חייבים לברוח מן הרשעים

חייבים לברוח מן הרשעים

בס"ד, ירושלים, תקשור עם בנימין, כ"ח תשרי תשע"ח, מסר מס' 290


אני מרגיש כל יום, כל רגע, שאני רק רוצה לבכות ולבכות. הלב שלי נשבר, ומהלב נשפכות כל הדמעות. אני לא יודע גם מה לעשות. אני מתפלל לה' יום ולילה להציל אותנו כי אני מרגיש את האסונות שעומדים להיות בעולם שלנו.

כל הרי-הגעש שמתחת לאוקיינוס ושמעל לאוקיינוס, ההוריקנים, סופות-הטורנדו, השריפות הענקיות וכו' וכו', כמו גם רעידות האדמה, כל פגעי-הטבע שבד"כ הם מתרחשים בכמות כזו ובגודל כזה בתקופה של מאה שנה – עכשיו זה הצטמצם לתוך כמה שנים. וזה ברור שה' מדבר איתנו, מזהיר אותנו שעומד להיות אסון. והכל כתוב וברור, ומי שקצת יודע ללמוד יכול להרים ספר, אפילו יש מתורגמים לשפות שונות, ואפשר לקרוא את זה ברור, דברים שנכתבו לפני אלפי שנה, או אפילו דברים שנכתבו לפני כמה מאות שנים, או אפילו מאה שנה. ושמענו את זה מגדולי-הדור שלנו בכל הדורות שאמרו לנו מה יהיה, אולי פה ושם אמרו קצת אחרת, אבל בסך הכל זה אותו הדבר מה שכולם אמרו.

ועכשיו אנחנו רואים ברור שזה קורה, ומי שלא רואה את זה – אז או שיש לו 'קַטַרַקְט רוחני' (עיורון רוחני), או שהוא טיפש, או שהוא פשוט רשע ולא רוצה לדעת, רשע כזה שהוא בטוח שהוא ביחד עם השטן ימש"ו יכולים ממש לנצח ח"ו.

וה' נותן להם את האפשרות לחשוב ככה, הוא נותן להם את כל האפשרויות, כמו שלנמרוד היתה סיעתא-דשמיא ענקית לבנות את מגדל-בבל, ממש בקלי-קלות, כזה פרוייקט ענקי שאי אפשר בכלל להאמין שבימים ההם אנשים יכלו לבצע כזה דבר, לבנות כזה מבנה ענק. ואז הם הגיעו כמעט עד העננים, והתחילו לירות חיצים אל תוך העננים [סנהדרין קט.], כאילו-כאילו שהם יכולים לפגוע בקב"ה ח"ו. תראו איזה טפשים! הוא נתן להם את הכח להגיע עד לעננים, אבל בדבר קטן הוא הוריד אותם כולם עם כל המבנה הענק הזה.

ה' נותן לרשעים – גם בדור שלנו, שזה הדור הכי קשה שהיה אי-פעם, הוא נותן להם כח. הם יודעים, הרשעים האלה, לעשות דברים, יש להם טכנולוגיה לקחת מצב מסוים שיש בים ולעזור לטבע לייצר הוריקנים מאד מאד מסוכנים. ויש להם טכנולוגיה גם לכוון אותם, את ההוריקנים. אמנם עם הטכנולוגיה זה לא מאה אחוז מדויק, וזה לא תמיד מצליח, אבל זה מצליח מספיק בשביל לעשות בעיות. כל מיני דברים הם עושים אותם 'כאילו', ה' נותן להם אפשרות לעשות. אבל לא כל מה שקורה בעולם הם אלו שעושים, בודאי שאין להם את הכח והטכנולוגיה לעשות את כל האסונות שיש בעולם. ולכן רוב האסונות בעולם – זה בא מזה שהכוכב 'ניבירו' או 'השביט' בא, שמש קטנה עם שבעה כוכבי-לכת, שסובבים סביבו, שכשזה מתקרב ומתקרב, אז יהיה ממש תוהו ובוהו בעולם.

וכמו שדיברנו, אנחנו רואים כבר 'טיפ-טיפה' את התוהו-ובוהו בעולם, עם ההוריקנים והשריפות ורעידות-האדמה וכו', וכן את הבולענים שנפערים, שאנחנו רואים יותר ויותר בעולם שלנו. וזה יהיה יותר גרוע מכל החיות שנכחדות, וכל סוגי בעלי-החיים שנעלמים לגמרי. כל מזג-האויר כולו משתנה. יש בצורת במקום שפעם היה מים, והרבה מים איפה שפעם היתה בצורת. הכל השתנה. מיליונים ואולי מליארדים של דגים מתים בכל הזמן, וזה לא סתם. וזה לא כמו שהרשעים רוצים שנאמין שזה בא כתוצאה מזיהום-האויר, לא, זה בא מההשפעה של השביט על כדור הארץ.

ואנחנו יודעים שה' יציל כל יהודי אמיתי, אבל אני שוב ושוב ושוב מבקש מכם לחזור לקב"ה, כי אם אתם נשמות יהודיות אמיתיות ואתם בורחים מן האמת – ה' 'יתפוס אתכם' כביכול ויכריח אתכם לחזור לאמת. לא תהיה לכם ברירה. אז למה לסבול? זה הדבר הכי טוב שרק יכול להיות! וזה לא רק שנציל את החיים שלנו, החיים לנצח, אלא אנחנו נציל את הכל, את כל הבריאה.

