פרק 71 - מסר חדש מגליה
 

מסר חדש מגליה - אדר א' תשס''ח

 

נהרות של תשובה

גליה: אמא יקרה שלי, התקשור הזה בינינו הוא מתנה שהקב''ה שלח לנו בְּימים קשים אלה ובזמן שעדיין רבים הולכים כעיוורים ומגששים באפילה.

בקרוב תהיו עדים לחזרה בתשובה עצומה כפי שלא היתה מעולם. המונים מעם ישראל. נהרות נהרות של תשובה ישטפו את כל יהודֵי הארץ והעולם, רבים ישובו לארץ ישראל. אך באָרֶץ התשובה תהיה הרבה יותר קלה מהירה ומשמעותית. בקרוב אמא הכל יקרה, המצב שישרור בארץ ובעולם יחזיר המונים לה' יתברך ללא ספק כלל. העולם לפני שינוי גדול מאוד ושומעים ויודעים בחוש שזה כך, ושהמצב הנוכחי לא יוכל להימשך כך מכל הבחינות, לא איומי הערבים והגויים הרשעים על ישראל ולא המצב הרוחני הנוכחי, חייב להיות שינוי גדול לטובה. רבים רבים מישראל ישובו לאבינו שבשמים, אם בטוב ואם במוטב, לא יהיו ברירות אחרות. בקרוב תביני על מה אני מדברת.

 

גאולה וחבלי משיח

אמא: למה, מה הולך להיות בקרוב?

גליה: אין לי רשות לפרט לך, אבל באופן כללי מותר לי לומר לך שבקרוב גאולת ישראל השלמה, ולפני הגאולה יהיו עוד כמה חבלי לידה קשים, וכמה צרות על שונאי ישראל, ולאחר החושך הכבד יפציע אור חדש על ציון, וכולנו נתעורר לאורו של משיח צדקנו אשר ינהיג את ישראל בהנהגה קדושה לקראת בניין בית המקדש. הגאולה בפתח, אסור להתייאש גם אם יהיו ימים קשים, והכל תלוי בנו, ביכולתנו למַתֵן הרבה גזרות ומכות. ככל שיעשו מצוות וחסדים ויעבדו על המידות ויהיו ישרים והגונים וישמרו שבת קודש ואת מצווֹת ה' יתברך, אזי המאזן יהיה לטובת עַם ישראל והגאולה חיש תגיע ויתבטלו המון קטרוגים והרבה צרות.

כאשר מקיימים מצוות נבראים מהם הרבה מלאכים ששומרים על ישראל.

אמא יקרה שלי, אני יכולה רק לומר לך שאנחנו כבר צעד אחד קטן לפני הגאולה השלמה בע''ה יתברך, בקרוב בקרוב נראה עַם ישראל ישועות ונחמות, וניסים גדולים ומופלאים ביותר, רק חִזקוּ ואמצוּ.

 

מי יכנס למעגל אוהבי ה'?

אמא: איזה מסרים יפים ברוך ה', ברוך ה' שזכית להעביר לי וזכיתי לקבל, וברוך ה' שיזכו לקבל גם כלל ישראל. האם מותר לפרסם אותם ברבים?

גליה: אמא את יודעת שחשוב להתייעץ עם הרב, לגבי מה לפרסם. אין ספק שזה יכול לחזק את עם ישראל בזמנים הקשים הללו, ואמא יקרה שלי, הגאולה ממש קרובה והזמנים הללו הקשים יהיו כנראה עוד יותר קשים בעולם בכלל, והרבה יסבלו סבל נורא, אבל כל מי שמתקרב לאבינו שבשמים ומתחיל לשמור שבת ולקרוא "שמע ישראל", כבר נכנס למעגל אוהבי ה' וחסד יסובבנו. הקב''ה מסוכך עליו ועל כל ישראל, אך קשה לסוכך על קוצים וברקנים כי היד יכולה להידקר ולכאוב, יותר קל לסוכך על פרחים רכים ועדינים.

ה' שָׂמֵחַ בכל פרח רענן של ישראל שלו, לעת עתה הוא מסכים לסוכך אפילו על כל הברקנים הדוקרניים הללו למען הפרחים היפים שלו, המפיצים ריחות בשָׂמִים בכל העולם הגשמי העכור הזה. אמא תגידי לכולם שכל אחד ואחת יכולים להיות פרח יפה וריחני. כמה חשוב לנקש את כל הקוצים והברקנים המפריעים לָצמיחה והפריחה של עַם ישראל. בע''ה בקרוב הגינה תהיה יפה לתפארת ותכיל רק פרחים יפים ורעננים, כל הקוצים יתייבשו ויקמלו ולא יתקיימו יותר. אז הבה ונפריח את השממה הרוחנית!

יש כבר המון פריחה בישראל, רבים רבים שבו לאבינו שבשמים, יש היום הרבה אמצעים שמקלים להתבונן ולדעת ולשוב לה' יתברך, היום זה קל, אך ככל שיעבור הזמן יהיה קשה הרבה יותר, כי כאשר הזמנים יהיו קשים יותר - הכל יהיה קשה יותר. היום זה ברחמים ובקלות, חשוב לנצל את המצב הזה היום כי הוא עומד להשתנות בקרוב מאוד. כאשר יתגלה המשיח בע''ה בקרוב בקרוב, לא יהיו כבר חוזרים בתשובה, יהיו כאלה: שהספיקו לעלות על הרכבת וכאלה: שהפסידו את הרכבת כי היא כבר נסעה ולא תשוב עוד לעולם למסלול שלהם.

