כופרים וארזי הלבנון

כופרים וארזי הלבנון

בס"ד, יום ה' כ"ד סיון, ירושלים, תקשור עם בנימין


אני רוצה לומר לכם שהנשיא אובמה הודיע שעומדת להיות קטסטרופה, ואנשים צריכים לשמור ולאגור אוכל ומים, ולהיות מוכנים לכל מקרה. ואותו אירגון 'פימה' (F.E.M.A. – הרשות הפדרלית לטיפול במצבי חירום) שיש לו מחנות בכל ארה"ב – צריכים לשמוע ולעשות מה שהם מבקשים... כי זה בשביל להציל חיים... מעניין מאד שרוב האמריקאים לא שמעו את זה, ואם נשאל אותם אם שמעו כזה דבר, יגידו: 'אולי כן, אולי לא, לא יודעים...', אבל זה נֶאֱמַר, זה נאמר רשמית.

והעולם עומד ליפול. העולם כמו שאנחנו מכירים אותו עד עכשיו, למרות שזה כבר השתנה הרבה מאד בשנים האחרונות, אבל בכל זאת זה ישתנה עוד הרבה, ובעתיד הקרוב. ואני יודע שאנחנו עומדים באמת לפני קטסטרופה. לא מספרים לנו אמנם איזו קטסטרופה עומדת להיות, אבל אומרים שצריכים לאגור אוכל ומים וכו', ולהיות מוכנים, ואני אומר שה'פלנט-אקס', השביט, הוא מגיע, אין בזה ספק. ורואים את זה כבר בעינים. ואפשר כבר לצלם אותו בשעות היום ולראות את זה. כבר אין שום ספק שהוא בדרך אלינו, הוא עבר את השמש והוא מתקרב אלינו. אין בזה כל ספק.

ואנחנו, היהודים צריכים להתכונן לזה, לאו דוקא כמו שהנשיא אובמה דיבר, אולי כן, אנחנו צריכים לשים קצת אוכל, אבל כמה כבר אפשר לשמור אוכל ומים? צריכים פשוט לבטוח בה'. עכשיו הזמן שאנחנו צריכים לעשות 'אימונים' של ביטחון בה', ולשנות את כל ההתעסקות שלנו עם הגשמיות המיותרת, ופשוט להתקרב לקב"ה. זו ההצלה! אין הצלה אחרת! ומי שלא עושה את זה – יהיה בבעיה גדולה.

אתם צריכים לשמוע את המומחים מה הם אומרים מה יקרה כשאנחנו נעבור את השביט. ואפשר גם לקרוא בזוהר הק' את התיאור בדיוק. זה משהו מפחיד ביותר. האוקינוסים יעלו בגובהם אולי 600 מטר, או אולי אף יותר, ויתכן שאנחנו נראה רעידות-אדמה שאף פעם לא חלמנו על זה שיש כאלה דברים. הכל יתבלבל. ובכלל מחצית העולם תהיה מתחת למים. ואנחנו, עם ישראל – ה' יציל אותנו, אבל רק אם אנחנו איתו, כי אם אנחנו לא איתו, אין לנו שום זכות להינצל. ואני יודע שבסופו של דבר אנחנו, עם ישראל האמיתי, נקום, ואנחנו נברח מכל האלילים שהתחלנו להתפלל אליהם, ולאהוב אותם, ואנחנו נחזור לקב"ה, נשרוף את עגל הזהב ונחזור לקב"ה. כי זהו האופי של היהודי, הוא יכול לרדת למטה מאד-מאד, אך ברגע שהרשעים, הגוים, הערב-רב, העמלקים, כל אלה 'מעמידים אותו ליד הקיר', ואומרים לו: 'או שאתה איתנו ועוזב ח"ו את הקב"ה או שנהרוג אותך', אזי 'היהודי-האמיתי' שבו קם לתחיה, והוא נלחם בעד האמת. הוא לא מפחד לא מהמות ולא משום דבר, רק מהקב"ה. בתוך הנשמה שלו הוא אוהב, הוא מוצא את עצמו קשור ממש עם הקב"ה. חלק, ניצוץ של הקב"ה נמצא בכל יהודי, והמשיכה שיש בין אחד לשני – אין בעולם משיכה יותר חזקה, אפילו לא המשיכה שבין השביט לכדור-הארץ, כי המגנט שיש בין הקב"ה ליהודי זו המשיכה החזקה ביותר שיש בכל הבריאה ['מָשְׁכֵנִי אַחֲרֶיךָ נָרוּצָה', 'כִּי עַזָּה כַּמָּוֶת אַהֲבָה...', שיר השירים]. וזה מה שיציל אותנו, ולא שום דבר אחר.

