הפחד משתלט, נכנסים אל תוך החושך

בס"ד

הפחד משתלט...

תקשור עם בנימין, ירושלים, ד' תמוז תשע"ד

 

מלחמת העולם השלישית כבר התחילה. הרבה שטחים בעולם נלחמים, נלחמים בצורה קשה ביותר. והרוב, רוב המקרים האלו של המלחמות, לפני שנתים-שלוש לא היינו יכולים בחלומות הקשים ביותר שלנו להאמין שזה יכול להיות, אבל בשבועיים האחרונים או יותר משבועיים, קרו דברים שהם פשוט איומים, ברבריים, קשים ומדהימים.

וזה שינה את פניו של העולם במאה ושמונים מעלות.

'הָמוּ גוֹיִם מָטוּ מַמְלָכוֹת'. מלחמות לפני ביאת המשיח: מזמור מ"ו, חלק צז. ילקו"ש ישעיה ס' (מובא גם בסוף תנדב"א), פרדר"א סו"פ ל', זוה"ק וארא לב. 'שומר אמונים' מאמר הגאולה פרק ח' ע"ש. הדוה"א פי"ד ועוד.

 

קודם כל, שלשת הקרבנות, הבחורים הצעירים שנרצחו בצורה איומה עקד"ה, שה' יקום את דמם, שכמה שבועות וימים קשים שהיינו במתח, כל אחד פחד בשבילם, כל אחד הזדהה עם ההורים שלהם, וזה היה זמן מאד-מאד קשה שאני מאמין שיותר מיהודי אחד עשה דין-וחשבון אישי.

ובנוסף לכל זה, פתאום, פתאום נפלה על העולם איזו קבוצה שפועלים כמו צבא, עם הרבה אימונים, והרבה ציוד... פתאום, במהירות-הבזק הם כובשים את עיראק! וזה מענין ביותר... מאיפה הם צצו...? [ישעיה כ"ג י"ג: 'הֵן אֶרֶץ כַּשְׂדִּים, זֶה הָעָם לֹא הָיָה... שָׂמָהּ לְמַפֵּלָה...]. נכון, הם צריכים להיות ענף של אל-קעידה, אבל מאיפה...?! מִמַּה...?! מאיפה כל הכסף לארגן אותם בתור צבא...?! ואחרי שכבשו את רוב עיראק, וגם הגיעו לירדן, ואפילו כבשו עיר בירדן שהיא במרחק ששים קילומטר בלבד מכביש הערבה פה בארץ - אז מצאו את שלשת הבחורים, קרבנות הציבור.

ועכשיו אנחנו עוברים זמן של 'שבעה' (ימי האבלות) על הבנים. ואני אומר לכם שאחרי השבעה, יהיה לנו בעולם מצב קשה ביותר. והיום, כשזה רק זמן קצר אחרי שמצאו את הבחורים, יש כבר מהומות פה בארץ, והיו כל מיני נסיונות פיגועים. אבל זו רק ההתחלה. וכמו שדברתי אתכם - זה מתוכנן מראש. אני לא יכול להגיד שהתיכנון על כל פרט ופרט, ולפעמים יש להם גם 'פאשלות' (תקלות), אבל ה' עוזר להם לסובב את ה'פאשלות' כדי לעזור להם במטרה שלהם.

ומהי המטרה?  כמו שאמרנו לכם, המטרה זה לָשֶבֶת בארץ ישראל, אלה האֱדומים, ולמשול מִפֹה על כל העולם [ר' מאמר 'סדר עולמי ישן']. כי הם עובדי עבודה זרה, והם רוצים דוקא כאן, בארץ ישראל, לשֶבֶת ולמשול. ולפי החשבונות שלהם - זה יהיה סוף הבעיות שלהם עם היהודים האלה, ועם האלוקים שלהם, ח"ו. [מזמור פ"ג].

הם לא כל כך חכמים, אפשר בכלל לומר שהם טפשים גדולים ['וְהַאֲבַדְתִּי חֲכָמִים מֵאֱדוֹם...', עובדיה], הם לא תופסים, אלה מאמיני השטן: מי ברא את השטן?!... הם לא ממש אינטליגנטים. אין להם בכלל את ההגיון הפשוט ביותר [ערש"י תהלים ה' ו'], איך זה יתכן שהדבר הזה שנברא ע"י כח עליון יכול להלחם נגד הכח הזה?!... [ישעיה י' ט"ו: 'הֲיִתְפָּאֵר הַגַּרְזֶן עַל הַחֹצֵב בּוֹ...', תהלים צד: 'בִּינוּ בּוֹעֲרִים בָּעָם...']. אבל זהו המצב.

ואמרנו שאחרי חג השבועות יהיה שינוי ממש גדול בעולם הזה. ואכן זה קורה. ואני אומר לכם עכשיו, שאחרי השבעה, תתחיל תקופה קשה ביותר בעולם, תקופה שתפתיע הרבה אנשים שכבר חשבנו שהם נרדמו, אבל הם יתעוררו מהר מִמַה שיקרה בעתיד הקרוב [עי' דברי הזוה"ק פר' נשא דף קכב. עה"פ 'בצר לך' בענין התעוררות תשובה מהצרות].

וזה יראה בלתי-אפשרי לעיכול. אבל רק להזכיר לכם, לפני עשר שנים, או בואו נגיד לפני הפלת התאומים, לא היינו מאמינים שיכול להיות דבר מדהים שכזה, מה שקרה עם התאומים, או בכלל מה שקורה בארצות-הברית עם הנשיא, אותו מנוול, שהוא ממש נהפך לדיקטטור עם כל מה שהוא עושה עם כל החוקים וכל הדברים, ואיך שהוא פשוט הורס את ארצות הברית. אף אחד לא יכול היה להאמין שהאמריקאים עצמם יתנו לו לעשות את זה! אבל זו עובדה. עובדה! [איוב ט' כ"ד, ר' גליון קד"ד מס' 44, וכן במאמריו של מוישל'ה 'הגאולה' סדרה א'].

ואירופה, טוב, אירופה תמיד היתה מלאה רשעים. וזה אדום ממש. והם יקבלו 'לא-סתם'. הם יֵעלמו מהעולם הזה. ו'אֱדום' עצמו – האדמה, והכל, תהיה הרוסה לגמרי.

