כסף - מאני - געלט, אחרי הבחירות

בס"ד, עם מנחם, ירושלים, י"ט חשון תשע"ד

כסף - Money  - געלט

 אוי עם ישראל, אוי עם ישראל. רק יום רביעי, ואיזה שבוע, איזה שבוע, איזה שבוע... מה נעשה, מה נעשה... כמה דמעות, כמה דמעות... אוי לנו, אוי לנו!

השבוע התחיל עם בשורה קשה מאד. נפטרה צדיקה גדולה שהביאה את הבעל שהוא צדיק גדול - בצער גדול מאד. צדיקה - שכל בני ברק והסביבה באו להלויה שלה [ערש"י חיי שרה כ"ג י']. אוי לנו, אוי לנו. ולמה צדיקה כזו הולכת מהעולם? מהעבירות שלנו.

אנחנו שמחים כל כך עם החסד שלנו, אבל החסד לא שוה כשאנחנו מקלקלים את זה מהרשעות ['עֲשׁוֹת מִשְׁפָּט וְאַהֲבַת חֶסֶד', מיכה ו'], מהרשעות של היהודים שהולכים נגד התורה, והולכים עִם החילוניים, ומשסעים את עַם ישראל עִם מחלוקת, ועם רצון להשתלט, גם על הכספים שמקבלים מהמדינה, וגם על הבתים שמביאים הרבה כסף, וכל העיריות, שזה בסך הכל: כסף, כסף וכסף ['כִּי רָאִיתִי חָמָס וְרִיב בָּעִיר'. תהלים נ"ה, ע"ש]. אוי לנו. [תוספתא סוף מנחות: שהיו אוהבים את הממון ושונאים זה את זה..., ע"ש]

ונוסף לכל זה – הבחירות, הבחירות. אוי לנו, שיהודים משקרים, ורבים, ומקללים אחד את השני, וסוחבים את גדולי-הדור לתוך זה [קהלת ז ז': 'כִּי הָעוֹשֶׁק יְהוֹלֵל חָכָם...]. אוי לנו, אוי לנו, אוי לנו.

ויש את המתים שגם הם סובלים, וזה ממשיך. המתים המסכנים שצריכים לסבול [תוס' כתובות יז. ד"ה מבטלין], שמרימים אותם, מעירים אותם מהשינה, וזורקים את העצמות שלהם [חלק צח:]. אבל יודעים שיש סיכוי מאד טוב שזה יהודים. אוי לנו, אוי לנו! ואיך יודעים שהם גויים? אי אפשר לדעת! ולמה לא עושים כמו כולם? ולא בונים כמו כולם? כי ככה יש יותר כסף! יותר כסף! ['הוֹי בּוֹנֶה בֵּיתוֹ בְּלֹא צֶדֶק'. ירמיהו כ"ב] כסף, כסף, מאני, מאני, געלט, געלט, זה הכל ['כֻּלּוֹ סָג'. תהלים נ"ג]. לא הקב"ה - רק עגל הזהב [קד"ד 12: 'עגל הזהב הורס את היהודים'].

כסף כסף, מאני מאני, געלט געלט – זה הכל מה שמעניין אותם [ירמיהו ו': 'כֻּלּוֹ בּוֹצֵעַ בָּצַע']. והיהודים האמיתיים המסכנים – מבולבלים [יחזקאל ל"ד: 'יִשְׁגּוּ צֹאנִי']. שומעים צדיקים שאומרים דברים כ"כ קשים נגד חלק מעם ישראל. איך יתכן?! ויש יהודים מבולבלים שלא יודעים מה קרה, שאיבדו את כל הביטחון, כי אלה שחשבו שהם הצדיקים – אז עכשיו יש להם סימן שאלה! איך זה יכול להיות??? איך זה יכול להיות??? כזה ריב, כזה בלאגן... על מה ? על מקום בעיריה ?! בשביל מה? בשביל לעזור לעם ישראל ? שיהיו דירות ? על חשבון להרוס את היהדות? ולהרוס את האמונה והביטחון ביהודים יראי-שמים?