ה' ברא את העולם בשבילנו, בשביל הנשמה היהודית, להתפתח, לגדול, להיות מוכן בשביל העבודה הכי חשובה שלו בסופו של דבר, וזה: להיות המשרת הנצחי של הקב"ה. וזה תענוג יותר מכל תכניות-הטלביזיה או הסרטים המטופשים או כל המשחקים וההתעמלות והאולימפיאדות וכל השטויות, זה יהיה... – אני לא יודע אפילו איך לתאר זה.

 

ועכשיו אני רוצה לדבר על משהו אחר, אני רוצה לדבר על הצבא של המדינה, צבא הגנה לישראל.

אני רוצה לדבר על הגיוס. אני רוצה להסביר את זה בדיוק, כדי שגם החרדים לא יתבלבלו. ויש חרדים שכן מתבלבלים, כי הרשעים יודעים למשוך אותם עם כסף ועם הטבות, לקבל את הרעיון שאפשר ללכת לצבא, ושלא כל אחד חייב להיות קרבי, אפשר לעשות אפילו קריירה בצבא, חס ושלום. אז למה אי אפשר ללכת לצבא?!...

אז כך, הדבר הראשון: אסור היה בכלל לעשות מדינה. והדבר השני – אסור היה בכלל לעשות צבא, צבא רשמי. מותר להגן על עצמנו, אבל אי אפשר לבנות צבא, עם גנרלים ועם כל הציוד וכו', זה נגד התורה! הדבר השלישי: הצבא הישראלי מלא טינופת, פשוט טינופת.

הם גם מקבלים בשמחה את המנוולים שעושים מצעד כל שנה בירושלים, בלי בעיות. הם מקבלים בנות ושולחים אותן יחד עם בנים, והכשרות לא קיימת כמו שצריך. ויהודי לא יכול בכלל ללכת לצבא כשכל הדברים הכי גרועים – הוא צריך לפגוש אותם פנים אל פנים. וזה לא נכון שמפרידים בין זה לזה, בין החרדים לחילונים, לא, זה שקר! אולי פה ושם קצת יש משהו, אך בסך הכל אין! אי אפשר לשלוח בת למקום של בנים ובנות כשיש מפגשים, זאת אי אפשר במיוחד כשאין שום מוראליות (מוסר), שום מוראליות ['רק אין יראת אלוקים במקום הזה...', פרשת וירא]. כמה סיפורים מלוכלכים יש על קצינים שניצלו בנות, או על קצינים שניצלו בנים, שלא נדע, וזה טינופת, זה טינופת, זה מגעיל!

יהודי לא יכול ללכת לשם בשום פנים ואופן, לא משנה. אתם רוצים צבא? שיבנו את הצבא לפי התורה, לפי התורה בדיוק. וזה לא יהיה צבא רשמי, זה יהיה צבא רק בשביל להגן עלינו, אבל לפי התורה, אך ורק לפי התורה! אם המדינה לא רוצה להכיר בתורה – אז שלא יכירו בנו! אנחנו לא שייכים! כמו שלא לוקחים את הערבים לצבא – גם אנחנו לא הולכים לצבא.

ואם בגלל זה לא רוצים לתת לנו זכויות – בבקשה! הרי איך שלא יהיה מה שנותנים על ילדים, קצבאות-הילדים, לא שוות כלום... אפשר לקנות עם זה גלידה... ואין עוד שום דבר אחר שנותנים לנו, כלום, אפס! שום דבר! ובכלל, אסור לקחת מהם פרוטה, אבל הרבה פעמים אין ברירה ועושים את זה, אבל עוד מעט זה יגמר, זה יפסיק, כי הם לא רוצים לעזור לא לחרדים ולא לאף אחד, הם רוצים להציל את עצמם, המעטים, והם ישאירו אותנו למות. זה מה שזה יהיה עכשיו. יש להם תכנית יחד עם כולם, עם רוסיה, עם אמריקה, עם אנגליה, עם מי שאתם רוצים, זה הכל טינופת אחת.

אבל יהודי אמיתי לא יכול ללכת לצבא. אני לא פוסק, זה כתוב, וברור. אני לא יכול להיות פוסק, אני פשוט אוטיסט, ואני לא יכול לפסוק, אבל ברור שאסור ללכת לצבא. בדור שלנו אף אחד לא יכול לעמוד בזה. נכון, פעם כשלקחו בכח יהודים לצבא של הגוים – הם לא היו אשמים, כי אם לא רצו – היו הורגים אותם, וידעו שצבא זה טינופת, והם לא רצו ללכת, אבל לקחו אותם בכח, באיום של מוות, אז הלכו וסבלו ועברו את זה. אבל אנחנו נמצאים כביכול ב'מדינה יהודית', שזה בדיחה, בדיחה גדולה. זה רק מקרה שפה גרים הרבה יהודים, וחוץ מזה יש גם הרבה ערב רב, והע"ר הוא השולט, במאה אחוז, אין בכלל מה לדבר, שולט במאה אחוז.

ואנחנו צריכים להפריד בינינו ובין הע"ר, כי אם לא – זה יהיה הסוף. זה יהיה הסוף, ולא שום דבר אחר. זה יהיה הסוף.

