פרק 74 - כוחה של תפילה
 

פרק 74 - כוחה של תפילה
דרשת חיזוק בעצרת שק ואפר השלישית, הרב דיסלר
בני ברק, ערב ראש חודש אדר א'

כתוב אצל אחי יוסף, כאשר הם הגיעו ליעקב אבינו ואמרו: "הכר נא הכתונת בנך היא". מעשה מאוד קשה, לקחו את הכתונת, טבלו אותה בדם של עיזים והראו אותה ליעקב אבינו. מעשה קשה מאוד.
יש כל כך הרבה אפשרויות לא להגיע למצב כזה, לשקר בעזות מצח כזו.
אם יעקב שואל היכן יוסף, אפשר לומר ליעקב:
אבינו הצדיק, השומרון גדול מאוד אנחנו לא יודעים היכן יוסף, אנחנו לא יודעים מה קרה, אולי היו גשמים אולי הוא נפל, אולי נפגע ע"י חיות רעות, אנחנו לא יודעים.
אבל למה להגיע לכזה מצב, לקחת את הכתונת של יוסף, לטבול אותה בדם של עיזים, ולומר ליעקב אבינו "הכר נא הכתונת בנך היא".  איזה מעשה קשה, איזה מעשה נועז שמעלה קיטרוג על האחים, איך הם עושים זאת בקלות מצח כזו לומר ליעקב - "הכר נא הכתונת".
   את השאלה הזאת רבותי לא אני שואל, שואל את זה המהר"ל מפראג, למה להגיע לכזה מצב, למה לא לומר - אנחנו לא יודעים.
התשובה היא רבותי - תשובה אחת - וזו בעצם כל הדרשה.

יעקב אבינו זה כוחה של תפילה, יעקב אבינו תיקן תפילה, יעקב אבינו כל מהותו הוא תפילה, יעקב אבינו מתפלל כל הזמן.
לו האחים היו אומרים - אנחנו לא יודעים היכן יוסף הצדיק, היה יעקב אבינו אומר: "בסדר", היה מתפלל לקב"ה, ותפילותיו של יעקב זו תפילה, כמו כל צדיק, ויוסף היה חוזר הביתה בכוח תפילתו של יעקב אבינו, וכשהוא היה חוזר היה מגלה את כל מה שקרה, ומכך הם חששו, הם מנעו מיעקב אבינו את כוח התפילה, רבותי, הם הראו ליעקב אבינו שאין על מה להתפלל.
    היתה כאן מלחמה למנוע את כוח התפילה, כי כח התפילה הוא כל כך גדול, כח התפילה הוא כל כך מיוחד, כאשר אדם מתפלל באמת ובתמים, במיוחד בציבור, אין תפילתו של אדם מושבת ריקם, וכתוב בספרים הקדושים - אם בהתחלה לא שומעים את התפילה - אבל אח"כ זה כמו יהלום, שיש נופך יהלום על יהלום, ואז אח"כ תפילתו של אדם נשמעת.
   אין לנו הבנה בתפילה, אבל יש לנו הבנה שכל תפילותיו של האדם אינן מושבות ריקם, יש להן השלכות - להווה ולעתיד.
האחים מנעו מיעקב את כוח התפילה, הם הראו לו שאין על מה להתפלל בכלל.

כמו שכתוב אצל דוד המלך, כל זמן שלא ידעתי על הילד, אז התפללתי, אחרי ששמעתי שהוא נפטר לא התפלל.  האחים נלחמו בחירוף נפש למנוע מיעקב אבינו מלהתפלל, עד כדי כך שהם היו מוכנים לקחת את הכתונת ולומר ליעקב "הכר נא" כדי שלא יתפלל, כי כח התפילה הוא כל כך גדול שאין תפילתו של אדם מושבת ריקם.  זה רבותי יסוד שצריך ללמוד טוב לזכור אותו כל הזמן.
   אנחנו נמצאים היום במצבים קשים מאוד, אנחנו שומעים היום דברים שמעולם לא שמענו עליהם, דברים שמעולם לא חשבנו עליהם.
אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמים.
ולכן לקראת התפילה, לקראת המנחה, נבקש מהקב"ה שישמע את תפילתנו ותפילת כל עם בית ישראל, ואם ירצה ה' ישיב עטרה למכונה ואם ירצה השם יבוא משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.

 

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7499535 פעמים
היום - 01/02/23