והכניסה לגן עדן תתגלה בפנינו...

תרגום חמשה מסרים של מאיר ישראל, אדר תשע"ח
הלשון המקורית [באנגלית], בהמשך המסמך.

===================================================


... והכניסה לגן-העדן תתגלה בפנינו

בס"ד, גליון 300, סדרת חמשה תקשורים עם מאיר ישראל, אדר תשע"ח

אדר #1


השבוע, השבוע הקרוב הולך להיות 'שבוע מפוצץ'. סודות מכל המינים יתגלו לציבור, וזה ייצור בלבול רב עוד יותר ממה שכבר קיים. תהיה אלימות, וגם חיים יאבדו במקומות רבים בעולם. הבלבול יהיה כה גדול שיהיה קשה לדעת מי הם "הרעים" ומי הם "הטובים". לאמיתו של דבר, כאשר אתה מסתכל על אוכלוסיית העולם – אלו הטובים הם כמות קטנה מאוד יחסית של אנשים. אנחנו חיים בעולם שבו אלה ה'מנהיגים-כביכול' שלנו מנסים לעקם את המוח שלנו להאמין כי הטוב – הוא 'רע', והרע – הוא 'טוב'. הם די הצליחו במאמציהם לשכנע את האנשים כי הם יכולים לאפשר ליצר-הרע שלהם לקחת אותם עד קצה גבול העבירות, לא רק ללא עונש, אלא עוד עם 'טפיחה על הגב' על ה'הישגים' הגדולים שלהם.

זוהי סדום ועמורה, זו מצרים העתיקה שחוזרת שוב לחיים בדור שלנו. הבעיה היא כי עַם ישראל, העם הנבחר של ה', אימצו רבים מההשקפות המעוותות של המושחתים בנושא של 'מהו טוב ומהו רע'. החברה הפתוחה, המריעה לכל האנשים שחיים על רעיונותיהם המעוותים, סללה דרך רחבה אל תוך קהילת החרדים. הם עשו זאת באופנים רבים. ראשית, הרשעים מנסים לגרום לחרדים להרגיש שהיהדות מחניקה, חס ושלום, את חופש-הביטוי שלהם, ושהיא מונעת מהם את האפשרות ליהנות מכל הרגשות האסורים שאדם נולד איתם. הם מנסים לגרום להם להרגיש כי היהדות וחוקי התורה הם 'פרימיטיביים' ו'מיושנים', חס ושלום, ושבודאי לא זו הדרך של הבורא הנדיב שלנו.

עִם היהודים שאינם מוכנים 'לבלוע' גישה זו נוקטים הם בגישה אחרת. הם שולחים אל הקהילות אנשים שאותם קונים הם בכסף, והם מספקים להם בידור שיש לזה 'הכשר', אך באמת זה 'טרייף' (טרפה). הם גם כן שולחים אל תוככי הקהילות דוברים חלקלקים עם זקָנים וכיפות שחורות כדי להעביר שיעורים שממש 'מסובבים' את האמת של התורה עבור אנשים שטחיים, כדי שישמעו ויאמינו כי רבים מהרבנים שלנו הם מיושנים, ואינם 'מעודכנים' עם הזמן. רבות מן האמהות והבנות שבעבר היו חרדיות, צנועות ועדינות נפלו לדאבון-לב לתוך המלכודת הזאת. רבות מהן נשלחות לקורסים שבהם אנשים חרדים-לכאורה מלמדים על חיי-הנישואים וגידול ילדים, כשהם מדגישים ש'האשה היא גם כן בן אנוש'... ושהיא נדחקת על ידי החברה הגברית, ושלמעשה באופן בסיסי מוכנסת היא באופן תמידי אל כבלי-ברזל ששוללים את חירותה וקושרים אותה לביתה ולמשפחתה הגדולה.

הם אומרים להם דברים כמו: 'גם אַתְּ יכולה להיות מה שתמיד חלמת'... ומציגים לה דוגמאות של אשה מחוץ-לארץ שהגיעה אל פסגת חלומותיה, ושלמרות שהיא חרדית ומגיעה ממשפחה מכובדת וחשובה ביותר – היא בכל זאת 'מימשה את חלומה' להיות עורכת-דין או שופטת!

איבדנו את ההבנה של מה באמת תפקידנו כאן בעולם-הזה, ולכן משתוקקים אנו כמו האדם וחוה ששאפו להגיע אל היכולת לעשות מה שה' עושה [' וִֽהְיִיתֶם כֵּֽאלֹקִים יֹֽדְעֵי טוֹב וָרָֽע...', בראשית ג' ה'], כלומר, לעשות מה שאנחנו מרגישים נכון לעשות, ולהימנע מכל מה שאנחנו חשים שזה לא טוב לנו. אך למרות זאת, ה' ברא אותנו למטרה, והמטרה היא לחיות חיים-של-קדושה על פי תורת ה'. זה אמנם לא קל, אבל זה מביא לנו את הרווח הגדול ביותר שניתן להעלות על הדעת.

אתם חושבים שהעולם נוצר כ'דמוקרטיה', אך אין זה כך. ה' יצר את הגופים שלנו שילכו ויתנהלו על פי תורתו הקדושה. נוצרנו פיזית, רוחנית ורגשית מכל הבחינות בכדי להיות מסוגלים להגשים את התוכנית הזו. הכל נוצר עבור מטרה זו. החיות נוצרו לשם כך, עולם הצמחים נוצר עבור זה, כל דבר שנוצר – נוצר עבור זה.

כאשר אנחנו הולכים כנגד ההבטחה שלנו בהר סיני כשאמרנו 'נעשה ונשמע' – הרי בכך אנחנו הורסים את עצמנו, חס ושלום, משום שאינכם יכולים ללכת נגד הרצון של ה' ולצפות לשרוד. שוב, אני מביא את הדוגמא של מצרים, שם שמונים אחוז מן היהודים אימצו את הדרכים של המצריים, והיו מעורבים כל כך עמוקות בתוך העבודה-הזרה של מצרים, עד כי לא היה להם כל רצון אמיתי לעזוב את מצרים. הם עברו את הגבול וחדלו להיות ראויים לגאולה, ואפילו לא היו מסוגלים לעשות תשובה, כך שהם מתו במצרים, ורק עשרים אחוז נותרו לצאת.

