חמשה תקשורים עם אסתר

בס"ד, חמשה תקשורים עם אסתר, גליון 293


תקשור ראשון, אור לט"ז חשון, פרשת חיי שרה תשע"ח

אני מאד שמחה, אני כבר רוצה לכתוב.

אני רוצה לומר שבעתיד הקרוב ביותר תראו ממש יהודים הולכים ביחד על קידוש ה'. הם לא יעזבו את הדברים הכי חשובים, הם לא יתנו לרשעים 'לסובב' אותם. וזה יהיה עוד יותר גדול, ועוד יותר גדול. וגם יהודים מחו"ל. יהיה כ"כ שמח, אפילו שיהיה מצב קשה, ה' איתנו, לא לפחד.

עד חנוכה – מה אני אגיד – העולם יהיה הרוס, הרוס.

מה עם הגיוס? מאמינה שהרשעים יגידו: "טוב, לא צריכים את החרדים בצבא, ולא ניתן להם עבודה וכסף וכו' ", והם חושבים שירוצו ללשכת-הגיוס להירשם לבד... אבל שטויות, זה לא יהיה כך. יש לנו את הקב"ה, ולא צריכים את הכסף שלהם.

תראו אם אני צודקת. אני צודקת כי כך שמעתי בשמים. אני גם רוצה להגיד לכם שאני בטוחה שעד חנוכה יהיה כזה הבדל בעולם שלנו – יהיה קשה להאמין, לא לפחד, לא לפחד!

ש. איך להתכונן?

ת. צריך להתפלל שנוכל לעבור את מה שצריך לעבור עד המשיח, אפשר להכין קצת אוכל, קצת מים, כמה פנסים, בטריות.

עוד מעט, אני לא יודעת בדיוק כמה זמן, אנחנו נראה ברור את הכוכב. השמש הקטנה-יחסית, עם שבעה כוכבי לכת, וזה יהיה מדהים. הם לא יוכלו להסתיר את זה כבר. חלק גדול מהעולם פשוט יעלמו בבונקרים שלהם וישאירו את רוב האנשים בחוץ, ואז לא יהיה מטוסים לטשטש את הדבר הזה, ומאז שרואים את הדבר הזה – לא יהיה הרבה זמן להתכונן, עד התוצאות...

מדהים, מדהים, נראה גדלות של הקב"ה. ואפילו זה – זה עוד קטן ממה שה' יכול. ה' הכל יכול. ה' שלנו, של עם ישראל, ה' אוהב אותנו הכי הרבה. יש לנו את ה' הכל יכול, הכל יכול, והוא אוהב אותנו הכי מכל העמים [דברים ז': חָשַׁק ה' בָּכֶם וַיִּבְחַר בָּכֶם... כִּי מֵאַֽהֲבַת ה' אֶתְכֶם...']. הִבטיחו לי שאני גם אקבל משיח בעז"ה.

 

תקשור שני, אור לי"ח חשון תשע"ח

מלחמה, מלחמה, מלחמה, באמת עוד מעט מלחמה. גם פה, אבל זה יתחיל את המלחמה הגדולה, גם מפה, גם מקוריאה. העולם יתהפך - ויהיה פחד ענק. אבל אפילו פה - יהיה ממש פחד, כי היהודים עושים תשובה יותר טוב אם יש פחד... הם צריכים לפחד, אבל לא לפחד! לבטוח בה' - ולא משנה מה קורה לנו. ונרגיש חזק מאד שאם ח"ו מישהו עובר לעוה"ב – אז נרגיש גם את העוה"ב. ונרגיש שאין מוות-ממש לנשמה של יהודי. לא לפחד, באמת יהודים שעוזבים את העולם הזה יותר קל להם מאלה שנשארים פה. וחוץ מזה, שתהיה ראִיה נכונה, אנחנו כולנו, מהאדם הראשון ואשתו - הנשמות שלנו התגלגלו בכל ההיסטוריה עד היום ועוד קצת, ואנחנו עוברים כל מיני מצבים כדי לתקן לגמרי את הנשמות שלנו. ועכשיו התיקון האחרון כמעט הגיע. ואני כ"כ מתרגשת וכ"כ שמחה, כי רק בשביל להיות חיה בתקופה הזאת כדאי היה לחזור לעולם כ"כ קשה, ברוך ה', ברוך ה', ברוך ה'. אני פשוט מחכה לגאולה שלימה ומשיח צדקנו, אני כ"כ שמחה עם זה.

