פרק 49 - מסרים אחרונים של גליה
 

מסרים אחרונים של גליה

 

מה עלינו ללמוד מנפילת מגדלי התאומים בארה''ב?

אמא: אולי את יכולה לומר מה עלינו ללמוד מנפילת מגדלי התאומים בארצות הברית?

גליה: אמא יקרה שלי, יש ללמוד מכך את אפסיות החומר ואת השליליות שיש לסגידה לחומר. שכל העולם החומרי הזה הוא בר חלוף, וכל הכוחות כולם שייכים רק למלך המלכים הקב''ה שרק הוא מחליט מה יהיה בעולמו ולא אף אדם או מדינה או צבא.

הקב''ה מלמד את האדם שכל העמל שהוא משקיע בחומר יכול להעלם כהרף עין, כדי לגרום לו לאדם לחפש את הרוחניות ואת התכלית שלו בחיים.

אוי לכל הסוגדים לחומר למיניהם, לעובדי העבודה הזרה של הגשמיות, לנשלטים ע''י התאוות והס.א.! סוף העולם החומרי קרב! אנחנו לפני שינוי עצום, ואולי יצטרכו ללמוד בדרך הקשה - שכל החומריות סופה להתכלות במוקדם או במאוחר, והאושר האמיתי והבלתי מתכלה לעולמים הוא - רק האושר הרוחני.

 

אחרי מבצע חומת מגן

אמא: המצב הבטחוני ברוך ה' נרגע קצת אחרי מבצע "חומת מגן", מותר לך לומר מה יהיה הלאה?

גליה: אמא יקרה שלי, מותר לי רק לומר שכל הזמן יהיה הרבה יותר קשה עם הפוגות כפי שכבר אמרתי לך בעבר. התהלים הרבים שעם ישראל הקדושים קראו והתפילות, וכל היהודים הצדיקים שלקחו על עצמם מצוות והתקרבות והתחזקות בתורה ומצוות למען ה' יתברך, מאוד עזרו לנו ומיתקו מאוד את הדינים והקטרוגים מעל עם ישראל. אך כל הזמן לב הערבים המרושעים יכבד עוד ועוד כמו לב פרעה האכזר, כדי שהקב''ה יביא עליהם מכות קשות ועצומות כפי שהיה במצרים. אנחנו רק בהתחלה, עדיין לא התחילו המכות על כל צוררי היהודים. הצרות יתכפו עוד ועוד ויתעצמו מאוד, וכל הירא את השם יתברך, ישאר לפליטה מכל הגעש והרעש המצפה כל כך בקרוב לכל יושבי כדור הארץ. הכל יהיה בתזוזה כפי שאמרתי לך בעבר, הרבה סבל צפוי לעולם לפני תיקונו הסופי. גויים רבים יכרתו ועם ישראל חי! כל מצווה היא טיל אטומי בגירוש החושך! כל יהודי שחוזר לאבינו שבשמים מאיר בעוצמה של פצצת אטום! אם רק נלך בתורת ה' ומצוותיו, כל צוררינו יפלו כעלה נידף!

זו קריאה אחרונה לאחי ואחיותי היקרים: עלו מהר שמא לא תספיקו! התעוררו במהירות, עכשיו! לא יהיה זמן אחר כך. תהיה מהומה רבה מאוד בעולם, יקשה עליכם לשנות את כל אורח חייכם פתאום, נסו עכשיו, חפשו את הדרך כעת ומשמים תקבלו עזרה עצומה! רק נסו ותיווכחו.

אנחנו כבר לפני הבירור הסופי, בקרוב ביותר יהיה בירור גדול, כפי שכתבתי לך כבר מזמן. מי לה' אלי! בואו נא אחי ואחיותי!

רק דרך ה' היא הדרך היחידה והאמיתית, אין אחרת, מהרו פן תאחרו!

היום מאוד לחוצים ורוצים לדעת מה יהיה, לא מבינים שיהיה רק טוב לישראל שילכו בדרך ה' יתברך, זו כל תמצית הדברים.

 

אמא, להתפלל הרבה, לקרוא הרבה תהלים ולהקפיד על מה שיותר מצוות ומה שיותר זיכוי הרבים. זה הסוף! צר לי, מר לי, עצוב לי, הזמנים קשים מאוד, ויהיו עוד יותר קשים. הכל כל כך קרוב, כל העמלקים סביבינו רק מחכים להזדמנות הראשונה לבלוע אותנו חיים, הם אורבים לנו בשקט כמו לטרף. השקט המדומה הזה פתאום, הוא לפני הרעש הגדול מאוד, בקרוב מאוד - כשכל אוייבינו ירצו לכלות אותנו כמו בכל דור ודור, ורק הקב''ה יציל אותנו מידם.

לכן תגידי לכל אחי ואחיותי היקרים, קומו! אזרו כח! שנסו מתניים וצאו למערכה על האוייב האכזר הזה. והנשק היחיד שלנו במלחמה הזו הוא - תורת ה' ומצוותיו.

כל יהודי שישוב אל אבינו שבשמים ואל תורת ה' הקדושה ויקיים מצוות התורה הקדושה וילמד תורת קודש, יציל המונים מאבדון וכמובן את עצמו ובני משפחתו! אנא, אל תמתינו באדישות לבאות, קדמו את הבאות מוכנים וחמושים במצוות ה', כך תהיו מוכנים אלי כל קרב, ותביסו את כל אויבי ישראל כהרף עין, כי ה' ילחם לכם.

כל יהודי שחוזר בתשובה מציל המונים ללא קרב, כי הקב''ה יבוס צרינו מפנינו כהרף עין, אם נהיה חיילים נאמנים שלו.

 

מסופר על רבי עקיבא...

אמא: מסופר על רבי עקיבא וחכמים גדולים שעלו לירושלים. כשהגיעו להר הבית ראו שועל יוצא מבית קודש הקודשים, התחילו לבכות ורבי עקיבא צוחק. שאלו אותו: מפני מה אתה צוחק? אמר להם: מפני מה אתם בוכים? אמרו לו: במקום הקדוש שנאמר עליו "והזר הקרב יומת" עכשיו שועלים הולכים בו, ולא נבכה? אמר להם: על כך אני צוחק. עד שלא התקיימה נבואה זו הייתי חושש שמא לא תתקיים נבואתו של זכריה, עכשיו שהתקיימה נבואה זו, אין ספק שתתקיים גם נבואת זכריה: עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים.

גליה היקרה, האם גם בתקופתנו אפשר לשמוח על הצרות האלה, המוכיחים שהנבואה מתקיימת ומתגשמת ואחרי הצרות יתגלה המשיח?

