פרק 47 - המלחמה האחרונה


ה מ ל ח מ ה - ה א ח ר ו נ ה

תקשור עם בנימין גולדין,  ו' תשרי תשס"ח    18/9/2007


רוב תודות לעורך העלון - קול דממה דקה, מסרים מעולם הנשמות
על העבודה הרבה שהשקיע בזמן קצר במציאת המקורות והאסמכתאות של
דברי הקישור.  (ראה הערה בסוף)


בנימין:
העולם שלנו באמת עומד להשתנות.
שנים רבות היתה ארץ ישראל מקום שמם, ללא צמחיה ללא כל זכר למה שהיה פעם -
יערות גדולים ומלאים ירק, שפע של מים חלב ודבש.
אבל משעה שעם ישראל נזרק לגלות, הארץ הפכה לארץ אחרת,
מקום  חול ורוח וסלעים מקום שבמשך אלפיים שנה לא ניתן לשום אדם להחיות
את הארץ עם הקללה (1).

ופתאום באו הציונים -
ה"לא מאמינים", האפיקורסים - ומשום מה הארץ התחילה לחיות.
הם היו לכאורה הגורמים להחיות שוב את ארץ ישראל, וזה דבר משונה ביותר,
כי הם לא מאמינים ועוד הפוך ממאמינים (2).
אנשים שבטוחים שבכח ידיהם הכל נעשה (3).
עושים מלחמות רבות, ובניסים גדולים (4) הצליחו שארץ ישראל שוב פורחת.
 
כל המלחמות: מלחמת השחרור, מלחמת סיני, מלחמת ששת הימים, מלחמת ההתשה,
מלחמת יום הכפורים, עד המלחמה הזאת שעוד מעט תתחיל -
כולם היו בניסים גדולים.

במלחמת המפרץ הראשון 39 סקדים נפלו עלינו - ורק כופר אחד נהרג.
זהו נס עצום, שהרי ירו באמריקאים סקד אחד ונהרגו ארבעים חיילים אמריקאים.
ובארץ ישראל 39 סקדים, שהרוב נפלו במקומות צפופי אוכלוסיה, ורק אדם אחד נהרג.
מאד מרשים!
וסיפורים על סיפורים מכל המלחמות של ניסים על ניסים.

עכשיו זה ברור שהמנהיגים הגיבורים של הזמנים האלה לא היו הגורמים להצלחה הגדולה.
לא משה דיין עם העין האחת, או שרון שהלך עם אקדחים עם ידיות משנהב.
הם לא היו הגיבורים שבגללם המלחמות נגמרו בהצלחה גדולה.

רק ניסים! רק ניסים הביאו לניצחון.
אבל בכל המלחמות, בזמן המלחמה כולם אמרו "ניסים ניסים",
אבל אחרי המלחמות אמרו: משה דיין, גולדה מאיר, בן גוריון, שרון וכו'.

שכחו מי הביא את הנסים,
שכחו שהקב"ה, הכח עליון, פשוט עשה לנו ניסים גדולים - לא פחות מהמכבים!

אבל לא רוצים להבין, לא רוצים לדעת. רוצים להאמין שהכל בידיים שלנו.
ומי אנחנו? אנשים חלשים עם יצה"ר גדול. ושאנחנו, החלשים המסכנים, עם הכח הזה שלנו נצחנו?

אנחנו עומדים בפני מלחמה עצומה (5), המלחמה האחרונה!

לא כולם מאמינים בזה עדיין, רוצים להרגיש שלא תהיה מלחמה, הענין יסתדר איכשהו, הישראלים שוב חזקים,

הצליחו לפוצץ נשק גרעיני שבידי הסורים. תראו, שוב אנחנו על הגובה.
אבל זה הכל אחיזת עיניים. מאמינים בשקר שהם יצרו - וזו הסכנה הגדולה לכולנו.
 
באמת זו ארץ של מנהיגות - סליחה על המילה - "שלומיאלית".
אם הכל היה תלוי בהם, לא היינו מגיעים לכלום. הקב"ה נתן להם את האפשרות לבנות את ארץ ישראל שוב,
ולהאמין בכחות כאילו זה שלהם - אבל זה באמת של הקב"ה.

והנה אנחנו עומדים בפני מלחמה רוחנית -
מלחמה בין שלשת הדתות: היהדות הנצרות והאיסלם (6).

