פרק 91 - יום הדין הגדול והנורא של רוב העולם
פרק 91 - יום הדין הגדול והנורא של רוב העולם

תקשור עם בנימין גולדן, ב' אלול תשס"ח 2/9/2008


אני רוצה להגיד לכל עם ישראל שכל רגע מתקרב הסוף. כל רגע, כל שניה, כל דקה מתקרבים לתקופה הקשה ביותר של עם ישראל מאז שיצאו ממצרים.
וזה לא רק הרגע האחרון של הגלות של עם ישראל, זה יום הדין הגדול והנורא של כל העולם. יהיה מצב מפחיד ביותר, אבל עם ישראל, הכלה של הקדוש ברוך, היא תסבול אבל לא תעלם כעם כמו רוב הגויים בעולם. עם ישראל ישרוד בע"ה ויהיה הגרעין לבריאת העולם המושלם.
אבל בכדי לזכות לזה, אני מבקש מהאחים והאחיות שלי, עם ישראל,
לשבת על הרצפה, ולבכות ולבכות ולבכות [ראה פרק 89 באתר], להוריד לגמרי את הגאוה.
לחזור בתשובה על כל חטא וחטא,להצטער עד לדמעות ולהחליט שלא לחטוא יותר.
להתקרב לאבינו שבשמים הקדוש ברוך הוא ולא לצאת מתחת כנפיו כביכול ולא להתעסק בגשמיות או הבלי העולם הזה.
עם ישראל, בימים הבאים ובשבועות הבאים לא יהיה שום מקלט בטוח, רק בבית ה'. מי שיתקרב בימים אלה לקדוש ברוך הוא, היהודי הזה ינצל, גם מהפחד וגם מכל דבר קשה שיבוא לעולם.
כדי להבין את המצב שלנו, כדאי לקרוא שוב את המסרים הקודמים של האוטיסטים, להתבונן בהם ולבצע את השינוי הגדול. וכדאי גם לקרוא את דברי הנביאים הקדושים, שהם מתרחשים עכשיו.
יהודים, יהודים, זיסע קינדערלך, תחזרו לקדוש ברוך הוא. תחזרו לאבינו שבשמים ותחיו, תחיו לנצח.

מסר ליהודי רוסיה
יהודי רוסיה, כבר אמרתי לכם, אף על פי שאני בטוח שרובכם לא ישמעו לי. ואפילו אחרי
שרוסיה הרימה את הראש שלה שוב לנסות לכבוש את העולם. שוב אני מבקש,
יהודים צאו משם!
הרוסים הם אכזריים,אנטישמיים אנטי הקדוש ברוך הוא .הם ניסו להרוס את האידישקייט ברוסיה וכמעט הצליחו, בשיטות קשות ואכזריות.
אבל הם לא הצליחו כי נשאר גרעין קטן ששומר תורה ומצוות והם יקבלו את משיח צדקינו
ומהפירור הזה יצמח עץ גדול. כי השורשים האלו עמוקים אפילו שהכמות קטנה.
אבל כל הזמן שאפשר, צאו יהודים משם,צאו!

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7499461 פעמים
היום - 01/02/23