החילונים צוחקים מאיתנו כבר, מזלזלים בנו [מלאכי ב' ט']. כי אנחנו לא עומדים באמונה-וביטחון במה שהתורה כותבת ומכוונת אותנו [סו"פ קנין תורה]. אנחנו לא עומדים בזה [ירמיהו ב': 'וְעַמִּי הֵמִיר כְּבוֹדוֹ בְּלֹא יוֹעִיל']. עושים מאיתנו צחוק ['וְכֵן הָיִינוּ בְּעֵינֵיהֶם']. והם יודעים, הם רואים שיש קרע, שיש מקום להיכנס פנימה לתוך החרדים. רואים שמה שהם רוצים זה: מאני מאני - געלט געלט - כסף כסף [דברים ח': 'כֹּחִי וְעוֹצֶם יָדִי']. ושליטה ושליטה [בראשית י"א: 'עִיר וּמִגְדָּל']. הם רוצים להיות כמו החילונים אבל עם 'הכשר' [גליון 79]. שמים 'הכשר', אבל הם בעצמם הבעלי-בתים על המשגיחים, הם הבעלי-בית על הגדולים, הם בעלי-הבית על כולם [דב"ח השמט' ויקהל]. כך הם חושבים! אבל יום אחד, בעתיד הקרוב, הקב"ה יכלה את כל זה. ימחוק את כל זה [ישעיהו מ"א ט"ז, תיקון סג]. כי אלה שעושים את זה – "ערב רב", ולא יותר [אש"ל י"א ו'], אלה שגורמים לזה. והיהודים האמיתיים יתאוששו בעזרת ה', והם יחזרו למה שאמיתי [ישעיהו מ"ב ז'].

המדינה הזו רקובה מהתחלה עד הסוף [גליון 66: 'למה נשרף הכרמל']. ומי שבכלל מתקרב לזה באיזושהי צורה – בבעיה גדולה [שע"ת ג' קצ"ג]. ה"קנאים" היום לא קנאים, ה"ליטאים" לא ליטאים, ה"חסידים" לא חסידים. רק כמה מהם. רק מעט מכל קבוצה [חלק קיא.]. והכמות הקטנה הזו, שהם יהודים אמיתיים ותופסים את האמת - הם הם אלה שישרדו, ועל זה יבנה העולם הבא של משיח צדקינו.

אבל כל הדבר הזה יפול, כל הדבר שמכנים את זה "מדינת ישראל" יפול [מזמור ט']. כי החילונים – מושחתים ['כִּי שִׁחֵת עַמְּ"ךָ']. החרדים - מושחתים. הדתים-לאומיים – מושחתים. אין, לא נשאר כלום. רק כמות קטנה. גם של חרדים, בעיקר, אבל גם של דתיים-לאומים שמתחילים לראות את האמת, וגם של חילונים שמתחילים להאמין בקב"ה. שוב: ועל האנשים האלה - יבנה העולם החדש [דניאל רפי"ב, ישעיה סו"פ ו'].

אבל יש סימן מהשמים שהקב"ה מאד לא-שמח. רעידות האדמה. זה ידוע. [משלי ל' כ"א, ור' ברכות נט.]. זה התחיל בצפון וזה הגיע לדרום. ואוי לנו, אוי לנו אם זה ימשיך. אם זה ימשיך - לא יהיה פשוט. תדעו לכם: בני האדם, האנושות הגויית, הם לא יהיו העונש שלנו! ה' ישירות יתן לנו עונש, ח"ו. אז כשיש רעידות אדמה - זוהי אזהרה [החפץ-חיים במאמרו 'בית ישראל' פ"י]. ה' לא מרוצה. הוא מאד לא-מרוצה מהרמה הנמוכה, שהעם שלו, שהפאר שלו, החרדים - הגיעו אליה [ישעיהו ה', איכה ב' א'].

במלחמת העולם השניה - רוב היהודים האירופאים היו חילוניים [דברים ל"א טז, ע"ש]. ואפילו החרדים ביניהם היו מושפעים מהחילונים לרוב. אז יכולנו לראות יותר בבירור למה הגיעה השואה. לפחות כמה סיבות ברורות. את כל החשבונות-שמים אנחנו לא יודעים [ספר 'עשן הכבשן', מאמר כ"א]. אבל כיום זה אחרת. הרוב - לבושים כחרדים או מאמינים אחרים כמו הדת"ל. אבל הרוב לא מאמינים. והם נשמות של ערב-רב. ולכן הם לא רוצים את היהדות האמיתית. הם רוצים את העגה"ז. הם עדיין רוקדים מסביב לעגה"ז ['הָעֵגֶל וּמְחוֹלוֹת']. רוקדים ורוקדים ורוקדים [סנהדרין ס"ד.] עד שה' יפיל אותם לגמרי, וימחוק אותם מהמציאות.

