תברחו מהממשלה של הרשעים

 

בס"ד, עם בנימין,

ירושלים, ער"ח אדר א' תשע"ד

תברחו מהממשלה של הרשעים

 

אני מאד שמח שהזמנתם אותי לדבר אתכם, כי הלב שלי כבד וגדוש ולא נותן לי מנוחה, ואני לא יודע מה לעשות עם כל הרגשות ועם כל הכאב שיש לי על עמ"י. אני מאד דואג לעמנו, כי אני רואה ברור איך שהעתיד מתפתח לפני העינים שלנו [צפניה א'], העתיד המר שמחכה לנו, העתיד של נסיונות קשים לכולם, לכל עמ"י ולכל העולם.

אני מפחד שכשהיהודים אחינו, עמ"י, יראו ברור איך שהעולם הזה כמו שאנחנו מכירים את זה עכשיו יתפרק לפני העינים שלהם ויפול, איך יעמדו במצב הזה, כשכל כך הרבה אנשים בעולם ימותו, שלא נדע, ואיך יחזיקו בטרגדיות הענקיות ובמראות הקשות את האמונה והביטחון בקדוש ברוך הוא.

זה יהיה מאד דומה למכות במצרים, כמה שהמכות היו קשות למצרִים – הן לא היו קשות ליהודים, אבל בכל זאת, זה היה מפחיד מאד. לדוגמא, כשירד הברד עם אש וקרח, והמצרי שליד היהודי נהרג – והיהודי לא, בכל אופן, רק לחשוב שבכל מקום יורד כזה ברד ענק, קרח ואש, ואפילו שזה לא פוגע ביהודי – הפחד נשאר, כי אולי בכ"ז זה יכול אולי לפגוע ביהודי. זה הגיע מאד קרוב, וזה הרס את מצרים! ואנחנו נראה מראות דומים. וזה יבוא בבירור ישירות מן הכח העליון, מן הרבונו של עולם, ולא משום צבא של בני אדם, ולא משום כח של בני אדם, רק כח עליון! [סוף מזמור פ"ג] רק הכח העליון, רבונו של העולם – הוא יוכל להביא הרס שכזה לעולם הזה.

אבל בשבוע וחצי האחרון בערך – הרבה אסונות. והרוב - יהודים חרדים. והם הצדיקים, התמימים, הקרבנות השלמות. והיה עוד 'קרבן', שולמית אלוני... אבל היא לא היתה קרבן שלם, היא היתה קרבן כמו שהרומאים שלחו לבית-המקדש [גיטין נו.]. וזה רק כדי להזכיר לנו שהרשעים עוד שולטים פה. ונכון, הרבה-הרבה נפלו בשבוע וחצי האחרון, ואפילו בשבוע זה כבר היו קרבנות. אבל זה בשביל להזכיר לנו שאנחנו חייבים לעזוב את השקר ולהגיע לאמת. וקורים כל מיני דברים בעולם החרדי פה בארץ. אני לא אדבר על חוץ לארץ, כי בחוץ לארץ זה סיפור אחר, שם החומר כ"כ חזק - שהם ירדו הרבה מאד מהמצוות, ופשוט נהנים מדברים אסורים, אפילו שזה חרדים [הושע ד' י"א: 'זְנוּת וְיַיִן וְתִירוֹשׁ יִקַּח לֵב']. ברור, לא כולם, אבל זה החליש את כל הקהילה שם.

אבל בואו לארץ, לארץ ישראל, ארץ הקודש. אוי ויי ויי ויי, מה אפשר להגיד. היהודים פה, החרדים, כל החסידים, והליטאים, והספרדים, וכל אלו שהם בין הספרדים, ובין החסידים, ובין הליטאים, אני מבקש מכם לעזוב את השטויות, ולחזור בתשובה מלאה. אני מבקש מכם שכל הנציגים בכנסת שהם חרדים, יקחו את התיק וילכו הביתה. כי זה הכל יפול! ושאם אתם לא רוצים שזה יפול על הראש שלכם - אז כדאי לצאת מהבנין-של-טומאה הזה. אתם בכנסת - זה להיות עם הערב רב [רש"י הושע ב' ז']. יש לנו ערבים מסביבנו שרוצים להרוג את הגוף שלנו ולזרוק אותנו לים, ויש ערב רב, כביכול 'יהודים', שרוצים לגמור לגמרי את הנשמות שלנו, שנלחמים ישירות עם הקב"ה, שרוצים ח"ו להיות במקום הקב"ה. והם יותר מסוכנים לנו מהע"ר או אפילו מהאדומים. כי ההם פשוט שמחים להתפטר מכל יהודי שיש. אבל הע"ר והעמלקים הם רוצים לגמור אותנו לגמרי, גם את הרוחניות וגם את הגוף - שזה הגשמיות. ולכן כל אלו שקשורים עם הממשלה: הזמן להסתלק משם, להסתלק מהר משם, כי כל הבנין יפול על הראש שלכם...

