פרק 42 - ראש השנה הגדול ביותר בהיסטוריה

תיקשור עם בנימין, ירושלים,  יום שלישי,  כ"א באלול תשס"ז,   5/9/2007

הראש השנה הגדול ביותר בהיסטוריה

 


כן, אני רוצה לתת מסר היום, אפילו שזה נראה שהכל נאמר, ובאמת כמעט הכל נאמר, רק עוד דבר לשבוע הזה לפני ראש השנה.
השבוע המצב יחריף, יחריף. אולי לא נראה את זה על השטח כל כך, אבל מתחת לשטח, מאד.
והעולם מכין את עצמו לשינוי הגדול.
השינוי לעולם של אמת, שיקבל רק אנשי אמת.
כי אדם אחר לא יוכל לחיות בעולם של אמת.

אדם של שקר - חי מהשקר, נושם את השקר, אוכל את השקר, כל מה שהוא עושה ושנותן לו חיים זה השקר. אבל בעולם של אמת, בשביל אדם של שקר - האויר זה רעל, האמת זה רעל בשבילו, האוכל זה רעל בשבילו, אוכל של אמת זה רעל בשביל אדם של שקר. כל מה שיש בעולם של אמת זה רעל של אדם של שקר והוא לא יוכל לחיות בזה, וזה לא דבר חדש מה שאני אומר עכשיו, כבר אמרתי את זה כמה וכמה פעמים, אבל לא כל אחד תופס את המשמעות.

המשמעות היא שרוב האנשים בעולם אנשי שקר,
המשמעות היא שרוב היהודים בעולם אנשי שקר.
וזה מאד מפחיד, וזה אפילו לא הרוב הקטן, אלא הרוב הגדול.
וזה מאד מפחיד.
הקב"ה מוציא מהטומאה את הניצוצות של קדושה והשאר ילך כמו פסולת.
וזה המסר. נכון עומדות להיות מלחמות גדולות, בכל איזור מלחמה. הארץ לא תחרב, אבל ארצות רבות יעלמו מההיסטוריה כולל תושביהן, ורק האמת תשלוט.


ואם לפני ראש השנה לא יחזרו בתשובה, זה הראש השנה הגדול ביותר בהיסטוריה. המשמעותי ביותר בהיסטוריה, ואם בראש השנה הזה לא יחזרו בתשובה,
אוי לכולם.
אוי לכל אלה שחושבים שזה צחוק,
אוי לכל אלה שלא רוצים אידישקייט קיצוני,
אוי לכל אלה שחושבים שאפשר לחיות בשני עולמות עולם גשמי ועולם רוחני.
אוי לעם ישראל, העם הנבחר, האהוב על הקב"ה.


זה יום הדין באמת, יום הדין לכל העולם כמו בכל שנה,
אבל בשנה הזאת אנחנו מגיעים לשינוי הגדול ביותר מאז יציאת מצרים.


ולכן הכוכבים, המזג אויר, השמים, הארץ, הים וכל מה שבתוך כל אלה, מתכוננים ומוכנים לשינוי הגדול.
רק הבן אדם עוד תפוס בביצה שלו, רק בני אדם תפוסים בשקר שלהם. ואם לא תהיה תשובה אמיתית,
 אלה שלא יעשו תשובה אמיתית, יעלמו.
ואלה שכן - יגיעו לימות המשיח ולחיי העולם הבא.
חיים של תענוג כל רגע, וחיים של שלימות, של קרבה לקב"ה של תורה ומצוות ושמחה, ולשבת ולהנות מהאור הקדוש וזה המטרה של כל העולם ושל כל הבריאה להביא את היהודי לשלמות ממש.
מושג שאנחנו לא יכולים להבין עד הסוף. אבל אנחנו יודעים שזה הדבר הנעים, הטוב, התענוג הגדול ביותר שקיים.ש. מה אנחנו צריכים לעשות לראש השנה הגדול הזה?
ת. תשובה! לנקות את עצמנו ניקיון יסודי, לנקות, לנקות כל עבירה ועבירה מאז שנולדנו עד כמה שאפשר, ואחרי ראש השנה צריכים להרגיש שהיינו במרתון, שהלכנו מאות קילומטרים. ז"א שצריכים לעבוד קשה שאחרי ראש השנה נהיה עייפים מאד מכל העבודה שעשינו. כשהבן אדם מתפלל עובר בראש שלו כל העבירות שלו, הוא צריך שהלב ישבר מזה, ישבר מזה, כי מי שבאמת חוזר בתשובה ישמר. והס"א ינסה לגרום לזה שלא בקלות ירצו לחזור בתשובה. יהודי יכול להגיע לבית הכנסת ולהרגיש אבן בלב, חוסר יכולת לבכות.

ש. אז מה עושים?
ת. מתחילים לחשוב על כל העבירות ולהצטער, כשבא הבכי האבן תעלם.

ש. ראש השנה אמור להיות מוקדש להמלכת ד', לא לאני הפרטי?
ת. האני הפרטי שלנו זה לא הולך יחד עם תשובה. נכון, אדם בודק את עצמו ובוכה על העבירות שלו, אבל זה רק פותח אותו גם לכלל ולאהבת עם ישראל והקב"ה. תשובה אמיתית תמיד מבריחה את האנוכיות. אבל זה לא אומר שאדם צריך לשכוח מעם ישראל עד שהוא מרגיש בדיוק איך שהוא צריך להרגיש עד שהוא אוהב באמת את עם ישראל עד שהוא באמת לא אנוכי. הוא צריך בכל אופן אפילו על רמה לא כל כך גבוהה. לעשות חסד בשביל עם ישראל ולהתפלל ולפתוח את הלב ולהתקרב לד' ולחזור בתשובה שלימה. בלי העזרה של הקב"ה אין תשובה.
מראש השנה עד להושענא רבא אנחנו צריכים לעשות תשובה מיוחדת, כי כל ימות השנה צריכים לעשות תשובה צריכים לעשות תשובה אבל זה זמן מיוחד לתשובה.
תתארו לעצמכם כאילו שאנחנו באמת עומדים וד' מרים מעלינו את ההר ואם לא נחזור בתשובה הוא יוריד את ההר מעלינו, זה בדיוק המצב.

ש. זה נקרא תשובה מתוך יראה.
ת. כן, זה תשובה מתוך יראה, אבל גם יש מספיק אנשים שלא צריכים את ההר מעל הראש שלהם. הרוב צריכים את ההר מעטים עושים את זה נטו מאהבת ד', ומהסבל שיש להם מהמחיצה בינינו לבין הקב"ה.

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7809227 פעמים
היום - 29/02/24