פרק 50ג - אוטיסט מסכן מבקש
 

אדם פשוט כמוני, אוטיסט מסכן מבקש

בנימין גולדן (קטע מפרק 10 באתר)

כולם יודעים, אפילו הצבא, שתהיה מלחמה מאוד גדולה וקשה שתגיע מהצפון ולא מלחמה קלה כמו קודם, זה לא יהיה קל, יהיה הרבה יותר קשה, והפעם יהיו קורבנות לא עלינו. והעולם ירעד, לא רק ארץ ישראל. כל העולם. טיפשים שמפחדים מצפון קוריאה או מאירן או מרוסיה וכד' באמת טיפשים אתם. כי הקב"ה יפיל את כולם בעצמו בלי שליחים, כמו במצרים שירד ברד, ברד של אש וקרח ירד על העולם דברים שעוד לא ראינו,
וזה ימחק הרבה ארצות וזה לא בעתיד הרחוק.

עם ישראל, אני מבקש, אדם פשוט כמוני, אוטיסט מסכן מבקש שתחזרו בתשובה.

יישנה עוד אפשרות אחת להציל את עצמכם, לצאת לרחוב עם שק ואפר על הראש ויבכו ויגידו סליחות ווידוי וישמעו דבר חיזוק מצדיקים וחיזוק בתשובה שלימה. ויקבלו על עצמם באמת עול מלכות שמים ויחזרו לשכונות שלהם וינָקו אותם מכל הטינופת הגשמית ויחזרו לתורה באמת ויהיו שוב בני-ישראל אהובים של הקב"ה. בני ישראל הכלה האמיתית היחידה של הקב"ה שתחזור אליו בשמחה וברינה ואז נגיע כולנו לשלמות.

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7499404 פעמים
היום - 01/02/23