פרק 67
 

פרק 67  הפחד עוזר לנו
תיקשור עם בנימין,  ו' בשבט תשס"ח,  13/1/2008
(המשך של פרק 65)

בוש עזב והשאיר בארץ מבוכה. אלה שבטוחים שהוא הגוג המפורסם מהנבואות, שמחים מאוד. סוף סוף אולי מתקרבים ממש לסוף הגלות. אולי בעתיד הקרוב בעז"ה נגיע לגאולה.
אלה ששייכים לפוליטיקה הימנית, כמו המזרחיסטים, מאוד עצובים.
כי רוצים להחזיר אותנו לקו 67'.
ועוד יותר גרוע, לתת לערבים את זכות השיבה למקומות שפעם היו גרים בארץ.
אלה ששייכים לשמאל הם מאושרים. סוף סוף אפשר להחזיר את ארץ ישראל לגוים. [לדעתם] אפשר להרוויח טוב טוב מזה, כי בטוח שבוש ואמריקה העשירה, יתנו לנו הרבה פיצוי כספי בשביל כל מה שאנחנו נותנים.
בטוח שהשמאלנים לא יחזירו [לא יוותרו] את הבתים או המכוניות שלהם או את הנסיעות שלהם לחו"ל. להפך, הם בטוחים שהדברים האלה יהיו להם יותר בשפע אם זה יקרה.

אך אפילו בין השמאלנים הקיצוניים ביותר קיים איזה פחד גדול מאוד. שאולי הפעם ה' לא יתן לנו לצאת מהסכנה כל כך בקלות כמו במלחמת השחרור, מלחמת סיני, מלחמת ששת הימים מלחמת יום הכיפורים וכו'. נכון שהיו אבדות, לפעמים לא קטנות, אך בסוף יצאנו על הגובה.

אבל עכשיו אולי זה לא יהיה ככה.
אפילו השמאלני ביותר יכול לראות שהסכנה הזאת אחרת מכל סכנה שהיתה לנו מאז קום המדינה, וכל המקלטים שלהם לא יעזרו להם.
לא יעזרו, כי אם יש פצצה גרעינית, אפילו אם ישבו עמוק בחור מוגן בתוך ההר או האדמה ויחיו, אך מתי יצאו?
יהיה מאד מסוכן לצאת אולי שנים מהמקום הזה.

השמחים ביותר, הם אלו בין החרדים שיודעים אמת.
הם יודעים שאנחנו עומדים לפני סכנה גדולה ביותר, אך שמחים כי מחכים יותר מאלפיים שנה לקבל פני משיח וסוף סוף נראה שהגיע הזמן.

כל היהודים האחרים הם אומללים, כל אחד לפי דרגתו הרוחנית. כי הם לא חשים את האמת, לא מבינים ולא מסתכלים בנבואות הקדושות [ראה במסגרת מעבר לדף].
הם לא מבינים שאפילו אם יש מקלט עמוק עם כל הטכנולוגיה החדשה ביותר שיכולה לשמור על האדם נגד פצצה גרעינית, האדם לא ישרוד אם ה' לא רוצה.

לכן איך אנחנו באמת יכולים לצאת מהסכנה העצומה הזאת?
הסכנה היא לא רק
ממלחמה,
כי אם מאסונות טבע עצומים שמחכים לנו.
ועוד אסונות שאנחנו לא יודעים מהם.
מכות עצומות יותר מהמכות של מצרים [שבהם לפחות שמונים אחוז מעם ישראל מתו - במכת חושך].

ומי יצא ממצרים?
רק אלה שהיו דבוקים בה' ושבאמת רצו את הגאולה.
וגם עכשיו, רק אלה שרוצים באמת את הגאולה ובאמת לקבל את המשיח ועולם בלי יצר הרע.
רק אלה יוכלו לעבור את הקשיים של חבלי משיח, שלא היו כמותם בעולם הזה עד היום.
רק אלה יזכו בעז"ה לקבל את פני משיח צדקנו.

איך להינצל?
כדאי שכל יהודי יתבונן טוב גם בנבואות וגם במה שקורה מסביבנו [כדי להבין שמה שמתרחש היום כבר נכתב בנבואות הקדושות וראה במסגרת מעבר לדף].
לראות את הסכנות הגופניות [הכתובות גם בנבואות] ולפחד ממש.
הפחד עוזר לנו לזרוק את דרך השקר, הדרך של הגשמיות ו''עגל הזהב'' - ולחפש את הקב"ה.

