שמות י"ט].

ש. והאם זה לא שקר שהממשלה אומרת שאין תקציב, והדתיים אשמים בזה, ולכן צריכים לקצץ להם את הכספים? 

ת זה הכל שקר. גם אנחנו, החרדים, לא יודעים מאיפה הכסף שאנחנו מקבלים מיהודים חרדים. אנחנו לא יודעים עד כמה זה נקי או לא-נקי, כל כך הרבה יהודים מתעסקים עם דברים לא-נקיים מבחינת היושר - שא"א לדעת. אז לכן אנחנו תקועים במצב קשה ביותר. רק ה' יכול לסדר את זה. הבן-אדם לא יכול. אבל הבן אדם יכול לחזור בתשובה. זה כן.

ש. מה יעשה הורה שיש לו ילדים במערכת?

ת. אני אגיד לכם את האמת. יש ילדים שאפשר להוציא אותם מהמסגרת. אבל בדרך כלל - זה לא עובד כ"כ טוב. אם יש מסגרת טובה - אז להוציא אותם ולהכניס אותם למשהו טוב. אבל אם אין אפשרות - צריכים פשוט להתפלל לה' שיציל אותנו. זה הכל. אין מה לעשות. יותר גרוע שילד מסתובב ואין לו מה לעשות. [כתובות נט:]. אם יש כח לעשות תוכנית עצמאית – אז עוד יותר טוב.

ואני חושב שאין הרבה זמן, אבל אם היה יותר זמן, אפשר היה לעשות הרבה בתי ספר קטנים. אבל גם לזה אין זמן. זה כזה בלאגן, כזה מצב קשה. שוב, רק ה' יכול לסדר את זה. והוא יסדר את זה. בקלי קלות. לא צריכים לדאוג בינתים. אנחנו רק צריכים להחזיק בכח, לא משנה מה. ובאמת אם לא יקרה משהו עוד-מעט - אני לא יודע מה יקרה אתנו, מה יהיה עם היהדות. אם זה ח"ו ממשיך עוד דור-אחד ככה - רוב היהודים ישכחו מה זה להיות יהודי באמת, ח"ו.

ש. בנושא הצניעות - אנשים אומרים: 'התורה אומרת 'ועשית כאשר יורוך'. אז אם הרבנים אמרו שמותר שמלה קצרה, שמותר פיאה נכרית, וחז"ל אמרו שצריכים לשמוע בקול הרבנים, אז איך נסתדר עם זה?

ת. כל הענין של הצניעות – זה הדוגמא הכי גדולה על השקר. מתירים פיאה, שזה שאלה מאד-גדולה לכאורה, אבל הפאות-של-היום זה בכלל לא שאלה. אין אפילו שאלה קטנה. זה אסור! זה ממש אסור. (ראה גליון 48: 'הכתר על ראש עגל-הזהב'). וזה לא ברור - בנוסף לכל הצרות - שזה לא עבודה זרה. [עי' סנהדרין סג: לא עבדו כו']. ואי אפשר לתת על זה הכשרים. אין להם בכלל אפשרות להכנס לתוך 'המַאפְיָה' שבנתה את התעשיה הזו, לראות אם זה שיער הודי או לא. אז הכל בנוי על שקר [הושע ז' ז']. וכל אלו שרוצים שהנשים ילכו כמו הנשים מהרחוב, צר, קצר וכו', הם אנשים שממש לא-רוצים קדושה. ['נִאֲצוּ אֶת קְדוֹשׁ יִשְׂרָאֵל'. ישעיה א']. ולא משנה מי הם, אם הם חשובים-יותר או פחות-חשובים בעיני הקהל. בכל אופן זה אסור – זה לא יכול להיות מותר. [ור' משלי כ"ב, י"ז-כ"א. ושם ברש"י ומצו"ד].

ש. כלומר שההכשר זה השקר...

