פרק 83א
 

בפגישת תיקשור עם בנימין (פרק 82א - לזכרה של צדקת) בנימין ביקש
לאסוף את המסרים שלה, להוסיפם לאתר ולהוציא ספר.
להלן החלק הראשון -


1  השם מלא אהבה


השם מלא אהבה, כל יצירה שלו מלאה אהבה, כל דבר בבריאה נוצר באהבה. האדם הראשון נוצר בשלמות כי הוא היה תוצרת של אהבה.

השם בחכמתו הגדולה יצר את האדם בבחירה חופשית, שאף זו היתה פעולה של אהבה.
יצירה זו (הבחירה חופשית) עשתה את האדם שותף בבריאה, האדם היה צריך לקבל ברצון את העובדה שהשם הוא היוצר והשולט על כל מה שקיים ולא האדם עצמו.

השם בגדלות ענותנותו קבל את האדם כשותף בתכנית האלוקית, הוא רוצה שהאדם ישיג שלימות בכוחות עצמו,

אבל האדם רומה על ידי הנחש, זה היצר הרע, שלימד את האדם לחשוב שהוא יכול למרוד ברצון השם ולהמליך את עצמו.

מהרגע הזה איבד האדם את היכולת הטבעית להכיר ולהרגיש את האהבה האלוקית.

כל דור מאז היה צריך לחפש ולגלות בבריאה וגם בתוך עצמו את האהבה האלוקית. ככל שאנחנו מכירים יותר את האהבה האלוקית אזי אנחנו קרובים יותר לשלמות.
החסד הוא הדרך לשלמות. ככל שאנחנו נחקה יותר את חסדו של השם שהוא עושה עמנו נשיג רמה רוחנית גבוהה יותר. אם נעמול קשות בתורה וחסד נוכל להשיג את השלמות.

החיפוש הזה לגלות את האהבה האלקית בצורת חסד לשם שמים היא התשובה.

כשהאדם מחליט לקבל על עצמו את המאבק לחקות את מידות בוראו אזי הוא קבל את מלכותו.
אנחנו נבחרי השם מוכרחים לקבל על עצמנו חיפוש זה בחזרה לשלמות כך שאנחנו בקרוב נהיה עטופים באהבת השם.
ברם אני מוכרחה להוסיף כאן אזהרה בקשר למה שכתבתי לעיל -
הזמן מסתיים. אם לא נחפש שלימות עצמנו אזי השם ישלים אותנו דרך חכמתו הגדולה.

וכשהוא יעשה זאת לא תהיה זו דרך קלה, כל מה שאני יכולה לומר הוא: שזה יהיה הרבה יותר טוב אם אנחנו אישית ניקח יוזמה ונעשה תשובה.

ש. אולי תוכלי לפרט יותר מהי התשובה שאת מדברת עליה ?
ת. אני כבר אמרתי - לעשות חסד עם כל הלב, עם כולם. להתחיל קודם עם
     אלו שאתה בא אתם במגע.

ש. עד כמה אתה מחויב להתאמץ לעשות חסד ?
ת. אפילו אלו שעושים חסד צריכים לדחוק את עצמם יותר.  כשאתה עושה
     את עבודת ה' אתה צריך לעייף את עצמך בשלמות, אין זמן למנוחה, אין
     גבול לקושי שאדם מסוגל לקבל על עצמו. בעולם שלנו לעבוד קשה מאוד
     זה בדרך כלל לא מספיק קשה, אנו התרגלנו לפנק את עצמנו.

ש. התיחסת בדבריך רק לגבי החסד מה עם שאר המצוות שאנחנו מצווים
     עליהם ?
ת. הכל זה חסד, אם אדם מגיע לחסד אמיתי הוא כבר יעשה תשובה על כל
     עבירה אחרת.