'מֵחֲמַס אָחִיךָ יַעֲקֹב תְּכַסְּךָ בוּשָׁה, וְנִכְרַתָּ לְעוֹלָם'. ציונים ומקורות בענין חורבן אדום ומהות אדום כיום: בלק כ"ד י"ט. עובדיה: 'וְלֹא יִהְיֶה שָׂרִיד לְבֵית עֵשָׂו'. תנדב"א זוטא פי"ט, יואל ד' ט"ז: 'וֶאֱדוֹם לְמִדְבַּר שְׁמָמָה תִּהְיֶה'. תרגום איכה סופ"ד עה"פ 'שִׂישִׂי וְשִׂמְחִי בַּת אֱדוֹם...'. רבנו בחיי בראשית כ"ה ל'. ור' דברי האברבנאל בארוכה לישעיה פרק ל"ה וליחזקאל פל"ה, וכן בספרו 'משמיע ישועה' ישעיה נבו' ז', יחזקאל נבו' ג', ובס' עובדיה, ור' קד"ד גליון 21.

   ספריו של הרי"א 'משמיע ישועה' על בשורות הגאולה שבדברי הנביאים, וספרו 'מעייני הישועה' פירוש על חזיונות ס' דניאל נדפסו ג"כ בסוף פי' לנ"ך.

 

בואו אגיד לכם. תתכוננו. פה, בארץ ישראל, הם לא יהרסו את המקום, כי הם רוצים את המקום הזה בשביל עצמם. האם לא שמתם לב כמה בְּנִיָה יש פה מסביב?... כל זה בשביל מי?... בשביל כל היהודים שיבואו מחו"ל...?! מי יכול לשלם כל כך הרבה כסף בשביל דירות שכאלו...?! האם לא שמתם לב כמה נוצרים מסתובבים ברחוב, וכמה שהם חוצפנים, כמה שהם מרגישים שזה כבר שלהם?!...

ועוד דבר אני רוצה להשאיר לכם לחשוב על כך. כל הענין של רצח הבחורים האלה. קשה לי להאמין שאֵלֶה שהפילו את התאומים אינם מעורבים בזה. וזאת בכדי לעשות בעיות קשות פה בארץ: מהומות, פחד, ואפילו פחד גדול. וגם כל אלה שתפסו את עיראק - גם זה בשביל לעשות פחד. וגם מה שקורה פה בישראל – זה בשביל לעשות פחד. נכון, הם נותנים פה לערבים להרוג אחד-את-השני, וזה עושה להם את רוב העבודה, אבל זה שהם כל כך קרובים לא"י - זה בשביל שיהיה פה פחד! בכדי שיוכלו להציע להביא הֵנָה חיילים זרים, ואז תהיה פה שליטה מלאה.

 

אז הרבה אנשים יגידו לי: "אז מה?... מה זה מְשַנֶּה?... צריך רק להתפלל לה', וזהו. לא צריכים לדעת את כל ה'מָה-וְמָה' וה'לָמָה שזה קורה'. מספיק להתפלל להקב"ה..."

אבל היהודים שוכחים דבר אחד: שאם אין פחד - כולם ישנים [קד"ד גליון 33: 'הפחד עוזר לנו']. נהנים מהעולם הגשמי [רמב"ם תשובה פ"ג ה"ד, ביהגר"א למעשה 'חוני המעגל חלום ע' השנים']. אבל זהו סוף העולם-הגשמי כמו שהגענו לזה [יחזקאל ז': 'קֵץ בָּא, בָּא הַקֵּץ...']. הגענו לעגל הזהב כ"כ גדול – שכמותו לא היה בכלל בכל ההיסטוריה, כזה שפע של גשמיות. אבל עכשיו זה מתחיל להיעלם, וזה יפול עוד יותר. אבל ה' לא יעזוב את עמו. רק לא לפחד. ולהיות דבוק אליו [תהלים ט': 'וְיִבְטְחוּ בְךָ יוֹדְעֵי שְׁמֶךָ...'].

ולא לשכוח שכל האפיקורסים, כולם, רוצים לגמור את האמונה-והביטחון שלנו בהקב"ה. ואם לא נסכים לזה – רוצים פשוט למחוק אותנו ח"ו. אז לכן צריכים אומץ עכשיו להיות יהודים. וכמו פעם [רש"י שיה"ש ה' ח']. ולהגיד: 'לא'! 'אנחנו נשארים עם הקב"ה'! ונגד זה אין להם שום נשק. הם לא יכולים לעשות כלום נגד ה'לא' הזה.

אבל שלא נשכח, אין אפיקורס אחד, אפיקורס אמיתי, אין ערב-רב אחד שאפשר להִתְיַדֵד אתו או להתקרב אליו. הם רק רוצים להרוג אותנו רוחנית, ואם זה לא הולך - אז גשמי, לא עלינו [ערש"י שיה"ש ח' ח' עה"פ 'בַּיּוֹם שֶׁיְּדֻבַּר בָּהּ']. ולא לשכוח את זה. הם לא רוצים את הקב"ה, שלא נדע. הם רוצים את השטן. כי הם ממצרים, ואין להם נשמות של יהודים. במצרים הלכו אחרי האלילים [ויקרא י"ח, נצבים כ"ט], הם עשו את כל הדברים המגעילים והאסורים שכל הממשלות מעודדות היום. בלי בושות. [שיטת 'בעל פעור'. ר' ויקרא י"ח. דברים י"ב ל"א: 'כִּי כָּל תּוֹעֲבַת ה' אֲשֶׁר שָׂנֵא עָשׂוּ לֵאלֹהֵיהֶם']. ומביאים את זה לפה לארץ - את כל הטינופת הזאת [מלכים א' י"ד כ"ד: 'עָשׂוּ כְּכֹל הַתּוֹעֲבֹת הַגּוֹיִם'].

וה' לא ישתוק על זה. הוא לא יתן להם להיכנס לתוך הפנימיות, לתוך ארץ-ישראל שלו, הארץ שהוא נתן לעם ישראל, המקום שפה היה בנוי בית המקדש הראשון ובית המקדש השני, ועוד מעט גם השלישי אי"ה. הוא לא יתן להם להכנס לפה ולטנף את המקום כמו שהם עושים מבלי להרוס אותם לגמרי. החוצפה לבד היא 'סם-המות' שלהם [זכריה י"ב ב', וע' ת"י האזינו פסוק ל"ג]. וזה מה שיגמור אותם לגמרי [ישעיהו מ"ז י'].

לא לפחד, עם ישראל. לא לפחד! תבואו לארץ ישראל. כי אצלכם, בארצות שלכם, זה יהיה הרבה יותר גרוע. יהיה הרבה יותר קשה [תפארת יהונתן לר"י אייבשיץ זצ"ל, הובא במאמר 'בלע המות לנצח']. תבואו, תבואו. שיהיו לנו המונים פה שאומרים: 'אין עוד מלבדו'! ושלא נִתֵּן לאף אחד להוריד אותנו לרמה הנמוכה הרוחנית והגשמית של הטינופת שרוצה לשלוט פה ובכל העולם.

