אני עם ה' - יהיה מה שיהיה

יהיה מה שיהיה – אני עם ה' עד הסוף

בס"ד, יום ד', ד' חוהמ"פ תשע"ח, ירושלים, תקשורים עם מנחם ואסתר

מנחם:

אנחנו במצב מאד מאד מאד קשה. בן אדם, אפילו בלי עינים ובלי שמיעה, יכול להבין שאנחנו על סף מלחמה עולמית לא-סתם. נוסף לזה יש גם מלחמה כלכלית בין סין וארה"ב, שכבר הצליחה להוריד פעמים רבות את הבורסות בכל העולם. חוץ מזה כל מיני דברים מאד משונים קורים, גם דברים של הטבע, וגם דברים אחרים, כמו הזיגזגים שראש הממשלה עושה, שזה נראה כמו בשביל להסיח דעת. זה כל כך לא אינטלגנטי, על רמה כ"כ נמוכה, אבל יש הרבה רגעים כאלה עכשיו, גם עם פוליטיקאים, גם ראשי מדינות בבחירות, בכל מיני דברים, יש דברים משונים ביותר. ועכשיו במדינת ישראל גם כן יש קונפליקטים מאד גדולים בין השמאל לימין, בין חרדים לחילונים וכו' וכו' כל אחד ואחד, אחד נגד השני, והעיקר זה הממשלה נגד הקב"ה, ולא משנה אם הממשלה שמאל או ימין, לא משנה אם קראו לראש הממשלה 'בן גוריון' או 'ביבי' – בכל אופן הם נגד החרדים, נגד הקב"ה. הם משתדלים להפוך אותנו למין כאלו מאמינים גם בהקב"ה וגם בעגל-הזהב. הם מביאים לנו את כל העולם שחשוב להם, את כל העולם של השקר. מכריחים אותנו להכניס לבתי ספר שלנו, מכריחים אותנו להכניס לישיבות שלנו את כל השקר. וזה בא במחיר, משלמים למנהלים ומנהלות משכורות מאד טובות כדי להעביר שקר כזה לדור הצעיר. אבל זה 'לשם שמים' לפי הרבה רבנים, לש"ש. אוי לנו. וקיבלנו ביקורות, על זה שאנחנו האוטיסטים, איך זה ש'אנחנו מעיזים לפסוק', הרי אנחנו רק אוטיסטים ולא פוסקים. אך באמת אנחנו אף פעם לא פסקנו, רק אמרנו את האמת. רוצים לקבל  – טוב, לא רוצים לקבל, איך אומרים במדינת ישראל המפורסמת? זה דמוקרטיה, כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. אבל אנחנו לא חלק של הדמוקרטיה, כי ה'דמוקרטיה' זה לא דמוקרטיה, כל זמן שאתה בצד של השילטון ועושה מה שהם רוצים – אז קוראים לזה דמוקרטיה. ואם לא – אז קוראים לזה כל מיני שמות גנאי אחרים. ברוך ה', אני לא בעד הדמוקרטיה, אני בעד הקב"ה ותורתו בלבד. אצלנו אין דמוקרטיה, הקב"ה מחליט הכל. עושים הכל רק מה שהוא אומר. ולא צריכים לדאוג, לא צרכים להחליט. אנחנו צריכים רק לעשות את רצונו. ב"ה אין לנו דמוקרטיה, אבל רוצים שמדינת ישראל תהיה כמו כל הארצות בכל העולם, שהרוב הם לא דמוקרטיה 'כמו שכתוב בספרים' אלא בדרך כלל – זה דיקטטורה, אבל הקב"ה לא דיקטטור, הוא פשוט אמת. הוא האמת, וכל שקיים באמת – שייך לאמת. ואנחנו שייכים לאמת – שזה הקב"ה. הוא מכוון אותנו, והוא עשה הכל בשבילנו.