ש. מה עם תלמיד חכם שעוסק בלימוד תורה האם גם הוא צריך להתפנות
     מלימודו לחסד?
ת. הוא צריך לעבוד בשניהם כי חסד זה תורה ותורה זה חסד, גדולי הדור היו
     תמיד עסוקים בחסד, רק הדור שלנו עם כל כך הרבה אברכים מתעוררת       שאלה כזו לא מתאימה. - איך אפשר להבין את לימוד התורה בלי אהבת הזולת ?  ואיך אפשר לאהוב את הזולת בלי להרגיש את הלב של הזולת             בלי לעשות עמו חסד?

ש. הגמ' בירושלמי (הו"ד ברא"ש בפ"ב דכתובות) מספרת על ר' אבהו ששלח
     את ר' חייא ללמוד תורה בטבריה שלחו לאביו שהוא עוסק בחסד שלח לו     לר' חייא בנו "המבלי אין קברים בקסרי שלחתיך לטבריה כבר נמנו וכו'        תלמוד קודם למעשה", למדנו שיש להעדיף את הלימוד על החסד.
ת. כי יש אנשים שלא עושים חסד לשם שמים רק בגלל שהם מעדיפים לעסוק   בזה מללמוד. אדם צריך תורה וחסד וביחד זה שלימות.

ש. מה הגבול בין תורה לחסד? כלומר עד כמה מצווה אדם להתבטל מתורה       כדי לעסוק בחסד?
ת. אם זה לשם שמים בלבד,  טוב יהיה לך בבית דין של מעלה.

ש. לפי זה מה הגבול, עד כמה מחוייב להתבטל מתורה כדי לעסוק בחסד ? וכי   יעסוק כל היום רק בחסד?
ת. שניהם, אני לא מבינה את הבעיה. השם נתן לנו תורה ללמוד וחסד לעשות   סימן שאפשר לעשות את שניהם.

ש. הגמ' במו"ק אומרת כל מצוה שיכולה לעשות על ידי אחרים אינה דוחה        תלמוד תורה, ולפי זה יתכן מצב שאסור להתבטל מתורה כדי לעסוק            בחסד  בזמן שגם אחרים יכולים לעשותו?  ולפי מה שכתבת קודם תמיד   יש להעדיף את החסד?
ת. לא, זה לא מה שאמרתי, כל אדם יכול למצוא חסד שרק הוא מסוגל לעשות.  אם (הוא) תלמיד באמת חכם הוא יבין מה כן ומה לא.

ש. מה הבעיה העיקרית של הדור הלימוד או החסד ?
ת. הבעיה היא האנוכיות שמשפיעה לא טוב על החסד וגם על לימוד התורה.

ש. איך את יודעת את כל הדברים הללו?
ת. אני יצירת ה', גם אתם יודעים את זה אבל המח מפריע לכם.

ש. מה יקרה לחילונים בזמן המשיח?
ת. אלו שלא יחזרו בתשובה יעלמו מפני העולם.

ש. איך צריך להתייחס לאנשים שלא עושים את רצון השם?
ת. צריכים לנסות בסבלנות להראות להם את האמת אבל לא לרדת אפילו          טיפה לעולמם.

ש. מה יש לך לומר על המחלוקת בין החסידים למתנגדים?
ת. בסוף הזמנים כולם ידעו את האמת ולא עכשיו.

ש. איך נדע בינתיים איך לנהוג.
ת. תהיו יהודים טובים בלי מחלוקת.

ש. מה יקרה לחילונים בזמן המשיח?
ת. אלו שלא יחזרו בתשובה יעלמו מפני העולם !

ש. האם גם החילונים קובעים את מצב הדור ?
ת. גם הם קובעים, כי יש להם אפשרות לעשות תשובה מלאה ויש דתיים           שכבר אין להם את האפשרות הזאת כי הם רק לבושים בבגדי דת.