ואינני אומר לא לשים מים ולא לשים אוכל, הרי אפילו אלו שיצאו ממצרים לקחו איתם משהו, ומהמעט הזה ה' יעשה לנו ניסים, על זה הוא יבסס את כל התזונה שאנחנו צריכים. ואנחנו נצא מזה שמחים ושלמים ['וּבָאוּ צִיּוֹן בְּרִנָּה, וְשִׂמְחַת עוֹלָם עַל רֹאשָׁם...']. ואנחנו נצא מזה צדיקים גדולים, מוכנים לבנות את בית-המקדש ולעמוד בגבורה ב'גוג ומגוג', אפילו שאנחנו לא נצטרך ללחום בכלל, ה' ישלח את משיחו להילחם, אבל לא נפחד, נהיה עם הקב"ה במאה אחוז, לא פחות ממאה אחוז. נהיה שלמים יותר, נהיה שמחים יותר, נהיה רגועים יותר. הכל יהיה יותר טוב.

עכשיו נחזור למצב שלנו. יש דבר מענין היום בלילה. ישנם יהודים שעושים הפגנה נגד זה שהמשטרה רוצה שהם ישמרו על האיזור, זאת אומרת שמבקשים מהם להיות חלק של המשטרה בכך שהם ישמרו על האיזור, כי יש 'גניבות באיזור', אז המפגינים טוענים: 'מה זה צריך להיות?! הם יהיו חלק של המשטרה! הם יעבדו יחד עם המשטרה, חס ושלום'. אבל, עם ישראל, זו תכנית, תכנית לקלקל אותנו. ויש יהודים שעובדים עם המשטרה, ולפעמים עובדים נגד היהודים עם המשטרה. איך אנחנו חושבים שאפשר להמשיך ככה?! ה' לא יתן, ה' לא יתן. אבל אנחנו צריכים להראות לה' שאכפת לנו על הדור הבא שלנו, שאנחנו לא מפחדים להגיד: 'עד כאן!', שאנחנו לא ניתן להם, מבלי שנשתדל לפחות לעצור את התכנית האיומה הזאת לקלקל את הדור הבא שלנו. מספיק כח הם מקבלים בתוכנו, בתוך בתי הספר הם נכנסו. והמנהלים שמחים, כי הם מקבלים משכורת הרבה יותר גדולה, והמורות גם כן שמחות, גם הן מקבלות הרבה יותר כסף, אבל מלמדים כמו גוים, מהגן ועד סוף האוניברסיטה החרדית, שזה בעצם עכשיו כל המסלולים שיש בכל הסמינרים.