ואנחנו בדור הזה ['עקבתא דמשיחא' – מל' עקביים]. זה כתוב בהרבה מקומות. יש הרבה מקורות לזה [זוה"ק בראשית כז: ועי' הקדו"ש שער ו' מפ"ה, אש"ל פי"א, הדה"א פ"ו] רק אנחנו לא רוצים לדעת. לא רוצים לדעת מה שקורה. בכל העולם - העולם מתמוטט ונופל. כל הרישעות שהיתה אי פעם - הגיעה לעולם הזה עכשיו [דניאל י"ב י']. אבל פה בארץ ישראל, במקום הקדוש ביותר, איפה אנחנו? וזה גם כתוב שיפול. שהרישעות של החילונים, הציונים, וכל העם יפיל את עצמם ['וּבְנֵי פָּרִיצֵי עַמְּךָ יִנַּשְׂאוּ... וְנִכְשָׁלוּ'. דניאל י"א, וע"ס עמוס פ"ט]. הם קרימינלים, החלק העליון של החילונים. ממש פושעים. גנבים, ממש רוצחים בני אדם. אבל החרדים! החרדים!!! רוצחים את האנשים שלהם בלשון הרע ['מַכֶּה רֵעֵהוּ', תהלים ק"כ, שע"ת ג' ר"ז], בקללות, במה שאתם רוצים. והכל בשביל כסף ['עֲצַבֵּיהֶם כֶּסֶף וְזָהָב'. תהלים קט"ו]! "כסף-מאני-געלט". סוף.  

 

שאלות ותשובות

 

 ש. אם היו כולם מתאחדים ומוציאים את כל העוצמה, את כל האנרגיה נגד שונאי ה', מול עוקרי התורה והאמונה - מי יודע מה יכולנו לעשות...

ת. זה נכון. כל החומר שהוציאו על הענין של הבחירות – בושה, בושה! זה חוצפה! חוצפה! לוקחים תמונות של צדיקים, וזורקים את זה על הריצפה שכולם ידרכו על זה. איזה חינוך זה?! מה זה צריך להיות?! חוצפה! רק לא-יהודי איננו רגיש לכזה דבר. יכולתם לקחת תמונה של החפץ-חיים, ולזרוק את זה על הריצפה, על המדרכה, טונות של תמונות, ולדרוך על זה? התמונה של גדולי הדור, של הרב עובדיה זצ"ל וכו', איך אפשר? איך אפשר?! איזה חוסר-רגישות! איזה חוסר אמונה-וביטחון בה'! אין לי מה להגיד.

והם לא יהודים! זה לא יכול להיות שהם יהודים! ועושים את זה עוד, ועוד, ועוד. כל הבחירות האלה - זה רק ערב-רב יכול לארגן כזה דבר. בושה, בושה וכלימה. זה לא קרוב בכלל למה ששייך לתורה ['פריצין יהודאין']. זה הכל שקר של העוה"ז. ואיך?! איך יהודים טובים נסחבים לתוך זה?! בדיוק כמו שהיה בעגל הזהב! בדיוק כמו שהיה במדבר! הם כמעט הרסו את כל עם-ישראל. ברוך ה', בסוף ה' גמר אותם. אבל זה אסור, אסור, אסור! לא יכול להיות שיהודי אמיתי מסוגל להיות שלם עם מה שהוא ראה. הבחירות היו א-י-ו-מ-ו-ת! ואם היו לוקחים את כל הכוחות שלהם ומכוונים את זה לטוב - אז כבר היינו רואים משיח צדקינו ['הֵאָסְפוּ', בראשית מ"ט א'].

 

ש. האם כל ההרגשה, כל התחושה הקשה שיש... האם זה לא קשור לזה?

ת. נכון, אנחנו מרגישים באויר את כל הרישעות הזו, ולא יודעים מה. אנשים מסתובבים עם הרגשה משונה, הרגשה של לחץ, הרגשה של עצב, ולא מבינים מה מרגישים [תהלים ל"ח ז']. נכון, המצב קשה, גם בכסף וכו', קשה. אבל לא יודעים מה מרגישים... למה מרגישים כל כך עצובים, כ"כ בודדים, אפילו אנשים בעלי משפחות גדולות מרגישים בודדים, ולבד עם עצמם, ובלי כח, ובלי חשק לקום בבוקר [מזמור פ"ח].