ש. האם יתכן אדם שלא תהיה לו אפשרות לעשות תשובה?
ת. אם אדם נכנס לארמון המלך כל יום ומשתחוה לו, אבל בלב מרגיש שהוא     לא חייב לבצע את רצון המלך כי הוא יותר חכם ממנו, אדם זה כבר לא        יכול להרגיש יראה מפני המלך, אפילו אם המלך יכעס ויהרוג אותו, הוא     ימות בלי לקבל את מלכותו, אבל אדם שלא חש את גדלותו של המלך ולא          מקבל את מלכותו בלי לראותו, אדם כזה כאשר יבוא לארמון המלך         ויראה את גדלותו יוכל להבין כי עשה שגיאה ולקבל ברגע אחד את          מלכותו.

ש. ישנם בני אדם שכל בעיה הקטנה ביותר בחיים אפילו לא שאלות הלכתיות  הולכים לשאול רב האם נכון לעשות כן ?
ת. כי הם כל כך רחוקים מן האמת שכל החלטה קטנה ביותר מפחידה אותם    אבל מצד שני אם אדם מקבל עם כל הלב מה שהרב אומר זה לזכותו כי         הוא מקבל אותו כנציג השם.

ש. מה עלי לתקן?
ת. אתה צריך כל הזמן לבדוק אם אתה עושה את עבודה זו לשם שמים באמת   כי ה"אגו" של האדם הוא הנחש ותמיד צריך לבדוק אם הוא נכנס בסתר      אפילו צדיקים גדולים בדקו את עצמם כל הזמן, יש לך עבודת קודש     להזהר כי הנחש לא סובל הצלחה כזאת.

ש. מה עלי לתקן בקשר ללימוד?
ת. ללמוד יותר מוסר.

ש. האם כדאי לצלם אותך בוידאו כדי לקרב רחוקים.
ת. החילונים יאמינו לחומר שעשוי באוניברסיטה, זה קודם כל תופס אותם אחר כך אתה מראה את האמת של הדבר.


השם מלא אהבה,
כל יצירה שלו מלאה אהבה,
כל דבר בבריאה נוצר באהבה.
האדם הראשון נוצר בשלמות
כי הוא היה תוצרת של אהבה.2  העולם הזה הוא רק נסיון
(ראיון של בתיה עם אמה)

ש. האם את שמחה עם השם החדש שנתנו לך "רוחמה"?
ת. כן, אני יודעת שאני צריכה הרבה רחמנות מהקב"ה יש לי הרבה דברים        לחזור בתשובה עליהם.

ש. אנחנו נמצאים לפני הימים הנוראים במה נוכל לעזור לך ?
ת. את תעשי תשובה אמיתית זה יעזור גם לי.

ש. על מה עלי לעשות תשובה?
ת. את צריכה לעבודת על מדת ה"בטחון" שלך בה'. עליך לדעת שהעולם הזה     הוא רק נסיון. הוא קיים רק בדמיונו של האדם (כלומר כל דאגותיו של  אדם אינם אלא דמיון) השם יעזור לך אם רק תפסיקי לדאוג ותבטחי בו.
     אני רוצה לומר לך משהו אני רוצה ללכת לכנס שיהיה ביום שלישי בערב       אני רוצה לדבר שם בפני הציבור לעזור לאנשים לעשות תשובה. כשהם         יראו אותי הם יפחדו. הנשמה הטהורה שיש בי תהיה ברורה לכולם וזה      יכניס אותם להלם שיעורר אותם לעשות תשובה.

ש. ומה תגידי להם באותו הערב?
ת. אני אומר את דברי רק שם לפני כולם. אמא, את חייבת לעשות את מה          שאני מבקשת ממך למען כל האנשים שדבר זה יכול להצילם, אני יודעת            היטב עד כמה דבר זה קשה עבורך, ברם תעשי את זה לטובת האחרים וזה  יעזור גם לך.

ש. הדבר החשוב לי ביותר הוא מה שיעזור לך.
ת. כן, כל לב שאני חודרת ומשפיעה, מוציא אותי מחלק מן העונש שלי. אני       חייבת לעזור. לא חשבתי שאני מחויבת לעזור לזולת (בגלגול הקודם) אני   צריכה לתקן את העבירה החמורה הזאת, היו לי אפשרויות רבות לעזור   אולם לא עשיתי, ידעתי שיש לי לעשות אבל לא עשיתי.