ש. בגשמיות או ברוחניות?

ת. גם בגשמיות וגם ברוחניות, כי אי אפשר לשבת עם רשעים. אי אפשר לשבת עם רשעים בלי להתלכלך [רמב"ם דעות פ"ו], בלי להיות במצב קשה רוחני. גשמי - דוקא מרויחים לא רע, אבל רוחנית - יורדים ויורדים עד לתהום ['רַע יֵרוֹעַ כִּי עָרַב זָר', משלי י"א ט"ו. דה"ב כ' ל"ז. רבנו יונה אבות א' ז' מאדר"נ שם, ע"ז כז:]. יש כל מיני חשבונות שלא שייכים לחשבונות שמים ['וְלֹא יִדְבַּק בְּיָדְךָ...', ראה י"ג י"ח], יש כל מיני דברים שהם ממש נגד הקדושה. הממשלה נהיית יותר ויותר רשעית. אמנם אי אפשר אולי להגיד 'יותר ויותר רשעים', כי הציונים הראשונים – הם היו ממש רשעים שפעלו חזק כדי לגמור את העולם החרדי - אבל לא הלך להם. עכשיו זה הולך להם יותר טוב.

אמנם אז הם היו יותר פרימיטיבים, עם מראה חיצוני פחות 'אריסטוקרטי'. אבל יש עכשיו אנשים שנראים כמו איזה אירופאים, שיודעים להתנהג יפה, עם ז'קט ועניבה, עם מילים מאד חלקות [וְחָלָק מִשֶּׁמֶן חִכָּהּ' משלי ה' ג'. תהלים נ"ה כ"ב], יודעים אנגלית, ויודעים עברית וכו' וכו', לעומת בן גוריון שהיה עם שרוול קצר ושער שזקוק לתספורת... ועוד מהחלוצים הראשונים עם המכנסים הקצרים, אבל הם לא פחות שנאו את הקב"ה, לא פחות. רצו להרוס את כולנו. ואתם, אנחנו, היהודים החרדים לא מבינים שהרובים מכוונים עלינו! הם רוצים להיות עם הגוים ולא איתנו.

עכשיו יש לנו צרה חדשה: הגיוס. והגיוס הזה - הם רוצים לשכנע את כל הבחורים שכדאי מאד ללכת לצבא. והם רוצים לעשות קורסים שיהיו חייבים ללכת לזה, ולומר לבחורים החרדים "למה זה טוב כל כך בצבא". ובאמת ילכו. למה לא?! הרבנים אינם אומרים 'לא'. ויעודדו גם ללכת לקורסים האלה כמו שמעודדים כל מיני דברים כאלה שמקרב אותם לרישעות. ולמה לא...? למה לא...? באמת... יקבלו משכורות טובות... ויוכלו כביכול לשמור שבת וחגים... וכו' וכו', למה לא...?! הזמנים קשים... אין כסף... ותהיה להם משכורת יפה... ילמדו מקצוע... ויוכלו להשאיר את הפאות והזקן, וכו' וכו'...

אבל אני אומר לכם עם ישראל: זה שקר! הכל שקר! ברגע שתהיו בצבא – אתם תהיו מתחת השלטון שלהם, ואז יעשו אתכם מה שהם רוצים, ולא תוכלו להתנגד - כי הם יהיו חזקים יותר מכם. ובכלל, העולם יהיה במצב לא כ"כ טוב. ברור, כספית - העולם עומד ליפול חזק, אז תהיה לכם עבודה... יהיה לכם את הכל... ובכל פעם תהיה גזירה אחרת: קודם להוריד את הפאות, הזקן, הכל. יתחילו להוריד הכל.

וכמו שהזמינו את הגויים לבא, הזמינו אותם 'בגדול' לבא לקחת את קבר דוד המלך. תראו, יהודים חמודים שלי, תראו גם איך הגויים, האֱדוֹמִים, ימשכו אותם גם לקחת את הכותל ואת המקומות הקדושים האחרים שלנו [תהלים פ"ג י']. תראו, תראו מה יהיה. אבל ה' לא יתן להמשיך את זה יותר מדי. זה יגיע לאיזה שיא, ואני מקוה שכבר לפני שיגיע לשיא הזה – כל היהודים האמיתיים יחזרו בתשובה.