עם ישראל, אני מבקש ומבקש: תעשו תשובה, ותחזרו לאמת. אנחנו מגיעים לסוף, אבל באמת. ובכל יום, וכל שבוע, וכל חודש, מרגע זה והלאה, אנחנו נראה שינוים כל-כך גדולים שאף-אחד לא יוכל להכחיש שהדברים שאני אומר זה לא נכון. אני חושב שהדברים שדיברנו כל השנים - רואים ברור שזה אמת. הכל אמת.

והם, הצד השני - הם הכל שקר. אין שם אפילו דבר קטן של אמת. הם הרשעים הכי-גדולים שהיו אי-פעם. וה' ימחוק אותם עכשיו מהעולם. [סוף מזמור ל"ז ועוד]. ואנחנו נצא לחופש, לגאולה השלמה, כביכול לזרועותיו של אבא שלנו, הקדוש ברוך הוא, האוהב. [ישעיהו מ': 'בִּזְרֹעוֹ יְקַבֵּץ טְלָאִים וּבְחֵיקוֹ יִשָּׂא'].

 

שאלות ותשובות:

 

ש. מורגשת חרדה, המתח גדול... מה המקור לתחושה הזאת?

ת. כן, כן. המצב עכשיו קשה ביותר. וזה שאל-קעידה כביכול שולט על בבל, עיראק, זו בעיה קשה. עיראק זה גשר בין איראן וסוריה, ואם איראן מחליטה לתפוס את עיראק שהיא מאד חלשה עכשיו, וזה מענין מאד שפתאום יש לאל-קעידה כזה צבא... - אז זה יהיה מקום אחד: סוריה, עיראק ואיראן. וזה שטח עצום. וזה מהוה איום מיידי על תורכיה. ואתה יכול בלי הרבה דמיון לראות איך אפשר להגיע מזה למלחמת-עולם-שלישית. 

וחוץ מכל הבעיות שיש באוקראינה.

עוד פעם אני חוזר: שיהיה לכם ברור, זה הכל מתוכנן. נכון, זה מהשמים, אבל אלו הרשעים, הם חושבים שהם החכמים, והם יכולים ככה להשתלט על העולם. התחילו עם מצרים, אחר כך לוב, וכו' וכו' וכו', ארץ-אחרי-ארץ, עד שהגיעו לסוריה. עכשיו זה עיראק. פתאום. וזה ימשיך וימשיך. אתם רואים שהם חושבים שהם ממש גאונים-גדולים, והשטן שהם מאמינים בו - הוא ממש שומר עליהם, ח"ו ['שיטנא נצח' תמיד ל"ב. ע"ש בפי' רגמ"ה]. והם מצליחים בלי צבא, בלי כלום, לעשות שהערבים יהרגו אחד-את-השני. הם לא צריכים לעשות כמעט כלום, רק קצת לשלוח שָמָה נשק, וקצת מומחים לעזור להם, ונכון, גם כסף, אבל זה הכל. זהו. אין להם עוד משהו לעשות חוץ מזה...

והם יכולים לשבת ולהסתכל וליהנות, פשוט ליהנות. כמו איזה משחק 'פוטבול', משחק כדורגל, כדורסל, מה שאתם רוצים. אבל באיזה שלב, יתחילו באמת במלחמה, מלחמה גדולה ביותר. ואז כל הכביכול ה"בעסערע-מענטשן" ('האנשים החשובים') – הם יכנסו למקלטים שלהם שהם רואים שם את הסרטים שלהם, ויש להם ג'קוזי שמה וכו', וכל העולם יהרוג אחד את השני, והם יצאו משם - השולטים. והם כבר שולטים על הצבאות ועל המשטרות הכי-גדולות והכי-חזקות שבעולם. אז מה? אז מה עוד יש לעשות?... הם קבוצה של רק מאה חמישים איש, כשבראשם יש אולי שבעה אנשים, והם מאמינים שעוד מעט ישלטו על העולם! ואני מאמין שארץ ישראל, מדינת-ישראל כבר נמצאת בידים שלהם, רק שאנחנו לא יודעים את זה. זה סוד.

ואני אומר לכם עוד דבר, שמפה הם ירצו לשלוט. וזה אמרתי כל הזמן, שמפה הם ירצו לשלוט. אבל למה? אני אגיד עוד פעם, כי זהו המקום שה' נתן לעמו, לעם ישראל. העם שלו, הילד שלו, הבן האהוב שלו [ירמיהו ל"א]. הכלה שלו האהובה, ואז הם יחשבו ויציגו לעולם שזהו זה. אנחנו "האהובים של ה' ". ואנחנו לא רק האהובים של ה', אנחנו אפילו משתלטים על ה', חס ושלום [דניאל ז' כ"ה: 'וּמִלִּין לְצַד עִלָּאָה יְמַלִּל...'], כי אנחנו חסידים של השטן, חס ושלום, שלא נדע".

ואז הם יביאו כביכול "את המשיח", שזה לא יהיה המשיח, בודאי, אבל יציגו אותו כמשיח. יש להם כנראה תיכנונים יותר משוכללים ממה שאני אומר לכם, כי אני לא יודע בדיוק מה, אבל אני יודע את הכיוון, אני יודע את הבסיס של התכנון שלהם. וזה הולך בדיוק לפי הנבואות שלנו [דניאל שם: 'וְיִסְבַּר לְהַשְׁנָיָה זִמְנִין וְדָת...']. אבל אנחנו נראה, כי זה מתחיל מאד חזק.

ומאז הביקור של האפיפיור ימח שמו וזכרו - מאז הכל השתנה. זה התחיל קצת לפני זה, אבל מאז שהוא הגיע - זה השתנה בגדול. הם התחילו לצאת באופן 'פתוח' החוצה, שכולם יראו אותם ['בֵּיצֵי צִפְעוֹנִי בִּקֵּעוּ'].

וצריכים להבין שהחטיפה הזו היא לא רק אירוע שקרה מפני שהערבים החליטו כך או אחרת, זהו תיכנון בדיוק כמו מה שקורה בכל הארצות הערביות שיש להם בעיות פנימיות, כמו מצרים, לוב וכו', בדיוק כמו שגם להם יש את הדברים האלה. הם תכננו את החטיפה הזאת בכדי להביא משהו, איזה מצב בתוך עם ישראל. זה מתוכנן במקומות הגבוהים ביותר של הרשעים.