הולכת להיות מלחמה – והציונים לא אכפת להם בכלל על העם, להם יש בונקר עמוק באדמה, ואפילו לא אומרים, ולא מזהירים את האוכלוסיה שהולכת להיות מלחמה, לא סתם מלחמה. והם אפילו לא אומרים לקנות מים ואוכל או לעשות משהו לשמור על עצמם, שום דבר, שום דבר.

מאז שהמדינה של הרשעים קמה – המלחמות היו על הגבולות, וגם מעבר לזה. עכשיו זה יהיה פה בארץ בפנים. אמנם גם ככה זה כבר התחיל והיה כבר בתוך ארץ ישראל, היו פצצות באשקלון, בסיני, ואפילו בתל אביב, ואפילו ליד ירושלים, אבל המלחמה שתבוא, ה' ישמור, זה יהיה הרבה יותר גדול, אבל בכל זאת, המקום הבטוח ביותר עדיין זה ירושלים.

זה כ"כ כואב הלב איך כל ה'כביכול-יהודים' שיושבים בכנסת משקרים לכולם. לא יכול להיות שהם לא יודעים את האמת. הם סתם מייצרים כל מיני מצבים בכדי להסיח דעת, שהאנשים יהיו עסוקים עם שטויות, עם דברים פסולים, ואנשים באמת לא רוצים לדעת. אפילו שפה-ושם אומרים ברור שתהיה מלחמה, וכולנו יודעים שמלחמה -  זה אומר פצצות יותר גדולות מאי פעם. ולכולם יש מטוסים ואפילו פצצות גרעיניות, אז מטמטמים את האוכלוסיה, פשוט מטמטמים אותם. והם רוצים את הטמטום הזה, כי אין להם כח או רצון לעזוב את החלום של שקר, 'הכל בסדר', והחיים השטחיים - זה מספיק טוב גם לחרדים וגם לחילונים. אבל החרדים שלנו, האמיתיים - כבר מתחילים להקריב את עצמם לשם שמים, להציל מה שאפשר, להתנגד לציונים שרוצים להפוך אותנו לגוים. ולא לפחד, ולא לפחד, ה' איתנו, ה' איתנו, לא לפחד.

אין לי יותר מה לומר, אין בכלל יותר מה להגיד.

 

תקשור שלישי, אור לכ"ג חשון תשע"ח

מה לומר? אני רק יכולה לומר שאנחנו צריכים להתכונן, אני לא צוחקת, זה לא בדיחה, זה אמיתי, צריכים להתכונן, כי אם לא נתכונן – נסבול.

צריכים להתכונן, קודם כל עם הרבה תפילות, ולא תמיד התפילות חייבות להיות מה שרשום בתהלים או בסידור, זה גם יכול להיות פשוט שיחה ישירות עם הקב"ה, ה' מאד אוהב את העם שלו, ואוהב שילדים שלו פונים אליו ישיר, והוא גם יענה לכם ישיר. וכדאי להתבודד כמה שאפשר רק עם הקב"ה, כי הקשר החזק איתו – זה חֶבֶל, זה כמו חבל רוחני שקושר אותנו לחיים הנצחיים.

הדבר הראשון ברשימה שלנו לעשות לפני שיתחילו הצרות הגדולות  - זה שוב, להתקשר, לעשות קשר עם הקב"ה, קשר חזק, יום יומי. ואפילו כל שעה או כל חמש דקות, ולא משנה כמה, אבל ישיר, עִם רצון עז להיות עובד ה'.