אבל נחזור לטענה שאנחנו פוסקים. נתנו כמה דוגמאות, למשל שאנחנו פוסקים על הפאות כשאנחנו אומרים שאסור ללכת עם פיאה. אני רוצה רק להסביר שכמה וכמה רבנים ענקיים פסקו כבר ככה, ואנחנו רק חוזרים על זה. אסור אסור אסור, כל פאה שזה כאילו שיער, אבל בדור הזה זה ממש נראה כמו שיער. אז מכסים את השיער שאסור לראות אותו עם שיער שמותר לראות אותו... אני שואל אתכם: זה נשמע הגיוני?!... הפאות של היום – הם יפות, ארוכות, ממש אי אפשר להבדיל. ובדרך כלל עם הפיאות של היום גם הולך בגדים לא-צנועים, אבל לא-סתם לא צנועים. אבל כולם מבולבלים, אומרים ש'הרבנים אמרו שזה בסדר'. כל בן אדם עם חצי מח יכול לראות שזה לא בסדר, אז איך אפשר להגיד שזה בסדר? מי יכול להחליט שזה בסדר? אבל אנחנו אומרים אחרי הרבה פוסקים ידועים שזה לא בסדר. שנהגי מוניות אומרים שהחרדיות של רח' רבי עקיבא הם יפהפיות, אז מה זה אומר? כנראה שהצניעות זה מה שמושך אותם...

לא, הן לא כמו הנשים של פעם שנשארו בבית רוב הזמן, וכשהן יצאו – הן היו מכוסות מהראש עד הרגליים, ורק השאירו עין אחת לראות לאן שהם הולכים [שבת סה., ור' רמב"ם אישות כ"ד י"ב, ושו"ע אה"ע סי' קט"ו סעיף ד']. לא, היום הנשים רוצות להיות כמו הגברים. זו מחלה שנכנסה גם בין החרדים, מה... יש להן גם כן זכויות... הן יכולות להיות גם כן עורכות-דין, שופטות, רופאות, למה לא?... למה להחזיק אותן בבית?.. כי זה המקום שלהן, ה' ברא אותן בצורה מסויימת, עם רגשות מסויימים. גבר בנוי בצורה אחת, ואשה בנויה בצורה אחרת. והם בנויים בדיוק בשביל התפקידים שלהם. אבל העולם לא רוצה את זה, הרשעים, הגוים, משכו את היהודים לשקר הגדול של סדום ועמורה ועוד הרבה אומות של הגוים, שהם חיו רק בשביל התענוגות הגופניות שזה נגד הדין.

והם עכשיו רוצים שהכל יהיה מותר, יש להם רק בעיה אחת, זה פשוט לא מסתדר כל כך טוב... כי גברים לא יכולים להביא ילדים לעולם בלי אשה, אז יש להם בעיה עכשיו, הם מבולבלים וכועסים. על מי הם כועסים? על הקב"ה, כי הוא עשה את זה בדיוק בדיוק כך והם רוצים שזה יהיה אחרת. כך זה בכל תחום ותחום. והנשים שרוצות להיות כמו הגברים, שהבעל שלומד תורה שישאר בבית כי היא צריכה ללכת לעבודה והילד לא מרגיש טוב – אז זה כבר לא תורה ולא כלום. היא נהנית ללכת לעבודה, והיא נהנית להרויח את הכסף , והיא מרויחה, היא השולטת על הכסף, זה לא כמו שצריך להיות. אשה שקרובה להקב"ה רוצה להיות אשת-חיל, היא לא רוצה להיות משהו אחר. וגבר שהוא מאמין בהקב"ה הוא רוצה ללמוד, והוא רוצה קדושה, הוא רוצה להיות הגבר בבית. אמנם יש הרבה הרבה דינים שעוזרים לגבר להבין שהוא צריך להתנהג מאד טוב לאשה, וגם הפוך. וכל אחד יודע ברור את התפקיד שלו. אבל נכנסים המודרנים האלה שרוצים להפוך את מדינת-ישראל למדינה כמו כל המדינות בעולם, והם אומרים: לא! אשה יכולה להיות גבר, וגבר יכול להיות אשה. זו הבחירה שלהם...! טמבלים! האם הם חושבים שיש להם בחירה? בסוף הם יעלמו וישרפו עם ה'בחירות' שלהם. הבחירה לסוף, לסוף טוטאלי. ומי שהולך עם הקב"ה – יהיה לו נצח.