והיהודים, אנחנו, חייבים להגיד: 'עד כאן'! 'עד כאן'! אנחנו התחלנו לחשוב כמה עשרות שנים אחרי מלחמת העולם השניה, בערך קצת פחות משבעים שנה מאז שהסתיימה המלחמה, בתור יהודים התחלנו להרגיש שזה שהיהודי צריך להקריב את עצמו על קידוש השם – או בחיים או במוות ח"ו – זהו דבר של העבר, כי אין כזה דבר היום. כי אנחנו לא חיים בכאלה סיטואציות כמו אז. אבל עכשיו – זהו המצב. אנחנו צריכים להקריב את עצמנו למען האמת, למען הקב"ה. להראות לו שאנחנו כולנו שלו, ומוכנים לעשות את רצונו. זה הכל.

 

ש. המנוולים האלו שעובדים את השטן, זהו דבר שלא מוכר לנו מהעבר, כזה שיא של רע, השאלה האם הם רשעים שכבר היו בעבר או שזה התחדש רק עכשיו לקראת הסוף של העולם?...

ת. זה בכלל לא חדש, רק שזה לא היה 'על השטח', זה היה מתחת לפני השטח. ודוקא אלו שעושים את זה, שכאילו "התחילו עם זה", אבל בעצם מעולם זה לא נכחד. כי גם כשקונסטנטין עיצב את הדת הנוצרית, שדרך אגב, הוא הפך נוצרי רק בסוף החיים שלו [האברבנאל האריך בענ"ז בס' 'מעיני הישועה' מעין ח' תמר ה' ו' ובעו"מ בכדי לבאר כיצד התפשטה מרומי הנצרות בעולם, ועי' 'הגאולה' חלק 19], אז זה היה כבר בפנים – העבודה-זרה. זה היה ממש חלק של הנצרות, אצל הקתולים בעיקר. וזה אף פעם לא עזב. היו אמנם כמה קבוצות בתוך הכנסיה, אבל זה כבר מאות שנים שאֵלֶה עם העבודה-זרה, המנוולים הכי-גדולים [יחזקאל ט"ז: 'כָּל גִּלּוּלֵי תוֹעֲבוֹתַיִךְ'. ועי' סנהדרין נז. תנדבר"י כל מקום שנ' 'השחתה' אינו אלא ג"ע וע"ז...'], הם השולטים בוותיקן.

ש. כבר שנים שמדברים על הנושא הזה, וכיום אנחנו מקבלים כ"כ הרבה נתונים, למרות זאת הרבה לא יודעים את זה...

ת. אתה לא מבין שישנם הרבה אנשים, אבל ממש הרבה, שכותבים את זה ברור מאד. אבל לא רוצים להאמין. יש כאלה שרוצים להאמין, והם מבינים ברור שזה ההסבר הכי-הגיוני לכל מה שקורה בעולם עכשיו, ויש כאלה שפשוט לא רוצים להאמין. והם הרוב. אבל הרוב יֵעָלֵם מן העולם, מה שלא יהיה. כי המנוולים רוצים לדלל את האוכלוסיה בעולם הזה, אז ה' כבר יעשה את זה בשבילם. אבל הם עצמם יהיו החלק של הדילול... [ישעיה מ"ז ח' ע"ש]

ש. אבל החרדים לא מבינים...

ת. הכי פשוט להסביר: הרבה מאד יהודים חרדים - הם ער"ר! ואלה לא יוכלו לעשות תשובה בכלל. נקודה. ושאר היהודים, אפילו אם לא רוצים לעשות תשובה - ה' יכריח אותם לעשות תשובה [ועי' דברי האוה"ח הק' פר' פנחס כ"ה ט"ו, וכ"כ בשער הציון סי' תרכ"ב ס"ק ו']. וזה מה שיהיה הדבר הקשה ביותר. ואם בן-אדם רוצה לעשות תשובה, ורוצה להיות עִם ה' - הוא יסבול הרבה פחות.

ש. למה ה' נותן להם לעשות את כל מה שהם רוצים... מתי ה' כבר יעצור את זה...? [תהלים י']

ת. כל הרישעות צריכה להתגלות. צריכים לראות גם בין החרדים, גם בין הדתיים, גם בין החילוניים - מי הרשעים, עד הרגע שזה יהיה ברור לכולם [ספר 'נחלת יעקב' להגר"י מליסא לסומ"ס ברכות].

ש. האם עדיין זה לא ברור?! אנחנו רואים את זה גלוי וברור...

ת. לא. עדיין לא. כמה שאנחנו מדברים שמנוולים מסויימים מארגנים כל מיני דברים של רצח וכו' וכו' כדי להשתלט על העולם - זה עדיין קשה לאנשים לתפוס שיכול להיות כזה דבר. אבל מה שמנסים לעשות בארץ ישראל - זוהי חוצפה כ"כ גדולה שזה חייב להפיל את כל העולם, וזה יפיל את כל הרשעות של כל העולם. אז תחכו בסבלנות ותראו את ההצגה העולמית הגדולה שהיתה אי-פעם, הצגת ההיסטוריה...

 

ש. אסון החטיפה התרחש בדיוק ביום בו התקיים בתל-אביב מצעד-טינופת ענקי...

ת. מה אני אגיד לכם, בודאי ובודאי, אם המצעד של המגעילים היה באותו יום - אז זו סיבה ברורה נוספת. אבל אנחנו יודעים, שהעולם הזה, המדינה הזאת, ירדה כל כך בקדושה - שזה פשוט עובר כל גבול. כל גבול שהוא ['חוצפה יסגי'].

זה לא יכול להיות 'מדינה יהודית' כשהם הולכים נגד התורה בצורה כה בולטת. אז מה עושה אותם יהודים ולא גויים...? זה שהיתה להם ברית-מילה?.... [זכריה ט': 'גַּם אַתְּ בְּדַם בְּרִיתֵךְ שִׁלַּחְתִּי אֲסִירַיִךְ...'] עכשיו גם אף-אחד לא צריך לעשות ברית מילה. זהו החוק. לא חייבים. ומי שלא רוצה – לא! יש 'יהודים' רבים שלא רוצים לעשות ברית-מילה. ברור וברור, יהודי שלא רוצה לעשות ברית-מילה – הוא חייב להיות ערב רב! אין ספק [פרשת שלח ט"ו ל"א]. ואלה הרוסים שלא ידעו, אזי אחר כך, כשהם גדלו ורצו לחזור ליהדות - הם היו צריכים לעבור ברית מילה, גם בגילים מאוחרים, והם עשו זאת בשמחה. אבל אם יהודי הגיע לסוף החיים שלו בלי לעשות ברית-מילה - אז הוא ע"ר. בטוח.

ש. כתוב בחז"ל שבסוף הימים ה' ישמע את הצעקות של עמ"י מפני בני ישמעאל. אולי אנחנו נכנסים עכשיו לתקופה הזאת...