אני בכל עת אומר לכם, עם ישראל, זה המצב שהולך להיות עכשיו. נכון, ה' הבטיח לאברהם אבי האומה בעקידת יצחק, כי צאצאיו יהיו רבים כמו החול שעל חוף הים [בראשית כ"ב י"ז: 'וְהַרְבָּה אַרְבֶּה אֶת זַרְעֲךָ כְּכֽוֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם וְכַחוֹל אֲשֶׁר עַל שְׂפַת הַיָּם'], אך קחו זאת ברצינות כי זה רציני. לאחר שיסתיימו המלחמות ולאחר שהכוכב עשה את הנזק שהוא נשלח לעשות, כאשר הגיע הזמן שעם ישראל הפך להיות באמת עובדי ה' ועבדי ה' – אזי נהיה באמת רבים כמו החול על חוף הים, כאשר אנו נתוגמל על נאמנותנו ועל בטחוננו בקדוש ברוך הוא עם חיי נצח, חיים נצחיים אשר יביאו אותנו לנקודה הגבוהה ביותר האפשרית של הנאה רוחנית, אשר זו תהיה ההנאה האמיתית היחידה בכל הקיום.

עם ישראל, עיזבו עכשיו את עגל הזהב. תהיה מלחמה ענקית. וזה הובא בהרבה מקורות [יחזקאל ל"ז, זכריה י"ד ועוד]. הכוכב הזה, מערכת השמש הקטנה הזאת שמגיעה לקראתנו כבר משפיעה על כדור-הארץ שלנו בצורה מפחידה ביותר. זה יגיע מהר, וזה יהרוס את רוב העולם. התקבצו יחדיו, והתחילו לחזור למה שהייתם צריכים להיות. שובו לעשות את רצונו של ה' לחלוטין. התפטרו מכל הדרכים הגוייות שלכם, מכל חנויות-הפיצה ה'כשרות' שלכם, מכל אייפוני-הטריפה שלכם, הבידור הטיפשי שלכם, כמו גם חוסר-הצניעות הקשה שלכם, גברים ונשים. השליכו את תאוות-הממון שלכם, הנובעת מתוך אמונה שאתם הם השולטים על החיים שלכם. לא, אתם אינכם שולטים! ה' הוא השולט!

אני מזהיר אתכם שוב ושוב, הקשיבו למה שאני אומר לכם. בכל יום ויום רואים אנו את העולם נעשה יותר ויותר מבלבל, יותר ויותר מפחיד. הקלו נא על עצמכם, ואם אתם יכולים לעזוב את חוץ לארץ ולבוא לארץ ישראל – הרי הגיע הזמן. אם אתם לא יכולים לעזוב כי אין לכם לאן ללכת ואין לכם כסף, או אם בן אדם חולה והוא זקוק לקבל טיפול רפואי או פשוט חולה מדי מכדי לנסוע, אלו יוכלו גם הם להינצל אם בלבם ובנשמותיהם הם שבים אל ה'.

ועכשיו, אני פונה לאלו הנקראים 'חרדים', אשר על פי רוב עזבו את הכיוון האמיתי שלהם. עכשיו זה הזמן! חידלו לחפש היתרים שתכליתם להמשיך עם העבירות! המשיח כבר כאן! ה' לא גילה לנו אותו עדיין, אז 'אל תחמיצו את הסירה', כי אם תעשו זאת, חס וחלילה, זה יהיה לנצח!...


אדר #2


ובכן, אמא, היה לנו שבוע מעניין בשבוע שעבר. מי שאיננו עוקב אחרי החדשות או שהוא איננו מודע כלל למה שקורה בארץ ישראל ובחוץ לארץ לבטח יחזיר לי בתגובה מטופשת: "אבל שום דבר לא קורה". אינני מתכוון לתת את רשימת הדברים שקורים בעולם שלנו ובארץ-ישראל, אבל כל אדם שמעודכן עם מה שקורה ​​יודע ללא ספק כי העולם הזה כפי שאנו מכירים אותו – בא אל קיצו! אני לא יודע מה עוד עלי להגיד לכם, עם ישראל, על מנת להביא אתכם אל האמת ולשים בלבבכם יראת ה', לחבר אתכם לאהבת ה'. מה לומר עוד בכדי לגרום לכם להבין כי זהו מצב של 'חיים או מוות'?...

העולם כפי שאנו מכירים אותו שרוי בסכנה עצומה. אין זו בדיה של 'מלחמת-כוכבים', זהו דבר אמיתי! האדמה עצמה עם כל תושביה בסכנה הגדולה ביותר. אם אתם מעוניינים ללעוג או להתבדח על זה, או לכעוס כי אני מפחיד את כולם – אזי אני מרחם עליכם. אני חוזר: כל נשמה יהודית שהיתה בהר-סיני ואמרה 'נעשה ונשמע' – תינצל, גם אם הם לא מבינים מהי אמת, ועדיין מושפעים הם מאוד על ידי השקר, אך אף על פי כן ה' יפקח את עיניהם ויאלץ אותם לראות ולקבל את האמת.

אני חוזר, הערב-רב רבים יותר עכשיו במספרם מאשר היהודים-האמיתיים, והם מסוכנים מאוד כי הם נראים יהודים, אך עם זאת ה' ידאג להפריד בכוח את הערב-רב מן הנשמות היהודיות האמיתיות, וישחרר אותנו, היהודים האמיתיים, מן הדיקטטורה של הרֶשַע שחדרה לתוך עולמנו ואף שולטת בו, לכאורה.

וכדי לשרוד חייבים אנחנו להיאחז בבורא שלנו ובתורה שלו לחלוטין. חייבים אנחנו להוציא מן החיים שלנו את כל השקר, כל הכזבים של העולם הלא-יהודי. השקרים הללו נכנסו אל הלבבות שלנו, אך לא אל נשמותינו, משום שהנשמה היהודית האמיתית עצמה לעולם אינה יכולה להיות מזוהמת ברישעות של העולם ['פסקה זוהמתן', שבת קלח.]. ולכן, למרות שהרע אולי תקף את הלב ואת הגוף שלנו, אך לא היתה לו השפעה על הנשמות שלנו. ומשום כן, כל יהודי שבאמת רוצה להיות שוב עם הבורא שלו – צריך להתחיל לחיות חיים על פי התורה והמצוות, וזה הוא החיבור הנצחי שיש לנשמה שלנו עם בורא הכל, הכל-יכול.