אז איך אפשר איך אפשר לחלום שבעולם שכזה, עולם שכל כך מלא דברים שונים ומשונים, ומלא יופי, וגם כל מיני צורות של בעלי-חיים ובני אדם וכו' וכו', איך אפשר לחלום שזה יכול להמשיך אם אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לשנות את הטבע, ועושים נסיונות עם גנטיקה, וממציאים יצורים שהם חצי בני אדם וחצי חיות. הם לא מפרסמים את זה שנדע מזה, כי זה מדי עקום בינתיים בשביל כמעט כל בני-האדם לקבל, זה עושה כל כך רע לראות את היצורים האלה שהם ממציאים. אבל יש להם תכניות שהם עוד מעט לא יצטרכו בכלל קשר, הם רק ייצרו בני אדם בעצמם במעבדה, עם צבע העינים שמתחשק להם, ועם צבע-השיער שרוצים וכו', וזה אפשר לעשות... הם חולמים שהקב"ה יתן להם להפוך את מה שהוא יצר לצחוק שחור? לא אנחנו. שיהיה ברור לכם, אנחנו נעבור למצב אחר. המצב הוא גרוע 'מעל ומעבר'. המצב הוא כז שאם לא יהיה שינוי מיד ומהר – אנחנו ניעלם ח"ו.

ובין היהודים גם כן, יש רבנים שפוסקים כל מיני דברים ש'הולך' עם העולם המודרני. ב"ה אמנם שיש כאלה שנלחמים נגד, עושים הפגנות וכו', אבל גם בין הקבוצות האלה יש מרגלים לטובת צד הרשעים. ובסופו של דבר ה' לא יתן לזה להמשיך, זה חייב להיגמר. הם חושבים עדיין שהם יכולים לעשות מלחמה עם הקב"ה ח"ו. אני לא מבין את הטיפשות של כל האנשים האלה, כל הגוים הטיפשים שבטוחים שהם יכולים לנצח את הקב"ה ח"ו. האם לא מספיק פעמים ניסו את זה, ולא ראו שכולם נכשלו?... אז למה הם עדיין חושבים שהם מסוגלים? זה אולי בגלל שמאמינים בשטן, ובטוחים שהוא זה עם הכח. אבל זה לא נכון, בסוף השטן יבוא לקב"ה, והקב"ה יגיד לו: 'עשית עבודה טובה', ולא ישאר אפילו אחד בעולם שיהיה 'חסיד' של השטן. השטן בעצמו הוא היה בעצם עובד נאמן של הקב"ה, ובגללו כל אלה הרשעים יעלמו מן העולם. אבל הקב"ה ישחוט את היצה"ר, אפילו שהוא היה מאד נאמן, כי בצורה כזאת הוא לא יכול להמשיך. אבל הוא גם יקבל נצח בצורה אחרת.

 

ש. אבל הרי ברור שאוטיסטים לא פוסקים, אם כן טוענים אנשים שלפני כל דבר אחר צריכים לשאול דעת-תורה מרבנים...

ת. אלה שאומרים את זה – הם אומרים זאת מאד בטיפשות, וענו על כך שאנחנו אמרנו שזה לא יכול להיות שישנם נציגים בממשלת הטריפה, טענו מה זה שאנחנו אמרנו שהם צריכים לעזוב, ושאלו איך זה יכול להיות שאנחנו פוסקים שהם צריכים לעזוב בעוד שרבנים גדולים פסקו שחרדים צריכים להיות שם? ברור מאד למה. אנחנו לא פוסקים, אבל אנחנו הולכים אחרי הפוסקים שפסקו ככה.

ש. מוכר לי סיפור של אחת שבעלה דרש ממנה ללכת עם עקביים גבוהים שהיא לא הלכה עם זה, אז היא הלכה לאיזה פוסק, והוא פסק שבשביל השלום-בית היא צריכה ללכת כפי רצונו של הבעל. ואז היא הלכה לרב גדול אחר, והוא כעס מאד, וחיזק אותה שלא ללכת עם נעליים כאלה, אני לא מבינה מה כל הענין פה!

