אדום נועץ את טלפיו

בס"ד

תיקשור עם בנימין, כ"ג טבת תשע"ד

אדום נועץ את טלפיו

אני מאד שמח שקראתם לי לדבר אתכם. הלב שלי מאד כבד, ואני בוכה כל לילה על מה שקורה בארץ ישראל [איכה א' ב']. זה כמו לחזור לשנים עברו בהיסטוריה, בתקופה שהרומאים כבשו את ארץ ישראל [מזמור ע"ט]. אבל המצב שלנו גרוע יותר. זה יותר גרוע - כי אלה שבאים נגדנו הם הרבה יותר גרועים מהרומאים של פעם. כמה שהרומאים היו אכזרים, רשעים, היה להם איזה סדר ['סיקריקון' גיטין נה: ע"ש], איזה משהו קצת אנושי [ועי' ר"ה יט.]. אבל אלה של היום – אין להם שום דבר של אנושות. הם רשעים עד הבסיס שלהם. הם רשעים כמו שלא היה מעולם. אפילו שהם גלגולים של רשעים ידועים מההיסטוריה ['וְרַבִּים כו' וְאֵלֶּה לַחֲרָפוֹת וכו', דניאל י"ב ע"ש] אך בכל-זאת בצורה שהם הגיעו היום הרישעות היא ללא גבול. זה הולך לעומק כל כך איום בטומאה – שרק להגיד את השם שלהם זה גורם לנו לצמרמורות ['שֵׁם רְשָׁעִים יִרְקָב', משלי י'].

המחנות של היטלר ימש"ו היו ממש דבר איום ונורא. מחריד ביותר. עד היום זה קשה לתפוס איך שהרגו כל כך הרבה יהודים בצורה כל כך קשה, אכזרית [דניאל ט': 'וַתִּתַּךְ עָלֵינוּ הָאָלָה']. אבל הרשעים של היום הם הרבה יותר גרועים, הרבה יותר רשעים ['רֹאשׁ פְּתָנִים אַכְזָר', האזינו]. היטלר כיוון את הרישעות שלו בעיקר נגד יהודים. אבל אלה - רוצים לשלוט על העולם, וגם לגמור את הדת היהודית, ולהכניס עבודה זרה עם כל הדברים הקשים והאיומים של האנשים הפרימיטיבים ביותר שבתקופות העבר השתחוו לעבודה זרה [פ' ראה ספי"ב : 'כִּי כָל כו'].

והם נראים דוקא אנשים מאד תרבותיים... מאד משכילים... ומאד מסודרים ['כִּי מַפְרִיס פַּרְסָה הוּא'. פרשת שמיני פרק י"א]. אבל הם מלוכלכים. גם הַפְּנִים מלוכלך ומסריח, וגם החוץ מלוכלך ומסריח [בי' הגר"א 'מציעתיה דעלמא']. וגם אין להם שום קשר עם אפילו פירור-של-הטוב. רשעים-רשעים בלי טיפה מהצד הטוב [ור' אבן שלמה ד' י"ג], אפילו טיפונת אחת [דניאל שם: 'וְהִרְשִׁיעוּ רְשָׁעִים']. ואפילו נבוכדנצר – עוד היתה לו איזה זכות [עי' חלק צו.], איזה משהו. אבל אלה - אין להם כלום. כלום. רשעים מההתחלה עד הסוף. חולי נפש. מעבר לחולי נפש. כי הרישעות שלהם עוברת את הטירוף. מעבר לחולניות.

ועכשיו, כמו שאמרנו, הם רוצים להשתלט על מדינת ישראל. הם רוצים להתפטר גם מהיהדות וגם מהאיסלם. הם רוצים לעשות 'דת-מִישְׁמַשׁ' של עבודה זרה קודם-כל, עם טיפה מהיהדות, וטיפה של הנצרות, אבל הרבה עבודה זרה. ['חָרָשׁ אֶת צוֹרֵף'] והם יביאו חיילים לפה, גם של האו"ם, וגם אמריקאים, שזה דבר אחד למעשה. והם רוצים לשלוט פה [פשיטת מלכות הרשעה, יומא י. ע"ש]. האם ה' יתן להם באמת לשלוט? אני לא יודע. אבל עד כמה שאני כן יודע, אני חושב שהם כבר שולטים. אולי זה לא ברור לנו, אבל הממשלה שלנו מלאה אנשים כאלה ['כּוּלוֹ הָפַךְ לָבָן']. אפילו אם הם נראים יהודים – הקשר שלהם עם היהדות בסימן-שאלה גדול מאד [*וישב ממזר].