ואני אומר לבנות האלה שלומדות את כל הדברים האיומים הללו, אם אתן חושבות שהכסף שאתן מרויחות זה יעזור לבעלים שלומדים תורה, אני אומר לכם, זה רק יקלקל, רק יקלקל, כי זה לא בסדר. האשה צריכה להיות לא יותר משש שעות בעבודה, כדי שיהיה בית, כי בלי בית אין המשך ליהדות. ואפילו אם הבעל לומד כל היום – אם אין בית-יהודי-אמיתי הלימוד שלו לא שוה כלום! כי זו האחריות שלו לדאוג שהאשה היא אשה כשרה [מזמור קכ"ח], ולא עובדת עם גברים בכלל, לא הולכת לעבודה שלא מתאימה ליהדות, וזהו. ואין הרבה עבודות כאלה שהבנות רוצות. מכניסים היום לבנות כאלו שאיפות שהן רוצות את הקריירה, ולא עבודת-בית, ולא להוליד הרבה ילדים. וזו המטרה: להוריד את הילודה של החרדים, להוריד את הקדושה של החרדים. ולצערי הרב, אנחנו כבר הגענו למצב שאנחנו לא יודעים כבר אם אנחנו יכולים להמשיך עוד דור, כי הכל מתפרק. ויש יהודים טובים שזה מבלבל אותם, אבל הם רואים הרבה רבנים שהולכים עם זה, שעוזרים לזה, ושמוכנים לקבל את זה. ואלה שנקראים 'רבנים' שיושבים בכנסת, הם הולכים עם כל זה. למה? שאלה טובה. שאלה טובה...

ולכן, אנחנו מקלקלים בידים שלנו את הילדים שלנו, שלא נדע. עברנו את כל הגלות הזאת, ואנחנו ממש בסוף, אבל אנחנו נצא מפה כמו שהקב"ה רוצה, או שנקלקל את הדור הבא בזה שאנחנו מפחדים לפתוח את הפה, או שפוחדים להילחם נגד זה, או פוחדים שלא ללכת עם כולם.

ישנן חסידויות ידועות וחשובות שכבר שכחו מה זה חינוך באמת. ישנם כל מיני דברים אסורים שנכנסו גם לישיבות וגם לבתי-יעקב. ויש עכשיו תופעה של חרדים שאינם שומרים שבת, ה' ישמור. אמנם זה בשקט, אבל לא שומרים שבת, והם נחשבים עדיין חרדים. וחוץ מזה, יש את אלה שעוזבים את היהדות...

ש. אמר לי אחד הרבנים שעוסק בתחום, כי ידועה לו תופעה קשה של משפחות שלא שומרות את הדינים כראוי...

ת. יש בהחלט הרבה חרדים שאינם שומרים טהרה כמו שצריך, אין ספק. וזה קורה גם פה, גם באמריקה, גם באירופה. הדבר הזה לא סוד. זה לא סוד. אני אומר את זה – והלב נשבר לי. אני לא יכול להפסיק לבכות כ"כ הרבה פעמים על עמ"י, על כך שהם לא רוצים לשמוע. אבל אני מזהיר אתכם עכשיו: הולכת באמת להיות קטסטרופה, ורק אלה שקרובים לה' ינצלו. ואי אפשר להחליט לא לשמור טהרה, אי אפשר להחליט רק לא לשמור שבת בדיוק. אי אפשר להחליט כך. ה' נתן הוראות ברורות בתורה וגם דרך הצדיקים שלו (כלומר בתורה שבעל פה), ואם הם לא רוצים לשמור, הם רוצים להיות גוים, אז אנחנו נינצל - והם לא, אבל זה יהיה מפחיד מאד, יהיה מפחיד ביותר. זה יהיה לא-פשוט לראות את מה שעומד להיות. רוב העולם, רוב אוכלוסִיַּית העולם תמות.

ותשימו לב, עוד מעט תהיה נפילה קשה כלכלית, קשה ביותר, שלא היתה כמותה מעולם, לפחות בהיסטוריה שאנחנו יודעים. ואז יהיו בלאגנים מאד גדולים בכל העולם. ויש גם את המשטרה שתהפוך להיות האויב של האוכלוסיה, ותילחם נגד האוכלוסיה. ואלה שאיכשהו שורדים – הם יקחו אותם למחנות להפוך אותם לעבדים, או לאני-לא-יודע-איפה, או שיהרגו אותם. התכנית של הרשעים זה לגמור עם תשע עשיריות של האוכלוסיה של העולם!