אני מקוה שמשיח-בן-דוד יגיע כבר, אבל כמו שהסאטמאר רבי זצ"ל אמר שברור, ראשית, שהרשעים הכי גדולים נגד עמ"י - זה הע"ר, זה הציונים. והדבר השני - שממשלת הציונים חייבת ליפול לפני שמשיח יבוא ויקח את השלטון. הוא לא יקבל את זה ישירות מהם. כי יהיה פסק-זמן בין זה לזה, איזה תקופה בלי הציונים [הדור האחרון עמ' רנ"ב, דניאל2 עמ' 139 וע"ש עמ' 105]. כן, הקומוניזם, הפאשיזם והציוניזם נולדו ביחד. כי הם כולם קשורים אחד-עם-השני. הם כולם נבנו בשביל להשתלט על העולם בכח וברשעות. אבל יש להם עוד מטרה - וזה להוריד כל זכר של אמונה בקב"ה, שלא נדע. והם כולם נולדו מאותה אמא-ואבא, וזה – הנחש בעצמו. הנחש מהחטא הראשון של האדה"ר [זוה"ק כי תצא רפב. תיקוה"ז נג: קיב: ור' זו"ח יתרו 'והמים גברו', ועי' שבת קמו. ור' שו"ת הרשב"א ח"א תכ"ו*].

אוי עם ישראל, עם ישראל. שוב, תזרקו את הליבה מבתי הספר, תזרקו את כל הציונות מבתי הספר, לא משנה אם יתנו כסף או לא. להתפטר מזה. לא לתת להם להכתיב לכם מה-כן ומה-לא. כי הם רשעים. והם כבר הכניסו חוקים ממש נגד הדת שלנו, ממש נגד הקב"ה. ויהיו עוד ועוד חוקים, חוקים המלאים שנאה לקב"ה, שלא נדע. ולאט-לאט - אם היהודים לא יעמדו חזק – הם יעשו מה שהם מבקשים. כי אין לנו מנהיגים, כי עָם צריך מנהיג. וחייבים, חייבים לדעת, שאם אין מנהיג - בכל אופן צריך לעשות מה שנכון.

אוי עם ישראל, עם ישראל. זה עולם ממש מאד קשה. היהדות, האידישקייט יורד ויורד, ויש בלבול עצום. ואנחנו רק יכולים להתפלל ולהתפלל שנעבור את הצרות האלה שלמים ובריאים בנשמה, ברוח, ובריאים בגוף, ושנוכל לקבל משיח צדקנו ברחמים ובשמחה. ואז אני מקוה שנשכח באמת מכל אלפי-השנים שהיינו בלי משיח [תהלים צ' ט"ו], בלי ימות המשיח, שנשכח לגמרי מזה, ורק נשתדל להתקרב יותר ויותר לקב"ה דרך כל הדרכים הקדושות. אני מאד מפחד, אני מפחד בשביל האחים והאחיות שלי, עם ישראל.

אני רוצה להציל כל יהודי, לעזור להציל על ידי כך שישים מחיצה בינו ובין הע"ר, ושילמד תורה, ושיביאו הרבה ילדים בעזרת ה' לעוה"ז, שיהיה תשתית בריא בשביל ימות המשיח. ואני לא יכול כבר לחכות. הלב שלי כל כך כועס על הרשעים, כל כך כועס על כל השטויות שיש בעולם עכשיו, על כל השקר, ועל כל האכזריות, וכל השינאה שאני רואה גם בין החרדים שלנו, וזה מפחיד אותי יותר מכל דבר. אבל לחזור בתשובה כולם, אפילו אם אתם חושבים שאתם צדיקים, לחזור בתשובה כל רגע, כל רגע בחיים. ואם ירצה השם כולנו נזכה לקבל משיח צדקנו.

 

שאלות ותשובות:

 ש. רציתי להתייחס לסידרת האסונות האחרונה שהיתה לנו בשבוע האחרון. כמו שכתוב בגמרא ובהלכות תענית [שו"ע הל' תענית סו"ס תקע"ו, וברמב"ם שם סו"פ א'], בזמני קדם, בעת צרה או סכנה, היו בית הדין יושבים לפשפש ולחקור מה צריך לתקן, על מה צריך לעשות תשובה, ובחצי היום הראשון מימי התענית היו עושים בדק-בית בכל הדברים, ובמחצית היום השניה היו מתפללים וזועקים. כיום אין לנו, אין לעמ"י בית דין שיגיד לנו את הסיבה המדוייקת, מה הליקוי שהביא את האסון, ויש כל מיני רמזים וסימנים שמנסים להבין מה אומרים לנו מן השמים, לפי סוג האסון והנסיבות והעיתוי וכו', ['מדה כנגד מדה'] למשל כתוב שבמצב של חפירת קברות יש מגפה, וזה שזה פגע בצעירים, ה' ישמור זה גם בודאי רומז משהו, וכו' וכו', מה אתה אומר על זה, על כל מה שקרה עכשיו, איך אנחנו מתייחסים לכל המקרים הקשים שקרו?