מה שברור, שהערבים מאמינים מאד בדת שלהם.
ומאמינים שיש להם זכויות לא פחות מעם ישראל, כי אנחנו אחים - ישמעאל ויצחק.
והנוצרים בטוחים שאיתם האמת.

כולם מחכים למשיח, כל אחד והמשיח שלו.

אבל יש רק משיח אחד, והוא משיח בן דוד שאנחנו מחכים שנים רבות לבואו.

והגיוני מאד להבין שהיהודים ה"לא מאמינים" שלא עושים אפילו את הדברים המינימליים ביהדות, ועוד להיפך -

דוקא הולכים בפומבי נגד התורה - הם לא יכולים להלחם מלחמה רוחנית.
הם לא יכולים להוביל את עם ישראל לניצחון רוחני נגד העמים האחרים.
ואדרבא, אם הם יעמדו בראש העם, הקטרוג יהיה כל כך גדול שמיד נפול.

לכן, במלחמה הזאת לא נוכל להצליח עד שהמלך האמיתי יעמוד בראש עמו -
רק עם משיח צדקנו נוכל לנצח את המלחמה האחרונה.

אם תרצו לדעת בדיוק איך? רק תפתחו את הנבואות.
עד עכשיו כל מה  שכתוב בנבואות הכל קרה בדיוק (7) - חוץ מהחלק הסופי ממש.

וזה עכשיו עומד להיות.

כל המצבים שכתובים בנבואות, כולם עומדים ומוכנים לפעולה.
אירן היא פרס,
ועירק היא בבל.
האמריקאים הם אדום וגם אירופה היא אדום.
ורוסיה מי יודע מה היא? ודאי יש בה הרבה מעמלק.
 
כולם מחכים להלחם אחד עם השני.
זאת לא תהיה מלחמה רק  בארץ ישראל עם הערבים, זה יהיה הרבה יותר גדול.
ולפי הנבואות ארצות רבות יעלמו
מן העולם (8).
ולפי הנבואות  ארצות רבות יפגעו קשה.
ולפי הנבואות  יהיו ארצות שלא יפגעו - וארץ ישראל תשאר שלימה.
 
אבל עד שה"לא מאמינים" ירדו מהשלטון, המלחמה האחרונה לא נוכל לנצח,
כי היא מלחמה רוחנית (הכוונה במלחמה רוחנית שהמניע למלחמה הוא דתי
בין היהדות האיסלם והנצרות).

במלחמה רוחנית רק זרע דוד יכול להוביל, הדבר ברור.
אם עד עכשיו הקב"ה נתן להם ניצחון דרך ניסים -
וגם עכשיו יהיו עוד ניסים -
אבל רק כדי להחזיר אנשים בתשובה.

אולם ברגע מסוים, זה כבר לא ילך.

הקב"ה נותן לעם ישראל עוד זמן ועוד זמן - אולי יחזרו בתשובה.

[אבל בסוף] השכינה תעזוב, כמו לפני שנחרב בית המקדש הראשון ובית המקדש השני.

הוא נתן עוד זמן ועוד זמן והשכינה יצאה לאט לאט מבית המקדש,
ואחר כך מהעיר ירושלים (9)

לאט לאט, וכל הזמן הזה הקב"ה חיכה אולי יחזרו (10)
ובסופו של דבר, לא הבבלים ולא הרומאים נצחו.
הם כמעט והלכו הביתה מתוך יאוש, אבל בסופו של דבר ה' פתח להם את השערים.

שוב הגיוני אדם בלי קדושה לא יכול להוביל את עם ישראל לנצחון במלחמה רוחנית
ועוד שכולם נגדנו, כי כל
המלחמה הזו דתית, לכן אדם יהודי שלא מאמין לא יכול
ליצג את עם ישראל.


הערבים בטוחים שהם צריכים לכבוש את העולם בשביל איסלם,
והנוצרים מנסים כל הזמן להביא עוד ועוד אנשים לתוך הדת שלהם (המסיונרים).
היהודים, העם הפצפון הזה, שחלק רציני שלו רוצה להיות כמו הגויים בדיוק, ולכן הכמות שלנו (של מספר
האנשים) המאמינים באמת בה', הוא כמעט אפסי.
 
אבל עם המעטים האלו, כמו בחנוכה, ננצח.
ויעמוד בראש בן דוד ואנחנו ננצח.

כי הקב"ה ילחם את המלחמה בשבילו, הקב"ה בכבודו ובעצמו.
ולא רק יעלמו ארצות בגלל פצצות גרעיניות.
להקב"ה יש כל מיני אפשרויות להרוס מדינות.