 

בוא יבוא משיח צדקנו!

אמא: גליה, כתוב שהמשיח יגיע בסוף האלף הששי לבריאת העולם, ולפני האלף השביעי, לפני קבלת השבת, כי גם בשבת שהוא היום השביעי מקבלים את השבת קצת לפני הזמן של השקיעה כלומר כבר לפני סוף היום הששי מקבלים את השבת. אז אנחנו כבר לקראת סיום האלף הששי לבריאת העולם, מתי המשיח יבוא?

גליה: הוא יבוא, בוא יבוא משיח צדקנו! הזמן כבר הגיע! אנו מחכים עוד לאחרונים המאחרים. אז בואו אֶחַי ואחיותי המאחרים והזדרזו להגיע כבר, כי מחכים לכם. הקב''ה לא רוצה להתחיל את השמחה העצומה המצפה לנו ולָעולם לפני שיגיעו כל בניו ובנותיו האיטיים, העצלים והמאחרים. עורו בנים שובבים, שובו אלי ואשובה אליכם. השמחה הגדולה מצפה לעם ישראל, הכל תלוי רק בנו, אנחנו יכולים לקרב כל אחד את חברו ושכנו ובני משפחתו, להפיץ תורה וקדוּשה ולזכות את הרבים, כל המזכה את הרבים יש לו בשמים היכלות מיוחדים, כי כל אבא שבניו התרחקו ואבדו לו, ומישהו חיפש אותם והתאמץ ומצא אותם והשיבם לאבא האוהב, יתוגמל בתגמול הולם ביותר, אז אִזרו עוז ותעצומות וכל אדם מישראל ינסה לקרב בדרכי נועם את כל מי שיוכל. לא להתעלם מאחיך, עזוב תעזוב עמו. זו מצווה עצומה. וזה ימנע הרבה צער כאשר נראה את אחינו הרחוקים שלא יכולים להשתתף בשמחת הגאולה הקרובה, הם לא יוכלו להתקרב למעגל הרוקדים, הם יהיו מנודים ומרוחקים ועצובים ובוכים, והשמחה שלנו לא תהיה שלמה בלעדיהם, לכן עשו מעשה עוד היום ונסו לקרב כל יהודי ויהודיה לאבינו שבשמים, ותבואו על הברכה בע''ה.

 

גילוי משיח זה סוף העולם?

אמא: אם המשיח יגיע בקרוב, ואם זה סוף העולם, אז למה להתחתן ולהוליד ילדים?

גליה: אני יכולה לומר שאין בן דָוִד בא עד שֶׁיִכלוּ כל הנשמות שבגוף, כל הזמן יש תיקונים וכל נשמה היורדת לעולם הזה מתקנת תיקונים עצומים ביותר וחשובים ביותר. וגילוי משיח זה לא סוף העולם חלילה, העולם עוד ימשיך להתקיים בע''ה. בגילוי משיח, זה רק יהיה סוף של עולם השקר והכפירה ותחילתו של עולם חדש של אמת, עולם ללא יצר רע. וצריך לעבוד על מידת הביטחון ולבטוח רק בקב''ה שרק הוא יודע מה טוב לעמו ישראל ורק הוא יתעלה וישתבח מלך העולם יודע מתי הכי טוב שיהיה גילוי משיח, ובכל דור ודור קיים בינינו המשיח, הוא אינו מודע לכך וברגע שהקב''ה ברחמיו יחליט, הוא יתברך יערֶה עליו מלמעלה רוח קדוּשָה ויתקיימו כל דברי הנביאים.

הגאולה מאוד קרובה אבל רק הקב''ה אין עוד מלבדו מחליט מתי ואיך, והכל יכול להיות ברחמים גדולים ותלוי בנו הרבה מאוד מתי יהיה ואיך יהיה.

 

איך לקרב את הגאולה?

אמא: אולי יש לך מסר לעם ישראל לגאולה, מה הם צריכים לעשות בדיוק כדי לקרב את הגאולה?

גליה: אמא אמרתי לך היום הרבה דברים שיכולים לקרֵב את הגאולה, חשוב שיתבונו, ישאלו, יחפשו, יִלְמדוּ, ויגיעו לאמת. הם הגיעו לעולם הזה בתוך גוף של אדם נבון לא בתוך גוף בהמה שאין לה אפשרות לחשוב, ומי שיתאמץ להבין ולא יתעלם ולא ישקע בתאווֹת ותענוגות גשמיים, אלא יגיע להבנה שה' הוא מלך העולם וכל העולמות כולם ואין עוד מלבדו, ויבין שה' נתן לנו תורה ומצוות ועלינו לקיימם, ולעשות חסד עם הזולת, ולעבוד על המידות שלנו כדי שנהיה כולנו הגונים, כולנו ישרים, כולנו אוהבים, ללא מחלוקות וללא שנאה ומדון, אלא רק הבנה וכבוד איש לרעהו - הרי שהגאולה תגיע מהרה, בקלות וברחמים.

 

מתי תגיע הגאולה?

אמא: מתי תגיע הגאולה?

