פרק 52 - תקופת הנביאים
 

המסרים מזכירים את תקופת הנביאים

גליה:
אמא יקרה שלי, המסרים מן האוטיסטים ופגועי המוח, מזכירים את תקופת הנביאים, אשר היתרו והיתרו בעם ישראל ומאחר שמשמים נתנו לעם ישראל המון זמן לחזור בתשובה על פשעיהם ורוע מעלליהם, העם טעו לחשוב שדברי הנביאים הם הבל וריק ואין בכוחם להתגשם.

וכאשר קרו הדברים ביתר שאת, ונחתו על עמינו ייסורים קשים, חורבן וגלות, הבינו עם ישראל שכל דברי הנביאים היו אמת, אך הכל היה כבר מאוחר מדי!

כי מידת הדין כבר החלה לפעול בעולם מבלי יכולת לסגת. הגזרה אז יצאה לפועל! הסתיימו ההתראות הרבות, הגיעה לקיצה כל תקופת ההמתנה הארוכה אשר קיבלו עם ישראל, ונותר היה רק לבכות על עם ישראל בשמים ובארץ.
יש קצת דימיון למסרים שלנו פגועי המוח.

בקרוב כאשר יראו שהכל קורה והלוואי שלא, אזי יוותר לנו רק לבכות ולבכות ולהתפלל לאבינו שבשמים שירחם עלינו ולשוב עד השם, כדי להפסיק את הפורענויות הקשות המתרגשות לבוא עלינו.

אמא, העולם בפני תיקונו הסופי.
החטאים הרבים שיש בעולם הזה, העוולות הרבות וכל הרוע ימחק בקרוב על ידי מירוק כואב. גם בזמנים הקשים מאוד שיהיו כל כך בקרוב, מי שצדיק וחסיד יעבור הכל בקלות. שפע גדול מתעתד לרדת לעולם הזה כל כך בקרוב, רבים לא יוכלו לעמוד בקדושה העצומה שתרד בקרוב לעולם הזה. יש תהליכים מאוד מואצים לגאולה הכללית של עם ישראל, יש תהליכים של בירור גדול, ומי לה' אלי! כל יראי ה' יהיו במחנה אחד והשאר במחנה שני. יהיו שני מחנות: אחד של קדושה ואחד של טומאה. הקדושה תנצח בקרוב ביותר וכל מחנה הטומאה והסוגדים לטומאה וליצרים ימחק בקרוב ביותר.

(סוף תקשור)

הערה:
איני יודע את התאריך בו בוצע תיקשור זה.
יתכן ולפני שבוע ויתכן מלפני 5 שנים, בכל אופן אני חושב
שהוא מתאים מאד גם להיום.
קבלתי אותו מאמא של גליה לפני כחודש.

לדבי מספר גולשים ששאלו, גליה חיה ב"ה.

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7499497 פעמים
היום - 01/02/23