אם אנחנו חיים על פי התורה שלנו אז לא נצטרך לפחד. תמיד נהיה רגועים, לא מפוחדים ולא מודאגים בנוגע לפרנסה שלנו או חינוך הילדים שלנו או שום דבר אחר. הדאגה כבר לא תהיה חלק מחיינו. כאשר נקיים בשלמות את כל הכתוב בתורה אזי נהיה ללא שום תלות בעולם החיצון, והרצון היחיד שלנו יהיה אך לשרת את המלך שלנו, האדון שלנו, הבורא שלנו, 'הכל' שלנו. אנו נשתוקק אך ורק לשרת אותו בדרך שהוא הציב לפנינו בתורה הקדושה שלו עם כל הפרשנות לתורה הקדושה שלו שנכתבה על ידי הצדיקים הגדולים. קשה לי להסביר את זה ליהודים שהם שקועים כל כך עמוק בשקר. השקר מושך אותנו אל תוך הבלאגן של העולם הגשמי, אבל ה' באהבתו הגדולה שלו אלינו, ועם החסד שלו כלפינו מושך אותנו החוצה מכל הזוהמה הזאת ['הַבּוֹחֵר בְּעַמּוֹ יִשְׂרָאֵל בְּאַהֲבָה...', ר' ירמיה ל"א, ב': 'וְאַהֲבַת עוֹלָם אֲהַבְתִּיךְ עַל כֵּן מְשַׁכְתִּיךְ חָסֶד...']. וכל שעלינו לעשות הוא להושיט את ידינו ולבכות אל ה': "אנא! עזור לי, הציל אותי, אני רוצה לחזור הביתה, בחזרה אליך, אבא שלי, המורה שלי, המלך שלי, הכל שלי!"


אדר #3


אמא, השבוע אני מרגיש שיהיה פיצוץ ענק. אני לא יודע אם זה יהיה פיצוץ פיזי כמו איזו פצצה גדולה, או שזה יהיה פיצוץ רוחני כמו איזשהו סוג של עימות או מלחמה שתהיה בין אנשים שרוצים להחזיק את האמת כנגד אנשים שכפופים לאחיזתם ההדוקה בשקר. יהיה בלבול רב השבוע. אנשים יאמרו דבר אחד – ואילו אחרים יגידו משהו אחר לגמרי. אלו הנקראים 'מומחים' יהיו להם תשובות מנוגדות בשאלות רבות. המעצמות העולמיות יהיו אחוזות זו בגרונה של זו, ואנחנו נתקדם עוד צעד ענק לקראת מלחמת העולם השלישית.

מה עוד יכול אני להגיד לכם? מה עוד אתם רוצים לשמוע ממני? אני יכול רק להתחנן שוב ושוב: עם ישראל, וותרו על אילי-השקר שלכם, ופולחן עגל-הזהב שאתה כה מעריצים. למרות שאתם מקיימים מצוות ולומדים תורה וכן הלאה, אך רוח-החיים שלכם, הדרך שאתם מנהלים את עצמכם איבדה הרבה מהעדינות של נשמה יהודית אמיתית. על פי רוב אנשים הפכו יותר ויותר מחוספסים למרות שהם חושבים שהם הולכים ומתקדמים יותר לכיוון האמת. זה הכל שקרים, באמת הם מתרחקים מהאידישקייט שלהם, אפילו בלי לשים לב לכך.

הדור הבא, שהם הילדים של עכשיו – איבדו את המראה היהודי הרגיש שהיה פעם לחרדים בפנים שלהם. איך הם בכלל יכולים להיראות כמו ילדים תמימים, 'עהרליך' (יראי שמים) – כאשר הם גדלים על הזבל של וולט דיסני? איך הם יכולים להביט בנו בעינים עמוקות וחודרות, מלאות הישגים רוחניים, כש'הישג' בשבילם פירושו קבלת 100% במבחן או להיות פופולריים בקרב בני גילם. אם העולם כפי שאנו מכירים אותו היום לא יחדל להיות בקרוב – חושש אני כי בדור אחד קדימה לא יהיה שריד יהודי בן פחות מגיל עשרים שיוכל להרגיש את נוכחותו של הקדוש ברוך הוא או להכיר גדולתו בכל דרך שהיא.

לכן, הגאולה מוכרחה להיות עכשיו, בהקדם האפשרי! אני מתחנן בפניך, עם ישראל, אם יש לך ידיעה כלשהי על גדולתו של הכל-יכול – התחל להיות רציני! זרוק את הצעצועים האלקטרוניים שלך שהורגים את הגוף יחד עם הנשמה שלך, הפסיקו לנסות לחיות חיים של בידור גויי כשהוא ארוז בעטיפה 'כשרה'. עליכם להיות בצניעות – גברים ונשים כאחד, מפני שהרעיון הגויי של נישואין ומימושו עבור יהודים הוא איסור מוחלט, כי זה הורס את הקדושה של האדם. הקדוש ברוך הוא שונא את העדר הקדושה, וכל יהודי, בין אם זה גבר או אשה, אסור לו לרדת לרמה השפלה של העולם הגויי! העדר צניעות וחוסר קדושה עבור הקדוש ברוך הוא – זה תועבה נוראה שמפריעה לשכינה בצורה הגרועה ביותר [דברים כ"ג ט"ו: 'וְהָיָה מַֽחֲנֶיךָ קָדוֹשׁ... וְלֹֽא יִרְאֶה בְךָ עֶרְוַת דָּבָר וְשָׁב מֵאַֽחֲרֶֽיךָ...']. לכן, עם ישראל, חזור מהר לפני שהעבירות שלך ימשכו אותך אל תחתית הבור שממנו אתה לעולם לא תוכל לצאת [רמב"ם תשובה פ"ד ה"ה: 'דְּבָרִים הָעוֹשֶׂה אוֹתָם יִמָּשֵׁךְ אַחֲרֵיהֶם תָּמִיד וְקָשִׁים הֵם לִפְרשׁ מֵהֶן...'], חס ושלום!  