 וכל היהודים האלה - הם יהודים אמיתיים. הערב-רב לא מרגיש את זה. הם קופצים מהמיטה וחושבים מה לעשות היום כדי לגנוב, כדי לעשות רע למישהו אחר. איך נעשה איזה סיפורים נגד השכנים שלנו... שאולי הם הולכים עם שאלים או עם בגדים צנועים מדי... חייבים לעשות משהו נגד זה! מה זה...?! צניעות זה 'כת'! זה כבר לא שייך לתורה, זה כבר לא שייך לנו. איך אפשר לסבול? איך אפשר לסבול? [ישעיה ה': 'הוֹי הָאוֹמְרִים לָרַע טוֹב וְלַטּוֹב רָע']. עדיף הפריצות! שנראה את הרגלים של הנשים. למה לא...? שיהיה קצת אויר... שנראה את הגוף של הנשים... שילכו עם פיאות ארוכות... זה יפה... זה מסודר... זה יהודי! כי יהודי - זה להיראות כמו פרוצה מהרחוב! זה יהודי, חס ושלום. וככה זה העולם שלנו. [עי' שמיה"ל ח"ב פ"ח].

ש. האם חס ושלום, לדעתם האמהות הקדושות היו ככה נראות???...

ת. אם אשה לבושה כמו האמהות הקדושות – אז היא חס ושלום 'ערביה'... או 'נזירה', ח"ו. חייבים לצלצל למשטרה ולהוציא אותה מכל הרחוב! [איכה ד': 'סוּרוּ טָמֵא קָרְאוּ לָמוֹ', ס"ח סי' מ', ע"ש] כי הם לא יהודיות...  [עי' חת"ס עה"ת פ' חיי שרה ד"ה ויצא יצחק, 'משיב נפש' להב"ח עמ"ג רות ג' ט"ו].

אבל אנחנו יהודים! אפשר להיראות טוב, ללכת חצי לבושות - זה יהודי! זה יפה! זה כמו שצריך. מה זאת אומרת...?! בטח! זה "המסורת של שרה שנירר"! היא הלכה עם פיאה, אז אנחנו כולם יכולים להיראות כמו הפרוצות מהרחוב.

אבל שרה שנירר ע"ה מסכנה. אולי פעם אחת או כמה פעמים בודדות הלכה עם הפיאה. כי הבנות שהיא לימדה לא היו באות אליה. הן היו מאד מודרניות. אבל לפני שהיא נפטרה היא ביקשה לא להראות את התמונה הזאת! וזו דוקא התמונה שמראים. ועל התמונה הזו של אשה צנועה מאד עם פאה קצרה, צנועה יחסית, על זה בונים את כל הפריצות היהודית החרדית, ואומרים שהיא הלכה עם פאה. אבל הם הולכים עם פאה עד לא-יודע-איפה, הם הולכים עם פאות ענקיות ארוכות. הם הולכים עם בגדים צמודים מאד, קצרים מאד, הם הולכים... מה אני יכול להגיד לכם... אני לא יכול לתאר יותר - כי זה יהיה ממש נורא! שרה שנירר זכר צדקת לברכה לא הלכה עם פאה רק במקרים מסויימים, ככה היא לא היתה עם פאה. עכשיו - זה הדור שלנו.

וצריכים גם להזכיר עוד פעם שרוצים שליטה. רוצים שליטה [גליון 80], ולהביא את העולם למודרניזציה, להשתלב עם החילונים. וזוהי המטרה. ואנשים חרדים מתחילים להתעורר. כמה, פה ושם, מתחילים לתפוס: זה לא אידישקייט! זה הפוך מאידישקייט! איך אפשר? איך אפשר? ממש הפוך מאידישקייט! ['הֵן עָם לְבָדָד יִשְׁכּוֹן'].

ש. במכת בכורות - היכן שהמשחית ראה את הדם על המשקוף הוא דילג על הבית. גם באחרית הימים  – היכן שיש צניעות וקדושה - הבית הזה שמור...