ת. את צודקת מאד, ולא רק זה – הנעליים הגבוהות עושים הרבה רעש כשהולכים עם זה, וזה דבר שאסור לכל הדיעות. אז אנחנו הולכים לפי פוסקים שפוסקים נגד, ומי שאומר שאנחנו כביכול 'פוסקים' הוא פשוט עם הארץ.

ש. לאחרונה אחד ממורי ההוראה שלח דפים של איבחון צבעים לרבנים פוסקים, וגילו שיש הרבה רבנים שהם פוסקים הלכות, והם בכלל בעלי ליקוי של עיוורון-צבעים!

ת. זו אכן דוגמה טובה, אבל אני רוצה לומר שאלה שפוסקים שהחרדים צריכים להיות בכנסת, אני מרחם עליהם, כי יש פוסקים שאומרים הפוך בדיוק. ואיתם אני הולך. אני רוצה לומר לכם, הרשעים רוצים להשתלט על העולם, ורוצים להשתלט פה בארץ ישראל, כי הם רוצים את הבית של הקב"ה, הם רוצים לבוא כמנצחים עלינו, ולא משנה כמה פעמים שהם ניסו לנצח אותו, לנצח את הקב"ה ח"ו, וזה לא עוזר, הם תמיד נופלים. גם היטלר חשב שהוא יכול להתפטר מכל היהודים, אבל זה לא הלך לו בסופו של דבר, וכל ה'היטלרים', וכל ה'נבוכדנצרים' וכל ה'נימרודים' – הם נפלו. הקב"ה צוחק מהם, כי הם נוצרו ע"י הקב"ה בשביל לעזור לעם ישראל לעמוד ישר, לעמוד עם הקב"ה בכל מצב – לא משנה מה, ולא להתכופף כמו היום לכל מיני שטויות של הציונים, שהמטרה התכליתית שלהם זה 'הפיתרון הסופי לעם ישראל' רחמנא ליצלן. ואני מבקש מכל יהודי אמיתי להתחיל לעשות בדק-בית, להתחיל לחפש בפנים בצורה רצינית את ה'אידישע נשמה' שלכם, וללכת עם ה'אידישע נשמה', ולא עם הדרך של הגויים שמכניסים היום לרוב הישיבות ולרוב הבתי-יעקב. להילחם נגד, אם לא ברחוב – אז לפחות בתוך הבית. לא לתת לזה להיות. כי בסופו של דבר מי שמנסה להתנגד אפילו בדבר הכי קטן של הקב"ה – הוא ילך מהעולם, יעלם מן המציאות, בסוף לא יהיה זכר ממנו. הקב"ה מכין אותנו, עם ישראל, להיות המשרתים שלו. וישארו כמה גוים צדיקים שיהיו המשרתים שלנו. ונעלה ונעלה ונעלה, ונשכח באיזה שלב את כל העולם הזה שפעם היה, ונהפוך להיות נשמות טהורות שאף פעם לא תהיה אפשרות לקלקל אותנו. אני מאד מקוה שבאמת עד סוף השבוע רוב היהודים יצאו מהמצרים האיום ונורא שנפל עלינו בעוה"ז, במיוחד במדינת ישראל, וגם בכל ארצות העולם.

כל היהודים שמנסים להיות גוים, שרוצים את כל התשוקות של הגוים, שזה מה שממלא להם את החיים, כל השקר שזה הרבה יותר קל לחיות עם זה מאשר עם האמת, השקר הזה צריך להיעלם, ונישאר רק עם האמת, רק עם האמת, רק עם האמת שזה הקב"ה ותורתו, והוא הכל-יכול. וכל המציאות שיש, ולא רק לקט הכוכבים שלנו, אלא הכל הכל מה שקיים – הכל שלו. ויש מימדים שאנחנו לא חולמים שקיימים, ולא צריך ללכת עם חללית כדי להגיע שמה... זה במרחק של כמה צעדים, רק כמה צעדים ואנחנו שמה. רק שזה לא התגלה. וכל מה שאנחנו רואים – השמש, הכוכבים – הכל, זה רק אחיזת-עינים, וזה לא כמו שאנחנו רואים את זה. זה לא מיליון ק"מ לפה ולשם, זה רק 'שניה' מן הגיהנום עד לגן עדן.

