פרק 78 - חרב מונחת על צווארנו
  אחים יקרים - חרב מונחת על צווארנו

 

(לא תיקשור)

לחיזבללה יש כ-30,000 טילים (דברי שר הבטחון שפורסמו בתקשורת), וזרימת הנשק מאירן וסוריה אליהם ממשיכה.

בין הטילים, ישנם טילים אירניים חדישים ארוכי טווח שמאיימים על כל ריכוזי האוכלוסיה הגדולים בארץ, על תחנות החשמל, שדות התעופה הנמלים וכו' וטווח פעולתם מגיע עד הכור הגרעיני שבדימונה (הארץ, 2 מרץ 2008)

בנוסף, יש סכנה עוד יותר גדולה של שיגור טילים בו זמנית מאיראן וסוריה עצמם, הכולל טילים קונבנציונאליים, כימיים, ביולוגים וגרעיניים רח''ל.

במשך מלחמת לבנון (וכן בשדרות אשקלון וכו') חיל האויר הישראלי לא הצליח למנוע שיגור הטילים.

יש להדגיש שאלו רק חלק מהסכנות המונחות על צווארנו וד''ל...

לאור הסכנות, קבע פיקוד העורף תרגיל כלל ארצי שלא היה כדוגמתו מעולם, למשך חמישה ימים רצופים, כהכנה למתקפה אפשרית ברחבי הארץ.

 


            אם כן, כיצד ניצולים?

מסורת בעם ישראל כבר מימי הנביאים, וכן עשו בימי מרדכי ואסתר וניצלו: כשיש סכנה גדולה לעם ישראל, יוצאים בקבוצה גדולה יהודים לבושים שק ואפר, מתפללים, עושים תשובה וצועקים יחד ומבקשים רחמים מהקב"ה על כלל ישראל. וכמו בימים ההם גם בזמן הזה, זה יכול להציל את כולנו. וכך  הם גם דברי השולחן ערוך (אורח חיים סימן תקעט):

''כל העם מתקבצים ומתכסים בשקים...ואחד מן העם נוטל האפר...וכל אחד ואחד נוטל ונותן בראשו, ואחר כך מעמידים ביניהם זקן חכם...ואומר לפניהם דברי כבושים (פירוש שכובשין ומעוררין הלב לתשובה)...עד שיכניע לבם וישובו תשובה גמורה'' עכ''ל

 


ומה לעשות למעשה?

זכינו להתאסף ובעז''ה לקיים דברי השולחן ערוך בפשיטות ובתמימות.

אמנם לא על ביטול הגזירות הנוראות לבד באנו. המטרה של השק ואפר [שכתוב בגמרא במסכת תענית ובשולחן ערוך] זה להוריד את הגאווה שלנו [כמו שכתוב בשולחן ערוך הנ''ל ''ומתכסים בשקים וכו' עד שיכניע לבם'' ובתענית טז ''ולמה מתכסין בשקים? אמר רבי חייא בר אבא לומר הרי אנו חשובין כבהמה''].

ואחר כך להביא אותנו להרגשה של בכי, להרגשה שעל ידי מעשינו ודרכינו הלא טובים, הפסדנו עולם גדול ויפה ונהדר - הפסדנו את בית המקדש והקרבנות [שאפר הוא זיכרון לשרפת בית המקדש, וכמו ששמים אפר בראש חתן למטרה זו כמו שכתוב בשולחן ערוך או''ח תקס].

וזה הזמן לבכות ולהצטער, ושכל אחד יגיד לקב"ה: חטאתי, עויתי, פשעתי, סלח לי ולכל עם ישראל, והורני דרכיך לשוב אליך באמת [כמו שכתוב שם בשולחן ערוך ''וישובו תשובה גמורה'']

ולבקש מהקב"ה שיביא את הגאולה השלמה: את בית המקדש השלישי, את הקרבנות ואת משיח צדקנו.

והביאנו לציון עירך ברינה ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7499421 פעמים
היום - 01/02/23