ת. נכון, נכון. הבגדים של הנשים הצנועות - זה יגן גם עליהם וגם על המשפחות שלהם [מדרש תנחומא וישלח עה"פ 'בְּיַרְכְּתֵי בֵיתֶךָ'], כי זה  מה שה' רוצה. הכי שנוא על ה' - זה חוסר הצניעות [סנהדרין קו.]. וחוסר הצניעות זה גם בלשון. הלשון שלא-צנוע - זה בא עם לבוש לא-צנוע [תהלים נ' י"ח-י"ט]. וכל האנשים שמדברים אחד-נגד-השני וממציאים סיפורים אחד-נגד-השני כי הם שונאים את הקדושה, כי שונאים את הבן-אדם שהוא מדי קרוב לה', כל אלו זה שייך לחוסר-צניעות ['ברית הלשון' כידוע מס"י, עי' ר"ח שעה"ק פי"א]. זה חוסר קדושה [ישעיה ט': 'פֶּה דֹּבֵר נְבָלָה']. הלשון מספרת סיפורים מלוכלכים על אנשים שזה שקר. והם עושים את זה מקנאה, ומשנאה של הקדושה.

 ואין יהדות בלי קדושה [מזמור קי"ד: 'הָיְתָה יְהוּדָה לְקָדְשׁוֹ', גליון 38]. ואשה, אם היא לבושה בפריצות – לא קדושה [דברים כ"ג ט"ו, וערש"י ר"פ קדושים]. אם היא יושבת ורואים את הברכים שלה, זה לא קדושה. אם היא הולכת עם שרוול מאחרי המרפק - זה לא קדושה. אם היא הולכת עם הכפתור פתוח למעלה - לא קדושה. אם היא הולכת עם חולצת טריקו – לא קדושה, אפילו אם זה מתחת למשהו. אם רואים את צורת הגוף שלה - זה לא קדושה. לא קדושה [עי' "בית הבחירה" להמאירי כתובות עב. בענין 'דת יהודית']. ויגידו: "אז מה?! האם אשה צריכה להיות מכוערת כדי להיות חרדית?" כן! [סוף 'אשת חיל', שימ"ש כ"ה סופ"ט] היא צריכה להיות מכוערת בעיניים של הפרוצות, אבל לא מכוערת בעינים של יהודי קרוב לה', שבונה את הבית שלו על קדושה.

ש. אז מתי הסוף, מתי יהיה הסוף...

ת. אם מישהו היה מסתכל טוב על מה שקרה השבוע - הוא היה בטוח שזה כבר הסוף. זה הסוף. אבל בטוח שזה בעתיד הקרוב ביותר. רואים כבר את כל מה שמתפרק [מיכה ז', סוף סוטה, נצח ישראל למהר"ל פרק ל"ה]. הכל מתפרק, הכל מתפורר [ישעיהו ט' ט"ו].

 

ש. האם אפשר להתייחס לתוצאות בירושלים, נאבקו בראש-העיר החילוני, ודוקא הוא עלה...

ת. היו גם שהלכו אתו! כן, החרדים התחלקו לכל מיני קבוצות, כדי לתפוס כל אחד את העוגה כמה שאפשר... אבל בסוף - לא תהיה עוגה, ולא יהיה כלום. ולא יהיה להם מה לאכול...

ש. הם חושקים את "הדובדבן" שם למעלה...

ת. נכון, הם רוצים את ה'דובדבן', אבל יקבלו - ה' ישמור. גם החילונים לא יקבלו 'דובדבנים'! תראו מה שהחילונים עושים אחד לשני... כל בן אדם שקצת עולה – כבר מוצאים איזה עלילה עליו, והוא בבית סוהר. והרשעים הכי גדולים - הם בחוץ. והחרדים? - הם מחקים את החילונים. החילונים צוחקים מהחרדים [ישעיהו סו"פ מ"ג: 'וְיִשְׂרָאֵל לְגִידוּפִים'], והחרדים עוד עושים חיקוי אחרי החילונים [דברים כ"ט: 'וַתִּרְאוּ אֶת שִׁיקוּצֵיהֶם...', ע"ש].

ואני לא יודע למה החילונים רוצים להיות ראש-ממשלה או משהו דומה – כי כשזה מפריע לפוליטיקאים האחרים - מוצאים סיבה לעשות עלילה עליהם, ומכניסים אותם לבית סוהר, ואולי גם הורגים אותם, מי יודע... ['אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ חַיִּים בָּלָעוּ', ועי' אבות ב' ג'].

ש. הרושם הוא שהקרנבל לא נגמר עדיין, רוצים להמשיך הלאה...

ת. נכון. הע"ר לא גמרו עוד. יש להם עוד מה לעשות. אבל הם יהרסו את עצמם, פשוט יהרסו את עצמם [מזמור צ"ב ח']. יש הרבה-הרבה יהודים חרדים ערב-רב [מקורות גליון 73]. ורוב החילונים ע"ר. ובכלל הממשלה מלא ע"ר.