ש. בעזה יש שמה ממש כמו מלחמה, אז אני לא מבין מדוע רבנים שותקים, מדוע לא זועקים ומריעים כמו שכתוב בהלכה בעת צרה?...

ת. אתם מדברים על כך שהערבים רוצים לכבוש את ארץ ישראל. אבל יש דברים יותר קריטיים מזה, למה הם לא אומרים כלום על חוסר-הצניעות? למה הם לא אומרים כלום על כל השקר שיש בבתי-הספר? כל הדברים שנגד התורה שמכניסים בכל מקום, שמושכים את היהודים-החרדים להיות ממש כמו החילונים, או כמו הגוים. אז זה דבר שהרבה יותר גרוע מזה שהערבים רוצים להכנס פה.

ש. מה עושים?

ת. אני אגיד לכם, אין הרבה מה לעשות, רק להתפלל, וה' לא יתן לזה להיות, והוא יביא את המשיח, ואז נראה מי הרבנים ומי לא. אנשים מפחדים, הם רוצים להיות חלק של הממסד וגם חלק של האמת. אבל זה אי אפשר, כל אחד יצטרך לבחור אם הוא כן עם האמת או לא עם האמת. אין משהו באמצע. אין 'בערך אמת'. יש אמת או שקר.

ש. התופעה הזו שטראמפ הוא כ"כ לטובת ישראל, האם זה משחק, או שהוא משהו יוצא-דופן בנוף האמריקאי?...

ת. טראמפ הוא גוי, שייך לרשעים, אף אחד לא יכל להיבחר אם הם לא רצו שיבחר להיות נשיא ארה"ב. קודם הם עושים הצגות עם דאדי-בוש (בוש האבא), שהוא נראה באמת ממש כמו דיפלומט אמיתי וכו', עד שגילו כמה שהוא לא כ"כ עדין כמו שהוא נראה... אח"כ קלינטון נכנס והוא סידר עוד כמה דברים בבית-הלבן, והוא הלך בבושות על התנהגות שממש מתחת לכל ביקורת. ובא בוש-הבן שהוא היה הנשיא כש'התאומים' נפלו, וזה עצמו היה התחלה של הסוף – הנפילה של התאומים. ואחרי זה בא אובמה, שהוא ממש כמעט הרס את אמריקה לגמרי. ואחרי אובמה בא טראמפ. וכולם שייכם לאותו אירגון, וטראמפ בא מכיוון אחר כביכול, אבל זה רק כדי לבלבל את העם האמריקאי ולבלבל את העולם. אל תדאגו, יש לו את המקום שלו מתחת לאדמה, בבונקר שלו. וזה לא סתם בונקר... זה בטח מאד אלגנטי... אבל זה טוב בתור קבר...

ש. זה נראה בדרך הטבע מצב ש'החושך יכסה ארץ', עד שה' יאיר את האור – בינתיים שוקעים בעוד חושך, עוד הסתר-פנים...

ת. הקב"ה יודע עד מתי, אנחנו לא יודעים עד מתי. אנחנו רק צריכים לידבק בקב"ה, ולא לעזוב, ולא לעזוב אותו, רק לידבק אליו. אנחנו לא יודעים, רק להתפלל, להתפלל שזה יהיה בעתיד הקרוב...

ש. ברגע זה נראה שאין רבנים, אין גדולי-דור, אין מנהיגים...

ת. יש ראבייס, אין רבנים כמעט. כן, זה צריך לחזק אותנו, כי כתוב בדיוק שככה זה יהיה. [סוף מסכת סוטה דף מט.] שיהיו רבנים כמו 'סומסומים', אבל גדולים – לא יהיו. יהיה מעט פה ושם. ואז נראה משיח צדקנו, וגם יתנגדו לו...

ש. טוב, אז מה, ממשכים בסדר-יום מה שאפשר, עושים ומי שהתעורר התעורר וזהו...?