אנחנו חייבים לא לשכוח שלא יכולים לקחת את הילדים התמימים שלנו, להכניס אותם לצבא, צבא מלוכלך, צבא שלא מבינים אותנו. ברדיו הם מדברים: איך זה יכול להיות?! מה?.. אי אפשר להביא את המנוולים? למה לא?!... למה אי אפשר לעשות חתונות של שני בנים ושתי בנות? למה לא? מה, זה אי אפשר? למה לא לתת לאנשים כאלה לבוא לבית הכנסת?!... איך אפשר? איך אפשר? הם לא שייכים לעם ישראל, הם לא שייכים. הם מדברים שטויות, הולכים נגד הטבע, נגד הבריאה עצמה, נגד איך שה' ברא את העולם, ובשביל זה יסבלו, כי זו עבירה ענקית, אולי הכי גדולה שיש, כי הולכים נגד הקב"ה.

ואי אפשר ככה להשגיח שלא ישלחו את הילדים להצגות שלהם, ושלא לראות את הטלביזיה ולא לראות את האייפונים והאינטרנט, זה הכל טינופת ומביא מחשבות נגד התורה. ולצערי הרב, גם בחדָרים וגם בבתי-יעקב הם לא שמים שום דגש על האמת. הם רק מלמדים אינפורמציה, בדרך כלל. זה לא בכל מקום, אבל בדרך כלל לא קושרים את הלב אל הדברים.

ועכשיו יוצאים להפגנות, ברוך ה', אבל הפגנות זה רק חלק של העניין. כל ילד וילדה, כל אמא ואבא, כל סבא וסבתא, כולם צריכים להיות מאחורי זה. אני יודע שהמזרחיסטים מאד גאים על עצמם שהם הולכים לצבא, אבל גם הם כבר מבינים, הרבה מהם, שגם הם לא יכולים בקלות להחזיק את האידישקייט שלהם, וזה ברור מאד, כי הלכלוך הרוחני, הזיהום הרוחני שיש בצבא הגנה לישראל – ממש הגיע למטרה שלו. הם רוצים להיות כמו כל המדינות, וזה צבא כמו כל הגוים.

ש. אז מה יהיה הסוף, יקחו את כל האברכים?...

ת. מה יהיה הסוף? יהיה סוף לזה. אני לא יודע איך זה יגמר, אבל יהיה סוף לזה. ה' לא יתן, ה' לא יתן להרוס את העם שלו. הוא לא יתן להרוס את הנשמות האמיתיות, שיש להם את ההבנה, את היכולת להבין עד העומק, עד תוככי הנשמה ומֵעֵבֶר, הוא לא יתן לנשמות כאלו יקרות ללכת לאיבוד! מי שעמד בהר-סיני והרגיש את הקב"ה, ושמע אותו עם האזנים שלו, וראה עם העינים שלו – זה לנצח. זה לנצח. ערב רב – לא. הם לא ראו את זה, הם לא הרגישו את זה. הם נשארו מצרִים.

עכשיו אצל הרשעים כל ה'כביכול-תרבות' שלהם מבוססת על התקופה של נמרוד, על דור המבול, על סדום ועמורה, על המצרִים בתקופה של יוסף ופרעה והמכות, ועל כל ההיסטוריה של הכנסיה הקתולית מאז שהיא נוצרה ועד היום.

אלה הם השחקנים המרכזיים בכל ההיסטוריה, עם העבודה-זרה שהם הפיצו בכל מקום. אתם לא תופסים כמה ע"ז יש פה. זה נכנס לנו לכל מקום, לכל מקום. הם רוצים לעשות דברים נגד הטבע, נגד איך שה' ברא את העולם. הם רוצים בסופו של דבר לייצר חיים בתוך המעבדה, שלא יצטרכו להוליד. יכולים לפתוח איזה ספר עם תמונות של דמויות, ולהחליט איזה ילד רוצים, ילד כזה... ילד כזה... ילדה כזו... מה שרוצים... ולא רק זה, כל דבר שבתורה הוא נחשב טינופת, עבירה גדולה, וזיהום רוחני – בדור שהם חולמים עליו להקים זה יהיה שעשוע, זה יהיה כמו ללכת לסרט. כל אחד יתעסק עם העבודה-זרה שלו איך שהוא רוצה.

ולמעשה עם ישראל לא התקדם כל השנים האלה, וגם הגוים ירדו עוד יותר. אבל עכשיו ה' ירים אותנו, כי הגענו לסוף, הגענו לדרגה הנמוכה ביותר, לדרגה החמישים מתחת לאפס. ועכשיו הוא ירים אותנו, וכשהוא ירים אותנו נגיע כל כך גבוה יותר מכל דור אחר. הוא יכניס לנו את האמת ממש. הוא ילמד אותנו איך אנחנו צריכים להתנהג באמת, מה הבסיס של כל החיים האלה. והבסיס הוא אך ורק לבטוח בה' ולעשות את רצונו לגמרי מבלי להחליט אם זה כן נוח לנו או לא, או אם זה אמת או לא, שנדע שכל התורה אמת, כל התורה אמת! הקב"ה אמת! הקב"ה אמת! ותורתו אמת! ואין מה לומר יותר מזה.