גליה: אמא היקרה, רק הקב''ה מחליט מתי תגיע הגאולה השלמה ולא אף אחד אחר, זה סוד כמוס שרק הקב''ה יודע ועַיִן לא תשוּרנו. ולמרות שצדיקי עולם בכל הדורות חזו וצפו וכתבו תאריכים לגאולה, המשיח לא הגיע בתאריכים הללו וזה לא מפחית מערכם של הצדיקים העצומים הללו מאומה, זה רק כי הזמן עוד לא הגיע, התאנה עדיין לא הבשילה ועת הרימון לא הגיע.

 

 

האם תהיה מלחמה?

אמא:האם מותר לך להגיד אם תהיה מלחמה?

גליה: מותר לי להגיד שהכל תלוי בעם ישראל. אם יתקרבו לאבינו שבשמים לא תהיה שום מלחמה, אבל חלילה אם לא יתקרבו מספיק יהודים לה' יתברך, ה' לא יתן שיפֵרו את הברית הקדושה שלנו אשר התחייבנו בהר סיני, ואם לא תהיה ברירה והילד מאוד עקשן ועושה דברים שרק מזיקים לו ומסכנים אותו, אז האבא הטוב והאוהב והדואג לבנו האהוב, בלית ברירה יכול גם להכותו מכות של אהבה. אז רצוי שהילד העקשן הזה, בני בכורי ישראל, יחזור כבר לאבא שבשמים, לתורה הקדושה שמוֹרָה לנו איך להתנהג בעולם הזה. אין התנהגות נכונה יותר וטובה יותר עבור כל אדם מישראל, כל מצוות התורה הן לטובתו מאהבת ה' אליו נתן לו את התורה, ובכך יגן על עצמו ומשפחתו ועל כלל ישראל. בכח התשובה יש לבטל כל גזרות קשות ורעות, ולקרב את הגאולה השלמה, וכמובן לבטל כל מלחמה. אבל מלחמה יכולה להיות רק באין ברירה. ואם תהיה מלחמה גדולה בעולם גם לא לדאוג, כי אלה ההולכים בדרך ה' יתברך לא יאונה להם שום רע, המלחמה תהיה כדי להיפרע מהגויים הרשעים, הכל דין צדק מוחלט, ומשמים אין ויתור לאף אחד על מעשיו ומעלליו הרעים לעם ישראל בכל הדורות, עֵת נקם יבוא ועֵת שילומים יהיה, אבל לא לדאוג ולא לפחד כלל מכך, שכן ה' יתברך יִפָּרַע מכל הגויים שהצֵרוּ לעם ישראל אהובו, שהרגו ושחטו בנו, שהתאכזרו לנו בכל הדורות, לא יכול להיות מצב שהם לא יענשו. המלחמה הגדולה אם תהיה, היא רק כדי להעניש את הגויים הרשעים ולמחוק זֵדים מהעולם, אשר הרֵעוּ לנו בכל דור ודור. זה חלק מהגאולה, מי שדבק בה' יראה בנפול אוייביו, הנקמה והחרון אף מופנה רק לשונאי ישראל, ואנחנו כולנו עם סגולה ישראל האהובים, נתקרב לאבינו שבשמים ובכך נבטל מעלינו כל צרות גדולות וקטנות. עת שילומים הגיע, הגאולה בפתח, ומי שיפָּגַע יהיה בעיקר מאומות העולם הרשעים, זה לא מכוון נגדנו חלילה.

 

מי קודם: "גוג ומגוג" או המשיח?

אמא: מה יהיה קודם גוג ומגוג ואחר כך המשיח, או המשיח ואחר כך גוג ומגוג?

 

גליה: גוג ומגוג הוא כינוי מתמשך לָצַרוֹת של עם ישראל בכל הדורות, בכל דור יש קצת גוג ומגוג והכל חבלי משיח, אבל יהיה עוד גוג ומגוג גם בדור שלנו לצערנו והוא יהיה קשה מאוד, אבל אני שוב מזכירה שהכל חבלי לידה לקראת לידת העולם החדש, שלא יכול להיוולד ללא צער וייסורים, והכל לטובה ולברכה, כל מה שקורה לנו ובעולם הכל לטובה למרות שלפעמים זה נוגד את ההגיון, כי המשיח כבר בפתח, ורוב הצרות של גוג ומגוג בדורנו יפלו על הגויים להיפרע מהם, כי יום נָקָם קָרֵב ועת שילומים קרובה, והכל דין צדק מוחלט, וכל מי שהזיק כחוט השערה ליהודים בכל הדורות יבוא בקרוב על עונשו הקשֶׁה, גם אם יהיה צורך במחיקת ארצות שלמות מתחת פני השמים, הכל כשר בעת הגאולה השלמה של עם ישראל הקדושים, והכל תלוי בכל אחד ואחד מישראל, כמה יתרום את חלקו לקֵרוּב הגאולה בקלות וברחמים.

 

 

מה לענות לשואלים עלייך: האם נפרדת מהעולם?

אמא: יש שואלים עלייך שאמרת שאת נפרדת מהעולם וברוך ה' שלא, מה להגיד להם?