חז''ל כבר אמרו לנו [ברכות ה.]: אם שום דבר לא עוזר לאדם, צריך לחשוב על יום מותו. כי רק אז אדם תופס מי הוא ומה הוא.
כדאי מאוד לעשות את זה.

הקב"ה שולח לנו מסרים ואיומים מכל צד וצד,
ועלינו להפנים את זה ולדאוג מאוד שאולי אין לנו מספיק זכויות ח"ו. אולי אנחנו לא מספיק קרובים לה' [כמו שכתוב בשולחן ערוך סימן א ובמסילת ישרים פ''א]. אולי יש בנו שקר שתופס לנו את הראש ואת הלב. צריכים להיכנס עם פינצטה ולהוציא כל פגם ופגם, כל שקר ושקר שעל זה ביססנו חלקים מחיינו.

זה לא עבור החילונים.
זה בעיקר עבור החרדים, כי אם יש מקום של אמת זה ודאי אצלם.
מי שלומד תורה וחי חיי מצוות חייב להיות יותר קרוב למלך מלכי המלכים הקב"ה.
אך בימינו, עם כל השקר בעולם השקר, השקר נכנס גם לקודש הקדשים. חייבים להוציא את זה, ולכן גם החרדים חייבים לבדוק את עצמם.

יהיו גם חילונים ודתיים שיחזרו בתשובה בשניה אחת, אם הם כמעט בתחום האמת, אך צריך לדחוף אותם.
אבל זאת לא תהיה תשובה מושלמת. זאת תהיה תשובה רק להציל את עצמם.

החרדים צריכים להיות הרבה יותר קרובים לה', כי יש להם את כל המסגרת של תורה ומצוות ואם לא חיים בקדושה כזאת, הדין נגדם יהיה יותר קשה. ואם הם כן חיים כמו שצריך, הסוף שלהם יהיה מאוד טוב.

וזה לא יהיה סוף, זאת תהיה התחלה [של תענוגים רוחניים וחיי נצח].

עכשיו נעבור לנושא של הגשמיות של עם ישראל [''עגל הזהב'', וראה במסגרת מימין] ומה שצריכים לתקן כדי לשרוד: 
הביטחון בשקר,
כגון שכאילו צה''ל יכול להציל אותנו,
המחשבה שביטוח לאומי יפרנס אותנו,
שמשרד החינוך יחנך אותנו ח''ו
וכו' וכו'.

חוסר הקדושה שיש בכל מקום.
החילונים היום הם כמו חיות, כמו בג'ונגל.
הכל מותר והכל אפשר לעשות. אפשר ללכת בלי בגדים או להתעטף מלמעלה עד למטה כפי שמתחשק לאדם.

העולם החילוני-הגויי איבד את השליטה.
אין בכלל קדושה שאפשר למצוא ביניהם - אבל הבסיס הרוחני של היהודי זה ''קדושים תהיו'' [שזה ההפך של ''עגל הזהב'' וגשמיות].
האנוכיות היא מאוד חזקה בכל תחום ותחום, וזה משפיע ביחסים בין אדם לחברו [עד שנאת חינם].
וזה מתבטא בצרכים גופניים ויצרים מאוד חזקים, שלא נדע.

אין תוכחה.
כל אחד עושה מה שהוא עושה בחוסר צניעות ואיך שהוא רוצה
ואין מי שיגיד מילה אחת נגד.
ואם מישהו מעיז לומר,
אז עושים ממנו צחוק ומאשימים אותו בדברים גרועים ביותר.

אלה החרדים שנותנים לטינופת של העולם החילוני להיכנס אצלם בכל מיני דרכים, אלה לא שייכים לא לתורה ולא לארץ ישראל, והדין יפול עליהם קשה.
כי אלו הם שומרי המצוות, שומרי [מוסרי] התורה מדור לדור.
ולכן מי מהקבוצה הזאת שסוטה, יסבול במיוחד.
נאמר לכל עם ישראל ''קדושים תהיו'' אבל אלו שנחשבים לדוגמה, מחויבים בשמים להשתדל להיות צדיקים.