גליה: אין מה לשמוח על הצרות, אך יש לשמוח על כך שאנו כבר בסוף גלותנו וקרובים ביותר להתגלות משיח צדקנו בקרוב מאוד, כי כל הנבואות אכן מתגשמות וזו עת צרה ליעקב וממנה בע''ה יתברך יוושע.

אמא: האם זה בסדר להפחיד כך את עם ישראל, במסרים שאת מוסרת כאן בחוברת?

גליה: לפעמים אין ברירה וההפחדה זו הדרך היחידה להינצל.

אנחנו בזמנים כל כך גדולים לעם ישראל, לא לחשוש ולא לפחוד, כל ההולכים בדרך ה' להרגע. ה' אוהב אתכם עמו ישראל ורוצה לשמוח עמכם בגאולתכם המיוחלת, לאחר כל הסבל והנדודים.

זה דור שיזכה לגילוי משיח בעזרת ה' יתברך. אך כפי שאמרתי לך, רבים לא יוכלו לזכות לכך, אלא אם כן ימהרו לבנות את הכלי הרוחני שלהם, שיוכל לקבל את השפע והאורות המתעתדים לרדת לעולמנו בזמן הקרוב ביותר. אמא תאמרי לכולם שאין זמן, כל אחד יעשה מאמץ עילאי לנסות לחקור ולדרוש ולחשוב על תכלית חייו בעולם הזה, על תכלית העולם בכלל והוא בתוכו, שישאל למה ולמה ולמה, עד שיקבל תשובה. לא להיות אדיש, חובה לחקור ולדרוש, היום יותר מתמיד, כדי להגיע לתשובות ולהתקרב לאבינו שבשמים שכה אוהב אותנו".

אמא: מה נכון עכשיו לעשות בתקופה הכה קשה כדי להנצל ולהציל מה שיותר?

גליה: אמא יקרה, לצערי הרב הולך להיות הרבה יותר קשה, אך אני שוב חוזרת ומדגישה, להתקרב לה' יתברך! רק המתקרבים לה' יתברך יוכלו לשרוד, כל השאר יעלמו כלא היו.

מזכי הרבים הם חיילים מאוד אמיצים ומובחרים בקרב האחרון הזה, הם המחיים את הצמאים והמיואשים, הם משקים אותם מי - חיים.

אמא יקרה, מה שנשאר לנו לעשות הוא להתפלל לקב''ה בבכי מתוך קירות הלב, כדי שיושיענו בקרוב. לקרוא תהלים! הרבה תהלים! כח התהלים הוא עצום ביותר.

וכמובן לקיים תמיד מצוות ה' יתברך וללכת בדרך תורת ה' הקדושה. אמא התורה היא כמו אויר לנשימה, כל מי שילמד בכל מקום וזמן יזכה אותנו עם ישראל כולנו.

לא לחשוש מכלום זמן גאולתכם הגיע ולא בשר ודם נלחמים לעם ישראל אלא רק ה' בלבדו וכוחות השמים. בקרוב ביותר נראה נסים רבים.

 

א-ל נקמות ה', א-ל נקמות הופיע!

גליה: אמא יקרה שלי, אני מאוד עצובה על כל המצב הקשה אליו הגענו, על כל ההרג ושפיכת דם אחינו ואחיותינו על ידי המחבלים הערבים שהם חלאות אדם מתועבים. אבל אני גם רואה מה יקרה להם כל כך בקרוב, לכל המרצחים ולכל שולחיהם ולכל מי שהיה יד במרחץ הדמים הזה, אשר הביאו על ישראל. א-ל נקמות ה', א-ל נקמות הופיע! אנחנו נראה הרבה ניסים ונפלאות בקרוב ביותר, נראה כיצד נופלים כל הערבים שסובבים אותנו ורוצים לאכול אותנו חיים, נראה איך הם יהיו בקרוב ביותר כדומן האדמה! ואיך חיתת ה' תיפול עליהם, אימתה ופחד מישראל. כולם יראו שה' נלחם לנו, עד אשר יכרית את כל אוייבינו הנראים ושאינם נראים.

זו תקופה לא קלה ועל זה אני בוכה ועצובה אך גם שמחה מאוד על התקופה הכה יפה ומאושרת המצפה לעם ישראל בקרוב ביותר. אין לי הסתרה ואני רואה את כל התכונה לקראת הגאולה, את כל ההכנות בשמים.

אך יש חבלי לידה ואנחנו כבר מתקדמים לעבר הצירים הקשים יותר, כי הזמן הבא יהיה הרבה יותר קשה, זה יהיה נסיון גדול ועצום לכל עם ישראל כפרט וככלל.

כל מי שיכול, שיתחזק היום באמונה, לא לחכות! כל אדם יכשיר עצמו ולבבו ויעבוד על מידת האמונה והבטחון בה' כי בקרוב יזדקק מאוד לכך.

 

נסיון קשה באמונה ובטחון!

אמא: זה נראה נסיון מאוד קשה לכל אחד ואחד מישראל, ניסיון קשה באמונה, ומזכיר לי את בני ישראל כשיצאו ממצרים, ונכנסו לים ואז נקרע להם. אני מנסה לדמיין את עצמי נכנסת לתוך הים והמים מכסים אותי עד הראש ורק אז הים נבקע, זה ממש מפחיד, זה דורש כוחות אמונה אדירים. ואם חס וחלילה אין אמונה בה', אז יש גם את הפחד שבכל רגע המים יכולים לשוב לקדמותם ואז כולם יטבעו. דרושה מידת אמונה ובטחון עצומים כדי להבין שמי הים לא יחזרו למצבם הקודם ויטביעו, עד שאחרון ישראל יעבור. הניסיון של האמונה והבטחון הוא לא פשוט כלל.

גליה: אמא נכון, אנחנו צפויים לנסיונות קשים ביותר באמונה ובטחון שלנו בקב''ה, ה' רוצה להיות בטוח בנו וברצוננו לקיים את תורתו ומצוותיו ולהגאל גאולת עולמים.

אנחנו צריכים להוכיח לו שאכן זה כך, במיוחד כדי לסתום את כל פיות המקטרגים בשמים ובארץ שתמיד מתקנאים בישראל העם הנבחר, בבנו של מלך המלכים הקב''ה, בגוי הקדוש אשר ה' בחר בו לנצח נצחים.

הנסיון הוא עבור כולם, זה נסיון מאוד קשה וכדאי להתאמץ. אמא יקרה שלי, הכוונה היא גם לדתיים מאוד שמקיימים מצוות ה'.

 

המכשיר הטמא!...  החדשות!...

