היהלום הקטן שיאיר את העולם

בס"ד

היהלום הקטן שיאיר את העולם

תקשור עם מנחם, ירושלים, כ"ה אדר ב' תשע"ד

 אני לא מבין מה אתם רוצים ממני... מה יש עוד להגיד? לא רואים מספיק? מישהו עיוור, ח"ו? האם אתם לא רואים שהכל מתמוטט...?!  נכון, זה עדיין לא התמוטט עד הסוף, אבל מה שקורה זה פשוט מדהים! מתעוררים בבוקר, מסתכלים החוצה, ומתבלבלים... מה זה פה? בית משוגעים?! ואולי זה סרט מהוליווד ובטעות קמנו במקום הלא-נכון?... איפה אנחנו בכלל...?!

הרב דסלר זצ"ל צדק! מאה אחוז. העולם שלנו עכשיו בית משוגעים! והמשוגעים שולטים [ר' מאמר השקר שולט]. והאנשים הנורמלים הופכים ל"משוגעים" [חלק צז.: 'וְסָר מֵרָע מִשְׁתּוֹלֵל']. כי אלה השולטים אומרים שדברים מסויימים - הם "נורמלים", אבל כל אחד רואה שזה לא נורמלי! ומספרים שיש למלך בגד יפה - אבל רואים שהוא ערום!... אז איזה מין עולם זה? איזה עולם זה...?! אז מה רוצים ממני? מה רוצים שאני אגיד?!

 

ספר מכתב מאליהו, חלק ג', עמ' 116, ע"ש כה"ע  (וע"ש עמ' 134):

"מצב הדור.  דורנו הוא בודאי דור עקבתא דמשיחא, אשר עליו אמרו רז"ל (משנה אחרונה בסוטה): "והאמת תהא נעדרת". דורנו הוא דור חיצוני, הדבק בחיצוניות בלי תוכן פנימי; דור שכל טובותיו – שלא לשמה; דור שכל עולמו – תיאטרון, וכל מעשיו – משחקים; דור שכל מחשבותיו – דמיון, והשגת המציאות האמיתית נעדרת ממנו. בדור אשר כזה, כל העולם כולו – בית חולי נפש, אשר בדמיונות ידבקו ויחשבו.

 ומי המה הרופאים בבית החולים הנורא הזה? – החולים בעצמם! הן, שִׂכְלָם מטושטש, ודעתם מבולבלת, והסביבה מלאה שגעון; האם לחולי-נפש יאמרו: "צאו ורפאו את עצמכם"?! מה נורא המצב!

אין לנו אלא לדרוש ולתור אחרי נקודת האמת – ניצוץ הרצון הפנימי שישנו בלבו של כל אחד מישראל, ונמצָאֶנּוּ בעזרת ה', אם נתחזק בכל כוחינו."

 

אני אגיד עוד פעם. ועוד פעם. ועוד פעם: גם היהודים – משוגעים, ולא רוצים לדעת את האמת [ירמיהו ו' י']. ולא רק הגויים, גם החרדים-היהודים משוגעים ['בְּשִׁגָּעוֹן וּבְעִוָּרוֹן וּבְתִמְהוֹן לֵבָב'. דברים כ"ח], ורק רוצים את השיגעון. רוצים ללכת אחרי השיגעון, כי זה 'טוב', וקל, ובלי אחריות. אבל זה לא ממש 'בית-משוגעים' בדיוק. זה גיהנום. זה הגיהנום! [רוח חיים ריש אבות, נפה"ח ש"א פי"ב, עש"ב]. ואפילו אֵלֶה שכביכול נהנים, שצריכים את הגשמיות, שחיים בשביל עגל-הזהב, ואפילו אלה שסובלים, האנשים שסובלים ממחלות, מטיפולים של רופאים [ישעי' א' ו'], או ממחסור כספי אפילו בשביל אוכל לאכול, ובשביל כל מיני דברים - אבל אפילו הם לא מוכנים בשום-אופן לעזוב את השקר! הם רוצים את הגיהנום בכל מחיר! מעוניינים בגיהינום [סנהדרין סד., ע"ז יז. 'דאביק בה טובא']. אז מה אני אגיד?... מה יש להגיד?... תגידו לי אתם, מה יש להגיד....! אני רק אומר לכם שוב: תשובה, תשובה, תשובה! - זה מה שצריכים. צריכים לעזוב את השקר [הושע י"ד, ד']. אבל היהודים שלנו לא רוצים. לא רוצים. חושקים את העולם-של-הגויים.