ש. ממש אפשר לראות איך מוסרים נפש בדור שלנו – זה מפליא, גם בחורים וגם אברכים...

ת. הנה, מתחיל הזמן שאמרתי לכם הרבה פעמים, שנצטרך להקריב את עצמנו כדי לעצור את ההתדרדרות האיומה של עם ישראל. נכון, כל העולם מתדרדר, אבל לנו אסור להתדרדר. אנחנו בני מלך! אנחנו חייבים לעמוד ולהגיד: 'עד כאן, לא יותר'! ואני מברך את כל אלה שמקריבים את עצמם בשביל לשמור על כל היסודות של האידישקייט, לשמור על רצון ה', ולהילחם בכדי שנוכל לעשות את רצון ה', ולא נעזוב, לא נעזוב ולא נפחד. יש להם אמנם צבאות גדולות, ויש להם כל מיני סוגי נשק, ויש להם כל מה שהם צריכים בשביל להרוס את העולם לגמרי, רק מה? ה' לא יתן להם להרוס את העולם. הם יהרסו את עצמם, רק את עצמם הם יהרסו אבל אותנו - לא. ואפילו אם חס-ושלום נצטרך לתת את החיים על קידוש ה' – זה לא הסוף. אנחנו נקבל גן עדן, ומעבר, נחזור לחיים ונקריב עוד קרבנות בבית-המקדש. אבל אני רוצה את כולם לחיות על קידוש ה' ושלא יצטרכו למות על קידוש ה', אבל ה' רוצה שנַראה לו שאנחנו באמת אתו, ושלא הגשמיות מושכת אותנו, ולא הטיפשות וכל הדברים האסורים מושכים אותנו, שאנחנו רק עִם ה', ורוצים בכל מחיר להיות טהורים כמו שה' רוצה, כמו שזה רצון ה'.

ש. האם כעת יש יותר אנשים שמבינים את הסכנה של הגזירה או שזה כמו שהיה, האם ישנה התעוררות להבין את זה?...

ת. זה עוד בירור, אנחנו נראה מי עם הקב"ה ומי לא. יותר ויותר יצטרפו, כן, יותר ויותר רואים את החינוך הנמוך שיש ברוב הבתי-יעקב, איך שכל הגויישקייט נכנס בתוך בתי-הספר, יש מספיק יהודים אמיתיים שמרגישים איך שהחדָרים ירדו, איך שהם מכניסים אליהם דברים לא-טובים, לא כולם – אבל הרבה מאד. זה כואב לכל אבא יהודי אמיתי ולכל אמא יהודיה אמיתית. והצניעות – ה' ישמור, ה' ישמור. בארץ זה עוד הכי טוב, כי יש יהודים שמושכים את החבל לכיוון השני, לכיוון של הטהרה, ולכן אנחנו רואים הרבה יותר יהודים שומרי עינים ונשים שמתלבשות בצניעות, ומגדלים את הילדים שלהן ככה גם כן. יותר ויותר זה ברור, אבל אין לנו הרבה זמן, בעתיד הקרוב זה הכל יתחיל בגדול, ונצטרך לבטוח בה' הרבה, עם כל הכוחות שלנו, וזה יביא אותנו לגאולה השלימה, אבל לא לפחד ולא להשבר! יש שאלות נוספות?...

ש. מה דעתך על כל הדברים שכעת קורים באירופה ובאמריקה, מאה ארבעים וחמש שריפות בפורטוגל לבד, כזה דבר לא היה בהיסטוריה! האם יש כאן מסר מיוחד מהשמים עבור היהודים שבחו"ל?...

ת. בהחלט יש בזה מסר לעם ישראל: תסתלקו משם! תסתלקו משם! אם תחכו עוד מעט - הבתים שלכם לא יהיו שוים כלום [ר' ע"ז ט:], ואתם תברחו בלי כלום, אז לפחות תצאו כעת ותקחו משהו אתכם...

ש. יש גם הוריקנים בכל מיני ארצות...

ת. אוֹ, יש כזה דבר הוריקן!... מה? הם אמרו שאין כזה דבר שם... אף פעם לא היה שם כזה דבר. הם התחילו באותו מקום שכל ההוריקנים מתחילים אבל פתאום זה הגיע לשם, למקומות שאף פעם לא היו... זה משהו מדהים!

ש. כמו שאמרת שהם נעזרים בטבע בכדי ליצור הוריקנים...

ת. בדיוק. אבל הם לא הכל-יכול, הם רק מוסיפים קצת, כדי לעשות ככה בלאגנים. הם חייבים שיהיו בלאגנים, בכדי שיוכלו להכנס לבונקרים שלהם בשקט. הם לא רוצים להשתמש יותר מדי בנשק של השמדה המונית, כי פצצות גרעיניות ילכלכו את כל העולם, ואז גם הם לא יוכלו לצאת מן הבונקרים... אבל הם מנסים מאד מאד מאד מאד לעשות בלאגנים וגם להרוג אנשים, ממש רוצים להרוג כמה אנשים שרק אפשר.

ש. לאחרונה אחד מהשוטרים בהפגנות כיוון נשק נגד חרדים...