חוץ מזה, צריכים להכין את המשפחות שלנו לאפשרות הזאת, שיכולה להיות בעתיד הקרוב ביותר. לא רק יכול להיות, תהיה מלחמה ענקית, שאף פעם לא היתה בעולם הזה. אמנם כל השחקנים במשחק הזה, במלחמות האלה, כל הרשעים האלה למעשה הם לא חדשים, הם היו פה לפני הרבה שנים, כמו נבוכדנצר ימש"ו, ונמרוד וכו' וכו', [זוה"ק ], מה שמחכה לנו זה יהיה מאד קשה, ואנחנו צריכים לעזור לעצמנו ולמשפחות שלנו שלא יפחדו, שיאמינו ויהיו בטוחים שה' יציל אותנו.

כל אלה שאוהבים אותו, שהם רוצים אותו, שרוצים להיות העם שלו, שרוצים לעשות כל רצונו, ובסך הכל שאוהבים אותו, שאוהבים את ה' ומשתוקקים להגיע לקשר עמוק עם הקב"ה - לא לפחד! אנחנו הילדים האהובים של ה', ואנחנו חייבים להיות נאמנים עד הסוף. וזה יציל אותנו, כי ה' לא יעזוב אותנו, זה לא כמו במלחמת העולם השניה שיהודים נהרגו - גם הצדיקים וגם הרשעים, אבל הפעם הרשעים יעלמו והצדיקים ישארו. ומי הצדיקים? מי שבוטח בה', מי שאוהב את ה', שרוצה קשר עם ה' ובוטח בה', ומי שרוצה להיות עבד ה' ועובד ה' לנצח. אם זה מה שאדם רוצה – אז הוא ינצל.

לא לפחד, להכין קצת מים, אוכל, קצת פנסים, ומשהו להדליק, גפרורים ודברים כאלה, אבל לא צריך הרבה, לא להגזים, לא תצטרכו את כל זה למי יודע כמה זמן. ולא רק זה, גם עם האוכל יהיה לנו ניסים, וגם עם המים יהיה לנו ניסים. אבל אני גם דואגת לאלה שבחו"ל שהם כל כך סתומים עם כל הגשמיות, וכל כך כבדים עם הגשמיות שהם לא תופסים, היהודים לא תופסים שהגיע הזמן לעזוב את כל זה, לעזוב את חו"ל ולעלות שוב לארץ ישראל. אמנם ה' יציל גם יהודים בחוץ לארץ, אבל לא יציל את אלה שמחכים לו 'כאילו' – טוענים כי גם בחו"ל ינצלו. לא! אנשים שאומרים את זה - ביד אחד יש להם סידור וביד השניה הם מחזיקים בזנב של עגל-הזהב... אז הם לא יהודים אמיתיים. אני מזהירה לכל אלה שבחו"ל: תהיה מלחמה, בעיקר בחו"ל, לא בארץ בעיקר, וכל הערים הגדולות יהיו בסכנה ענקית, אבל את ירושלים הם לא יהרסו.

עוד דבר אני רוצה להגיד, שהכוכב יגיע, כוכבי-הלכת עם השמש שלהם באמצע, זה יגיע, אל תדאגו, אל תדאגו, זה יגיע, אל תדאגו! אל תחשבו שזה לא יגיע. ואז הרבה מאד מן העולם יהיה מתחת למים, אבל ארץ-ישראל תצוף על פני המים, אז תעשו מה שאתם רוצים. ולא רק אני מזהירה אתכם, כבר הרבה הזהירו אתכם, כדאי לקחת את זה לחשבון, ולעזוב כמה שיותר מהר את כל הארצות כמו ארצות-הברית, שתהיה מטרה גדולה במלחמה, ואנגליה גם כן, ופריז וכו' וכו'.

ש. כל זמן שלא קרה משהו גדול אין למי לדבר...