גליה: חייבים להפסיק לבזבז את הזמן היקר מול המכשיר הטמא! אין צורך לבזבז זמן כל כך יקר מול הטלויזיה! חבל על כל רגע שחולף בחיים ולא חוזר יותר! חבל על כל השעות שיכולים לעשות כל כך הרבה וזה יורד לטמיון. יש להרפות מן המכשיר המנסה להשתלט עליכם. ובכלל, ככל שתקשיבו פחות לחדשות - ייטב לכם. ה' מנהל את כל העולם בצדק מוחלט ובאהבה גדולה לעמו ישראל. אין להתעמק בחדשות כל כך, הכל בידי שמים ולטובתנו, אז מה לנו להיכנס לכל הספוקלציות ולכל הצער שהס.א. מנסה להפיל עלינו בתחבולות רבות ומגוונות?!

 

האנטישמיות

אמא: מותר לך לומר משהו לגבי האנטישמיות הגואה בעולם?

גליה: בודאי. גם זה חלק מהייסורים והזיכוכים שעם ישראל עובר בדרכו אל הגאולה השלמה. אמא יקרה שלי, כבר אמרתי לך בעבר, שירושלים יהיה המקום הבטוח ביותר בעולם, וכמובן כל ארץ ישראל. כמובן שהדבר הטוב ביותר הוא לעלות לארץ ישראל הקדושה ולזכות בזכות העצומה של ההתיישבות בארץ הקודש.

אמא, בקרוב ה' יפרע מכל אוייבי ישראל במשך כל הדורות, מכל מי שפגע בציציות ראשו של כל יהודי ויהודי בכל העולם! הם יספגו את המכות הקשות ביותר על כל רוע מעלליהם ופשעיהם כלפי עם ישראל קדושים לה'. בקרוב תהיה התחשבנות עם כל הגויים מראשית ההיסטוריה ועד היום, עם כל צר וצורר ליהודים, עם כל אוייב ומתנקם, בקרוב יום נקם לה' בשונאיו ובאויבי עמו ישראל!

 

כנסים ושיעורי תורה בזמן הזה?!

אמא: את יכולה לומר לי, איך אנשים יבואו לכנסים ושעורי תורה, כשהיום פוחדים מפיגועים?

גליה: אמא משמים יכוונו הכל לטובה, התורה לא תפסק לעולם! ולא יעזרו כל ההפרעות השונות. עם ישראל תמיד ינהר לשמוע דברי תורה, וצריך להתארגן בהתאם, אך זה לא יופסק לעולם, ובודאי לא בשל מצב בטחוני כל שהוא.

(הערה חשובה: בקשר לכנסים ושעורי תורה, ולכל שאלה, יש לשאול רב. הרבנים הם שליחי ה'!).

 

הגיור כיום

גליה: אולי את יכולה לומר משהו על מצב הגיור, של כל מני זרמים כיום?

גליה: אמא יקרה שלי, כבר אמרתי לך שיש תהליך של חלוקה לשני מחנות. כל אלה המתחזים ליהודים וכל המסייעים בידם, יהיו במחנה הטומאה שהולך להיכחד כל כך בקרוב. בקרוב נראה מה יקרה לכל מי שלא יעזוב את הדרך המנוגדת לתורת ה' הקדושה, ובעיקר אלה המסייעים לגויים להכנס למחנה ה' הקדוש. בקרוב ביותר יפלו עליהם מכות קשות ביותר, רק סבלנות, כי הקב''ה ישתבח שמו, הוא א-ל ארך אפיים מאוד עם בניו ובנותיו, אך כאשר יגיע עת חורי אף, כל המתנגדים לתורת ה' הקדושה והתומכים ומעודדים התרחקות ממנה ושינויים ותהפוכות, יפגעו בצורה קשה ביותר. הם יהיו קורח ועדתו של הדור הזה, המן ובניו של הדור הזה. סופם קרב.

 

גם יראי שמים ודתיים נהרגים, למה?

אמא: יש גם אנשים יראי שמים ודתיים שנהרגים, למה?

גליה: אמא יקרה שלי, הכל חשבונות שמים. הייסורים הקשים מזככים כל כך ומכינים את כל עם ישראל בכלל ובפרט לקבלת פני משיח צדקנו בקרוב בע''ה.

מותר לי רק לומר לך ולכל מי שתמסרי את המסר שלי, שכל מי שנפטר על קידוש ה' ורק בשל היותו יהודי, זכותו עצומה בשמים ושכרו לא יסולא בפז, ויש הרבה בעלי זכויות רבות שנלקחים במקום שילקחו רבים יותר. הכל דין צדק מוחלט, אין איפה ואיפה בשמים כלל, והכל לטובה, אפילו הייסורים הרבים שלנו.

אמא יקרה שלי, המצב כפי שאמרתי לך הולך להיות הרבה יותר קשה, לא רק שיפחדו לצאת מן הבית, אלא יפחדו גם בתוך הבית. הכל הולך להיות מורכב יותר ומסובך יותר, המצב הולך להיות מאוד קשה, לא רק כאן אלא בכל העולם. בקרוב תראי למה אני מתכוונת.

 

מכה ניצחת לערבים! הם ימחקו מן העולם!

גליה: בקרוב ביותר יהיו שני מחנות ברורים מאוד בעם, ורק מחנה ה' יוותר ויגאל וישרד וימשיך אל הגאולה השלמה, לה ציפינו אלפיים שנות גלות.

אמא יקרה שלי, בקרוב ביותר הקב''ה יכה מכה ניצחת את הערבים המזנבים בנו כעמלקים בצאתנו ממצרים, לא תהיה להם שום סליחה ושום מחילה על כל הקורבנות היהודיים שנפלו, על כל הזוועות שביצעו, על כל הדם שנשפך כמים על ידם, על כל רשעותם ורוע מעלליהם, בקרוב ביותר הקב''ה בעצמו יפרע מהם והם יסבלו קשות, כל הזמן יותר ויותר עד שימחקו מן העולם.

לא לדאוג, המצב קשה ועצוב ונהרגים המונים מאחינו עם ישראל ואחיותינו הקדושים, והם עולים לשמים ומסנגרים על ישראל ודורשים דין לפורעים בנו, וכל הצדיקים בשמים ואבותינו ואמותינו הקדושים דורשים דין על כל הכאב והצער שהוא מנת חלקנו כיום. אל דאגה משמים דואגים לנו, משמים יושיעו אותנו ולא בכח ולא בחיל, רק בדבר ה'.