גליה: להגיד להם אמא, שיתחזקו באמונתם בבורא יתברך ויבינו שבכל רגע ורגע יש שינויים בשמים לגבי כלל ישראל ולגבי כל פרט ופרט. אנחנו מושגחים בהשגחה פרטית וישירה על כל אחד ואחת מישראל. והכל חשבונות שמים לגבי כל אדם מישראל ולגבי כלל ישראל, וכל מצווה ומצוה מטָה את הכף לזכוּת עם ישראל ומבטלת גזרות קשות וְרָעוֹת על הפרט ועל הכלל, וברוך ה' זכיתי שרבים חזרו בתשובה בזכות המסרים שהעברתי משמים, וזה לימד הרבה סנגוריה על כלל ישראל וכמובן גם עלַי, וכל מצווה של כל יהודי ויהודיה שחזרו בתשובה בזכות שליחותי ותיקוני בעולם הזה להעביר מסרים עליונים משמים, מוחקים המון קטרוג ומְשָׁנִים את כל התמונה ואת כל המצב.

הכל נתון לשינוי, אם ישראל שומרים שתי שבתות מיד נגאלים, הביטו וראו מה הכח שלנו, אם נעשה ונשמור שתי שבתות מיד יגיע המשיח. הכל חשבונות שמים, הכל ניתן לשינוי, אין דבר סטטי בשמים, כל הזמן שוקלים ומודדים כל יחיד מישראל ואת כל הכלל, וברוך ה' כשהמאזן לטובה אזי יש שינויים לטובה. וחשוב להתחזק באמונה ולהבין את הדברים הפשוטים הללו לפני ששואלים שאלות כאלה של כפירה.

יש היום שפע אפשרויות ללמידת התורה והמצוות והיהדות ואין סיבה שמישהו יחשוב מדוע דָבָר שהיה מתוכנן לקרות השתנה, האם לא יתכן שאדם מתכנן משהו ומשנה אותו, ואפילו ברגע האחרון? האם הגאולה לא היתה אמורה להתרחש מזמן מזמן, בזמנים שונים ורבים? אבל עדין לא זכינו, כי כל הזמן בודקים ושוקלים הכל בשמים ולפי זה פועלים כלפי כל פרט ולגבי כלל ישראל ולגבי כלל העולם אם לטוב ואם למוטב.

נקווה שתמיד נהיה בזכות, אנחנו כפרט ואנחנו ככלל ישראל, וכאשר אנחנו בזכות הקטרוגים נופלים בזה אחר זה וגזרות מתבטלות בזה אחר זה.

המסרים שהעברתי לעם ישראל נשלחו משמים בקדוּשָׁה וטהרה, עשיתי את שליחותי נאמנה להעביר דרכך את המסרים החשובים, ומי שפָּקַח עיניו וחזר לאבינו שבשמים זכה וכל חייו השתנו ויכול להיות שניצל מצרות קשות וצרורות. לנו בעולם הגשמי ישנה הסתרה, כמו מסך המסתיר, אנחנו כל כך לא מבינים ולא רואים את הדברים בצורה הנכונה, כי כך מכוּוָן משמים שיהיה לנו הסתר גדול והֶעֱלֵם, כי כך נוכל לִזְכּוֹת לבטל הרבה רוע ולהביא לעולם הרבה טוב לנו ולכלל ישראל וְלִזְכּוֹת לזכויות עצומות בשמים ובארץ.

אמא יקרה שלי, תגידי לכולם שהכל לטובה, כל מה שקורה בעולם הוא לטובה, כי הכל מושגח מאת ה' יתברך, כל צעד ושעל של היהודי והיהודיה, כל הזמן מודדים את כל הזכויות שלו ואם הוא זכאי מתבטלים מעליו הרבה גזרות. אז ברוך ה' שזכיתי להישלח לעולם הזה בתקופה הזו, להחזיר את אמי בתשובה בע''ה ולעזור לרבים מישראל. ברוך ה' שזכיתי לתקן תיקונים גדולים ועצומים ואין ספק שכל יהודי מתקן תיקונים עצומים ואדירים מבלי שירגיש אפילו, או שיהיה מודע לכך.

וגם תגידי לכל השואלים הללו, שהגזרה שלי נדחתה רק לטובתם, כי כך ה' מאריך אפו ולא מעניש את אלה שלא קיבלו את המסרים ולא חזרו בתשובה, כי עדיין לא זכו להבין דברים רוחניים רבים שמי שעובד על עצמו כבר מבין, ואת הנהגת ה' בעולם הזה, וכאשר אינם מאמינים במסרים הם לא זכו, אבל מצד שני הם זכו: כי לא זכו לחזור בתשובה לאבינו שבשמים, אך זכו שמחמת הספק שלהם לא קיבלו מכות קשות וייסורים וזיכוכים וקטרוגים, הכל כי הם עדיין בספק לגבי התקשור, אבל ה' יתברך מאריך אפו עִם ישראל אהובו, אך כמו שאבא לא יכול להאריך אפו ללא גבול, גם כשהילד לא מאמין לכלום ועושה רק מה שמתחשק לו, בסופו של דבר ינחתו עליו כמה מכות. אז אחי אהוביי ורעיי, אחיותי אהובותיי ורעותיי, אנא קראו שוב את כל המסרים שהעברתי לכם בקדושה וטהרה, ילדה פגועת מוח שדיברה אליכם דרך הנשמה, שהעבירה לכם את דבר ה' אשר הגיע לעולם הזה מאהבת ה' יתברך את בניו ובנותיו ישראל שלו, התחזקו ואיזרו עוז ותעצומות לקבל עליכם עול תורה ומצוות ולבטל גזרות ולקרב את גאולת ישראל השלֵמָה.