ת. אני אומר שכל מה שאתה אמרת - אלה הסיבות. זה גם הבעיה עם הקברים, זה גם הבעיה שאנחנו נותנים לחינוך זר להכנס לילדים שלנו. זה גם הסיבה שאנחנו מתקרבים לרשעים יותר מדי ומקבלים הטבות מהם, וזה בגלל שאנחנו כ"כ בתוך הגשמיות ולא מתקרבים לה', וזה עובר על כל המצוות. וכל המצוות נהיו חלשים [קד"ד 12], וצריכים לעשות תשובה מלאה וצריכים להתקרב לקב"ה.

ש. הם מתו מחומר ההדברה, ומהגאז וכו'?

ת. אבל זה לא זה. זה המצב של עמ"י, מה שאמרתי קודם. זה הבעיה. הם היו קרבנות, הילדים. וכל המשפחה הזו שחזרו בתשובה, האמא, האבא והתינוק הקטן, עליהם השלום. הם מתו על קידוש השם, כי הם היו קרבנות טהורות. וגם שתי הילדות - היו קרבנות טהורות. ובכלל, גם הסתלקות הרב גלינסקי זצ"ל, ושמעתי שגם אנשים חשובים עזבו את העולם, וגם ילדה קטנה בת אחת עשרה חודש, ועכשיו היו בחורים שהלכו מן העולם בתאונת-דרכים, ה' ישמור עלינו. והיו עוד ועוד. זה היה שבוע או קצת-יותר קטלני ביותר. וזה כדי להעיר אותנו. כי אנחנו שיכורים. אנחנו 'מאסטולים' [רוּחַ תַּרְדֵּמָה, וַיְעַצֵּם אֶת עֵינֵיכֶם', ישעיה כ"ט י']. מה להגיד? לא רוצים לפתוח את העינים, לא רוצים לראות. לא רוצים לקבל שה' מעביר לנו מסר קשה [פרשת בחקותי].

והמחלוקת - בודאי ובודאי שזה גרוע לנו. וזה גם החינוך, וזה גם הכל. אני רק רוצה שתבינו: אנחנו צריכים להתקרב לה' ולהתפטר מכל הדברים הגויים, וזה יביא לנו גאולה שלימה.

ש. המקרים שהיו בגבעת-מרדכי לפני ראש חודש אדר אולי מרמזים לנו שאנחנו צריכים לצאת לרחובה של עיר עם שק ואפר ולצעוק צעקה גדולה ומרה כמו שעשה מרדכי היהודי במגילת אסתר...

ת. יפה מאד. בודאי שצריך. אבל זה הכל מסרים מן השם. ואפשר הרבה מאד ללמוד מזה. אבל מי לומד, מי מתבונן? רק מעטים.

ש. האם הם לא תופסים שהגיע הזמן, שצריכים כבר לצאת עם זה?

ת. עמ"י לא מוכן, כי יש קונפליקט בין הרבנים.

 

ש. בהתחלה לא הבנתי כל כך על מי אתם מתכוונים כל הזמן: 'הרשעים האלה', עד שקלטתי שאובמה שייך בעצם לארגון הסדר העולמי החדש, הרשעים ששולטים על אובמה והם מנהלים ומכתיבים את כל הפוליטיקה הבין-לאומית...

ת. יש את הרשעים שמכתיבים לכל העולם. אבל למעשה - זאת פירמידה באמת. ולמעלה יש מעט, אבל הם הכי מפחידים, וכולם פוחדים מהם.

ש. עכשיו מתרחשים צעדים גדולים לשנות את כל הכלכלה של העולם...

ת. נכון. עכשיו, אם שמעתם, ברוסיה ישנו בנק שלא נותן ללקוחות שלו להוציא כסף... אמרו שזה יהיה לתקופה... תשימו לב, הם עושים את זה בבנקים שונים בכל מיני מקומות בעולם, לא בגדול, אבל עושים. זה ככה פשוט מרגילים את האנשים שהחשבון שלהם 'פתוח', ומתי שמנהל-הבנק שלהם מתחשק לו לצאת לטיול לדוגמא, הוא פשוט פותח את החשבון שלך ולוקח מה שהוא רוצה...