זה מגיע!!! זה בקרוב!! הזמן מתקדם מהר מאד, והקדוש ברוך הוא מחכה לכם שתקבלו את ההחלטה הנכונה.


אדר #4


אני רוצה שתבינו שזאת איננה בדיחה, ואני מרגיש את זה כבר כמה שבועות. אני בהתקף של פחד בתור ילד, ואני מבוהל בתור נשמה. ואני יודע שזה חייב להיות. אנחנו הולכים לראות בשבועות הקרובים סימנים רבים של התקפה מתקרבת ובאה על ישראל. לפחות עבור אלו שקוראים את החדשות יופיעו סימנים, ובשביל האחרים זה יבוא כמו הפתעה, אבל כמו שאומרת האימרה: זאת תהיה "היריה המהדהדת מסביב העולם", וזה יביא אותנו אל תוך מלחמת-העולם-השלישית, ה' ישמור.

כאשר נשב על יד שולחן הסדר בליל פסח – זה יהיה רציני מאוד, ויציאת-מצרים לא תיראה יותר כמו סיפור מן העבר, כי אנחנו הולכים לחיות את זה בזמן הנוכחי. וכמו המכות שלפני יציאת מצרים – זה גם כן אמור להימשך שנים עשר חודשים [עדיות סוף פרק א']. אנו נראה פלאים גדולים [מיכה ז' ט"ו: 'כִּימֵי צֵאתְךָ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם אַרְאֶנּוּ נִפְלָאוֹת...'], ונראה מוות והרס. עם זאת, הדרך היחידה לשרוד את הזמן המיוחד מאוד הזה של ההיסטוריה היא עם אֵמון מוחלט בה', ביטחון-ללא-כל-שאלות בקב"ה [צפניה ג' י"ב: 'וְהִשְׁאַרְתִּי בְקִרְבֵּךְ עַם עָנִי וָדָל וְחָסוּ בְּשֵׁם ה'...'], ורק עם זה נעבור את השנה הבאה ללא כל נזק, בעזרת ה'.

הגיע הזמן, ועל עם ישראל לחזור אל האמת אשר היא: 'אין עוד מלבדו'. הקדוש ברוך הוא – הוא הכל-יכול, והעתיד היחיד שלנו הוא רק בויתור על הגשמיות חסרת-הטעם, וכל הלשון-הרע חסר-הטעם ולשוב אל ה', לחזור אל הפשטות, אל הגדוּלה של הבית-היהודי-האמיתי, לחזור ללימוד שלנו כפי שהוא אמור להיות, לשם שמים, ובעיקר – שוב לחיות עם אמון מוחלט בה'.

אני מברך את כולנו שאנחנו נעבור את זה עם ביטחון מושלם, וכאשר אנו נראה את המשיח עם העיניים שלנו ועם הנשמה שלנו, כי ה' יעזור לנו לזהות אותו, הרי מאותו רגע ואילך לא תהיינה לנו עוד שום דאגות אמיתיות. אנחנו נהיה ה'עם ישראל' כפי שה' רוצה שאנחנו נהיה [שמות י"ט ו': 'וְאַתֶּם תִּֽהְיוּ לִי מַמְלֶכֶת כֹּֽהֲנִים וְגוֹי קָדוֹשׁ...'].

יהי רצון שנזכה כולנו לקבל פני משיח צדקנו ברחמים ובשמחה.


אדר #5


אמא, העולם עומד להתפוצץ. רק טיפשים ומנותקים ביותר יכולים להכחיש את מה שאמרתי זה עתה. בכל מקום שבו אנו מתבוננים בעולם – מתרחש משהו יוצא-דופן ולעתים קרובות משהו נורא, מלבד אירועי-הטבע בפרופורציות-הענק שמתרחשים כל העת, ואף אחד לא יוכל להכחישם, שאנחנו יכולים לראות אותם במו עינינו ולהרגיש בבירור כיצד הם משנים בהבדל עצום את חיי היומיום שלנו. אך יש לנו איומים אחרים כמו 'מן הסרטים' על הקיום שלנו, שאני לא בטוח בכלל שהם אמיתיים, אלא שהרשעים מנסים לבלבל אותנו לחשוב שאיזה אובייקט מוזר כמו תחנת-החלל-הסינית עומדת להכות את כדור-הארץ, תוך שהיא מסכנת את המקום הלא-ידוע היכן שזה עלול לפגוע בנפילתה שם עם פסולתה הרעילה והמסוכנת ביותר.

בשנים האחרונות, נאס"א עם השקרים שלה נראית שרויה במעין 'תחרות' עם הידיעות המדווחות על מיני-מערכת-השמש של ה'ניבירו' על מקומה בקדמת החדשות. עם זאת, ההבדל הוא כי 'ניבירו' היא עובדה, וזה מגיע לקראתנו במהירות גבוהה מאוד. ניבירו ומערכת-השמש שלה נודעו בספרים כמו הזוהר וכו', וזה אפילו מתואר ​​איך ששני-שלישים של העולם יושמדו כאשר זה יעבור על יד כדור הארץ [ר' סוף עמוס, פרק ט' פסוקים א'-ו']. אך עם זאת מידע כוזב יוצא מסוֹכנות נאס"א שוב ושוב העוסק בסיפורים על 'מטאוריטים ענקיים', ועכשיו הסיפור על תחנת-חלל-סינית שנופלת תופס את הכותרות, וכאשר מגיע הזמן שזה אמור לקרות – זה יתאדה כמו שזה מעולם לא נאמר... זו השיטה של חלומות איומים פנטסטיים שמאיימים על הקיום שלנו, אשר נאס"א משתמשת בהם שוב ושוב רק בכדי לבלבל אותנו...