ת. עוד מעט כל העולם יקבל את המסר, ואז יהיה ברור מאד מה לעשות, רק מה? לא תהיה לכם אפשרות למכור את הבתים, ולהוציא את הכסף מהבנק, כי הבנקים יהיו סגורים...

צריכים להכין אמונה-וביטחון בהקב"ה, ורצון ושמחה לקבל משיח, לשכוח את כל הבתים והמכוניות, וכל ה'פאטשקריי' (השטויות) שבארצות הברית, בצרפת, בבלגיה, בכל המקומות.

ש. האם נשים תורידנה את הפיאות לפני ביאת המשיח?

ת. מי שיהודית אמיתית – דבר ראשון או שני שהיא תעשה - היא תוריד את הפיאה, ויש שכבר מורידות.

ש. אבל הן מעט...

ת. זה לא מעט בכלל, הרבה יחסית שורפים את זה, אבל אלה שלא – אז לא. זה המבחן, זהו הבירור.

ש. האם יש נשים שברגע שיקרה משהו - הם יורידו את הפיאה?...

ת. נכון, כי זה כבר בראש שלהם, אפילו שעדיין הם אינן מורידות, אבל הן כבר יודעות שזה לא בסדר.

 

תקשור רביעי. מוצש"ק פר' ויצא, אור לח' כסלו תשע"ח

אה! ברוך ה', ברוך ה', טוב, היום יש לי מסר מאד מאד חשוב. מאד מאד חשוב.

באמת באמת, כמו שאמרתי בפעם האחרונה, אנחנו נכנסים לזמנים קשים ביותר, ביותר, זמנים שיקרו דברים שלא חלמנו שיכול להיות, אולי לפחות החרדים לא חלמו, כי החילונים רואים סרטים שמראים דברים מאד דומים למה שעומד להיות, ויכולים לדמיין מצב שערים ענקיות, מפורסמות, ערים שאף אחד לא היה יכול לחלום שייעלמו מהמציאות  - הם יהפכו לעפר וחול, ולא ישאר לא בנין ולא בן אדם. אם אפשר לתאר מקום בעולם שהיה בו שטחים שמגדלים כל מיני פירות וירקות - בסוף זה יהיה מתחת למים, מים חמים, לא מים קרים. אם אפשר לתאר שרוב העולם שאנחנו מכירים היום יהיה מתחת למים, זה לא דמיוני, זה אמיתי.

ואני רק רוצה לבקש מהאחים והאחיות שלי, היהודים שרוצים קירבה לקב"ה, שרוצים לקבל משיח צדקנו ולהקריב קרבנות בביהמ"ק השלישי, מיהודים כאלה אני מבקשת להקשיב טוב טוב. היום יש רשעים גדולים שמנהלים את הכל, חושבים שמנהלים את הכל. כמו עם נמרוד שה' נתן לדור ההוא לבנות מגדל עד כמעט לעננים – והוא יתן לרשעים האלה של היום לבנות עולם אכזרי, עולם מלא שקר, וכל דבר עקום ומגעיל לחלום על זה.

והם סוחבים את כל העולם. אתם רק מעטים שמתנגדים לזה, והם שולטים, אבל לא הרבה מתנגדים כי גם הם נהנים מההנאות העקומות, וזה בירור גדול כללי מאד.

אבל יש לנו בירור אחר, של אלה שנראים פחות או יותר 'נורמלים', רגילים, שמאמינים במשהו כביכול, יהודים-אמיתיים כביכול. ועכשיו יש לנו פה דוקא ביניהם את המבחן הכי גדול, וזה בגלל שאנחנו מתקרבים לסוף-של-העולם כמו שאנחנו מכירים את זה.