ת. אנחנו כבר נמצאים במצב כזה הרבה שנים. הציונים הגיעו לפה, ומיד זה עשה בעיות עם הערבים, כי הם רצו להיות "הגדולים", להקים מדינה, ולהיות כמו כל הארצות... [יחזקאל כ' ל"ב] אז עכשיו קבלו מה שרוצים, אבל בדרך הם איימו על הערבים. הם באו למקום שלהם והשתלטו. והאמת היא שאילו היינו יושבים בשקט אז היה פחות רצח, אבל ה' רצה את זה ככה. יש לו את החשבונות, ולא לנו. ואנחנו צריכים פשוט לדעת, שנכון, ישנה בעיה עם ישמעאל, ואנחנו סובלים ממנו מאד, אבל אם היינו באמת מתפללים, ואילו היתה לנו אחדות עם הקב"ה, ואחדות של יהודי אחד-עם-השני, אז זה היה מחליש אותו מאד [קב הישר פרק ה', ר' עוד 'הגאולה' פרק 28].

אך מאחר שאנחנו כ"כ נכנסנו לענין של העגה"ז, וממש קלקלנו את ה'קדושים תהיו' של עם ישראל ['ישראל קדושים הם',ור' סו"פ קדושים]  אז עכשיו יש לנו אויב עוד יותר חזק, ועוד יותר אכזרי. אפילו שהוא נראה הרבה יותר תרבותי - הוא מסוכן כמו נחש. כי הוא הנחש [תהלים נ"ח]. וקוראים לו "אדום". והוא רוצה להתפטר גם מאתנו וגם להתפטר מהרוב הגדול של הישמעאלים. ולפי דעתו הוא לא כ"כ חייב להתפטר מכל יהודי ויהודי, הוא רק צריך להפוך אותם לגויים. ואם הוא יעשה את זה, לפי אמונתו, אז הוא יהיה השולט... והוא יחיה לנצח...

וזה שטויות. ה' יראה להם בַּפָּנִים שלהם, וזה יהיה להם ברור שהם יֵעלמו [סוף מזמור קי"ב: 'רָשָׁע יִרְאֶה וְכָעָס, שִׁנָּיו יַחֲרֹק וְנָמָס, תַּאֲוַת רְשָׁעִים תֹּאבֵד'. מלאכי ב' ג']. יהיה להם ברור שהם הפסידו את המערכה [ערש"י תהלים ט' י"ח], ושהקדוש ברוך הוא, ורק הוא, הוא הכל-יכול.

מה שאנחנו יכולים לעשות - זה להרגיש שהסוף כבר מגיע, ושנלך, ונתקבץ בתוך בתי כנסיות או בכותל או לא משנה באיזה מקום קדוש שיהיה, ונתאסף בהמונינו, ונתפלל לקב"ה שיציל אותנו, ושלא יתן לאויבים שלנו להשתלט. זה מה שאנחנו צריכים לעשות [ישעיה נ"ז: 'בְּזַעֲקֵךְ יַצִּילֻךְ קִבּוּצַיִךְ'].

ש. ראינו עכשיו שבעת מצוקה ישנה התעוררות, היהודי חוזר לאמונה ולתפילה...

ת. זה נכון, אך הבעיה פה היא שחלק מהיהודים אפילו מאלו שומרי-המצוות הם לא בדרך הנכונה, דרך התורה. וזה מפריע מאד-מאד. כי יש דברים מאד-בסיסיים שהם לא מוכנים בכלל לשמוע מזה, כגון צניעות. [ר' זוה"ק ויקרא ע"ה סוע"א] והשקר בחלק של היהודים הדתיים - ברור, ואפילו בחלק של החרדים, יש שקרים מאד קשים, שזה אפילו מגיע למעשים הכי-שפלים [עי' אדר"נ סו"פ ל"ח, וע"ש בפי' החיד"א בדבריו הנוקבים]. אז לכן - אי אפשר להתאחד עם השקר. צריכים קודם כל להתאחד עם הקב"ה. ואחר כך האחד עם השני.

ש. ברור שאנחנו, ראשית, צריכים להפריד את עצמנו מהשקר...

ת. נכון. צריכים לעשות את ההפרדה. אחדות - זה רק עם ה'. וזהו זה. ואני חוזר על זה: אחדות – זה רק עם ה' ['הגאולה' פרק 28]. וצריכים לעשות את רצון ה'. וברגע שעושים את רצון ה' – אפשר להתאחד אחד עם השני ['אֲגוּדָה אֶחָת לַעֲשׂוֹת רְצוֹנְךָ...']. אין כזה דבר להתאחד עם יהודי אפיקורס. אנחנו פה בארץ ישראל - מפני שאנחנו קיבלנו את התורה בהר-סיני, והקב"ה נתן לעם ישראל את הארץ הזאת, ולא עבור אפיקורסים בלתי-מאמינים החושבים להשתלט פה ולהפוך אותנו לגויים [סנהדרין צא. רש"י ר"פ בראשית].

"דמוקרטיה" - זו מילה יוונית. זהו מושג יווני ['וּבְנֵי יָוָן... כִּתִּים', עי' דברי האב"ע בפי' לדניאל ב' ל"ט]. האם זו דמוקרטיה פה 'לפי הספרים'...?! זוהי דיקטטורה של כמה רשעים, ולא יותר. זוהי 'מדינת ישראל': קבוצה של רשעים שהם נגד הקב"ה, והם בעד כל הטינופות וכל הלאווים שיש שבתורה - הם עִם זה.

ש. הדתי-לאומי צריך לזכור את זה, ולהבין שזה הכל שקר...

ת. אבל כמו שאנחנו יכולים להגיד על המזרחי שהתיאוריה לא-במקום בכלל, בוודאי, אז יש לנו גם חרדים שיצרו לעצמם תיאוריה שזה ג"כ שקר גמור [ירמיהו ט']. וזה גם לא מתאים לחרדים. ויש לנו גם אנשים חילונים, לא אפיקורסים, חילונים, שיתכן שהם יכולים באמת להגיע לגאולה השלמה, ולהבין, ולעשות תשובה שלמה. ויש יהודים חרדים שלא יכולים לעשות תשובה שלמה. אף פעם לא. והם לא יגיעו לזה. חלקם ע"ר שהם יותר רחוקים, וחלקם ער"ר שהם יותר קרובים. אבל הם ערב רב. וזה לא יעזור [אבן שלמה פרק י"א].

 

בואו נדבר על הענין של הנוצרים, והכסף שהם נותנים פה לשחד את היהודים. 