אני רוצה להבהיר שהמערכת הסולארית הנקראת 'ניבירו' או 'השביט' בזוהר קרובה מאוד. אסונות-הטבע שממשלות בכל העולם מנסות ללא הצלחה ממשית להכחישם – מתרחשים, וזה כבר מובא בנבואות כי שני שליש מהעולם יושמד [זכריה י"ג, ב'], שליש – כמעט לחלוטין, שליש אחר יפָגע קשה מאוד, והשליש האחרון לא יפגע. אם אתה מאמין באלוקים הרי אתה יודע שכל מה שנכתב בספרי-הקודש שלנו – בדרך זו או אחרת הפך למציאות, וזו עובדה, שהיא עומדת להשפיע על העולם כולו. אף אחד לא יכול להכחיש את האמת כי מאז שנות ה-1980 המוקדמות כל המדינות הגדולות של העולם כבר בנו בונקרים בעלי יוקרה ופאר רב עמוק בתוך האדמה בכל רחבי העולם. הם בונים את הבונקרים האלה בחשאי באמצעות השימוש בכספי משלמי המיסים. הם בעלי חוצפה רבה וללא כל חשש בהעלימם את הכסף בסתר מן האזרחים שלהם כדי להבטיח את הישרדותם של הרשעים ששולטים בעולם כיום.

אני יודע שכתבתי את זה בעבר, אולי בצורה אחרת, אבל מערכת-השמש הזאת עומדת לבקר את הארץ בקרוב מאוד, זה לא יקח שנים, אולי חודשים, אבל זה קרוב.

מלחמת-עולם ענקית נמצאת באופק. אנחנו כבר יכולים לראות את זה קורה. אנחנו יכולים לראות את הכנות הענק שמתנהלות בכל מדינה לקראת הרגע שבו המלחמה הגדולה ביותר של כל מלחמות העולם תתחיל, ה' ישמור. בתוך זמן קצר, היא תיקח את חייהם של אנשים רבים, וכשאני אומר 'רבים' – אני מתכווץ אפילו רק מלחשוב כמה. כאשר ה'מיני-מערכת-השמש' תגיע לבסוף – נראה שזה יהיה לאחר המלחמה הזאת או בחפיפה עם סיומה.

אני כן יודע דבר אחד, כי ה' ברא את העולם עבור עם ישראל, על מנת שהעם הנבחר שלו יוכל להתגבר על היצר הרע שהם החדירו אל תוך עצמם כאשר הם הלכו נגד רצון ה' ואכלו מעץ-הדעת. אחרי שהם עשו את זה הם קלטו איזה דבר נורא שהם עשו, והם הבינו כי בעתיד החיים לא יהיו ה'גן עדן' שהם הכירו עד לנקודה ההיא. הם קיבלו את מעמדם החדש, ומאז נלחם האדם ביצר-הרע שגורם למוות ולהרס, ליחידים, לקבוצות ולמדינות עד עצם היום הזה. ואנחנו בסופה של הגלות האיומה הזו.

אנשי העולם לא ניהלו מלחמה נגד היצר-הרע שלהם. הם הפכו רע לטוב וטוב לרע, גם אם הם מאמינים בעשרת הדיברות. לדוגמה, את הציווי "לא תרצח" הם פרשו כך: 'אל תהרוג, אבל אם זה יהודי או אדם אחר שאתה לא רוצה בו – הרי זה מותר...'. ה'מצוות' שלהם תלויות אך ורק ברצונם. אך לעם ישראל ניתנה התורה, ולאורך כל אלה אלפי השנים שמאז ה'יהודי הרשמי הראשון', הלא הוא אברהם אבינו, אשר אמנם לא ניתנה לו התורה אבל הוא נולד עם הידע של התורה [עי' סוף מס' קידושין במשנה: 'מָצִינוּ שֶׁעָשָׂה אַבְרָהָם אָבִינוּ אֶת כָּל הַתּוֹרָה כֻּלָּהּ עַד שֶׁלֹּא נִתְּנָה'], מאז אנחנו נלחמים נגד הרשעים, ואנחנו מנסים להיות את מה ה' רוצה שאנחנו נהיה.

זוהי משימה ענקית שכמעט בלתי אפשרית, כי ה' בוחן אותנו בצורה הקשה ביותר. הוא בחר בנו להילחם נגד היצר הרע בכדי להיות ראוים להיות משרתיו לנצח. יש יחסית מעט מאוד מאיתנו בעולם הזה שהם יהודים אמיתיים, אבל למרות שמסביבנו ישרור כֵּאוֹס (תוהו ובוהו) והרס, הוא יציל כל נשמה יהודית. אנחנו נמצאים בדרגה הנמוכה ביותר של כל הדורות, ובכל זאת בסופו של דבר זה יהיה הדור הגבוה ביותר והקרוב ביותר אל השם.

אני לא אנסה לתאר בדיוק איך זה יקרה. בנקודה זו של ההיסטוריה, זה נראה, חס ושלום, שזה כמעט דבר בלתי אפשרי, אבל אנחנו נשרוד! אנחנו נדחה, אם לא עשינו זאת עדיין, את היצר הרע, ואנחנו 'ניצמד' כביכול אל הקדוש ברוך הוא. אנו נחזור אליו לחלוטין בהשאירנו מאחורינו את כל השקר של העולם הזה. אנו נזרוק את השקר שבעבר רצינו להאמין בו, ונרוץ לעבר האמת אשר תביא לנו חיי-נצח.

הכינו את עצמכם! זה בקרוב. זה יהיה מפחיד – וזה יהיה קשה, אבל עם העזרה של ה' וביחד עם הנחישות שלנו – אנחנו סוף-סוף נגיע לסוף הגלות, והכניסה לגן-העדן תתגלה בפנינו. אנחנו ניכנס לבית-המקדש, שחוקים אמנם מכל העימותים שעברנו, עייפים עד תום ותשושים רגשית, אבל בקרוב מאוד נחוש את האוֹרָה החמימה והמנחמת של האמת מקיפה אותנו, ואנחנו נירפא [הפטרת שבת הגדול: 'וְזָרְחָה לָכֶם יִרְאֵי שְׁמִי שֶׁמֶשׁ צְדָקָה וּמַרְפֵּא בִּכְנָפֶיהָ...'], ואנחנו נהיה ראויים להיות חלק מן הגאולה-השלמה, אשר תביא אותנו לרמה גבוהה יותר מבחינה רוחנית מאשר זו של האדם-הראשון ואשתו. אנחנו נהיה מרופטים וקרועים ומלאי-ענווה, וזו תהיה הנקודה הגדולה ביותר של רוחניות שהאדם הגיע אליה עד לנקודה הזאת של מה שאנחנו מכנים 'היסטוריה'.