ש. כבר בקפריסין עשו פעם את התרגיל הזה...

ת. הראשון היה בקפריסין. אחרי זה התחילו גם באמריקה, בארצות הברית, באירופה, בכל מיני מקומות. בשקט. זה לא קיבל הרבה פירסום, אבל מי שקיבל מכתב כזה היה נכנס לפאניקה.

ש. אז איפה אפשר להחביא את הכסף? מתחת לבלטות?

ת. הכסף עוד מעט לא יהיה שוה כלום גם ככה. אתם תראו. עוד מעט. עוד מעט תהיה כזו אינפלציה ענקית. לא רק בארץ, בכל העולם.

ש. וזה עצמו יביא למלחמות, כי תמיד כשהיו מפולות גדולות בכלכלה, בעקבות זה היו מלחמות גדולות...

ת. יש כבר מלחמות גדולות, אז זה רק ירחיב את עצמו, וזה הכל מתוכנן. אתם חושבים ש'פוטין נגד ארצות הברית' ו'סין נגד ארה"ב' וכל מיני מלחמות שאנחנו רואים? זה לא נכון, זה שקר. הם כולם עובדים ביחד, זה תסריט כתוב! וחלק של איראן גם עובד איתם. זה הכל-הכל הצגה כדי לשכנע את ההמונים בעולם, תושבי-כדור-הארץ, שהשקרים שלהם – אמת, וכך להביא אותם להיות עבדים.

בהתחלה הכחישו. דיברו שאין כזה דבר "מחנות-ריכוז בארצות הברית", אבל עכשיו יש את זה כתוב ברור באתר של הממשלה האמריקאית! יש כזה דבר!  (FEMA Camps), וכל המחנות האלה שבארה"ב - יכולים להחזיק שם חמישים מליון איש! ויש להם גם שיטות איך להוריד אותם מן העולם הזה, שלא נדע. ושוב, יש הוכחה ברורה בזה שגדר-התיל מופנית כלפי פנים, ה'שפיצים' מופנים פנימה - לא החוצה. כי זה לא נועד 'להגן מבחוץ', אלא כדי שאנשים לא יוכלו לצאת! וכמה שמספרים שהמחנות האלה זה בשביל אסונות-טבע וכו'... בשביל לשמור על האנשים... שקר, שקר, שקר. ואפילו שקר טיפשי.

וכל העולם, העולם שהיה כל כך מלא ועמוס גשמיות, מתכונן למשהו שהם לא-יודעים-אפילו-מה, נפילה קשה מאד של הכלכלה של העולם, מלחמות רבות, אפילו גרעיני, והשינוי הדראסטי במזג-האויר.

אבל אנשים לא יודעים למה להתכונן, אז במקומות של גוים כמו באירופה, באמריקה, בכל מיני מקומות בעולם, הם מתכוננים בזה שקונים הרבה נשק, והרבה אוכל שאפשר לשמור לאורך שנים, והם מוכנים אפילו למות, ולא שיקחו אותם למקומות-ריכוז. ואפילו בארה"ב - זה מלא מלא סינים, רוסים – חיילים! אז איך הם יכולים להיות האויבים? כי הם שייכים לאו"ם! והאו"ם עומד להיות 'המארגן הראשי', כביכול. אבל ישנם עוד מארגנים, המארגנים האמיתיים, הרשעים הגדולים, אלה שכולם מפחדים מהם. והם רוצים לשבת בישראל, בארץ ישראל, ולמשול על העולם מארץ ישראל. והרשעים רוצים לשבת על כסא שלמה המלך בהר הבית. והם לא רוצים את הערבים, הם רוצים להתפטר מהערבים. הם משתמשים בהם עכשיו.

ש. אז מה זה כל מה שהולך עכשיו עם הפלסטינאים,  כן הסדר, לא הסדר...

ת. ההסדר ולא-הסדר של השיחות עם הפלסטינאים - זה רק משהו שנועד לעזור לרשעים להשתלט על ארץ ישראל, ולהפוך את זה למרכז העולם עם עבודה-זרה, עם איזה דת חדשה שאֵלֶה שיושבים 'למעלה' בפירמידה יחליטו, שבודאי זאת תהיה דת שמבוססת על עבודה זרה, ואפילו הקרבת אנשים על מזבח ['זֹבְחֵי אָדָם עֲגָלִים יִשָּׁקוּן', הושע י"ג ב']. וזה התיכנון בשביל ארץ-ישראל, אבל בלי החרדים, בלי שומרי-מצוות, שלא נדע, אבל ה' לא יתן להם.

ש. לא מובן בכלל כל מה שקורה פה. מה קורה עם הסודנים?