אז, נו, יהודים טובים, איך שלא יהיה הם לא רוצים לתת לכם לחיות, אבל עכשיו הם משגעים אתכם עם הגשמיות, אבל עוד מעט הם יתפטרו מכם. הם רוצים לגמור גם עם היהדות וגם עם רוב אוכלוסיית העולם. הם רוצים לעשות דת חדשה, שבסך הכל זה עבודה זרה. בתחילה יעשו שזה יהיה מורכב מכאילו קצת יהדות, קצת נצרות, קצת איסלאם, והרבה מאד עבודה זרה. ומי שלא ירצה ללכת עם זה – 'שלום עליכם'... הוא ימות. זו התכנית. אבל לה' יש את התכנית שלו. הם שוכחים שהקב"ה הוא שברא גם את השטן וגם את כל התכניות שלו, אז הוא גם יגמור את השטן עם כל התכניות שלו, אין ספק בזה. ונישאר אמנם מעט מאד, יחסית, אבל נישאר – אלה שעם הקב"ה, אלה שכביכול 'מחזיקים חזק' בקב"ה ותורתו.

ואפילו אם עברתם עבירות קשות לפני כן, אפילו אם עברתם דברים חמורים – אם עושים תשובה, ה' יסלח לנו [יחזקאל ל"ג, רמב"ם הל' תשובה, מאמר 'יסוד התשובה' לרבינו יונה]. אנחנו – זה הדור הכי נמוך שהיה אי פעם, אבל אנחנו, בגלל שאנחנו כ"כ 'מחוספסים' (בלתי רגישים) נוכל להרים את עצמינו בכח, ובסופו של דבר להגיע בחזרה אל הקב"ה. אתם מבינים? רק אנחנו יכולים לעשות את זה, רק הדור הזה! ['מֵאַשְׁפּוֹת יָרִים אֶבְיוֹן, דַּלּוֹתִי וְלִי יְהוֹשִׁיעַ', ועי' סוף מזמור מ"ד].

רוב היהודים הצדיקים לא רצו לחיות, לא רצו בכלל להיות בדור שלנו [סנהדרין צח.], ואני מבין למה, מאד קשה היא המלחמה עם הסיטרא-אחרא, קשה מאד. אבל כאשר נצליח לעלות ולהתגבר על כל זה ולהתקרב לקב"ה, ולעבור את הקטסטרופה שעומדת להיות בעולם – או אז תהיה רגיעה, ואז נסתכל אחד על השני, ונראה את האור של השכינה על כולם, וזה יעשה רק טוב, רק טוב. כמה שישרדו – אינני יודע, אני יודע שזה לא הרבה...

ש. מה זה אומר 'לא הרבה'?...

ת. רוב היהודים והרוב הגדול מאד של הגוים לא יהיו. שני שליש של העולם יחרב. וזה הכל כתוב בכל מיני מקומות, בנביאים וכו'. ואנחנו נשרוד, ונגיע באמת בסופו של דבר כמו שתמיד אנחנו כותבים, ל'חתונה הגדולה', החתונה הגדולה שהיתה אי פעם בכל ההיסטוריה...


 

שאלות ותשובות:

ש. אם אובמה רצה שידעו מזה אז למה הוא אמר את זה פעם אחת בלבד וירד מן הנושא?...

ת. כי הוא לא ירד לפרטי פרטים. הם עושים את הכל בשלבים. הוא לא רוצה להגיד, אבל כשיש הרבה פרסומת על כל מיני דברים אז הוא מוכרח לומר משהו...

ש. גם מלכת אנגליה דיברה לאחרונה שהיא לא יודעת אם היא תוכל להישאר... יתכן שבקרוב היא תצטרך להימלט מאנגליה...