 

מתי הנשמה מקבלת גוף חדש?

אמא: מתי הנשמה מקבלת גוף חדש? מיד כשהאדם נפטר ויוצא מתוך הגוף או מאוחר יותר? יכול להיות מצב שאין לנשמה גוף רוחני?

 

גליה: אמא האדם כשהוא נפטר הוא מֵשִׁיל מעצמו את הגוף הגשמי שבו היה נתון מיום שנולד, כי הנשמה רוחנית ומתפרדת מהגשמיות כאשר הגוף נפטר ולמעשה כאשר הגיע זמנה לעזוב את העולם הזה, כאשר היא מסיימת את תיקונה, או את הזמן אשר הוקצב לה לצורך תיקונה בעולם הזה. אבל יש נשמות שלא מסיימות את התיקונים והמטלות שלִשְׁמָם הגיעו לעולם הזה ואז מצבם בכי רע, כי הן עולות לעולם העליון מבויישות, לא הצליחו בָּמשימה. זו הרגשה קשה של בושה ושל כשלון, זה הצער הגדול שיש לנשמה של אֵלוּ שלא הצליחו לתקן בעולם הזה ולשוב לאבינו שבשמים ולהבין שיש בורא לעולם והכל מאִתוֹ יתברך, ויש לנו תורה שנתן לנו בהר סיני להורות אותנו את הישר לעשות לטובה ולברכה ולאושר ובריאות ושמחה וקֵרוּב הגאולה של העולם וגילוי המשיח.

אז אֵלוּ שכן היו צדיקים בעולם הזה וטרחו ויַגְעוּ וחיפשו ומצאו את האמת המסתתרת לה בתוך תעלוּמוֹת העולם הנעלם הזה, הם שלַמדוּ תורה וקיימו מצוות ה' יתברך וסיימו תיקונם בהצלחה, הם אלה שכאשר הנשמה שלהם נפרדת מהגוף הגשמי ומעולם הגשמיות הגסה, הם מיד עולים לעולם רוחני דק ומזוקק ומואר ומאושר, וכמובן שמקבלים מיד את הגוף הרוחני שהם הכינו להם בעולם הזה בזכות המצוות שעשו וקִיימוּ למען ה' יתברך ולמען קֵרוּב גאולת ישראל וגאולת העולם. הם מקבלים לבוש לנשמה, כי הנשמה בעולם העליון אין לה אפשרות להתבונן בָּמַראוֹת העצומים והמדהימים שמצפים לה, כי היא חייבת גוף, כלי שיכיל אותה, כלי טהור וקדוש כמותה, שמגן עליה מפני הקדוּשָׁה העילאית העצומה בשמֵי העליון הרוחניים, שם חייבים גוף, כי אחרת מקבלים הרבה פחות הנאות ושפע ואורות. והגוף שנוצר ונטווָה מהמצוות שלנו בעולם הגשמי הקשה הזה, מהווה לנשמה מַגֵן כדי שלא תישרף מגודל הקדוּשה בשמים. ויש עוד דברים עצומים ונוראים. אמא אסור לספר לך הכל, יש סודות שרק כאשר הנשמה יוצאת מהגוף היא מבינה, לגוף אין שום סיכוי להבין בגשמיות את הדברים הנשגבים הללו. המוח האנושי מאוד מוגבל, כי כך נברא האדם בכוונה תחילה כדי שיתייגֵעַ על המצוות על ההתבוננות בעולם הזה שאליו הגיע כביכול, כי הנשמה יודעת הכל. אך כאשר האדם נולד הוא מקבל הסתר עצום וכיסוי גדול לנשמה כדי שלא יהיה מודע לה, וכל ההתייגעות שלו בעולם הזה לגלות את האמת, מזָכָּה אותו במלבושים זוהרים ועליונים ומפוארים שמאפשרים לו בעולם העליון כמו כרטיס כניסה להיכלות קדושים ועצומים.

אבל אמא יקרה שלי, אם האדם לא טרח בערב שבת - מה יאכל בשבת? הוא לא הכין בגדים אז אין לו מה ללבוש, ויש כאלה נשמות בעולם העליון שהן עריריות, מסכנות בלי לבוש, מבויישות ומצטערות עד אינסוף על הבושה הגדולה שלא הצליחו בשליחותם בעולם הזה. ויש גם כל מיני סוגי לבושים בעולם העליון, הכל כפי שהאדם הכין ותפר לו בעולם הזה. יש גם לבושים פשוטים שלא מאפשרים כניסה להיכלות רבים מאוד ונשגבים, ויש לבושים יותר יפים ויותר מפוארים, כי האדם הוא זה שבעולם הזה מקבל הזדמנות פז להכין לעצמו לבושים, ומי שלא מתאמץ לגלות את האמת בעולם הזה, מפסיד המון המון שפע והנאות אינסופיות בעולם העליון והנצחי שאליו שייכת הנשמה. הנשמה שלנו חוּצְבָה ממקור עליון, משם היא באה בשליחות לעולם הזה ולְשָׁם היא חוזרת לאחר תקופת הזמן שהקציבו לה להצליח בשליחותה.