ש. האם את כבר יודעת מה שאת רוצה להגיד לאנשים בכנס ?
ת. כן אני יודעת.

ש. אני רוצה שאת תהיי מאושרת איך עושים את זאת ?
ת. רק המחילה של השם על חטאי תעשה אותי מאושרת.


המתקשרת: אמא שלך מאוד מתביישת שתופיעי בכנס שיתקיים מחר.
ת. אמא לא צודקת היא יכולה להתגבר על בושה לא מוצדקת, זה תפקיד            שהקב"ה ייעד לי. (לאמא) את מתנגדת כי יהיה להם רחמנות עליך שיש לך           ילדה נכה כזאת. הדבר הזה עצמו, הפחד האמיתי שלך שאנשים יעוררו         רחמים עליך.

(האמא מתעקשת בסיבות רבות שהבת לא תשתתף בכנס שיערך למחרת)

ת. את ממציאה תירוצים, הסיבה היחידה האמיתית לכך, זו הבושה שלך         שיש לך ילדה כזו, אני יודעת שאת אוהבת אותי, אולם מאידך את גם כן            מאוד נבוכה עם זה שהשם הביא אותי אליך. תרגישי מאוד לא נעים          שכולם ידעו מיד את האסון שלך.

(לבסוף ניאותה האם לבקשת בתה לקחתה לכנס, ובכנס לפני כולם בתיה כתבה)
אני רוצה להזהיר את כולם שהזמן קצר והעבודה גדולה, אני דוגמא של נשמה אומללה שצריכה תיקון, להסתכל עלי ותפחדו לא להגיע למצב שלי, לשון הרע והיחס של אדם לחבירו זו הבעיה הגדולה ביותר הזמן קצר מאוד.

(באותו ערב היה אדם שעורר ספיקות אם אכן זו תקשורת אמיתית או שמא זו המתקשרת שמזיזה את ילדה של הילדה.  מיוזמתה פנתה אליו הילדה באמצעות תקשורת בתמיכה וכתבה)

אני רוצה שהאדם הזה יבין שאם היו הדברים ברורים לא היה זכות בחירה ואז מדת הדין היתה פועלת חזק.

(וכן התיחסה מיוזמתה לחייל שהיה נוכח באותו ערב כשהוא בראשית הדרך לתשובה)
לחזור חייל בתשובה עכשיו, לא לחכות עד שיהיה מאוחר קח גמרא ותלמד לא לחכות!.

החייל: הרי חזרתי בתשובה ואף לומד אני גמרא למה כוונתך, האם רצונך לומר שעלי להוסיף שעות לימוד?
ת. כן, יותר, עם כל הלב אתה עוד לא בטוח בדרך החדשה שלך.


(אנו חוזרים לדו שיח של הילדה עם אמה ערב קודם לכן)
ש. במה אוכל לעזור לאבא שלי שכבר נפטר.
ת. לעשות חסד ותשובה.
ש. האם גם נתינת צדקה מועילה?
ת. כן זה יעזור, אבל עבורך שני הדברים הראשונים (חסד ותשובה) יותר           חשובים.

ש. דברתי (בתיקשור) עם ב. האוטיסט והוא אמר לי שעלי להתפלל הרבה          עכשיו בתקופה של הימים הנוראים ולא רצה להוסיף יותר, מה דעתך על        מה שהוא אמר לי?
ת. הוא צדיק תעשי כל מה שהוא אמר לך.

ש. כיצד אוכל להתפלל כראוי?
ת. רק תחשבי על המילים שאת אומרת, המילים אומרות את כל המשמעות       שבעולם הזה.

ש. מה הם הדברים החשובים שבעולם הזה?
ת. לקיים את המצוות ובמיוחד עשיית חסד, ובדרך זו תוכלי להשיג את העונג   האמיתי של העולם הבא.

ש. האם יש לך לומר מה שהוא בענין השואה ?
ת. אני מעדיפה לא לדבר על כך עכשיו.