נכון שזה מאד קשה להוכיח בדיוק מאיפה בא הכסף הזה, כי הם עמותות תוך עמותות תוך עמותות. וישנן עמותות ששייכים להם שאין להם בעיה להגיד שהם מלמדים נצרות, והרבה מאד יהודים מקבלים מהם. אנחנו במצב מאד-מאד קשה מבחינה כלכלית, והרבה יהודים פשוטים, טובים, סובלים מאד.

[רעיא מהימנא פר' בהעלותך דף קנג.: 'וּבְגָלוּתָא בַּתְרָאָה, לֵית מִיתָה אֶלָּא עוֹנִי דְּעָנִי חָשׁוּב כַּמֵּת. לְקַיֵּים בְּהוֹן 'וְהִשְׁאַרְתִּי בָּךְ עַם עָנִי וָדָל וְחָסוּ בְּשֵׁם ה'. וּלְאִתְקַיְּימָא בְּהוֹן: 'וְאֶת עַם עָנִי תּוֹשִׁיעַ...'. דברי חיזוק מהספה"ק 'שולחן הטהור' ומעוד ספרים - הובאו באורך בספר 'עקבתא דמשיחא' מאת הרב לוגאסי חלק ב'].

ויש להם מלחמה שכבר הרבה שנים הם נלחמים בה. הם פועלים להפוך את היהודים פה בארץ לגויים! ואם זה נראה שזה לא כל כך נורא לקחת מהם, אז אני אומר שזה כמו לשים טיפה אחת של רעל בתוך ליטר-וחצי של מים. וזה ממית באותה המידה. אנחנו מדברים רוחני. הכל רוחני. כי כמו שהיינו עמוק בתוך הגשמיות - עכשיו אנחנו צריכים באותה המידה להיות בתוך הרוחניות. וזה יציל אותנו. כי הרוחניות זה מעל הגשמיות. אנחנו נעלה מעל זה. אז לא יוכלו להפריע לנו, לא יוכלו לגרום לנו איזה כאב או איזושהי בעיה [ישעיה מ"ג ב'].

ש. איך הם נכנסים לקודש הקדשים...? מי נותן להם רשות?...

ת. הם נכנסים לתוך קוה"ק - כי אין קוה"ק עכשיו... הקב"ה הסתיר את עצמו כביכול. ואנחנו צריכים לחפש אותו [ישעיה ח': 'וְחִכִּיתִי לַה' הַמַּסְתִּיר פָּנָיו...'], ואנחנו מוצאים אותו רק דרך לימוד-תורה אמיתי, ותפילה אמיתית, ושמירת-המצוות בצורה של אמת. זו הדרך אליו. אבל "קודש הקדשים"...? אין לנו מקום כזה שנכנסים וזה נהפך לקודש הקדשים.

והגויים יודעים את זה, הם יודעים שאם הם מורידים את עם ישראל, אם הם מגיעים ללֵב של עם ישראל, למקומות הקדושים, ועוד מעט תראו מלא גויים שכבר ישנם בקבר-רחל, וברשב"י, ובשמואל-הנביא מגיעים המונים, הם יודעים שאם הם מגיעים שמה - הם מורידים את היהודים. וזו המטרה.

היום, לאמיתו של דבר, אף אחד לא יכול לדעת מאיפה בא הכסף. ולא רק שיש את הנוצרים האלה, יש מספיק גנבים ומנוולים שגם אנחנו לוקחים מהם כסף, כי היום אף אחד לא יודע מי השני.

ש. כשרוצים לדעת על איזו תמיכה אם היא כשירה, איך יכולים לברר את המקור שהכסף לא בא מהוותיקן?

ת. אתה לא יכול לדעת. רק תגיד לקב"ה שהוא חייב להציל אותך ולהראות לך את הדרך הנכונה, כי אי אפשר ללכת לרב לשאול, כי גם אלה שאומרים 'חָלָק' לא לקחת - זה לא אומר שהם יודעים בדיוק מי כן ומי לא, כי זה עם הֶסְתֵר מאד גדול. אבל זה לא יעזור לנוצרים, לא יעזור להם בכלל. עם ישראל האמיתי, אפילו אם הוא יקח את זה מהם - הוא ינצל!

ש. גם בתוך המחנה הדתי-לאומי יש ויכוח אם לקחת מהנוצרים...

ת. נכון. כי יש בלבול, וזה מה שהם רצו בדיוק לעשות - את הבלבול הזה. והם גם אמרו, הרבנים של המזרחי, לא לשלוח את הילדים לקיטנות-הקיץ כי 'הקרן לידידות' מתקצבת שמה, והם, אנשי הקרן, ביקשו שילמדו שם ג"כ נצרות. וגם בצה"ל מביאים כמרים לדבר עם החיילים, ונותנים להם מתנות וכו'...

 

ש. מה דעתך על התועבה הגדולה והממושכת במרכז ירושלים במתחם הרכבת הישנה... איום ונורא!

ת. שוב אני אומר: הם רוצים להפוך אותנו לגויים. ורוב היהודים מוכנים לזה פה בארץ. כי הם כל כך מקולקלים, וכבר שכחו מה זה בדיוק להיות יהודי. הם רק רוצים את 'הכיף', במרכאות כפולות. אבל צריכים להתפלל חזק לה', ואנחנו, המאמינים, אנחנו הקרובים לה', צריכים להוריד את עצמנו בגשמיות, וצריכים לסגור את עצמנו בתוך האיזורים שלנו, בתוך הבתים שלנו, ולהתפלל לה' שזה יעבור, וזה ייעלם, ושאנחנו לא ניפגע מזה.

ש. זה מחריד, מבהיל...

ת. אין מילה בשביל זה, לא 'מחריד' ולא 'מבהיל', ולא שום דבר. אין מילה בשביל זה. זה תיכנון כ"כ משוכלל, וכ"כ מדהים, אני גם משתמש במילה זו, שזה לא נראה שהם בכלל יכולים לבצע את זה! אבל ה' נותן להם בנס לבצע את זה.

שתבינו, הם כבר מתכננים את הדברים האלה לפחות מאתים שנה! זאת אומרת שכמה דורות מהמנוולים עברו, מדור לדור הם מעבירים את הרצון, את היעד שלהם. ואדם שיודע שבחייו הוא לא יראה את זה – ובכל זאת הוא מוכן לעבוד לקראת זה עד סוף החיים שלו, ולהעביר את השרביט למישהו אחר להמשיך! אלה מלמעלה - זה בודאי לא מאב לבן, כי הם לא מתחתנים... אז זה עובר לעוד מנוול, מנוול אחר, יותר צעיר...

ש. מקריבים את עצמם לשטן...