והתוצאה של ההיסטוריה של העולם תהיה כי עם ישראל, כלומר כל אחת מן הנשמות שנכחו בהר-סיני ואמרו 'נעשה ונשמע', עברה סוף סוף את כל המבחנים בהצלחה, וכי הם מוכנים לשלב הבא של ההתפתחות הרוחנית שלהם, שהיא נשגבת מדי בכדי לדבר על כך עכשיו. אז אם כן, אלה היהודים שקוראים ומפנימים את המילים הפשוטות שלי, ומתחילים להרגיש את האמת המוחלטת בתוכם, אני מברך אתכם שבעתיד הקרוב כולנו נתפטר מן הנחש, השטן, היצר הרע, שסחף אותנו מטה אל תוך הרפש מאז שנוצר האדם הראשון.

אני באמת מאמין כי פסח זה הקרוב יביא איתו התגלות, אמת – שאף אחד לא יוכל להכחיש, מלבד הרשעים שמעולם לא חפצו באמת.

אני מברך את כולנו, את כל עם ישראל, כי בפסח זה אנחנו באמת נעזוב את מצרים, אבל בפעם הזאת נצא ממצרים על מנת להיכנס לקודש הקדשים.


 


ADAR #1

This week, this coming week is going to be an explosive one so to speak. All kinds of secrets will be revealed to the public creating more confusion than already exists. There will be violence. Also lives will be lost in many places of the world. There will be so much confusion that it will be hard to tell who are the "bad guys" and who are the "good guys”. In reality when you look at the world population the so-called “good guys” are relatively a very small amount of people. We are living in a world where our so-called leaders are trying to twist our minds into believing that good is bad and bad is good. They have been quite successful in their efforts promising people that they could allow their Yetzer Hora to take them to the limit of Aveiros not only without punishment but with a pat on the back for their great accomplishments.

This is Sedom and Ammorah, this is ancient Mitzrayim coming back to life again in our generation. The problem is that Am Yisroel, Hashem’s chosen people, have adopted many of the evil ones’ twisted views of right and wrong. The open society that applauds all people that go along with their twisted ideas have made very deep inroads into the Frum community. They have done this in many ways. First the Reshoim try to make the Frum feel that Yiddishkeit is choking, Chas Vesholom, their freedom of expression. That it is preventing them from being able to enjoy all the so-called forbidden feelings and desires that man was born with. They tried to make them feel that Judaism and the laws of the Torah are primitive, Chas Vesholom, and are old fashioned, Chas Vesholom, and certainly not the way of our kind Creator. For the Jews that don’t swallow this approach they use another approach. They send people into the community that buy them with money. They provide them with entertainments that have a Hechsher but that are really Treif. They send into the community smooth talkers with beards and black Yarmulkas to give Shiurim that Mamash twist the truth of the Torah for uneducated people to hear and believe that many of our Rabbonim are old fashioned, Chas Vesholom, and not with the times. Many of our formerly Frum, Tzniusdik, Aidel mothers and daughters have fallen into this trap. Many of them have been sent to courses that supposedly Frum people have been teaching about married life, raising children and they emphasize that the woman is a human being also and that she is being pushed down by a male society and basically being put into iron chains that tie her to her home and to her large family. They tell them things like you too could be what you’ve always dreamed of with examples of a certain woman not living in Israel that reached her dream even though she is Frum from a very Choshuva, honorable family and even though she is very Frum has achieved her dream of being a lawyer and a judge!

We lost our understanding of what in truth we are here to do in this world and therefore we yearn like Adam and Chava yearned to have the ability to do what Hashem does. Meaning whatever we feel is right and refraining from what we feel is wrong. However Hashem created us for a purpose. That purpose is to live a life of Kedusha according to Hashem’s Torah. It’s not easy but it brings the greatest reward imaginable.

You think the world was created as a democracy, it wasn’t. Hashem created our bodies to go according to the teachings of the Heilige Torah. We were created physically spiritually and emotionally in every way to be able to fulfil His plan. The World was created for this. The animals were created for this, the vegetation was created for this. Everything in existence was created for this. When we go against our promise at Har Sinai when we said Na’aseh Venishma we are destroying ourselves, Chas Vesholom. You cannot go against Hashem’s will ever and expect to survive. Again, I bring the example of Mitzrayim where eighty percent of the Jews had adopted the ways of the Mitzriyim and were so deeply involved in the Avodah Zora of the Mitzriyim that they had no real desire to leave Mitzrayim. They had gone over the barrier and ceased to be worthy of redemption, not even capable of doing Teshuva, so they died in Mitzrayim and only twenty percent left.

I keep telling you Am Yisroel this is going to be the situation now. Hashem promised Avrohom at the Akaida that his descendants would be as many as the sand on the seaside. Take this seriously because it is serious. Once the wars are over and the star has done the damage that it was sent to do, when the time will come that Am Yisroel has become truly Ovdai Hashem and Avdai Hashem then we will be as numerous as the sand on the seaside and we will be blessed for our loyalty, for our trust in Hakadosh Boruch Hu, with eternal life. Eternal life which will bring us to the highest point possible of spiritual pleasure which will be the only true pleasure in existence.

Am Yisroel leave your Egel Hazahav now. There will be a giant war. It is brought down in many sources. This star, this mini solar system, that is coming towards us is already affecting our earth in a very frightening way. It is coming fast and will destroy much of the world. Get yourselves together. Start going back to what you should have been. Go back totally to doing Hashem’s will. Get rid of all your Goyisha ways your kosher pizza shops, your Treif I- phones your stupid entertainments, your total lack of Tznius, men and women. Your love of money, believing that you are in control of your life. You are not! The Eibeshter is! I am warning you again and again. Listen to what I am saying. Every day we see the world becoming more and more confusing, more and more scary. Make it easy on yourselves and if you can leave Chutz Laaretz come to Eretz Yisroel. The time has come. If you can’t leave because you have no where to go and no money or if a person is sick and can’t get medical care or just plain too sick to travel, you will also be saved if in your hearts and souls you come back to Hashem.