ת. ההכשר על הפיאות זה שקר. פעם היה כח לצדיקים. יכלו להילחם נגד הבעיות של חוסר-צניעות. הרבנים של פעם יכלו להילחם אפילו נגד ההשכלה, וכל מה שההשכלה הביאה - כולל חוסר הצניעות. אבל היום קשה להילחם, והרבה פשוט 'מרימים ידים'. ['קָמִים בַּפֶּרֶץ אָיִן'. סליחות לבה"ב. רש"י סנה' צז. ד"ה שנתמעטו]. זה נכון, רוב האנשים רוצים היתרים על מה שהם לובשים, ויש רבנים שנותנים, כי זה מה שהקהל רוצה ['פְּנֵי הַדּוֹר כִּפְנֵי הַכֶּלֶב'], והם מצדיקים את זה עם כל מיני דברים. אבל זה מוריד את היהדות. ['וְגוׂי קָדוׂש'. שמות י"ט].

ש. יש שמאשרים את חוסר-הצניעות של האשה, כי הבעל מעונין, אז שזה לא יעשה חוסר שלום-בית...

ת. נכון. מעניין מאד, שבאמת רואים את השקר בזה שאומרים לנשים שהם צריכים להתלבש פחות-חרדי ויותר עם צמודים וכו' - בגלל שככה הבעל רוצה, וזה יכול לקלקל שלום-בית. אבל הם לא אומרים אף-פעם שאולי הבעל צריך לרצות אשה יותר צנועה, [ערש"י ד"ה מזווגין סוטה ב.]. כי לא שוה שלום-בית בלי הקב"ה. [תהלים קכ"ז].

ש. לפני תשע שנים כשגילו את הסיפור עם העבודה זרה בשיער-הודו רבים הסירו את הפאה באותה התקופה, וראו ישועות עצומות. יש עדויות ממחלקות אונקולוגיות שממש התרוקנו מחרדים בתקופה זו. המגפה נעצרה. אחרי זה - זה חזר בגדול, שלא נדע. לא קלטנו.

ת. ברור ברור שאם היהודים רוצים צניעות – אז יהיו הרבה פחות מקרים של חולי. יש יהודים שמגיעים לאמת אבל זה מעטים עדיין. אבל ברור לי דבר אחד: שזה לא רק בצניעות - אלא בכל התחומים, אם נלך על האמת - אז לא יהיו מחלות. [בשלח ט"ו, כ"ו]. וברור שהשליטה גם על בתי-הספר וגם על הישיבות נעשית על ידי עסקנים, מנהלים, מנהלות וכו', [ישעיהו ג', י"ב]. והם לא נותנים ליהדות-האמיתית להיכנס כמו שצריך, בדרך כלל. יש יוצאים מן הכלל, ברור. אבל זה בגלל שזה ביזנס. זה כסף. גם אלו שנראים רציניים, בכל אופן גם להם יש ילדים שהם צריכים לתת להם כסף. לכן, בכל אופן זה 'ביזנס'... ['וַתִּמָּלֵא אַרְצֹו כֶּסֶף וְזָהָב'. ישעיהו ב', ז'. ע"ש].

 

ש. אירגונים שעוסקים בחיזוק הצניעות נתקלים בתגובות 'זה לא מתאים לנו'. איך זה יכול להיות שצניעות זה דבר שלא מתאים להם? נראה שיש כאן הרבה בלבול...

ת. זוהי בדיוק הבעיה עכשיו של עם-ישראל. וזה לא רק נושא הצניעות שלא מתאים להם - הכל לא מתאים להם. הם עושים רק דברים חיצוניים ושטחיים. [ישעיהו כ"ט: 'וְלִבּוֹ רִחַק מִמֶּנִּי', ע"ש. מכתב מאליהו ח"ג עמ' 116]. אז לכן - זה פשוט לא מתאים. כי איך זה יכול להתאים אם הבן-אדם רוצה את העוה"ז? אם הוא רוצה את הבידור של העוה"ז? [ישעי' כ"ח]. איך זה יכול להתאים? בודאי שזה בלבול. אם הבן-אדם רוצה את החיצוניות ולא את הפנימיות - זה בלבול גדול. הם מבולבלים. הם אומרים שלבן זה שחור, ושאדום זה כחול. [ישעיה ה', כ']. ומאמינים בזה.