ת. ממש מקריבים את החיים שלהם לשטן, כמו שאתה אומר, ובכלל, כנראה מקריבים גם עוד אנשים לשטן... ובגלל שאנחנו, עם ישראל, כ"כ חלשים עכשיו, ואנחנו לא אשמים בזה, אבל זהו המצב, אז לכן זה קשה מאד לגור בעולם שהוא פשוט "סדום ועמורה יחד עם דור-המבול". אז לכן אנחנו בכל-אופן חייבים לתפוס כמה כח שרק אפשר, ולא לפחד מהם [ישעיהו מ"א י"ד], כי למעשה - מה שברור בכלל, שה' הוא שנותן להם לעשות את זה, ואם ה' נותן להם לעשות את זה – הרי אין לנו מה לפחד! יש לנו רק מה לפחד אם אנחנו לא עושים תשובה.

וכל האנשים הכי-צדיקים צריכים לעשות תשובה, כי הדור הזה אין בו צדיק שלא צריך לעשות תשובה [זוה"ק שמות ז' ע"ב: 'וְלָא יִשְׁתְּכַּח זַכָּאי...'], ואנחנו, בודאי כל יהודי אחר, צריך לעשות תשובה, ולהתקרב לאמת, ולזרוק את כל המשחקים המטריאליסטים שיש להם לפח, ורק להתחנן להקב"ה, ולהשתדל לעשות את רצונו, ולהתפלל, ולעשות את המצוות, וללמוד תורה, וכו' וכו'. וזה מה שיציל אותנו. אם אין אוכל – אז ה' יאכיל אותנו. אם אין לנו איפה לגור – הוא יתן לנו. מה שאנחנו צריכים - יהיה לנו, רק אם אנחנו נהיה אתו.

ש. עד עכשיו היו דיבורים שנתנו לנוצרים להשתמש כביכול רק בחלק העליון שמעל ציון דוד המלך ע"ה, בקומה השניה. אבל לאחרונה הם כבר נכנסים לתוך הציון עצמו! שוטרים סילקו את היהודים מהמקום ונכנסו שמה מאות כמרים אל תוך הציון עם פולחניהם! שקרים!

ת. מה המדהים בזה? האם לא ידעתם שהם יקחו גם את החלק התחתון...?! הרי הם נתנו להם בלי שום בעיות, מדינת ישראל העניקה להם מתנה: "קבר דוד המלך", פלוס עוד כמה קברים שהם החליטו לא לספר לאף אחד על זה.

ש. אפשר לראות סימנים שנתנו להם גם את קבר רחל אמנו...

ת. אתם צריכים להבין שהם כבר בעלי-הבית על רוב או על כל האיזור של הר-ציון. אבל גם בנוגע להר-הבית, הערבים אמנם חושבים שזה שלהם, אבל האֱדומים כבר מתכננים להעיף גם את הערבים משם... [יחזקאל ל"ה י'].

ש. עכשיו תוקפים ישירות את היהדות, בדברים הבסיסיים ביותר...

ת. זה רק צריך להראות לנו איפה אנחנו עומדים. ואנחנו כבר יודעים שהם כבר נתנו, ועומדים בכלל לפתוח את זה, לעשות את זה "חופשי" לכל אחד שרק רוצה להתגייר. אז יהיה לנו 'עַם של גויים' שהם לא יהודים בכלל. אז מה נעשה?... איך נתמודד עם זה?... שוב: ה' רוצה שנסגור את עצמנו [ישעיהו כ"ו: 'לֵךְ עַמִּי בֹּא בַחֲדָרֶיךָ וּסְגֹר דְּלָתְךָ...']. עלינו לבצר את עצמנו, לנעול את עצמנו, לפתוח בתי-דין רק של אמת, לפתוח בתי-כנסת רק של אמת, עם הקב"ה, ובלי ענין של כסף, בלי ענין של ממון, ['אלהי כסף ואלהי זהב', סנהדרין ז:] רק ענין של תורה. ולעשות את רצון ה' לגמרי [אבות ב' ג']. וזה מה שאנחנו צריכים. כי אם לא – אנחנו נטבע ח"ו בתוך הבוץ. ואנחנו ניעלם לחלוטין כאשר ה' ישטוף את הבוץ, וזה יחזור למקור מאיפה שזה בא. [מלאכי ב' ג': 'וְנָשָׂא אֶתְכֶם אֵלָיו'].

ש. וחפירות הקברים שליד ציונו של חבקוק הנביא, האם אין זה חלק מהמלחמה הישירה והבוטה כנגד ה' ותורתו?

ת. ישלמו בשביל זה תשלום גדול-גדול. מי שמזיז את הצדיקים האלה ומפריעים למנוחתם הנצחית, אוי להם. לא מקנא בהם ['וַתִּיבַשׁ יָדוֹ']. בודאי, כל דבר שמתנהל נגד החרדים - זה מלחמה כנגד הקב"ה, שלא נדע. גם בכנסת, גם ברחוב, גם בכל מקום.

ש. איך אנחנו יכולים למחות על כל הרשעות, מה שקורה פה?

ת. המחאה היחידית - זה להתפלל. להתאסף ולהתפלל. להתפלל חזק. אחרי התפילה אפשר גם לרקוד, אבל לרקוד בצורה שזו תפילה, בצורה של נשמה. שהנשמה עולה לה' באהבה [מזמור קמ"ט].

ש. נראה שהסיטרא-אחרא לכד את כלל-ישראל, את הלב של היהודים בכבלי-ברזל בתוך השקר של עגל הזהב רח"ל...

ת. נכון. קודם כל המנוולים האלה מאחרי מלחמת העולם השניה, שהיטלר בעצמו היה אחד מהם, ואחרי המלחמה, הם עזרו לבנות שוב את העולם בצורה שמבוססת על גשמיות שלא היתה אף פעם בהסטוריה של העולם. גשמיות שמעל ומעבר לדמיון האנושי. והחיים המוגזמים שלנו בגשמיות - פשוט הורג אותנו. לא עלינו [גליון 56]. והבן אדם התרגל לזה, התרגל לחיים של שקר, שקר מוחלט. אבל עכשיו יהיה כזה הרס-של-השקר, שלא חלמנו שיכול להיות הרס שכזה [מכתב מאליהו ח"ג עמ' 205].

ש. אבל בודאי אנחנו נשמח על זה שכל השקר מתפוגג ונעלם...

