העולם גועש

בס"ד

העולם גועש מחוף אל חוף

תקשור עם מנחם, מוצש"ק פר' בא, ד' שבט תשע"ד

 אני מאד-מאד לא שקט. העולם גועש ורועד ממש כמו רעידת-אדמה מחוף אל חוף, בכל היַּמִּים, בכל מקום [מזמור מ"ו: 'בְּמוֹט הָרִים בְּלֵב יַמִּים...' ע"ש כה"פ]. אני מפחד לישון כי יש לי חלומות רעים, חלומות קשים שאני יודע שזה מבוסס על אמת. אני מאד לא רוצה להגיד את כל הדברים האלה, אבל מצד שני - אני מאד כן רוצה להגיד, כי זה מוריד את הלחץ ממני [משלי י"ב כ"ה, יומא ע"ה.]. ולכן, אני מוכרח לומר לכם, להזהיר אתכם, שכל מה שאתם רואים שקורה, כל מה שקורה בעולם, שמודיעים את זה בתקשורת באיזה שהיא צורה – יש לזה מטרה.

אנחנו נכנסים לזמנים של הרבה אלימות. ולאו דוקא מלחמות, אבל יש מלחמות קשות מאד. מלחמות של אכזרים-ביותר, שבשבילם להוריד ראש של בן-אדם, זה כלום, זה כמו לשחק איזה משחק [חבקוק א' י"ד]. וזה נכון, יותר ויותר עוצרים יהודים בארה"ב, יותר ויותר הורגים יהודים בארה"ב, אבל בודדים, באופן שלא מרגישים כל כך. מכניסים אותם לבתי סוהר. הם לא רוצים - לא את היהודים ולא שום מאמין אחר. אבל זה המצב.

ובעתיד הקרוב עומדת להיות אינפלציה מטורפת אבל לא-סתם. משהו נורא. וזה כבר התחיל. וזאת בגלל העובדה שרוב המטבעות בכלל לא שוות כלום. וכל הזמן הם השתמשו בכל מיני שיטות כדי להחזיק את זה במקום, בשווי מסוים. אבל עכשיו האינפלציה תהיה נוראה. וכמו שכתוב [סוטה מט: 'הַגֶּפֶן תִּתֵּן פִּרְיָהּ...'] יהיה הרבה מה לקנות בשוק אבל לא תהיה פרוטה בכיס שיהיה אפשר לקנות עם זה [ר' סנהדרין צז. 'עד שתכלה כו']. נצטרך להביא שקיות של כספים בשביל לקנות... [חגי א': 'מִשְׁתַּכֵּר אֶל צְרוֹר נָקוּב'] ה' ישמור עלינו. וזו המציאות עכשיו.

וזה עושה אותי גם שמח, כמו שנאמר [גמ' סוף מס' מכות] שאם דבר זה קורה, אם נבואה זו מתגשמת אז כנראה זה גם אומר ברור מאד שכל הנבואות החשובות יהיו, ואנחנו בזמן של לפני-משיח ממש [ר' ח"ח במאמר 'שם עולם' שער ההתחזקות מפי"ב עד סוה"ס]. אבל זה עומד להיות בעתיד הקרוב [ר' גליון 71: 'כשהדולר ימות'], אחרי זה כבר נדבר. אבל זה כבר התחיל.

את האינפלציה אנחנו כבר מרגישים, אבל זה יהיה הרבה יותר גרוע מזה. בהרבה. אחוזים גדולים של אינפלציה. ומה שאמרתי עם האלימות – גם זה כבר התחיל ['הָמוּ גּוֹיִם', ר' פסי"ר המובא בסוף תנדב"א]. המלחמות התחילו כבר לפני כבר כמה שנים, בערך לפני שנתיים-שלש. תראו מה שקורה במצרים, בסוריה. ויש הרבה מאד מדינות שהאלימות היא כל כך ברברית – שזה קשה להאמין שהגענו לתקופה כזו עם ה'דמוקרטיה' כביכול, ה'קומוניזם' כביכול, כל אלה האנשים הנחמדים והיפים שדואגים לכלל. הכל שטויות. כי הרשעים הפכו לא רק את עצמם אלא הפכו את רוב העולם לחיות [איוב י"א י"ב, ור' רש"י ישעיהו כ"ז עה"פ 'נחש בריח']. חזרו להיות חיות. הם היו תמיד [עי' 'משמיע ישועה' עה"פ 'וגר זאב' ישעי' י"א, רמב"ם רפי"ב מהל' מלכים. קד"ד 32] - אבל עכשיו זה בלי שום בעיה. אין להם שום בעיה לרצוח בצורות הכי-קשות שרק יכול להיות.