תראו, תראו. עשו כזו אסיפה ענקית, כזה דבר גדול, קרוב לשמונה-מאות-אלף יהודים, לא ארבע וחצי אלף איש, קרוב לשמונה מאות אלף אנשים היו שם! שחור-לבן. פלוס נשים. היה כזה דבר עצום. אבל עכשיו, אתם תראו, הם כבר אומרים ש'הגיוס לא נורא...', ש'זה בסדר...','שהצבא לא ילחץ...', ו'אין מה לדאוג..' [משלי א': 'כִּי חִנָּם מְזוֹרָה הָרָשֶׁת...', 'השועל והדגים', ועי' רבנו יונה והמאירי לאבות פ"א מ"ו] וזה הכל שטויות! כי הם לא רוצים לסכן את עצמם, לא רוצים ללכת נגד המימסד [הושע ב' ז'], שואפים להיות חֵלק של החברה החילונית, ההלניסטית ['כִּי אָהַבְתִּי זָרִים וְאַחֲרֵיהֶם אֵלֵךְ']. אמנם עם כיפה, ופאות, וזָקָן וכו', אבל רוצים את החיים "הטובים" במרכאות של ההלניסטים, שהם קשורים לרומאים [מרובה פב:, הגר"א בריש סדב"א, עי' גיטין פ. 'מלכותא בלא תגא'], מפני שהרומאים - הם אותם הרומאים שהיו פעם ['מלכות הרשעה', הרואה סא:].

ואני בוכה ובוכה על הטיפשות של העם שלנו ['גָלָה עַמִּי מִבְּלִי הַדָּעַת'], לא כולם, ברוך ה'. אבל הרבה מאד מהם. ויש עסקנים שיש להם ענין ב'לעשות-שלום' כזה [זה-בורר דף כו.]. אבל אומר לכם זאת עוד הפעם: לא יעזור! יוציאו גזירה אחרי גזירה וגזירה אחרי גזירה ['כַּיָּם נִגְרָשׁ']. ונצטרך להגיד: 'עד כאן'! וזהו.

נצטרך גם להקריב את עצמינו [ר' ממ"א ח"א ע' 228], ולא לשים לב אליהם. לסגור את עצמינו מאחרי מחיצות [ישעי' כ"ו כ': 'לֵךְ עַמִּי בֹּא בַחֲדָרֶיךָ']. מחיצות גבוהות, רחבות ['חוֹמָה הִיא'], שלא נוכל לראות אותם ושלא יראו אותנו [עי ר"ה ג. ויראו–וייראו]. ושנחיה כמו פעם, קרוב לה', קרוב לבית-הכנסת, קרוב לתורה. נכון, אמנם הזוגות-הצעירים לא יתחתנו עם כל הלוקסוס... ודירה קנויה... ואשה שהולכת לעבוד... ובעל שיושב בכולל... וילדים שהם מסכנים, כי אין להם אמא ואין להם אבא... כי אמא עסוקה בעבודה, ולהוליד ילדים, והאבא יושב בכולל - לומד או לא כל כך לומד, לא ברור. ויש צדיקים אמיתיים, אבל העולם החרדי לא כל כך אוהב אותם... זה לא בדיוק מה שכל בת רוצה... ['וְיִרְאֵי חֵטְא יִמָּאֵסוּ'].