יהיו ניסים לא פחות ממכות מצרים.

ומי ישאר בסוף ?
רק אלו המאמינים באמת.

אלו שיכולים ורוצים לחיות בעולם שכולו אמת.
 
אוי עם ישראל, עם ישראל אהובת ה'.
תחזרו לאמת, תחזרו לאמת - תחזרו לקב"ה.

אלו שלא חוזרים, שחושבים שאפשר לברוח מכאן למקום יותר בטוח,
אלו ימותו עם העמים הזרים.
אין לאן לברוח - רק לקב"ה. אין לאן לברוח!

יכול להיות שבתחילת המלחמה הזאת ירגישו הלא מאמינים שיש לנו כח,
אבל בשלב מסויים הכל יתהפך.

וברגע שהם ירדו מן השלטון, משיח בן דוד יקח את השלטון (11),
יביא אותנו בעזהי"ת לנצחון.
ה' ילחם את המלחמה ואנחנו ננצח!

כיצד עלינו להתכונן לקראת המלחמה הגדולה?
כל אדם צריך לדאוג קודם כל לרוחניות שלו ולקשר שלו עם הקב"ה.
ואחר כך לדאוג לאוכל יבש שלא מתקלקל ולמים, כמו שמתכוננים לשעת חרום.

ה' מעמיד אותנו במצב של בטחון מלא אתו.
אנחנו צריכים להאמין שהוא שומר עלינו, הוא מפרנס אותנו.
אם הוא ירצה שנחיה - נחיה, ואם ח"ו לא, אז לא.

אם הוא ירצה שכל מה שיקרה לא יפריע לנו בכלל, אז לא נרגיש את זה.

דבר אחד ברור: שהצדיקים שבינינו לא ירגישו לא טוב מהמצב.
אדרבא, הם ישמחו כי סוף סוף תהיה אמת, וזה שווה את הכל.
הבינונים יסבלו, אבל בעז"ה יעשו תשובה וישרדו.
אבל הרשעים יברחו וימותו עם שאר העמים.

לסיום: ההגנה היחידה היא להיות צמודים לקב"ה! (12)


מקורות וביאורים


1 ''והשמותי אני את הארץ ושממו עליה אויביכם היושבים בה'' (ויקרא כו), וכתב שם הרמב"ן: "מה שאמר בכאן

'ושממו עליה אויבכם', היא בשורה טובה, מבשרת בכל הגליות שאין ארצנו מקבלת את אויבינו. וגם זו ראיה

גדולה והבטחה לנו, כי לא תמצא בכל הישוב, ארץ אשר היא טובה ורחבה ואשר היתה נושבת מעולם, והיא חרבה

כמוה - כי מאז יצאנו ממנה לא קבלה אומה ולשון, וכולם משתדלים להושיבה ואין לאל ידם".

2 הגר"א ז''ל מביא על פי הזוהר (ביאור הגר"א לתיקוני זוהר חדש דף כז) שבעקבתא דמשיחא נשמות הערב רב

יתפסו את השלטון ויהיו ראשי העם, שנאמר 'היו צריה לראש' (איכה א). והם יתנהגו בחוצפא רבה וינסו להשפיע

מההשקפות האפיקורסיות שלהם על בני ישראל המאמינים. "הערב רב...הם פורקי עול מלכות שמים, והם דבוקים מאד

בישראל וישראל לומדים ממעשיהם...והם גורמים כל ביטול תורה ואריכות הגלות...הם ראשי ישראל בגלות וגוזלים

לעניי ישראל...וזה מרומז בכתוב (בראשית לג) 'וישם את השפחות וילדיהן ראשונה' - הם הערב רב שהם ראשי

העם, 'ואת לאה וילדיה אחרונים' -  הם העמי הארצות הטובים הכפופים תחת הערב רב, 'ואת רחל ואת יוסף

אחרונים' - הם התלמידי חכמים שהם שפלים מכולם" (ספר אבן שלמה פי"א). 

3 "זהו הנסיון שלתוכו הוטל עם ישראל בעקבתא דמשיחא: ה' יתברך משיב יהודים רבים לארץ ישראל והם השולטים

בה ופורקי עול התורה מתגאים כאילו הם עשו ופעלו זאת בגבורתם...רצונם להשליט את האפיקורסות  ח"ו. זהו

הנסיון האחרון של גלות השכינה... העומדים בתקיפות ובגבורה נפשית בנסיון הקשה הזה של הדעות הכוזבות של

'כחי ועצם ידי'...הם אשר יזכו לגאולה השלמה על ידי משיח צדקנו בב"א" (הגר"א דסלר ז''ל בספרו מכתב

מאליהו ח"ג עמ' 217).