ויש מספיק 'כביכול-יהודים' פה בארץ שהם לא יהודים, ממש בכלל לא-יהודים. ויש מספר עצום שהם ערב-רב [בא י"ב: 'וְגַם עֵרֶב רַב כו' כָּבֵד מְאֹד'], שגם הם נגדינו. הם נכנסו לכל הקהילות של היהודים. והם מנסים לדלל את היהדות עם כל מיני רעיונות מבחוץ, רעיונות שמתאימים ליון העתיקה שפעם היתה, שמתאימים לרומאים, שהם אימצו פחות-או-יותר את הכיוון של היוונים שזה בכלל לא דומה לכיוון של הדת היהודית. [*בבא קמא פב: 'חכמה יוונית', ע"ש. ר' רש"י תולדות כ"ו: 'משמני הארץ מושביך – זו איטליה של יון', ור' ביהגר"א בתחי' בי' אגדת סבי דבי אתונא 'חכימי אינון'].

והם הצליחו על ידי כל מיני דרכים להיכנס עמוק-עמוק אפילו לתוך החרדים. וזהו האסון הכי גדול! כי כל זמן שהיתה קהילה חרדית חזקה פה בארץ-ישראל ומקומות אחרים בעולם, אז העולם עוד יכול היה לתפקד פחות-או-יותר נורמלי. אבל מאחר שהצליחו להיכנס עמוק לתוך קודש-הקודשים [נפה"ח ש"א פ"ד], לתוך הלבבות של יהודים ['לֵב הָאֶבֶן'], אזי נצטרך לעבור הרבה צרות עד שנגיע למשיח צדקינו. לא אמרתי שזה יקח הרבה זמן. אמרתי שיהיו הרבה צרות [אש"ל י"א ה', ועע"ש אות ו'].

ברוך ה', ה' שלח לנו אמנם רשעים גמורים שרישעות כזו עוד לא היתה כמו שאמרתי, אבל דבר אחד עזר לנו - שהם טיפשים. הם לא-חכמים [ס' עובדיה: 'וְהַאֲבַדְתִּי חֲכָמִים מֵאֱדוֹם']. הם אכזריים, הם רוצחים, הם מקריבים בני-אדם, הם משתחווים לעבודה זרה ['זוֹבְחֵי אָדָם עֲגָלִים יִשָּׁקוּן'] ומאמינים בשטן עצמו ימש"ו, אבל, ברוך ה' - הם לא חכמים. והטיפשות שלהם תפיל אותם [מזמור ז': 'וַיִפּוֹל בְּשַׁחַת יִפְעָל']. ואני יודע שהם יעלו עוד יותר גבוה. עכשיו הם חושפים את עצמם ['צָץ הַמַּטֶּה פָּרַח הַזָּדוֹן', יחזקאל ז'], ויהיו לנו דברים מאד קשים, ומאד מעניינים ומבלבלים, ונגיד: "מה?! זה באמת קורה?! איך זה יכול להיות?" ['הַפְלֵא וָפֶלֶא', ישעיהו כ"ט] אבל בסופו-של-דבר - מי שקרובים אל ה' יודעים שהאנשים האלה שכבר משתלטים על רוב העולם ['קול המונה של רומי', מכות כ"ד:] – וישתלטו על כל העולם, הם יגיעו לרמה עצומה ['אִם תַּגְבִּיהַּ כַּנֶּשֶׁר...'] - ואז ה' פשוט יפיל את כולם, וייעלמו [מזמור ע"ג, סו"פ ק"ד, איוב ר"פ כ'].