ת. הציונים - הם הקריבו את עצמם. ולמה הם 'הקריבו את עצמם' כביכול לבנות את המדינה הזאת? רק בשביל להיות ארץ כמו כל הארצות בעולם. ['נִהְיֶה כַגּוֹיִם'. ור' יחזקאל פכ"ג]. רצו שיהיה מקלט ליהודים, אבל שיקבלו אותם כמו בכל הארצות. וכדי לעשות את זה – הם היו צריכים גם להרוג פיזית יהודים שהתנגדו להם [שם פי"ח: 'וְהוֹלִיד בֵּן פָּרִיץ שֹׁפֵךְ דָּם'], וגם באופן רוחני - כמו שאנחנו רואים היום שיש חוק אחרי חוק נגד היהדות, נגד הקב"ה, שלא נדע. ולמה הם עושים את זה? כי הע"ר נולד עם השנאה נגד הקב"ה. ואפילו שיש לנו אנשים חשובים, ואפילו בין החרדים, שהם כביכול מאמינים וכו' – אבל בלב הם שונאים, שונאים את הקדושה, שונאים את האמת.

אבל הענין של הסודנים - זה משהו אחר. הביאו אותם במיוחד כדי לעשות בלאגן פה. הם לא נכנסו כאן סתם במקרה. כי מה אתם חושבים? הישראלים הם כל כך טמבלים שמביאים חמישים-וחמש-אלף סודנים בשביל לשבת פה ולעשות בעיות?! בכוונה הביאו אותם! וזה לא היהודים שמכתיבים כאלו דברים. זה הגוים עם הער"ר שהשתלטו פה! ויכניסו אותם לצבא. למה דוקא אותם? כי הם - אין להם בעיה להרוג יהודי.

ש. כבר כיום ישנם הרבה גויים שמעורבים בצבא, מכל הלאומים, רוסים וכו'...

ת. יש הרבה מאד גויים בצבא. ולכן עוד פעם אני אומר, אם זה גוי רוסי או מארצות-אסיה או סודני, אין להם בעיה להרוג יהודים. יתנו להם הוראה להרוג יהודי – אז יהרגו אותו. כי אפילו חילוני, יהודי אמיתי, הוא לא יוכל להרוג יהודי רק  בגלל שהמפקד או האלוף נותן לו פקודה. ובכלל, הולכים לכיוון של 'להיות-חלק-של-עולם-אחד-עם-ממשלה-אחת', אז גם כאן בישראל זה יהיה חלק של זה - לפי הרצון של המנהיגים.

ש. כמה זמן זה ימשך עד שניגאל? כמה זמן ה' יתן לזה?

ת. לא יודע. אבל לא הרבה זמן.

 

ש. שמענו שהאפיפיור רוצה לעבור דירה לירושלים! האם זה נכון?

ת. זהו. זה מה שאני אומר לכם. עוד מעט יתחילו לרדת על החרדים לא-סתם, כי זה מפריע להם מאד. הוא רוצה לשבת על כסא שלמה המלך בהר הבית! הם שלחו אנשים פה לארץ כדי להקים אירגונים שכביכול הולכים אל החרדים, ועוזרים להם לקנות אוכל וכו'... ובסופו של דבר, הם רוצים לקחת להם את הנשמה שלהם, את הנשמה היהודית. הם רוצים ומשתלטים על החינוך החרדי, והיהודים מסכימים! כי זה מוריד להם את הלחץ של הכסף, אז הם מסכימים. הם לא מבינים שהם שקרנים, והם ע"ר, והם רוצים פשוט להרוס את הדת.

צריך שתהיה לנו ממש מסירות נפש להיות יהודי, ולא לתת להם לשגע אותנו ולהוציא אותנו מהמקום הטבעי שלנו, שזה - ליד הקב"ה. ולזה צריך להתנגד בכל הכוחות. האם אתם לא מבינים שבאיזה שהוא שלב לא יתנו לקיים ברית-מילה וכל הדברים שהיוונים רצו, שלא נדע?!

ש.  האם פה זה יהיה יותר גרוע מאשר בחוץ לארץ?

ת. גם בחוץ לארץ זה יהיה אותו הדבר. ובחו"ל - יהיה יותר גרוע, וזה כבר גרוע מאד. אפילו שהיהודים החרדים עוד ישנים. והחילונים בודאי ישנים, כי החילונים - הם יכולים להיות יותר מחוברים, להיות חלק של העולם-החדש של הרשעים. ועוד להאמין בזה. אבל לחרדים יש יותר שכל, בדרך כלל. אפילו שהם מעט אנשים – ירצו לגמור אותם.