ת. היא פותחת את הפה שלה הרבה יותר מדי ממה שהם רוצים... ו'מתגלש' לה כל מיני דברים (מחליק לה מהפה) וגם זה 'התגלש' לה, הם לא היו שמחים עם מה שהיא אמרה... אבל תשימו עין עליה, ברגע שאתם רואים שהיא טסה לדנוור (Denver, Colorado) אז זה אומר שהגיע הזמן...

ש. תוכל לדבר על המשבר באירופה ולהסביר לנו מה זה אומר?

ת. כן, אני אסביר. כל הענין עם האיחוד-האירופי שזה כאילו שהעם קם והחליט להצביע 'נגד' (נגד האיחוד עם אירופה) - עכשיו, בואו נדבר 'בינינו', האם אתם סבורים שאילו הרשעים היו רוצים שבריטניה כן תהיה חלק של האיחוד-האירופי שהם היו נותנים לדבר טפשי כמו 'בחירה-חופשית-של-העם-כביכול' לעצור אותם?! בודאי שהם רצו שזה יהיה, התוצאה הזאת, כי הם רוצים בלאגן! זה פועל הכי טוב, כדי שהאנשים יהיו מבולבלים. ולא אכפת להם שכל אירופה נופלת. וגם הגרמנים בתוך התכנית הזו, וגם כולם, כל ראשי הממשלות שבכל אירופה, פלוס רוסיה, פלוס סין, פלוס כולם. הם כולם שמחים שאנגליה ככה במצב הזה.

ואתם יודעים שהיו כאלה שרצו לעשות בחירות חוזרות על הנושא הזה, אבל למרבה ההפתעה, ראש הממשלה שם אמר: 'לא צריך, כי אם זה מה שהעם רוצה – אז זה מה שאנחנו צריכים לעשות, ואני עוזב את העבודה שלי'... אז בודאי שהכל מתוכנן.

ועוד דבר שזה יעשה – זה יפיל את הכלכלה. עכשיו שואלים איך זה יכול להפיל את הכלכלה? מה זה שייך? הכלכלה אמנם גרועה בכל העולם, והבורסה לא מהווה שום סימן, כי מה הם עושים? הם קונים הרבה, ואז המחיר עולה, מוכרים – זה יורד, עוד פעם מעלים את זה – אז קונים, אנשים רואים שזה עולה – קונים עוד, אחר כך זה מגיע וקונה הרבה, וזה מגיע וקונה עוד, ואנשים רואים שזה עולה – אז הם קונים וקונים, ואז הרשעים מורידים, כי הם מוכרים... ואז ישנם עודפים. זהו 'סִיסוֹ' (נדנדה), למעלה-למטה למעלה-למטה... זה לא שייך לכלום. אבל בעצם לרוב הבנקים אין מזומנים, כי הבנקים הכי גדולים גנבו את רוב המזומנים, ובנו עם זה את הבונקרים שלהם, בנו את כל מה שהם רוצים בשביל העולם החדש שלהם שלאחרי הקטסטרופה, וגם מימנו את כל מה שהם היו צריכים בשביל לעקוב אחרי ה'פלנט אקס'. אז יש להם את הכל מתוכנן.

ויהיה עוד דבר. עוד מעט, כשתרד הכלכלה, תהיינה מהומות קשות ביותר ברחובות, ובגלל זה הם הביאו נשק למשטרה שזה נראה שזה יותר שייך לחיילים בעיראק... וזה יהיה ממש פה, גם פה בטח זה יהיה, אבל בארה"ב ובאירופה – זה יהיה ממש גרוע מאד.

ש. אז במקום להילחם בדאע"ש – נלחמים באזרחים של עצמם...

ת. הדאע"ש זה עוד דבר שהם יצרו, כאילו שזהו 'האויב', אז הנשק יהיה גם נגד הדאע"ש וגם כנגד האוכלוסיה. ובלאגן-בלאגן. המהומות כבר התחילו, לא 'בגדול-גדול' כמו שמחכים לזה, אבל זה בהחלט כבר התחיל. וכל זה – זה בשביל להסיח דעת, זה נועד לגרום לאנשים באירופה ובארה"ב ובכל הארצות של העולם להיות עסוקים עם ה'לשרוד', כל אחד ילחם נגד השני. וזה כבר קורה.

