מסר להורים של ילד אוטיסט

מסר להורים של ילד אוטיסט

תיקשור עם דניאל, ירושלים, ב' בתמוז התשע"ז

מדבר דניאל. אני בחור אוטיסט ואני לא מצטער שאני אוטיסט – כי נשלחתי כדי לעזור לעם-ישראל, אבל לא רק לעזור לעם-ישראל, גם לעזור להורים שלי ולמשפחה שלי. זה לא פשוט, אני יודע, כאשר יש בן או בת אוטיסטית, זה מאד קשה. אנחנו נראים נורמליים לגמרי, אבל לפעמים קשה מאד לחיות אתנו.

 אנחנו גורמים מצד אחד להרבה סבל גשמי שאנחנו מתנהגים הרבה פעמים לא טוב, יכול להיות מאד קשה. מצד שני אנחנו עוזרים למשפחות שלנו לעלות רוחנית – אם המשפחות רוצות לעלות רוחנית.

 אבל לא כל ילד אוטיסט חייב לכתוב (לתקשר) כמו שאני, כדי שההורים יתקרבו לה' בגללו. כל ילד הוא קצת אחרת, אפילו שהוא אוטיסט. כל משפחה צריכה ללמוד שאם ה' נתן כזה דבר – זה בשביל לעזור להם להתקרב לקב"ה יותר ויותר.

 אני בטוח שאתם רגישים לילד שלכם. אני בטוח שגם בלי תקשור אתם חשים את הנשמה ואת מה שמיוחד בו, ואני בטוח, בלי להכיר אותו ובלי לדעת כמה שהוא קשה פחות או יותר, שאתם (ההורים) או לפחות אחד מכם – מרגיש קרבה רוחנית עם הילד. זה נכון לכל ילד שנולד למשפחה שיש בו איזה מום או פיגור או לא משנה מה.

 מי שרגיש, מי שרוצה להיות קרוב לה', יכול לחוש את הנשמה של כל ילד, וברגע שהוא חש את זה – זה אוטומטי, מיד, מקרב אותו לקב"ה. עם כל הקושי בגידול ילד כזה, ואני יודע שזה קושי רב, ואני יודע כמה צער הבאתי להורים שלי, אבל יחד עם זה – הם אוהבים אותי ועושים את הכל בשבילי.

 ואפילו שהייתי מרביץ לאבא שלי, כשהייתי כבר גדול וידעתי להרביץ חזק – הוא רק החזיר לי אהבה, והאהבה הזו – זו האמונה והבטחון בה' – שכל מה שה' עושה – זה רק לטובתנו. ומי שיכול לעלות לגובה הזה כמו אבא ואמא שלי אז הוא בטוח יקבל משיח צדקנו.

 אנחנו כמעט בסוף, ממש. הילד שלכם בעזרת ה', אם אתם יהודים אמיתיים ואני בטוח בזה, אני בטוח שהנשמות שלכם עמדו בהר-סיני ואמרו "נעשה ונשמע", ואתם תקבלו משיח צדקנו. ואז הילד הקשה הזה, מול העינים שלכם, בשניה, יקבל מראה אחר לגמרי, מראה של צדיק ממש, ואז יהיה לכם הרבה הרבה הנאה ממנו והרבה כבוד ממנו.

 ואני מברך אתכם שתזכו לקבל משיח צדקנו עם כל המשפחה, ואז תראו כמה שהילד באמת צדיק ותלמיד חכם ותשכחו לגמרי מכל הקשיים שהוא הביא לכם פה בעולם הזה.

(דניאל ביקש למסור עוד מסר):

לא לתת לטומאה להיכנס 

 משהו מעיק עלי, אבא, אני רוצה לצעוק, להשתולל, לבכות. ידעתי שהמדינה הזו נוצרה ע"י רשעים, אבל לא ידעתי עד כמה שהם רשעים, כמה שהם בלי לב, כמה שהם אכזריים. כמה שהם לא רוצים אמת, רק שקר.

 אבא, מה שמגלים עכשיו – עם התימנים שגנבו להם את הילדים, המרוקאים שגנבו להם את הילדים. הם לא רק מכרו אותם לאימוץ אלא גם שלחו משלוחים של ילדים חיים לעשות עליהם נסיונות, נסיונות כמו מנגלה, עכשיו זה יצא (פורסם). ועד היום הזה, אנשים נכנסים לבתי-חולים, ולא רק ילדים, ועושים עליהם נסיונות בלי שידעו, בלי שידעו.