ש. אבל זו היתה טרגדיה כל כך איומה איך יתכן שיקרה דבר כזה ?
ת. השלוה והנוחיות הן נסיונות קשים יותר מהשואה.
 
ש. האם ידוע לך אם הנשמה שלך היתה בגוף אחר בזמן קודם?
ת. כן (ואמרה מי היא היתה קודם - קרובת משפחה של האמא), היה לה גוף    אחר אבל אותה נשמה שיש לי. היא היתה בעלת חסד אבל הסיבות שלה    לא היו תמיד נקיות מאנוכיות. אני חוזרת גם כדי לגלות את הגדולה של       השם לחברה עיוורת. בגוף הקודם אמנם עזרתי לאחרים אולם היה לי פגם       שלא עזרתי תמיד לשמה אבל זה לא היה הדבר הגרוע ביותר. נתנו לי           הזדמנות לתקן את זה ועוד פגמים באופי שלי על ידי שחזרתי באופן הזה      שכל מה שאני עושה זה עם כוונות טהורות.

ש. מדוע נולדה לי ילדה כמוך?
ת. כדי לעזור לך להתגבר על חוסר הבטחון שלך בהשם.

3  העולם זה מבלבל אותנו בשקריו
(ראיון עם ב.)

ש. האם את מודעת על מישהו כאן שעבר טרגדיה?
ת. כן, אתה באת לכאן כי אתה סובל ולא כדי לסייע לילדים כמוני. אתה מסתיר את צערך בחסד. אני רוצה לספר לך שלכל נשמה תפקיד בחיים, תפקידי בחיים חשוב לא פחות משלך.  הייתי פעם אדם בריא אולם עתה איני חשובה פחות.

קשה לזכור את שורשינו האלקיים בעת שעולם זה מבלבל אותנו בשקריו. איני אלא חלק מחיפושיך אחר האמת. עליכם למצוא את האמת בנפשותיכם פנימה, זה מקומה. לבי עליכם ועל מבוכתכם.
כל האנשים הפגועים רואים את האמת הברורה. אין לנו שקרים אשר יבלבלו אותנו זה מה שיש לי לומר לכם.

ש. האם את יכולה לומר לי מה טיב הטרגדיה?
ת. אני חשה שאתה בוחן אותי, אני יודעת שסבלת אבידה, אני יודעת שאתה סובל. זה עתה הוכחת שמה שכתבתי קודם - אמת. אתם נמצאים כאן למען עצמכם לא למעננו. אתם עטופים בענינים שלכם. אנו איננו כה חשובים. יש די הוכחות שאנו ראויים לחסד ואנו נשמות מיוחדות וראויים ללמוד ולהביע את עצמו.  כמה מחוץ לנו יודעים מה פירוש לחיות בהתעלמות מעצם קיומנו, לחיות נלעגים ?  בעזרת השם יסדר המשיח את מצב הענינים בקרוב.

כל מה שאני שומעת הוא דיבורים, אין התקדמות של ממש, אין אני חשה אפילו שאתם מחבבים אותי. אדם חייב לבדוק את כוונותיו בכל עת. ה"אני" הוא יצר פקח, הוא מפתה אותנו לחשוב את עצמנו לצדיקים גמורים, אין פירוש הדבר שאינכם עושים חסד, רק שעליכם לשפר את איכות החסד לעשות חסד לשם שמים.  העמיקו אל תוך לב לבבכם פרקו את ה"אני" שלכם.  עשו חסד ללא תועלת לעצמכם כל תחושה רגשית של עשיתי את שלי. לכו יגעו וחושו (למען) אותם אומללים שלמענם אתם מקבצים כספים. מחו את חטמיהם החליפו את חיתוליהם חושו את צערם אז תפטרו מן ה"אני" שלכם כלומר הוא (ה"אני", הגאוה) יפטר מכם.

ש. האם אין אני אוהב אותך?
ת. כי אינך נותן לי את לבך, רק את הגיונך.