ת. צריכים לחזק מי שאפשר, ומי שלא – אז לא. לא לבזבז זמן. אם זה מאד קשה, ורואים התנגדות, אפילו טיפשית, ברגע שבן אדם פועל מטיפשות – לעזוב אותו. הטיפשים לא יבינו אף פעם. נכון, בדיוק כמו שאמרו חז"ל: מי שאין בו דעת – אסור לרחם עליו. לרחם – זה לבזבז את הזמן שלנו. ולא רק זה, הוא ימשוך אותנו גם כן למטה ח"ו. גרוע מזה, הם יורדים ביחד עם העולם. העולם יורד ויורד, והם יורדים איתו. לכן אלה שהם על רמה רוחנית – עדיף שלא לתת לאחרים למשוך אותם למטה. וזה מאד קשה לשמור שלא ימשכו אותנו למטה.

ש. הכוכב – מה איתו, מתקרב?

ת. ועוד איך. ושמעתי כל מיני גירסאות שכל מיני רבנים גדולים אמרו שזה הכל שטויות וכו', אוי לכולם, אוי לכולם, אוי לכולם.

ש. הם טוענים שנאס"א אומר ככה...

ת. נאס"א ידוע כשקרן, כל אלה שרוצים להסתיר את זה. אבל יכול להיות שסידרו לו מקום בבונקר...

ש. פעם היו צריכים להיות נגד הזרם של הגוים, אחרי זה היינו נגד זרם החילוניים, אחרי זה נגד המודרניים, ועכשיו נגד העולם החרדי עצמו...

ת. זה לא צריך להיות נגד, זה צריך להיות בעד הקב"ה לגמרי-לגמרי, בלי שום פתח, רק עם הקב"ה, ואז ה'נגד' לא אומר כלום.חלק ב', תקשור עם אסתר:

מה יש לי להוסיף? מנחם אמר הכל. אני רק רוצה להגיד לכל אלה שעם נשמה יהודית אמיתית לברוח מהשקר, לברוח מעגל הזהב, לברוח מהחינוך העקום, לברוח ולהגיע לאמת. לא צריכים בדיוק לברוח מהשקר, אלא צריכים לרוץ לאמת, וממילא השקר יעלם, זה הכל. אנחנו צריכים לרוץ לאמת, ואם נרוץ לאמת – כבר לא יהיה שקר, הוא יעלם לגמרי. יהודים חייבים-חייבים לקשור שוב קשר עם הקב"ה, ואני אומרת שוב, כי כל כך הרבה רוצים את האלילים של מצרים. ואם לא יהיה שינוי גדול, פשוט לא יצאו ממצרים. ויחזור כל הסיפור של מצרים עוד פעם. ואני מבקשת מכל היהודים: תברחו מהשקר, אבל לא רק שתברחו מהשקר – תרוצו לאמת. וככה השקר יפול וייעלם.

ש. אבל כל אחד חושב שהאמת איתו...

ת. נכון, כל אחד היום חושב שהאמת איתו, אבל החכמים יודעים שהשקר הוא לא הגיוני בכלל. זה לא יכול להיות מה שהם מדברים. זה ממש אותם השקרים שכל הרשעים מכל ההיסטוריה סיפרו, וכל השקרים שחיו עם זה. והאמת היא אך ורק אחת: הקב"ה ותורתו ומה ששייך אליו, רק זה אמת. זה ברור מאד ההבדל. וצריכים להבין את ההבדל, וצריכים לרצות לראות את ההבדל, כי זה עולמות אחרים בכלל. נכון, כמו שנאמר 'המשכילים יבינו', ונראה מי הם המשכילים, חייבם להיות בעיקר מעם ישראל. יש לנו חכמים, יש לנו ת"ח, יש לנו יהודים חשובים שרואים את האמת ברור, לא כולם עיוורים, לא כולם לא רואים נכון. ואלה שרואים נכון צריכים 'לתפוס את האומץ', ולבודד את עצמם מהשקר.