 

אוי אוי, אני מדבר שטויות עכשיו. מדבר, מדבר, מדבר... ומי שומע אותי? אני שוטה. אני 'לא נורמלי'... הם ה'נורמלים' [מלבי"ם 'גיא חזיון', הושע ט' ז', ועע"ש במצו"ד וברש"י]. והנורמלים - מביאים את כל העולם להֶרֶג [תהלים מ"ט: 'מָוֶת יִרְעֵם', זכריה י"א: 'רְעֵה אֶת צֹאן הַהֲרֵגָה']. זה הצדיקים, העסקנים, שמביאים אותנו לתהום [ב"ק נב. 'נגדא סמותא']. ואני 'משוגע', מדבר ומדבר, ולא רוצים לשמוע אותי. כי לא רוצים את האמת. ['אֶת מִי יוֹרֶה דֵעָה...', ישעיה כ"ח, ע"ש רש"י] אבל מעט היהודים שכן ישמעו אותי – הם-הם יצליחו לשרוד. והם יקבלו משיח צדקינו.

והם יהיו מעטים ['אֶחָד מֵעִיר וּשְׁנַיִם מִמִּשְׁפָּחָה', סנהדרין קי"א. ועי' משך חכמה ר"פ וארא עה"פ 'ולקחתי אתכם לי לעם']. אבל ה' יציל את כל היהודים האמיתיים שרוצים אמת [ירמיהו נ' כ': 'כִּי אֶסְלַח לַאֲשֶׁר אַשְׁאִיר']. יהיו מעט מאד ['כִּי אַתֶּם הַמְעַט', דברים ז'. הדור האחרון פרק י"ב]. אבל כמו שהיהלום הוא קטן, וחזק, וחשוב ביותר, גם עַם ישראל, כמה שהוא קטן, אפילו 'פיצפון' - היהלום הזה, הקטן, הוא יאיר את העולם. [זכריה ט' ט"ז, ישעיה ס' א'-ב': 'וּכְבוֹד ה' עָלַיִךְ זָרַח', 'כִּי הִנֵּה הַחוֹשֶׁךְ יְכַסֶּה אֶרֶץ... וְעָלַיִךְ יִזְרַח ה', ועי' סנהדרין צט.]. ה' יאיר את העולם עם היהלום הקטן הזה שקוראים לו 'עם-ישראל', [ישעי' מ"ב ו': 'לְאוֹר גּוֹיִים', שמות י"ט: 'עַם סְגוּלָה', רש"י וספורנו שם]. ועם ישראל יעלה, ויעלה, ויעלה, וכל האנשים הגשמיים ירדו, וירדו, וירדו לתהום [רבנו יונה שערי תשובה שער ב' מאות י"ח]. כי הגשמיות - זה כבד וגס, והרוחניות - זה קל ועמוק [ישעיהו כ"ו י"ט]. ואנחנו נעלה ונעלה מעלה-מעלה, ונהנה רק מזיו הקדוש ברוך הוא ['בְּאוֹרְךָ נִרְאֶה אוֹר'. ועי' נדרים ח:].

ואנחנו נהנה לנצח ['וּנְרַנְּנָה וְנִשְׂמְחָה בְּכָל יָמֵינוּ'. תהלים צ']. אבל העולם הזה שאנחנו מכירים יתפרק, יתמוסס. אבל למה זה צריך היה להסתיים ככה? למה?! אבל אנחנו לא שואלים שאלות. הקב"ה - הוא הכל-יכול [איוב מ"ב ב'], ולכל דבר יש סיבה [ברכות ס:], ואנחנו צריכים לקבל את הכל בשמחה, כי זו הדרך הכי-טובה שיכולה להיות, אבל בכל זאת אני לא יכול להפסיק לבכות על עמ"י ['אוֹי מִי יִחְיֶה מִשׂוּמוֹ קֵ'ל'].

עם ישראל, שקיימים אולי שמונה מליון שהם באמת יהודים, כפי הדין, ובתוך כל שמונת-המליון האלה יש בודאי ובודאי רובם ערב-רב ['וְעוֹד בָּהּ עֲשִׂירִיָה...'], כמו שכתוב בהרבה מקומות [מקורות גליון קד"ד 73]. אז נשארו קצת יהודים, ועוד יותר יהודים יֵרדו [ישעי' ו': 'וְשָׁבָה וְהָיְתָה לְבָעֵר...', מהרש"א סומ"ס כתובות]. יהיו מעטים מאד שיקבלו משיח צדקנו ['וּבַשְּׁרִידִים אֲשֶׁר ה' קוֹרֵא', יואל ג'] סוף.