ש. הגמרא אומרת [ברכות ז:] שאסור להתגרות ברשע ש'השעה משחקת לו', אז היכן הוא אם-כן הקו שצריך להזהר שלא להתגרות בהם?

ת. לא להתגרות בהם. הם עכשיו 'על הגובה'. זה ברור. וכשהם על הגובה אין מה לעשות איתם [מזמור י': 'יָחִילוּ דְּרָכָיו']. הבעיה היא אחרת. הערב רב - זה יהודים כביכול. וביחס אליהם - אין כזה דבר, כי זה 'יהודים'. בכל אופן, לא כדאי להתחיל איתם, כי יש להם 'את הגב'. זה כמו ההלניסטים. שאי אפשר היה לעשות מה שההלניסטים אומרים לעשות, כי זה היה הורס את היהדות, ולכן לא היה שייך לעשות את זה. אז לכן אנחנו צריכים להתנגד, פשוט לא לעשות מה שהם רוצים. אסור לנו להפסיק למשל ברית-מילה, אסור לנו להתחיל לאכול טרף, אסור לנו לעשות כל מיני דברים שאסור לעשות, אסור לנו לתת להם את הילדים שלנו לחנך אותם בשקר. זה אסור. לא משנה, הם יהרגו אותנו, זה אסור. ולא לשכוח את הנשים הצדקניות שקפצו מראשי החומות לאחר שעשו ברית-מילה לתינוקותיהן. אסור, אסור לתת להם לעשות מה שהם רוצים.

ש. אז האם אנחנו צריכים להתכונן למות על קידוש השם?

ת. אני מקוה שנוכל רק 'לחיות על קידוש השם'. אבל דור-אחרי-דור ילמדו את השיעור הזה, שכשגוים הולכים ביחד נגד היהודים, וגם הערב רב - אז צריכים להתנגד, יש נקודה שצריכים להתנגד. אם היינו מתנגדים ביחד עכשיו, אז זה היה הרבה יותר קל, אבל מאחר שאנחנו, החרדים, מפורקים, כל אחד במחנה שלו, וכל אחד רב-עם-השני, אז לכן זה מצב עצוב מאד. ורק ה' יכול לסדר את זה, ולתקן את זה.

ש. העיתונות החילונית תוקפת בעוצמה את הרבנים שמתנגדים למסירת קבר דוד המלך לידי הקתולים, מה אפשר לעשות?

ת. מה עושים?! זה רק ההתחלה. וזה יהיה עוד יותר גרוע. זה יהיה מאד גרוע. מי שמתנגד – הם מסוכנים, הם יכולים גם להרוג אותו. מסוגלים כל דבר לעשות. אין לזה גבול. הם מרגישים שהעולם שייך להם, שהם שולטים בעולם [ישעיהו י"ד: 'ואשב בהר מועד ירכתי צפון', תהלים י"ב: 'מִי אָדוֹן לָנוּ']. שוב, אני אומר: צריכים לעשות מה שצריכים לעשות.

 

ש. מה אתה אומר על כל הנושא של העב"מים, היצורים החיצונים', האם יש בזה משהו?

ת. אני אומר ככה: זה הכל שטויות! אבל זה 'התסריט' שהם כתבו כדי לשגע את כל העולם הזה, כדי שהעולם יתאחד לגוש אחד. הם כ"כ בטוחים בעצמם עד שהם הולכים לייצר איזה מצב שכאילו יש כאלה 'חוצנים' שבאים אל העולם לתקוף...

הותיקן השקיע המון כסף בטלסקופ כזה גדול, מצפה כוכבים, בקולורדו, המון-המון כסף. וכל הזמן 'מסתכלים על הכוכבים'. ויום אחד יגידו ש"ישנה התקפה מהאלה שהם חוץ לעולם הזה...". אתם צוחקים?! אתם תראו שהאנשים נהיו כ"כ מטומטמים, עוד יאמינו בזה! בדיוק כמו שהאמינו שהערבים הטרוריסטים שהיו במטוסים 'הפילו את התאומים'... כמו שהאמינו שהצבא האמריקאי הרג את בן-לאדן... הכל שטויות. צחקתם עכשיו, כי זה באמת מעורר צחוק, אבל זה מסוכן ביותר. הם פשוט רוצים להשתלט יותר ויותר.

ש. כמה זה מצחיק שבעולם כזה מודרני, עתיר מדע, השכלה גבוהה, שמאמינים רק מה שעושים באוניברסיטה, הכל אמפרי, עם מבחנות ומחקרים... ובכל זאת האנשים הם כל כך פתיים, כאלו נאיבים...