ת. נכון, הוא הוציא נשק, והם מעודדים לעם את ההרגשה שהנה החרדים לא הולכים לצבא, ואילו הבחורים האחרים מתים על קידוש המדינה... אבל החרדים 'רשעים', הם לא עושים כלום... וזה שקר גמור! אני רוצה לראות איך שהם הולכים כל יום לכולל ללמוד כל היום, ואחר כך מביאים לעולם את הילדים שלפעמים המספרים שלהם מגיעים עד לשמונה עשרה ילדים ויותר... בואו נראה אותם... ועם כל הדאגה לחתן אותם, ולאהוב אותם, ולהאכיל אותם, וכל זה כשהם גרים במקום ובשליטה תחת רשעים, שאפילו לא עוזרים להם, לא עוזרים להם לא בכסף ולא בכלום.

והנס פה זה מה שיש ב"ה להאכיל את הילדים, ויש איזושהי אפשרות לשלם איכשהו את המשכנתא או את שכר-הדירה. וזה נס גדול! ויש הרבה יהודים שאין להם כסף, אין להם מספיק כסף בשביל לאכול כל יום כמו שצריך, אבל היהודים האמיתיים שלנו הם בעלי-חסד, והם דואגים, הם דואגים שיהיה, דואגים ועוזרים. אבל בואו נראה אותם, את החילונים, ככה משקיעים בילדים!...

אז מה יגידו לנו: מה אתם צריכים כ"כ הרבה ילדים, מי אמר לכם? זו התורה! התורה של הקב"ה אומרת לנו, הקב"ה אומר לנו! והקב"ה הוא זה שנתן לנו את הזכות על ארץ ישראל. האם שכחתם?!...

ש. זו המגמה שלהם – ללכת נגד הקב"ה ונגד התורה, ואין מי שידבר את זה לחילונים, את הדברים הפשוטים הללו.

ת. הבעיה היא שהיהודים גם כן צריכים לדעת את זה... אבל היהודים מבולבלים, וזו הבעיה... הגשמיות, הגשמיות מושכת את היהודים. יש ישיבות שמכרו את הנשמות שלהם בשביל הכסף שהם מקבלים מהכנסיות, מהכנסיות הם מקבלים כסף! מה זה אומר? מכנסיות מקבלים כסף בשביל ישיבות?!...

ש. מה, מדובר בישיבות חרדיות?!...

ת. בודאי, יש בארץ הרבה כאלו מוסדות. וכל העמותות ששייכות לסורוס – מה זה?! זה שייך לרשעים. והרבה מוסדות מקבלים, המון מקבלים...

ש. למה הרשעים דואגים לתת כ"כ הרבה בשביל מוסדות חרדיים?...

ת. למה הם נותנים?!... קודם כל שתדעו שרוב הכסף שלהם זה גנוב... מה, אתם חושבים שיש לכם כסף בבנק?! אין כסף בבנקים! למה הם לא נותנים מזומנים? כי אין להם! הם רוצים שכולם יחיו עם כרטיס-אשראי, או שיכתבו ש'קים, אבל אין מזומנים. הכל בנוי על כלום, זה הדבר הראשון. הם גנבו, גנבו מחֶברות, מבנקים, כל מה שאתם חושבים שיש איזו פרוספריטי (שגשוג) עכשיו, אין, אין! זה הכל שקר. רק ללחוץ על כפתור אחד – והכל יעלם כאילו שלא היה, ואנחנו נמצא את עצמנו מבלי שום גשמיות כמו שאנחנו מכירים את זה. איך נלך לקנות? כרטיס-האשראי לא יעבוד, ה'דיירקט' לא יעבוד, והש'קים אי אפשר לקבל אותם – כי אין כלום. כי החשבונות סגורים. אז מה נעשה? זה יהיה בעיה איך לקנות במכולת...

ואנחנו צריכים להפרד מזה, מן הרשעים. ולמה הם עושים את זה, לתת כסף לישיבות, ולמה הישיבות לוקחות את זה? כי יש פה ושם, ואני מאד דואג שזה יותר מאשר 'פה ושם', יש ראשי-ישיבות או מנהלי-חדרים או מנהלי ומנהלות בתי-יעקב שהם פשוט חלשים, והם מוכנים לקחת. אבל ההם מבקשים משהו בשביל כל הכסף שהם נותנים, מה הם רוצים? הם מכניסים את השקר לתוך המקומות האלה, וכך הם מקלקלים את הנשמות הטהורות של הילדים המתוקים, היהודים האמיתיים.

ש. האם יש מסרים שדוחפים להם, אל תוך הלימודים?....

ת. בודאי! מה? אתה לא יודע את זה?! איך זה יכול להיות שאתה לא יודע את זה? זה ידוע!

ש. דיברנו שזו תופעה, השאלה אם הצליחו באמת להכניס מסרים....

ת. בודאי ובודאי, מה אתם חושבים שהם עושים את זה חינם? הם רוצים להרוס את הנשמה הטהורה של הילדים היהודים.

ש. ועושים גם גינות ציבוריות חדשות בשביל לקרב בין בני-הנוער, חרדים וחילונים. אלו התכניות שלהם..