 אבא, איזה עולם, איזה עולם. אנחנו יודעים ויש מספיק הוכחות לכל הדברים האלה. אנחנו יודעים וכל הזמן מדברים – ששולטים בעולם רשעים גדולים שהם כמו נמרוד, עובדים עבודה-זרה ומקריבים ילדים לע"ז. רשעים שהולכים עם השטן, שהם עובדי השטן. וקשה להאמין שיש אנשים המתיימרים להיות יהודים, שהולכים יחד איתם.

 אני מסתכל ברחוב, אבא, ואני רואה חוסר צניעות, אני רואה מבט אטום על פניהם של אנשים, לא מבט רך וסולח ואוהב – לא את האדיבות והרצון לעזור לכל יהודי ויהודי.

 יש מחלוקת על דברים שהם בסיסיים וברורים ביהדות. שני הצדדים חרדים, אבל צד אחד עובד עם הרשעים כדי לפרק את היהדות.

 יש רבנים שהולכים לצידו של השטן, ויש רבנים שפשוט מדללים את היהדות, ויש רבנים שהעם מבלבל אותו. יש מלא רבנים, כמו שאמרו הקדושים מהדורות הקודמים שבדור הזה יהיו רבנים כמו סומסומים, כל מיני רבנים, כל אדם שני רַאבַּיי, רב. אבל כמה רבנים אמיתיים יש? מעט. וכל הדור בלאגן. אבל ברוך ה' יש לנו רבנים גדולים וחשובים שמשתדלים להנהיג את עם-ישראל בדרך האמת ואפילו שהם מעטים, הקב"ה נתן להם כוח להנהיג.

 אני יודע שכל נשמה יהודית אמיתית שעמדה בהר-סיני ואמרה נעשה ונשמע – תשרוד, אבל אני מרגיש, כשמסתכלים מסביב – שהרוב העצום לא מאלה – הם מהערב-רב. אבא, זה מאד מפחיד, זה מפחיד אותי מאד, זה שובר לי את הלב, אבל אני יודע - שה' הכל-יכול וה' יציל אותנו.

 אנחנו מעטים יחסית – אותו מספר שהיה בהר-סיני עם תוספת של עוד נשמות שה' יצר, והערב רב, אלה שלא קבלו ולא אמרו "נעשה ונשמע" - הם הרבה יותר ממה שהם היו קודם, והם שולטים על הכל עכשיו, כביכול שולטים.

 ואנחנו מעטים, וה' יגמור את כל הרע, הוא יפרק את זה והוא יפזר את זה עד שזה לא יהיה – זה יעלם ואנחנו נשאר. עם ישראל ועוד כמה גוים צדיקי עולם וזהו.

 זה מה שישאר. לא יכול להיות אחרת. הרשעות יותר מידי גדולה. חוסר האנושיות והאכזריות הם יותר גרועים מהמצרים העתיקים, יותר גרוע מנמרוד. הם קלקלו את העולם כל-כך שאין לי אפילו מילים לתאר את הקלקול, איזה רשעות בעולם הזה עכשיו ואיך שזה שולט.

 ואנחנו, עם ישראל – חייבים, חייבים! לזרוק את הגשמיות המיותרת ולהצטופף בתוך הבתים שלנו, בתוך השכונות שלנו, ולא לתת לרישעות ולטומאה להיכנס - לא לראש, לא ללב, לא לשכונה, לא לבתים שלנו. אנחנו חייבים לבנות חומה רוחנית שתפריד בינינו לבין העולם המקולקל של היום. אנחנו צריכים לעשות גטו, שאנחנו עושים את הגטו – לא הגוים עושים לנו, שאנחנו עושים את הגטו, ולא לתת לטומאה להיכנס.

 אבא, אנחנו כמעט בסוף, אין ספק שהעולם פשוט לא יכול להמשיך ככה. העולם עכשיו מטונף, מלוכלך כל-כך, שאין שום הצדקה שזה ימשך.

 אנחנו, עם ישראל, הגענו לזמן הזה עם התורה שלמה, שאפילו פסיק אחד לא השתנה בכל השנים האלה, ברוך ה', וזה ממש נס. יש לנו את התורה ואת כל הצדיקים שכתבו על התורה, ויש לנו את הגמרא ויש לנו את כל הספרים שהצדיקים כתבו וזה מה שמחזיק אותנו – זה הכל בשבילנו.

 יהודי צריך ללמוד תורה, להתפלל, להיות קרוב לקב"ה ולקבל אותו תמיד כהכל-יכול ואין עוד מלבדו. הוא היחיד בכל מה שקיים בכל המציאות ובכל העולמות. הוא שולט על הכל ואנחנו העם שלו, הילדים האהובים שלו. ואנחנו צריכים לחזור אליו ולהראות לו את האהבה שלנו...

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 6395287 פעמים
היום - 13/08/20