מי שהוא ערב רב, בזמן הקרוב הקשה שיהיה, פשוט יברח מן הארץ כל עוד נפשו בו, ויעזוב לארצות הגויים אליהם הוא שייך באמת. כבר כתבתי לך בתחילת התקשורים שלנו שכל אלה שיעזבו את הארץ בזמנים הקשים שיהיו, זה יהיה סימן מובהק לכך שהם ערב רב. כי עם ישראל עם קדושים, אוהבים את ארץ ישראל הקדושה ולא עוזבים את ארצנו האהובה בעת צרה. זה המבחן האמיתי! האהבה האמיתית נבחנת, נבדקת ומוכחת רק בעת צרה.

יהיו נסיונות רבים בקרוב לכל ישראל בפרט ובכלל כדי לבחון ולבדוק ולצרף ולזכך את הראויים לגאולה. אמא יקרה שלי, לא כולם ראויים לגאולה ולקדושה העצומה שיורדת לעולם הזה, רבים לא יוכלו לעמוד בקדושה העצומה הזו, לרבים זו עת מבחן.

 

שיעורי תורה לנשים

אמא: האם גם לימוד תורה של נשים עוזר לבטל גזרות? הורג מקטרגים?

גליה: אמא בודאי, יש ללימוד תורה לנשים עוצמה אדירה לשנות את כל ביתם ואורח חייהם. האשה היא עיקר הבית היהודי ובזכות נשים צדקניות נגאל, כי יש להם כוח השפעה עצום על כל סביבתם. הנשים אשר הולכות לשעורי תורה זה חסד עצום, הן מודרכות כיצד לנהל את ביתן באהבה ובדרך ה' יתברך, האשה מעלה והאשה מורידה, ואם היא הולכת לשיעורי תורה היא מעלה מאוד את עצמה, ומעלה אתה ביחד את כל בני ביתה ומאפשרת שפע עצום ושכינה שורה בביתה.

 

הגוף הגשמי

גליה: הגוף שהוא כולו גשמי וחומרי שייך לס.א. וכל הזמן מפתה לעשות דברים רבים שהם נהדרים לגוף אך אסון לנשמה. נשלחנו לעולם הזה כדי להתגבר על היצרים החומריים הללו ולהוציא את הרוע מקרבנו ולזכך את החומר שיישמע לנשמה ולרוח ולא הרוח יישמע לחומר.

כאשר יש נצחון של הנשמה על החומר, למרות שהיא בתוך מעמקי החומר, אך מצליחה להתגבר ולהתעלות, זה בעצם תיקונה של הנשמה ובכך היא מושכת את כל ניצוצי הקדושה מן החומר. אך אם חס וחלילה היא נכשלת בשליחותה, היא שוקעת בתוך החומר ולא מצליחה להעלות מתוכו את הקדושה, ואם הצליחה רק מעט היא מגיעה לכאן לסיבוב נוסף. לכל נשמה יש תפקיד עצום ויש לה עבודה רבה להתגבר על הגוף והתאוות החומריות וזה מאוד לא קל, זה גם תיקון גדול לעולם ומקרב מאוד את גילוי המשיח, ועל כך נכון לכל נשמה ונשמה שהצליחה, שכר עצום כפי הצלחתה בעולם הזה.

כאשר הגוף מתכלה הנשמה נשארת לנצח נצחים, לעולם אינה מתכלה, היא קדושה מאוד ושייכת לעליונים ולשם תשוב בסוף הימים שלה כאן, והגוף ישוב לעפרו ולמקורו בסוף הימים שלו, כל החיים הללו חולפים ביעף, כל התיקון הקשה שלנו מסתיים ביום מן הימים וכל הקושי חולף כלא היה. נשארים רק הפירות של המעשים, והם פירות מיוחדים שאינם מתכלים לעולם. כל מאמץ בעולם הזה הוא כדאי, כל סבל, כל מה שהוטל עלינו הכל לטובה ולברכה.

 

הגאולה

אמא: מותר לומר לי משהו לגבי המצב הבטחוני, הגאולה?

גליה: כן. הגאולה קרובה מאוד ברוך ה', הגאולה כבר בפתח, בקרוב ביותר יתגלה משיח צדקנו בע''ה יתברך, בשמים יש תכונה עצומה לקבלת משיח. יש הכנות עצומות גם בארץ, רבים שבים לאבינו שבשמים, אנחנו בחבלי משיח.

בקרוב ביותר הזמנים יהיו מאוד קשים, הרבה יותר קשים מאשר כעת. יהיה הרבה סבל וייסורים. גויים רבים יאבדו ויעלמו. המצב הולך להתגעש מאוד בארץ ובעולם, אנשים יפחדו לצאת מבתיהם, ישבו ספונים ונצורים בבתיהם. הפחד ישפיע עליהם מאוד והם יבינו כמו רבים אחרים שאין לנו על מי להישען רק על אבינו שבשמים, רק בו אנו בוטחים וכל השאר זה הבל וריק.

בקרוב תפרוץ מלחמה איומה מאוד וקשה וכואבת. וכל מי שישוב לאבינו שבשמים יכנס לתוך מניין הזוכים לגאולה בקרוב ביותר. לא כולם יכולים להיות בקבלת המשיח.

 

מלחמת עולם שלישית?

אמא: מדברים על מלחמת עולם שלישית, מה מותר לי לדעת על זה ואיך לעזור?

גליה: לא לדאוג לכלום, משמים מכוונים הכל. כל מה שקורה בעולם זו סלילת הדרך לגאולה הקרובה, זיכוי הרבים מאוד מקרב ועוזר.

לקרוא הרבה תהלים! אם קוראים הרבה תהלים באופן קבוע, זה מאוד עוזר להרגע.

לא לדאוג, אין הפקרות בעולם, יש השגחה על כל נברא ובמיוחד על עם קדוש ישראל ובמיוחד על הצדיקים שהולכים בדרך ה'. 

אמא לא לדאוג, כי עם ישראל כולו ישובו לאבינו שבשמים מאוד בקרוב, כי יהיו צרות קשות ורבות שאין לך אפילו אפשרות לדמיין, אך יהיו גם ניסים ונפלאות. כולם יראו בחוש שרק הקב''ה מנהל את עולמו ולא אף אחד אחר, הכל מכוון לקראת הגאולה, מאוד תלוי בנו כמה מהר זה יהיה וכמה ייסורים יהיו.

תורה, מצוות ומעשים טובים הם שיגרמו להכל להתרחש מהר יותר וקל יותר.

 

לכל אדם תפקיד חשוב בעוה''ז

גליה: אמא, לכל אדם יש תפקיד חשוב בעולם הזה. למרות שזמן החיים ואורך החיים הוא יחסית קצר ואפילו למי שמאריך ימים מאוד, יש לאדם יכולת לעשות המון למען שמו בתקופת חייו, ראי - רבי עקיבא התחיל הכל בגיל ארבעים ועד היום כולם זוכרים אותו ולומדים את דבריו.

