אין הרבה כאלה

אין הרבה כאלה

בס"ד, ירושלים, תקשור עם בנימין, י"ב תמוז תשע"ז

אני מאד מרוגש, מאד מאד מרוגש. כי אני מרגיש שהסוף מתקרב בצעדי ענק!  אני מפחד, ואני שמח, אבל זה מפחיד לחשוב מה יכול להיות בעתיד הקרוב ביותר. אנחנו כולנו ראינו שיש כבר מלחמות בעולם שלנו, מלחמות קשות מאד, מלחמות של רצח, אכזרי ביותר. של מוות בצורה איומה, של חוסר אהבת-הבריות, של רצח ילדים ונשים, ושל ... אוי, מה אני אגיד לכם, משהו איום ונורא, ואף אחד לא יכול לעצור את זה. ואלה שצועקים נגד – גם הם רוצחים... משני הצדדים..

ואנחנו היהודים גרים בארץ ישראל, ופה בארץ ישראל – הסכנה ענקית. מסביבנו מיליונים על מיליונים של אויבים. אבל מגיע הזמן שהמלחמה עוד יותר גדולה ועוד יותר מפחידה שזה כבר ישפיע על כל העולם. ולא רק זה, תפול גם הכלכלה, כשאני לא יודע איך כלכלת העולם עדיין עומדת בכלל, כי בכל ארצות-המערב הרשעים גנבו את רוב הכסף שבבנקים, הכל פועל על 'אויר', על 'כאילו', אין בכלל כסף כמעט בבנקים, הכל זה מספרים שעוברים ממחשב למחשב. וזה חייב ליפול. איך זה יכול להיות שיש באמת איזו התקדמות כלכלית באמריקה?! מה טראמפ עשה עד היום לתקן את ההרס שאובמה עשה? הֶרס שאף בעוד מאתים שנה אי אפשר לתקן, רק להרס ולבנות מחדש. פה ושם הוא עושה משהו, אבל זה לא מספיק, זה יקח מאה שנה רק להחזיר את החובות של ארה"ב הגדולה והחזקה.

ואירופה – אותו הסיפור. ואוסטרליה – אותו הסיפור, וסין – אותו סיפור, וכולם, רוסיה, בטח אותו סיפור, ואנחנו 'טמבלים' שמאמינים ברשעים, מאמינים ברופאים, מאמינים בעורכי-דין, בשופטים שיושבים בבתי משפט של גוים, ואפילו בארץ שזה כאילו בתי-משפט של יהודים. אנחנו מאמינים שהם כולם יעזרו לנו, המכונאי יעזור לנו, הטכנאי יעזור לנו, כולם עוזרים לנו, אנחנו סומכים עליהם, אבל הם שקרנים, והם לא יכולים להציל אותנו. אף אחד לא יכול להציל אותנו, לא ה'סושיאל סקיוריטי', לא הביטוח לאומי, ולא שום משרד ממשלתי, לא אף אחד, רק הקב"ה.

ולא יעזור לנו כלום, רק אלה שהם עם בטחון מאד גדול בקב"ה נעבור את העתיד-הקרוב בקלות יחסית, רק עם ביטחון מוחלט. העולם כמו שיש עכשיו הוא כ"כ רע, שה' החזיר לעולם את כל הרשעים שחיו אי פעם, עם כל הדברים האיומים שהם עושים, עם כל הע"ז שלהם, הם כולם פה עכשיו. ואנחנו רואים עולם מלא רישעות שאי אפשר לתאר את זה. אנחנו רואים חוסר קדושה בצורה ענקית, אפשר להקיא מחוסר-הקדושה שיש בעולם שלנו היום, ודוקא גם בין היהודים, ואפילו היהודים שהם כאילו חרדים.