שאלות ותשובות:

 

ש. יהודי-אמיתי שלא כל כך מבין, הוא לא מחפש את ה' ואת האמת, אז מה יהיה אתו?

ת. יהודי אמיתי שהוא שמח עם מה שיש לו, אבל נשמתו היתה בהר-סיני, יהודי שהוא אמר 'נעשה ונשמע', שהוא לא ערב רב [זוה"ק נשא קכה:] - אז באיזשהו שלב ה' יכריח אותו לחזור. [סנהדרין צז:, פרדר"א סו"פ מ"ג, ור' יומא פ"ו סוף ע"א].

ש. האם עלינו להבין מכך שמי שלא זכה לקבל משיח, מתברר אם כן שהוא לא היה יהודי שעמד בהר-סיני...

ת. לא אמרתי את זה. כל מיני יהודים נפטרים, שלא נדע, אבל זה לא אומר שהם ע"ר. ורק בסוף אנחנו נראה בָּרוּר מוות יחודי לע"ר, ואז נדע שזהו באמת ערב רב אמיתי. נדע יפה מאד. לא כל יהודי שנפטר עכשיו לפני שמשיח בא. כי זה יהיה זמן מיוחד. ה' יעשה זאת כך בצורה שנבין בבירור ['וְיָצְאוּ וְרָאוּ...', סוף ישעיה. 'וְשַׁבְתֶּם וּרְאִיתֶם...', סוף מלאכי].

 

ש. בנוגע לכיבוש קרים, כידוע הגאון מוילנא זצ"ל אמר שכאשר הרוסים יכבשו את המקום הזה, ללבוש בגדי שבת...

ת. זהו. זה זה. זו אמנם לא הפעם הראשונה שזה קורה, אבל עכשיו זהו. הם עוברים כל הזמן את הדרדנלים, כי זה המסלול שלהם. תבינו שזה שייך לתקופה עכשיו. וזה הכל מדויק. הכל צריך להשתלב, כל הנבואות. רואים ברור שהכל הולך לפי הנבואות ומשתבץ יחדיו. רואים ברור. [ור' ת"י בלק כ"ד כ"ד].

ש. המתח גדול שם במזרח אירופה...

ת. קודם כל, תבינו ברור: זה הכל הצגות! הכל הצגות. אין 'רוסיה', אין 'ארצות הברית', אין 'אנגליה', אין 'אירופה'. הם כולם גוש אחד ['שפה אחת ודברים אחדים']. הם עושים תסריט בשביל העולם. למעשה - הם כבר כבשו כלכלית את הארצות הללו, כבשו את הצבאות של המדינות הללו, וגם המנהיגים שייכים להם, ולמעשה השתלטו על כל הארצות. עכשיו יש להם רק את הענין 'איך הם גומרים את האוכלוסיה בכל העולם'. אז מה יותר טוב מכמה פצצות גרעיניות שכביכול עושים עם זה "מלחמה"?!... [ר' מאמר 'סדר עולמי ישן'] כי אפילו עם צבאות - לא יוכלו בקלות להשתלט על אוכלוסיה כל כך מרובה בעולם. אז בשביל זה עושים תסריט! הצגה. זה סרט! הם הרי כבר השתלטו מזמן על הוליווד, אז הם יודעים לכתוב סרטים...

ש. לא ידענו שהם כל כך מחוברים לכל התעשיה 'הקדושה' הזאת... בעצם, הרומאים, הרי היו ידועים כחזקים בהצגות ומשחקים [ר' ע"ז י"א:]...

ת. נכון, הם מהרומאים באמת. אבל זאת תהיה הצגה 'לא-סתם'. הצגה שכזו לא היתה במשך כל ההיסטוריה! שיבואו מהכוכבים... והם בעצמם הכוכבים... ['כוכבים ומזלות...']

 

ש. ואיך העולם לא קולט?

ת. העולם לא תופס את זה, כי הם כל כך רגילים לסרטים - שאם גם החיים עצמם זה סרט אז גם זה מצוין...