ש. כתוב שכשהמלאך הכה את יעקב 'ותקע כף ירך יעקב' המקום של גיד הנשה. אולי זה רמז לכך שלפני בוא המשיח יהיו קשורים וכרוכים השקר עם האמת וזה יהיה כ"כ קשה לברר. זה ממש נורא ואיום, אנשים שעד אתמול היו עם האמת פתאום מתבלבלים...

ת. אבל כך זה הבירור, זה ממש מפחיד לראות.

ש. אבל למה אחד יותר טוב מהשני, לא מובן...

ת. הוא לא יותר טוב מהשני, הוא פשוט יודע שזה אמת וזה שקר, הוא יודע את ההבדל, ונכון, בירורים, הרבה בירורים, עד שמגיעים לאנשים שם שמבינים את האמת, ושרוצים את האמת. זה כל הזמן בירורים ובירורים – עד שמגיעים להעיקר של עם ישראל [ישעיה ו' י"ג: 'וְעוֹד בָּהּ עֲשִׂרִיָּה וְשָׁבָה וְהָיְתָה לְבָעֵר, כָּאֵלָה וְכָאַלּוֹן אֲשֶׁר בְּשַׁלֶּכֶת מַצֶּבֶת בָּם זֶרַע קֹדֶשׁ מַצַּבְתָּהּ...']

ש. מה נעשה כדי שאנשים יהיו מבוררים לצד הטוב, ושלא יזרקו החוצה ח"ו?..

ת. אפשר לדבר איתם כמה שאפשר, אבל כשרואים שאי אפשר – זה לא הולך – הם הופכים את הכל למשהו אחר לגמרי – אז לעזוב אותו. יהודי אמיתי צריך לבודד את עצמו. כל הזמן אנחנו כותבים: לבודד את עצמינו. צריכם להיות חזק בתוך גטו, ולסגור את עצמינו מכל השפעות זרות.

ש. אני מרגיש שאין בחירה, מי שהנשמה שלו מקושרת עם האמת בצורה נכונה, אז אפילו אם הוא רחוק – הוא יגיע בסופו של דבר למקום הנכון, שזה הקב"ה...

ת. נכון, אין בחירה, ה' אין לו לא עבר הוה ועתיד, הוא ברא את כל זה בשביל בני אדם, אם אין משהו שהוא לא יודע שהולך להיות הוא יודע הכל, הוא ברא את הכל שיהיה, אז למעשה אין לנו בחירה [עי' שפת אמת שמות תרומה תרל"ג ד"ה ברש"י ויקחו לי תרומה, וכן במדבר בהעלותך תרל"ג ד"ה ברש"י שתהיה שלהבת], אבל כל יהודי יכול להשתדל, וכשהוא משתדל – אז זה מעורר את הנשמה הטהורה שלו. זה מזכיר לו שהוא אמר פעם "נעשה ונשמע", הוא תפוס עם זה, ואז הנשמה מושכת אותו לאמת, ואין לו ברירה, זה הכל, ולא להתייאש. ויהיו כאלה שזה לא ילך לחזק אותם, כי אין להם נשמות, אבל יש כאלה שפתאום זה כן ילך, כשבן אדם הכי נמוך  – פתאום הוא מתעורר, ירגיש את הנשמה שלו – וירוץ להקב"ה.

ש. יש כאלה שהם הולכים יותר מדאי עם השכל, אז הם יכולים הרבה ליפול בקטעים אלה, כמו אצל מרע"ה וקורח, דוקא הפשוטים הבינו יותר ברור את האמת...

ת. כי האמת הוא לא דבר מסובך, זה פשוט. זה פשוט. הקב"ה פשוט. מה זה פשוט? אני לא רוצה להגיד ח"ו משהו שלא מתאים – אבל יש פשטות ברורה, זה דבר כ"כ פשוט להבין, אבל עושים סיבוכים מזה.

ש. מה את אומרת על המצב הקשה שיש כאן במדינה, יושבים על חבית חומר-נפץ מכל הכיוונים...