ובעתיד הקרוב אנחנו נראה ברור ובגדול את כל הנבואות ואת כל הדברים שכתובים על מה שיהיה בדור הזה, בתקופה הזאת שממש לפני גילוי המשיח, וזה יהיה קשה מאד מאד, קשה מאד לעבור. אבל חייבים להיות חזקים מאד מאד, כי זה חייב להיות. ומכל המיליארדים של אנשים שיש בעולם יינצלו מעטים מאד יחסית, מעט גוים והמספר של יהודים שעמדו בהר-סיני, כולל נשמות שנולדו רק אחרי המעמד בהר סיני, אבל היו שם גם כן. [ניצבים ל': 'ואת אשר איננו פה עמנו היום...'].

והדבר הכי קשה חוץ מכל ההרס וכל המוות שנצטרך לראות יהיה הבחירה, לראות את מי שחשבנו שהם יהודים אמיתיים, שנאמנים להקב"ה ולתורתו, ונגלה שזה לא נכון בכלל. וזה ישבור הרבה לבבות לגלות שחברים או קרובים או אנשים כביכול גדולים שהערצנו אותם - למעשה הם מהצד הלא טוב. וזה ישבור לנו את הלב, וזה כבר שובר לנו את הלב. ותשימו לב, יש אנשים שבכל מיני נושאים הם בסדר גמור, ויש נושאים שבהם הם לא בסדר גמור, וזה מעניין מאד. הם לפעמים בצד הזה, ולפעמים בצד השני. קשה להבין, אבל בסופו של דבר נראה מי כן ומי לא. יהיו יהודים שממש לא נראים מאלה הצדיקים, ונגלה בסוף שהם צדיקים גדולים מאד, ואנחנו כבר מרגישים את הדברים האלה. אני יודעת שהרבה לבבות ישברו, יהיה הרבה בכי ושברון לב כשיגלו אנשים קרובים מאד שלא מבינים את האמת הפשוטה. ואין לי מה לומר על כל היהודים כביכול, יהודים שבכלל לא חיים כמו שיהודים צריכים אפילו שהם כביכול חרדים.

המצב של הצניעות, איך אומרים פה בארץ? על הפנים. אבל ממש על הפנים!... עם איפור, והפאות, שה' ישמור, פאות הכי-הכי פרוצות, והטמטום - זה הכי קשה, אצל אלה שמאד בתוך הגשמיות. אי אפשר לדבר איתם מילה אחת רציני. הם לא מוכנים, לא יודעים, לא רוצים לשמוע. יגידו בסוף: 'בבקשה לא לדבר על זה, זה מפחיד, לא רוצים לשמוע'.

ואני אומרת להם: עוד מעט יהיה כזה פחד, ולא תהיה אפשרות שלא לרצות לשמוע, כי הרע יפול עליהם בתור מכת-מוות. יהודים שיחזרו בתשובה ואפילו ברגע האחרון - ינצלו, אבל אני רוצה שכל היהודים עכשיו, ברגע זה, ברגע זה, יחזרו בתשובה, שלא יצטרכו כל כך הרבה סבל.

אני אוהבת את הקב"ה יותר מכל דבר שקיים, ואחרי הקב"ה אני אוהבת את עם ישראל, וכל יהודי צריך להרגיש ככה, ומי שמרגיש ככה – אפילו אם עכשיו היא לבושה כמו פרוצה ובעלה נראה כמו "פושטאק" - הם יחזרו בתשובה.

ש. צריכים לאהוב אותם?..

ת. רק אם יחזרו בתשובה.

ש. ועכשיו?...

ת. זו הבחירה שלהם.

ש. לרחם עליהם, נכון?

ת. אסור לרחם. צריכים לעזור להם, אבל אם לא רוצים – אז נישט (לא). לא לבכות עליהם אם מסרבים, כי הסירוב מוכיח שהם לא יהודים אמיתיים.

ש. עכשיו פוליטיקאים חרדים מאיימים שיפרקו את הממשלה אם לא יפסיקו את חילולי השבת...

ת. זה לא שוה כלום, כל חבורת הליצנים – הכל משחקים.

ש. אנחנו רוצים לראות את הדברים מתקדמים...