אמא יקרה, כמה חשוב שכל אדם ואדם יחפש ויתייגע בלמצוא ולשאול ולדעת ולהבין שיש בורא לעולם, והוא מבקש מאתנו לקיים את הברית שכָּרָת עמנו כל ישראל בהר סיני, כי כל הנשמות של כל הדורות היו שם ואמרו נעשה ונשמע, אז איך יתכן שאמרו וכאשר מגיעים לָעולם הגשמי נכשלים בתוך נפילה ואפלה ומתוך שטובעים בתאוות לבם הגשמי והחייתי כמו בתוך בִּיצָה טובענית. הם לא מרגישים שכל הזמן הם טובעים עוד קצת ועוד קצת, ופתאום יכולים להגיע למצב שלא יוכלו לצאת משם לעולם, אז למה לא ינסו לצאת מיד מתוך הבִּיצָה הטובענית של היצר הרע כבר כבר בהתחלה? היצר הרע משטה בהם מנסה בכל מחיר להחטיא את עַם ישראל הקדושים, הוא רוצה לינוק מהקדוּשה שלהם, כי לישראל יש נשמות גדולות וקדושות ועצומות שאין לי יכולת לתאר לך את קצה העניין ולך אין יכולת אפילו להבין פסיק מהדברים, הם נשגבים ונסתרים מעיני בשר ודם.

אבל כל מי שמצליח מתקבל ב"מצעד נצחון" אדיר בשמים, קבלת פנים עצומה בשירה וזמרה ופעמונים וצלצולים ומנגינות שאוזן אדם לא יכולה לשמוע אף פעם בעולם הזה, מנגינות שהן שמיימיות ושייכות לעולמות העליונים להיכלות הניגון שבשמים, והמלאכים שמחים והנשמות הקדושות שמחות ומלך מלכי המלכים הקב''ה וכל פמליא של מעלה שמחים באותה נשמה שהגיעה עטורת מצוות ויראת ה' ואהבת ה' ודבֵקוּת בה' יתברך, והצליחה במשימתה, שהרי לפני רדתה לעולם הגשמי לתוך הגוף הגשמי היא ידעה וראתה והסכימה לכל השליחות החשובה שלה.

אמא לכל נשמה יש שליחות עצומה וחשובה שרק היא אותה נשמה יכולה לבצע ואין אף נשמה אחרת שיכולה במקומה, לכן כל כך חשוב לכל נשמה להתקרב לאבינו שבשמים כאשר היא מגיעה לגוף הגשמי ולא להיסחף אחרי ההבל והריק שהיצר הרע מציע לה בעולם הזה כדי להרחיק אותה מהקדוּשה, ומצד שני בזכות הרחקתה מהקדושה הוא מצליח לינוק ממנה את הקדוּשה ולהעבירה לצד שלו. הוא מפתֶה בפיתויים קשים ורבים, אבל העולם הזה הוא עולם בר חלוף. בסוף ימיו של האדם הוא מרגיש שהם פתאום הסתיימו, כאילו שלא היו מעולם, הכל חלף כל כך מהר, גם אם האדם יחיה שמונים שנה בעולם הזה ירגיש לפני עזיבת הנשמה שלו את הגוף, שהכל עבר מהר מדי כְּצֵל חולף. ויש להתאמץ בעולם הזה ולדעת שבזכות מאמץ וקושי יש גמול ושכר לכל פועלו שיפעל תחת השמש, ויזכה לְעולם שכולו טוב ונצחי כאשר יעזוב את עולם הָהֵבֶל הזה.

 

גלגול נשמות

אמא: אם בן אדם בא בגלגול לעולם הזה כדי לתקן והוא מקלקל, אז איזה טעם יש לו לבוא לעולם הזה ולקלקל ושוב לבוא בגלגול לתקן ושוב ושוב? לא עדיף שלא היה בא בכלל?

 

גליה: הקב''ה יודע הכל, הוא יודע למה האדם בא לעולם הזה, ולמרות שמקלקל, עדיין עצם היותו בעולם הזה מועילה לנשמתו המון, בעיקר אם הוא סובל בעולם הזה, הסבל והייסורים מזככים מאוד את הנשמה והופכים אותה לצחה ומבהיקה. אבל אמא יקרה שלי, הכל חשבונות שמים, וכל החלקים המתוקנים נשארים בעולם העליון, הם לא יורדים שוב, האדם נולד עם נשמה שרק החלקים הלא מתוקנים שלה מגיעים לכאן, ואם לא מתקנם הוא חוזר שוב ושוב, אבל הוא לא יכול לפגום במה שכבר תיקן, כי מה שכבר תיקן נשאר בעולם הרוחני במקורו. הדברים לא פשוטים להבנה של השכל האנושי ואין אפשרות להרחיב בנושא.

 

אמא: האם מותר לך להגיד לאדם מי הוא היה בגלגול הקודם שלו?

 

גליה: אמא יקרה שלי, אסור לומר לאדם מי היה בגלגול הקודם שלו, אין לזה שום ערך או תועלת מעשית, זה לא מעלֶה אבל זה יכול להוריד ואפילו לגרום לאדם לתסכולים. מה חשוב מי היה, חשוב מי הוא היום. כי את העבר אין לשנות ואת ההווה אפשר ואפשר לשנות וכמובן לטובה ולברכה.