ומי ישאר? לא כל-כך הרבה [עת"י ירמיהו ל' י"א]. יהודים אמיתיים. יהודים עם נשמות באמת של יהודים. וזה לא משנה כמה שהזקן ארוך וכמה שהמעיל השחור ארוך, וכמה גובה השטריימל [זכריה י"ג ד'], משנה רק מי שיש לו נשמה יהודית. ויכול להיות אפילו עם ג'ינס ועגיל [ישעיה כ"ז: 'וּבָאוּ הָאֹבְדִים בְּאֶרֶץ אַשּׁוּר'...], אבל אם יש לו נשמה יהודית - ה' ימשוך אותו בחזרה, והוא יהיה מוכן לקבל משיח צדקינו.

עכשיו אני יודע שכבר רואים כאן בארץ איך שמשתלטים על כל המקומות-הקדושים [מזמור ע"ט: 'טִמְּאוּ אֶת הֵיכַל קָדְשְׁךָ']. והשאלה הגדולה היא: בשביל מה הם צריכים את קבר רחל?! את קבר שמואל הנביא?! את הכותל וכו'?! בשביל מה?! כי זה הלב של עם-ישראל! [מלכים א' ט' ג']. משתלטים על זה – אז הם כבר בשליטה של הכל.

הם רוצים להרכיב דת חדשה, משהו עוד יותר טפשי מהדת הקתולית שהיתה פרי-דמיון, הזיה של כל מיני אנשים. אבל הדבר הזה יהיה פרי-דמיון של אנשים טיפשים עוד-יותר. ובכלל כל העולם מלא באנשים טיפשים חסרי-שכל [תהלים סו"ס מ"ט: 'כַּבְּהֵמוֹת נִדְמוּ'], אז יקבלו את זה. כי הדת שהם יביאו - מלאה בכל הדברים הכי-מגעילים שרק עולה על הדמיון הפרוע של הבן-אדם [משלי י"א ב']. כי זה יהיה מלא טינופת [פר' ניצבים: 'שִׁיקוּצֵיהֶם וְגִילוּלֵיהֶם'.], וזה רק ידבר לצרכים של הגוף של האדם [חוה"ל שע"ט פ"ב: 'בטניהם אלהיהם']. וגם ידבר אל אהבת הרצח [יחזקאל ל"ג כ"ה]. ואז הם יפילו את עצמם עם זה [שם פל"ה], כי זה חייב להיות באיזשהו שלב [מזמור ע"ג: 'אָבִינָה לְאַחֲרִיתָם']. אי אפשר ללכת כל-כך רחוק, כל-כך עמוק לתוך הרישעות [ישעיהו ג' י"א].

מה אתם חושבים? מדוע אלה שכמו המנוולים מצליחים בכל העולם, ורוצים לעשות נישואין כאלה [ר' חולין צג.], וגם לתת להם זכויות של ביטוח-לאומי כזוג [פר' קדושים: 'חוּקוֹת הַתּוֹעֵבוֹת'], ואפילו נותנים להם להתרבות. זה הכל - כל כך עקום! מי שמע כזה דבר?! ולכן ברור שהם עקומים [כי תשא: 'סָרוּ מַהֵר' – ת"א 'סטו בפריע']. הם מהעקומים. והכל יהיה עקום. הם רוצים להרוס את הענין של משפחות! הם רוצים לעשות רק מה שהגוף דורש מהם. ושהכל יהיה בסדר ["שיטת" בעל-פעור]. וזה בא ביחד עם אלימות, עם דם שישפך ['אֱדוֹם', 'מישרא דסכיני', רבנו בחיי תולדות כ"ה ל'], ועם אכזריות וכו'. וזה מה שהם. וזה מפלצת ['מַפְלֵי לֵיצָנוּתָא', ע"ז מד.], נכון, אבל זה בעיקר הקתולים, כי הם אף פעם לא הפסיקו להיות עובדי ע"ז [ישעיהו מ' כ']. אבל ממש עובדי ע"ז. יש חלקים של הנוצרים שיותר מאמינים, לא יכול להגיד בה', אבל במשהו דומה. וגם הם לא בסדר, אבל הקתולים נשארו ממש אדום. ממש עשיו. ['יְכַרְסְמֶנָּה חֲזִיר מִיָּעַר', ר' מלבי"ם ר"ס עובדיה, וישעיה רפס"ג]

