פרק 86 - עד היום האחרון ואחר כך

פרק 86 - עד היום האחרון ואחר כך

החוצפה מגיעה לשיא

מסר ממנחם אוטיסט בן 22 ט''ו סיון תשס"ח


העולם עכשיו עומד לפני בואו של משיח צדקנו. לכן עכשיו החוצפה עוברת כל גבול, וכפי שידוע לנו מנבואות חז''ל [שבסוף הגלות לפני ביאת משיח חוצפה ירבה - מסכת סנהדרין דף צז סוטה מט ועוד]. החוצפה עומדת להגיע לשיא אם יתקיים ח''ו מצעד התועבה המתוכנן. זו החוצפה של העולם שלפני משיח ועכשיו אנחנו חיים את התקופה הזאת. עכשיו החוצפה היא בלתי נסבלת. זו תקופה של חוצפה כל כך גדולה שהגיעה לכל מקום בעולם.

ודווקא זה הזמן שכל יהודי צריך לחזור לאמת, לשורש שלו [לקב''ה]. זה הזמן שכדי לשרוד כל יהודי חייב לעשות תשובה שלמה. להיפרד מהגשמיות ולטהר את עצמו מכל העבירות שלו. ודווקא ברגע הכל כך חשוב הזה, זמן של דין שמים, זמן שכל יהודי חייב לקבל על עצמו עול מלכות שמים, דווקא ברגע זה, קבוצה של בעלי עבירות קשות, שהמנהיג שלהם זה הסטרא אחרא בעצמו [היצר הרע], באים לירושלים עיר הקודש ורוצים לעשות מצעד תועבה מול מקום הקודש.
קבוצה של סוטים מתועבים שהולכים נגד התורה [שחייבים על זה כרת או סקילה בבית דין (ראה ספר החינוך מצוה רט)] בצורה בוטה לעיני כל העולם. ברוב חוצפתם רוצים להגיע למקום המקדש. לא משנה אם זה באותו רחוב. זה בעיר ירושלים, בעיר הקודש. דווקא בעיר הקודש הקבוצה הזאת ברוב חוצפתם מתאספים וצועדים בצורה בלתי צנועה, בצורה שהם מהללים לפני העולם בלי בושה עבירות קשות של גילוי עריות. והם רוצים לאמור להקב''ה ''אנחנו מנצחים [ח''ו], אנחנו הולכים נגד התורה [ל''ע], אנחנו שולטים [ח''ו]. הנה הגענו לעיר הקודש עם הטומאה שלנו וצועדים באמצע הרחוב בצורה המגעילה ביותר והשוטרים היהודים שומרים עלינו - והחרדים שותקים''.
נכון, אנחנו החרדים באופן כללי שותקים. אבל השתיקה הזאת זועקת עד השמים - ומורידה דמעות כמבול. ולמה באמת אנחנו שותקים? יש הרבה כאילו סיבות שמנסים לתרץ. ''סיבה'' אחת, שאסור להוציא בחורים מהישיבות, שלא יפגשו עם הלכלוך הזה. יש עוד ''סיבה'', שזה לא יעזור גם ככה. וה''סיבה'' השלישית והעיקרית שלא מתעוררים נגד זה, כי פשוט רוצים שקט.
אבל זה לא יעבור בשקט. הקב"ה בעצמו, באופן ישיר, יעניש את כולנו בגלל זה ח"ו [''ותטמא הארץ ואפקוד עוונה עליה'' (ויקרא יח)]. כי זה העלבון האחרון שאפשר לספוג. יהיה עונש מן השמים, ואל תהיו מופתעים. עונש מהשמים [מי שיש בידו למחות בעבירה ואינו מוחה, נענש על אותה עבירה (ראה מסכת שבת דף נד)]. אלה שכן עושים למנוע את התועבה, הם לא ירגישו את העונש.
אבל אלה ששותקים כי לא נוח להם - מכל מיני סיבות שלא מספיק טובות - וכן האנשים עצמם שברוב חוצפתם באים בצורה לא צנועה עם עבירה נגד הצניעות, עבירה ששנואה במיוחד בעיני הקב"ה [ונקרא בפסוקים ''תועבה'' (ויקרא יח ו-כ)], אלה ירגישו חזק את הכעס של ריבונו של עולם.