4 יש לתמוה מדוע באמת הקב"ה עשה ניסים כאלו על ידי הכופרים, הרי הכלל הוא "מגלגלין זכות על ידי זכאי

וחובה על ידי חייב"? החפץ חיים מסביר בפירושו על התורה (בפרשת ראה עה"פ "כי יקום בקרבך נביא או חולם

חלום ונתן אליך אות או מופת") "וברש"י: ונתן אליך אות בשמים או מופת בארץ וכו' אף על פי כן לא תשמע לו.

ואם תאמר מפני מה נותן לו הקב"ה ממשלה לעשות אות? כי מנסה ה' אלקינו אתכם עכ"ל רש"י -  ראה מזה , שבעת שהקב"ה רוצה לנסות את ישראל אזי מצליח הוא בידי המורדים עד כדי כך שעושים אותות ומופתים, ומכל שכן שמצליחים הצלחה ארצית בענינים גשמיים וכדומה, והנה ידוע מן הכתובים שקודם ביאת המשיח יבחנו ישראל מאד,

ככתוב (זכריה יג) - 'וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב' והיינו שיבחנו אם הם דבקים באמת בה' ובתורתו כמו שמסיים שם הכתוב, ובעת שצריך לנסות את האנשים אם יש להם אהבה אמתית בלב ונפש לה' ותורתו,

אז מרומם ה' את העוזבים דרכו ומצליחים בכל מפעלם לבחון את  עובדי ה' אם תמימים הם עם ה' לעבדו בלב שלם,

למרות כל ההצלחות של שונאיהם ומחרפיהם ...וזהו מה שאמר הנביא האחרון מלאכי (מלאכי ג) -
'אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו'. כלומר, אז כשעושי הרשעה מצליחים כאמור בכתוב, 'גם נבנו עושי רשעה, גם
בחנו א' וימלטו', אז מתכנסים יראי ה' וחושבי שמו ונדברים ביניהם. שהעת היא עת הבחינה ואין להתרעם על הצלחת הרשעים, כי מנסה ה' אותנו אם אנו אוהבים את ה' בכל לבבנו ונפשנו, ואם רק נעמוד בנסיון, אזי ישועתנו וגאולתנו קרובה. והדברים אמורים ביותר על הזמן הנוכחי שאנו רואים בהצלחת הרשעים" עכ"ל החפץ חיים.
ובנוסף, 
מובא במסכת סנהדרין צ''ח, א': "ואמר רבי אבא, ואין לך קץ מגולה מזה, שנאמר: ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל", ומפרש שם רש''י: מגולה מזה: "כשתיתן ארץ ישראל פריה בעין יפה אז יקרב הקץ, ואין לך קץ מגולה מזה". מדהים! הארץ אכן נותנת פריה ואנחנו בזמן גאולה ברוך השם, הכל ברור וגלוי לעין, רואים הכל בחוש

5 אנו עתה בתחילת השנה השביעית ומבואר בגמרא  (סנהדרין צז) ''שבוע שבן דוד בא...שישית קולות, שביעית

מלחמות''. אם כן מבואר שהשנה שביעית שלפני בוא המשיח תהיה שנת מלחמה.
עוד מובא בשו"ע חאו"ח סי' תרס"ג ס"ג שבשבת חול המועד סוכות מפטירין ביחזקאל "והיה ביום בוא גוג" ומובא

במשנה ברורה הטעם וז"ל :"לפי שלעתיד תהיה מלחמת גוג ומגוג בתשרי" ומקורו בטור או"ח סי' ת"צ וז"ל: "והכי

אמר רב האי שמעתי מפי חכמים כי תחיית המתים עתידה להיות בניסן ונצחת גוג ומגוג בתשרי ומשום הכי בניסן

מפטירין העצמות היבשות ובתשרי ביום בא גוג"

6 דבר זה כבר מרומז בתורה בנבואת בלעם על אחרית הימים שסיים נבואתו בפסוק "וצים מיד כתים וענו אשור

וענו עבר וגם הוא עדי אובד". פסוק פסוק מבואר על פי תרגום יונתן בן עוזיאל שם: יצאו חיילים רבים בצי