וחייבים לשבת פה בארץ-ישראל [מזמור פ"ג י']. כי הם רוצים להראות שהם ח"ו ניצחו את הקב"ה [ב"ב עח: 'וַנִּירָם'. נח י"א: 'וְרֹאשׁוֹ בַּשָּׁמָיִם']. שהם כבשו, לא את בית המקדש - כי הוא לא קיים, אבל כבשו כביכול את הבית של הקב"ה [תהלים ע"ד: 'שָׁאֲגוּ צוֹרְרֶיךָ בְּקֶרֶב מוֹעֲדֶיךָ'], המקום היכן שביהמ"ק השלישי צריך להיבנות. עכשיו, אני לא יודע, אבל אני מתאר לעצמי שיש להם תיכנון שהם יבנו בעצמם את הביהמ"ק בצורה שלהם, בצורה של טינופת ['הַשְׁחֵת תַּשְׁחִיתוּן'].

אבל לא לדאוג [ר' זכריה ח'], ולהיות קרוב לה' [תהלים פ"א י'], וכשיגיע הזמן - אנחנו נראה ברור איך שה' גומר את כל הרשעים כולם [מזמור ע"ג: 'סָפוּ תַּמּוּ מִן בַּלָּהוֹת'], כל הצבאות [ישעיהו כ"ה ו'], כל הפצצות [תהלים מ"ו], הכל הוא יהרוס! והוא ישאיר רק את העם האהוב שלו [ריש מלאכי]. ולא נהיה עַם גדול [ר' דברים ז'], אבל נהיה עַם ה' [ישעיהו ס"א ו': ' וְאַתֶּם כֹּהֲנֵי ה' תִּקָּרֵאוּ'], נהיה הילדים של הבורא-עולם ['בְּנֵי קֵ'ל חַי', הושע ב']. אנחנו נהיה בני ישראל, בני יעקב [מזמור קל"ה: 'יִשְׂרָאֵל לִסְגֻּלָּתוֹ'], ואנחנו נגיע לחופה [הושע שם: 'וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי לְעוֹלָם'] סוף סוף [שבט מוסר פנ"א, ע"ש], ולבית המקדש ['וְאֶל הַנַּחֲלָה', 'בית עולמים'. מכות יב.], ולנצח ['תְּשׁוּעַת עוֹלָמִים'].

 

שאלות ותשובות:

 

ש. סוף הציונות לנגד העינים שלנו...?

ת. נכון. פשוט נגמר הציוניזם [דניאל2 עמ' 140]. מה שנשאר זה רק לקבור אותו... ['פִּגְרֵי גִילוּלֵיכֶם', בחוקותי כ"ו].

ש. אתם מדברים כל כך חזק על הרוע הזה, אז איך זה שאנשים כמעט לא מודעים, ולא מרגישים את זה?

ת. נכון שהרבה אנשים לא מרגישים ולא רואים מה קורה, אבל הרבה - כן רואים. יש אנשים רבים שכבר רואים. אבל מהסיפורים שכבר קורים היום בתוך המקומות הקדושים – אז צריכים להיות עיוורים כדי לא לראות! ממש עיוורים גמורים! ועוד מעט ודאי יבוא האפיפיור ימש"ו. הוא יבוא - ובטקס חגיגי הוא יקבל כביכול את המפתחות לקבר-דוד-המלך. במקומות האחרים - זה אני לא יודע איך הוא יעשה את זה, אבל שותקים [ר' ירמיהו נ"א נ"א]. האנשים כבר מפחדים מהם. הם אנשים מאד אכזריים. מאד מסוכנים ['חִתִּיתָם בְאֶרֶץ חַיִּים', יחזקאל ל"ב].

ש. בעיתונות הרישמית של הוותיקן פורסם בשם הסמכויות הגבוהות במדינה שהוסרו המניעות להעברת קבר-דוד בהר ציון לידי הכנסיה-הקתולית בהסכם כתוב...

