פרק 80

פרק 80 - תיקשור עם בנימין - תשס"ח

עם ישראל, הקשיבו, אין זמן. חייבים להתכונן למלחמה
. לאו דווקא המלחמה של טילים, פצצות אטום, כימיות וכו'. גם לזה, אבל בעיקר צריכים להתכונן למלחמה נגד היצר הרע. וצריכים לנצח, כי רק אלה שינצחו יוכלו לקבל משיח צדקנו. וח"ו אלה שנכשלים...
לכן אני אציג עכשיו דרך איך לחזור בתשובה ולהיות ראויים לגאולה:
(1) כל אחד חייב להוריד את הראש (הגאווה) ולהיות עניו לפני הקב"ה.
(2) לחזור בתשובה. זה אומר דבר ראשון: להצטער ולבכות על כל עבירה ועבירה שעשו, בגלל שכל דבר שעושים נגד הקב"ה, נגד תורתו, כל דבר עושה מחיצה בנינו לבין בורא עולם [''עונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם'' (ישעיה נט)].
ומחיצה זו מרחיקה אותנו מהאמת. ואז אנחנו בסכנה שנעלֵם עם השקר - שזה מוות נצחי ח"ו. אבל אלה שהולכים בדרך של הקב"ה ותורתו, הם יקבלו חיים נצחיים.
לכן כל יהודי צריך להצטער עד בכי על כל עבירה ועבירה שעשינו. צריכים לשבת על הרצפה, לקרוע את הבגדים או לשים שק ואפר ולבכות ולבכות ולבכות על כל העבירות שלנו. ועל כל העבירות של האבות שלנו - מהאדם הראשון.
ולבכות על בית המקדש, שבגלל העבירות נחרב ונלקח מאתנו. לבכות על הפאר הרוחני שאבדנו [מבואר היטב בפירוש המלבי''ם לתהלים קלז]. ועל האפשרות שהייתה לנו להביא קרבנות ולכפר על כל עבירה ועבירה. אוי לנו.
(3) להגיד וידוי, אבל להצטער באמת. להגיד ''אבינו מלכנו חטאנו לפניך''. ''אבינו מלכנו אין לנו - רק אותך יש לנו''. ''עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו [גאולה ובנין בית המקדש]''.
תגידו עוד ועוד. עוד ועוד, עד שזה יכנס לראש וללב ולכל הגוף. עד שתבינו, עד שתבכו באמת [זה עצה נפלאה איך לפתוח את הלב לתשובה אמיתית, שרק זה יכול להצילנו].
(4) אחר כך להחליט שמעכשיו אנחנו זורקים את העולם הגשמי המיותר, ה''עגל הזהב'' [וזה יאפשר לנו חיי רוחניות, ראה במסגרת משמאל], ואנחנו חוזרים לדרך התורה בכל חלקי החיים שלנו.
לכן אנחנו צריכים להוציא מהבית כל ספר, כל עיתון, כל מכשיר מטונף שמביא את ''עגל הזהב'' לתוך הבתים שלנו.
(5) ואז לזרוק מהבתים כל דבר ששייך לעולם הגויי ולחזור לרצון ה' בלבד. אם זה עיתונים או ספרים - אפילו חרדיים, אם זה שמלות, אם זה רדיו או מחשב וכו', לא משנה מה.
אנחנו צריכים לנקות את הבתים שלנו נקיון יסודי מכל דבר מיותר, כל דבר גויי, כל דבר שמושך אותנו לכיוון הליניסטי [גשמי, גויי].
בדרך התשובה הזאת נוכל להגיע לרמה הגבוה ביותר, שזה אהבת ה'. זה אומר לאהוב את ה' בגעגועים אליו. להתגעגע אליו יותר מהאדם הכי אהוב עלינו. ולהתגעגע לבית המקדש ולקורבנות עם געגועים שמביאים את האדם לכאבים ולבכי.
(6) כדי להצליח בזה, מוכרחים לדעת שלעשות רצון ה' זה לא משהו משעמם. מי שמתחיל לעשות את זה הוא מתחיל להיות הבן האמיתי של הקב"ה. אז הוא ידע שהחיים האלה של תורה ומצוות, הם החיים הטבעיים והטובים והמאושרים ביותר.
חיים של רצון ה', למלאות את רצון ה' [''עבד השם'' כנ''ל בסוף המסר הקודם], חיים כאלה הם צורת החיים האמיתיים היחידה שקיימת. וכל צורה אחרת, זו שקר ואחיזת עיניים.
ולכן מי שיחיה, או לפחות ישתדל בכל כוחו לחיות, חיים כאלה יקבל את משיח צדקנו ואת הגאולה. ומי שלא, יעלם עם השקר.
כל אחד צריך לבחור - אבל עכשיו, כי הזמן ממש נגמר. אם אנחנו חוזרים בתשובה אמיתית, אנחנו יכולים להציל את עצמנו.
אבל לחזור בתשובה זה לא רק להחליט שלא לעשות עבירות יותר. כי לא נעמוד בזה אם אנחנו לא מכירים שגם בזמנים קלים יותר וגם בזמנים קשים, רק הקב''ה קובע, לא אנחנו ולא רצוננו. רצוננו חייב להיות כמו רצון ה'.
אם אנחנו רוצים להציל את עצמנו ואת ילדנו, אנחנו חייבים לעשות את התוכנית הזאת: להוציא את ה''עגל הזהב'' וכל הגוישקייט מהבית, מהלב ומהחיים שלנו, ולחזור לעבודת ה' ולתורת משה, כפי כל מה שכתוב בספרים הקדושים.
ואז בעזרת ה' נזכה ביחד בשמחה לקבל משיח צדקנו.
דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7499434 פעמים
היום - 01/02/23