עם ישראל, עם ישראל, הסוף של עולם הגשמיות והשקר מגיע. הוא מגיע במהירות הבזק. כולם כבר יכולים לראות את זה. מצב מפחיד ביותר. ברחבי העולם ובמיוחד בארצות המערב, הארצות העשירות יותר, המצב הכלכלי מדאיג מאד. מחיר הנפט עולה בצורה שלא היתה כמוה, וזה גורם לעליות מחירים דרסטיים בכל תחומי החיים הגשמיים [כש''כ שם במסכת סנהדרין וכו' שלפני ביאת המשיח ''היוקר יאמיר'']. בנקים רבים עומדים לפני קריסה והעוני בעולם המערבי עלה במידה מדאיגה. מחיר האוכל עלה בעולם בצורה איומה בלי שליטה.
בנוסף, העולם עומד על סף מלחמה עולמית. במלחמה זו מתכוננים להשתמש בנשק אכזרי וקשה ביותר שהיה אי פעם בהיסטוריה. פצצות ביולוגיות, כימיות וגרעיניות בכמויות אדירות. המלחמה האחרונה תהיה המלחמה הגדולה והאכזרית ביותר בהיסטוריה. ולפי הנבואות, שני שליש של העולם יהרס [''וְהָיָה בְכָל הָאָרֶץ נְאֻם ה' פִּי שְׁנַיִם בָּהּ יִכָּרְתוּ יִגְוָעוּ וְהַשְּׁלִשִׁית יִוָּתֶר בָּהּ'' (זכריה יג)].
גם עולם הטבע עומד לפני קריסה. אם זה הצונמי המפורסם או ההרס של העיר ניו-אורלינס על ידי הוריקן, חימום כדור הארץ, הפשרת הקרחונים בקוטב הצפוני והדרומי, כל מיני רעידות אדמה [בירושלמי (פ''ט ה''ב) אמרו שהעבירה הזאת גורמת רעידות אדמה בעולם רח''ל והמבין יבין], שטפונות, הוריקנים שמאות אלפים נהרגו ומיליוני בני אדם נשארו בלי קורת גג וכו' וכו'. אם זה, בסין, בבורמה ,בארה''ב או במקומות רבים נוספים בעולם.
אנחנו רואים שהעולם רועד [לקראת סופו והתחלת עולם המשיח המתוקן, וכנבואת ישעיה ע''ה (פרק נא): ''הארץ כבגד תבלה'' וכמבואר בהרחבה במהר''ל נצח ישראל פל''ה]. רועד כלכלית, רועד יציבות הטבע ורועד מקולות של מלחמות שקיימות וממלחמה גדולה שעומדת להיות [כנ''ל].
אוי לנו, אוי לנו, דור כל כך נמוך. דור כל כך מִסכן, דור כל כל עקום, דור כל כך מלוכלך, דור שלא מבדיל בין טוב ובין רע, בין מותר ובין אסור, דור שלא מכבד מורים, מורות, צדיקים, צדקניות, לא מכבד את התורה ואת המצוות ולא מכבד בדרך כלל את הקב"ה. לא מכבד את הקב"ה שיצר אותנו וגאל אותנו, ונותן לנו את הנשימה ואת האוכל ואת כל מה שאנחנו צריכים ומבקש מאתנו רק דבר אחד: לעשות את רצונו - את המצוות. וכלול בזה, להתקרב אליו ולבטוח בו שהוא הכל יכול ונותן לנו חיים ומכלכל אותנו עד היום האחרון וגם אחר כך.
כל אדם שרוצה להינצל ולזכות לקבל משיח צדקנו צריך לעשות תשובה שלמה [''כל הנביאים כולן צוו על התשובה ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה'' (רמב"ם הל' תשובה פ''ז)]. ה' מוכן לקבל כל בעל תשובה, או בעלת תשובה ולהחזיר אותם לביתו ולתת להם חיי נצח. וכל אדם שרוצה להינצל חייב גם לבקש ברור, עם כל הלב שלו, עם כל מהותו, את הגאולה השלמה [ראה רמב''ם הלכות מלכים פי''א]. את משיח צדקנו, את בית המקדש. ולקבל עם כל מהותו עול מלכות שמים [מצוות כנ''ל]. רק אדם כזה יגאל.


מוקדש לרפואת צפורה בת חנה

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7499453 פעמים
היום - 01/02/23