פרק 50א הכל לטובתינו
תיקשור עם דניאל

פרק 50 - ירושלים, יום שלישי, כ' בתשרי התשס"ח   2/10/2007

אבא: יש לך מסר מיחד למסור ?

דניאל: כל המסרים של בן (בנימין) ואחרים נותנים אלה מסרים.
אין הבדל ביננו בזה.
אני רוצה להוסיף את החלק החשוב ביותר וזה איך להינצל מחבלי משיח ולפעול, וזה מאד חשוב לעם ישראל.

נכון, בעתיד הקרוב מאד נראה דברים מאד מפחידים וגם ניסים מאד גדולים, וכמו שבן כתב וכמו שזה ידוע:
הצדיקים ישמחו מכל זה, כי סוף סוף יראו אמת ברורה ובהירה.
הבינוניים, כל אחד לפי רמתו הרוחנית וסבלו, אבל בסופו של דבר יעשו תשובה.
הרשעים שלא מוכנים להשתנות יברחו לעמים ושם ימותו יחד איתם.

ולבינונים ולצדיקים (הסבר) איך להינצל מהפחד והסכנה שעומדת להיות ?
ואני אגיד
:
דבר ראשון, כל אחד צריך לשבת ולהסתכל לתוך הלב שלו ולעשות תשובה אמיתית, לפרט לעצמו כל עברה ועברה עד כמה שהוא יכול לזכור, מאז שהוא זוכר את עצמו עד היום הזה.
לעבור על כל עברה ולהצטער עד דמעות, כי כל עברה עושה ריחוק בינו לבין הקב"ה, ולכן הדבר בראשון זה להגיד את כל העברות, לקבל את זה כעברות שבאמת עשינו .
להגיד את זה לקב"ה ברור - אשמנו וכו'...
אבל באמת לעשות תשובה על כל אחת ואחת ובאמת להצטער על כל עברה ועברה.
אחרי שבכינו והצטערנו על כל העברות שלנו, להחליט להשתדל לחיות לפי רצון ה',
ואז לנקות את הבתים שלנו, את הרחובות שלנו, את החיים שלנו מכל אותם העברות.
אחרי זה לעבוד על הביטחון שלנו בה'.
לדעת -
לא משנה מה קורה, אנחנו בידים שלו בלבד, וכל מה שקורה לנו, הוא יודע והוא מכוון את זה לטובתינו,
לא משנה כמה כואב לנו - הכל לטובתינו.
ולהאמין בזה ולהיות שמחים,
כי אם הקב"ה פוסק שאנחנו לטובתינו חייבים למות לפני הגאולה -
זה לטובתינו.  ואם בעזרת השם הוא פוסק שאנחנו צריכים לחיות ולקבל משיח, גם זה לטובתינו.
וזה שמת לפני שמשיח בא, בעזרת ה' יקום, אם הוא עשה תשובה, יקום לתחיית המתים וגם יקבל משיח צדקינו.

הקב"ה עושה הכל לטובתינו ואנחנו צריכים להאמין בזה ממש ולא להגיד רק, להאמין ממש, ומי שמאמין בזה ועשה תשובה אמיתית הוא ישרוד ויהיה לו חלק של העולם הבא.
העולם הבא, משיח.

הסוכה זה ביטחון בה', יושבים בסוכה ובוטחים בה' שהוא ידאג לנו, הוא ידאג לנו להכל, וזה מה שיציל אותנו - הביטחון הזה של הסוכה.
שלא משנה איזה נשק רוצים לזרוק עלינו, אנחנו בוטחים בה' ולא צריכים מקלט.  המקלט שלנו זה הסוכה, ואפילו אם זה אחרי (חג) סוכות, אז אנחנו ניקח את הסוכה איתנו, לא סוכה אמיתית, לא רק בלב, בכל הגוף שלנו.
זה הסוכה - ביטחון בקב"ה.

(סוף חלק א)
דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7499328 פעמים
היום - 01/02/23