ש. האם אפשר לעשות משהו ?

ת. רק צריכים כל הזמן להמשיך ולהמשיך ולהמשיך. אם לא רוצים - אז לא. הם לא רוצים? בסדר, הולכים למישהו אחר. צריכים כל הזמן לעבוד ולעבוד. וה', בינתיים, מראה לנו באופן קל יחסית. אבל עוד מעט יהיו 'זבנגים' קשים, ואז אולי אנשים יותר יתעוררו.

 

ש. יש הטוענים שזה ענין של 'שיטות'. שכל אחד יחיה באמת שלו, בדרך של העדר שלו...

ת. הבעיה של הדור שלנו - שהכל 'דמוקרטיה'. ['וְאֶפֶס עָצוּר וְעָזוּב'. שירת האזינו]. אבל הבעיה של הדור שלנו היא גם שעוד מעט תיגמר הדמוקרטיה... ונראה מי 'הבוס'. [סוף 'אז ישיר'].

 

ש. היתה עכשיו לדאבונינו סידרה של אסונות אישיים מאד קשים..

ת. אני רק יכול להגיד שכל האסונות האלה הם אזהרות. [רמב"ם ריש הל' תעניות. 'חומת הדת' להח"ח פרק י"ג]. וזה כבר הרבה שנים שאנשים נפטרים בצורה מוזרה, אחד אחרי השני... ולא שמים לב... [ישעיהו סו"פ מ"ב: 'וַתִבְעַר בּוֹ וְלֹא יָשִׂים עַל לֵב']. קוברים וממשיכים.

 

ש. כתוב שבזכות ספר הזוהר הק' בני ישראל יֵצאו מן הגלות ברחמים. מה המשמעות בדברים, מהו הכח של ספר הזוהר להוציא אותנו מן הגלות, האם זה לימוד תורת הסוד,  או שזה על ידי כך שלומדים מהזוה"ק איך לעבוד את ה' ולהתקרב אליו מכל הלב?

ת. מה זה הזוהר? הזוהר זה הסמל של האמת. [ר' דניאל י"ב ג': והמשכילים כו']. שאנחנו לא רואים את הנסתר. אבל הנסתר הוא האמת באמת. [ברכת 'אהבה רבה': 'וְהָאֵר עֵינֵינוּ בְּתוֹרָתֶךָ']. אז ברגע שהבן–אדם מתחיל להתענין ולרצות את האמת-באמת, הוא יכול להינצל. וברור שמי שקורא בו בתמידות - אז זה אומר שהוא רוצה את האמת. ואפילו שהוא לא מבין, וזה קשה. ויתכן מאד שה' יפתח לו את הראש.

ש. בספרי היראה העוסקים בעניני קדושה למדים אנו שעיקר התשובה והתיקון בדור האחרון – זה על עניני הקדושה והטהרה. מה המשמעות בזה? איך זה כולל את כל היהדות?

ת. הקדושה זה לא רק החצאיות הצרות. קדושה זה משהו שתופס את האדם מהבוקר עד הלילה, ומהלילה עד הבוקר. שהוא נוטל ידים לפני שהוא הולך לישון, ושהוא נוטל ידים בבוקר כשהוא קם. [ר' ברייתא דרפב"י ע"ז כ: ובזוה"ק המובא בב"י או"ח סי' ד']. הוא צריך כל הזמן לחשוב על הקדושה. וזה לא רק בתחום אחד. צריך קדושה בכל התחומים. צריכים עדינות, צריכים לא להיות גסי-רוח. שאדם מנסה לעדן את עצמו עוד ועוד ועוד, כי הוא רוצה להתקרב לה'. דבר רוחני - הוא לא כבד. הוא קל. והקלות הזאת - זה לא בגלל שאין לזה משקל, אלא זה בגלל שאין בזה גסות. והעדינות הזאת נותנת לנו לעלות למעלה למעלה, וקרובים מאד לאמת. ['לְבַעֲבוּר נַסּוֹת אֶתְכֶם', סוף פר' יתרו, ע"ש].