ת. אתם לא מבינים עד כמה עובדים איתם! זה מלא בכל מקום עם המרגלים האלה. וזה בדיוק הסיפור מה שעשו באמריקה, ומה שעשו באירופה. פשוט נכנסו, ומי שמתנגד - הם מחסלים.

ש. שמענו דבר מדהים. אתמול המשטרה סילקה את כל היהודים משטח קבר-רחל, והכניסו לשם תהלוכה של צליינים, אל תוך קבר רחל...

ת. בדיוק. וזה מענין מאד, כי אף-פעם זה לא היה מעניין לנוצרים לבא לקבר רחל בחג המולד. מה יש להם עם קבר רחל...?!

ש. שמענו שגם את קבר שמואל הנביא זומם הע"ר לחלל...

ת. כן, הם בכל מקום. יכנסו לכל מקום.

ש. למה ה' בחר דוקא בדרך הזו להביא את המשיח?

ת. ככה. אין לי תשובה לשאלה הזו. אני לא יכול לענות. אני רק יכול להגיד שהיהודים התרחקו מאד מהקב"ה, גם החרדים לרוב. ולכן כדי להחזיר אותם, כדי שיבינו טוב-טוב שאין לנו על מי להשען רק על הקב"ה, רק על אבינו שבשמים, אין שום-כלום על מי להשען שיעזור לנו רק הוא בלבד [הושע ב': 'וְאָמְרָה אֵלְכָה וְאָשׁוּבָה'].

ותראו את כל הצעצועים שלנו, המחשבים, וכל הדברים האלה, שמאפשר לנו לשלוח מייל לארה"ב מפה בשניה אחת, ואפשר לבקש בטלפון: 'תשלח לי את התמונות מהמסיבה'... ובתוך שניה אחת רואים את זה. לא צריכים מכתב שלוקח הרבה זמן בדואר, ואפשר אפילו לשלוח סרט שלם. זה נראה שבלי ה'אלקטריק' אין כלום...

ש. מובא בספרים הק' שטרם הגאולה תשלוט בעולם 'דת הממון' – העושר יהיה עבודה זרה ['עֲצַבֵּיהֶם כֶּסֶף וְזָהָב']. האם זה עומד להתממש?

ת. אבל הדבר הזה - אנחנו כבר בתוך זה! זה לא 'דבר שיהיה'. עכשיו, ה' דוקא יקח מאיתנו את הגשמיות. והוא כבר לוקח את זה. אנחנו, כבר עברנו את התקופה הזו מאחרי מלחמת-העולם השניה עד בערך לפני שלש שנים, שזה היה האליל ['בעל צפון']. ועכשיו זה עוד נשאר אמנם, אבל אין לאנשים כל-כך הרבה. ישנם עדיין עוד עשירים, ויש את אלה שמשתלטים, והם העשירים בעולם.

ש. אבל אתם דיברתם שעוד מעט יתברר שזה עבודה זרה פשוטו כמשמעו...

ת. זה כבר התגלה להרבה אנשים [תר' עובדיה: 'איגליין מטמרוהי', ב"ק ג:]. אבל אין מספיק אירגון, רק הקב"ה יכול לנצח אותם. אנחנו יכולים רק לנצח אותם בתפילה, ובקירבה לה', ובלימוד התורה ועשיית מצוות וכו'.

 

ש. האם הסכנה מוחשית יותר בימים הקרובים בתחילת השנה האזרחית?

ת. הסכנה עכשיו אחרי ה-1 בינואר - היא מאד גדולה בכל העולם. כי הם הגיעו למצב שהרבה אנשים כבר תפסו את השקר שלהם ['תֵּגַל חֶרְפָתֵךְ'], ואם הם לא פועלים עכשיו – הם יכולים לאבד את הכל. אז אני מעריך מאד שתהיה תזוזה חזקה בכל העולם. הם רוצים להשתלט בכל העולם, עד עכשיו זה הלך להם, ה' לא הפריע להם הרבה. אבל עכשיו לא יהיה להם כל-כך קל, בסך הכל, זה לא פשוט להשתלט על העולם...

ש. המהומות בתורכיה - האם גם זה בחישה של היד הארוכה שלהם?

