פרק 27 - מבוא לספר של דניאל

הקדמה לספר "דניאל - מסרים מעולם האמת" מאת האוטיסט בנימין גולדין.
הועבר בתקשור 14, יום רביעי, כ"ח באייר התשס"ז, ירושלים. (16/5/2007)

בנימין:
אני יודע שהרבה אנשים לא מאמינים שאוטיסט יכול לכתוב ולהוציא
מסרים כל כך אמיתיים ועל רמה גבוהה, ולדור מבולבל בעל רמה כל
כך נמוכה זה מתאים מאד שהקב"ה יוציא מסרים של אמת דרך פגועי מח.
מתאים לדור, דור הפגוע בהבנה, ברצון להבין.
הדור הזה מסתובב מבולבל.

רואים את האמת כל כך ברור.
ה' שולח מסרים, לא דרכינו דוקא (אלא) דרך העולם עצמו,
דרך כל מיני דברים שקורים בעולם, שהם כל כך ברורים, כל כך חדים
וכאילו לא קורה כלום.
הוא גם שולח בין היתר אוטיסטים, לא כל אוטיסט, אבל יש כמה
שנשלחים עם מסר.

אבל רק יחידי סגולה יקבלו ויבינו שזה באמת אמת.

אני יושב על הרצפה קורע את הבגדים ובוכה על עם ישראל,
בוכה ובוכה, הכלה של הקב"ה במדבר, אהובתו שבורחת ממנו
בכל הזדמנות.  אוי לעם ישראל, אוי לנו.

אני מברך את כולנו שהמילים של אמת בתוך הספר הזה, יעירו
יהודים רבים ויגרום לתשובה שלמה לרבים מהם
וביחד שנזכה לקבל את משיח צדקנו.

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7499372 פעמים
היום - 01/02/23