 

ש. אבל מי עָרֵב להם לרשעים האלה שהם בעצמם ישרדו אחרי מלחמות-ענק שכאלה?

ת. יש להם בונקרים עמוקים עמוקים בתוך האדמה, עם כבישים שהסמיטריילרים יכולים ליסוע שם במקביל בשני הכיוונים, מתחנה לתחנה. הם מרגישים שהם מכוסים, מוגנים ['אֲדוֹמִי הָעוֹצֵר יַחְשׁוֹב לוֹ בְּבָצְרָה תִּקְלוֹט כְּבֶצֶר...', זמירות לש"ק ע"פ מכות יב. ע"ש רש"י ד"ה 'חמוץ בגדים']. הם פשוט חולי-רישעות, הם מעוותים, הם לא חולי-נפש - הם עקומים, הם עובדי עבודה זרה, עובדי השטן! ['כִּי כָל אֱלֹהֵי הָעַמִּים אֱלִילִים...', תהלים צ"ו], אין להם שום בעיה להרוג, לרצוח, להקריב אנשים על המזבח ['זוֹבְחֵי אָדָם']. ורצחו כבר הרבה אנשים שהתנגדו להם. אבל הכל בשקט.

ובשביל מה הביאו את כל הסודנים האלה שמקלקלים את הארץ? בשביל מה?!... כדי להביא עוד גויים. כדי לדלל את היהודים, את ההשפעה של היהודים [ר' מאמר 'עכשיו אנחנו כמו במצרים']. האם אתם לא מבינים?!

 

ש. הם חוששים שבמשך הזמן החרדים במדינה יתרבו, ואז יהיו להם הרבה מנדטים...

ת. שום דבר. הגויים - רוצים יותר גויים. הם רוצים להתפטר במיוחד מהיהודים. דרך אגב, בצה"ל יש הרבה גויים, ואם ירצו להתפטר מחיילים יהודים - לא תהיה שום בעיה...

ש. היתה שביתה במשרד החוץ...

ת. אני מאמין שהוא יבוא בסוף, אבל אני לא יודע מאה אחוז. זה הענין עכשיו: הגויים לוקחים את השלטון פה. אתם לא מבינים?! זה גויים! בכל אופן, הגויים משתלטים פה! וזה חייב להיות ברור שהשלטון - זה גויים. ויותר ויותר אנשים מתחילים לראות את זה, אבל זה עוד לא מספיק ברור לכולם.

ש. לאחרונה רואים תיירות נוצרית מוגברת בירושלים המזרחית...


ספר עמוס  (פרק ט):
א. ‏רָאִיתִי אֶת ד' נִצָּב עַל הַמִּזְבֵּחַ, וַיֹּאמֶר הַךְ הַכַּפְתּוֹר וְיִרְעֲשׁוּ הַסִּפִּים... וְאַחֲרִיתָם בַּחֶרֶב אֶהֱרֹג. לֹא יָנוּס לָהֶם נָס, וְלֹא יִמָּלֵט לָהֶם פָּלִיט: ‏
ב.‏
אִם יַחְתְּרוּ בִשְׁאוֹל - מִשָּׁם יָדִי תִקָּחֵם. וְאִם יַעֲלוּ הַשָּׁמַיִם - מִשָּׁם אוֹרִידֵם:
ג.
  ‏וְאִם יֵחָבְאוּ בְּרֹאשׁ הַכַּרְמֶל - מִשָּׁם אֲחַפֵּשׂ וּלְקַחְתִּים.  וְאִם יִסָּתְרוּ מִנֶּגֶד עֵינַי בְּקַרְקַע הַיָּם - מִשָּׁם אֲצַוֶּה אֶת הַנָּחָשׁ וּנְשָׁכָם...
ה.
  ‏וַה' הַצְּבָקוֹת... הַנּוֹגֵעַ בָּאָרֶץ וַתָּמוֹג, וְאָבְלוּ כָּל יוֹשְׁבֵי בָהּ, וְעָלְתָה כַיְאֹר כֻּלָּהּ, וְשָׁקְעָה כִּיאֹר מִצְרָיִם:

ח.  ‏הִנֵּה עֵינֵי ה' בַּמַּמְלָכָה הַחַטָּאָה, וְהִשְׁמַדְתִּי אֹתָהּ מֵעַל פְּנֵי הָאֲדָמָה. אֶפֶס כִּי לֹא הַשְׁמֵיד אַשְׁמִיד אֶת בֵּית יַעֲקֹב, נְאֻם ה':
ט.
 ‏ כִּי הִנֵּה אָנֹכִי מְצַוֶּה, וַהֲנִעוֹתִי בְכָל הַגּוֹיִם אֶת בֵּית יִשְׂרָאֵל, כַּאֲשֶׁר יִנּוֹעַ בַּכְּבָרָה. וְלֹא יִפּוֹל צְרוֹר אָרֶץ: 
י.
 ‏  בַּחֶרֶב יָמוּתוּ כֹּל חַטָּאֵי עַמִּי, הָאֹמְרִים לֹא תַגִּישׁ וְתַקְדִּים בַּעֲדֵינוּ הָרָעָה:
יא.
 ‏בַּיּוֹם הַהוּא, אָקִים אֶת סֻכַּת דָּוִיד הַנֹּפֶלֶת, וְגָדַרְתִּי אֶת פִּרְצֵיהֶן, וַהֲרִסֹתָיו אָקִים. וּבְנִיתִיהָ כִּימֵי עוֹלָם:

 

ת. מאד. וזה הסימן הכי חזק. הכותל מלא, מלא, מלא. ועושים גם רכבת חדשה! לא מדובר על 'הרכבת הקלה', מדובר על הרכבת שבונים עכשיו! אז מאיפה כל הכסף הזה? מאיפה? ובשביל מה?! כי הם מתכוננים לעשות מארץ-ישראל, את המרכז, את עיר-הבירה של העולם [זכריה ג': 'הַבּוֹחֵר בִּירוּשָׁלַיִם'] ולשלוט על כל העולם מפה. אבל לא סתם.

ובשביל מה הם צריכים את הרכבת הזאת...? פתאום זה אכפת לאנשים אם אפשר להגיע מטבריה-לירושלים ברכבת...? פתאום מתעניינים בתחבורה...

וזה הכל הכנה להביא את הנוצרים לפה. לא נוצרים שמאמינים בנצרות, נוצרים שהם עובדי עבודה זרה! והם יקימו דת חדשה. כמו שקונסטנטין יצר את זה ברומא לפני כל כך הרבה שנים עם הנצרות שהוא עיצב לנוצרים לצורך האינטרס של השלטון שלו, אז הם יעשו ככה כעת יצירה, דת חדשה: ['וַיְחַזֵּק חָרָשׁ אֶת צוֹרֵף...'] טיפה נצרות, טיפה יהדות, והרבה עבודה זרה. כשבראש כל זה - עומד השטן, שלא נדע.

אבל יש לנו הבטחה מהקב"ה שכאשר תגיע הגאולה השלמה הוא ישחוט את יצר הרע [זכריה י"ג], את השטן [סוכה נב.]. וכשהוא ישחוט אותו – כל המאמינים בו יעלמו איתו גם כן [ישעיהו כ"ח י"ח ע"ש]. והבונקרים - לא יעזרו להם כלום. זה יהיה הקבר שלהם! ['לֹא יָנוּס לָהֶם נָס', ר' נבואת עמוס].

 

ש. ומה עם הכלכלה?

ת. הוֹ, עכשיו הגענו למשהו מעניין... דבר תכליתי... בעתיד הקרוב נראה דברים, וכבר רואים עכשיו שהכל רועד כלכלית. וגם בארץ - אמנם אנחנו רואים את זה, אך מאחר שכל כך משקרים בתקשורת, אז אי אפשר לדעת מה קורה. רק מישהו שמבין – יכול לראות. וזה כמו בכל הארצות. הם רוצים להפיל את כל העולם כלכלית, וחלק של הסיפור של מה שקורה ברוסיה - זה הענין שהולך להפיל את הכלכלה, ובעיקר זה הולך להפיל את הדולר, שזה יפיל אחריו את כל העולם. כי הדולר משמש כמטבע בשביל כל מיני עסקאות בין-לאומיות, וברגע שזה נופל – אז הכל נופל. ואז יהיה עוני כזה כמו שלא חלמנו עליו שהיה בעולם אי-פעם. ולכן, זה פשוט 'עולם של גנבים', וגונבים כל הזמן [הושע י"ב ח', ישעיה א' כ"ג].