ת. זה מתקדם, ועוד מעט נראה כאלה דברים גדולים וקשים שזה יתן לנו הרבה חיזוק.

ש. הפיגוע שהיה במצרים – האם זה חלק של הסוף?

ת. בטח, עכשיו היה זה, זה יתחיל מפה. אנחנו כמעט במלחמה פה בישראל. וזה ימשיך בקוריאה, בארה"ב. ארה"ב תקבל מכה קשה ביותר, גם אירופה, וגם איטליה שזה אדום ממש.

 

תקשור חמישי עם אסתר, אור לי"ב כסלו – פרשת וישלח תשע"ח

אסתר בוכה מאד.

אסתר נשאלת: את רוצה לומר משהו?

אסתר: אני לא רוצה להגיד. אני יודעת מה עומד להיות בעתיד הקרוב ביותר. אוי וויי, אוי וויי, אוי וויי, אני גם מפחדת, ואפילו שאני יודעת שה' ישמור עלינו, אבל, מאמי, את לא מבינה כמה קשה, כמה קשה, כמה קשה עומד להיות. תסתכלי על הגלובוס, בטח אין לנו פה גלובוס, אבל תסתכלי, תדמייני, כל הארצות, כל האנשים, אפילו רשעים, אפילו רוצחים, אבל זה לא משנה, כי כשה' יוציא על העולם את הכעס שלו, אז הכל יפול [ר' להלן בסוף המסר מדברי קדשם של הנבואות]. כל עץ, כל בניין ענק, כל הר, האוורסט, כל הרי-הגעש יתפוצצו, והים יעלה וידגדג את העננים, כל כך גבוה זה יעלה, אבל ה' לא יהרוג את עם ישראל, אנחנו נהיה שקטים, אמנם מפוחדים, אבל נגיד 'שמע ישראל', היהודי – זה המפתח שלו לעוה"ב של משיח ומעבר לזה [ישעיה ב': 'וְנִשְׂגַּב ה' לְבַדּוֹ בַּיּוֹם הַהוּא...'].

אוי, מאמי, מאמי, ב"ה אנחנו מתקרבים לגאולה, אבל זה מפחיד, כל כך מדהים, כל כך קשה להאמין, אבל נקבל הנאה גדולה לראות איך שהרשעים נופלים ונעלמים, וקודם לכן הם יצטרכו לראות כמה שהם טעו, ושאין להם שום כח נגד הקב"ה, הם לא לומדים מהשכל שלהם, מההיסטוריה, שאין להם שום אפשרות לנצח את הקב"ה. הם טפשים גדולים שחושבים שהשטן בעצמו הוא ברא את העולם, ח"ו, אבל ה' ברא אותו כמו שהוא ברא אותנו, אבל הם לא מבינים, אך ברגע שלפני הסוף שלהם יהיו להם פתאום מחשבות בהירות, מסודרות, ויראו את האמת למשך חצי דקה בערך, ואז הפאניקה הגדולה תתקיף אותם והם ימותו בפחד עצום [ר' תהלים סוף מזמור ו', 'יֵבֹשׁוּ וְיִבָּהֲלוּ מְאֹד כָּל אֹיְבָי יָשֻׁבוּ יֵבֹשׁוּ רָגַע...', וברש"י שם: 'מהו ישובו יבושו פעם שנייה, אמר רבי יוחנן, לעתיד לבוא הקב''ה דן את הרשעים ומחייבן לגיהנם, והם מתרעמין עליו, והקב''ה מחזירן וחוזר ומראה גיליונין שלהם, ודן אותם ומתחייבין והוא מחזירן לגיהנם, הרי בושה כפולה...' ועי' תהלים סוף מזמור ט'].

סליחה שבכיתי, אבל זה לוחץ עלי מאד מה שאני יודעת ומה שאני רואה, ולכן תודה לה' שהוא שלח אתכם, כדי שאני אוכל להעביר את המסרים, וביחד עִם כל עם ישראל נעבור גם את הזמנים הקשים ביותר, ונזכה לקבל משיח צדקנו – כל עם ישראל!