האלימות היום זה משהו שאי אפשר לתאר, וזה רק מתחיל מפה-ומשם עד שכל העולם מתרגל לזה. והם יגבירו את זה מאד מאד, כי האנשים שמאחרי זה הם האלימים [גליון 67], כי זה חלק של הדת שלהם - להיות אלים ולרצוח. דם. [ראה מסר: 'אדום נועץ טלפיו'], זה חלק של הדת שלהם ['אַנְשֵׁי דָמִים וּמִרְמָה'. מלכים א' י"ח כ"ח: 'עַד שְׁפָךְ דָּם'].

אנחנו במצב קשה, ואנחנו הולכים להיות במצב עוד יותר קשה. ולא לדאוג! רק להיות קרובים לה', מי שקרוב לה', יעבור את זה. מי שקרוב לה'. רק מי שקרוב לה' [מזמור קכ"ה, ישעיה נ"ז י"ג].שאלות ותשובות:

 

ש. הודיעו עכשיו שמעלים את מחירי הלחם והחלב. האם זה קשור?

ת. בודאי שזה שייך לזה, זה ברור. עכשיו זה לחם וחלב – וזה יהיה עוד הרבה דברים. בארץ זה יהיה פחות מורגש מאשר במקומות אחרים, אבל גם כן יהיה מורגש מאד וקשה. ובמקומות אחרים - זה יפיל אותם. כי פה בארץ אנשים עברו הרבה דברים, ויצטרכו להצטמצם אפילו שלא רגילים לזה. יש כאלה שאולי יעזבו את הארץ בשעה-טובה, וזה גם חלק של זה, אבל זה לא יעזור להם, כי לאן שילכו - יהיה גם שם קשה [זכריה י"ג: 'וְהָיָה בְכָל הָאָרֶץ...'].

העשירים יפסידו מיידית חלק רציני של הכסף שלהם [ישעיה פ"ב], בגלל האינפלציה. הערך של הכסף מיד ירד. בואו נגיד, המינימום של האינפלציה עכשיו בסופו של דבר – עוד מעט זה יהיה שלושים אחוז! כי בקרוב הם יורידו את הערך של כל המטבעות ויעשו אותם שווים. ובגלל שהם שוים - אז זה יוריד את הערך שלהם, כי כל המטבעות שבעולם אין להם ערך. אולי מלבד סין, כי לסין יש טונות של זהב. אבל עם כל הענין הזה, עצם הענין שהמטבעות לא שוים כלום, והכל יהיה באותו שווי, אז זה לבד כבר יעשה בעיה קשה ביותר. כי אם הכל שוה - זה יורד. זה יורד באופן מיידי. כי זה לא שוה כלום, אין לזה בסיס.

ש. זה כבר נכתב בגמרא [חלק צח.] שהמצב יהיה שכל השערים שקולים...

ת. אין מסחר, והחנויות כבר לא ירויחו, ויהיה מאד קשה. יהיה קשה מאד. וזה כבר קורה. וזה יהיה בכל העולם, הרבה מאד מדינות בבת אחת, רוב המדינות של העולם, בגדול.

אבל אנחנו חייבים להידבק להקב"ה - ולא לפחד [תהלים קי"ב: 'סָמוּךְ לִבּוֹ לֹא יִירָא', ברכות ס.], לחזור לאמת. לחזור לה' כמו שצריך, ולא עם כל השטויות שמסביב, עם כל החוסר צניעות. ולא רק חוסר הצניעות, גם כל החוסר האמונה-והביטחון בה'. ממש. זה 'כאילו-מאמינים' כל זמן שזה לא מפריע לגשמיות שלהם. זהו.