נשים צריכות להיות מכוסות, בגדים רחבים, אטומים וארוכים, כיסוי ראש מתאים, לא פאה. צריכות להיות בצניעות גם בהליכה וגם בדיבור. צריכים לחנך את הבנות לצניעות גם בבית הספר.
הגברים צריכים לדרוש מהנשים שלהם לא להיות דוגמניות.
צריכים לדרוש מהאשה שתהיה אשת חיל אמיתית שבונה בית יהודי.
בית שמהבוקר עד הלילה עושים רצון ה'.
בית של שמחה יהודית עם תורה ומצוות וכל הדברים ששייכים לרצון ה'.

גם הגברים צריכים להיות צנועים, מכוסים בבגדים.
נכון שלפי הדין לא חייבים, אך כדי להוריד המחיצות בינינו לבין הקב''ה חייבים.
גבר שמתפלל בלי מעיל או עם מכנסים קצרים או צ'ופ [בלורית] על הראש, לא יכולה להיות לו תפילה אמיתית, כי זה מוכיח שמחשבותיו במקום אחר לא רצוי. יש גברים עם כל הלבוש המהודר שגם הראש שלהם לא בקדושה. על אלה הדין יפול חזק אם הם לא עושים תשובה. ''קדושים תהיו'' זה הבסיס של אידישקייט [יהדות].

אם תגידו לי שהרבנים שלכם אמרו שמותר פאות ואפילו פאות ארוכות שמושכות תשומת לב, ואני רק אוטיסט פשוט אומר שזה אסור, כל טיפש יכול להבין שזה בכלל לא שאלה.
אם ללכת עם פאה זה בכלל לא שאלת רב, כי זה ברור שזה אסור.
זה כמו לשאול רב אם מותר לאכול חזיר, שאשה שחובשת פאה בלונדינית ארוכה יפה, משיער אמיתי עם בגד צמוד על הגוף, עם חצאית יחסית צרה, עם גרבים שקופות - מושכת [מכשילה] גברים אחריה וזה אסור.
יש הרבה גדולי הדור מהעבר ומהיום שפסקו [באופן] מוחלט נגד הפאות.

בבית יעקב הכניסו את תכנית הליבה.
לאט לאט עשו לעצמם שטיפת מוח שחייבים לעשות את המבחנים של החילונים. חייבים גם לקבל תעודות כדי שיקבלו עבודה ויחזיקו את בעליהן בלימוד. הנשים האלו שיוצאות לעבודה כאילו להשאיר את הבעלים בלימוד, משאירות את הילדים שלהן עם מטפלות ורצות מעבודה לעבודה. במקרה הטוב היא מורה בבית ספר של בנות.
במקרה הרע, היא עובדת במשרד עם גברים [מעורב] וכו', והתורה של הבעלים שלהן לא תורה, כי הבית לא בית יהודי.
אשה כזאת כבר לא אמא יהודיה, אמא שדואגת כל היום לילדים. שאומרת עם הילדים את הברכות וקריאת שמע בבוקר ובלילה, ומלוה את הבן להסעה או ישר לחדר ואם ח''ו ילד חולה היא בבית כדי לטפל בו, אופה ומבשלת שיהיה להם כח ללמוד, דואגת לבנות שתדענה איך להיות אשת חיל ודואגת לבעל שיהיה לו כל מה שצריך בשביל ללמוד - כמו בית יהודי חם. זה מציל את כל המשפחה לדורי דורות לחיות חיים של אמת.

אבל היום האשה החרדית שרצה לעבודה ואברך שהולך ללמוד, הרבה מאוד - לא כולם, אבל הרבה מהם - נראים כמו בובות. אמנם הבעל עם ציצית והאשה עם פאה אבל ההבעה בפנים איבדה את המראה של היהודי האמיתי הפנימי.
 
צריך לבכות ולבכות על ההפסד הזה. יהודים לבושים כמו יהודים אך לא נראים כמו יהודים ולא מתנהגים כיהודים.
אוי לנו, אוי לנו! ויותר גרוע, לא רק שלא מתנהגים כיהודים אלא צוחקים מאלה שרוצים להיות יהודים אמיתיים, מקררים אותם.
אחד שנחשב חרדי צוחק על חרדי אחר שרוצה להיות קרוב יותר להקב"ה בלבוש במנהגים וכו'. עושים ממנו צחוק ואפילו מביישים אותו.