ת. זה שהולכים נגד ראש הממשלה בתורכיה – ארדואן, זה בודאי מהיד שלהם, שה' נותן להם לעשות. תורכיה חושבת שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים, אבל ה' מראה להם דרך הרשעים - שיש גם רשעים יותר גדולים מהם...

 

ש. ישנה הרגשה שהמצב מפחיד, האם עוד מעט יהיה מצב שיתחילו לעבוד עם הערבים בארץ נגדינו?

ת. אבל הנוצרים שונאים את הערבים, אז הם יתפטרו גם מהערבים. הם יותר חזקים מהערבים. אז לא יהיה לערבים מקום. יסלקו את כולם. הם הורסים את כל המדינות הערביות [ישעיהו י"ט: 'וּבָא אַשׁוּר בְּמִצְרַיִם' ע"ש]. וגם תורכיה זה לא בדיוק ערבי, זה 'בערך ערבי', אבל זה לא לפי מה שהם אוהבים. הם לא אוהבים כאלה חומים. הם מרגישים את עצמם יותר תרבותיים...

 

ש. פעם דיברו על חיוב הכרת הטוב לאמריקה 'מלכות-החסד', האם כיום מותר להתפלל שהיא תחרב?

ת. אני לא פוסק. אפשר לבקש שה' יציל את כל היהודים, יוציא אותם משם לפה - ואז שזה יחרב. הענין של פולארד, מה שעושים עכשיו, השאלה היא איך זה ששלושים שנה לא עשו הפגנות גדולות בשביל פולארד? למה ראשי-הממשלות פה לא ביקשו לשחרר אותו? כן, פה-ושם ביקשו, סתם על-שטויות ובלי שום כח. זה הכל הצגות עכשיו. הכל הצגות! ['אַנְשֵׁי לָצוֹן'] כמו שכאילו הרגו את בן-לאדן - וזה סתם, הוא מת כבר תשע שנים עוד מלפני כן, רק שהוציאו את הגופה שלו בשביל מה שהם רצו לעשות... רצו להראות שהם כאילו נלחמים נגד אל-קעידה...

    ומענין מאד, אחרי שהם 'כאילו הרגו אותו', אז נהיו "החברים הטובים" של אל-קעידה... ועוזרים לאל-קעידה להשתלט על לוב... ובכלל, הם נלחמים נגד אסאד בסוריה, זאת-אומרת לצד האמריקאים. האם זה לא משהו משונה?! הרי הם אלו שכביכול הפילו את "מגדלי התאומים", אז איך זה שהם פתאום ידידים?!  פשוט הם רק 'הפועלים של האמריקאים', והם היו במטוסים האלה כמה ערבים טפשים שהאמינו בשביל לא-יודע-מה, אבל המתכננים של זה, ומי שסייע לבצע את זה – אלו היו רק האמריקאים בעצמם! זה הכל הצגות! זה הכל שקר! ואי-אפשר להאמין בכלום.

אבל אם אתם רוצים לדעת מי משקר ומי לא – אז זה מאד ברור. כי הם שחקנים בדרגה שלישית, סוג ג', אולי סוג ז', או ח' או ת'. הם ממש לא יודעים לשחק. והשחקן הכי גרוע במשחק - זה אובמה.

ש. המדהים שהם ממש מעורבים באופן גלוי במלחמה נגד היהדות ונגד היהודים...

ת. בודאי ובודאי. מה אתם חושבים? פעם זה היה מאד טוב, כל האמריקאים באו לפה עם דרכונים אמריקאים, הם רצו גם את זה וגם את זה, וכל הישראלים קינאו בהם... עכשיו זה מסוכן להיות יהודי ולהסתובב עם דרכון אמריקאי! והם יכולים לעצור כל אמריקאי, יהודי או גוי, זה לא משנה, בכל מקום בעולם. פשוט לתפוס אותו בלי משפט, בלי כלום, להכניס אותו לבית סוהר, ולשכוח ממנו.

 

ש. אנשי המשטרה-הצבאית מגיעים לבתים באישון-לילה, מחפשים אברכים, עושים מהומות...