הכסף יפול, ותהיה מלחמה. וזה יהיה בעתיד הקרוב. מתי בדיוק - לא יודע, אבל כל אדם הכי קצר-ראיה יכול לראות שזה בעתיד הקרוב, כי העולם מתהפך. זהו, אין מה לומר יותר. העולם הולך להתהפך ['נוֹעַ תָּנוּעַ אֶרֶץ כַּשִּׁכּוֹר... ישעיה כ"ד כ'. ירמיה ד' כ"ג ע"ש]. תסתכלו בנבואות. זה אומר את הכל [ערש"י שבת לא. ד"ה 'ציפית לישועה'].

 

ש. הסתלקו בזמן האחרון הרבה צדיקים וצדקניות...

ת. ה' לוקח את השגרירים שלו הביתה [זוה"ק מקץ קצה.]. למה שיסבלו? [מכילתא פר' משפטים פי"ח, עה"פ 'אם ענה'].

 

ש. בניסן נגאלו... חג הפסח מתקרב... זמן גאולה... איך מתכוננים?

ת. עדיף היה שהיהודים לא ינקו כל כך הרבה את הבית, אלא ינקו את הנשמות ['נר אלוקים נשמת אדם...'], ואת השכל, ואת הלב, את הכל, מבפנים. נקיון יסודי... ['חוֹפֵשׂ כָּל חַדְרֵי בָטֶן', משלי כ' כ"ז].

ש. אז איך נעשה? נשפוך אקונומיקה...? איך להתחיל עם זה...?

ת. לאט לאט... אבל שעד פסח יהיה גמור...

ש. החברים מבקשים חיזוק...

ת. כל העניין עכשיו - זה לבטוח בה' [סוף מזמור ל"ז: 'וְיוֹשִׁיעֵם כִּי חָסוּ בוֹ', ערש"י סנהדרין צח. ד"ה 'וחסו בשם ה'', הספורנו בפי' למזמור קכ"ה]. הקב"ה מביא אותנו דרך נסיונות קשים ביותר - כל אחד לפי התיקון שלו. אבל כל הענין - זה לבטוח בה' [מזמור ע"ח: 'וְיָשִׂימוּ בֵאלוֹקִים כִּסְלָם']. אם אנחנו בוטחים בה' - נעבור את זה [מזמור ב': 'אַשְׁרֵי כָל חוֹסֵי בוֹ', ועוד הרבה כהנה]. אם לא נבטח בה' - זה יהיה לנו חלילה הרבה יותר קשה. יהודים אמיתיים חייבים לבטוח בה'. אם אין כסף לשלם שכר-דירה – צריכים לבכות, להתפלל, ויהיה. ואם נצטרך לעזוב את הדירה – אז זה גם כן יהיה לטובתינו. ואם אנחנו נצטרך כל מיני דברי אוכל ואין לנו – פתאום יהיה בדיוק מספיק בשביל להגיע לתחושת שובע ['וְהוּא יְכַלְכְּלֶךָ']. הכל - זה מדויק בשביל להביא אותנו לבטחון בה'. בטחון ואמונה [כד הקמח לרבנו בחיי ערך א' אמונה]. אמונה – זה דבר קשה, אבל ביטחון - זה הדבר הכי קשה! וזה מה שאנחנו חייבים עכשיו.