[ישעיה ב': כִּי יוֹם לַה' צְבָק'וֹת עַל כָּל גֵּאֶה וָרָם וְעַל כָּל נִשָּׂא וְשָׁפֵל: וְעַל כָּל אַרְזֵי הַלְּבָנוֹן הָרָמִים וְהַנִּשָּׂאִים וְעַל כָּל אַלּוֹנֵי הַבָּשָׁן: וְעַל כָּל הֶהָרִים הָרָמִים וְעַל כָּל הַגְּבָעוֹת הַנִּשָּׂאוֹת: וְעַל כָּל מִגְדָּל גָּבֹהַ וְעַל כָּל חוֹמָה בְצוּרָה: וְעַל כָּל אֳנִיּוֹת תַּרְשִׁישׁ וְעַל כָּל שְׂכִיּוֹת הַחֶמְדָּה: וְשַׁח גַּבְהוּת הָאָדָם, וְשָׁפֵל רוּם אֲנָשִׁים, וְנִשְׂגַּב ה' לְבַדּוֹ בַּיּוֹם הַהוּא: וְהָאֱלִילִים כָּלִיל יַחֲלֹף: וּבָאוּ בִּמְעָרוֹת צֻרִים וּבִמְחִלּוֹת עָפָר מִפְּנֵי פַּחַד ה' וּמֵהֲדַר גְּאוֹנוֹ בְּקוּמוֹ לַעֲרֹץ הָאָרֶץ: בַּיּוֹם הַהוּא יַשְׁלִיךְ הָאָדָם אֵת אֱלִילֵי כַסְפּוֹ וְאֵת אֱלִילֵי זְהָבוֹ אֲשֶׁר עָשׂוּ לוֹ לְהִשְׁתַּחֲוֹת לַחְפֹּר פֵּרוֹת וְלָעֲטַלֵּפִים: לָבוֹא בְּנִקְרוֹת הַצֻּרִים וּבִסְעִפֵי הַסְּלָעִים, מִפְּנֵי פַּחַד ה' וּמֵהֲדַר גְּאוֹנוֹ בְּקוּמוֹ לַעֲרֹץ הָאָרֶץ: חִדְלוּ לָכֶם מִן הָאָדָם אֲשֶׁר נְשָׁמָה בְּאַפּוֹ כִּי בַמֶּה נֶחְשָׁב הוּא:  ושם פרק ס"ד: 'כִּקְדֹחַ אֵשׁ הֲמָסִים, מַיִם תִּבְעֶה אֵשׁ, לְהוֹדִיעַ שִׁמְךָ לְצָרֶיךָ, מִפָּנֶיךָ גּוֹיִם יִרְגָּזוּ: בַּעֲשׂוֹתְךָ נוֹרָאוֹת לֹא נְקַוֶּה, יָרַדְתָּ, מִפָּנֶיךָ הָרִים נָזֹלּוּ...'. ושם ס"ו: 'כִּי הִנֵּה ה' בָּאֵשׁ יָבוֹא וְכַסּוּפָה מַרְכְּבֹתָיו, לְהָשִׁיב בְּחֵמָה אַפּוֹ וְגַעֲרָתוֹ בְּלַהֲבֵי אֵשׁ: כִּי בָאֵשׁ ה' נִשְׁפָּט, וּבְחַרְבּוֹ אֶת כָּל בָּשָׂר, וְרַבּוּ חַלְלֵי ה'...'. חבקוק ג': 'עָמַד וַיְמֹדֶד אֶרֶץ, רָאָה וַיַּתֵּר גּוֹיִם, וַיִּתְפֹּצְצוּ הַרְרֵי עַד, שַׁחוּ גִּבְעוֹת עוֹלָם, הֲלִיכוֹת עוֹלָם לוֹ...'].

 

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7947876 פעמים
היום - 22/07/24