וזה בדיוק גם מה שהם עושים בין החרדים. הם נכנסו לתוך החרדים, עם חרדים-רשעים שהם כבר לא באמת חרדים, ופשוט בשביל הכסף עושים בלאגנים בין חרדי לחרדי. הם תפסו את העסק מאד יפה, והם עושים בלאגנים בינינו. אבל ה' יציל אותנו, וכל היהודים-האמיתיים יצאו מזה. ובכל העולם עכשיו המצב הכלכלי הוא מאד קשה. והמזומנים נעלמו מכל הבנקים. יש מעט-מעט-מעט. ואם מישהו יבוא וירצה לקחת את הכסף מהחשבון שלו – לא יתנו לו! יש כבר בנקים שלא נותנים מזומנים מעל לסכום מסוים. אבל הם יפילו את הכל על אנגליה, וכך הם יצילו את השם שלהם, כי הם יוכלו להאשים את התושבים הטובים של אנגליה, שהם בסך הכל רצו לקחת בחזרה את המדינה שלהם מן האויבים, והם, ה'סדר-עולמי-חדש', יאשימו אותם שהם אלו שקלקלו את הכל בכך שלא רצו להיות חלק של ה-EU (האיחוד האירופי).

ש. הפיגוע הענק באורלנדו במועדון המנוולים – מה המשמעות של הסיפור הזה?

ת. הם רוצים לעשות בלאגן בין האלה לבין המוסלמים. זה דבר שנועד להיות בעיקר כנגד המוסלמים. וזה שהתוקף מוסלמי – אז היתה להם סיבה לדבר נגדם. זו הדרך שלהם, תמיד הם עושים בלאגן, זה נגד זה, וזה כנגד זה, וזה כנגד זה. וגם אין להם שום בעיה להרוג את האנשים שלהם כדי לעשות את מה שמעוניינים. הנה, לפני ההצבעה באנגליה רצחו אשה מהפרלמנט שהיתה דוקא בעד האיחוד, אז היא היתה אחד משלהם, אז מי רצח אותה? מי יודע? אולי זה הצד השני, אבל יכול להיות שזה לא הצד השני...

ש. לפני כשבוע נכנסו נציגי הכנסיה היוונית לחולל טקס תיפלה בקבר דוד המלך, השוטרים פינו את המתפללים והכניסו את הכמרים...

ת. הם עשו משהו שם כדי לטמא את המקום, אבל זה לא יעזור להם, וה' לא יתן את זה, ואפילו שהם עשו את זה – לא תהיה להם שום השפעה על המקום. להלחם על קבר דוד המלך – זה לא פשוט. ויכול להיות שבסופו של דבר יסלקו את היהודים, אני מקוה שלא, אבל אני לא יודע. אבל זה לא יעזור להם, דוד המלך לא יתנצר... לא לדאוג...

ש. למה ביטלו את השירותים הציבוריים בהר ציון?..

ת. זה פשוט רק כדי לעשות בעיות ליהודים. ואני כבר אמרתי לכם לאן ללכת... זה נראה כאילו שאנחנו מפסידים את המלחמה, אבל זה לא נכון. צריכים להחזיק מעמד. בהרבה מאד פעמים ה' לקח את עמ"י כשהם היו המעטים נגד הרבים ועמ"י הוא שניצח. אבל אנחנו צריכים להיות קדושים – אחרת זה לא ילך.