אמא, אנחנו מתקנים בעולם הזה על ידי ייסורים וסבל לפעמים. הכל לטובה ולברכה, הייסורים מאוד ממרקים ומזככים ותפקידם חשוב בתיקון האדם עלי אדמות, ושהנשמה לא תסבול בעולמות העליונים, כי שם הסבל הוא הרבה יותר קשה לאין ערוך ולאין שיעור. בתוך הגוף אין מודעות לכל הדברים החשובים ולכל התיקונים העצומים שאנו מתקנים בהיותנו בתוך הגוף הגשמי שלנו. ברוך ה' שזכינו לתקן, רק לא להכנס לפחד, כי החיים והמוות רק בידי שמים ומשמים יודעים ומחליטים כמה על כל אדם לחיות בעולם הזה. רק הקב''ה יודע הכל וברור שהכל לטובה ולברכה, רק להתחזק באמונה ובטחון ולחזק, כי המצב של עם ישראל היום קשה, גם האישי וגם הכללי וכולם זקוקים לחיזוק ועידוד ובטחון בשם.

 

חבלי משיח!  המצב המתגעש הוא הצירים!

אמא: האם את יכולה לומר עוד על המצב המתגעש? האם יש לך מסרים חדשים לגבי הבאות? מה לשפר? איך להתנהג? איך לעודד את האנשים?

גליה: אמא יקרה, אנחנו לפני גאולתנו השלמה והכה מיוחלת, לפני הלידה באים צירים ויש שיולדות יותר בקלות ויש שיותר בקושי, הכל דומה ללידת העולם החדש. ככל שיחזרו יותר בנים ובנות לאבינו שבשמים, הלידה של הגאולה תהיה הרבה יותר בקלות, כל המצב המתגעש הזה הוא הצירים. לפעמים הצירים מאוד ממושכים, וכך קורה לנו שכבר שנים רבות מאוד הצירים מתמשכים ומתמשכים, אך אנו נמצאים כעת בצירים החזקים והתכופים שכבר מאוד קרובים ללידה עצמה, המעידים שהלידה כבר מאוד קרובה וכבר בפתח.

היום רואים הכל באופן חושי, וגם ללא המסרים שלנו פגועי המוח. הכל פרוס לעינינו, כל המצב. אנו רואים בחוש ובפירוש וללא צל של ספק שהשליטה יצאה מיד אנוש. הכל מכוון משמים לקראת גאולת עם ישראל הקרובה בע''ה. כל המהלכים לגאולה מכוונים משמים ולמרות שנדמה למישהו שהשלטון מנווט הכל או הצבא, או המשטרה, אין הדברים כך. הם כבר יצאו מזמן משליטת הצבא או המשטרה או השלטונות, והם היו תמיד ויהיו תמיד בידי מלך מלכי המלכים הקב''ה, הוא ולא אחר. רק אבינו מלכנו יכול להושיענו, ולא שום אדם או צבא!

הישועה קרובה מאוד לבוא, ככל שניקח על עצמנו לקיים את מצוות ה' יתברך כך בע''ה נקרב את הגאולה מאוד ונרכך את כל המכות.

העולם מנוהל בהעלם גדול על מנת לאפשר בחירה חופשית מוחלטת, ובכך גם שכר - על הבחירה בתורה והמצות.

 

גזירה?

גליה: אמא, יש עכשיו זמנים מאוד קשים לישראל. הבלבול משתלט על הכל, אלה חבלי לידה של המשיח שיבוא אלינו בעזרת ה' יתברך כל כך בקרוב, ויביא מזור לכל המצב החולה אליו נקלענו בעוונותינו. אני שמחה לראות כל העת את ההכנות האדירות בשמים לקראת הגאולה השלמה. כל החוזרים בתשובה הם כאויר לנשימה לקרוב גאולתנו, את זרם השבים עד השם אי אפשר לעצור, כל הזמן ילך ויתגבר כמעיין המתגבר בעזרת השם יתברך. אושר גדול ירד לישראל ולעולם כולו בקרוב מאוד, אך יש גזירה קשה שאינה מתבטלת! כל הזמן מצליחים לדחות אותה עוד ועוד, בזכות הצדיקים החיים בתוכנו ובזכות תפילות כל הצדיקים מכל הדורות, המתחננים על ישראל בשמים ומסנגרים. אך לא ירחק היום וישארו רק הראויים להשאר, זה יהיה כאב גדול מאוד לפני הגאולה הקרובה שלנו ולפני גוג ומגוג שעדיין מצפה לנו.

אמא, הכל ניתן לשנות על ידי התקרבות לשם יתברך, רק המתקרבים יוכלו לזכות לכל הישועות הקרובות, לכל שפע האורה והשמחה, שירד כל כך בקרוב לעולם.

 

 

האם גזירת המלחמה התבטלה?

אמא: אמרת שתהיה מלחמה, האם זה בכל זאת התבטל? ואם לא, האם מותר לך לומר מה יהיו התוצאות?

גליה: אמא לא להיות מוטרדת מכלום, רק לבטוח בקב''ה מלך העולם שאוהב את ישראל שלו והוציאם מעבדות לחרות עולם. ה' נלחם לנו כל הדורות, וילחם לנו הלאה. לצערי הרב גזירת המלחמה עדיין לא התבטלה, אך משמים מרחמים עלינו ודואגים לנו בזכות אבותינו הקדושים ואמותינו הקדושות, וכל אויבינו יפלו בקרוב ביותר! גם אויבינו הגלויים וגם אויבינו הנסתרים! אמא יקרה, אין שום משוא פנים לאף אחד. הכל חשבונות שמים עצומים ומשפט צדק מוחלט, והכל לטובת עם ישראל. כל הצרות הללו הם חבלי משיח וככל שלידת העולם החדש קרבה, כך תוכפים הצירים. רבים יבינו שאין לנו על מי להישען, רק על אבינו שבשמים, רק בו אנו בוטחים וכל השאר זה הבל וריק.

 

ההתגעשות בעולם

אמא: האם מותר לך לומר משהו לגבי המצב המתגעש בעולם?