ש. רשת 'המעיין התורני' עומד לעבור קומפלט לסיסטם הממלכתי. 'ממלכתי חרדי...'

ת. נו אני רק חיכיתי לזה, כי אני ידעתי שהם לא בדיוק לשם שמים ['לגרמייהו']. זה היה ברור לי שזה לא בדיוק לשם שמים. שוב: אנחנו מתפטרים מהשקרנים, מתפטרים מאלו שלא-אמיתיים, מתפטרים מאלה שהם ערב-רב ['אמת ליעקב' להגר"י מליסא בסומ"ס ברכות].

תעשיה של כסף, כסף, כסף, געלט, כסף, דולרים, מאני, מה שאתם רוצים ['הַבְּעָלִים וְהָעַשְׁתָּרוֹת']...

ש. הגיוס...

ת. גיוס - שמיוס... נמאס לי לשמוע שוב על הגיוס. הגיוס זה סתם שטויות. יחפשו את החרדים בכל דבר שיכולים לתפוס אותם. רוצים לחסל את החרדֵיוּת.

אלה שיש להם ארמונות וקהילות גדולות שהם יושבים כמו מלכים ויש הרבה כסף והרבה בנינים וכו' - לא מאמין שכ"כ מבינים את זה עוד. לא מאמין שמבינים באיזה מצב אנחנו. אבל יש כאלו שכן יכולים להבין. אני מקוה שיתעוררו ברגע אחד מסוים.

ש. האם סכנה זו גדולה מהסכנות האחרות?

ת. הגיוס הוא סכנה לא יותר גדולה, אם היהודים היו מתארגנים ביחד ועושים ברחוב מה שעשו בקשר לעמנואל, אז גמרנו. לא היו מתחילים. היו שותקים.

ש. גם החשמונאים היו מעטים...

ת. אבל זה בזמן אחר, וה' רק יתן למשיח להילחם את המלחמה. אנחנו רק צריכים להחזיק מעמד [סוף מזמור ל"א], ולא לרדת ממה שאנחנו מאמינים, ולחזור חזק לקירבה שלנו עם ה', שאנחנו משתדלים מאד לעשות רק את רצונו.

אבל זה גם כן להסיח דעת. יש להם איזה תכנית פה. הם רוצים להסיח דעת עכשיו. יש להם דברים יותר גדולים להתעסק בהם. מה אתם חושבים? זה כל כך פשוט לתת לגויים להשתלט על הארץ ושהיהודים ישתקו? צריכים 'לכוון' אותם לכעוס על קֶארי, על החרדים, על משהו, על מישהו. קצת טילים מעזה, קצת מהצפון, זה מעניין אותם... זה מסיח דעת...

ש. בציון של הרשב"י במירון שנבנה ע"י הרב גלאנטי זצ"ל לפני מאות שנים, אלו שהיו אמורים כביכול לשמור על הקדושה בנאמנות מדור לדור, מכרו את זה למדינת-ישראל, שעומדת לשנות ולהרוס לגמרי את כל הקדושה שמה...

ת. לא לדאוג. הרשב"י לא ישתוק! רשב"י לא ישתוק. תראו שהוא לא ישתוק. באיזה מקום הם ישלמו חזק בשביל זה. הם ישלמו חזק עבור כל המקומות הק' שהם חיללו. זה לא סתם. זה חלק של המלחמה. הם לא יכולים להתחיל עם הקדושים האלה. ה' לא יתן [? 'על הפסוק 'ותיבש ידו'].

ש. בספר 'ונפשי יודעת מאד' [עמ' 128] הוזכר שאם לא יבינו - אז עוד יגיע מצב שהימין בארץ יהיה עוד יותר גרוע מהשמאל...