ושתדעו, הממשלה פה מתכוננת למלחמה, לא ברור לי בדיוק נגד מי, אבל יש מלחמה שכנראה עומדת להתחיל בעתיד הקרוב. וזה לא יהיה פשוט, היהודי צריך לחזור בתשובה, גם החרדי-כביכול, הוא צריך להיות באמת-חרדי, ואז ה' ישמור עלינו. אבל אם אנחנו נבחר להיות עם הרשעים, בגלל שזה נראה הרבה יותר בטוח ומושך – אז לא תהיה לבן אדם הזה שום תקוה.

ש. הכותל המערבי, בזמן הקרוב עומדים לסגור את שער יפו בכל לילה בתירוץ של שיפוצים, וזה הכל במטרה לעקור את היהודים הנאמנים מן הכותל, כי אֵלּוּ הן השעות שהם מגיעים. ומצד שני הריפורמים תוקפים את הכותל עם הטינופת שלהם, וכולם שותקים. אני לא מבין את זה...

ת. אתה לא מבין את זה?! אני מבין. זה מצב שכל הרשעים עכשיו חושפים את הקלפים שלהם. אתם אַל תרדו מהאמונה והביטחון בה' בשום אופן, לא משנה מה, זה לא יהיה. הם יעשו... הם ילכו... הם יכולים לעמוד על הראש, לא יעזור להם כלום, בסופו של דבר הם יעלמו. אני לא יודע כמה זמן יקח עד שיבוא הכוכב, אבל אני כן יודע שזה מעט מאד זמן, יחסית. וזה חייב להיות. ואני מאמין, לא יודע בדיוק, אבל אני מרגיש שזה צריך להיות עוד השנה הזאת.

ש. מה דעתך על פרשת "ילדי תימן" שחזרה כעת לכותרות?

ת. ילדי תימן – זה לא הרבה יותר שונה ממה שהם עושים עכשיו. אני מאמין שאמנם את רובם נתנו לאימוץ, אבל לאנשים חילונים. וזה גם כן היה בשביל להרוס את התימנים. כי היו מספיק תימנים שהתנגדו להם. אמנם היו רבים מן התימנים שהלכו איתם אבל היו הרבה שהלכו נגדם ושלא היו מוכנים לעזוב את הדת שלהם, לעבוד בשבת, ללכת בבגדים שהם נתנו להם וכו' וכו', ואז הם רצו להעניש את אלה שלא הלכו איתם. זה הענין הראשון. והדבר השני – הרוויחו יפה על כל ילד וילד, והדבר השלישי – רוצים להרוס את הדת היהודית.

ש. ועל בסיס רישעות שכזו קמה לה המדינה הזו...

ת. ר' יואלי'ש, הסאטמר רבי זצ"ל, הוא ידע בדיוק מה הוא מדבר, הוא ידע בדיוק מי הם הציונים. ועכשיו הם מראים את עצמם חזק מאד, וכ"כ הרבה חרדים מתבלבלים, וזה מה שכואב הלב. אין מה לדבר, זה רק לשֶבת ולבכות על כל יהודי ויהודי שמתבלבל.

ש. שומעים על כל מיני אנשים שנופלים, מקרים משונים ומזעזעים... צעירים ומבוגרים...

ת. נכון, כי הם לא נשמות של יהודים אמיתיים, נפילה כזו יכולה להיות רק של הערב רב. וכל הענין עכשיו עם המנוולים, אין אף אחד כולל טראמפ וכו' שלא מתכופף לאנשים האלה, שלא מהלל אותם, אפילו שהוא לא אוהב אותם, אבל בכל אופן אסור לדבר נגדם! זה פשוט לא דמוקרטי! צריכים לקבל אותם! וגם פה בארץ – זה לא דמוקרטי לדבר נגדם...

ש. איך זה שמדינה נורמלית מאפשרות ומעודדת כזה דבר מכוער, כה הרסני וחולני עבור עצמה?...