Right now, I am speaking to the so called Frum who for the most part have left their true direction. The time is now. Stop looking for Heterim so that you can continue your Aveiros! Moshiach is here! Hashem hasn’t revealed him yet to us. Don’t miss the boat so-to-speak, because if you do, Chas Vesholom, it will be forever!!!...

ADAR #2

Well Mommy. We had an eventful week last week. Whoever doesn’t follow the news or is unaware in anyway of what is happening in Eretz Yisroel and in Chutz Laaretz will probably give me a stupid reaction of "but nothing is happening”! I am not going to give a rundown of all the things happening in our world and in Eretz Yisroel but an informed person will know that without a doubt that this world, as we know it, is coming to an end! I don’t know any more what else I am going to tell you Am Yisroel, in order to bring you to the Truth and to put the fear of Hashem in you, to connect you to the love of Hashem, to make you realize that this is a life and death situation.

The world as we know it is in tremendous danger. This is not a Star Wars exaggeration. This is the real thing! The earth itself and all its inhabitants are in the greatest danger. If you want to laugh it off or make a joke about it or be angry because I am frightening everybody then I pity you. I repeat all Yiddishe Neshomas that were at Har Sinai and said Na’aseh Venishma will be saved even if they don’t understand what Truth is and still are affected very much by the Sheker. Even so Hashem will open their eyes and force them to see and accept the Truth. I repeat, the Erev Rav are more numerous now than the true Jews and they are very dangerous because they seem to be Jews. However Hashem will separate the Erev Rav from the true Jewish Neshomas by force and will release us, the true Jews, from the dictatorship of the evil that has entered and seemingly has been allowed to control our world.

To survive we must cling to our Creator and His Torah completely. We must take out of our lives all of the Sheker, the lies of the non-Jewish world. These lies have entered our hearts but not our souls because the true Jewish soul itself can never be contaminated by the evil of the world. Therefore, even though the evil may have attacked our hearts and our bodies it has made no impact on our souls. Therefore, every Jew that truly wants to be one again with his Maker must begin to live a life according to Torah and Mitzvos which is the eternal connection our soul has with the Creator of Everything, the Hakol Yachol.

If we live according to our Torah then we will never have to fear. We will always be calm and unafraid not worrying about Parnassa or Chinuch for our children or anything. Worry will no longer be part of our lives. When we will fulfil totally everything written in the Torah then we will be without a care in the world and our only desire will be to serve our King, our Master, our Creator, our Everything. We will desire only to serve Him in the way He has laid out for us in His Holy Torah and all the commentaries to His Holy Torah by the greatest Tzaddikim. It is hard for me to explain this to Yidden that are so deeply immersed in the Sheker. The Sheker is pulling us down into the muck of the Gashmiusdik world but Hashem in His great love of us and kindness towards us is pulling us out of all this filth. All we have to do is put out our hands and cry to Hashem "Help me! Save me! I want to come home, back to You my Father, my Teacher, my King, my Everything"!

ADAR #3

OK Mommy, this week I feel that there will be a giant explosion. I don’t know if it is a physical explosion like a bomb or a spiritual explosion as in some kind of conflict or fight between people that want to hold onto the Truth against people that are bent on keeping a tight grip on the Sheker. There will be much confusion this week. Some people will say one thing while others will say something else completely. The so-called experts will have conflicting answers to many questions. The world powers will be at each other’s throats and we will take a giant step towards World War Three. What else can I tell you? What else do you want to hear from me? I can only beg again and again, Am Yisroel give up your false gods, the Egel Hazahav that you worship so dearly. Even though you do Mitzvos and so on, the spirit of your life the way you conduct yourself has lost much of the Eidelkeit of a true Jewish Neshoma. For the most part people have become rougher even though they think they are going more towards the truth. It is all lies and they are moving away from their Yiddishkeit without even realizing it. The next generation who are children now have lost that Erlicha sensitive look in their faces that Frum children once had. How can they look like Temimusdik Erlicha children when they are growing up on Walt Disney garbage? How can they look at us with deep and penetrating eyes filled with spiritual achievement when achievement means only getting 100% on a test or being popular among their peers. If the world as we know it today doesn’t end soon I am afraid that in one more generation there won’t be a Yid left under the age of twenty that will be able to feel the presence of Hakadosh Boruch Hu or recognize His greatness in any way.

Therefore, the Geula has to be right now as soon as possible! So, I beg you Am Yisroel if you in anyway have any knowledge of the greatness of The Hakol Yachol start getting serious! Throw away your electronic toys that are killing your body and your soul. Stop trying to live a life of Goyisha entertainment packaged as if it were Kosher. Be Tzniusdik both men and women because the Goyisha idea of marriage and fulfillment is for a Yid an absolute Issur because it destroys a person’s Kedusha. Hakadosh Boruch Hu hates the lack of Kedusha and every Yid be it man or woman must not go down to the lowest levels of the Goyisha world! The lack of Tznius, the lack of Kedusha is for Hakadosh Boruch Hu a terrible abomination that disturbs Him in the worst way. Therefore, Am Yisroel come back before your Aveiros will pull you down to the bottom of the pit where you will never be able to get out of, Chas Veshalom! It’s coming!!! It is coming soon!!! Time is moving very fast and Hakadosh Boruch Hu is waiting for you to make the right decision.

ADAR #4

I want you to understand that this is no joke, that I have been feeling this for a few weeks already. I am panic stricken as a child, and I am panic stricken as a Neshoma. I know it has to be. We are going to see in the next few weeks many signs of an imminent attack on Israel. At least for those who read the news there will be signs. For others it will come as a surprise, but as the saying goes it will be the “shot that reverberated around the world” and it will bring us into World War Three, Hashem Yishmor.

When we sit at the table on Pesach it will be very serious and Yetzias Mitzrayim won’t seem like a story anymore. We are going to be living it in present time and like the Makkos before Yetzias Mitzrayim this will also take twelve months. We will see great wonders and we will see death and devastation. However, the only way to survive this very special time in history is with total trust in Hashem, unquestionable Bitachon in Hashem and that alone will bring us through this next year without any harm, Be’ezras Hashem. It is time for Am Yisroel to go back to the Truth which is Ain Od Milvado. Hakadosh Boruch Hu is the Hakol Yachol and our only future is to give up the senseless Gashmius, the senseless Lashon Hora and come back to Hashem completely. Go back to the simplicity, to the greatness of the true Jewish home, go back to our learning the way it is supposed to be, Leshem Shomayim and the Ikar again total trust in Hashem.