ת. נכון נכון, זה התקיים באמת. ותראו, תחכו ותראו מה שנתניהו יעשה, ואתם תראו לאן הוא שייך. וגם שרון, שגם הוא הרי היה ימני. הוא הסתובב עם שני אקדחים בעלי ידיות-שנהב... ['תורישמו ידי...'] והוא היה 'פייטר' גדול... אבל הוא התקפל מיד כשהוא היה צריך להתקפל, כשהוא קיבל הוראה להתקפל. והוא כאילו היה 'ימין חזק' [תהלים קמ"ד ח', י"א]. אבל ימין, שמאל ואמצע הם כולם אותו זבל. וצריכים להכניס אותם לאשפה ולהוציא אותם [ישעיה ל': 'צֵא תֹּאמַר לוֹ', שבת צ?]. ואני מזהיר גם את כל אלו בכנסת, החרדים כביכול, שהגיע הזמן להסתלק, אבל מהר. ואני רוצה שאתם תתחזקו - ולא לפחד. תעשו מה שאתם יודעים שזה אמת - ולא לפחד מאף אחד.

ש. בבקעת הירדן עומדים לשנות דברים... נתח רציני בתוך המדינה...

ת.הציונים יורדים - ברוך ה'. את האמת - הם כבר ירדו [זוה"ק ? עה"פ 'הגשם חלף הלך לו']. וזה לא "ציונים" שמה. חלק רציני זה נציגים של איזו מדינה אחרת או איזו קבוצה אחרת. אל תדאגו. הם יוצאים עכשיו. אין להם מה לעשות עכשיו [מזמור קכ"ט]. הם כבר גמרו [עמוס ט']. עוד מעט זה יהיה שליטה של גויים, ולא להרבה זמן.

ש. כעת מדברים על הפעימה הרביעית...

ת. אין מה לפחד! יתנו שטחים? – אז יתנו שטחים. ה' יקח אותם. זה שלו - זה לא שלהם [מזמור כ"ד]. זה פשוט יראה ליהודים שהם לא-בסדר. ומי שלא מבין את זה – אז הרבה מהם יסתלקו מפה. כך כתוב [רש"י זכריה י"ג ט', עבודה זרה ג:] שיסתלקו וימותו עם הגוים. אז זה מה שיהיה. ימותו עם הגויים. ותהיינה הרבה דירות ריקות... [פסחים סח.] כל האמריקאים המצחיקים שבאו לפה, בנו לעצמם דירות מפוארות ועם ריהוט מאד מפואר ['פרות הבשן']. הם חשבו שהנה הם מסדרים את עצמם, כי ברגע שיבוא משיח - הם מיד יטוסו לארץ... ותהיה להם דירת פאר מסודרת 'לקבל-משיח', אפילו ליד הכותל, לא רחוק מהעיר העתיקה... אבל זה מצחיק... מי יודע אם יוכלו בכלל לטוס... מי יודע אם בכלל יכולים להגיע לפה? אז מי יקבל את הדירות האלה? כל מיני אנשים טובים, יהודים טובים, שקרובים לה'.

ש. כזו ארנונה, זה לא פשוט...

ת. ארנונה?! אתה באמת חושב שעיריית-ירושלים תתקיים?! לא תהיה שום "עיריית-ירושלים". הכל יהיה שטח בית המקדש [סוף ס' יחזקאל].

ש. מוזכר במדרשי חז"ל [ספרי דברים א'] שעתידה ירושלים להתפשט עד דמשק...

ת. בודאי עד דמשק. הכל יהיה כמו שכתוב, אבל במיוחד הדברים הטובים [ר' שבט מוסר פנ"א], ויש נבואות שלא חייבים להיות. [עי' הקדמת פיה"מ לרמב"ם, וכן רמב"ם מלכים רפי"ב]. אבל האברבנאל כותב ['משמיע ישועה בנבואות ישעיהו] ארבע-עשרה דברים שחייבים להיות, ואחת מהם ששני שליש של העולם יחרב. זהו [דניאל 2 עמ' 112].