גליה: כן, ההתגעשות בעולם היא רק בראשיתה וכל הזמן ילך ויתגעש יותר ויותר גם בארץ וגם בעולם! רבים רבים ישובו לאבינו שבשמים ויבינו בחוש שאין עוד מלבדו. כל המלחמות הבאות שיתרחשו בעולם בעתיד יהיו בעצם מלחמות של דת, זוהי בעצם מלחמה אחת גדולה, המלחמה האחרונה לפני בוא משיח צדקנו, כי האיסלאם רוצה לשלוט ואדום לא ייתן לישמעאל לשלוט! היהודים העם הנבחר יהיו תמיד מטרה לקנאה הנוראית שיש לכל העמים על כך שה' בחר בישראל שלו ולא בהם, הכל חשבונות שמים, הכל מאוד מורכב, אך במבט פשוט ביותר ניתן לראות שאנו כבר לקראת הקץ לו חיכינו אלפי שנים, ולו חיכה העולם מרגע בריאתו, הקץ של הרע והתחלת שלטון הטוב.

אין ספק שהעולם לפני גאולתו הסופית ברוך ה', ורק ההולכים בדרך ה' יתברך הם היחידים שישרדו בעולם הזה ונפשם לא תיכרת בעולם הזה והבא.

 

 

המסרים מזכירים את תקופת הנביאים...

גליה: אמא יקרה שלי, המסרים מן האוטיסטים ופגועי המוח, מזכירים את תקופת הנביאים, אשר היתרו והיתרו בעם ישראל ומאחר שמשמים נתנו לעם ישראל המון זמן לחזור בתשובה על פשעיהם ורוע מעלליהם, העם טעו לחשוב שדברי הנביאים הם הבל וריק ואין בכוחם להתגשם. וכאשר קרו הדברים ביתר שאת, ונחתו על עמינו ייסורים קשים, חורבן וגלות, הבינו עם ישראל שכל דברי הנביאים היו אמת, אך הכל היה כבר מאוחר מדי! כי מידת הדין כבר החלה לפעול בעולם מבלי יכולת לסגת. הגזרה אז יצאה לפועל! הסתיימו ההתראות הרבות, הגיעה לקיצה כל תקופת ההמתנה הארוכה אשר קיבלו עם ישראל, ונותר היה רק לבכות על עם ישראל בשמים ובארץ. יש קצת דימיון למסרים שלנו פגועי המוח. בקרוב כאשר יראו שהכל קורה והלוואי שלא, אזי יוותר לנו רק לבכות ולבכות ולהתפלל לאבינו שבשמים שירחם עלינו ולשוב עד השם, כדי להפסיק את הפורענויות הקשות המתרגשות לבוא עלינו.

אמא, העולם בפני תיקונו הסופי. החטאים הרבים שיש בעולם הזה, העוולות הרבות וכל הרוע ימחק בקרוב על ידי מירוק כואב. גם בזמנים הקשים מאוד שיהיו כל כך בקרוב, מי שצדיק וחסיד יעבור הכל בקלות. שפע גדול מתעתד לרדת לעולם הזה כל כך בקרוב, רבים לא יוכלו לעמוד בקדושה העצומה שתרד בקרוב לעולם הזה. יש תהליכים מאוד מואצים לגאולה הכללית של עם ישראל, יש תהליכים של בירור גדול, ומי לה' אלי! כל יראי ה' יהיו במחנה אחד והשאר במחנה שני. יהיו שני מחנות: אחד של קדושה ואחד של טומאה. הקדושה תנצח בקרוב ביותר וכל מחנה הטומאה והסוגדים לטומאה ולייצרים ימחק בקרוב ביותר.

 

המצב מזכיר את פרעה

גליה: המצב כפי שהוא כיום הוא התחלה של ההתגעשות עליה דברתי בספרים שכתבת עלי, הכל הולך להיות קשה כדי לעורר מה שיותר מישראל הקדושים לשוב לאבינו שבשמים לפני הבירור הגדול העומד בפתח ועל הסף, רבים מישראל שלנו עדיין לא פוקחים עיניים. כל ישראל מצווים ללמוד תורה, ללכת בדרך ה' יתברך ומצוותיו ולאהוב כל אדם מישראל - ואהבת לרעך כמוך, זה יכול להציל רבים מאבדון גשמי ורוחני, הרבה חסד, עזרה לזולת, אבינו שבשמים רוצה לגאול אותנו מאוד בקרוב. כל המצב המתגעש הזה וכל ההתעקשות של הערבים מזכיר לנו את פרעה שהקב''ה הקשה והכביד את לבו וכך קורה כעת. ככל שרצו לתת לו יותר, זה לא השביע אותו ורק הכביד והקשה את לבו, כל ההתגעשות הזו היא התחלתא של הגאולה, אלה הייסורים הראשונים, אך כל הזמן המצב יהיה הרבה יותר קשה, עם הפוגות, והשיא יהיה כאשר כל הגויים יבואו להלחם על ירושלים. הקב''ה אין עוד מלבדו, יפרע מהם בעוצמה אדירה, על כל מעשיהם הרעים ורוע מעלליהם כלפי עם ישראל במשך כל הדורות. אנו בבת עיניו של הקב''ה! אנו אהוביו, ישראל שלו! כל מי שפגע בציציות ראשו של כל איש מישראל במשך כל הדורות, יבוא בקרוב ביותר על עונשו הקשה.

 

בזוהר הקדוש פרשת אמור נאמר: עתיד הקב''ה ללבוש בגדי נקמה על אדום שהחריבו ביתו ושרפו היכלו והגלו לכנסת ישראל בין האומות, ויעשה בהם נקמת עולם. עד שיהיו נמצאים כל ההרים שבעולם מלאים מהרוגי העמים. ולקרוא כל עוף השמים עליהם. וכל חיות השדה יזונו מהם שנים עשר חודש. ועופות השמים שבע שנים. עד שלא תוכל הארץ לסבול באשם.  זה שכתוב בישעיהו: כי זבח לה' בבצרה וטבח גדול בארץ אדום.

 

ירושלים בירת הנצח שלנו!

גליה: זה זמן גאולתנו וסוף גלותנו, אף אחד לא יפריד אותנו מירושלים שלנו, בירת הנצח של עם ישראל. בקרוב מאוד יותר ליהודים לעלות להר הבית, כי בקרוב ביותר תיבנה ירושלים הקדושה ובראשה יתנשא גאה ורם, בית המקדש לו חיכינו אלפיים שנות גלות! אנחנו כבר בסוף גלותנו, אך חייבים להיות חזקים ברוח ולקבל את כל הצרות הקשות שיפקדו אותנו בהבנה גדולה כפי שמקבלים את צירי הלידה בהבנה גדולה מאוד, כי הצער הגדול הזה הוא לפני הלידה של העולם החדש והמאושר. בקרוב ביותר יהיו ניסים ונפלאות!!! רק התורה והמצוות יכולות להציל אותנו ולרכך את המכות. כל יהודי ויהודיה שיחזרו לאבינו שבשמים ירככו את כל המכות, ימתקו את הדינים.