I Bentch us all that we should get through this with total Bitachon and when we see Moshiach with our eyes and with our Neshoma, that Hashem will help us to recognize him. From that moment on we won’t have any more real worries. We will be the Am Yisroel that Hashem wants us to be.

Shenizka Kulanu L’Kabel Pinei Moshiach Tzidkainu Berachamim U’visimcha. We should be Zoche to great Moshiach Tzidkainu with mercy and joy.

ADAR #5

Mommy the world is about to explode. Only fools and the very uninformed could deny what I have just said. Everywhere we look in the world something unusual and very often terrible is happening, besides the actual natural events of huge proportions that nobody can deny because we can see with our own eyes and feel it clearly making a huge difference in our everyday lives. We have other movie-like threats to our existence that I am not sure are real at all but only the Reshoim trying to confuse us into thinking that some strange object like a Chinese space station is about to hit the earth endangering the unknown place where it might hit with its highly toxic and very poisonous waste.

In the last few years NASA with its lies has seemed to be in competition with reports of the mini solar system of Nibiru for front page news. However, the difference is that Nibiru is a fact and it is coming towards us at a very fast speed. Nibiru and its solar system have been foretold in the Seforim like the Zohar etc. and it even describes how two thirds of the world will be destroyed when it passes by the earth. However false information coming out of NASA time and again of huge meteorites, and now a fallen Chinese space station hit the headlines, and when the time comes for it to happen evaporates like it was never said. This method of dreaming up fantastic threats against our existence that NASA has been using time and again only to confuse us.

I want to make it clear that the mini solar system called Nibiru or Hashavit in the Zohar is very close. The natural disasters that governments all over the world are trying with no real success to deny are happening and it was foretold in the Nevuas that two thirds of the world will be destroyed, one third almost completely, one third will be hurt very badly and one third will not be damaged. If you are a believer in G-D then you know that everything that has been written in our Sifrei Kodesh in one way or another has become a reality and this is a fact and it is about to affect the whole world. No one can argue the truth that since the early 1980s all of the major countries of the world have been building luxury bunkers deep into the ground all over the world. They have been building these bunkers secretly using the tax payer’s money to do it with. They have been brazenly without any kind of fear siphoning off money secretly from their citizens to ensure the survival of the evil ones that control the world today.

I know that I have written this before, maybe in a different way, however this solar system is about to visit earth very soon, not in years maybe in months but it is close.

A huge World War is on the horizon. We can already see it happening. We can see gigantic preparations going on in every country for the moment when the largest of all World Wars will begin, Hashem Yishmor. In a short time, it will take the lives of many people and when I say many I cringe even to think how many. When the mini solar system finally appears it will be after this war or coinciding with it. I do know one thing that Hashem created this world for Am Yisroel, in order that His chosen people could overcome the Yetzer Hora that they took into themselves when they went against Hashem’s will and ate from the Tree of Knowledge. They realized after they did this what a terrible thing they did and they realized that in the future life would not be the Gan Eden that they knew up to that point. They accepted their new status and since then man has been fighting the Yetzer Hora which has caused death and destruction to individuals, to groups, to countries to this very day. We are at the end of a terrible Gallus.

The people of the world have not waged a war against their Yetzer Hora. They turned bad into good and good into bad even if they believe in the Aseres Hadibros. For example, “you shall not kill,” they interpret as thou shall not kill but if it’s a Jew or some other person that you don’t want then it's Muter / allowable. Their commandments are only connected to their own desires. Am Yisroel was given the Torah and for all those thousands of years since the first official Jew, Avrohom Ovinu who wasn’t formally given the Torah but was born with a knowledge of the Torah we have been fighting the evil ones and trying to be what Hashem wants us to be.

This is a huge task that is almost impossible because Hashem has tested us in a most difficult way. He has chosen us to fight the Yetzer Hora in order to become worthy of being His servants for eternity. There are comparatively very few of us in this world that are real Jews but even though all around us there is chaos and destruction, He will save every Jewish Neshoma. We are at the lowest of all the generations and yet in the end will be the highest and the closest to Hashem.

I am not going to attempt to describe exactly how this will happen. At this point of history, it seems, Chas Veshalom almost an impossible thing but we will survive! We will reject, if we haven’t already, the Yetzer Hora and we will cling to Hakadosh Boruch Hu so-to-speak. We will come back to Him completely leaving behind us all the Sheker of this world. We will throw away the Sheker that we once wanted to believe in and run towards the Truth which will bring us eternal life. Prepare yourself! It is coming soon. It will be frightening and it will be hard but with Hashem’s help and our own determination we will finally reach the end of the Gallus and the entrance to Gan Eden will be revealed to us. We will enter the Bais Hamikdosh worn out by all the conflicts, extremely tired and emotionally spent but we will very soon feel the physically warm and comforting light of Truth encompassing us and we will be healed and we will be worthy of being part of the Geula Sheleimah which will bring us up to a higher level spiritually then the first man and woman. We will be tattered and torn and full of humility and this will be the greatest point that the human being has reached spiritually up to that point of what we call history.

The outcome of the history of the world is that Am Yisroel, which means every single Neshoma that was present at Har Sinai and said Na’aseh Venishma, has finally passed all their tests in a positive way and they are ready for the next stage of their spiritual development which is too lofty to go into now. So, those Jews who are reading and internalizing my simple words and are beginning to feel the absolute Truth in them, I Bentch you that in the near future we will all be rid of the Nochosh, the Satan, the evil inclination that has dragged us down into the muck since the first man was formed.

I truly believe that this coming Pesach will bring with it a revelation, a Truth that no one will be able to deny except the evil ones who never wanted the Truth.

I Bentch us all, all Am Yisroel, that this Pesach we will truly leave Mitzrayim but this time we will leave Mitzrayim and enter the Holy of Holies.

 

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7843990 פעמים
היום - 22/04/24