אדיר וספינות גדולות מאיטליא של אדום (הארצות המערביות של זמננו) והם ילחמו בלגיונות שיצאו מן קוטנטיני

של ישמעאל (ארצות ערב) ובסוף אלו ואלו - בני אדום ובני ישמעאל - יפלו ביד מלך המשיח שהוא יאבד אותם עד

עולם. ודברים אלו מפורשים יותר בזוהר (וארא לב. מתורגם לעברית) "ועתידים בני ישמעאל לעורר מלחמות חזקות

בעולם ויתאספו בני אדום עליהם ויתגרו בהם מלחמה, אחת על הים ואחת על היבשה ואחת סמוך לירושלים. וישלטו

אלה באלה והארץ הקדושה לא תמסר לבני אדום" וכן הוא במדרש פרקי דר"א (פרק ל) "ועוד היה רבי ישמעאל אומר

שלש מלחמות של מהומה עתידין בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים וכו' ואחד בכרך גדול שברומי וכו' ומשם

בן דוד יצמח ויראה באובדן של רשעים".

7 ראה ספר "נבואה והשגחה" שהוא אוסף גדול של הנבואות בתורה ובנביאים שהתקיימו עד היום.

8 מספר דוגמאות מהנבואה על אדום (כפי שניבא ירמיהו הנביא בפרק מ"ט)
(יג) ''בי נשבעתי נאם ה' כי לשמה לחרפה לחרב ולקללה תהיה בצרה וכל עריה תהיינה לחרבות עולם''
(יז )''והיתה אדום לשמה כל עבר עליה ישם וישרק על כל מכותיה''
(יח) ''כמהפכת סדם ועמרה ושכניה אמר ה' לא ישב שם איש ולא יגור בה בן אדם''
וכן נבואות על בבל (כמו שניבא ירמיהו בפרק נ'):
(ג) ''כי עלה עליה גוי מצפון הוא ישית את ארצה לשמה ולא יהיה יושב בה מאדם ועד בהמה''
(יג) ''מקצף ה' לא תשב והיתה שממה כלה כל עבר על בבל ישם וישרק על כל מכותיה''

9 "עשר מסעות נסעה שכינה, מקראי מכפרת לכרוב ומכרוב לכרוב ומכרוב למפתן וממפתן לחצר ומחצר למזבח וממזבח

לגג ומגג לחומה ומחומה לעיר ומעיר להר ומהר למדבר וממדבר עלתה וישבה במקומה שנאמר אלך אשובה אל מקומי"

(ראש השנה דף לא).

10 "אמר רבי יוחנן ששה חדשים נתעכבה שכינה לישראל במדבר שמא יחזרו בתשובה. כיון שלא חזרו אמר תיפח

עצמן" (שם).

11 רש"י (סנהדרין דף צח.) "וככלות נפץ יד עם קדש - כשתכלה תקומתם וחוזק ידיהם שהיתה נפוצה אילך ואילך

גבורה ותועלת לפשוט אנה ואנה, ואחר שתכלה גבורתם שיהיו שפלים למאד:
תכלינה - אלו הצרות ויבא משיח, כדאמרינן ''כי אזלת יד".

(12)
''כל מי שתמצאהו רעה מרעות העולם...
לא מצאהו הרע ההוא רק בעת השכחה ההיא [מן ה']...ועם הפנות מחשבת האדם והשיגו הא-לוה ית' בדרכים האמתיים

ושמחתו במה שהשיג, אי אפשר שיקרה אז לאיש ההוא מין ממיני הרעות - כי הוא עם הא-לוה והא-לוה עמו.
אבל בהסיר מחשבתו מהא-לוה, אשר הוא אז נבדל מהא-לוה והא-לוה נבדל ממנו - והוא אז מזומן לכל רע שאפשר

שימצאהו...
והנה התאמתה אצלי זאת האמונה גם כן מדברי התורה: אמר ית' "והסתרתי פני מהם והיה לאכול, ומצאוהו רעות

רבות וצרות, ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה".
רמב''ם מו''נ (ח''ג פנ''א) ע''ש


(הערה)
קול דממה דקה, מסרים מעולם הנשמות
נא קרא את הדברים היטב,
השיבם אל לבבך והעבר הדף אל חבריך, שכפל וכו'!
המעונין להפיץ או לתרום דפים - 02-5806161 / 057-3122301

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7499479 פעמים
היום - 01/02/23