העבודה שלנו - זה לחזור בתשובה ולהתקרב מה שיותר לקב"ה. [ירמיהו ג', כ"ב]. להיות יהודים אמיתיים עם העקרונות של יהודים-אמיתיים, של יהודים שרק רוצים לחיות לפי התורה, לפי רצון ה' וכו'. ['אַחַת שָׁאַלְתִּי', תהלים כ"ז]. זה מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו. לבטוח בה'. [ישעיהו פרק י"ב]. לא לפחד, לא מממשלת-ישראל, ולא מממשלת ארה"ב, ולא מצבא הגנה לישראל, או מהמשטרה, רק מהקב"ה. [תהלים שם: 'אִם תַּחֲנֶה כו' בְּזֹאת אֲנִי בּוֹטֵחַ'].

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 

לקט מקורות (חלקי) בענין לימודי השכלה המושכת לדעת אפיקורסות ותרבות הגויים:  

מתני' ריש פ' חלק: רבי עקיבא אומר אף הקורא בספרים החיצונים אין לו חלק לעוה"ב. ברכות י"ב: 'ולא תתורו אחרי לבבכם' - זו מינות. ע"ז דף כ"ז ע"ב 'שאני מינות דמשכא', משלי ה' ג' ורש"י שם. עי' אבן עזרא שמות כ' א' בסוה"ד.

רמב"ם סה"מ מל"ת מ"ז, והל' ע"ז פ"ב ה"ג. ספר החינוך מצוה שפ"ז, הובא בח"א כלל א' ס"ה, ובבה"ל סי' א'. 'אל תפנו אל האלילים'. שו"ע סי' ש"ז סי"ז, ושם במ"ב ס"ק ס"א ע"ש. רבנו יונה בשע"ת ג' קמ"ט. שו"ת הרא"ש כלל נ"ה סי' ט'  ושו"ת הריב"ש סי' מ"ה.

אבן שלמה פי"א אות ד', פי' הגר"א למשלי ל' ח', פי' המלבי"ם למשלי פ"ב ופ"ה, ס' הברית מאמר 'דרך אמונה' באורך, ס' שירי משכיל כלל ט' בהרחבה, ספר 'מעין גנים' למהרצ"א מדינוב זצ"ל, דרך פיקודיך מל"ת י"א שלא לאכול חמץ. וראה ליקו"ת תפי' קל"ט, צ'. ואגרת 'מה לך נרדם' לח"ח בקומ"א עקד"מ.

 

מקורות בענין נסיונות התקופה: הפטרת פרשת בחוקותי. חגי ב' ח'. סוטה מח: כי מי בז כו' וברש"י. ביהגר"א בענין קיקיון דיונה, מס' ע"ז דף ג:, תהלים פרק ע"ח, זוה"ק נשא קכ"ד: דלא יתפרנסון כו' ושם בארוכה, הדור האחרון פי"ג, מאמר 'זכור למרים' לח"ח פרק כ', שומר אמונים מאמר האמונה פ"ז ופ"ח, חבקוק פ"ב, ג'-ד'. מכות כ"ד. שיה"ש ח': 'מים רבים' וכו' מה נעשה כו' כה"ע ובמפ', פי' הגר"א לאגדות על מאמר 'אית לן בירא בדברא'.

 

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 6972393 פעמים
היום - 27/10/21