ש. האעזוב את משימתי זו?
ת. לא, הקב"ה שלח אותך הנה להיטיב את מה שאתה מבקש, זאת הסיבה שהגעת לביתי. רק אמרתי אתה נשלחת הנה אני עושה מה שה' שלח אותי לעשות הדבר גורם לי לחוש שאני מועילה כל ימי הייתי יצור אומלל מפגר עתה לפתע נוכחים כמה אנשים לדעת עד כמה אני בעלת ערך. כן אני מרוצה אך לא מפני שאני חשה שתשפרו את מצבי אלא מכיון שהעברתי מסר אשר הוטל עלי להעביר.

ש. האם עלי לעבור לארה"ב ?
ת. המקום הוא ארץ ישראל. אפשר לעשות זאת עם יחידים אך לא בשיטה המונית.  אפילו האמריקאים הדתיים לכודים מדי בעיוורון העוה"ז, לא תצליחו שם, נסו אך ורק עם יחידים שהוריהם מאמינים באמונה שלמה בנשמתו העילאית של ילדם.

קשה לזכור את
שורשינו האלקיים
 בעת שעולם זה
מבלבל אותנו
בשקריו.


4  על כל שניה מבוזבזת נצטרך לתת דין וחשבון

(
ראיון בנושא "חסד בבית")
אנשים אומרים שצדקה מתחילה בבית זה רעיון גויי אתה ורבים אחרים משתמשים בזה שלא כהלכה, נכון עליכם לדאוג למשפחותיכם, באופן טבעי יהיו הם המקבלים הראשונים לחסדיכם. עליהם לראות שחיינו (הם) ככלי ריק ללא עשיה למען הזולת. על הבית להיות פתוח לנצרכים עליכם לחנך את ילדיכם לכך.  אין חיים פרטיים!  זוהי שטות שנוסדה על ידי העצלים.

אברהם אבינו דוגמא לנו. ההיו לשרה חיים פרטיים? ההרגיש יצחק מוזנח בגלל סגנון חייהם? זה נשמע מצחיק אך היא (זו?) טרגדיה שאנו מביאים את קרבנם של הצדיקים למען זולתם כדוגמא. איש לא יעלה על דעתו שנשיהם וילדיהם ימחו.  אנו מקבלים חיזוק מסיפורים אלה.
מדוע אנו שונים? מדוע אנו זקוקים לחיים פרטיים? מהם חיים פרטיים?
היוצא גם הקב"ה לחופשה ויותיר אותנו אבודים ?

חסד מיוחד? כל מה שאתם יכולים לעשות בכל רגע של היום, את רבנית את חייבת ללמד ובעלך חייב ללמד שכל שניה מבוזבזת נצטרך לתת דין וחשבון. זה מפחיד!
אדם שאינו חי את חייו באמת האלקית, אינו מסוגל לראות את האמת העילאית בהיותו ניצב אל מול טרגדיה.

האמת היא שכל אחד מאתנו מצוי כאן על מנת להשלים משימה, ילד המסיים את חייו לפני גיל 20 מילא את משימתו ועוזב את העולם חף מחטאים. הוא או היא מצויים במצב טוב יותר מאשר ההורים שעודם מתייסרים בקשיי החיים ומבחניהם.

לשוחח על אלו אמיתות? זו האמת של היהודים שהקב"ה עושה הכל רק לטובת יצוריו האהובים קל לומר זאת כאשר אין חורבן ואויב. עדיף שיתרכזו בילדיהם האחרים (הבריאים) וגם יעסקו בחסד. כאבם יסייע להם לחוש את כאב זולתם, מה שהם חסרים לו זה חסד במובנו הצרוף.
...
יש לי מסר לאנשים מסויימים וזה הכל.
לו יכולתי לנקוב בשמות, מאה אחוז של הזמן כל האנשים הנכים היו הופכים להיות הצגה, ורצינותו של המסר היתה הופכת להיות בדיחה כמו כל היתר.
מה צריך לעשות כדי לקרב הישועה?  ואהבת לרעך כמוך.

