פרק 75 - הרגע הגדול ביותר
 

פרק 75 - הרגע הגדול ביותר, הנהדר ביותר בהיסטוריה.

שיחה
של האוטיסט בנימין גולדן עם האבא של דניאל.
כ"ב אדר א' תשס"ח
   28/2/2008

שאלה:   מה דעתך על ההכנות שלנו לעצרות שק ואפר?
בנימין:  אני
מתרגש מאד, כי הגאולה קרובה ומתקרבת במהירות מאד גדולה.   וזה שיהודים מתאספים ושמים על הגוף שק ועל הראש אפר, ויושבים על הרצפה ובוכים להקב''ה ודופקים על הלב ומצטערים על כל העבירות, ורוצים לחזור בתשובה אמיתית, זה סיבה שהקב''ה יכול, אולי, להציל את עם ישראל ברחמים.

זאת הדרך לגאולה: להוריד את הראש ולהוריד את הגאווה, ולהרים את הראש ולהסתכל השמימה ולבקש מה'  מחילה ורחמים.   וזה  (העצרות שק ואפר שקוראים לה' בחזקה)   סימן,  סימן מאד חזק, שהגאולה כל כך קרובה שאפשר לטעום אותה כבר.
אבל
לצערי הרב, רוב האנשים עדיין ממשיכים עם עולם הגשמיות שנותן להם הנאה גופנית יותר פשוטה ויותר קלה להשגה.

שאלה:
 בספר דניאל2  (בשלבי הכנה)  נכתב הרבה נכתב נגד הפאות.
שאל
אותי יהודי אחד, איך אוטיסטים יכולים לקבוע הלכה, הרי רק תלמיד חכם יכול לפסוק הלכות?
בנימין: זה
נכון, אבל הבעיה של הפאה, זה לא באותה קטגוריה.  זה בקטגוריה של חזיר.  אי אפשר לפסוק שחזיר זה כשר.   אף רב לא יכול לפסוק שחזיר זה כשר,  הפאה של היום זה כמו חזיר.  זה לא שאלה בכלל.  אין בכלל שאלה אם מותר ללכת עם פאה או אסור ללכת עם פאה. כל הפאות היום אסורות.  כל בן אדם עם הגיון הכי פשוט מבין שזה אסור.   אם אשה הולכת ברחוב בלי חולצה, ברור שזה אסור, לא צריך ללכת לרב לשאול אם זה מותר או אסור. גדולי התורה,  ענקים, מלפני יותר ממאה וחמישים שנה, כאשר התחילו לחבוש פאות בגלל הגזירות, ידעו וראו ברוח הקודש לאן זה יגיע ולכן אסרו את זה.

שאלה:
 אבל קשה ללכת כנגד כולם, הציבור, החברים וכו'?
בנימין:  זה
הזמן של מסירות נפש. אדם שרוצה קיצורי דרך הוא לא ישרוד לקבל פני משיח צדקנו.  אדם שרוצה להאמין שלא יהיה עונש, הוא יכול להמשיך לחיות חיים דמיוניים, אך הוא לא ישרוד ח"ו.
אנחנו
חייבים לחזור לקב"ה עם כל הרצונות ועם כל הכוחות.

זה אומר לנקות את עצמנו מהדברים של העולם הזה המיותרים ולשבת רק בבית ה'  (כמו שאמר דוד המלך ע''ה ''אחת שאלתי מאת ה, אותה אבקש שבתי בבית ה'  כל ימי חיי"  תהילים כז).
עוד מעט
עומדים להיות דברים גדולים ואז אני אדבר  באריכות.

אני אזכיר לכולם שרק דבר אחד יכול להציל,  וזה לחזור בתשובה.
''כ רס''ג וראה סנהדרין צז)
להכיר
את האמת היהודית ולהשתדל לעשות את רצון ה' ולא לתת לעצמנו הנחות.  להיות יהודים קיצוניים.
מה
זה אומר להיות יהודים קיצוניים  ?לעשות רצון ה'  עד הסוף עם כל ההידורים שאפשר.

שאלה: למה
בתקופה האחרונה אתה מדבר כל כך הרבה אודות העצרות של ''שק ואפר" ?
בנימין: שק ואפר זה דבר חיצוני.  שמים שק, שזה דבר שאפשר לגעת בזה (גשמי).  אבל המטרה של הדבר, זה להוריד את הגאווה של האדם [כש''כ בשולחן ערוך או''ח תקעט ''ומתכסים בשקים... עד שיכניע לבם'']
 ולהביא אותו
להרגשה של בכי, להרגשה שהוא הפסיד עולם גדול ויפה ונהדר.  הוא הפסיד את בית המקדש והקרבנות. הוא צריך להרגיש כמה גדול ההפסד כשמאבדים את כל הדברים האלה.  הוא צריך לדעת את גודל ההפסד.
הוא
 יושב על הרצפה עם שק על הגוף ואפר על הראש והוא בוכה כי הוא באֵבל.  הוא בוכה על כל מה שהוא הפסיד בגלל העבירות שלו בכל הגלגולים.  וזה הזמן לבכות ולהצטער ולהגיד לקב"ה:  חטאתי, עויתי, פשעתי, סלח לי ולכל עם ישראל - ולבקש מהקב"ה שיביא את הגאולה השלמה, את בית המקדש השלישי, את הקרבנות ואת משיח צדקנו.
זה
פיקוח נפש עבור כל יהודי להשתתף בתפילות האלה - כדי להכין את עצמו לרגע הגדול, הענק שמחכה לנו בעתיד הקרוב ביותר.
עבור
אלה שמוכנים - מוכנים נפשית ורוחנית - זה יהיה הרגע הגדול ביותר, הנהדר ביותר בהיסטוריה.

אבל
לאלה שלא מוכנים חס וחלילה: שלא חזרו בתשובה באמת, שלא הורידו את הגאווה שלהם, שלא בכו על העבירות שלהם, בשבילם זה יהיה יום מפחיד ביותר. היום הזה יביא להם את הסוף, לא עלינו, ה' ירחם.


דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7499414 פעמים
היום - 01/02/23