ת. זו לא המטרה. המטרה של המדינה, שהיא בעצם חלק של הסהעה"ח – זה להרוס את האידישקייט, ה' ישמור. וזאת הם עושים דרך קלקול הבית היהודי, כי זה דבר שיכול להרוס את כל היהדות, ה' ישמור. ה' לא יתן, אבל זה עוד יֵרָאֶה לנו הרבה יותר קשה לפני שזה יהיה יותר טוב. אבל אנחנו צריכים להחזיק חזק ולא לעזוב – לא משנה מה. אמרתי פעם, אנחנו נגיע לרגע שבו היהודי צריך להגיד 'עד כאן', לא זזים יותר לשום כיוון – רק לקב"ה. ולא לפחד. וזאת היתה הבחירה שעמדו בה במשך כל הדורות, כל הדורות. ואנחנו מגיעים לסוף, וצריכים להיות חזקים.

אנחנו בעולם מלוכלך. כל הענין איך לקרוא לזה, כל הדברים ששייכים לזימה – זה 'על הגובה' עכשיו. וזה מושך הרבה אנשים – כולל מהחרדים. וזה לא רק מעכשיו, בארה"ב ובאירופה זה כבר משך הרבה מאד אנשים, כי הפסיקו להיות חרדים, הלכו להיות בלי דת. ועכשיו זה גם כן קורה, אבל מה, מהו ההבדל? שמי שאז הלך להיות חרדי – הם היו מעטים מאד שנשארו בישיבות וכו' מאירופה. ובאמריקה בכלל היה 'שמחה וששון' תמיד, אבל עכשיו, החרדים, שהם הרבה יותר בכמותם מאשר אז, יש להם באמת בעיה. יש בעיות בתוך הקהילה שאף פעם לא היו בצורה שכזו, וזה קורה מכל הדברים המלוכלכים שנכנסים. וזה עוד לפני האינטרנט ולפני האייפונים, שזה רק עושה את זה יותר גרוע כמובן, שאפשר בקלי קלות לראות דברים ולקבל רעיונות וללכת לחפש. אבל ברור דבר אחד: שיש לנו כמו כן גם הרבה בחורים והרבה גברים ששומרים עינים באמת, שהם יהודים אמיתיים, ועל זה, על האנשים האלה, הקב"ה יבנה את העולם הבא של משיח, אם ירצה ה'. [ר' ספר טהרת הקודש, 'מעלות נוטרי היסוד', ע"ש באורך].

כופרים וארזי הלבנון...

לבקשתו של בנימין הוספנו את הסיפור הבא. כפי שמובא בחז"ל ובדברי הנביאים (סוף ספר זכריה, דניאל ועוד) תהיה תקופת בירור גדולה וחזקה לפני ביאת המשיח. העובדה שלפנינו ממחישה להפליא את המושג של 'תקופת הבירור'.

יהודי שאביו היה כלוא באושויץ במשך התקופה הארוכה ביותר, מיום הקמת מחנה-ההשמדה ועד לסיומו, לאחר פטירת אביו סיפר שהאב לא היה מדבר מאומה על מה שעבר שם ומכל מה שראה וחוה שם. הדבר היחיד שהוא היה מוכן לומר שוב ושוב, זה רק את המשפט הבא: "ראיתי כופרים שנהיו 'ארזי הלבנון', (צדיקים גדולים) וראיתי 'ארזי הלבנון' שהפכו להיות כופרים". זה הדבר שהרשים את היהודי ההוא יותר מכל דבר אחר שראה, כל דבר אחר התגמד לעומת העוצמה והרושם של תופעה זו.

וזה אומר לנו לצפות שגם בימינו יכולים להיות כאלו דברים, כי אנחנו נמצאים בתקופה של בירור, במצב שכזה הפנימיות צצה, מתגלית ונחשפת, ואז קורים דברים מפתיעים, אנשים גדולים וחשובים יכולים להתגלות כשפלים, ואילו אנשים פשוטים מתגלים לעתים כאנשים בעלי נפש גדולה וצדיקים גדולים. זהו הלקח העצום.

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 6972477 פעמים
היום - 27/10/21