5  העולם מתקרב לסופו כפי שאנו יודעים
(ראיון עם כ.)

אני רוצה לומר לך שהא-ל עמך בסבלך הממושך. אני כל כך שמחה שסוף סוף באת לראות אותי, חיכיתי לזה, עליך להמשיך בעבודתך, זה חשוב מאוד, העולם מתקרב לסופו כפי שאנו יודעים עלינו להציל כמה נשמות יהודיות שאנו יכולים. עבודתנו חשובה ביותר. לחייך בבית אין קשר ליעודך בחיים עליך להימנע מעימותים.

ש. יש לי בעיות בריאות רבות.
ת. עליך לחזור בתשובה.  עליך להסתכל עמוק לתוך עצמך ולמצוא ביושר את נקודות התורפה שלך אחת מהבעיות המרכזיות שלך היא, שאת מרגישה את הרגישות האישית שלך יותר מאשר את נוכחות ה', יש לך השפעה רבה על אנשים רבים.  עליך להקדיש יותר זמן לתפילה וללמוד מוסר יעזור לך ללמוד מסילת ישרים.

ש. אני קוראת בזה כל הזמן.
ת. אך זה לא עזר לך למחוק את האגו שלך, הוא חזק מדי, לא תוכלי להיות בקשר אמת עם ה' כל עוד האגו שלך מצוי, זו האמונה האמיתית שלך, עליך לעשות את האופן הקשה ביותר של חסד שאת מסוגלת לשער, יום בשבוע עליך לעבוד בחברה קדישא.  ספריך חסרים זולתיות. הפעם, כאשר תראי את המתים, הרהרי עמוק אל תוך חייך ומשמעותם כי הם נמשכים רק מאה ועשרים שנה.  בצעי את מה שאת מטיפה, בדקי את המניעים לכל מחשבה העולה בך.  בעד כל עצה שאת משיאה את מסוגלת להתעלות לרמה גבוהה יותר.  היי יותר זולתית,  זוהי מטרת החיים.

ש. כיצד בא האגו לידי ביטוי?
ב. את מעורבת מאוד רב הזמן עם צרכיך הרגשיים, אך מאחר שאת חשובה כל כך לבוראך, הוא רוצה שתתקרבי אליו, הוא חש שהכשרון שהוא חלק (נתן) לך על מנת לסייע לבני אדם, נעשה למסע אנוכי המפריד אותך ממנו, הוא רוצה את שובך אליו.

ש. מה תלמד אותי החברא קדישא ?
ת. שהגוף מת אך לא הנשמה.
ש. האם אמשיך לעשות עבודת נשמה ?
ת. כן, אך אל לך לקרב אותך אל נשמותיהם יותר מאשר אל ה', אמרי להם להתפלל הם יחוו בנוכחותו במהרה.

ש. כיצד אוכל אני לחוש בנוכחותו.
ת. כאן טמונה בעייתך, עליך להתפלל בלב שבור.

ש. האין אני שבורה עדיין דיי ? אני שבורה כל הזמן.
ת. רק בטחונך הפיזי נלקח, אילו חשת שאת שייכת לה' היית חשה שאת            שייכת לכל מקום.

ש. מה ביחס למלאכים, למדריכים, ולמסייעים רוחניים?
ת. לכי היישר אל בוראך הוא אתך. אביך. אישך. זה הכל. עליך לדעת שאת מסוגלת להיות גדולה בעיני שמים וכמובן בעיני בני אדם, גדול הנביאים משה היה העניו מכל אדם, נסי להרהר ולעבוד למען הזולת מבלי לחשוב על הצרכים הרגשיים שלך. מצאי לך רב. צאי! לכי לא-ל, לחיזוק! זאת הסיבה שזה קורה, לכי לא-ל.  בואי לראותני שוב.העולם מתקרב לסופו
 כפי שאנו יודעים

 

 

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7499391 פעמים
היום - 01/02/23