אוי לנו!
יש נבואה שרק שבעת אלפים יהודים יקבלו משיח [חסד לאברהם, מעין ג נהר כב]. שואלים אותי איך יתכן? אני אומר לכם: לחשב כמה באמת מחפשים אמת ולכן יכירו את המשיח כשיופיע? צריך לחפש בפנימיות, המראה החיצוני לא מספיק.
לכל יהודי יש את האפשרות לחזור לקב''ה.
אך צריכים להחליט.
הקב"ה רוצה מאוד להחזיר אותנו ולהציל אותנו.
אלה שלא רוצים להאמין שרק שבעת אלפים ינצלו, צריכים לראות את ההיסטוריה [כמו במבול, חורבן בית המקדש וכו'].

אנחנו חייבים לעבוד חזק כי ה' כן רוצה להציל אותנו.
אך אנחנו חייבים לחפש עם פינצטה את השקר ולהוציא את זה.
כי נקודה אחת של שקר יכולה למנוע מאתנו לראות את האמת.
כי אדם שיש לו נגיעה של שקר זה כמו ל"ע המחלה הידועה שאפילו משהו מקרוסקופי יכול להרוג את האדם.
גרם אחד של שקר בתוך קילוגרם יקלקל את כל השאר.

ה' מגלה לנו עכשיו איפה השקר.
זו תקופה של גילוי שקרים. לכן חייבים להבין איפה השקר - שזה הגורם לנו לחטוא [כש''כ בס' דרך עץ חיים: האמת מחזקת הנשמה וגו'].
אדם יכול לעשות ח"ו עבירות אבל אם הוא מצטער ורוצה לשנות את עצמו ויודע שזה שקר רק אין לו כח להתגבר, הוא יכול לנצח.
כי הוא יודע איפה השקר שלו, הוא יודע שזה שקר אך אין לו כל כך כח. כל זמן שהוא מצטער, יש לו אפשרות לנצח.
אבל מי שלא יודע איפה השקר, שלא מחפש ממש, אפילו שרוצה להגיע לגאולה, הוא בבעיה.
בפורים היהודים רצו ממש לחזור בתשובה. הם חיפשו את השקר שגרם לחטא של המשתה של אחשורוש. הם תפשו שלא היו בסדר ולכן כולם ניצלו.
אנחנו חייבים לראות ולהבדיל בין שקר לאמת. שקר זה כל דבר גשמי שאנחנו מרגישים שתלויים בזה להצלחתנו בעולם הזה.
אבל אמת זה רק הקב''ה, שיצר את הכל.
והוא הכח היחיד שיכול לעזור לנו בכל דבר בחיינו.

וגשמיות, שזה השקר, זה לא רק חפצים. זה גם דרך חיים.
יש אנשים שהחיים שלהם מבוססים על חופש, לעשות מה שרוצים ומתי שרוצים. הם לאו דווקא אנשים שאוהבים חפצים של העולם הזה, אבל גם זה שקר.
יש אנשים ששומרים מצוות אבל תלויים מאוד בכסף ובחפצים וגם זה שקר. כל אחד צריך למצוא את השקר שלו, להוציא את זה ולהישען רק על הקב"ה [שהוא האמת והכח היחיד כנ''ל].

עכשיו הקב"ה עוזר לנו מאוד, כי יום אחר יום הוא מפיל לפני העינים שלנו כל מיני ענינים ומושגים של השקר שפעם היו קדש הקדשים של ''העולם הזה'' [צבא,  ממשלה, כסף וכו'].
הוא מגלה לפני כל העולם את השקר [של הגשמיות ו''עגל הזהב''] שזה הבסיס של העולם המודרני.
אבל אנחנו צריכים להבין את המסר של ה' שרואים עכשיו ולשנות את החיים שלנו [לעזוב חיי גשמיות, הדרך של הגוים]. לטהר את עצמנו ולבטוח אך ורק בקב"ה.

באמת אין הרבה זמן. אני מברך את כל עם ישראל שכולנו ביחד נזרוק את השקר ונקבל [בזכות זה] את משיח צדקנו בשמחה וברחמים.


דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7499403 פעמים
היום - 01/02/23