ת. זה בודאי ובודאי [תפילות ימים נוראים]. אין לנו מה לדאוג, אלה שמשתדלים, שמשתדלים להיות קרובים לה', ה' לא יעזוב אותנו. אלא שאנחנו צריכים לא לעזוב אותו... אנחנו צריכים לראות את האמת, ואך ורק את האמת, ולא להתבלבל. זה העיקר. לא להתבלבל. אדם שהוא לא מתמקד על העיקר, על הדברים החשובים, אז הוא יכול ליפול, הוא מקבל סחרחורת, כי אין לו עיקר, אין לו בית אחיזה. וברגע שהבן-אדם מתמקד על העיקר, שזה התורה, והמצוות, והאמונה והביטחון בה' - אז הוא לא יכול ליפול.

ש. איך העולם יכול להמשיך ככה?! זה כבר השיא!

ת. העולם ככה לא יכול להמשיך הרבה זמן. ברור.

 

ש. יהודי תלמיד חכם ביקש לברר האם אפשר להשלים את התשובה לאחר ביאת המשיח או שאנחנו חייבים לתקן את הכל, להיות מושלמים עוד לפני הגאולה?

ת. לא. אי-אפשר יהיה לרוב האנשים להשלים את התשובה על כל פרטי-הפרטים עוד לפני הגאולה. אבל מה כן יהיה שלם? כל יהודי ויהודי יהיה בטוח, באמונה שלימה, שרק הקב"ה הכל-יכול, ושהוא קיים לנצח, ושהוא ה'רבונו של עולם', ושאנחנו עַמּוֹ, ושחייבים לעשות אך ורק את רצונו. וזה מספיק [עי' פרדר"א סו"פ מ"ג, רש"י מיכה סופ"ב, 'עיני יצחק' סנהדרין אות קע"ב].

ש. מרגישים תשושים... אין כח...

ת. נכון, יש עייפות נפשית, וישנה הרגשה ריקנות, כי הבן-אדם הרגיל, הנורמלי, היה קם בבוקר, והיה לו תכנית-של-יום, והיה לו רצון לקום, רצון לעשות, כי הוא אוהב לחיות. אבל עכשיו - אין בשביל מה. כי לא רואים את העתיד הרחוק. והעתיד-הקרוב נראה מאד-מאד שחור, אז עדיף להכנס שוב למיטה ולכסות את הראש, ולהגיד: 'תעירו אותי מתי שמשיח מגיע'...

ש. ימי 'בין המצרים' מתקרבים...

ת. ימי בין המצרים... ה' יעזור לנו. לא יהיה קל. יהיה לנו קשה ביותר עכשיו [ר' ספורנו סו"פ נבואת בלעם]. תתכוננו, ותעשו תשובה, וזה מה שיעזור לנו. [זוהר חדש, תניינא: 'אָמַר רַבִּי חִיָּא: פֻּרְקָנָא עַד דָּרָא אָחֳרָא. וּבְגִין דָּא 'כָּל הַקִּצִּין כָּלוּ', וְכֹלָּא תַּלְיָא בִּתְיוּבְתָּא...'].

 

נכנסים אל תוך החושך...

תקשור עם מנחם, י"א תמוז תשע"ד

אתם רוצים לדעת מה יהיה, נכון?... אני לא יכול להגיד את הכל. אני רק יכול לומר שברור לכולם שאנחנו הולכים לכיוון חושך יותר ויותר עמוק ['וְיָמֵשׁ חוֹשֶׁךְ', פרשת בא]. וכמו שבנימין אמר פעם, אנחנו עכשיו ממשיכים לתוך החושך הכבד עד משיח. ולכן, צריכים להתכונן. כשאדם יודע שהוא עומד להגיע למקום חשוך - הוא מתכונן. אם בכלי-תאורה כלשהו, אם במזון, אם בכל מיני דברים טכניים שיכולים לעזור לו. אבל יותר מזה, הוא צריך להרגיל את עצמו נפשית אל המצב.

ואנחנו צריכים להרגיל את עצמנו נפשית לחושך הכבד. זה כל כך כבד, שזה משקל שיושב על הכתפים שלנו, על הראש שלנו [ערש"י שם פר' בא], וזה גורם לעייפות-יתר ולמצבים של בלבול, של עייפות, של חולשה גופנית וכו'. אבל אנחנו חייבים להכין את עצמנו וגם את המחשבות שלנו להתמודד עם המצב. שכל הזמן שיהיה בראש שלנו, ועל השפתיים שלנו: 'אין עוד מלבדו', 'ה' הוא הכל יכול. אין עוד מלבדו. ה' הוא רבונו של העולם. אין עוד מלבדו'!  ולא לפחד. לא לפחד. [מזמור ל"ז]

ש. מה היא המטרה של המלחמה שישנה כעת?

ת. יש בזה שני אספקטים. בודאי ובודאי הקב"ה נותן לזה להיות, כי יש לו את התכנון הגדול ביותר, התכנון האמיתי היחיד. אבל הרשעים בטוחים שהם מתכננים את זה לפי הראש העקום שלהם. אבל הקב"ה נותן להם לעלות מעלה-מעלה, ואז הנפילה שלהם כמו שדברנו תהיה הרבה יותר קשה [משלי ט"ז י"ח: 'לִפְנֵי שֶׁבֶר גָּאוֹן'. איוב כ': 'אִם יַעֲלֶה לַשָּׁמַיִם שִׂיאוֹ וְרֹאשׁוֹ לָעָב יַגִּיעַ: כְּגֶלְלוֹ לָנֶצַח יֹאבֵד, רֹאָיו יֹאמְרוּ אַיּוֹ'].  אז מה הוא התכנון שלהם?... רוצים לבלבל את כולם. להכניס פחד לכל העם, כדי לנסות להשתלט על כולם דרך הפחד שלהם, עד שבאיזה שלב פשוט ישמחו לתת לצבא או למשטרה או ל'לא-משנה-מי' את כל החופש שלהם, את כל ה'כביכול-דמוקרטיה', רק שישמרו עליהם. אל תדאגו. בעתיד הקרוב יבואו לפה חיילים מכל מיני מקומות, וזה יהיה הסוף של הממשלה הישראלית הכביכול-דמוקרטית.

ואז זו תהיה דיקטטורה בלבד, דיקטטורה של גויים.

ש. האם יחפשו להזיק לנו?

ת. ישתדלו מאד, אם אנחנו לא נסכים להיות מה שהם רוצים - בודאי שיעשו לנו בעיות. אבל לא לפחד. הקב"ה אתנו. לא לפחד. אמרתי, רק להגיד כל הזמן: 'אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו'.

ש. אז כל הטילים שעפים וכו' - זה הכל בשביל להכניס את הגויים לכאן?

ת. כן, מה שיותר פחד, מה שיותר בלאגן - יותר טוב. אני לא יודע איך הם רוצים להמשיך את זה, אבל זו המטרה.

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 6972454 פעמים
היום - 27/10/21