 

אין יאוש ואל יאוש

אמא: האם אנחנו יכולים לבטל את המלחמה שדיברת עליה?

גליה: אמא לא, זו גזירה, אך אם ישובו לאבינו שבשמים המונים מעם ישראל, כל הגזרות יתמוססו מידית!

הסבל גורם לבני האדם השוגים בהבל ובריק להתבונן סביבם, לחשוב אחרת על החיים ולא לשקוע רק בתאוות הגשמיות הרגעיות והמטופשות. כל השבויים בידי התאוות והסטרא אחרא אינם משכילים להבין את מצבם, מסתובבים מתוסכלים, כי הנשמה שלהם מאוד עצובה מכך שאינם מצליחים למלא את שליחותם ואת  יעודם עלי אדמות. מה יגידו ביומם האחרון? כיצד יתמודדו עם הבושה העצומה והאיומה אשר תציף אותם בתום חייהם כאן עלי אדמות, כאשר יתברר להם שהם החטיאו את מטרת בואם לעולם הזה מבלי יכולת לשנות זאת לעולמי עד?

בעולם הזה אין זמן למנוחה! המנוחה שייכת רק לעולם המנוחה, לעולם שכולו טוב אחרי שעוזבים כאן, אך מי שלא הכין לו צידה לדרך יישאר רעב ומסכן ואומלל.

אמא יקרה שלי, גל המונים כזה של חוזרים בתשובה לא היה כבר המון בשנים, תנופה כזו גדולה של מבקשי ודורשי ה' לא נראתה זה דורות, ברוך ה' שזכינו. אנחנו בפתחה של הגאולה השלמה. אבל לא להתייאש מכלום אף פעם, ולא לחשוש מכלום אף פעם, ה' אתנו. כל הזמן מתנהלת מלחמה עצומה בין הקדושה והטומאה, אך את המנגינה הזו כבר אי אפשר לעצור! רבים מתעוררים מכל המכות הקשות הנוחתות עלינו השכם והערב, חבל שיש כאלה שמתעוררים רק בעקבות המכות, אך המכות ימשיכו עד שיתעוררו כל ישראל לשוב לאבינו שבשמים ויבינו וידעו כי ה' מלך, ה' מלך וה' ימלוך לעולם ועד ואין עוד מלבדו, הוא השולט בעולמנו ובכל העולמות כולם ולא כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה, כי כבר רואים בבירור שאין לנו שליטה על המצב! למרות שיש לנו צבא חזק ונשק מתוחכם ביותר, זה לא עוזר! כי הנשק האמיתי שלנו זה רק תורה, שבת, מצוות ה' ומעשים טובים, רק כך נבטל את המכות הניתכות עלינו ואת הגזירות של כל המקטרגים למיניהם. הכל הולך להשתנות בקרוב, הגאולה כבר ממש בפתח, רק לא להתייאש, זה המסר העיקרי שעלייך למסור, אין יאוש ואל יאוש, ה' אוהב אותנו ובקרוב ביותר גאולת הנצח שלנו. אם ישראל שבים לאבינו שבשמים הם מבטלים את כל הגזרות.  

כל החוזרים בתשובה פועלים פעולות גדולות למען עם ישראל, וכל זכויות הצדיקים מכל הדורות עומדים לעם ישראל כסלע איתן. הכל כל כך קרוב, עוד מעט - סבלנות ואורך רוח ונראה ניסים ונפלאות בע''ה יתברך.

 

איך להתנהג במצב חירום?

אמא: האם יש איזה שהן הנחיות איך להתנהג במצב חרום?

גליה: כן, לסמוך ולבטוח על אבינו שבשמים שהכל רק לטובתנו בלבד. זו ההגנה הכי טובה שיש, שהיתה תמיד ושתהיה תמיד. אין שלום עם הערבים ולא יהיה, הסתיים זמנם לשלוט בארצנו הקדושה, ובקרוב ביותר תיפול חיתת ה' עליהם! ויפחדו מאוד מישראל ויבינו שה' נלחם לנו. זה סוף הזמן שניתנה רשות לישמעאל למשול, וכמו חיה פצועה הוא מנסה בכל כוחו להתקומם, אבל בקרוב יפלו וימחקו מן העולם! הכל יתרחש במהרה, כל הר הבית החרב והמאוכלס על ידי זרים וגויים המטמאים אותו בשיקוציהם, יתנקה מכל טומאתו הנוראית ומכל שיקוציו אשר יעלמו כלא היו ויבלעו באדמה וימחקו לנצח נצחים! הר הבית כולו יזדכך ויתכונן לבנין בית המקדש! אני רואה את כל ההכנות הנהדרות. בשמים יש תכונה עצומה, המלאכים מכינים, כל הרקיעים מתקשטים, הכרוזים מכריזים! בקרוב גאולת עם ישראל השלמה!  השמים מלאים מלאכים המגינים עלינו ברשות שמים ובאהבת השם אלינו. השם ילחם לכם ואתם תחרישון! אמא זה מה שהולך לקרות, ולא כוחי ועוצם ידי יעשו את החיל הזה. כוחות השמים מקיפים אותנו מכל עבר והשמים מלאים בהם, בבוא הזמן הם ירעידו את כל הארץ, כי מן השמים ילחמו לעם ישראל! אין לחשוש ולא לפחוד מכלום, רק להתחזק בדרך ה' ובתורתו הקדושה ובכך ניוושע ישועה גדולה ברחמים גדולים.

 

 

 

מעבורת החלל שהתרסקה

אמא: האם את יכולה לומר לי משהו על מעבורת החלל שהתרסקה עם טייס החלל שלנו?

גליה: אמא יקרה שלי, זה רק הראה לרבים רבים מישראל שלי וגם מן העולם שהחיים הם אפסיים ואנחנו עם כל הטכנולוגיה הרבה לא שולטים בשום דבר, כי משמים מחליטים את כל ההחלטות ולא אנחנו, יש לנו מלך לעולם ורק הוא מחליט מה יהיה, מתי ואיך. בני האדם הם מאוד נחותים, למרות שמראים שלא, הם מאוד נחותים וחסרי אונים מול המוות המוכיח שוב ושוב את אפסיות האדם והחומר, למרות סקרנותו של האדם אין לו שום יכולת להשתלט על איתני הטבע כלל וכלל, ואנחנו כוכב קטן כל כך יחסית לכל כוכבי השמים הרבים והעצומים, אנחנו כל כך קטנים ואפסיים לעומת כל היקום אך מנסים להאליל את המדע והנה התרסקות מעבורת החלל מחזירה רבים לפרופורציות הנכונות לגבי יכולות האדם בעולמנו, מוגבלותו וחוסר האונים שלו מול איתני הטבע.