ת. תראה, הבן אדם נשאר בן אדם, בין אם הוא נולד לפני אלף שנה או יותר, או שהוא נולד עכשיו, והלך לאוניברסיטה, ולמד לא-משנה-מה, משהו במדע. הוא חולה נפש! [משלי י"ד ט"ו] כי כל הדור הזה של הגויים וחלק של היהודים - חולה נפש. ולכן הם עושים דברים איומים. הם רוצים לשחק כאילו שהם אֵל, כל מיני אלילים, שהם יכולים הכל לעשות [שם: 'אדמה לעליון']. גם לשנות את מזג-האויר [שם: 'אעלה על במתי עב']. והם כאילו יודעים לשַנוֹת את מזג האויר. ואומרים שהם אלה שמאחרי סופות-הטורנאדו הרבות והקטלניות וכל ההוריקנים, והשלג הגדול שיש בכל מקום, ואולי אפילו השלג הגדול שהיה בירושלים... מי יודע... וגם הצונאמי ביפן. אבל הכל יכול להיות. כמו שה' נתן לאלו שבנו את המגדל בבבל להמשיך ולהמשיך עד שהוא גמר את זה - אז גם עכשיו ה' נותן להם להרגיש 'גדול'. הם ימותו מוות קשה ביותר - ואז כל העולם יראו את הטעות הענקית שלהם. [ישעיהו פרק י"ד: 'וְאַתָּה אָמַרְתָּ בִלְבָבְךָ הַשָּׁמַיִם אֶעֱלֶה, מִמַּעַל לְכוֹכְבֵי אֵ'ל אָרִים כִּסְאִי, וְאֵשֵׁב בְּהַר מוֹעֵד, בְּיַרְכְּתֵי צָפוֹן: אֶעֱלֶה עַל בָּמֳתֵי עָב, אֶדַּמֶּה לְעֶלְיוֹן'. ע"ש]

ש. אבל מה נעבור עד אז...

ת. זאת שאלה, אבל אין לי תשובה. ה' יעזור לנו, וישמור עלינו. כי הוא הכל-יכול, ואף-אחד לא יכול לנגוע בנו אם ה' לא רוצה ['כִּי הוּא יַצִּילְךָ...', מזמור צ"א].

 

ש. גם בקייב, אוקראינה, יש עכשיו התפרעויות גדולות, מהומות קשות. האם גם זה חלק של כל הענין הזה?

ת. זה בודאי! כל זה בקייב - זה הכל עשוי. מה שהיה במצרים - היה עשוי. מה שהיה בלוב - היה עשוי. והרצח של השגריר האמריקאי - אם זה ממש לא 'פתח את העינים' של האנשים, של הגוים בעצמם - אז אוי ואבוי להם.

ש. אבל אתם אמרתם שתבוא עת שהערבים לא ירצו להיות תחתם, ותהיה מלחמה גדולה ביניהם...

ת. אוי, איזה מלחמה תהיה. תהיה מלחמה משהו-משהו. משהו משהו. איך שלא יהיה - הסינים ממש משתלטים כבר על ארצות הברית.

ש. האם הסינים גם קשורים לזה?

ת. הסינים?! הם שחקנים מרכזיים. הם ארץ קומוניסטית. ועוד מזמנו של בוש-האב שהיה שגריר שמה, כבר מאז נוצר הקשר.

ש. האם המלחמה הגדולה תהיה בארץ או בחוץ-לארץ?

ת. המלחמה הכי גדולה – זה על ירושלים. כי באיזה שלב, החרדים יתעוררו, וגם חילוניים ביניהם יתעוררו - ואז יהיה הזמן למשיח.

ש. האם אז יהיה כאן הכי מסוכן?

ת. זה לא יהיה כאן הכי מסוכן - כי כתוב ברור ששני-שליש של העולם יחרב, ובארץ ישראל תישאר פליטה. אבל יהיה מספיק קשה.

ש. אז בזמנו דברו שכאן זה יהיה הכי בטוח...

ת. נכון, כי ה' ישמור את זה. תהיה שליטה שלהם, אבל בכל אופן זה יהיה מקום שהם ירצו להראות את האנושיות שלהם כביכול.

ש. אז מה המוטל עלינו לעשות?

ת. להתפלל, להתפלל, להתפלל ['בִּבְכִי וּבְתַחֲנוּנִים', ירמיהו ל"א ח']. להתפלל על עמ"י, לעשות תשובה, לעשות קירוב וכו', אבל להיראות יהודים, לדבר כמו יהודים, ולהתרחק מן הממשלה.


דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 6972513 פעמים
היום - 27/10/21