 

 

אמא: האם יש ערך להדלקת נר לעילוי נפטר שבעצם הנשמה שלו נמצאת בעולם הזה בגלגול?

 

גליה: אמא יקרה שלי, כמובן, כי זה נר לעילוי הנשמה המתוקנת שלו שלא נמצאת כאן אתו בגלגול הזה, זו מעלה לנשמה המתוקנת הנמצאת בעולם העליון ועושֶׂה לה נחת רוח. אמא הנשמה היא לא דבר הנתפס בשכל, היא יכולה להיות בעולם העליון וכאן ובגלגול וניצוצות שלה מתוקנים והיא רואה ויודעת ושומעת מסוף העולם ועד סופו, הנשמה היא בלתי אפשרית להשגה והבנה של השכל האנושי המוגבל. הנשמה היא חלק אלוק ממעל, איך יתכן שאדם גשמי יוכל להבין זאת?

 

אוצר הנשמות

אמא: הנשמות הרי נבראו בבריאת העולם, אז איפה הם היו עד עכשיו?

גליה: אמא הנשמות תחת כסא הכבוד במקום הכי נפלא שעַיִן לא תשוּרנוּ, ואין לי רשות להרחיב לך, ובאות נשמות חדשות, עד שיִכְלוּ כל החדשות ויתוקנו כל התיקונים שאין לְבֵן אנוש להבין אותם, ותגיע הגאולה השלמה שהיא התכלית והשלמות של העולם. אז הנשמות שעדין לא הגיעו לעולם הזה הם רובם נשמות שכבר היו כאן ויגיעו לכאן אולי שוב, תלוי בדברים רבים. בינתיים שם בשמֵי הרום הן גנוזות באוצר הנשמות, וכל נשמה כפי מעלתה ומקור מחצבתה ואין לי רשות להרחיב.

 

 

המוות מפחיד?

אמא: גליה, האם המוות מפחיד?

גליה: לא לאנשים שמילאו את שליחותם כראוי, כי מה יש להם לפחוד ממי שאמר והיה העולם, ממי שנשלחו על ידו והצליחו בשליחותם. אין פחד לצדיקים, יש פחד גדול ואימה נוראה לאלה שלא מילאו תפקידם ושליחותם בזה העולם. בעולם הזה יש בחירה חופשית אבל אין הפקרות, כל אדם יקבל רק כפי מעשיו בעולם הזה. בעולם הבא יש מעין בחירה חופשית רק לצדיקים שבחרו באופן חופשי בעולם הזה לאהוב את ה' ולקיים את מצוות התורה הקדושה. אלה שהתעלמו והתחכמו ובחרו לשקוע בתוך עולם התאוות, ההבל והריק, להם אין שום בחירה חופשית בעולם העליון, הם מוגבלים מאוד ומסכנים מאוד, חבל.

מי שמסיים את התיקון שלו כאן וגם אין לו שום חטא והוא צדיק בעולם הזה, אזי כאשר נפטר ועוזב את העולם הזה הנשמה שלו מוארת בשלל אורות זוהרים המקיפים אותה, והאושר שלה הוא אינסופי ולא ניתן לתיאור כלל בָּכֵּלים הגשמיים שלנו בעולם הזה. הנשמה כל כך שמחה לעשות רצון אבינו שבשמים ששלח אותה לעולם הזה, וכאשר היא מצליחה היא המאושרת ביותר, הזוהרת ביותר, והשמחה ביותר דוקא כאשר היא עוזבת את הגוף המצער אותה ומגביל אותה והיא נמצאת בתוכו כמו בכלא.

 

האם הגוף מרגיש אחרי המוות?

אמא: אחרי שהאדם מת, האם הגוף שלו מרגיש משהו? מה קורה לגוף כשהנשמה יוצאת ממנו? האם הוא כמו כלי ריק? האם הוא מרגיש משהו? מצטער?

גליה: אמא לא להתעניין בדברים הללו, אני יכולה לומר לך רק שלא לדאוג, צדיקים לא סובלים במיתתם ולגוף אחר כך אין משמעות כי הוא היה בעולם הזה נרתיק לנשמה, כמו הנרתיק שיש לספר תורה, אבל הספר תורה הוא העיקר ולא הנרתיק, גם בלי הנרתיק הספר תורה הוא קדוש בקדוּשָׁה עילאית, הנרתיק רק שומר עליו, כך הגוף הוא כלי קיבול מתוחכם לנשמה, הוא הבית של הנשמה במשך כל זמנה בעולם הזה, וכאשר היא עוזבת, היא עולה ומגיעה לְכּוּר מחצבתה, למקום שאליו היא שייכת באמת, כי הנשמה בכלל לא שייכת לעולם החומר ואין בה שום חומריות, רק הגוף הוא חומרי והוא כלי חומרי מאוד משוכלל ומדהים שנברא בחוכמתו יתברך כדי להכיל את הנשמה הגדולה והעצומה שיש לכל אדם מישראל, הגוף גם מטעה ומעלים את גודלה ועוצמתה של הנשמה, כי הגוף קטן ושברירי והנשמה גדולה ועצומה וענקית ומגיעה עד כסא הכבוד. העולם מסתיר המון ומעלים והכל מתוכנן כך והכל לטובה, ונֵדַע ונבין ונראה רק אחרי שהנשמה תצא מהגוף כאשר יגיע זמנה לצאת.