ת. הנה בירושלים הם לקחו את כל המקומות, הגינות הישנות שהיו שם אולי כמה נדנדות, כמה דברים קטנים, מגלשות, פתאום הרסו את הכל, בנו אותם 'לוקסוס', עם דברים מעניינים וחדשים בשביל כולם. ועכשיו יש שם מקומות גדולים שמביאים כל מיני דברים, מביאים אנשים לשיר, מביאים כל מיני זמרים ורקדנים וכו' וכו', וקוסמים, סרטים ועוד, ולא רק זה, מביאים גם דברים אחרים, כל מיני ליצנים, ולפעמים גם כמה סוסים קטנים בשביל לרכב על זה, הכל בשביל להוריד מהיהדות. למשוך אותם לשטויות...

ש. בתערובת של גברים ונשים...

ת. בתערובת גרועה מאד. הבנים והבנות מכל הגילאים מתאספים שם, וזה אסור! אין שעות נפרדות לבנים ובנות, הכל מעורב לגמרי.

ש. ויש שם מתקנים גדולים שבנים ובנות יחד משחקים...

ת. נכון, מטפסים וכו' ואי אפשר לשמור על צניעות. זה דבר איום ונורא. והם עושים זאת בכוונה. אך מה שגרוע יותר מהכל זה שיש נציגים לחרדים גם בעירייה וגם בממשלה, ואיה הם? איפה הם? הם טוענים שזה בהחלט בסדר! אין בזה שום בעיה. ויש חוגים של צילום בסמינרים, של כל מיני דברים שאסורים, דברים שמביאים בן אדם לחיים של גוים. ואנשים רוצים את זה. "למה? למה שנהיה סגורים? למה שלא נראה את העולם הגדול?"... כי העולם הגדול שקר, ואין שום סיפוק בעולם הזה. והיהודי שסוגר את עצמו לזה, ומפתח את העולם הרוחני שלו, זה עולם שאין לו סוף! ומה מחליפים בשביל זה? מחליפים למשהו שהוא קשה, והוא כואב. כשיהודי נהיה יותר ויותר רוחני, כשהוא בורח מהעולם הזה לתוך העולם הרוחני שמקרב מאד מאד לקב"ה – הגוף שלו אף פעם לא כואב, השמחה שלו תמיד נמצאת וקיימת. הוא נהנה מכל הידע, הידע שהתורה מאירה לו, ותמיד הוא מרוצה... אך מי שנמשך אפילו באחוז אחד – זה סכנה לעולם הבא שלו, זה כבר בסכנה, כי מן האחוז הזה - זה מהר מאד קופץ לאחוזים גדולים, ובסוף הוא נמשך לגמרי להנאות השטחיות, הבהמיות, עם כל האומללות של העולם הזה, שהבן אדם רק מקנא, ושונא, ורוצה להיות יותר מן השני ['הקנאה והתאוה והכבוד...'], זה הכל סבל, הכל סבל. ובסופו של דבר הבן אדם נהיה חולה לא עלינו, ומת בעצבות. וזה ההבדל בין החיים של העולם הזה לבין החיים הרוחניים, חיים אמיתיים של עולם הבא.

ש. רבי אביגדור מיללער זצ"ל אמר שכל הספרות הטראגית של העצב והדיכאון באמנות ובכל התרבות – זה הכל בשביל להסתיר את הקב"ה ואת חסדיו האינסופיים בעולם הזה...

ת. כן, זה נכון מה שדברת על המוסיקה של הגוים, ולצערי הרב יש הרבה יהודים שמנגנים ושרים מוסיקה שכזאת, וזה משהו עצוב, זה משהו שתופס את הלב בצורה לא טובה. מהשירים האלה רוצים לבכות לא משמחה או מאהבה אמיתית, אלא מעצבות, מרה שחורה, ואפשר לבכות מזה, אבל אף פעם לא יוצאים מזה, זה משהו לא-נעים. אבל אנשים נמשכים לזה, וזה הצד של השטן, זה אך ורק מן השטן.

והם אמרו ברור, הגוים אומרים ברור שהשטן הוא זה ששולט היום על כל הביזנס של המוסיקה בקליפורניה ולוס-אנג'לס וניו-יורק, ובכל המרכזים האלה שיש זמרים וזמרות ששרים כאלה שירים. ובכלל, המוסיקה היום זה משהו שזה יותר כמו מלחמה מאשר מוסיקה... צועקים, וצורחים, ומרביצים.. ומרביצים גם לכלים שמנגנים בהם... ויש כאלה שגם דופקים את הראש בקיר... מה זה צריך להיות?.. זה משהו טוב?! זה משהו רע! זה משהו רע! זה לא יכול להיות, זה משגע את הקהל. יש זמר מפורסם שעשו ראיון עמו, ושאלו אותו איך הוא פתאום נהיה כל כך פופולארי וכו', ואז הוא אמר ברור, שהוא מכר את הנשמה שלו. שאלו אותו: למי? אז הוא אמר: "מה, אתם לא יודעים למי? בטח שאתם יודעים למי! למי? לשטן!", זמר מפורסם ביותר.

ש. והמטורפים האלה שולטים היום על כל החינוך של העולם...

ת. בכל העולם הם רוצים לגמור את היהודים, זה עומד בראש הרשימה שלהם: לגמור את היהודים. אנחנו מפריעים להם מאד מאד. ואנחנו מעטים כל כך, אלו שמאמינים בה', כמות ממש 'פיצי' לעומתם, אבל הם לא יכולים לסבול, הם חייבים לגמור את הכל. ולא רק זה, הם רוצים להשתלט על כל ארץ ישראל, כי הם רוצים גם לשלוט על העם של ה', חלילה וחס.