ת. גסטאפו. ממש ['וּמֵחֲדָרִים אֵימָה']. אוי לנו, אוי לנו.

ש. מה אפשר לומר בקשר לכל המריבות שיש בישיבות, ביזוי תלמידי חכמים, ה' ישמור... [זכריה ח' י', שקלים יא.]

ת. מה יש להגיד? רק לבכות. רק לבכות. מי יכול להגיד שזה רק בגלל רב אחד? זה מצב כזה [ישעיהו ג' ה', משנה סומ"ס סוטה]. וזה לא סתם שאני אומר שלא יהיה הרבה שישארו [ר' גמ' סו"פ הזהב נט.].

ש. רש"י בדניאל [פרק י"ב ע"ש] על הפסוק 'והיתה עת צרה אשר לא היתה כמוה' אומר 'קטגוריא בתלמידי חכמים'. נאמרו בזה כמה פירושים. מריבות, קיטרוגים... [עי' סומ"ס כתובות].

ת. ויש לנו את הכל, גם זה וגם זה. כל ה'גיטע-זאכן'. ממש 'עדרים-עדרים'.

ש. דיברתם בעבר שיבוא זמן שלא נוכל להשען אפילו על ההגיון האנושי...

ת. אלה שמאמינים - הם יחזיקו בקב"ה. ואלה שאינם בדרגה הזו – הם יישענו על כסא שבור, שיפול מתחת לרגלים שלו. [הפטרת וארא: 'מִשְׁעֶנֶת קָנֶה רָצוּץ'].

 

ש. אז האם בתקופה זו אנחנו צריכים להיות בשמחה או בעצבות?

ת. אנחנו צריכים להיות עִם ה'. קשה להיות במיוחד שמחים עִם המצב הזה. אבל מה, היו יהודים במלחמת העולם השניה שהלכו למות בשמחה. לא רצו למות - אבל בכל-אופן, גם בזה הם ראו את יד ה', ולא פחדו ['מִנְּשָׁרִים קַלּוּ וּמֵאֲרָיוֹת גָבֵרוּ']. הם ידעו שברגע שנכנסים לתאי הגאזים – הולכים ישר לגן עדן. והצדיקים האלה לא הרגישו את הסבל של שאיפת הגאז. הם אמרו קריאת-שמע - ונכנסו ישר לגן עדן [תהלים ל"ו, ב"ב י:]. בדיוק כמו שכתוב בספרים .

ש. האם גם עכשיו יהיו פה נסיונות של קידוש ה'?

ת. אני מאמין. אני לא יכול להגיד בדיוק, אבל יהיו יהודים שילכו מהעולם, ה' ישמור. אבל זה לא אומר שהם כולם יהודים. וזה תלוי איך שמקבלים את זה. אבל בואו נגיד שיהיו כמה צדיקים גדולים [סוף שירת האזינו], אבל רוב היהודים האמיתיים יקבלו משיח. אבל אנחנו עוד לא הגענו לקבל משיח, אז זה לא אומר שכל יהודי שנפטר בדרך שהוא ח"ו ערב רב. זה פשוט שנגמר התיקון שלו. המדובר הוא על הרגעים האחרונים שהם ממש לפני שמשיח מתגלה, שאז אנחנו נדע מי הם היהודים האמיתיים ומי לא, ונדע ברור מי נעלם מהעולם בגלל שהוא ערב רב, או שהוא סתם גוי רשע - ומי לא ['וְהָיָה הַנִּשְׁאָר בְּצִיּוֹן...'].

 

ש. השלג נמס והלך לו, נגמר. מה בכל זאת נשאר לנו ממנו...?

ת. השלג - היה אזהרה בשביל כולנו. ההתנסות – מה זה להיות בלי החשמל, בלי חימום, בלי מים, ומי שלא הכין אוכל – אז אולי גם לא היה לו אוכל. השלג – הוא נראה נקי כשזה נופל, אבל אחר כך זה הופך להיות שחור ומסוכן. זה מטעה אותנו. אין לו קיום. שקר ללא רגלים [שבת קד.].


דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 6972470 פעמים
היום - 27/10/21