פרק 45 - שנה טובה
 

מוצש"ק פרשת ניצבים וילך              8/9/2007

שמואל:
אני רוצה לאחל לכולם שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
אבל הברכה הזאת לא פשוטה ואנחנו צריכים לגרום לזה שזה יתקיים בעז"ה.

אבל כמו שבנימין כתב זה לא פשוט.
וכל יהודי שרוצה את הישועה, צריך בזמן הקצר שנשאר לנו לחזור באמת בתשובה בכל המובנים וזה אומר להבין ולהחליט לסלק את היצר הרע.

וכדי לא להתבלבל בין היצר הטוב לבין היצר הרע,
שבטעות יכולים אלה שלא מבינים לגרש את היצר הטוב בטעות,

והדרך היחידה כדי להבדיל בין היצר הטוב ליצר הרע זה להתפלל לד' לקבל סייעתא דשמיא.  וגם להפריד בינינו לבין הגויים בלבוש, שפה ולסגור את האזורים שלנו להשפעה מבחוץ ולחזור בתשובה ולהשתדל ללמוד ולהקים מקומות שנלמד שמירת הלשון, צניעות, תורה וכו' ושנהיה ממש נפרדים מהגויים.

ורק אז אפשר לראות ברור מי או מה יצר הרע, ומי או מה יצר הטוב, כי אם לא,
לא נוכל להכיר את משיח צדקנו.

אז זה מסר קצר, אבל מאוד עניני.
להפריד את עצמנו מהגויים ממש, וודאי מהלא מאמינים,
מי שרוצה לחזור בתשובה,  ברוך הבא.

אבל מי שלא, אסור להיות בקשר, כי יש סכנה גדולה, זה מחלה מדבקת מאוד, ולפני מלחמת העולם השניה היו יהודים כביכול חרדים, שכבר היו נגועים במחלת ההשכלה. לא ראו מבחוץ כל כך, אבל בפנים היו נגועים.

וזה הבעיה שלנו גם.
זה מגיפה מסוכנת ביותר וכדי להינצל מזה חייבים להפריד בינינו לבינם.
קודם כל לחזור למנהגים של יהודים אמיתיים בכל חלקי החיים. וזה המסר.

 

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7726140 פעמים
היום - 02/12/23