העולם באמת יתהפך עכשיו, כביכול, ואנחנו נצטרך הרבה-הרבה בטחון בה' כדי לעבור את זה, ולא להשבר. וזה ההתחלה והסוף של כל הבעיות של כולם. כולם בקושי גומרים את החודש... או 'כולם גם לא גומרים את החודש...', כולם טובעים בחובות. כל מצב קשה שיש - אנחנו צריכים להחזיק כביכול עם הקב"ה, ולא לעזוב אותו. אין כזה דבר היום לקבל כל מה שאנו רוצים. וזה כל המבחן [דברים י"ג: 'כִּי מְנַסֶּה ה' אֶתְכֶם...', וערש"י תהלים ס' ו' עה"פ 'נֵס לְהִתְנוֹסֵס מִפְּנֵי קוֹשֶׁט'].

 

ש. דובר במסר קודם על כך שהעולם כולו זה רק תִּפְאוֹרָה, השמים, היקום, הכל. מובא בספה"ק שלפני הגאולה תהיינה תהפוכות עצומות בשמים ובארץ [זוה"ק שמות ז: ועוד], האם אנו יכולים להבין שאתם מכינים אותנו לשינויים הכבירים האלו?

ת. אני לא צריך להכין אתכם, זו פשוט עובדה. אנחנו רואים את זה. שינויי מזג האויר, וכל מיני דברים שלא היו אף פעם, השלג שהיה לנו פה - זה היה מוזר ביותר, והחזאי בכלל לא יכול היה לִצְפות את זה. זאת היתה הפתעה גמורה עבורם! הנתונים שהיו לפני זה – כלל לא סיפרו על הסערה שעומד להיות. הם לא הבינו ולא היו מוכנים לזה. וכך זה בכל העולם. בצפון-מזרח ארה"ב – היו להם שלש-עשרה סערות שלג! שלג קשה. לא סתם. והקור - לא סתם קור. ומה היה עם הגשם באנגליה? היה להם גשם נורא. וכו' וכו'. וזה עוד כלום. זה הולך ומחמיר. מחמיר ומשתנה.

אבל מה שרציתי להגיד, וזה דבר שכמה מהחברים שלי כבר אמרו שאנחנו ב'מימד', ואנחנו נעבור לעוד הרבה מימדים. כי זה כל הענין, כל הבריאה ['הַשָּׁמַיִם הַחֲדָשִׁים וְהָאָרֶץ הַחֲדָשָׁה']. כי כל הבריאה - זה לעלות ממימד למימד, לנצח [הרמח"ל ב'מאמר העיקרים'].

ש. וזה מזכיר את עליית העולמות בקבלת-שבת... ביאת המשיח זה הרי כמו קבלת-שבת לאלף השביעי... [קד"ד 55]

ת. בדיוק. יש עולמות רבות, ללא מספר. רק הקב"ה יודע [דניאל ז' י']. וזה לא נגמר. אז העולם הזה שלנו, זה אינני יודע - אם אנחנו נוכל להישאר פה בדיוק, אם זה המקום להישאר [עי' סנהדרין צב:]. אבל זה לא הענין שלנו עכשיו. עכשיו - אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו, שאנחנו נעשה את רצון ה', שנבטח בו, שנאמין בו, ושנשתדל תמיד לעשות את רצונו. וזהו ['תָּמִים תִּהְיֶה עִם ד' אֱלוֹקֶיךָ', ערש"י שם].

 

הצער, הכאבים הפיזיים, הם חלק של כל המבחנים האלה. הרבה אנשים סובלים כיום את הכאב הזה, כי יש לחץ רוחני בכל העולם. ולא רק רוחני – גם גשמי. והאנשים מרגישים את זה. ולא רק זה, מרגישים קשיים וכל מיני דברים ותופעות, וצריכים להילחם גם נגד זה, צריכים לעשות מה שאפשר לעשות כדי לשרוד, עד שנראה ברור את האמת. עד שנראה את הַמָּן, עד שנראה את כל הניסים שהקב"ה הבטיח לנו בימים האחרונים לפני הגאולה. ויהיו ויהיו ['כִּימֵי צֵאתְךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם, אַרְאֶנּוּ נִפְלָאוֹת', מיכה ז']. ולא לדאוג ['בְּשׁוּבָה וָנַחַת תִּיוָשֵׁעוּן'. ישעיה ל'].


דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 6972394 פעמים
היום - 27/10/21