 

ש. הענין של שבועות האלו, תקופת השובבי"ם ['שׁוּבוּ בָּנִים שׁוֹבָבִים', ירמיהו ג'], איך אדם צריך לגשת ולהתחזק ולהתחיל לתקן את הקדושה, איזה פרט הוא צריך להתחיל לטפל למעשה?

ת. הדבר ראשון שצריך לעשות בנושא הקדושה, כל אחד יודע מה יש לו בתוך עצמו ['לֵב יוֹדֵעַ מָרַת נַפְשׁוֹ', ס' החינוך מצוה קפ"ח], והוא צריך לעבוד על זה שהפְּנִים שלו יהיה קדוש. הוא יודע מה זה 'קדושה', שילמד יום-יום על הקדושה - מה זו קדושה [ר' גליון קד"ד מס' 38]. זה החלק הפנימי. ואחרי זה, בחוץ, ודאי שצריך להתלבש כמו שצריך. גם הגברים. הגברים - אפילו בין הירושלמים יש כאלו שהם הולכים, ה' ישמור, כ"כ צר וצמוד, ואפשר לראות את כל הגוף שלהם שהולכים, וזה מגעיל. ויש שמסתכלים על דברים שאסור להם להסתכל, ומדברים עם נשים. גם כל אלה שטסים לחו"ל - זה לא שיא הצניעות - הנסיעות האלה [מוישל'ה, סידרה 1].

ש. מישהו מבקש חיזוק...

ת. להגיד שהחיזוק היחיד שאני יכול לתת לכל היהודים ולא רק עבורך, כי כולם סובלים, רוב היהודים, החיזוק היחידי שאני יכול לתת - זה להשתדל לעשות את רצון ה' כמה שזה קשה. לעשות באמת את רצון ה'. ולא מה שחושבים שזה "רצון השם" [שמואל א' ט"ו כ'], אלא להסתכל פנימה חזק, או לשאול בדיוק מה הפירוש של רצון ה' [עי' משך חכמה דברים ל' עה"פ 'ושמעת בקולו']. וזה מה שכולנו חייבים לעשות.

 חייבים להתנתק מהעולם של הדמיון ולהגיע לעולם האמיתי של רצון ה' [ר' הגרי"ס בתחי' 'איגרת המוסר']. להתנתק מהרגשות. כי הרגשות זה הסיטרא-אחרא. זה מבלבל את הבן-אדם, ולוקח את האמת, ועושה מזה עיוות. אם אנחנו לוקחים את הרגשיות, ואנחנו נפרדים מזה, ופשוט עושים את מה שדורשים מאיתנו בלי כל הבלבול של הרגש של הבן-אדם - אז אנחנו נצליח הרבה יותר.

ש. אבל יש רגשות שזה חלק של עבודת ה'...

ת. מה השאלה. החלק של עבודת ה' זה משהו אחר. זה לא מהס"א. מה שהרגש שלנו כלפי הקב"ה - זה אמיתי, זה שכל, זה רגש, זה לב, זה לימוד, זה הכל ביחד, זה ידע, ['לָדַעַת אֶת ה''] אבל זה? סתם הס"א משגע אותנו.

ש. כל רגש שיוצר תלות במשהו חיצוני ... לא אמיתי...

ת. נכון. שמשגע את הבן אדם, שלא אוהבים אותו.. ולא רוצים אותו... והוא נכשל... וכו', ולא יודע מה.

זה כמעט הסוף, וחייבים, חייבים לעשות את הכל בראש צלול עם הגיון, שהשורש של ההגיון שלנו זה האידישקייט והקירבה לה', ולא שום דבר אחר. לא הנאות אישיות, לא רצונות אישיות [סו"ס מלאכי פ"ג, אבות ב' ג']. אלא רק להשתדל ולעבוד. ולהתייחס לאנשים אחרים בחסד ובהבנה [וני"מ עמ' 108, שלב ג' ד'], כמו שהקב"ה מתייחס אלינו בחסד ובהבנה [הושע ב': 'וארשתיך לי... ובחסד וברחמים...']. אין לי יותר מה לומר.

 

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 6972496 פעמים
היום - 27/10/21