ש. ארץ כה קטנה שכ"כ מעסיקה אותם...

ת. נכון, ארץ ישראל היא נקודה שבקושי רואים את זה על מפת העולם או על הגלובוס, צריכים זכוכית מגדלת... אבל איזו שנאה יש עלינו, איזו שנאה. ואֵלו שבנו את המדינה, אלה הרשעים שביניהם, השולטים הראשונים, ובודאי גם חלק מאלו ששולטים עכשיו, הם שנאו את היהדות, שנאו את היהדות בצורה הקשה ביותר. הם רצו גם להרוס את היהדות. הם היו בטוחים שכשיגיעו לפה זה יהפוך את כל היהודים לממש-גוים...

ש. וזה לא השתנה מאז קום המדינה...

ת. נכון, זה היה המטרה הסופית: לגמור את הדת היהודית לגמרי.

 

ש. יש עכשיו איחוד בין הפלגים הפלסטינאים – אולי זה סימן שה' כבר מכין לנו מקום לברוח מגזירת-השמד פה... כמו שהיה בכל הגלויות, כל פעם שנסתם הפתח במקום אחד ה' פתח לנו פתח במקום אחר...

ת. אני לא יודע איך ה' יעשה את זה, אבל ברור לי דבר אחד: הם לא ינצחו! כמה שהם גדולים ובטוחים שהם שולטים על הכל – ה' יהרוס אותם עם המדינה, יחד עם כל העולם של הרשעים, וישארו רק המעט של היהודים, שהם יהודים-יהודים, ועוד כמה גוים שהם צדיקים.

ש. המתח גדול בצפון...

ת. מתח-שמתח... בסופו של דבר תהיה מלחמה ענקית. זה הכל הצגות. פתאום מישהו ישלח איזה 'בומבה' ממש גדולה, ויהרוס כמה ערים גדולות ח"ו, כשכל היהודים יֵצאו משם, וזה יתחיל את כל העניינים.

ש. האם גם בארץ תהיה מלחמה?...

ת. תהיה מלחמה גם פה, אבל זה יהיה אחרת. עוד פעם, בנבואות זה כתוב ברור: שני שליש של העולם יהרס, ולא ארץ ישראל, זה לא אומר שלא תהיה בומבה פה ושם, אבל הרוב לא ייהרס, בעוד ששליש של העולם לא ישאר אף מקור למחיה ושום אפשרות של חיים. ושליש יהיה פגוע קשה, ועוד שליש לא יפגע, והשליש הזה – ארץ ישראל נמצאת בתוך זה.

ש. איך זה שהעולם רגוע עם כל המתח האיום שיש מסביב?..

ת. העולם במצב לא רגוע, אך האנשים פשוט לא רוצים לדעת. סותמים את התריסים ולא מסתכלים, לא רוצים בעיות. כן, נכון, זה בדיוק כמו שהיה עם אניית-הטיטאניק... הם המשיכו לשיר... בתחילת ההפלגה של האניה הסירו את רוב סירות ההצלה, כי זה היה תלוי ככה קצת באויר, בצד של האניה, ולכן זה הפריע לראות את היופי של האניה... אז הם הסירו הרבה סירות-הצלה לפני שנסעו. ולא היה מספיק לכולם בסירות. אז הם היו ג'נטלמנים, ונתנו לנשים ולזקנים להיכנס לסירות. והם עמדו טיפשים, על הסיפון, והתזמורת ניגנה וואלס... זהו. והם נעלמו לתוך הים עם שירי הוואלס... כך זה בדיוק העולם... נכון, וזה מה שיקרה.

ש. מה דעתך על ההפגנות נגד החנויות של הפלפונים הלא-כשרים?

ת. כן, זה משהו איום ונורא, אין מה לדבר. וזה רק חלק מהדברים, צריכים גם כן לדבר נגד הטלביזיות, ונגד הקולנוע, ונגד הקונצרטים של המשוגעים שצורחים וקופצים וכו'. העולם בלאגן. אבל הגיוס זה דבר בסיסי ביותר.

ש. ומה בענין סערת-העופות?...

ת. אני לא יודע מה להגיד, אני לא מומחה. אני רק יודע דבר אחד: משהו לא בסדר. העופות – כמו כל דבר, כל דבר זה כסף. עושים הרבה דברים שזה בדיעבד, 'סימן שאלה'. אז אני לא פוסק, ואני גם לא יכול לפסוק, אני משאיר את זה לפוסקים, אני רק אומר שכל יהודי עם שֵׂכֶל צריך לבדוק כל דבר כמעט, כי זה לא רק ענין של העופות, זה עניין של הרבה יותר מזה. בעיר גדולה עם הרבה יהודים, אחרי שהיה שם 'סקנדל' (שערוריה) גדול עם הבשר וכו', שאכלו שם בשר במשך שנים טרף גמור, לא בגדר 'חשש' אלא ממש טריפות גמורות! יהודי האכיל קהילה שלימה עופות טריפה, יהודי חשוב, וגם בשר – אז הם החליטו לבדוק כל מיני מסעדות וכו' בעיר הגדולה הזו, ומצאו שם כאלה בעיות-כשרות – מהפיצה עד לחלות... אז מה אני אגיד?! הם לא עשו שם עסק מזה, הם פשוט איימו בשקט על כולם ש- או שהם מתקנים או שיֵצאו נגדם כל מיני פרסומים לאסור את התוצרת שלהם. זה המצב. הכל שקר היום, הכל-הכל לא כשר לחלוטין. כמעט הכל לא-כשר. אי אפשר לדעת מה כן ומה לא. הכל מסובך. זה לא שאנחנו מגדלים בעצמנו דברים, זה דברים מסובכים. העולם פשוט השתגע לגמרי. הענין של כשרות – פעם היה דבר פשוט יחסית לדעת מה שייך לְמָה, אבל היום זה ממש קשה. בעבר גם לרוב האנשים לא היה כ"כ זמן לאכול, בודאי לא דברים מדי תעשייתיים...