 

אמא: מה קורה למחבלים ימח שמם שמתאבדים עם פצצה על גופם כדי לרצוח חפים מפשע? לפי האמונה שלהם מחכה להם אושר גדול בגן עדן, מה דעתך?

גליה: אמא יקרה שלי, ונהפוך הוא, אפילו לגיהינום אין להם רשות להתקרב, כל המרצחים הללו זועקים לשמים אחרי ההתפוצצות שלהם וזעקותיהם וצערם הוא כל כך עצום ולנצח נצחים. מיד כשמתפוצצים חוטפים אותם מלאכי חבלה ומפוצצים אותם שוב ושוב ושוב ובכל פעם מחברים אותם ומפוצצים אותם וכך הם מתפוצצים לנצח נצחים ואין סוף לסבל שלהם בעולמות העליונים.

אם היו יודעים כמה כל יהודי יקר ואהוב בשמים, היו כל היום רודפים אחרי כל יהודי ומנשקים לו את כפות הרגליים. אמא יקרה שלי, גם כל שולחיהם נידונים לצער עצום ורב לנצח נצחים וכל המטיפים שגרמו להם לרצוח יהודים קדושים, בניו של מלך המלכים הקדוש ברוך הוא, א-ל נקמות ה' א-ל נקמות הופיע. יש דין צדק מוחלט ועל כל שריטה הכי קטנה שעשו ליהודי מביא ה' למשפט, קל וחומר ממעשים נפשעים כאלה שאין להם שום מחילה או כפרה או התחשבות, הם נידונים לצער בלתי מוגבל ולעונשים שאפילו הדימיון הפרוע ביותר לא יכול לדמיין את אפס קצהו.

 

מסר אחרון

גליה: אמא יקרה שלי, בקרוב ביותר הזמנים יהיו מאוד קשים, הרבה יותר מכפי שניתן לדמיין, משמים נותנים הזדמנויות רבות לעם ישראל הקדושים לשוב לאבינו שבשמים, הכל הולך להתפתח לתוהו ובוהו עולמי, יהיה מצב איום בעולם, כי הכל לפני סיום, העולם הנוכחי מסתיים. מאוד בקרוב מגיע הסוף לכל השקר, הרוע והרשע, וכל אויבי ה' יאבדו בקרוב ביותר.

עיקר הדברים הוא: שיש לשוב מידית לאבינו שבשמים ולתחיל מיד לשמור שבת, כי לכל שומרי השבת יש הגנות עצומות כמו שיריון בתקופת האבירים, ממש עניין של חיים ומוות. לכל מי שיש סיכוי לשוב לאבינו שבשמים בעתיד, יש סיכוי להשאר בחיים, למי שאין סיכוי לשוב מרוע מעלליו ומהתקשורותו בעבותות, לכוחות הטומאה,  אין סיכוי להישרד.

התורה הקדושה מגינה ומצילה מכל רע, לאחר שמירת השבת יקחו על עצמם היהודים הקדושים קיום עוד ועוד מצוות, לימוד תורה, חסד וצדקה, עזרה ואחדות, וככל שיַרבו בַמצוות כך יַטו את הכף לזכות עם ישראל וכך הגאולה תגיע בעזרת ה' ברחמים, כי כל מצווה של כל יהודי מסנגרת מאוד על עם ישראל כולו.

אמא יקרה שלי, העולם בפני תיקונו הסופי, אנחנו כבר בשלבים האחרונים, פתאום הכל יתמוטט, כל הסגידה לחומר תיפול ותפיל עימה רבים, כל האלילים כַרֹת יכרֵתון, רבים רבים יקרסו כמו מגדלי קלפים, בניינים, ערים, צבאות, הכל עומד להתקיים' כל מה שמסרתי במשך כל השנים שהקב''ה זיכה אותי לתקשר אתך.

ואין לחשוש מן הזמנים הקשים וגם אין מאוחר, כל יהודי ויהודיה יכולים בזה הרגע להחליט לשוב לאבינו שבשמים ולעבוד על המידות, להתפלל לה' לקרוא תהלים, לשמור שבת, ללמוד תורה, לקיים מצוות חסד, לאהוב איש את רעהו - ובקרוב שמחה גדולה לישראל ומפלה גדולה לכל שונאי ישראל ולכל אויבי ה'.

מלחמת גוג ומגוג בפתח, מלחמת הענקים בקרוב, ובמלחה הזו כל הענקים יפלו, כל כוחות הטומאה יעלמו, כל הגיבורים יובסו. ישאר לנו רק מלך העולם אין מלבדו, אחד ויחיד הַשולט בכל.

הגאולה כבר ממש בפתח, היכונו, יהיו נסים ונפלאות שעַין לא ראתה ואוזן לא שמעה. זמן גאולת עם ישראל הגיע, שמחה גדולה בקרוב, אושר נשגב אך רק לקרובים לה'.

הסירו פחד מלבכם עם קדושים, כי לה' הישועה, כל הקרובים לה' יזכו לעבור את חבלי המשיח הקשים מאוד בקלות יחסית, בהבנה, בסבלנות, כל הזיכוך הוא על מנת לקבל אושר נשגב. עם ישראל הקדושים, עַשו חשבון נפש, חִפשו שַאלו, בִידקו - מה מתרחש בעולם? למה ומדוע? מה הסיבה? מה תפקידי בעולם? איך אני יכול לתרום? הֶאַספו כולכם היום כאיש אחד' מלוכדים לפני בוראַכם' לקבל עליכם עול מלכות שמים ועול מצוות באהבה, ובכך תַגֵנו על רבים מישראל, תסוככו עליהם במצוותיכם ותַחסמו את כל החִצים המקטרגים.

כל יהודי המתקרב לאבינו שבשמים מציל יהודים נוספים אתו, אנחנו כולנו בספינה אחת, כל המציל את עצמו מציל גם את הכלל. חשוב לצאת מן השאננות, להיות רחוקים יותר מן החומר והתאוות, להתרחק מן החדשות והטלויזיה שכל כך מצליחים להעכיר את רוחנו, חשוב ללמוד תורה כי היא סם החיים, דברי התורה מרגיעים את הלב, נותנים כח להתמודד עם כל קושי פרטי וכללי.

הרבו בקריאת תהלים, התהלים בוראים לנו מלאכים רבים המגנים עלינו כחומה בצורה מכל רע גשמי ורוחני.


(סוף)

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7726065 פעמים
היום - 02/12/23