פרק 84 - חלק של השלמות

פרק 84 - להיות חלק של הבריאה המושלמת [עולם הבא, הנצחיות].

מהאוטיסט בנימין גולדן

עם ישראל, הקשיבו היטב, כי כל מה שנכתב בנבואות כבר התקיים - חוץ מהסוף (הגאולה). וזה עומד להיות ממש בקרוב. לכן אני רוצה לומר לכל עם ישראל: אין זמן. צריכים מהר מאד לעשות תשובה, שרק זה יאפשר לנו לזכות לימות המשיח ולחיי נצח.
ומה זה תשובה? לזרוק את הכל ולהידבק ברצון ה' בלבד. ברצון ה' בלבד. שכל דבר אחר יעלם מהחיים שלנו, ורק נשתדל עם כל הכוחות לעשות את רצון ה'. ואיך אנחנו יודעים מה רצון ה'? בשביל זה יש לנו את הספרים הקדושים [מסילת ישרים, חובת הלבבות, שולחן ערוך, מדרשים שו''ת וכו'].
עם ישראל, אני מעט עייף מלדבר כבר. אבל הסוף [של הגלות] באמת מגיע ואנחנו חייבים, חייבים לעשות תשובה. זה משעמם לכם כבר לשמוע: לעשות תשובה, לעשות תשובה, לעשות תשובה. אבל אין דרך אחרת לקבל את משיח צדקנו.
ולקבל את משיח צדקנו, זה לא רק לחיות לקבל אותו. זה להיות חלק של הבריאה המושלמת [עולם הבא, הנצחיות]. הקב"ה משלים את הבריאה. אם אנחנו רוצים להיות חלק של זה בעזרת ה', אז חייבים להיות ראויים להיות חלק מזה. כי אדם שהוא לא ראוי לזה, לא יכול להיות שהוא יהיה חלק מהשלמות. זה כמו לשים בורג מדי גדול או מדי קטן בתוך חור שצריך מידה מסוימת. זה לא ילך. אי אפשר לתקן, זה בורג שלא מתאים.
עם ישראל, אנחנו צריכים להיות חלק של השלמות, ואם לא, אז אדם כזה לא יהיה חלק של כלום ח''ו.
 
דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7499503 פעמים
היום - 01/02/23