 


ש. היום היארצייט של שמעון הצדיק, מי שהיה המגן שלנו נגד התרבות היוונית, שזו בעצם התרבות של העולם כיום... המערה שלו, היכן שהוא קבור, זה כמעט האתר הקדוש היחידי בארץ שנשאר נקי... בלי שלטון של ערב רב...

ת. למה? כי זה לא מענין אותם הקבר שלו, כי הוא לא מוּכָּר להם, זה לא משהו כ"כ מפורסם. דוד המלך – זה מוכר, מירון – איך אפשר שלא לדעת על כך, וזה מה שמושך אותם – השאלה כמה אנשים מגיעים, אם מאות אלפי אנשים מגיעים לזה בכל שנה אז הם רוצים את זה כי זה מאד פופולארי, אבל שמעון הצדיק לא ידוע להם – ויש עוד צדיקים שפשוט אין להם מושג כמה שהם חשובים... ובטבריה יש בית-קברות, ובצפת יש בית קברות, מלא צדיקים ענקיים, אבל הם לא מבינים, הם רוצים את המקומות שכולם הולכים לשם...

ש. ברחבת הכותל-המערבי כל הזמן עובדים... חופרים וחופרים ועובדים...

ת. אני באמת לא יודע מה שהם רוצים – אבל מאד יתכן שהם מחפשים את ארון-הברית! לוחות העדות.

ש. יש גם מנהרה שנמשכת עד ליפתא, יש שם בונקר עם כבישים עם שש נתיבים! יש כרטיס אישי מיוחד שבשעת-חרום הם יכולים להכנס לבונקר הזה, מי שיש לו את הכרטיס...

ת. בטח! מה אתם לא יודעים? יש לזה גם כניסה ליד הכנסת. זה בונקר שמיועד לכך שכאשר מגיע הכוכב הם יכולים להמשיך ללכת שם, לשחות בברכה, לראות טלביזיה, לאכול סטייק, ולא משנה מה קורה בחוץ לכולם... הם בטוחים שהם יהיו מוגנים וגם הם יכולים לעבוד את העבודה-זרה בשקט. במקום הזה יש שלשים קילומטר מרובע!

ש. למי יש זכות להכנס שם? בטח לאנשי משפט והתקשורת...

ת. אני באמת לא יודע, אבל אני מתאר לעצמי שרוב חברי-הכנסת – אם יש כניסה מן הכנסת. הם צריכים גם אנשים שיודעים להחזיק טכנית מקום כזה. הטכנולוגיה שמשתמשים במקומות כאלה היא מאד מתקדמת, אז צריכים שאנשים יהיו שם הרבה זמן לפני כן כדי לראות שזה הכל פועל, וגם הם צריכים להתחיל להפעיל את זה.

ש. אמרת פעם שזה יהיה הקבר שלהם...

ת. אגיד לכם מה. הם לא מבינים דבר אחד... שבסופו של דבר – אותם אלה שעובדים באחזקה הם ישלטו שם... כי בלעדיהם אין חיים, הם אלו שיודעים איך להפעיל את הכל...

ש. האם אחרי גוג-ומגוג לא יהיה חורבן מוחלט בעולם? האם עוד יהיה להם כח לבוא נגדנו?!...

ת. איזה עייפים... זה לא אומר שהם הורסים את העולם עם הפצצות שלהם, ה' לא יתן להם להרוס את העולם! זה לא העולם שלהם. לא הם שבנו ולא יצרו את זה, והם לא יכולים להרוס את זה. הם יכולים לפגוע בזה, אבל זה גם לא בדיוק המטרה שלהם, הם רק מפחדים מהכוכב.

ש. ולא מפחדים מה'...

ת. בודאי שלא, אולי בפנים הם יודעים כולם שהוא האמיתי, הוא האמת והם השקר, הם כאלה טיפשים, מה, זה ברור שהקב"ה ברא את השטן, אז מה? הוא משרת שלו! הוא השַמָש שלו, הוא עושה את העבודה שה' רוצה שהוא יעשה.

ש. האם יהיו דברים גדולים בקרוב...

ת. כן, אנחנו מאד קרובים. גוג-ומגוג – זו המלחמה האחרונה. אנחנו צריכים לעבור עוד את מלחמת-העולם, ומלחמת העולם גם לא צריכה להיות הרבה זמן, גוג-ומגוג גם כן לא צריך להיות הרבה זמן. אבל אולי הכוכב יקח יותר זמן.

 


דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7947857 פעמים
היום - 22/07/24