כל העולם מגעיל, רוצים ללכת נגד הטבע, עם הכל, עם הכל. מנסים לעשות יצירות חדשות לעשות טבע אחר, שלוקחים את הגוף של הבן-אדם ומנסים להפוך  אותו למשהו אחר. יש להם אפילו תוכנית לחבר לבן אדם חלקים של מכונות, שזה יהיה חצי בן אדם וחצי מכונה. גם עשו הרבה סרטים על זה, כדי שבני אדם יתרגלו לכל הרעיון הזה, זו חולניות, זה חולניות, זה הולך נגד הטבע שה' ברא, אשה – אשה, וגבר – גבר. ויש לכל אחד תפקיד, אשה – זה אמא, זה אשה לבעל שלה, היא עושה את הבית, הבעל – הוא עובד והוא לומד תורה, והוא מתקרב לה' ביחד עם המשפחה, והם עושים בית של צניעות, של קדושה, של תורה, ומצוות וכו', חגים וכו'. זה התפקיד שלנו בעוה"ז, ולא לצאת לעולם כדי לעשות כל מיני קריירות, בדברים טיפשיים, לא! העולם נהיה משהו אנטי הקב"ה, ה' ישמור.

אבל לא לדאוג, ה' יגמור את כולם. כל הרשעים יעלמו לגמרי, וישארו אלה הנאמנים שבטחו בה'. לא לפחד, לא לפחד! מי שעם ה' – ה' יהיה איתנו. מי שאוהב את הקב"ה – ה' יהיה איתנו. ולא לפחד. אבל זה לא מספיק לא לפחד, צריכים להאמין, צריכים לקשור קשר עם הקב"ה ולהתחיל עכשיו אם לא התחלת עדיין. להתחיל עכשיו להתקרב ולהתקרב עד ה', עד שמוצאים את ה', עד שמרגישים איך ה' מלטף אותנו ואוהב אותנו ושולח לנו רק טוב. זה מה שאנחנו צריכים לעשות בכדי להתכונן לעתיד הקרוב, כי בלי הכנה שכזאת נסבול מאד מאד. ואני מרחם על היהודים בחוץ לארץ כי בחו"ל יהיה עוד יותר קשה, אבל כל יהודי שמבין שצריך להתקרב לה', ויתחיל עכשיו, ברגע זה, לעשות את זה – כל יהודי שמאמין עם כל הכוחות שלו שכל מה שהקב"ה עושה זה לטובתינו, כל יהודי כזה ינצל. וכל גוי שמאמין בקב"ה, לא באותו האיש, אלא בשם ה' אחד – גם הוא ינצל. אין כ"כ הרבה גוים כאלה, ואין כ"כ הרבה יהודים כאלה. שאלות?

ש. מה אתה אומר על כל מה שהולך עכשיו בין צפון קוריאה, ודרום קוריאה, וארה"ב...

ת. זה הכל מכין אותנו למלחמה, אם חושבים שלא תהיה מלחמה – אני מצטער להגיד שתהיה מלחמה. אינני יודע כמה ארוכה היא תהיה – כי הכוכב גם יגיע. ואנחנו נכנסים כבר למצב הקשה, כל אחד צריך להחזיק כביכול בקב"ה, חזק, חזק מאד.

ש. מה עם התפילות שעושים רבנים וצדיקים בכל מיני מקומות?...

ת. הם מרגישים ויודעים שאנחנו בסכנה גדולה מאד, אני רק מקוה שהרבה אנשים הלכו איתם, כי זה חשוב ביותר, אה, מה שהיה קורה לפני מלחמת העולם השניה, אילו רק היהודים היו מתפללים, אם היו רצים לקברי הצדיקים, ואירופה היתה מלאה-מלאה, עד היום היא מלאה בצדיקים, קברים של צדיקים. אם רק היו עושים את זה, אם רק היו עושים אסיפות גדולות וחוזרים בתשובה, לא היה, לא היה כח לנאצים לעשות את מה שהם עשו ליהודים, אבל לכל אחד היה יותר מעניין ה"עסקים-כרגיל" שלו, ולכן אף אחד לא התפלל במיוחד, ולא פחד במיוחד עד שהפצצות התחילו ליפול. ואז פתאום התחילו לפחד. ואז התחילו לרוץ. אבל בהונגריה ישבו בשקט אחרי שכולם ידעו פחות-או-יותר מה שקורה, ולא ברחו, פשוט המשיכו כאילו כלום – עד שהם הגיעו, עד שבאו הנאצים. ואם רק היו הולכים בקבוצות גדולות, והיו בוכים ועושים תשובה ביחד – כל השואה היה נעלם!

 

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 6382271 פעמים
היום - 03/08/20