 

ש. בבני ברק כולם חרדים... אבל שם העימותים היו חרדים-מול-חרדים, מערכה לא פשוטה...

אם זה חרדים-נגד-חרדים כמו בב"ב - אז זה עוד יותר גרוע! מילא שחרדים הולכים עם חילונים - זה גרוע מאד. אבל שחרדים נגד חרדים? זה חילול ה' ממש. ועל מה הם רבו אחד נגד השני ? לפחות אם היו זה-נגד-זה בדרך תורה, אם היה ויכוח בין שני גדולי-הדור שאחד אומר שככה כתוב והשני אומר שככה כתוב, פירוש אחר. אבל זה לא היה. זה סתם גשמיות וגשמיות. ושליטה. כסף-Money-געלט ['ואשר לא יתנו על פיהם וקדשו עליו מלחמה. ].

ש. הזוי לגמרי. לא זכורה כזו מערכת בחירות...

ת. לפני עשרים וחמש שנה היה. וזה היה גרוע מאד מאד. אבל זה דומה.

 

ש. יש תחושה מאד קשה בנוגע לחינוך הילדים, ההרגשה שהילדים גדלים היום בלי חינוך....

ת. כל החינוך, כל החינוך היהודי זה במצב קשה ['וַיִּגַּע בְּכַף יְרֵכוֹ']. פה ושם - יש משהו שונה. אבל הרוב זה קשה. אבל לא לדאוג, כי זה לא ימשיך הרבה זמן. זו הנחמה, שעוד מעט משיח יבוא, וזה ייפתר.

ש. מה בענין הגיוס...?

ת. הענין של הגיוס זה סתם שטויות [גליון 'נעמוד ונבכה']. זה סתם עוד סיבה, עוד דרך, לעשות מהחרדים חילונים. אל תדאגו. יש מספיק בחורים שלא אכפת להם ללכת. אולי לא לצבא, ולא להילחם, כי הם מפחדים. אבל לא אכפת להם לקבל עבודה עם מחשבים וכו', משכורת טובה, והולכים עם מדים. זה כיף... והם לא רואים משהו לא טוב בזה. למה לא...? מה זה משנה...? מתפללים שלש פעמים ביום, ועושים את כל החגים והשבתות, אז מה הבעיה...?

 

ש. מספרים שהאפיפיור החדש אומר שהוא רוצה להגיע לארץ...

ת. אוהו... אתם יודעים מה הוא עוד אמר? הוא אמר שהסוג של המנוולים זה מותר... ואפשר גם להיות כומר... ואפשר גם לעבוד עם ילדים... לא נורא. אבל אסור להלשין עליהם...

וגם הוא אמר שמי שהוא לא-מאמין, אתאיסט, גם הוא יכול לקבל גן עדן... אין בעיה בזה...

ש. אבל הוא מוכן לבוא רק אם יצהירו שנותנים להם את מה שרוצים שמה במתחם של קבר דוד המלך בהר ציון...

ת. בטח שהוא רוצה את קבר דוד המלך! הם רוצים להיות בטוחים שדוד המלך לא יחזור. רוצים שהם יביאו מין-משיח שלהם ויגיד שהוא המשיח, ושהוא זה שישלוט. שיבנה מקום חדש, עולם חדש, "סדר-עולם-חדש", ויקראו לו 'משיח'.

והם - בשביל זה הם רוצים את המקום הזה. זו המטרה! בשביל המטרה הזו הם יכנסו לארץ ישראל. הם רוצים לכבוש את א"י מבפנים, ולשבת פה, ולשלוט על כל העולם מפה. והם מאמינים שזו המלחמה הגדולה האחרונה שלהם נגד הקב"ה, ח"ו [תהלים ב']. אז הם לא יהיו נוצרים, הם לא נוצרים בכלל, הם עובדי השטן! ['בְּרִית אֶת מָוֶת', ישעיה כ"ח].

ש. האם יצליחו, האם יתנו להם ?

ת. בודאי שלא יצליחו. והאם יצליחו להגיע ולשלוט באיזו שהיא צורה לזמן מה? זה אני לא יודע. יש לי הרגשה שכן, שאולי יצליחו. אני לא יודע בטוח. ולמה? כי צריכים להרוס אותם בנקודת-השיא שלהם, מתי שחושבים שהם ניצחו [משלי ו': 'פִּתְאוֹם יָבֹא אֵידוֹ...'], ואז הם יקבלו את המכה הכי-קשה שתגמור אותם לגמרי [עובדיה: 'אִם תַּגְבִּיהַּ כַּנֶּשֶׁר...'], וימחוק אותם לגמרי. אבל אני לא יודע איך ה' יעשה את זה.