ת. הכל-הכל מסוכן, אבל זה לא העיקר, העיקר זה שכל יהודי ילך לכיוון הקב"ה, שירוץ אליו, ושיהיה שוב חלק של האבא שלו, של הקב"ה, שהוא אבא ואמא שלו והוא הכל בשבילו. משהו אחר – אין מה לפחד ממשהו אחר, כן צריך לפחד רק מזה, מלא להיות איתו חס ושלום. זה הפחד הכי גדול, הפחד הכי הכי גדול.

ש. תמצית הדברים שזה מה שנדרש מהיהודי – אני עם השי"ת עד הסוף – יהיה מה שיהיה...

ת. זהו. בדיוק כך: אני עם הקב"ה עד הסוף יהיה מה שיהיה.

ש. יש כל כך הרבה דברים להתמודד איתם בחיים, כל אחד עובר כאלו מעברים...

ת. לא לפחד ולא לשים לב לזה, הכל ייעלם, ואנחנו נישאר עם עולם שיעבור שינויים כאלה גדולים שזה יהיה פשוט מפחיד ביותר, ולא יהיה זמן לחשוב על שום דבר, רק להתפלל לה' שנוכל להמשיך לחיות ולקבל משיח צדקנו ולהקריב קרבנות בביהמ"ק. אני רוצה להגיד שצריכים סבלנות, הרבה סבלנות, כי נכון שזה מאד קשה לחכות עד שמשיח יתגלה, ואנחנו מחכים מאד הרבה זמן, כבר כמעט אלפיים שנה, ועוד לא הגיע, לפחות עוד לא התגלה, אבל הוא פה, והוא יתגלה. עוד טיפה סבלנות, מישהו ידליק גפרורון קטן, יזרוק את זה, וככה זה ידליק את כל העולם, ה"י. גם אני חסרת-סבלנות, אבל אני יודעת שבלי סבלנות הבן אדם, היהודי, יכול להפסיד את העולם הבא של משיח, ח"ו. היצר הרע עושה את הערב רב שחלק מהם נראים ממש צדיקים, אבל הם לא, והם לא מאמינים בהקב"ה ותורתו. והם מאבדים את הסבלנות לגמרי לפני הסוף. והזמן הזה עכשיו מאד קרוב לסוף. יהיו הרבה הפתעות בשבועות הקרובים, ואנחנו נצטרך שלא לפחד, לבטוח בה' ולא לפחד. העולם ישתנה עוד הרבה פעמים עד הסוף. לא לפחד, לא לפחד. ולא נצטרך לעזוב את הבית שלנו. ה' יאפשר ליהודים האמיתיים שלא לעזוב את הבתים פה, בירושלים. בשאר העולם – לא יודעת. בירושלים ודאי שלא. בעז"ה נעבור את זה בקלות יחסית. אני רק יכולה להגיד לכם שזה יתחיל מאד בקרוב. יותר אני לא יכולה להגיד.

ש. למה את צווחת בימים האחרונים כל הזמן?

ת. אני סובלת רגע רגע. אני יודעת מה עומד להיות בערך, אבל אני גם יודעת כמה יהודים לא יגיעו לסוף. מאד  קשה, מאד דואגת. אני מאד דואגת. למעשה אין לי מה לדאוג, כי זה אני יודעת שמה שיהיה יהיה בסדר גמור, הכל רצון ה', הכל מצויין, מעולה. זה הטוב. לא יכול להיות יותר טוב. אם הייתם ח"ו במצב שלי – אז גם אתם הייתם צורחים, כי אני רוצה לעזור, ומרגישה שלא יכולה לעזור כלום. אני תקועה בגוף שלא יכול לפעול כמו שצריך, ועם שֵׂכל לא כמו שצריך, אבל זה התיקון שלי, וזה טוב בשבילי.

הסבלנות – זה להאמין עם כל הכח עם כל המהות של הבן אדם בקב"ה, וללכת איתו עד הסוף עם הכל. ולא לשאול אפילו שאלה אחת, רק להיות איתו, ולא להתלונן, רק להיות איתו. ואפילו שהעולם נראה הגיוני ואנחנו נראים כאילו לא הגיוניים – רק ללכת איתו!

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7947881 פעמים
היום - 22/07/24