 

למה האדם סובל ייסורים?

אמא: מישהו שאל אותי למה האדם סובל ייסורים?

גליה: אני שמחה ומאושרת, למרות כל הסבל אני יודעת שהכל רק לטובה, לנו כנשמה פרטית ולנו כנשמה כללית של עם ישראל, ואל תשכחי שכל התיקונים הללו הם לקַרֵב את גאולת ישראל השלמה וגילוי משיח צדקנו בע''ה בקרוב. כל תיקון קטן ועוד תיקון קטן ביחד הם תיקון גדול של כלל ישראל, וכל אחד מישראל מתקן תיקון קטן ומדרגה אחת וכך יהיה לנו תיקון גדול וקַרוּב הגאולה ומדרגות רבות רבות העולות מעלה מעלה בית ה' יתברך, אל הגאולה המיוחלת והנכספת בשמים ובארץ. אמא לקבל הכל באהבה.

צדיק אמיתי לא שואל "למה", הוא מקבל מאת ה' הכל באהבה והקב''ה את אשר יאהב יוכיח. מי ששואל "למה" צריך לעבוד על מידת הבטחון, יש לנו ללמוד מצדיקי ישראל הגדולים שלא שאלו למה, הם אפילו שָׂמְחוּ בָּייסורים שלהם. הכל לטובה, זה מאוד מזכך וממרק את הנשמה. לפעמים מגיעה לעולם הזה נשמה קטנה לתיקון קטן ולפעמים נשמה יותר גדולה לתיקון גדול, הכל לטובתו הפרטית של האדם ולטובת כלל ישראל. לא לשאול שאלות "למה", זה יכול להראות כִּקְטַן אמונה חלילה. יש לאדם לעבוד על עצמו לקבל את כל מה שהנשמה שלו קיבלה באהבה לפני שירדה לעולם למלא את שליחותה בעולם המנוכר הזה, היא ידעה את כל מסלול הסבל שיעבור ושָׂמְחָה לרדת לעולם העכור הזה, כי הנשמה מזריחה בו אור.

הייסורים הם מסכת התיקונים בעולם הזה, לקבל הכל באהבה, להתעלות ולא להתייאש אף פעם, האדם בעולם הזה צריך לברך את ה' על הכל, על כל מה שקורה לו, וגם אם אינו מבין זאת בשכל, הנשמה מבינה והכל רק לטובה, כי מאת ה' יֵצֵא רק טוב. וגם אם האדם עובר ניסיונות קשים, כל מי שמצליח בָּנסיונות ובָּמבחנים אפילו בבית ספר מקבל ציונים ושבחים, קל וחומר הנשמה הקדוֹשה שלפני רדתה לעולם הזה היא ידעה הכל וקיבלה הכל בשמחה ואהבה, אז מה אם השכל לא מבין? הנשמה כן מבינה. יש ללמוד מדוד מלך ישראל שכל צרה שבאה והתרגשה עליו הוא רק ברך את ה' ואהב אותו יותר ויותר כי הבין את ההשגחה הפרטית שיש לו מאת ה', אחרת לא היה מקבל ייסורים כלל, אבל אדם המתייסר בכל סוגי הייסורים זו ההוכחה הכי גדולה שה' עימו ומשגיח עליו בכל רגע ורגע, ויתחזק באמונה בע''ה ויודה לה' בכל יום ויום ועל כל נשימה ונשימה ועל כל רגע ורגע של חיים שיכול ללמוד את התורה ולקיים את המצוות היקרות מפז ומפנינים.

בכל רגע של חיים ובכל שניה של חיים האדם יכול לתקן תיקונים עצומים ונשגבים שעַיִן לא תשוּרנוּ, צריך להבין שכל צער הוא נסיון ותיקון ותפקיד. 

הצרות והייסורים הם מאוד קשים ואם האדם עומד בנסיונות הקשים של הייסורים, הנשמה זוכה ע''י כך להארות עצומות. הייסורים עוזרים לפרט ולִכְלַל ישראל, יש מעלה עצומה בקבלת הייסורים באהבה, זה מכפר המון עוונות מכל הגלגולים.

לכל כלל ישראל יש תפקיד חשוב בעולם הזה, הם באו לעולם הזה בשליחות ה' יתברך כדי להצליח בשליחותם, ורק דבקות בה' יתברך וקיום מצוותיו תעזור להם למלא שליחותם נאמנה ובהצלחה, ולכל נשמה יש שליחות המיוחדת רק לה, אין כמובן רשות להסביר בשכל כי הנשמה יודעת הכל, אבל חייבת להיות הסתרה, כי זה המבחן. כל הייסורים שהאדם עובר הם רק לטובה ולברכה לעצמו ולכלל ישראל. אסור לו לבעוט בייסורים, צריך לקבל הכל באהבה ולהבין שהכל לטובה, והחיים בעולם הזה הם ברי חלוף, ובזכות תקופת זמן קצרה יחסית בעולם הזה זוכים לנֶצָח נצחים של תענוגות ואושר עילאי ואין סופי, האם כדאי להפסיד את כל זאת?כל הזכויות שמורות לאמא של גליה.

 

 

 

 

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7499531 פעמים
היום - 01/02/23