ש. מה אנחנו צריכים לעשות?

ת. הקב"ה רוצה שנבין שאנחנו בעיקר צריכים להתקרב אליו, כי אין לנו כח נגד הטומאה. רק להתאסף ולהתפלל. הבעיה, שרוב היהודים בטימטום, ולא יודעים לאיזה כיוון ללכת [זוה"ק ויקרא ו. הדור האחרון פ"ז עמ' קס"ד], ויש בלאגן גדול. יש לי הרגשה שמשיח עכשיו עוד מעט יופיע ויעזור לנו להלחם, כי זה מה שצריך להיות. זו תהיה המלחמה האחרונה... רק תהיה לנו בעיה להכיר מי משיח ומי לא, כי יהיו כל מיני אנשים שיגידו שהם משיח [דניאל י"א י"ד]. אבל היהודים האמיתיים ידעו מי הוא, והיהודים הלא-אמיתיים הם ילכו עם מישהו אחר...

 

ש. מה המצב בחוץ לארץ, בעולם הערבי, סוריה וכו', לא כ"כ מדברים על זה...

ת. מה שהולך עם סוריה ועם כל הארצות האלה, זה חלק של המלחמה האחרונה [מוישל'ה: 'הגאולה' חלק 7]. וזה לא מה שיש לנו לפחד מזה, רק ממה שאנחנו עושים נגד הקב"ה. כי אם אנחנו עם הקב"ה - אין לנו ממה לפחד. כן, ה' יהרוס שני שלישים של העולם [זכריה י"ג, צפניה ג' ח'], כי ככה כתוב בנבואות ['וְדָבָר אֶחָד מִדְּבָרֶיךָ לֹא יָשׁוּב רֵיקָם']. כן, העמים יקבלו מכות קשות, ויהיה להם עונש קשה עבור כל הרישעות שלהם לאורך כל ההיסטוריה [האזינו מ"ג, מזמור ק"י, ט' י"ג]. אבל ישנן חשבונות שמים. אבל אלה שקרובים לה', אלה שבאמת משתדלים להיות יחד עם ה', שמשתדלים להיות עובדי ה' ועבדי ה' - שום דבר לא יקרה להם. אין להם מה לפחד – כל אלה שקרובים לה' [הלל: "ה' לִי לֹא אִירָא"].

ש. אתם אומרים שצריך להיות עוד שתי מלחמות, אחת מלחמה עולמית בין אדום וישמעאל ואחת מלחמת גוג-ומגוג...

ת. בדיוק, אבל אחד יוצא מהשני [מלבי"ם יחזקאל ר"פ ל"ח]. העם היהודי זה עם קטן מאד, והיהודים שהם יהודים-באמת - זה עוד פחות, אז אנחנו עם פיצפון [אגרת-תימן: ישארו מעט מזעיר באמונתם, ועי' ספורנו עה"פ 'אָמַרְתִּי אַפְאֵיהֶם']. וכל הגוים האלה - הרוב הם רשעים. יש כמה צדיקים ביניהם, צדיקים לפי הגויים, לפי היכולת של גוי. אבל איך שלא יהיה - אין מה לעשות. ה' ברא את העולם, הוא ברא את הכל [ישעיהו מ' י"ז], והוא יודע מה טוב בשבילנו. והיהודים תהיה להם אפשרות להגיע לפה, אבל תלוי כמה יקומו ויבואו [יומא ט:].

ש. מה בנוגע לאירן, מה עם הפצצה האטומית?

ת. מה שקורה עם החרדים והריחוק של הרבה יהודים - זה הרבה יותר גרוע מהפחד של הפצצה של האיראנים. יש לנו הבטחה שא"י תשאר שלמה [ר' גליון 69], ולא תהיה פגועה קשה. אז אין לנו מה לדאוג אם לא מתרחקים מהקב"ה [מזמור מ"ו: 'לֹא נִירָא בְּהָמִיר אָרֶץ']. ואם מתרחקים - ליהודי הזה יש הרבה מה לדאוג. אבל אנחנו לא יודעים מי כן ומי לא, בדרך כלל. כי יש יהודים שנכון, הם רחוקים, אבל ברגע שיתחילו עניינים - הם יתחילו לחזור, יתחילו לראות, בסוף משהו ידגדג להם בנשמה ויחזרו ['מִשָׁם יְקַבֶּצְךָ', עי"ש תיב"ע]. והשינוי יהיה מהיר [ע"ז יז.].

 

ש. מה המצב עם היהודים באמריקה, מה צפוי שם?

ת. היהודים באמריקה - זה מענין מה שיהיה. אני לא יודע בדיוק איך זה יהיה בסוף. אבל דבר אחד אני יודע, שהחרדים התחילו קצת להרגיש פה ושם שהם בסכנה, אני רק לא יודע אם יכולים להיפרד מהדמיון של העגה"ז [ע"ז שם: 'דְאָבִיק בָּהּ טוּבָא'].

ש. כתוב בחז"ל שה' נפרע מהאליל של האומה קודם שנפרע ממנה עצמה, כמו שהכה את היאור במצרים [שמות י"ב י"ב]. אז עכשיו אנחנו רואים איך ה' הורס את הכלכלה של ארה"ב שזה האליל שלה, עגל הזהב.... [ר' ישעיה ב' כ'].

ת. אוי, הוא ממש הורס להם [הפטרת תולדות: 'כִּי תֹאמַר אֱדוֹם רוּשַׁשְׁנוּ...]. זה פשוט מקום ומציאות אחרת ממה שאי פעם היה. אפילו לפני שמונה שנים היה עוד איזה חלום שזה ממשיך כמו שאז. אבל עכשיו - כבר אין מה לדבר. זה מקום הרוס! [שם: 'הֵמָּה יִבְנוּ וַאֲנִי אֶהֱרוֹס...'] כן, הם ממשיכים עם השטויות שלהם, כן, יש עוד קניונים ועוד סרטים וכו' וכו', אבל זה הכל הולך להיגמר.

 

ש. נאמר לאחרונה שבסוף יהיו כל הקשיים והצרות של כל הגלות שיופיעו במרוכז בתקופה קצרה. השאלה היא מדוע? האם לא סבלנו מספיק? למה צריכים שוב לעבור עוד פעם את כל הסבל הזה...?

ת. זה לא בדיוק אותו דבר, אבל מבחינת קושי הסבל זה יהיה, כי זו הלידה. כל תהליך הלידה הוא כאבים וכו', אבל הסוף - זה הכי-הכי קשה [חסד לאברהם מ"ה נל"ז ומ"א ני"ז, אש"ל י"א ה'. 'שם עולם' למרן הח"ח שער ההתחזקות פי"ב]. ומה שיהיה בזמן קצר זה סבל הכי קשה. ובפתאומיות זה יגמר. וכשזה נגמר, התהליך הזה - אז ישנה מיד הרגשה טובה ['יִרְאוּ עֵינֵינוּ וְיִשְׂמַח לִבֵּנוּ...'].

ש. בהרבה מהמקורות מובא שהגאולה נמשלת לקבלת שבת [סוף מס' תמיד, קד"ד 55]. ואנחנו יודעים שיש כאלה שמקבלים שבת מוקדם יותר ויש שמקבלים שבת מאוחר יותר. האם זה כך יהיה גם בקבלת משיח, שיהיו יהודים שיקבלו משיח לפני האחרים...

ת. ודאי שיהיו כאלו שיקבלו קודם - כי הם יבינו מיד, ולאחרים זה יקח יותר זמן. אבל בסך-הכל כמו שיש גבול סופי לזמן לקבלת שבת, אז כשיגיע הזמן - כולם צריכים להיות מוכנים... [רמ"ק הובא במת"מ על זוה"ק שמות יז.].

ש. האם תוכל לתת לנו קצת חיזוק...?

ת. החיזוק היחיד שאני יכול להגיד - שתתקרבו לקב"ה [תהלים קמ"ז: 'מְעוֹדֵד עֲנָוִים ה' ']. וזה נותן את ההנאה הכי גדולה, את הביטחון הכי גדול, שלא משנה מה שקורה, שום דבר לא יכול לפגוע בנו, שאפילו אם אנחנו לא בחיים ח"ו, אנחנו בידים של ה'... [תהלים קל"א: 'כְּגָמוּל עֲלֵי אִמּוֹ...'].

 

 

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7668836 פעמים
היום - 29/09/23